Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 12 jun 2020 11:54

EEN UITWERKING VAN DE HEILIGE GEEST.

"...door wie wij schreeuwen: Abba! Vader!"

(Romeinen 8:15 Herziene Naardense Bijbel 2014).

Romeinen 8:14-27.


Wie verlost mij, ellendig mens?
Wie verlost mij uit de slavernij van koning Zonde?
Wie verlost mij van mijn onmacht om mij aan Gods wet te onderwerpen?
Wie verlost mij van het oordeel van God, de dood?
Het enige antwoord is: Jezus Christus.
Neem je toevlucht tot het eens en voor altijd volbrachte werk van Jezus.
Hij voldeed aan de wet, was gehoorzaam tot in de dood, onderging ons oordeel: de doodstraf.
En nam ons mee in zijn opstanding.
Zond vanuit de hemel de heilige Geest, die in ons hart komt wonen zodra we Gods liefde en vergeving aannemen.
Die heilige Geest betekent dat de opstandings-kracht in ons is.
Helpt ons de Geest van God te volgen.
Wij zijn niet langer slaven van onze natuurlijke passies en hartstochten te zijn.
De heilige Geest verandert ons hart, onze gezindheid, onze mentaliteit.
De wet was daartoe niet in staat.

Door het geloof hebben we de heilige Geest ontvangen! Feit!
Maar...hoeveel ruimte geven we die heilige Geest? Paulus zegt, dat wie zich laat leiden door de Geest zonen-en-dochters van God zijn (:14).
Durf ik het stuur van mijn leven over te geven aan die inwonende heilige Geest?
Dat is geen zwaktebod.
Die heilige Geest maakt ons nooit meer slaven, of tot blinde dienaren van God, die zich minutieus aan regels in steen gegraveerd houden.
Er is geen enkele reden voor angst. Die heilige Geest heeft ons verzegeld, ons tot eigendom gemaakt van God. Zoals een energiemeter verzegeld wordt met een loodje, dat nooit verbroken mag worden, omdat die meter voor altijd eigendom blijft van de energiemaatschappij. Er mag niet met die meter geknoeid worden. Zó zijn jij en ik verzegeld, Gods eeuwig eigendom.
Het is de Geest die ons verzekert dat wij aangenomen kinderen van God zijn. En het is de heilige Geest die ons aanzet om het uit te roepen: Abba! Vader! Papa! (:15).
Diezelfde Geest overtuigt onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat betekent een einde aan onze onzekerheid.
Wij wéten dat wij kinderen van God zijn (:16).
Het gevolg daarvan is, dat wij erfgenamen zijn. Kijk: Jezus is de éniggeboren Zoon van God, dé erfgenaam.
Wij zijn door God geadopteerd.
Dat betekent niet: dat we minder zijn dan het échte Kind van God. Het is ongelofelijk. Wij zijn gelijkwaardige kinderen van God en delen samen met Christus in Gods erfenis.
Wij zijn één met Christus in zijn lijden, maar ook één met Christus op de dag van de verheerlijking (:17).
De apostel is ervan overtuigd.
Hier in deze wereld zullen wij net als Christus lijden. Dat kan heel zwaar lijden zijn. Denk aan al die christenen die vervolgd zijn, voor de leeuwen gegooid, op de brandstapels omgekomen, in concentratiekampen vermoord, onthoofd, onteerd. Dat gebeurde in het Romeinse rijk en dat gebeurt nu nog in Noord-Korea, in het Midden-Oosten. Kijk hoe IS christenen en andersdenkenden bruut en meedogenloos afslacht.
En tóch kun je dat niet vergelijken met de overstelpende glorie die ons te wachten staat.
Die erfenis, dat is Gods toekomst. Wanneer er met de Veroorzaker van al het kwaad radicaal afgerekend is. De zonde, het verderf en de dood voorgoed verslagen zijn.
Heerlijkheid, luister, glorie, overvloed, het overtreft onze stoutste dromen
(:18).
Heel de schepping ziet reikhalzend uit naar het moment dat voor eens en voor altijd duidelijk zal worden wie nu werkelijk de zonen en dochters van God zijn (:19).
Want, vergeet niet, dat God tegenover Adam en Eva gezegd heeft dat door hun ongehoorzaamheid de aarde vervloekt is, aan zinloosheid onderworpen.
Tot op vandaag rust nog steeds een vloek op de aarde, een vloek op de schepping, maar er is hoop! (:20).
Op de dag dat Gods zonen en dochters verheerlijkt worden, zal God de vloek opheffen.
Heel de schepping wordt verlost van de vloek, bevrijd (:21).
Want dit is zeker!
Heel de schepping zucht en kreunt onder het oordeel van God. De flora, de fauna, de mensheid.
Wij, mensen, plegen roofbouw op bossen, planten, dieren.
Door de industrie en het afval wordt deze aarde een vuilnisbelt, opslagplaats van kernafval. Het water, de bodem en de lucht worden door ons vervuild.
De schepping zucht en kreunt als een zwangere vrouw die binnenkort baren moet.
De weeën volgen elkaar steeds sneller op (:22). Maar niet alleen ongelovigen zuchten, niet alleen de flora en de fauna, maar óók wij.
Wij, gelovigen die de heilige Geest ontvangen hebben.
Wij, wedergeboren christenen.
We zijn tot geloof gekomen in Christus, we zijn tot Gods kinderen aangenomen, we hebben de heilige Geest ontvangen, we zijn verlost en tóch...wij moeten nog verlost worden, we moeten nog geadopteerd worden.
We zijn het en we zijn het nog niet. Want we zijn nog niet verlost van ons lichaam. Van dat sterfelijk lichaam. Dat nog ziek kan worden en sterven moet.
Dit zou ik alle charismatische christenen in willen peperen.
We mogen altijd bidden om genezing, maar God geneest niet alle zieken en ook christenen sterven.
Ziekte en dood horen bij een gevallen schepping en een vervloekte aarde (:23).
Wij hopen, wij verwachten de toekomst van en met God.
Wij hopen en verwachten wat wij nu nog niet kunnen zien.
We weten dat die nieuwe tijd aanbreekt.
We verwachten, we hopen (:24).
We zijn gered, maar verwachten onze vólle redding.
Als we die nieuwe werkelijkheid nog niet kunnen waarnemen, hopen we des te meer en met volharding (:25).
Maar die heilige Geest komt ons in deze ellendige tijd te hulp.
Hij staat zwakke mensen bij.
Want in deze ellendige wereld waarin we het moeilijk hebben en krijgen weten we soms echt niet meer hoe of wat wij moeten bidden.
We zijn sprakeloos.
Weet je dat de heilige Geest ook zucht?
Als wij niet meer weten wat te bidden, zucht de heilige Geest tot God en dat zuchten van de heilige Geest is een gebed (:26).
En gelukkig kan God dat zuchten van de heilige Geest begrijpen.
De heilige Geest in ons en door ons bidt voor de heiligen, dat zijn onze medebroeders en medezusters in nood (:27).

Sommigen die de gave van het spreken in tongen hebben ontvangen, wat een gebedstaal is en geen profetie, kunnen spontaan in klanken uitbreken. Zelf begrijpen ze dat bidden in die vreemde taal niet, maar God begrijpt het. Je bidt door de heilige Geest voor medebroeders en medezusters in nood.
De heilige Geest zucht door ons tot God, bidt door ons tot God.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 14 jun 2020 11:17

WAT IS DE VRUCHT VAN DE REFORMATIE OF IS ER SPRAKE VAN EEUWENLANGE DISCRIMINATIE ONDER CHRISTENEN?

"opdat zij één zijn zoals wij".
"dat ze allen één mogen zijn".
"opdat zij één zijn zoals wij één zijn".
(Johannes 17:11,21,22 Naardense Bijbel 2014).

"Maar de menigte van wie tot geloof komen is één hart en ziel geweest"
(Handelingen 4:32 Naardense Bijbel 2014).

"...ik ben van Paulus, maar een ander: ik ben van Apollos, zijt ge dan niet als alle andere mensen"
(1 Korintiërs 3:4 Naardense Bijbel 2014).

"Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen..." (Apostolische Geloofsbelijdenis).

"..u inzettend om de eenheid van de Geest te houden in de band van de vrede"
(Efeziërs 4:3 Naardense Bijbel 2014).

God ziet en kent maar één wereldwijd organisme van wedergeboren kinderen van God. Eén gemeente, één kerk van Jezus Christus.
In de wereld.
In de werelddelen.
In ons land.
In onze stad.
In ons dorp.
In mijn geboorteplaats Delft, in mijn woonplaats Den Haag, in Katwijk aan Zee, in Maastricht en op Urk bestaat er maar één gemeente van Jezus Christus.

God ziet het zó.
Er is maar één Schaapskooi.
Er is maar één kudde.
Er is maar één Herder.

Dáárom schrijft Paulus: zet je in om die eenheid van de Geest te houden.
Omdat die er is.
God ziet het.
Wij niet.

Jezus bidt tot drie keer toe: (Vader, ik heb er álles voor gedaan en hen álles gegeven) ópdat zij allen één zijn, zoals wij (Vader en Zoon, Zoon en Vader) één zijn.

Er is maar één gemeente van Jezus Christus.
Eén ware gemeente van Jezus Christus.
Alleen de tot geloof in Jezus Christus gekomen mensen behoren bij die gemeente. Die de heilige Geest ontvangen hebben, die verzegeld zijn.

Gods werkelijkheid is totaal anders dan onze werkelijkheid.

In 2000 jaar hebben wij ónze werkelijkheid gebouwd. Naar menselijke interpretatie van de Bijbel. Naar menselijk geformuleerde leerstellingen, dogma's, uitspraken van kerkvorsten en kerkvaders, theologen, voorgangers.
We hebben elkaar verketterd, in de ban gedaan, ons afgescheiden, muren gebouwd rondom onze waarheden, muren om de wereld buiten te houden, muren rond onze heilige grond.
Ik ben van Petrus.
Ik ben van Paulus.
Ik ben van Christus.
Ik ben van Luther.
Ik van Calvijn.
Ik van Zwingli.
Ik ben van De Cock.
Ik ben van Kersten.
Ik ben van Kuyper.
Ik van Karl Barth.
Ik ben van Kuitert.
Ik van Ter Linden.
Paulus zou zeggen: 'Dan ben je toch net als de andere mensen'.

Al die gebouwen, kapellen, kerken, basilieken, kathedralen met daaraan al die bordjes met onze menselijke verzinsels.

Hoe kijkt God ernaar:
Oosters Orthodox
Rooms Katholiek
Protestant
Evangelisch
Anglicaans
Baptist

En dan in ons land: hoeveel soorten hervormd, gereformeerd?

God ziet één organisme, één lichaam.
Niet één organisatie. Niet onder leiding van één mens.
Er is geen menselijke Plaatsvervanger van Christus op aarde.
Dé Plaatsvervanger van Jezus Christus is de Parakleet, de heilige Geest.

Denken we nou werkelijk dat God wakker ligt van onze opvattingen over de uitverkiezing?
Had God Gomarus en Arminius van elkaar gescheiden?
George Whitfield (een Gomarist) en John Wesley (een Arminiaan), beiden door God gebruikt, Gods Geest bewerkte een ontwaken, een réveil, een opwekking en velen kwamen tot bekering.

Die éne Gemeente van Jezus Christus wil in Zijn handen hét instrument zijn om deze wereld bekend te maken met God, de Vader die eeuwenlang op de uitkijk staat, wanneer zijn verloren zonen en dochters thuiskomen.
Die éne gemeente heeft als taak Christus te verkondigen als het Lam Gods dat door het offer van zijn leven mensen verzoent met God.
Die éne gemeente heeft als opdracht uit te stralen hoe het eraan toe gaat in Gods wereld.
En om Gods verbondsvolk Israël tot jaloersheid te verwekken.

En wát doen we?
De eeuwen door hebben we als 'christenen' elkaar bevochten en onze waarheid verdedigd en verkondigd.

Opdat de wereld gelooft.
Opdat de wereld ziet hoe lief wij elkaar hebben.

Dan schaam je je kapot.
We 'vierden’ in 2017 500 jaar Reformatie.
Was er wat te vieren?
500 jaar protestantisme.
Wat is er over van:
Alleen God de eer?
Alleen door het geloof?
Alleen de Heilige Schrift?
Alleen door genade?

Wie is Luther?
Wie is Calvijn?
Wie is Zwingli?

Mensen met ijver voor God, die konden duiden waar de kerk van Rome faalde.
Maar mensen, zondaren gered door genade.

Wat is het rampzalig dat al die kerken die voortgekomen zijn uit de Reformatie zó versplinterd zijn.
Maar ook de Rooms-Katholieke Kerk moet zich niet rijk rekenen. Eén organisatie onder één paus. Maar hoeveel stromingen zijn er niet binnen die ene kerk?

Op 31-10-2017 hadden we maar één ding moeten doen?
Ons verootmoedigen, gewoon op de knieën gaan en onze schuld belijden aan God, aan Christus. Immers wij hebben de verhoring van Jezus' gebed gesaboteerd.
In elke stad of dorp samenkomen met alle gelovigen in Christus.
Knielen, schuld belijden aan de HERE én aan elkaar, dat we elkaar niet gezien en gezocht hebben, dat we elkaar hebben buitengesloten en dan samen Avondmaal vieren. Want wij zijn állen gekocht en betaald door het bloed van dat éne Lam Gods, Jezus Christus.

En elkaar beloven samen Jezus' opdracht uit te voeren.

En het begint vandaag.
Hier en nu.
Als gelovigen in Christus, ongeacht van welke kerkelijke achtergrond ook, elkaar aanvaarden als broeders en zusters.
Eén antwoord geven op de vraag: 'Wat bent u?' Christen.
Ik behoor bij de Gemeente van Christus.

Lang geleden, als theologiestudent, heb ik de kerkmuren afgebroken.
Ik heb vele, vele kansen gekregen om voor te gaan in vele verschillende denominaties in Nederland, België en Frankrijk.
En in mijn eigen gemeenten nodigde ik predikanten uit van verschillende kerkelijke achtergrond.

Ik scheur niet.
Ik breng samen.

Het begint bij mij.
Als predikant ben je dienaar van Gods Woord in héél Gods kerk.
In die éne gemeente van Christus.

Prediker zou zeggen:
'Er is een tijd om te helen'.

O ja, was Jezus' gebed een droom, die nooit uit zou komen? Ach 't is maar een droom? Of een gebed dat uitkomt, waarheid wordt?

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 17 jun 2020 21:29

Moment van bezinning

“Maar van oudsher is de liefde van de HEER, zij duurt eeuwig voor degenen die Hem vrezen, zelfs hun kleinkinderen ervaren nog zijn rechtvaardigheid. Dit geldt voor wie zijn verbond bewaren en zijn geboden metterdaad onderhouden”

(Psalm 103:17-18 uit de Willibrordvertaling 1995).


DE LIEFDE VAN DE HEER DUURT EEUWIG.


Psalm 103 is dit jaar mijn ‘verjaardagspsalm’.
Je kunt zeggen een overbekende psalm, maar dat is niet waar. Er staan overbekende teksten in deze psalm, die vaak geciteerd worden.
De oproep om de HEER te loven.
Om Zijn zegeningen niet te vergeten.
Zijn vergeving.
Zijn genezing.
Zijn eigenschappen.
Zijn Vaderschap.

Maar niet de door mij geciteerde verzen 17 en 18.
Vele Bijbellezers ervaren het zó.
In het Eerste Testament is het optreden van God nogal afstandelijk. Hij deelt zware oordelen en straffen uit. Hij staat op het gehoorzamen en het naleven van de Wet (Genesis t/m Deuteronomium).
De mens wordt verbannen uit de Hof van Eden, de aarde verdrinkt in een zondvloed, Zijn verbondsvolk wordt opgesloten in Egypte en de verlossing betekent een woestijnreis met veel ontberingen. In het beloofde land moeten zij zelf hun vijanden bestrijden en overwinnen. De richters en zelfs de koningen hebben er moeite mee.
Moet ik nog noemen de oorlogen met buitenlandse mogendheden, de ballingschappen, de preken van de profeten?

En dan wordt God ineens lief in dat Tweede Testament. In Jezus wordt Hij menselijk, begripvol, empathisch.
Kijk Hem in Zijn lijdensweg, aan het kruis, bij Zijn opstanding. Kijk hoe de heilige Geest werkt. Nú is God de God van de liefde. Zie je het verschil?

Máár dat ligt aan ons ‘beroerde Bijbellezen’.
Nemen we er de tijd voor?
Lezen we hardop, dát helpt enorm?
Denken we wel eens na over wat we lezen?
Er zijn predikanten, voorgangers, voorlezers die niet kunnen voorlezen.
Ze gaan te snel, ze articuleren niet goed.
Dit punt moet grote aandacht hebben bij de opleiding, de studie.
Hetzelfde geldt het spreektempo.

“Van oudsher is de liefde van de HEER”.
Dat wil zeggen: vanaf het begin.
Nee, niet vanaf Genesis 1:1, maar zolang de IK BEN DIE IK BEN er is, is Hij liefde.
Van eeuwigheid af.

“zij duurt eeuwig voor degenen die Hem vrezen”.
Voor wie Hem erkennen, eerbied voor Hem hebben, ontzag en respect voor Hem hebben is Jahwe van eeuwigheid tot eeuwigheid liefde.

“zelfs hun kleinkinderen ervaren nog Zijn rechtvaardigheid”.
De kleinkinderen van wie met deze Jahwe omgaan ervaren Gods eerlijk recht.

“Dit geldt voor wie Zijn verbond bewaren en Zijn geboden metterdaad onderhouden”.
De HEER sluit notabene overeenkomsten, contracten, vriendschappen, verbonden met mensen.
Denk aan Noach, Abraham, Mozes, David en een nieuw verbond met hen die hun vertrouwen stellen in Jezus Messias.
Is dat alleen al niet een bewijs van Zijn liefde. De voor de volle 100% betrouwbare mét ons, voor 100% onbetrouwbaren?

Wij, Joden en gojim, (gelovigen uit de heidenvolkeren) die geloven in Yeshua Maschiach, leven in en onder het nieuwe verbond.
Kenmerken van dat nieuwe verbond:
1. De heilige Geest IN ons....
2. Schrijft, grift op/in ons hart Gods geboden en .....
3. God zal nooit meer onze zonden in gedachtenis houden.

Dat nieuwe verbond kon pas ingaan toen Joden en niet-Joden door het geloof in Jezus Messias’ volbrachte verlossings- en verzoeningswerk de heilige Geest konden ontvangen in hun harten en verzegeld werden tot Gods eeuwig eigendom.
Sinds dat moment in de heilsgeschiedenis, Pinksteren beschreven in Handelingen 2, kán Gods Geest ons hart veranderen.
De Wet vatte Jezus samen in:
1. God liefhebben met alles wat in je is;
2. En de medemens liefhebben zoals wij zelf door God-in-Christus zijn bemind (Johannes 13:34).

God verandert ons hart in dat van Hem.

Dat is voor mij Psalm 103 onder het nieuwe verbond.

De HEER is liefde.
Maar dan wel échte liefde.
Niet het slappe aftreksel van anno 2020.

Liefde die nooit in conflict komt met heiligheid, het recht.
De Bijbel lezend zien wij dat Gods toorn een aspect van Zijn liefde is.
Elk kind van God wordt door Hem opgevoed. Bij opvoeding hoort correctie en vermaning.
Dat vindt geen enkel kind fijn.
Er vloeien tranen.
Het kind voelt tijdelijk een afstand tot vader of moeder.

Er zijn vertalingen die het werkwoord ‘tuchtigen’, ‘kastijden’, ‘geselen’, ‘straffen’ gebruiken.
Dat roept bij de lezers afkeer op.
Het Duitse ‘er-ziehen’ geeft precies weer wat er bedoeld wordt.
Een goede Nederlandse vertaling is ‘opvoeden’, letterlijk in het Duits: ‘naar zich toetrekken’.

De opvoedingsmaatregel is bedoeld niet om zoon of dochter van je te vervreemden, maar dichter naar je toe te halen.
In Johannes 15 is sprake van het snoeien van de ranken aan de wijnstok.
Vruchtdragende ranken worden gesnoeid (korter gemaakt) opdat zij méér vruchtdragen.
De afstand tot de wijnstok wordt ingekort, des te sappiger zullen de druiven zijn.

De Vader doet dit bij al Zijn échte zonen en dochters.
Dat opvoeden, dat snoeien kan pijnlijk zijn, maar het is een onmisbaar element in Gods liefde.

Laten we ons hierop bezinnen.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Gtn
Mineur
Mineur
Berichten: 202
Lid geworden op: 23 dec 2019 07:25

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Gtn » 18 jun 2020 12:19

Mooie meditatie. Enorm waar! Sommige mensen hebben de gave om het goed te verwoorden.

Dank voor het delen Moestuin

Die daarvoor trouwens ook! Daar kunnen we wat van leren. was dat trouwens ook niet de bedoeling van de prediking ? :D
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 18 jun 2020 21:46

Gtn schreef:Mooie meditatie. Enorm waar! Sommige mensen hebben de gave om het goed te verwoorden.

Dank voor het delen Moestuin

Die daarvoor trouwens ook! Daar kunnen we wat van leren. was dat trouwens ook niet de bedoeling van de prediking ? :D


Zeker Gtn, graag gedaan...
Zeer bijbel getrouw en telkens weer onderzoekend dicht bij het Woord levend in alle gebrek en gebreken kenmerken Dhr P Gerrets.

Ik heb veel aan zijn overdenkingen gehad en nog steeds....prikkelend en eerlijk....
Voor velen ook herkenbaar en zelf confronterend...

mbt de laatste meditatie, heb een prachtig passende meditatief orgelspel gevonden bij Psalm 103 in combinatie met het lied, ABBA Vader, U alleen, U behoor ik toe....een direct antwoord op Psalm 103 die je ziende op Christus in uit door het Geloof geven mag met Eeuwig Leven in het vooruitzicht!

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 27 jun 2020 21:30

“U zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde. Buig niet voor hen en vereer hen niet, want Ik de HEER uw God ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in de derde en de vierde generatie van degenen die Mij verwerpen. Maar Ik bewijs goedheid tot in de duizendste generatie van degenen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden”

(Deuteronomium 5:8-10 Willibrordvertaling 1995).


GIET MIJ NOOIT IN EEN VORM

Er vindt nu weer een beeldenstorm plaats. In 1566 vooral in Rooms-Katholieke kerkgebouwen en in 2020 op straten en pleinen.

Wat bezielt ons, mensen, om beelden en monumenten te maken van andere mensen?
Wij ervaren dat deze mensen die niet meer in leven zijn, in de herinnering van de huidige- en toekomstige generaties moeten blijven.
Deze ‘voorbeelden’, deze ‘bijzondere mensen’, deze ‘helden’ en ‘heldinnen’.
Maar die in dat heden van destijds leefden, wisten niet dat in de komende eeuwen hun levensstijl en hun ‘heldendaden’ heel anders beoordeeld zouden kunnen worden.

Als het leven van deze helden en heldinnen tegen het goddelijk licht gehouden zouden worden, is er geen menselijk leven dat ‘verbeeld’ zou mogen worden.
Geen keizer of keizerin, geen koning of koningin, geen president, geen wetenschapper, geen acteur of auteur, geen opperbevelhebber of zeeheld en zelfs niet ‘de gewone man of vrouw’.
Niet buiten op straten en pleinen en zeker niet in kerken of kapellen.
Geen paus, bisschop of priester.
Geen door mensen benoemde zaligen en heiligen. Geen Maria of Jozef.

Niet omdat zij racisten waren of dat zij discrimineerden.
Maar omdat geen mens ooit iets goeds heeft gepresteerd zonder dat hij of zij daarvoor Gods genade ontvangen heeft.

De onzichtbare God, die Geest is, verbiedt Zijn volk, dat Hij bevrijd heeft uit hun slavenbestaan in Egypte, om Hem te verbeelden. Een zichtbare vorm te geven.
Niet in een hemelse gestalte, b.v. een engel; niet in een aardse gestalte, b.v. niet als mens, een vliegend, lopend, kruipend dier, niet als een zwemmend dier.
Buig daar niet voor, vereer het niet.

Er bestaat op de aarde geen enkele door mensen weergegeven vorm, afbeelding, beeld of foto dat God ooit zou kunnen weergeven.
Want alles wat wij, mensen, maken is een
momentopname of het nu in een beeld, een schilderij of op een foto is.
In Romeinen 1 stelt Paulus dit aan de orde. Het onvergankelijke kun je niet weergeven in iets vergankelijks. De Schepper kun je niet vervangen door iets wat Hij geschapen heeft.
Dat was de dwaasheid in Rome en heden ten dage. Wij buigen voor beelden, afbeeldingen van mensen, vogels, dieren en kruipende dieren.
Hoe kun je God ‘verbeelden’ Aäron in een beeld van een gouden stierkalf?

Er is maar één ‘levende afbeelding’ van God, dat Hem weergeeft zoals Hij is en spreekt en handelt.
In Kolossenzen 1:15 schrijft Paulus over Jezus Messias: “Hij is het beeld van de onzichtbare God”.
Jezus zei dan ook: “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.

In een kerkgebouw horen mijns inziens geen beelden of afbeeldingen van God en ook niet van Jezus, niet van Maria, niet van mensen die door mensen zijn heilig verklaard.
De levende Jezus is beeld van de onzichtbare God, maar niet een versteend beeld.
Jezus is de enige middelaar.
Geen Maria, geen zogenaamde heilig verklaarde.
Alles wat in de kerk afleidt van God of van Zijn Zoon hoort er niet.
Geen kruis met een dode Jezus, liever een leeg kruis, want Hij is opgestaan.
Ik ben niet tegen kunst. Ik hou van symbolen, weergave van bijbelgedeelten op schilderijen, gebrandschilderde ramen, maar nooit proberen God of Jezus af te beelden.

Maar wij, mensen, zijn onmogelijk.
In de voorbije eeuwen hebben wij in woorden, belijdenisgeschriften, dogmatieken God proberen vast te leggen. Mensen zeggen God vaarwel vanwege het godsbeeld dat onze preken en ons onderwijs hebben opgeroepen.
De bijbel is niet geschreven als theologie-boek, als boek vol leerstellingen, als wetboek van strafrecht.
Het is ook niet in geheimtaal geschreven of als codeboek voor ingewijden.
Het is geen sprookjesboek.

Ik kom mijzelf erin tegen, dus is het shockerend en confronterend.
En God, dus confronterend, verrassend, avontuurlijk.
Zijn plan met de mens, Zijn volk, de andere volken, Zijn einddoel.

Dus: giet de Eeuwige niet in een vorm.
Het is onvoorstelbaar misschien, maar God is niet Rooms-Katholiek, Oosters-Orthodox, Protestant, Gereformeerd, Evangelisch.
God is de God van Gomarus en de God van Arminius.
God is de God van Thomas á Kempis, van Luther, van Calvijn, van Spurgeon, van William Booth.
De namen die ik hier noem zijn geen helden, geen door mensen heilig verklaarden.
Zondaren, die alléén zalig konden worden door de genade van God betoond in Jezus Christus.

Doe niet alsof de bril van jouw kerkgenootschap de enig juiste bril is waarmee jouw hoorders en kijkers de bijbel kunnen verstaan.

Want ook vandaag zal Jezus zeggen: “Ik heb nog andere schapen die niet in deze schaapskooi komen, ook die zal Ik leiden en het zal worden één kudde onder één Herder”.
De Herder van het Joodse volk is ook de Herder van schapen-uit-de-volken uit allerlei schaapskooien. De Herder brengt ons samen als één kudde in één schaapskooi.
Daar zie ik naar uit!

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Gtn
Mineur
Mineur
Berichten: 202
Lid geworden op: 23 dec 2019 07:25

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Gtn » 30 jun 2020 19:03

Ik wilde wel dat wij zo'n predikant hadden! Wat een wijze woorden. (Mijn gemeente is vacant)
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 01 jul 2020 22:12

Zeker Gtn, positief kritisch wederom, God al de eer
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4083
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 03 aug 2020 22:25

Ter overweging

“Voor die vrijheid heeft Christus óns vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen”

(Galaten 5:1 uit de Willibrordvertaling 1995).

DE KEUS IS AAN JOU.

Wie onder jullie kan écht zeggen: ik leef in vrijheid? Er is geen juk meer dat mij beperkt in mijn christelijke vrijheid?
In Galaten 4:31 concludeerde Paulus:
“Dus broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van een slavin (Hagar), maar van de vrije vrouw (Sara)”.
Dié vrijheid had Christus op het oog én bewerkte Hij voor Jood en heiden die op Hem zouden vertrouwen.
Daarvoor was de veroordeling van Jezus tot de kruisdood nodig. Die smartelijke kruisdood. Die opdracht die volbracht moest worden.
Na: “Het is volbracht” geeft Jezus zélf Zijn levensgeest aan Zijn Vader.
Deze week hoorde ik een predikant zeggen: ‘Jezus werd vermoord’.
Dat is pertinent onwaar. Jezus bepaalde zélf het moment. De bijbel tekent Jezus’ eigen woorden op: ‘Ik heb macht mijn leven af te leggen en het leven weer op te nemen’ (Johannes 10:17-18).
Als een offer gaf Hij het aan de Vader.
Hij overwon de dood. Hij stond op, voer ten hemel en gaf de heilige Geest OPDAT jij en ik, uit welk volk of stam of taal of natie BEVRIJD VAN HET SLAVENJUK zouden leven.

Maar...schrijft Paulus: “Houd dus stand”.

De vrijheid in Christus hééft vijanden.
Paulus heeft in zijn leven strijd moeten leven met de spionnen vanuit het Judaïstische kamp.
Gelovige Joden die nog steeds onder het slavenjuk leefden en het niet konden verdragen dat er gelovigen in Yeshua Maschiach waren en zijn die van dat slavenjuk bevrijd waren en in vrijheid leefden en leven.
Dat is anno 2020 nog steeds zó.
Zij proberen ons onze christelijke vrijheid te ontnemen en nodigen ons uit om opnieuw dat slavenjuk op ons te nemen.
Paulus waarschuwt óns: “Laat u niet opnieuw het slavenjuk opleggen”.

En wat zie ik:
Volgelingen van Yeshua Maschiach die het slavenjuk dragen:
De besnijdenis;
De Wet door bemiddeling van Mozes aan Israël gegeven naleven;
De sabbat onderhouden;
De Joodse feesten vieren.

Terwijl Jezus óns onder het juk van de Wet heeft weggehaald.
En er heden ten dage een Nieuw Verbond geldt.
Om Jezus’ wil worden ál onze zonden vergeven en vergeten.
Én dat is heel wat anders: de heilige Geest IN ons, het eigendomszegel dat wij Gods eigendom zijn, schrijft in ons hart wat Gods heilzame wil voor ons leven is: leven in liefde voor God en ten opzichte van onze naaste met de liefde die God zélf ons heeft betoond in Yeshua.
We leven voor Hem en onze naasten niet omdat het moét, maar omdat we dat van harte willen.
Dát is een enorm verschil, dat vele, vele christenen niet weten, niet inzien.

Dat christelijke leven van ons is zo vaak een moeten.
We leven in deze maatschappij zoals onze ouders dat van generaties voor hen hebben meegekregen.
En met het normen- en waardenpatroon dat ons vanuit de kerk wordt meegegeven.
Zonder zélf in de Schriften na te gaan of die traditie in overeenstemming is met die Schriften.

Leven in de vrijheid van Christus wordt nog altijd bevochten.
Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes 3:8 “Een wedergeborene waait met de heilige Geest mee en is net zo onvoorspelbaar als de wind”.

Dit is wat God blij maakt, als wij zó leven.
Nu wordt er zoveel geklaagd over een leven dat bestaat uit geboden en verboden. Een saai en voorspelbaar leven.
Maar het is zó anders als je je laat meevoeren door de heilige Geest, dan wordt het avontuurlijk.

Het coronavirus heeft ook óns, christenen, véél te zeggen.
Het moét anders!
We zijn uit onze bunkers verdreven.
Door onze diensten online uit te zenden zijn veel meer mensen bereikt.
Kerkmensen zijn veel geconcentreerder gaan luisteren en kijken.
Er is méér buiten gezongen.
En met vreugde zie ik dat er veel openluchtdiensten worden gehouden.

Klem je niet angstig vast aan het oude en vertrouwde, aan wat van oudsher is overgeleverd. Maar wat wil de heilige Geest in deze tijd, in onze gemeente en vanuit onze gemeente.

Ds. Dennis Verboom sprak vorige week in de Nieuwe Kerk in Delft over wat Salomo van God het liefst verlangde: EEN LUISTEREND HART.
Dát is het! Dát is wat wij nú het meest nodig hebben.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten