Wedergeboorte

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 26 okt 2019 20:28

Yoshi schreef:In mijn leven wel iig. En ik denk dat dat voor veel mensen opgaat toch?

Ik denk van wel en zo simpel is de praktijk, veronderstel ik.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 469
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Dorpeling » 26 okt 2019 20:46

Yoshi schreef:De redding ligt altijd bij God. Maar mijn verwachting is dat hij waarde hecht aan de door Hem ingestelde sacramenten.

De doop wast de erfzonde weg. En op dat moment in de tijd ben je dus even vrij van zonden. Daarna verval je weer in meer of mindere mate tot zonde. Dat zien we bij christenen in de dagelijkse praktijk gebeuren helaas. Wil niet zeggen dat de erfzonde permanent weggewassen is.

Eens met je eerste reactie dat de redding altijd bij God ligt, en Hij waarde hecht aan de sacramenten. Maar niet in de zin dat Hij de doop tot dát doel heeft ingesteld om onze erfschuld af te wassen waarna we even 'schoongewassen' zijn, en we daarna weer meer of minder kunnen gaan zondigen. Zou Hij dan maar half werk gedaan hebben? Is de rest afhankelijk van ons?
De doop geeft mij niet het automatische recht op genade, maar wél de pleitgrond om als rechteloze zondaar die God niet meer kan en wil missen, de hoop en verwachting door de belofte in mijn doop gegeven om Hem aan te roepen om redding. Omdat Hij bij mijn doop mij de verzegeling en verzekering als drieënige God gegeven, en daarin belooft mij niet uit te werpen als ik tot Hem kom als verloren zondaar.

De christelijke leer zegt het anders, alinea 556 van de catechismus van de Katholieke Kerk omschrijft het als:

Op de drempel van zijn openbare leven: het doopsel; op de drempel van Pasen: de gedaanteverandering. Door het doopsel van Jezus "werd het mysterie van onze eerste wedergeboorte geopenbaard": ons doopsel; de gedaanteverandering "is het sacrament van de tweede wedergeboorte": onze eigen verrijzenis. Voortaan hebben wij deel aan de verrijzenis van de Heer door de heilige Geest die werkzaam is in de sacramenten van het Lichaam van Christus. De gedaanteverandering geeft ons een voorproef van de komst in heerlijkheid van Christus "die ons armzalig lichaam zal herscheppen en het gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijkt lichaam" (Fil. 3, 21). Maar zij herinnert ons ook eraan dat "wij door vele kwellingen het rijk Gods moeten binnengaan" (Hand. 14, 22)

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/inde ... =1&id=1076


Dat is de roomse catechismus en opvatting, en je zult inmiddels wel begrepen hebben dat ik me daar als refo niet in kan vinden.
Het 'doopsel', de doop dus, is voor mij geen wedergeboorte en heeft niet een gedaanteverandering als gevolg.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Yoshi

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Yoshi » 26 okt 2019 20:56

Dorpeling schreef:Dat is de roomse catechismus en opvatting, en je zult inmiddels wel begrepen hebben dat ik me daar als refo niet in kan vinden.
Het 'doopsel', de doop dus, is voor mij geen wedergeboorte en heeft niet een gedaanteverandering als gevolg.

Het is de catechismus van de katholieke kerk. Een roomse catechismus bestaat voor zover ik weet niet.
Het was slechts een reactie op het door jou aangehaalde artikel. Zoals je inmiddels wel begrepen hebt kan ik me daar als katholiek niet in vinden.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 08 nov 2019 09:14

Terug komend op de wedergeboorte, het staat letterlijk in de bijbel hoe het zit:
Kolossenzen 3:
5: "Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij - 6 want om deze dingen treft Gods toorn de genen die Hem omgehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens sn zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

De oude mens zien we echter nog wel eens in ons aan het werkt. Toen ik net typte vloekte mijn vrouw bij iets wat mis ging, dat moeten we telkens afleggen en weer de nieuwe mens aantrekken.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

CorsdeKort
Verkenner
Verkenner
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2016 16:55

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor CorsdeKort » 04 dec 2019 21:25

Als een mens geboren wordt, wordt hij een levende ziel. Hij heeft behoefde aan drinken (later eten), aandacht, slaap, kleren e.d. Hij groeit op en krijgt kennis en kunde voor de dingen van deze aarde e.d.

Als en mens opnieuw geboren wordt dan wordt hij een levende geest. Hij heeft behoefte aan Gods Woord, opbouw, geestelijke (kerk)diensten, liederen met inhoud, vermaning en troost. Als hij het juiste voedsel krijgt en hij heeft goede geestelijke “ouders” dan groeit hij op en wordt stabiel in- en met God. De zonde- en de wereld en alles wat daar in is doen er dan feitelijk niet langer toe (al moet er nog steeds geleerd, gewerkt e.d. worden). Hij krijgt, gaande de weg, deel aan het leven van Jezus.

Alleen hij die wederom geboren is weet dat van zichzelf. Als je het bent dan weet je het en iemand die geestelijk (is wedergeboren en ook met God leeft) die proeft dat bij de ander; geestes-gemeenschap. Een aantal jaren geleden is mij dit grote geluk overkomen en ik moet nog wekelijks huilen van geluk. Het was genade én een zoeken, bidden, kloppen en aanhouden. (fil 2 vers 12 én 13). God verlangt algehele overgave, discipelschap. Wie iets voor zichzelf wil achterhouden die kan God niets geven.

De akker waar de schat in ligt is duur. Erg duur. (Mat 13:444) Maar wie De Schat op waarde weet te schatten voor die is de prijs van de akker een lachertje en ik wou dat ik dat eerder had begrepen.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1446
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 08 dec 2019 16:04

DeLange schreef:Terug komend op de wedergeboorte, het staat letterlijk in de bijbel hoe het zit:
Kolossenzen 3:
5: "Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij - 6 want om deze dingen treft Gods toorn de genen die Hem omgehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, 8 maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens sn zijn leefwijze afgelegd hebt 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

De oude mens zien we echter nog wel eens in ons aan het werkt. Toen ik net typte vloekte mijn vrouw bij iets wat mis ging, dat moeten we telkens afleggen en weer de nieuwe mens aantrekken.


Vaak hoor je dat mensen zeggen dat alles wat aards is in je laten afsterven het wedergeboren worden is, of de manier om wedergeboren te worden.
Niets is echter minder waar dan dat.

Wedergeboren worden is hetzelfde als het aantrekken van de nieuwe mens.
Als gevolg van het aantrekken van de nieuwe mens is het zo dat we ons denken vernieuwen naar het denken van God.
Op die manier komen we ook juist tot het inzicht, dat de manier waarop we wandelden VOORDAT we de nieuwe mens aantrokken niet past bij wie we NU zijn, als nieuwe mens. Daaruit volg logischerwijs dat we dus die dingen niet meer doen omdat het niet past bij een kind van God om die dingen te doen. Wdergeboorte zelf is dus niet een langdurend proces waarbij je dor verschillende fases heen zou moeten, maar een plotselinge gebeurtenis waarbij we door God doormiddel van de Heilige Geest IN CHRISTUS worden geplaatst, doordat we in Hem geloven. Het IN HEM geplaatst worden is ook gewoon een andere manier van zeggen van de wedergeboorte.

Wedergeboren worden is dus slechts EENMALIG en de nieuwe mens aantrekken ook eenmalig.
De wapenrusting aantrekken is ook bedoeld als eenmalig, want wie trekt nu midden in de strijd van het leven zijn wapenrusting uit ?

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1446
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 08 dec 2019 16:08

CorsdeKort schreef: Hij krijgt, gaande de weg, deel aan het leven van Jezus.ik neem aan dat je bedoeld dat de wedergeboren mens al volledig deel heeft aan het leven van Jezus, doordat hij al van de dood is opgewekt door de levengevende Geest, de Heilige Geest. En dat hij gaande de weg, steeds meer het leven van Jezus dat in hem is komen wonen naar buiten zichtbaar laat worden.

CorsdeKort
Verkenner
Verkenner
Berichten: 12
Lid geworden op: 28 dec 2016 16:55

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor CorsdeKort » 08 dec 2019 20:19

“Veendam”: Nee en ja (maar ik denk dat we hetzelfde bedoelen). Bij de wedergeboren wordt de geestelijke mens in iemand geboren. Je wordt niet volwassen geboren maar als baby. Ook al wil je als pas wedergeborene het beste en ook al heb je dan kracht gekregen om de zonde onder de voet te houden toch is de uitwerking van je doen bij lange na niet perfect. De vrucht van de geest moet groeien, rijpen. Want ook hebben we dan macht gekregen over de zonde, dan hebben nog wel zonde dat wil zeggen er komt onbewust nog veel van ons mens-zijn mee. Zo is het bijvoorbeeld makkelijk voor een pas wedergeboren persoon om te oordelen over anderen die (nog) niet wedergeboren zijn. Om zich beter te voelen dan anderen en op hen neer te zien.

Bij wedergeboorte gaan we door de enge poort en daarachter ligt de smalle weg. Tal van zaken komen we “onderweg” tegen. Hier gaat het niet om zonden maar meer om ons ZIJN. Eerzucht, hoge gedachten van jezelf, hebzucht (kleren, auto’s, huizen, positie), belangrijk vinden wat anderen van je denken, populair willen zijn kom je onderweg tegen. Klagen, mopperen, ongeduld (in de file), irritatie, beledigd zijn, gemakzucht en dergelijke ben je niet geheel meteen vanaf. Het kost tijd.

God, zijnde de pottenbakker, wil wel iets moois van ons maken en dat kan hij (pas) doen in degene die zich willen laten vormen. Maar als mens zijn we beperkt. In Jezus kreeg, de tijdens zijn mens zijn, deel aan de HELE volheid van God (Col 1:19) maar het ligt niet in de verwachting dat zoiets ook in een ander mens kan gebeuren. Ik ken tenminste niemand die, net als hij, uit de doden opstond. Wel is het zaak ijverig te laten zijn, ons te laten vormen. Immers, wij zullen daar zijn wat God hier van ons heeft kunnen maken.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1446
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 09 dec 2019 10:58

CorsdeKort schreef:“Veendam”: Nee en ja (maar ik denk dat we hetzelfde bedoelen). Bij de wedergeboren wordt de geestelijke mens in iemand geboren. Je wordt niet volwassen geboren maar als baby. Ook al wil je als pas wedergeborene het beste en ook al heb je dan kracht gekregen om de zonde onder de voet te houden toch is de uitwerking van je doen bij lange na niet perfect. De vrucht van de geest moet groeien, rijpen. Want ook hebben we dan macht gekregen over de zonde, dan hebben nog wel zonde dat wil zeggen er komt onbewust nog veel van ons mens-zijn mee. Zo is het bijvoorbeeld makkelijk voor een pas wedergeboren persoon om te oordelen over anderen die (nog) niet wedergeboren zijn. Om zich beter te voelen dan anderen en op hen neer te zien.

Bij wedergeboorte gaan we door de enge poort en daarachter ligt de smalle weg. Tal van zaken komen we “onderweg” tegen. Hier gaat het niet om zonden maar meer om ons ZIJN. Eerzucht, hoge gedachten van jezelf, hebzucht (kleren, auto’s, huizen, positie), belangrijk vinden wat anderen van je denken, populair willen zijn kom je onderweg tegen. Klagen, mopperen, ongeduld (in de file), irritatie, beledigd zijn, gemakzucht en dergelijke ben je niet geheel meteen vanaf. Het kost tijd.

God, zijnde de pottenbakker, wil wel iets moois van ons maken en dat kan hij (pas) doen in degene die zich willen laten vormen. Maar als mens zijn we beperkt. In Jezus kreeg, de tijdens zijn mens zijn, deel aan de HELE volheid van God (Col 1:19) maar het ligt niet in de verwachting dat zoiets ook in een ander mens kan gebeuren. Ik ken tenminste niemand die, net als hij, uit de doden opstond. Wel is het zaak ijverig te laten zijn, ons te laten vormen. Immers, wij zullen daar zijn wat God hier van ons heeft kunnen maken.


Bij de wedergeboorte:
Krijgen we voluit deel aan Christus en in Jezus Christus krijgen we deel aan ALLES wat God voor ons heeft.
In de Bijbel staat dat de Heilige Geest uitgestort zou gaan worden zodat de volgers van Jezus kracht zouden ontvangen, maar dat is niet de kracht om zonde onder de voeten te houden.
Is onze identiteit geworden dat wij zijn zoals Jezus is op deze aarde. (alleen is de uitwerking daarvan helaas niet volledig zichtbaar omdat we nog oude verkeerde dingen moeten alleggen omdat die niet passen bij onze nieuwe identiteit.)
Zoals in Jezus de ganse volheid in Hem woning maakte is dat ook bij ons zo wanneer wij vervuld worden met de Heilige Geest. Dat is nu juist de reden waarom Jezus naar de Hemel ging, zodat de Heilige Geest ook in alle andere mensen woning zou kunnen gaan maken na de wedergeboorte.
De Heilige Geest is uitgestort zodat wij zouden worden zoals Hij is.
Op de manier zoals Jezus ons helemaal wil vullen met de Heilige Geest, opdiezelfde manier wil Jezus Zichzelf ook vullen met mensen uit alle volken en talen en naties. Wij zijn immers geplaatst bij onze wedergeboorte IN CHRISTUS en Christus is in ons komen wonen door de Heilige Geest.
Als ik kijk naar de dochter van Willem alexander dan is die jongedame in principe al troonopvolgster, maar ze voldoet nog lang niet aan alles, maar ondanks dat is ze het al wel.

Zonde is niet iets om onder de voet te proberen te houden maar zonde is iets wat we gewoon uit ons leven moeten wegdoen (zoals hierboven ook gewoon geciteerd werd uit de kolossebrief.
Er staat geschreven van God de duivel/duivelse machten zal vermorzelen onder ONZE voeten. Wij hoeven dus alleen de voet er op te plaatsen. Zonde is ingaan op je eigen vleselijke verlangens (dat zijn dus niet de verlangens die wij hebben door het wandelen in de Geest, maar de verlangens die passend waren in ons leven voordat we wedergeboren waren). Wat betreft mensen die net zoals Jezus opgestaan zijn uit de dood moet ik wel een opmerking plaatsen: Jezus nam Zelf het leven weer op staat er ook geschreven in de Bijbel. Geen mens is verder bij machte om dit te doen, maar ik weet wel van mensen die opgestaan zijn uit de dood doordat ze tot leven zijn gewekt. Het gaat om tientallen, en ik weet hoe die dingen gegaan zijn toen, maar het gaat er niet om die mensen te kennen, maar om Hem te kennen door wie het leven weer wordt gegeven, namelijk Jezus Christus Zelf.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 469
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Dorpeling » 11 dec 2019 19:52

Veendam schreef: Geen mens is verder bij machte om dit te doen, maar ik weet wel van mensen die opgestaan zijn uit de dood doordat ze tot leven zijn gewekt. Het gaat om tientallen, en ik weet hoe die dingen gegaan zijn toen

Tientallen? Vertel.. zulk wereldnieuws wil je ons toch niet onthouden??

Veendam schreef:
Wedergeboren worden is hetzelfde als het aantrekken van de nieuwe mens.
Als gevolg van het aantrekken van de nieuwe mens is het zo dat we ons denken vernieuwen naar het denken van God.
Op die manier komen we ook juist tot het inzicht, dat de manier waarop we wandelden VOORDAT we de nieuwe mens aantrokken niet past bij wie we NU zijn, als nieuwe mens. Daaruit volg logischerwijs dat we dus die dingen niet meer doen omdat het niet past bij een kind van God om die dingen te doen.


Veendam schreef: Zonde is ingaan op je eigen vleselijke verlangens (dat zijn dus niet de verlangens die wij hebben door het wandelen in de Geest, maar de verlangens die passend waren in ons leven voordat we wedergeboren waren).Je zegt hier eigenlijk dat een wedergeboren mens geen vleselijke verlangens meer heeft, en geen zonde meer doet omdat ´dat niet past´?
Wat dat betreft heb je gelijk, het past niet. Dat geldt overigens voor ieder mens. We zijn geschapen om God te dienen, Hem te loven. We zijn na onze val in het paradijs allemaal zondaars, doelmissers, geworden. Maar´niet passen´ is wat anders dan ´niet doen´.

Paulus bijvoorbeeld wist dat heel goed. Hij zegt in de Romeinenbrief over zichzelf dat hij vleselijk, verkocht onder de zonde is. Hij wíst het, geen goed in mij. En hij sprak over de strijd in zijn leden (zijn vlees), die hem gevangen neemt onder de wet der zonde. Zijn vlees diende de wet der zonde nog. En het kwade wat hij níet wilde, dat deed hij... Hij riep het uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Omdat hij zoveel last had van die zondemacht die hem ongewild nog aankleefde. Was Paulus misschien niet wedergeboren?

CorsdeKort schreef: Bij wedergeboorte gaan we door de enge poort en daarachter ligt de smalle weg. Tal van zaken komen we “onderweg” tegen.(...)Eerzucht, hoge gedachten van jezelf, hebzucht (kleren, auto’s, huizen, positie), belangrijk vinden wat anderen van je denken, populair willen zijn kom je onderweg tegen. Klagen, mopperen, ongeduld (in de file), irritatie, beledigd zijn, gemakzucht en dergelijke ben je niet geheel meteen vanaf. Het kost tijd.

Begrepen. Zóveel tijd, dat we het hier nooit gaan redden. Want volmaaktheid is er pas in de hemel.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 11 dec 2019 22:07

Veendam schreef:Vaak hoor je dat mensen zeggen dat alles wat aards is in je laten afsterven het wedergeboren worden is, of de manier om wedergeboren te worden.
Niets is echter minder waar dan dat.

Wedergeboren worden is hetzelfde als het aantrekken van de nieuwe mens.
Als gevolg van het aantrekken van de nieuwe mens is het zo dat we ons denken vernieuwen naar het denken van God.
Op die manier komen we ook juist tot het inzicht, dat de manier waarop we wandelden VOORDAT we de nieuwe mens aantrokken niet past bij wie we NU zijn, als nieuwe mens. Daaruit volg logischerwijs dat we dus die dingen niet meer doen omdat het niet past bij een kind van God om die dingen te doen. Wdergeboorte zelf is dus niet een langdurend proces waarbij je dor verschillende fases heen zou moeten, maar een plotselinge gebeurtenis waarbij we door God doormiddel van de Heilige Geest IN CHRISTUS worden geplaatst, doordat we in Hem geloven. Het IN HEM geplaatst worden is ook gewoon een andere manier van zeggen van de wedergeboorte.

Wedergeboren worden is dus slechts EENMALIG en de nieuwe mens aantrekken ook eenmalig.
De wapenrusting aantrekken is ook bedoeld als eenmalig, want wie trekt nu midden in de strijd van het leven zijn wapenrusting uit ?

Dat heeft twee kanten. Wat je verteld is de ene kant van het verhaal, maar de andere kant van het verhaal is dat we door levenservaringen op te doen leren wat Gods wil is. Zo ga ik een traumatherapie volgen. Dat is hard nodig, om niet vanuit mijn trauma's te fel op mijn vrouw onder andere te reageren. Want dat heeft wel bijna mijn huwelijk gekost. En zo is dat wedergeboren worden toch een geestelijk groeiproces en een herstelproces.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1446
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 12 dec 2019 01:14

Dorpeling schreef:
Je zegt hier eigenlijk dat een wedergeboren mens geen vleselijke verlangens meer heeft, en geen zonde meer doet omdat ´dat niet past´?
Wat dat betreft heb je gelijk, het past niet. Dat geldt overigens voor ieder mens. We zijn geschapen om God te dienen, Hem te loven. We zijn na onze val in het paradijs allemaal zondaars, doelmissers, geworden. Maar´niet passen´ is wat anders dan ´niet doen´.


Nee ik zeg niet dat de wedergeboren mens geen vleselijke verlangens meer heeft !
Wat ik duidelijk wil maken is dat de mens dieniet wedergeboren is de vleselijke verlangens gewoon na loopt en uitvoert, maar dat de wedergeboren mens de keuze kan maken om de vleselijke verlangens niet te laten heersen in zijn leven.
Een mens die niet wedergeboren is en de zonde doet dat is gewoon de daden die passen bij zijn natuur, namelijk zondaar.


Dorpeling schreef:Paulus bijvoorbeeld wist dat heel goed. Hij zegt in de Romeinenbrief over zichzelf dat hij vleselijk, verkocht onder de zonde is. Hij wíst het, geen goed in mij. En hij sprak over de strijd in zijn leden (zijn vlees), die hem gevangen neemt onder de wet der zonde. Zijn vlees diende de wet der zonde nog. En het kwade wat hij níet wilde, dat deed hij... Hij riep het uit, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Omdat hij zoveel last had van die zondemacht die hem ongewild nog aankleefde. Was Paulus misschien niet wedergeboren?


Paulus spreekt inderdaad over de strijd die in hem is, namelijk dat zijn vleselijke begeerten nog steeds wakker zijn en aktief de baas willen spelen in zijn leven. Hij zegt echter ook dat dat niet de zonde meer in hem leeft, maar Jezus leeft in mij. Als je wettisch bent en je houdt jezelfeen plaatje voor van perfect moraal leven, dan wil je dat wel doen en zo worden als het ideaalplaatje, maar dat lukt je zelf dus niet. Dus wie kan je nu bevrijden uit die situatie ? aulus geeft gewoon een vers verder het antwoord, namelijk dat door Jezus Christus de zonde niet meer over je heerst, maar dat Jezus in je woont en dat Hij op de troon van je leven zit. De zondemacht kleeft helemaal niet aan, de zondemacht is juist verbroken door Jezus.
Je houdt zelf alleen de zonde nog als machthebber aan door de zonde die macht zelf te geven, en dat is dan gelijk een excuus voor het nalopen van de zonde, want nee, zelf kan je er niks aan doen want je kon niet anders. Dat is echt een slap excuus en weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid.
Paulus was echt wel wedergeboren en juist hij schrijft heel veel over het nieuwe leven dat je als wedergeboren mens kunt leven.
Lees Efeze maar, het staat er vol mee. Wanneer iemand zegt dat een wedergeboren mens nog slaaf van de zonde is, waarvan heeft Christus je dan bevrijdt ?

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1446
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 12 dec 2019 01:18

DeLange schreef:Dat heeft twee kanten. Wat je verteld is de ene kant van het verhaal, maar de andere kant van het verhaal is dat we door levenservaringen op te doen leren wat Gods wil is. Zo ga ik een traumatherapie volgen. Dat is hard nodig, om niet vanuit mijn trauma's te fel op mijn vrouw onder andere te reageren. Want dat heeft wel bijna mijn huwelijk gekost. En zo is dat wedergeboren worden toch een geestelijk groeiproces en een herstelproces.


Gods wil is gewoon duidelijk in Gods Woord, maar om het in de praktijk toe te passen is het goed om dat inderdaad in je leven steeds meer als levenservaring op te doen. Dat kan je gewoon noemen: Jezus Christus beter leren kennen.

Inderdaad is reageren uit trauma's niet de juiste bron om uit te reageren.
Maar daarom is wedergeboren worden nog niet een proces, maar een eenmalige gebeurtenis, waarbij je in Christus geplaatst wordt.
Je wordt uit het duister gehaald en geplaatst in het Licht van Christus, in Zijn Koninkrijk dus.
De rest is gewoon geestelijk groeien en Jezus beter leren kennen.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 469
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Dorpeling » 12 dec 2019 10:54

Veendam schreef:Nee ik zeg niet dat de wedergeboren mens geen vleselijke verlangens meer heeft !
Wat ik duidelijk wil maken is dat de mens dieniet wedergeboren is de vleselijke verlangens gewoon na loopt en uitvoert, maar dat de wedergeboren mens de keuze kan maken om de vleselijke verlangens niet te laten heersen in zijn leven.
Een mens die niet wedergeboren is en de zonde doet dat is gewoon de daden die passen bij zijn natuur, namelijk zondaar.


Je schrijft in de verleden tijd, 'passend waren in ons leven voordat we wedergeboren waren' , dus neem ik aan dat je dan ook bedoeld wat je zegt, nl. dat verlangen ziet als een gepasseerd station.
Verder ken ik heeeeel veel (niet wedergeboren) mensen die deze verlangens niet nalopen en uitvoeren. Gelukkig maar, anders werd het pas een zooi hier zeg! En daarnaast kan de wedergeboren mens die keuze niet zelf maken, hij krijgt de genade daarvoor. Als hij niet vastgehouden werd, zou hij alsnog in de meest vreselijke zonden vallen.

Paulus spreekt inderdaad over de strijd die in hem is, namelijk dat zijn vleselijke begeerten nog steeds wakker zijn en aktief de baas willen spelen in zijn leven. Hij zegt echter ook dat dat niet de zonde meer in hem leeft, maar Jezus leeft in mij. Als je wettisch bent en je houdt jezelfeen plaatje voor van perfect moraal leven, dan wil je dat wel doen en zo worden als het ideaalplaatje, maar dat lukt je zelf dus niet. Dus wie kan je nu bevrijden uit die situatie ? aulus geeft gewoon een vers verder het antwoord, namelijk dat door Jezus Christus de zonde niet meer over je heerst, maar dat Jezus in je woont en dat Hij op de troon van je leven zit. De zondemacht kleeft helemaal niet aan, de zondemacht is juist verbroken door Jezus.
Je houdt zelf alleen de zonde nog als machthebber aan door de zonde die macht zelf te geven, en dat is dan gelijk een excuus voor het nalopen van de zonde, want nee, zelf kan je er niks aan doen want je kon niet anders. Dat is echt een slap excuus en weglopen voor je eigen verantwoordelijkheid.
Paulus was echt wel wedergeboren en juist hij schrijft heel veel over het nieuwe leven dat je als wedergeboren mens kunt leven.
Lees Efeze maar, het staat er vol mee. Wanneer iemand zegt dat een wedergeboren mens nog slaaf van de zonde is, waarvan heeft Christus je dan bevrijdt ?


Ik zeg nergens dat een wedergeboren mens een slaaf van de zonde is, ik had het over ongewilde zonde waar ook een wedergeboren mens in dit leven nog steeds last van heeft, waar hij tegen strijden moet maar soms die strijd ook weer verliest. Kijk alleen maar naar David. Deze strijd maakt je afhankelijk van de Heere Jezus.
Een wedergeborene is een twee-mens geworden, Paulus weer: 'en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet wat gij wildet'. Hij heeft het hier over zijn leven na zijn wedergeboorte. Want daarvóór is die strijd tussen die twee naturen niet eens!
Paulus beweert nergens dat een wedergeborene in staat is op te klimmen tot een heilige, volmaakte mens en dat hij het zondaar zijn te boven komt. Het hele bestaan van een mens is zonde. Paulus had zelfkennis.

Wie de zonde willens en wetens doet en daarbij zegt dat je er zelf niks aan kunt doen, is inderdaad op een verkeerd spoor. Maar bekennen dat je zondaar blijft is geen slap excuus, dat is met beide benen op de aarde je zondige natuur elke dag weer voelen, bestrijden en daarvan walgen, bekennen nog steeds tot alle boosheid geneigd te zijn. Pas bij onze dood is de oude mens echt voorbij, een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Een wedergeboren mens is door de genade van Christus alleen voor God, In Hèm, geen zondaar meer.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1446
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 12 dec 2019 12:54

Dorpeling schreef:Je schrijft in de verleden tijd, 'passend waren in ons leven voordat we wedergeboren waren' , dus neem ik aan dat je dan ook bedoeld wat je zegt, nl. dat verlangen ziet als een gepasseerd station.
Het paste bij de mens die wij waren voordat we wedergeboren werden. Ik zeg niet dat dit verlangen er niet meer is als je wedergeboren bent en dat bedoelde ik dus ook niet.

Dorpeling schreef:Verder ken ik heeeeel veel (niet wedergeboren) mensen die deze verlangens niet nalopen en uitvoeren. Gelukkig maar, anders werd het pas een zooi hier zeg! En daarnaast kan de wedergeboren mens die keuze niet zelf maken, hij krijgt de genade daarvoor. Als hij niet vastgehouden werd, zou hij alsnog in de meest vreselijke zonden vallen.
Die andere mensen die lopen wel hun begeerte na door te doen wat ze zelf willen en die doen dus niet de wil van God. De wedergeboren mens heeft gewoon keuze vrijheid om te kiezen of hij wel of niet iets gaat doen dus de wedergeoren mens kan uitstekend zelf de keuzes maken om niet de zonde te doen.


Dorpeling schreef:Ik zeg nergens dat een wedergeboren mens een slaaf van de zonde is, ik had het over ongewilde zonde waar ook een wedergeboren mens in dit leven nog steeds last van heeft, waar hij tegen strijden moet maar soms die strijd ook weer verliest. Kijk alleen maar naar David. Deze strijd maakt je afhankelijk van de Heere Jezus.


Als je wedergeboren bent en je doet zonde, dan is dat je eigen keuze. Als je dus wedergeboren bent dan bestaat er dus ook geen ongewilde zonde. Ik heb het daarmee niet over onwetendheid. Verliest de wedergeboren mens de strijd, dan heeft hij dus geen weerstand genoeg geboden of dacht dat weerstand bieden alleen genoeg zou zijn, omdat het zo is dat je wel moet naderen tot God en niet weerstand bieden alleen. In David woonde de Heilige Geest niet om daar in te blijven voor altijd.


Dorpeling schreef:Een wedergeborene is een twee-mens geworden, Paulus weer: 'en deze staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet wat gij wildet'. Hij heeft het hier over zijn leven na zijn wedergeboorte. Want daarvóór is die strijd tussen die twee naturen niet eens!
Paulus beweert nergens dat een wedergeborene in staat is op te klimmen tot een heilige, volmaakte mens en dat hij het zondaar zijn te boven komt. Het hele bestaan van een mens is zonde. Paulus had zelfkennis.

Paulus zegt inderdaad niet dat je op moet klimmen door eigen werken en daardoor heilig moet worden. Je bent namelijk in 1 maal HEILIGE GEWORDEN doordat je door God van uit het Koninkrijk van de duisternis in het Koninkrijk van Zijn Zoon heeft geplaatst.
We zijn toch ook door Jezus Christus verlost met als doel dat wij voor Hem een rein en heilig leven zouden leiden of niet soms ??
En de Heilige Geest woont in de wedergeboren mens zodat deze ook in staat is om dat heilige en reine leven te leven.
We zijn echt niet nog steeds onder de zonde en het juk der zonde, want als dat wel zo zo zijn, waarvan heeft Jezus ons dan bevrijdt ?


Dorpeling schreef:Wie de zonde willens en wetens doet en daarbij zegt dat je er zelf niks aan kunt doen, is inderdaad op een verkeerd spoor. Maar bekennen dat je zondaar blijft is geen slap excuus, dat is met beide benen op de aarde je zondige natuur elke dag weer voelen, bestrijden en daarvan walgen, bekennen nog steeds tot alle boosheid geneigd te zijn. Pas bij onze dood is de oude mens echt voorbij, een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Een wedergeboren mens is door de genade van Christus alleen voor God, In Hèm, geen zondaar meer.


Als ik de Bijbel lees dan zie ik gewoon dat wij zijn in deze wereld zoals Jezus IS.
Het is dus echt niet zo dat we pas heilig worden en zonder zonde wanneer we sterven op deze aarde.
En de dood als doorgang naar het eeuwige leven ? Hoe kom je daar nu bij dan ? Wanneer iemand tot geloof is gekomen en wedergeboren is die heeft alles al ontvangen dus het eeuwige leven is voor hem dan al begonnen.
God zegt nergens in Zijn Woord dat we elke dag de zondige natuur weer moeten voelen terwijl we wedergeboren mens zijn geworden.
Die zondige natuur is namelijk dood verklaard door dat je een kind van God bent geworden.
Die moet je dus ook niet steeds elke dag levend willen houden.
Als je er telkens bij wilt blijven dat de oude mens nog kracht heeft van zich zelf dan zeg je dus gewoon dat Jezus niet bij machte was om jou volledig te verlossen en Hij Zijn werk niet goed heeft gedaan.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast