Het boek Openbaring

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

bijwoner
Verkenner
Verkenner
Berichten: 8
Lid geworden op: 29 jul 2017 01:41

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor bijwoner » 10 jul 2019 01:28

Cathy schreef:Was de inname van Jeruzalem door Titus niet in het jaar 70? Daarbij werd de tempel toch verwoest?


De 2e tempel werd in het 70e jaar na Christus' geboorte verwoest.
40 jaren na Jezus' eerste openbaring als de Messias (Lukas 4).
De Heere God wachtte 40 jaren met het oordeel na het niet (h)erkennen van de Messias (Jezus was toen 30 jaar oud).

De meest gangbare conclusie is dat onze tijdrekening 3 jaren na Christus' geboorte blijkt te zijn gaan tellen.
En dat klopt helemaal met het in de Bijbeltekst verborgen gidsjaartal 5920 na de schepping.

Over dat gidsjaartal heb ik eerder wat gepost:
viewtopic.php?f=29&t=31751&p=2099520&hilit=gidsjaar#p2099520

70 na Christus komt op onze kalender uit op het jaar 67.

En hoewel we inmiddels weten dat onze tijdrekening 3 jaar later begon dan Christus' geboorte blijven we toch onze kalenderjaren duiden als 'na Christus'.
Wie dus zegt of schrijft dat de 2e tempel 70 na Christus werd verwoest is, zonder het te beseffen, toch goed bezig :-)

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 10 jul 2019 08:31

Cathy:
Gelukkig, dus we kunnen aannemen dat het kwaad daar definitief verslagen is en wij verlost zijn.
Hier zeg je heel veel dingen en ik probeer je te volgen. Begrijp ik het goed dat je denkt of gelooft dat dit alles in de toekomst ligt? Vanwege die trapsgewijze werking? Maar God heeft toch de totale vrijheid om het bij wijze van spreken ook achterstevoren te doen? Of alles tegelijk?
Wij zien nog niet dat alle dingen Hem onderworpen zijn maar we wéten het wel. Satan is geen overste meer. De keren dat Jezus hem zo noemt in de Bijbel waren vóór Zijn kruisiging; vóór Zijn: ‘Het is volbracht.’
Toen is satan onttroond. Zijn kop is vermorzeld.

Hier ga je veel te kort door de bocht; op Golgotha heeft Jezus de overwinning behaald, de satan verslagen en de dood overwonnen,de gelovige is met Hem opgewekt en in de hemel gezet. (Ef.2;6) Maar dat is en blijft een zaak van geloof totdat Hij komt om Zijn werk te vol;tooien. Intussen staan wij nog keer op,keer bij een geopend graf zijn nog niet werkelijk in de hemel en is satan nog niet definitief verslagen,en ook niet gebonden, maar gaat nog steeds rond als een briesende leeuw ( 1Per 5 ) Want het moet alles nog historische realiteit worden. Daar wordt alles pas zichtbare werkelijkheid. En daar gaat het over in de Apoc.
Wij mogen, nee, moeten leven vanuit de opstanding. Maar natuurlijk niet om het kruis aan de kant te schuiven.
En we hoeven niet geoefend te worden in het lijden. Daar geloof ik niets van. Het lijden is geen doel op zich. Het lijden is ter opvoeding, ter vorming, ter correctie. Een middel om ons gelijkvormig te maken aan Jezus. Dus voor een hóger doel. En hoe Paulus dat ervaart is aan hem.
Maar misschien bedoel je dat ook?


Dat bedoel ik idd.ook, want die opvoeding en correctie is toch als oefening noodzakelijk?

Dat het symbolisch is begrijp ik wel maar dan begrijp ik nog niet met welk doel het wordt genoemd, maar misschien wordt dat later duidelijk Ik ben niet (meer) van de letterlijke lezingen omdat de figuurlijke en/of symbolische veel interessanter zijn. Ja, het blijft vaak zoeken naar de bedoeling van een verhaal maar dat maakt die Bijbel nu juist zo boeiend.
Volgens mij vergeten wij hier in het westen steeds dat de Bijbel een oud Oosters Boek is en willen we het Westers laten kloppen. Maar dat is (naar mijn mening) niet de bedoeling. Wij moeten grote ideeën en doelen leren begrijpen uit al die vertellingen. Geen letterknechten worden (was ik ook ooit ) maar regelmatig uitzoomen en het grotere geheel proberen te doorgronden.


Hier ben ik het dus niet mee eens, zolang de tekst een duidelijke, letterlijke betekenis heeft moeten wij niet gaan allegoriseren, symbolisch willen verklaren of vergeestelijken. Dat is bij de 1e Kerkvaders al fout gegaan. Origenes was het hoofd van de Alexandrijnse school, wijsgerige en vaak bandeloze bespiegelingen,, Schriftverdraaiingen en veel filsofische trots. Hij leerde de alverzoening, koesterde zelfs de hoop voor het zalig worden van de duivel! Kortom een grootmeester in het vergeestelijken. Om een duidelijk voorbeeld te noemen: Als in Openbaring 20 6x het getal van 1000 jr genoemd wordt, waarvan 4x met het bepalend lidwoord 'de'' wat zou er dan moeten staan als de Heere hier nu eens letterlijk 1000 jr mee bedoelde? Als je eenmaal begint met dat vergeestelijken is het einde zoek! Zo is het ook,met die 1e nopstanding, hier gaat het duidelijk over een opstanding voor- en een opstanding na de 1000 jr, anders houdt iedere taalkundige betekenis op en kan ieder er van maken wat hij wil

En wat al die getallen en berekeningen van bijwoner betreft, dat is nattevingerwerk slagen in de lucht. Hier is niets zeker. Want de profetische klok is stilgevallen toen Israël zijn Koning en daarmee het Koninkrijk verwierp. Nu moet het wachten tot Zijn wederkomst zie Luk 19:11-13.Die klok gaat pas weer lopen als de gemeente uit de heidenen ‘vol’ en in de hemel opgenomen is. En juist dat weten wij niet wanneer. De Heere heeft dat voor ons verborgen opdat wij Hem iedere dag zouden verwachten. Zelfs Paulus rekende aanvankelijk dan nog te zullen leven! ( 1Thess.4:17 ).gr: ereunao

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1183
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ben db bd » 10 jul 2019 09:04

Hier ben ik het dus niet mee eens, zolang de tekst een duidelijke, letterlijke betekenis heeft moeten wij niet gaan allegoriseren, symbolisch willen verklaren of vergeestelijken. Dat is bij de 1e Kerkvaders al fout gegaan. Origenes was het hoofd van de Alexandrijnse school, wijsgerige en vaak bandeloze bespiegelingen,, Schriftverdraaiingen en veel filosofische trots. Hij leerde de alverzoening, koesterde zelfs de hoop voor het zalig worden van de duivel! Kortom een grootmeester in het vergeestelijken. Om een duidelijk voorbeeld te noemen: Als in Openbaring 20 6x het getal van 1000 jr genoemd wordt, waarvan 4x met het bepalend lidwoord 'de'' wat zou er dan moeten staan als de Heere hier nu eens letterlijk 1000 jr mee bedoelde? Als je eenmaal begint met dat vergeestelijken is het einde zoek! Zo is het ook,met die 1e opstanding, hier gaat het duidelijk over een opstanding voor- en een opstanding na de 1000 jr, anders houdt iedere taalkundige betekenis op en kan ieder er van maken wat hij wil
.gr: ereunao
Met grotelijkse instemming.

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1235
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor hans0166 » 10 jul 2019 09:25

bijwoner schreef:En hoewel we inmiddels weten dat onze tijdrekening 3 jaar later begon dan Christus' geboorte


we weten helemaal niets dan aannames.

En je 3 jaar is niets meer dan een aanname die niet als erg waarschijnlijk wordt aangemerkt door de wetenschap, het ligt veel meer in de verwachting dat het 6 jaar is.
Schriftuurlijk gestaafd door de kindermoord van Herodus(de Grote, op wie die besluit zou terugvoeren), die stierf in 4 voor onze jaartelling, en ging er bij de opdracht ( de massale kindermoord wordt nergens genoemd buiten de bijbel ) al uit van een mogelijkheid dat Jezus al twee jaar eerder geboren kon zijn.
3 jaar is onmogelijk, tenzij Herodus dus al voor zijn dood de 3 magiers op bezoek gehad heeft die de Koning hulde kwamen brengen omdat Hij al geboren is.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1183
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ben db bd » 10 jul 2019 10:46

@ bijwoner,
wat vind ik dit toch een nuttig leerzaam onderwerp.
dd 7juli: Met de opname van de gemeente zal ook de deur der genade worden gesloten.
Dan is er geen tijd meer om van gedachten te veranderen: velen zullen dan achtergelaten worden!

met u ben ik van mening dat de deur naar de eeuwige hemel met de opname wordt gesloten. Daarna komen we ook nergens die wonderlijke metamorfose meer tegen naar een nieuw hemels opstandingslichaam, benodigd voor straks een ruimtelijk verblijf in het 2220 km hoge Nieuwe hemelse Jeruzalem.
Maar de genade Gods is dan m.i. nog niet ten einde gekomen, doch zal de achterblijvers wel letterlijk als martelaar de kop kosten.
In Op.7:9e.v. komen we m.i. de ontelbare schare achterblijvers tegen, welke daarvoor niet eens in de opname geloofden, zoals binnen onze gereformeerde theologie vigerend is. Mij valt op dat ze logischerwijze ook als slechts zielen aangetroffen worden in de hemel.

In Op.6:9 komen we de eersten reeds tegen onder het altaar. ik heb de indruk dat die nu reeds ten offer aan het vallen zouden kunnen zijn aan de ruiter op het eerste paard. In onze gereformeerde theologie wordt die ruiter vaak gezien als de Heere Jezus met Zijn wereldwijde evangelie-overwinning, vanwege dat witte paard, maar dat komt op mij onzinnig over, omdat we in Openbaring te maken hebben met oordeelsruiters.
Als ik de huidige niet meer te (willen!) stuiten overwinningstocht zie van de politiek linkse NWO met de islam als 'stoottroepen', dan meen ik dat deze tijd als zodanig reeds redelijk profetisch te duiden is.
In Op. 20 zien we deze groep een toch (blijvend?) aardse bestemming krijgen in het 1000-jarig Vrederijk.
Op de bruiloft van het Lam zijn ze wellicht als genodigden aanwezig? (trouwen met slechts zielen doet een Bruidegom m.i. niet).
Wilt u een reactie hierop geven?

Gebruikersavatar
Cathy
Majoor
Majoor
Berichten: 1502
Lid geworden op: 13 sep 2002 17:18

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Cathy » 10 jul 2019 11:13

ereunao schreef:Hier ga je veel te kort door de bocht; op Golgotha heeft Jezus de overwinning behaald, de satan verslagen en de dood overwonnen,de gelovige is met Hem opgewekt en in de hemel gezet. (Ef.2;6) Maar dat is en blijft een zaak van geloof totdat Hij komt om Zijn werk te voltooien. Intussen staan wij nog keer op, keer bij een geopend graf zijn nog niet werkelijk in de hemel en is satan nog niet definitief verslagen,en ook niet gebonden, maar gaat nog steeds rond als een briesende leeuw ( 1Per 5 ) Want het moet alles nog historische realiteit worden. Daar wordt alles pas zichtbare werkelijkheid. En daar gaat het over in de Apoc.
Toch blijf ik problemen houden. Misschien is het alleen je woordkeus maar Satan is wél definitief verslagen, het kruiswerk was geen half werk.
Sinds de uitstorting van de Heilige Geest die in de gelovigen woont is hij aan banden gelegd. Juist die tekst in Petrus die je aanhaalt laat zien dat satan niet alles kan en mag. Wij kunnen met behulp van de Geest weerstand bieden. Dan is hij gebonden. Voor duizend jaren; 10x10x10, heel lang.
Wanneer hij ongebreideld zijn gang zou kunnen gaan op deze aardkloot zou het pas echt een hel op aarde zijn.
Hier ben ik het dus niet mee eens, zolang de tekst een duidelijke, letterlijke betekenis heeft moeten wij niet gaan allegoriseren, symbolisch willen verklaren of vergeestelijken. Dat is bij de 1e Kerkvaders al fout gegaan. Origenes was het hoofd van de Alexandrijnse school, wijsgerige en vaak bandeloze bespiegelingen,, Schriftverdraaiingen en veel filsofische trots. Hij leerde de alverzoening, koesterde zelfs de hoop voor het zalig worden van de duivel! Kortom een grootmeester in het vergeestelijken. Om een duidelijk voorbeeld te noemen: Als in Openbaring 20 6x het getal van 1000 jr genoemd wordt, waarvan 4x met het bepalend lidwoord 'de'' wat zou er dan moeten staan als de Heere hier nu eens letterlijk 1000 jr mee bedoelde? Als je eenmaal begint met dat vergeestelijken is het einde zoek! Zo is het ook, met die 1e nopstanding, hier gaat het duidelijk over een opstanding voor- en een opstanding na de 1000 jr, anders houdt iedere taalkundige betekenis op en kan ieder er van maken wat hij wil.

Ik lees andersom: probeer de bedoelingen te ontdekken en als het niet anders kan dan letterlijk, dan is het letterlijk. Waarbij de ' Joodse vaderlandse geschiedenis' sowieso gelaagd is.
Is het je wel eens opgevallen dat in Op 20: 4 staat: zij gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. (of zoals in SV: 'heersten') En in vs 6: zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
Is er een verklaring voor die verleden en toekomstige tijd wanneer je letterlijk leest?
Als je eenmaal begint met dat vergeestelijken is het einde zoek!
Maar zit ‘m hier niet de kneep? :wink:
Als men gaat ‘vergeestelijken’ raken we de controle kwijt. Want dan is het idd voor elk wat wils.
Daar houden we hier niet zo van.
Ik geloof het graag wanneer je oudvaders aanhaalt die wellicht teveel die kant op gingen. Ik ben daar niet zo bekend mee maar, wees eerlijk, heeft al dat letterlijke lezen en rekenen ons zoveel goeds gebracht?
Elke eeuw was er wel een goeroe die het zeker wist wanneer en hoe de eindtijd zou gaan verlopen en keer… op keer… op keer zijn het leugens gebleken. Elke keer maar weer die druk op -vooral gevoelige- mensen leggen.
Je begrijpt misschien dat ik daar ook mijn bekomst van heb?
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 10 jul 2019 13:59

Cathy:
toch blijf ik problemen houden. Misschien is het alleen je woordkeus maar Satan is wél definitief verslagen, het kruiswerk was geen half werk.
Sinds de uitstorting van de Heilige Geest die in de gelovigen woont is hij aan banden gelegd. Juist die tekst in Petrus die je aanhaalt laat zien dat satan niet alles kan en mag. Wij kunnen met behulp van de Geest weerstand bieden. Dan is hij gebonden. Voor duizend jaren; 10x10x10, heel lang.


Het is allebei waar; het is er in principe al en het moet nog komen. De losprijs is betaald, maar het erfdeel is nog niet gelost, de koopbroief is verzsegeld ( Jer.32: 14) dat moet wachten tot het jubeljaar ook voor Israël aanbreekt

Ik lees andersom: probeer de bedoelingen te ontdekken en als het niet anders kan dan letterlijk, dan is het letterlijk. Waarbij de ' Joodse vaderlandse geschiedenis' sowieso gelaagd is.


En dat moet je nu juist niet doen, alleen geestelijk of symbolisch verklaren al letterlijk niet kan. Dat hangt dus helemaal van de context af. De profetie m.b.t. de 1e komst van de messias is toch ook letterlijk vervuld, zelfs die ezel bleek nog letterlijk een ezel te zijn ( Matt.21)

Is het je wel eens opgevallen dat in Op 20: 4 staat: zij gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. (of zoals in SV: 'heersten') En in vs 6: zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.
Is er een verklaring voor die verleden en toekomstige tijd wanneer je letterlijk leest?


Dat is de gewone stijl van de profetie, soms spreken de profeten in de voltooid verleden tijd aslsof het al gebeurd is. En soms in ‘Ik zal’. Kijk maar eens naar Jes.63 'Ík heb de pers alleen getreden’.Dat wordt pas volledig en definitief vervuld in Apoc.19 15.

Elke eeuw was er wel een goeroe die het zeker wist wanneer en hoe de eindtijd zou gaan verlopen en keer… op keer… op keer zijn het leugens gebleken. Elke keer maar weer die druk op -vooral gevoelige- mensen leggen.
Je begrijpt misschien dat ik daar ook mijn bekomst van heb

En toch zegt Petrus:
2 Petr.1:19: ‘En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten.
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En Jezus zelf:

3 ‘Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij’
Dat er hier veel beunhazerij van onkundige mensen is neemt het wettige gebruik en onderzoek niet weg.gr: e4reunao

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 10 jul 2019 21:23

Cathy schreef:Maar zit ‘m hier niet de kneep?
Als men gaat ‘vergeestelijken’ raken we de controle kwijt. Want dan is het idd voor elk wat wils.
Daar houden we hier niet zo van.


Cathy heeft in elk geval een goed punt met het benoemen van de angst om de controle kwijt te raken. De diversiteit aan opvattingen over de duur van de Messiaanse tijd vanuit het Schriftgebruik binnen het Jodendom is in elk geval een stimulans om niet te krampachtig om te gaan met getallen in de Apocalyps alsof een letterlijke betekenis daarbij vanzelfsprekend zou zijn. Ik noem een paar voorbeelden:

Hoe lang duurt de tijd van de Messias?
1. Rabbi Aqiba (+135) zei: 40 jaren, zoals de Israëlieten 40 jaren in de woestijn hebben doorgebracht zo zal de Messias de Israëlieten de woestijn in brengen en zoutkruid en de wortel van de bremstruik laten eten. (Job 30:4).
NB: Rabbi Aqiba, heeft de Messiaanse tijd slechts opgevat als een stormachtige overgangstijd naar de komende wereld (olam ha-ba), zoals de 40 jarige woestijnreis van de Israëlieten een overgangsperiode was naar het bezit van het beloofde land.

2. Ene rabbi Eliezer (er waren meer rabi's met die naam) noemde een tijdperk van 100 jaren.

3. Rabbi Berekhja (340) zei namens Rabbi Dosa (180): 600 jaren.

4. Een Rabbi die niet met naam wordt genoemd meende dat de tijd 400 jaar zou gaan duren: “Als in de dagen toen gij uit Egypte trok, laat ons zo wonderen zien (Micha 7:15)".

En zo volgen nog veel meer aantallen jaren die verschillende Rabbi’s genoemd hebben (1000 – n.a.v. Ps. 90:15; 7000 – n.a.v. Jes. 62:5 in combinatie met het gebruik van een zeven dagen durend bruiloftsfeest; 2000 jaren = de som van de dag der wrake en de dag van de verlossing, genoemd in Jes. 63:4.) - bron: Strack-Billerbeck; Kommentar zum NT aus Talmud und Midrasch, III,826,827; bij Opb. 20:4.

Evenzo zijn er nog wel meer varianten te noemen met dezelfde getallen en met andere schriftplaatsen. Mooi om er kennis van te nemen met het oog op de aard van het Schriftgebruik en ook mooi om te zien dat Joodse uitleggers zich niet gedwongen voelden krampachtig vast te houden aan wat er al eens eerder was bedacht.

Het is dan niet zo vreemd om te denken dat het getal 1000 in Opb 20:4 een terminus technicus zou kunnen zijn, wat niet per definitie letterlijk hoeft te worden opgevat.

Ereunao schreef:Dat er hier veel beunhazerij van onkundige mensen is neemt het wettige gebruik en onderzoek niet weg.

Je moet maar durven...
Gelet op het bovengenoemde ligt het niet zo simpel als Ereunao wil doen geloven. Een leus als hierboven geciteerd is makkelijk gedaan maar wie zijn dan de beunhazen? Wie van zich af wijst met 1 vinger wijst tegelijkertijd met 4 vingers naar zichzelf! Het is dus oppassen geblazen als het gaat om oordelen over het schriftgebruik van anderen. Zeker als het om het laatste bijbelboek gaat!
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 11 jul 2019 08:19

Hoo0fdstuk 11:
3 jaar en zes maanden – zo lang regende het niet op de aarde bij Elia.\
Dit stemt dus exact overeen met 2Tess.2 en de profetie van Dan. waar ook Jezus naar verwijst in Matt.24 en Markus 13. Als iemand een puzzel van1000 stukjes in elkaar legt op een wijze die overeenkomt met het voorbeeld op het deksel dan is daarmee bewezen dat het goed is en op geen enkele andere manier in elkaar past. Zo is het ook hier: en dan gaat het niet aan om dit af te doen met laatdunkende etiketten als ‘jouw dispensationalistische visie en interpretatie’. Want dan doet het er niet toe wie het zegt, een lorrejood of een beroemde theoloog!Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat hier niet nog vele vragen open blijven, wij weten absoluut niet hoe de Heere dit concreet in gaat vullen.
2. De twee getuigen.
42 maanden gaan over heidenen, 1260 gaat over gelovigen, hier. Dat wil zeggen, tot op de dag uitgeteld! Troostrijk.

God heeft in elke fase van de geschiedenis Zijn getuigenis op aarde.

1.De eerste wereld, vóór de zondvloed, ook een eindtijd: Noach – een waarschuwing en nodiging.
2.Vlak voor Sodom: Lot
3.Jeremia vlak voor de vernietiging van Jeruzalem
4.Voor de komst van de Heere Jezus: Johannes de doper
5.Zelfs in Nineve – de prediker Jona.
6.Voor het jaar 70 – ook daar was, volgens Flavius Josephus, een boetgezant
7.En ook hier zijn er die twee getuigen.
Matthew Henry: ze staan op ten tijde van de antichrist (alleen hij ziet daar de Paus in).
Twee zijn er. Waarom niet letterlijk? Henoch en Noach waren er ook twee. Ze profeteren en prediken, in de geest van Johannes de Doper. Ze waarschuwen tegen de afval en wijzen op de spoedige komst. 1260 dagen, in een tijd van zeer grote afval. Hun kleding is een zak, als in rouw, zwart geitenhaar. V4. Wat betreft hun innerlijk zijn ze twee olijfbomen, kandelaars. De olijfboom is bekend van zijn olie – de Heilige Geest. Kandelaar is beeld van goddelijk licht.

Hun macht: (v5,6) ze zijn onschendbaar. Vuur, net als bij Elia. Drie tekenen om hun boodschap kracht bij te zetten: geen regen, water in bloed, de aarde met plagen slaan – heenwijzend naar Mozes en Elia. Er zullen vele valse profeten zijn. Die zullen ook tekenen en wonderen doen. De staf van Aäron en Mozes was het sterkste! Sommige verklaringen zeggen dat het Mozes en Elia zijn, die zullen terug keren. Dat geloof ik niet, wel dat het twee profeten zijn, die in de geest en de kracht van Elia zullen optreden.

Ook de Joden geloven dat Mozes en Elia vóór de Messias zullen terugkeren. Het oude Testament zegt het ook: Maleachi 4. De toekomstige dag komt. Ik zend u de profeet Elia, eer die dag komt.

Hun dood (v7) – het beest uit de afgrond – de eerste keer dat hij zo genoemd wordt (uitgebreid in Openb 13). Een demonisch iets. De antichrist – dan de leider van Israël. Godsdienstig, politiek leider. Het beest is altijd een figuur t.o.v. De wereld. Een wereldleider, alleenheerser. Een wereldrijk. Een Jood die het als eerste leest denkt altijd aan Daniel 7. Daniël 2 spreekt over het beeld. Goud., zilver, brons, ijzer en leem.

Gouden hoofd: Nebukadnezar
Zilver: Cyrus, de Perzen.
Brons: Grieken
Alexander de Grote
IJzer/leem: het romeinse rijk, met twee benen, oost en west.
In Daniël 7 worden die vier rijken vergeleken met vier dieren. Goud: leeuw, Zilver: beer, Brons: Panter, het Romeinse: 'beest' - een monster. Het was, het is niet, en het zal zijn. Het was er toen de Heere Jezus geboren werd. Het is er niet in onze tijd. Maar het zal er [kennelijk!] zijn in de toekomst. Een wereldrijk met een wereldleider.
Heel de wereld ziet hen liggen. Nu kunnen we dat! Breaking news op CNN. Opgeruimd staat netjes. Hun getuigenis deed zeer.
Hun hemelvaart zal ook heel de wereld zien. Lijken worden weer levend. In eenzelfde wolk, de Sjechina, als waar de Heer Jezus in opvoer.
Alwaar onze Heere gekruisigd is. Hij heeft ook 3,5 jaar gewerkt. Ook na drie dagen opgestaan. Ook in Jeruzalem.
3. Het derde wee
Vers 15-18. de zevende bazuin, het laatste. Als die geblazen wordt, komen daar de zeven schalen van Gods toorn, op de drempel van Gods wederkomst. Als de zevende bazuin rond Jericho, het volk juicht, de muren vallen om, en dan kan het land in bezit worden genomen. De engelen en de oudsten gaan hier juichen. Het ongeloof zakt in, de Heere Jezus neemt de aarde in bezit. De oudsten zitten op tronen, maar ze staan op en vallen voor Hem neer. Een prachtig loflied. Dan gaat ten volle in vervulling: Uw koninkrijk kome.

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 11 jul 2019 20:58

Ereunao schreef:Zo is het ook hier: en dan gaat het niet aan om dit af te doen met laatdunkende etiketten als ‘jouw dispensationalistische visie en interpretatie’. Want dan doet het er niet toe wie het zegt, een lorrejood of een beroemde theoloog!Daarmee is natuurlijk niet gezegd dat hier niet nog vele vragen open blijven, wij weten absoluut niet hoe de Heere dit concreet in gaat vullen.

Bij bepaalde zinsneden vraag ik me af of het deel uitmaakt van het preekverslag van ds. M.M. van Campen of dat het alleen maar een toevoeging is van de redacteur. Het is niet bepaald kanseltaal dus ik heb zo mijn vermoeden... :-k
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

bijwoner
Verkenner
Verkenner
Berichten: 8
Lid geworden op: 29 jul 2017 01:41

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor bijwoner » 15 jul 2019 02:25

hans0166 schreef:we weten helemaal niets dan aannames.

En je 3 jaar is niets meer dan een aanname die niet als erg waarschijnlijk wordt aangemerkt door de wetenschap, het ligt veel meer in de verwachting dat het 6 jaar is.
Schriftuurlijk gestaafd door de kindermoord van Herodus(de Grote, op wie die besluit zou terugvoeren), die stierf in 4 voor onze jaartelling, en ging er bij de opdracht ( de massale kindermoord wordt nergens genoemd buiten de bijbel ) al uit van een mogelijkheid dat Jezus al twee jaar eerder geboren kon zijn.
3 jaar is onmogelijk, tenzij Herodus dus al voor zijn dood de 3 magiers op bezoek gehad heeft die de Koning hulde kwamen brengen omdat Hij al geboren is.


Die 3 jaar is inderdaad een aanname die overigens door velen wordt geaccepteerd (maar dat zegt natuurlijk niets).
Toen ik in de de gematria van de Griekse tekst van de profetische (!!) gelijkenis aangaande de 5+5 maagden het verborgen gidsjaar, zoals ik dat dan noem, ontdekte, bleek die 3 jaar een goede aanname geweest te zijn (dat noemen we dus met recht: louter toeval).

En dat argument gebaseerd op het sterfjaar van Herodus is niet overtuigend.
Hoe weten we zo zeker dat Herodus in het jaar 4 voor onze jaartelling stierf?
Dat is gebaseeerd op een idee dat in de 19e eeuw post vatte.
Het was in of kort na het jaar 525 dat de monnik Dionysius Exiguus begon met het in elkaar fabrieken van onze jaartelling.

Misschien is dit wel interessant om kennis van te nemen:
http://www.ncregister.com/blog/jimmy-ak ... h-of-jesus

Die 3 jaar is in ieder geval in overeenstemming met mijn overtuiging dat Jezus 4000 jaren na de schepping werd geboren in samenhang met het door mij gevonden gidsjaar 5920 dat in het najaar van 1917 ten einde liep.
Ik heb eerder uiteengezet welk een belangrijk moment in-de-tijd dit was voor het Joodse volk (De Messias komt! Ga uit, de Bruidegom tegemoet!).
De Balfour Declaration (najaar 1917) kwam op een perfect gepland moment in God Zijn plan tot wederoprichting van alle dingen.
De Heere God zette daarmee Zijn volk Israël weer op de wereldkaart en dat ten aanschouwe van de volkeren.

Sindsdien (najaar 1917) fungeert het herstel van Gods volk als de wijzer op de klok van God Zijn geduld met de volkeren, die dit (ook profetisch voorzegde) herstel van het volk Israel gewoon dienden te accepteren.
Voor de volkeren ging daarom toen een geduldsperiode in die overeenkomt met de dagen van Noach (120 jaren van Gods geduld uitlopend op een totaaloordeel: Vuur!).
Van het najaar van 1917 tot aan het najaar van 2027 tellen we 110 jaren.
De laatste 120-110=10 jaren van die in totaal 120 jaren zullen na het 1000-jarig Koninkrijk aflopen met aan het einde van die 10 jaren het vuur-oordeel (2 Petrus 3).
In Mattheus 24 kunnen we lezen dat Jezus voorzegde dat er 'dagen' zullen komen gelijk de dagen van Noach.
En Jezus zei daarvan dat onze 'dagen' gelijk de dagen van Noach zullen worden losgesneden (nee, niet verkort of ingekort).
Losgesneden dus van de 120 jaren omdat er anders, vanwege het vuur-oordeel aan het einde van die 120 jaren, geen vlees behouden zou blijven.
Want, voordat het vuur-oordeel komt zal toch eerst het 1000-jarig Koninkrijk nog moeten komen.
En tot mijn verbazing kwam geen enkele Bijbelleraar of Theoloog (die zeker niet :-), eerder tot deze voor de hand liggende uitleg.
En dat snap ik nou niet :-)

Robert Breaker ( thecloudchurch.org ) vroeg zich bijvb. in een van zijn wekelijkse video-sermons af wat dat inkorten van dagen (Mattheus 24) nou precies inhoudt.
Toen heb ik hem mijn uitleg daarover toegestuurd waarvoor hij mij vriendelijk bedankte want hij snapte het meteen :-)
Het is niet enkel over deze uitleg van Jezus' woorden dat ik Bijbelleraren aanschreef.
Ik heb dat inmiddels gedaan betreffende een veelheid van zaken die mij duidelijk werden dankzij mijn studie naar Gods perfecte handelen in-de-tijd.
Doorgaans krijg ik van Bijbelleraren daarop in 't geheel geen reactie.
Ja .... toch wel. Behoudens die positieve reactie door Robert Breaker was er een die reageerde met: "Get lost !!".
(lol :-)
Serieus, ik vind dat echt vermakelijk.
Zal wel komen omdat mijn bevinding: éérst de antichrist en een korte tijd daarná 'de opname', de diepgewortelde en hardnekkig standhoudende doctrine 'the imminent return of Christ' op losse schroeven zet (denk daarbij eens aan al die boeken die daarover geschreven zijn).
Die 'korte tijd' is ook inderdaad een korte periode: 2 maanden (de tijd van Pascha tot op Pentecost).
De opname blijft bij mij echter 'pre-trib' (vóór de 70e (jaar)week).
Geen feest dus voor de half-trib, pre-wrath en post-trib -adepten :-)
(Misschien een topic starten genaamd: Éérst de antichrist en daarná de opname?)

Genoeg nu over het najaar van 1917 en alles wat daarmee in verband kan worden gebracht en weer terug naar die '3 jaar'.
We richten onze aandacht nu op het ná 1917 eerstvolgende belangrijke jaar voor het Joodse volk: het najaar (alweer!) van 1947 toen het V.N. Verdelingsplan kwam.
Ook het komen van dit Verdelingsplan zie ik als een gebeurtenis, bewerkt door de Heere God.
Gebaseerd op mijn ontdekking dat het in het najaar van 1917 was dat het 5920e jaar, geteld vanaf de schepping, eindigde, kom ik voor het najaar van 1947 uit op een moment in-de-tijd gelijk aan 5950 jaren, gerekend vanaf de schepping.
Maar na de zondeval (30 jaren na de schepping) gerekend komen we dan voor het najaar van 1947 uit op alweer die 5920 jaren met alweer diezelfde bijzondere eigenschappen (een veelvoud van 1480 dat wijst naar de Messias en een veelvoud van 37, het getal van de Godheid).
Gerekend echter vanaf de Exodus (2490,5 na de schepping) komen we op 5950-2490,5=3459,5 jaren en ook dat is (alweer!) een veelvoud van 37).

Het is opvallend dat we vanaf het najaar van 1917 in God Zijn handelen met Zijn volk, veelvouden van 10 jaren tegenkomen in de jaartallen waarin gebeurtenissen, die m.b.t. het Joodse volk als 'bijzonder' kunnen worden aangemerkt, plaatsvonden.
Velen met mij, die zich met eindtijdverwachtingen bezig houden, merkten dit op.
Najaar 1917, najaar 1947 en juni 1967.
De 6-daagse oorlog met de herovering van Jeruzalem is natuurlijk een heel belangrijk moment in de geschiedenis van Israel maar vanwege 'juni' kan er niet in volle of halve jaren geteld worden tot dat moment in-de-tijd en ook niet vanaf dat moment in-de-tijd.
Daarom zie ik deze gebeurtenis als te hebben plaatsgevonden in het 5970e jaar en richt ik mijn aandacht op 1917 en 1947.
Het Zionistisch Congres (augustus 1897) te Basel en het uitroepen van de staat Israël (mei 1948) zie ik -hoewel beide evenementen voor het Joodse volk van groot belang zijn geweest- toch als opgekomen te zijn vanuit het Joodse volk en niet als een direct ingrijpen van de Heere God in het wereldgebeuren omwille van Zijn volk.
'1948' acht ik een gevolg te zijn van '1947'.
Dat wil geenszins betekenen dat de Heere God het naar mijn mening niet eens zou zijn met die stappen die vanuit het Joodse volk werden gezet.

In het najaar van 1917 kwam er voor het Joodse volk uitzicht op een thuisland (de Balfour Declaration).
In het najaar van 1947 kreeg deze landsbelofte vorm.
Tijdens het nog in de toekomst liggende najaar van 2027 zullen er 80 jaren gepasseerd zijn sinds dat de landsbelofte werd uitgewerkt.
80 jaren wordt in de Bijbel genoemd als de leeftijd voor de zeer sterken.
De maximale duur voor een generatie kunnen we daarom ook zien als een periode gelijk aan 80 jaren.
Maar omdat we ons nu in een periode bevinden vergelijkbaar met de dagen van Noach lijken mij die 80 jaren ook te wijzen op het geduld (2x een geduldsperiode van 40 jaren) dat de Heere God nog heeft met de volkeren vooraleer Hij met hen zal afrekenen ter oorzake van hoe zij met Zijn volk Israel hebben gehandeld.

Vooruitgeteld vanaf het najaar van 1917 (5920 vanaf de schepping) komen we in het najaar van 2027 uit op 6030 jaren na de schepping.
Dan zijn namelijk de 6000 jaren van de 'mensheid onder de zonde', precies 'vol'.
Maar hoe kan dat nu? Dat is 30 jaar te laat!
Nee, dat is niet te laat want Jezus' geboorte markeert namelijk niet het einde van zgn. 'de vierde dag'.
Het einde van 'de vierde dag' was daar toen Jezus Zich (voor de eerste maal) openbaarde als de Messias.
Jezus was toen 30 jaar oud en werd niet (h)erkend als de beloofde Messias.
Daarná begonnen de 2 'dagen' (2000 jaren) uit Hosea 6:2 te tellen tot op de 2e maal dat Jezus Zich als de Messias zal openbaren en daarbij aanvaard zal worden door het gehele Israelische volk (het gelovig overblijfsel) waarna het 1000-jarig Koninkrijk een aanvang zal nemen.

Die 6000 jaren, als deel van Gods plan tot wederoprichting van alle dingen, begonnen dus 30 jaren na de schepping te tellen.
In Genesis 3:15, net na de zondeval, maakte de Heere God gewag van Zijn plan tot wederoprichting van alle dingen.
Eerder was daar natuurlijk geen enkele reden toe.
De duur van het Paradijs tot op de zondeval moet 30 jaren zijn geweest.
En de eerste Adam moet geschapen zijn als een man van 30 jaar oud.
Dit vanwege de absolute orde die de Heere God betracht in alles wat Hij doet.
Want toen Adam stierf met 930 jaren, moet hij ook echt een verouderingsproces hebben ondergaan overeenkomend met die 930 jaren.
En dat terwijl hij tot aan de zondeval niet sterfelijk was en daarom niet onderworpen was aan veroudering.

Let nu op de volgende bijzondere overeenkomst:
De eerste Adam werd in z'n 30e levensjaar verzocht door de duivel ........ en hij zondigde!
De laatste Adam (de Heere Jezus) werd óók in Zijn 30e levensjaar (na 40 dagen vasten in de woestijn) verzocht door de duivel ........ en Hij zondigde NIET!

Het 6031e jaar is dus het eerste jaar van het Koninkrijk.
Dat 6031e jaar zou dan, volgens wat we kunnen lezen in Lukas 4, tevens een Jubeljaar moeten zijn.
Het is daarnaast ook bijzonder dat 6031 een veelvoud van 37 blijkt te zijn.

Jezus, aan het begin van Zijn 31e levensjaar, maakte in de synagoge bekend dat Hij de Gezalfde, de Messias, was en proclameerde tevens het jaar, dat net aangevangen was, een Jubeljaar te zijn (dat moet dus geweest zijn op Grote Verzoendag, Tishri 10).
Dat (30e) Jubeljaar was bedoeld om het eerste jaar van het Koninkrijk te worden maar de Joden (h)erkenden de Messias niet en het Koninkrijk werd daarop 2000 jaren uitgesteld (Hosea 6:2).
Het eerste jaar van Jezus' bediening was volgens Flavius Josephus inderdaad een Jubeljaar.
Dat Jubeljaar zou, rekening houdend met de Jubeljaar-cyclus gelijk aan 50 jaren, teruggerekend vanaf het eerder veronderstelde 1e jaar van het Koninkrijk, het 6031-2000 (40x50 jaren) = het 4031e jaar geweest moeten zijn sinds de schepping.
Dat 4031e jaar betrof ook het 31e levensjaar van Jezus zodat Zijn geboorte met voldoende zekerheid gedateerd kan worden op 4000 jaren na de schepping.
Beste mensen, er klopt gewoon teveel om te kunnen (blijven) spreken van 'toeval'.
Najaar 2027: Jezus' 2e openbaring als de Messias en aanvang van het 1000-jarig Koninkrijk .... met een Jubeljaar (het 70e).
Najaar 27: Jezus' 1e openbaring als de Messias en aanvang van Zijn bediening .... met een Jubeljaar (het 30e).
En het moment 4000 jaren na de schepping, Jezus' geboorte, moet dan plaatsgevonden hebben 3 jaren voor het begin van onze jaartelling.

Door vanaf het 4031e jaar na de schepping (het 30e Jubeljaar), terug te tellen volgens de correcte wijze van het tellen van de Jubeljaren, vinden we dat Izak op 12,5 jarige leeftijd door Abraham (als brandoffer) teruggegeven werd aan de Heere God.
Abraham deed toen afstand van zijn zoon Izak.

Kort daarvoor had Abraham een groot feest aangericht vanwege het door Izak bereiken van de leeftijd des onderscheids (12 jaar).
Genesis 21 vers 8: En het kind werd groot, en werd gespeend; toen maakte Abraham een groten maaltijd op den dag, als Izak gespeend werd.

Izak was een type van Christus.
En over de Heere Jezus lezen we in Lukas 2:
40 En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.
41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.
42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;
43 En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.
(..)
49 En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

Het was op diezelfde leeftijd van 12+ jaar (12,5 jaar) dat Jozef en Zijn moeder behoorden te weten dat nu (Jezus 12+ jaar oud) het moment gekomen was waarop Jezus moest zijn in de dingen Zijns Vaders.

Net als destijds Abraham van Izak (12,5) afstand deed zodat de Heere God in Izak de belofte, gedaan aan Abraham, kon gaan vervullen (toen pas konden de 430 jaren tot op de Exodus, gaan tellen), moesten nu Jozef en de moeder van Jezus Jezus afstaan omdat Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader om te gaan vervullen al hetgeen van Hem gezegd is.

Er zijn er die blijven volhouden dat de Jubeljaren elkaar op moeten volgen met een interval gelijk aan 49 jaren.
Daarbij verwijzen ze dan naar wat 'geleerden' daarover hebben geschreven.
Er zijn zeker geleerden (gelukkig maar) maar hier schrijf ik met opzet 'geleerden' want hun uiteenzettingen over de wijze van het tellen van de Sabbatsjaren en het in acht nemen van het Jubeljaar kloppen aantoonbaar niet.

Terwijl Gods Woord op dit punt toch echt duidelijk aangeeft hoe dit moet worden gedaan.
Want toen ik mij een tijd geleden via het internet wilde informeren over hoe dat nu precies zit met de Jubeljaren-cyclus en daarover vele verhandelingen doorgelezen had, raakte ik niet echt overtuigd de juiste uitleg te hebben gevonden zodat ik besloot om het zelf in de Bijbel te gaan uitzoeken.

Dat bleek gelukkig niet zo moeilijk.
Je moet er gewoon een avondje voor gaan zitten en de Bijbelteksten daaromtrent goed lezen en dan verder strikt logisch redeneren.
Ik begrijp sindsdien die gewichtigdoenerij van sommige (Am.) Bijbelleraren, die prat gaan op hun jarenlange (!) studie aangaande de instelling tot het waarnemen van de Sabbats- en Jubeljaren, echt niet.
Het duidelijk op schrift stellen van m'n bevindingen kostte me zelfs meer moeite.

Misschien goed dat ik es een topic start genaamd: 'Jubeljaar'.
Vanuit de uitleg daarover kunnen zeker interessante 'uitstapjes' worden gemaakt :-)

Tenslotte nog een extraatje over de bijzondere getalswaarde 5920 die duidelijk verwijst naar de (in aantocht zijnde) Bruidegom.
Dat we dit kunnen ontdekken in de Bijbeltekst van de gelijkenis van de 5+5 maagden (voorstellende het Joodse volk !!), heb ik reeds aangegeven.

Zo'n bijna 40 jaar geleden kreeg ik van een voorganger uit 'de vergadering' een boekje aangereikt getiteld "THE SEAL OF GOD IN CREATION AND THE WORD" by E.R.FINCK.

In dat boekje werd aangetoond dat dat bijzondere getal 5920 de optelsom is van een 4-tal titels van de Heere Jezus en dat werd verduidelijkt middels de volgende tabel:

Titel gematria (.. x 37) betekenis
_______________________________________________________
Theotes (Godheid) 592 (16 x 37) waarachtig God
Jezus 888 (24 x 37) waarachtig mens
Christus 1480 (40 x 37) ons Paaslam
Zoon des Mensen 2960 (80 x 37) Zoon des Mensen
_______________________________________________________ +
Totaal 5920 (160 x 37) de Bruidegom (de climax)

Jezus is waarachtig God.
Kolossensen 2 vers 9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid (Gr. theotEtos) lichamelijk;
Het woord 'Godheid' komt in de Bijbel alleen in dit vers, voor.

De gematria van 'Jezus' heeft een getalswaarde van 888.
David, een type van Christus, was de achtste zoon van Jesse.
Jezus zegt in Johannes 11 vers 25: Ik ben de Opstanding en het Leven; (..);
Het getal 8 staat symbolisch voor 'opstanding' (dit gebeurde op de achtste dag) en een nieuw begin.
Het laatste boek in de Bijbel, "De openbaring van Jezus Christus", blijkt opgetekend te zijn met gebruikmaking van 888 verschillende woorden.
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden van de verbinding van de naam Jezus met het getal 8.

Zien we ook dat 'CHRISTUS' de samenvoeging (optelsom) is van God en mens, en dat Jezus zo ons Paaslam wordt? (592+888=1480).
1 Korinthiërs 5 vers 7: (..). Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
De Godheid (592), bekleed met vlees en bloed (888) verschafte het perfecte offer (1480).

In Exodus 12 introduceert de Heere God een zeer bijzonder type van Christus: het Paaslam.
Het Hebreeuwse woord daarvoor is 'pesach' en de getalswaarde daarvan is 148 (4x37).
Het gebod luidde dat het lam in bewaring genomen moest worden (in huis) op de 10e dag van de eerste maand.
Het getal 10 staat symbolisch voor 'perfecte orde'.
Vermenigvuldigen we 'pesach' (148) met 10 dan krijgen we als resultaat 1480, dat symbolisch staat voor het perfecte Paaslam.
Christus, het Paaslam, stierf voor onze zonden.
De cijfers, opgeteld bij 'pesach' zowel als bij 'Christus', geven als resultaat: 13.
Het getal 13 staat altijd in verbinding met het begrip 'zonde'.
Christus werd voor ons tot 'zonde' gemaakt.
Het opschrift op het kruis 'Jezus van Nazareth' heeft een getalswaarde van 2197.
Hierin zien we hoezeer de Heilige Geest, de Opsteller van de Bijbeltekst, het kruisoffer van Christus wegens onze zonden, symbolisch ondersteept.
Want 2197= 13x13x13 !!!

In de titel 'Zoon des Mensen', de optelsom van de 3 voorgaande titels, zien we God, mens en de verlossing, als compleet geopenbaard.

In het totaal van deze 4 titels van de Heere Jezus Christus zien we Hem als de Bruidegom voor Wiens bruiloftsfeest wij allen, middels het Evangelie, een uitnodiging hebben ontvangen.

Zijn we (bent u) reeds op die Uitnodiging ingegaan?

groet, bijwoner.

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1235
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor hans0166 » 15 jul 2019 06:37

bijwoner schreef:Die ............... bijwoner.


dat kleinmenselijke gehengel naar data in bijbelteksten lees ik niet eens, is alleen maar syptoom van gebrek aan vertrouwen, en overgevend geloof in de Ene.

onzin krijg ik al genoeg binnen als reclame in m'n brievenbus.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 15 jul 2019 13:22

Woord vooraf:
1. Ik gevoel ook niet de minste affiniteit met het kabbalisme van bijwoner, Zeker, ik ken ook de gematria en weet dat zowel in het hebr. Als in het gr. elk woord een getalswaarde heeft waar een boodschap in verborgen ligt. Maar dat eindeloze gegoochel met getallen als middel tot berekening van het jaar van de wederkomst is zinloos. Want de profetische klok is stilgevallen toen Israël zijn Koning en daarmee het Koninkrijk verwierp en gaat pas weer lopen als de gemeente uit de heidenen ‘vol’ is. En wij weten niet wanneer dat zijn zal.

2.Op die site breekt het bij hst.11 af. Maar ik heb de uitgeprinte versie nog steeds. Om die te digitaliseren heb ik die zelf overgetypt, scannen gaat niet, dan krijg ik een pdf bestand waar ik verder niets mee kan. Dus verder geen knip- en plakwerk meer!

3..‘Bij bepaalde zinsneden vraag ik me af of het deel uitmaakt van het preekverslag van ds. M.M. van Campen of dat het alleen maar een toevoeging is van de redacteur. Het is niet bepaald kanseltaal dus ik heb zo mijn vermoeden...’
( Dat ‘vemoeden’ van origenes vind ik nogal onnozel, een vragen naar de bekende weg. Want als het een duidelijke reactie op zijn berichten betreft spreekt het toch vanzelf dat het mijn woorden en niet van ds,v,C zijn?)

Hoofdstuk 12.
Waar bedient de draak zich van het beest uit de zee (de politieke leider) en het beest uit de aarde (de antichrist) Vanaf hst. 12. Een hoofdstuk vol strijd vs 4 van de draak tegen de zoon In de hemel, de draak tegen de vrouw-op aarde. Een ontvouwing van Gen. 3:15, de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Er zijn vier hoofdpersonen
1. de vrouw.
2.de draak.
3.de zoon
4 de aartsengel
Hst.4; en11-19.De hemel gaat in beide gevallen open-een troon en een regenboog versus een tempel en een ark. De regenboog is een teken van Gods trouw aan de hele schepping.
Er wordt geen verzoendeksel genoemd hier; de hele sfeer is dreigend, er zijn bliksemen. Het eerste grote teken dat in de hemel, aan de hemel wordt gezien.
Het is een groot teken- groot komt vaak voor in hst. 12.Een groot teken, een grote draak, een grote stem, grote toorn .De Zoon is het grootste.

De vrouw, de RK zegt dat is Maria, de hemelkoningin. in een andere uitleg is het is de kerk. Dat is niet sterk; de context ( de ark, de tempel duidt op Israël 12 srerren, zon en maan, Jozefs droom.De vrouw baart Christus. Er is maar een volk dat de Messias heeft voortgebracht (Rom.9:5.) De kerk heeft Christus niet voortgebracht. Juist andersom.( Jak.1:18 )

Een tweede teken. En zie een rode draak. Ook slang,geweld en list. De mensenmoordenaar en vader der leugenen…. macht en intelligentie.10 horens. Marthew Henry: Dat herinnert aan een Romeins rijk, tien provincies. In 13:1 het beest uit de zee heeft ook 7 koppen en 10 horens-de wereldleider. Een geweldige kracht die komt van de duivel vs 4 zijn staart trok een derde deel van de sterren des hemels. Sommige zeggen: de zondeval van de duivel in de hemel, gevallen engelen, demonen. Zou kunnen. Je kunt bij engelen ook denken aan naamchristelijke leiders, die meegesleurd worden ( als in schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze etc).En hij wierp hem op de aarde. Daarom toch demonen? Hij stond klaar om het kind te verslinden- je komt dat tegen met kerst Hij gaat voor de vrouw staan. We denken aan de kindermoord te Bethlehem. Herodes wordt geïnspireerd om het Kind om te brengen. Maar het kind wordt naar de woestijn weggebracht
De Heere Jezus werd verzocht in de woestijn. Een klein lammetje tegen een geweldig monster. vers 5 is een lampion,, er zijn drie heilsfeiten Kerst. De wederkomst, ( hoeden met een ijzeren roede ) en Hemelvaart. Brakel zegt in 300 werd Constantijn christen+ 1260 ( maar gen dagen maar jaren )dan kom je uit bij de reformatie. Maar er dan staat geen dagen, maar jaren) maar er staat dagen en 42 maanden. Niet gaan verdraaien..

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1824
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor gravo » 15 jul 2019 19:12

Ja, wat moet ik er nog meer van zeggen.
Zowel de eindeloze gedachtespinsels van bijwoner als de onophoudelijke tamboerijn van ereunao onderstrepen alleen maar in welk troebel water we verzeilen, wanneer we de Bijbel hanteren als privégereedschap voor onze persoonlijke hobby.

Deze one-issue-christenen hebben met niemand iets te schaften, varen rücksichtslos hun eigen koers en hebben dan ook niet veel andere middelen dan zichzelf (of een geliefde voorganger) eindeloos te herhalen. Reacties op hun schrijven zijn alleen welkom als aanleiding om nog eens hetzelfde verhaal te houden. Lees de vorige posts door en huiver!
Het ridiculiseert en karikaturiseert het christendom voor de buitenstaander en het irriteert en radicaliseert christelijke insiders.

Gelukkig hebben we wel een markante uitspraak van bijwoner waarmee hij het kunst-of-kitsch gehalte van zijn bijdragen eenvoudig laat achterhalen. Volgens bijwoner vindt eind mei 2020 namelijk de opname plaats. Daar zal je het hebben!
Ik stel voor dat we dit perfecte-moment-in-de-tijd even afwachten.

Ik denk dat we daarna niet zoveel woorden meer nodig hebben om de zoveelste poging om heel stoer, ingewijd en profetisch te doen als mislukt te mogen beschouwen.

Je hoopt natuurlijk dat iemand dan bij zinnen komt en zijn fantasie-constructies inwisselt voor een wat volwassener eschatologie, maar de geschiedenis laat helaas zien dat deze verslaafden steeds weer in herhaling blijven vallen. Ze kunnen niet zonder. De dosis lijkt ook steeds hoger te moeten worden.
Zoals ik al zei, herhaling, dat is het kenmerk bij uitstek van de verslaafde onheilsprofeten.

gravo

PS. Ik heb overigens nog een forse rekenfout ontdekt in de sommen van bijwoner, maar ik zeg lekker niet wat dat is!
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1445
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 15 jul 2019 19:46

gravo schreef: Ik heb overigens nog een forse rekenfout ontdekt in de sommen van bijwoner, maar ik zeg lekker niet wat dat is!


Helaas komt er ook geen reaktie van bijwoner op mijn stelling dat Izaak geen 12,5 jaar was toen hij op het altaar gelegd werd door Abraham maar dat hij 37 jaar oud was toen. (mijn bericht van 27 jun 2019 09:54)

Het typerende is dat hij dus wel zegt dat het te gek om los te lopen is dat iemand zegt dat Izaak die leeftijd had en er geen feiten tegenover zet maar slechts de vermelding terloops doet dat Izaak 12,5 jaar oud was toen.

Daar zit dus weer verschil in met de berekening van bijwoner.

Nu gaat het er trouwens helemaal niet om wanneer de opname zou zijn, maar het gaat er om dat je een levende relatie met God hebt.
En de opname is er niet voor om de gelovigen rust te geven dat het allemaal niet zo lang meer gaat duren dus dat ze nog even moeten volhouden hier op aarde, maar dat de opname spoedig komt geeft aan dat het nodig tijd is voor de gelovigen om eens van de luie kont af te komen en aan de mensen die niet geloven te vertellen wie Jezus is.
Laatst gewijzigd door Veendam op 17 jul 2019 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten