Het boek Openbaring

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 12 jun 2019 08:03

Deze droefheid over die ontslapen broeders is wel een treffende proef van de liefde tot de heiligen, welke in deze gelovigen woonde, en tevens van het grote belang, ‘t welk zij in de komst van Jezus stelden. Die komst van Jezus toch was zo heerlijk voor hen, maakte zozeer hun vreugde en hoop uit, dat zij er niet alleen dagelijks naar verlangden, maar ook bedroefd waren bij de gedachte, dat sommigen van hun er niet bij tegenwoordig zouden zijn. En hun liefde tot de heiligen was zo sterk, dat zij de gedachte niet verdragen konden, dat sommigen van hen de vreugde van die dag niet mede genieten zouden. Hoe beschamend voor ons! Ach, wat zijn wij dikwijls zelfzuchtig! Als wij het maar goed hebben, hoe weinig denken wij dan aan het geluk van de anderen. En hoe vaak vergeten wij de heerlijke hoop, die ons door de Heer gegeven is! Ja, wij kunnen van deze gelovigen leren, hoe de verwachting van Jezus niet een zaak van het hoofd, maar van het hart, niet een gevolg van kennis, maar van liefde tot Jezus is. In kennis toch overtreffen wij hen verre, in liefde tot de Heer, in gehechtheid aan zijn persoon, overtreffen zij ons.

Het antwoord van de Apostel moest de Thessalonikers geheel geruststellen en volkomen vertroosten. Zij behoefden niet bedroefd te zijn over hen, die ontslapen waren, gelijk de anderen, die geen hoop hebben, over hun doden bedroefd zijn. ‘Want indien wij geloven,’ zegt Paulus, ‘dat Jezus opgestaan is, zo zal ook God hen, die door Jezus ontslapen zijn, met hem brengen.’ De ontslapen broeders hadden, indien ik mij zo mag uitdrukken, hetzelfde lot, als de Heer Jezus. Hij is gestorven; Hij is opgestaan; en Hij komt weer. Zo is het met hen ook. Zij zijn gestorven; zij zullen opstaan, en God zal hen, wanneer Jezus in heerlijkheid komt, met Jezus terug doen komen. Onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen; zo sprak Paulus aan het eind van het derde hoofdstuk; welnu hier verzekert hij de Thessalonikers, dat die ontslapen broeders, over wie zij nu treurden, en over wier deelgenootschap aan de heerlijkheid van Christus zij in twijfel waren, bij die komst van Jezus met Hem mee zouden komen, evenals ook de andere gelovigen, die niet gestorven waren, zodat allen gelijk zich in de heerlijkheid van de Heer zouden verheugen.

De uitdrukking ‘door Jezus ontslapen’ vereist onze bijzondere aandacht. Zij is niet alleen merkwaardig, maar heerlijk tevens. Zij leert ons de volkomen overwinning over de dood door Jezus voor de zijn behaald. Jezus smaakte voor ons de dood, en onderging de angsten van de dood, en daarom is het sterven voor ons geen sterven meer, doch is het gelijk aan een rustigen slaap, waaruit men weldra ontwaken zal. Voor hen, die geloven, is het sterven door Jezus een ontslapen geworden. De gelovige, die sterft, legt zich te slapen, en na enkele ogenblikken wekt Jezus’ stem hem op uit die slaap. Hij is gelijk aan iemand, die rustig ligt te slapen, en die uit die slaap wordt wakker geroepen. ‘Lazarus, onze vriend, slaapt,’ zo sprak de Heer tot zijn discipelen, ‘en ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken.‘ En zo zal het zijn, als Jezus komt; die in Hem geloofden en stierven, worden door Hem uit de doden opgewekt, en komen met Hem in heerlijkheid.

Men meent evenwel niet, dat dit ontslapen een slapen is van de ziel; oneen! waar het lichaam in het graf wordt gelegd tot de dag van de opstanding, daar gaat de ziel tot Jezus in het paradijs. En zou gij denken, dat zij daar sliep! Ach, dat zou troosteloos zijn! Dan was het waarlijk niet begeerlijk om daarheen te gaan; dan ware het beter te blijven op deze aarde met al haar moeiten en zorgen; want op aarde kan men ten minste ‘s Heer gemeenschap genieten, en dat zou daar dan niet mogelijk zijn, als de ziel er sliep. Neen! de ziel geniet daar Jezus’ nabijheid. ‘Ontbonden te worden en bij Christus te zijn, is zeer verre het beste,’ zegt Paulus in Pil. II; en dit zou het niet zijn, indien de ziel zich daar in een onbewuste toestand bevond. Voorzeker, het paradijs is de volmaakte heerlijkheid nog niet; ‘t is niet het Vaderhuis, waarin wij straks worden opgenomen; maar toch zal het er onuitsprekelijk heerlijk zijn. Uitwonende uit, het lichaam wonen wij daar in bij de Heer.

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1824
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor gravo » 14 jun 2019 11:11

Alles goed en wel, maar in verschillende topics lijkt de aard van een "forum" langzamerhand te veranderen in die van "proefdrukken voor de aanstaande uitgave van mijn boek". Zonder enige intentie om met anderen in gesprek te raken worden eenzijdig hele hoofdstukken van het denkbeeldige boek gepubliceerd in een forum-topic. Niet zelden krijg ik de indruk dat het ook nog eens om lappen tekst gaat die van andere publicisten afkomstig zijn.

Het valt ook op dat, zodra iemand zich wel met de inhoud dier teksten bemoeit, de toon verandert. Eigenlijk is een inbreuk in de monotone inbreng van de verhaal-afsteker niet welkom. Er knalt even een bitter meningsverschil, maar dan wordt de draad weer snel opgepakt bij "waar ik gebleven was".
Is een discussie soms een hinderlijke onderbreking van een vele afleveringen tellende college-serie?
En is uitwisseling van gedachten en standpunten slechts te beschouwen als een ongemakkelijk intermezzo in een lange reeks columns?

Hoewel de inhoud van veel van deze predikbeurten mij hoegenaamd niet interesseert (ik heb toch al een broertje dood aan onophoudelijke monologen die mij manen om geduldig en stil iemands opvattingen aan te horen), heb ik toch wel zorgen over deze vorm van oeverloze dictaten.
Daar is een forum toch niet voor?

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 848
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 14 jun 2019 11:23

gravo brengt het volgende naar voren:

Niet zelden krijg ik de indruk dat het ook nog eens om lappen tekst gaat die van andere publicisten afkomstig zijn.


Ook ik deel de conclusie van Gravo: Knippen en plakken beste forumers is gewoon plagiaat ofwel pronken met andermans veren.

Waar blijft de persoonlijke inspanning en inspiratie?
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 14 jun 2019 14:10

gravo:
Alles goed en wel, maar in verschillende topics lijkt de aard van een "forum" langzamerhand te veranderen in die van "proefdrukken voor de aanstaande uitgave van mijn boek". Zonder enige intentie om met anderen in gesprek te raken worden eenzijdig hele hoofdstukken van het denkbeeldige boek gepubliceerd in een forum-topic. Niet zelden krijg ik de indruk dat het ook nog eens om lappen tekst gaat die van andere publicisten afkomstig zijn.

Het valt ook op dat, zodra iemand zich wel met de inhoud dier teksten bemoeit, de toon verandert. Eigenlijk is een inbreuk in de monotone inbreng van de verhaal-afsteker niet welkom. Er knalt even een bitter meningsverschil, maar dan wordt de draad weer snel opgepakt bij "waar ik gebleven was".
Is een discussie soms een hinderlijke onderbreking van een vele afleveringen tellende college-serie?
En is uitwisseling van gedachten en standpunten slechts te beschouwen als een ongemakkelijk intermezzo in een lange reeks columns?
Hoewel de inhoud van veel van deze predikbeurten mij hoegenaamd niet interesseert (ik heb toch al een broertje dood aan onophoudelijke monologen die mij manen om geduldig en stil iemands opvattingen aan te horen), heb ik toch wel zorgen over deze vorm van oeverloze dictaten.
Daar is een forum toch niet voor?


Ik ben het met gravo eens dat het geen monoloog , maar een inhoudelijke discussie moet blijven. Maar juist daarom geef ik telkens ruim de tijd voor reacties, ik wil niet opnieuw het verwijt krijgen deze topic gekaapt te hebben. En wat het inhoudelijke aangaat, ik laat hier juist H.C. Voorhoeve spreken omdat hij zo klaar en helder uit Gods Woord bewijst dat de komst des Heeren voor de Zijnen een andere is dan die met de Zijnen. Van plaggiaat is hier dus geen sprake. En aangezien mijn grootste opponent ook impliciet toegegeven heeft dat de gemeente opgenomen zal worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht is het enige verschil nog het moment waarop. Maar aangezien wij inmiddels tot de conclusie gekomen zijn dat die ouderlingen geen engelen kunnen zijn omdat die nooit priesterdiensten verrichten blijft hier niets anders over dan die koningen en priesters waar Johannes in hst.1:6 de Gemeenten mee aanduidt, eventueel aangevuld met de rechtvaardigen uit het O.T. Want die behoren weliswaar niet tot de bruid, maar tot de aanzittende gasten zie hiervoor vooral Hebr.11:40 en hst.19:9

Thans tot besluit nog een keer H.C.Voorhoeve :
Wanneer wij nu in korte woorden samentrekken, wat ons in deze belangrijke plaats wordt geleerd, dan vinden wij, dat de Heer zelf zal komen in de lucht met volle macht over de dood, welks overwinnaar Hij geworden is; dat alsdan met de bazuin Gods de ontslapen heiligen opgewekt zullen worden, en zij, die tot op dat tijdstip levend zijn overgebleven, zullen veranderd worden; en dat daarna allen te samen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, om voor altijd met de Heer te zijn. Ons heengaan van deze aarde zal volkomen gelijk zijn aan het heengaan van Jezus; wij verlaten de wereld, waartoe wij niet behoren, om de hemel binnen te gaan; en eenmaal daar gekomen, zijn wij in onze eeuwige woning; aan Jezus gelijkvormig, zijn wij voor altijd met Hem. Doch de Heer zal al de zijn met zich brengen, als Hij in heerlijkheid verschijnt. Eerst komt Hij in de lucht om de zijn-de ontslapenen zowel als de levend overgeblevenen-van deze aarde op te nemen in de hemel, en dan verschijnt Hij, met grote kracht en heerlijkheid, met al zijn heiligen op deze aarde, om de wereld te oordelen. Derhalve wordt ons hier duidelijk het onderscheid aangegeven tussen Jezus’ komst ter opname van de heiligen en zijn komst met hen in heerlijkheid. H.gr:ereunao

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1824
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor gravo » 14 jun 2019 14:36

ereunao schreef:Ik ben het met gravo eens dat het geen monoloog , maar een inhoudelijke discussie moet blijven. (...)

Nou mooi dan. Maar toch komt de staccato herhaling van je opvatting wel zo over (als monoloog) Alleen al het feit dat je blijft herhalen wat je vindt, laat al weinig ruimte meer voor een ander.
Nu weten we het wel.

En ik hou ook niet van die zogenaamde "dus" verbindingen die je steeds maakt, waarmee je suggereert dat we je allemaal op de voet volgen en dat we elke onvermijdelijke conclusie die jij trekt moeiteloos kunnen delen.
In feite leg je zoveel beslag op de spreek- en post-ruimte dat een ander er niet meer tussen komt of zich geërgerd terugtrekt. Jij ziet dat vast als een teken van instemming en goedkeuring, maar dat is het niet.
De werkelijkheid is volgens mij meer dat velen je repetities hoofdschuddend aanschouwen, niet wetend hoe je bent te stoppen.
Je vertelt ons iedere keer hetzelfde, maar daarmee wordt je zaak inhoudelijk niet sterker.

Inhoudelijk kan ik overigens helemaal niets met je idee-fixe, maar dat komt omdat voor mij het zwaartepunt van christelijk geloof heel ergens ander ligt. Ook zonder het boek Openbaring ( en zonder een uiterst gedetailleerde uitleg en visie op dit boek) kunnen wij het wezen van het geloof ook wel kennen. En dan blijkt het helemaal niet om dit soort spitsvondige 1000-stukjes-puzzels te gaan. Maar goed.

Ik vind wel dat je de vrijheid hebt en moet hebben om je mening te geven, maar het is net als met de nuts-curve uit de economie:
één appel is lekker, (het nut is hoog), twee appels gaat ook nog wel, drie appels wordt al een beetje veel, maar 3 kilo appels, nee dan daalt de nuts-curve echt naar 0.
Dan word je er zelfs een beetje onpasselijk van, snap je?

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 14 jun 2019 18:46

Nou mooi dan. Maar toch komt de staccato herhaling van je opvatting wel zo over (als monoloog) Alleen al het feit dat je blijft herhalen wat je vindt, laat al weinig ruimte meer voor een ander.
Nu weten we het wel.
En ik hou ook niet van die zogenaamde "dus" verbindingen die je steeds maakt, waarmee je suggereert dat we je allemaal op de voet volgen en dat we elke onvermijdelijke conclusie die jij trekt moeiteloos kunnen delen.
In feite leg je zoveel beslag op de spreek- en post-ruimte dat een ander er niet meer tussen komt of zich geërgerd terugtrekt. Jij ziet dat vast als een teken van instemming en goedkeuring, maar dat is het niet.
De werkelijkheid is volgens mij meer dat velen je repetities hoofdschuddend aanschouwen, niet wetend hoe je bent te stoppen.
Je vertelt ons iedere keer hetzelfde, maar daarmee wordt je zaak inhoudelijk niet sterker.
Inhoudelijk kan ik overigens helemaal niets met je idee-fixe, maar dat komt omdat voor mij het zwaartepunt van christelijk geloof heel ergens ander ligt. Ook zonder het boek Openbaring ( en zonder een uiterst gedetailleerde uitleg en visie op dit boek) kunnen wij het wezen van het geloof ook wel kennen. En dan blijkt het helemaal niet om dit soort spitsvondige 1000-stukjes-puzzels te gaan. Maar goed.
Ik vind wel dat je de vrijheid hebt en moet hebben om je mening te geven, maar het is net als met de nuts-curve uit de economie:
één appel is lekker, (het nut is hoog), twee appels gaat ook nog wel, drie appels wordt al een beetje veel, maar 3 kilo appels, nee dan daalt de nuts-curve echt naar 0.
Dan word je er zelfs een beetje onpasselijk van, snap je?


Het wezen van het geloof ligt idd. ergens anders,maar hier is niet door mij, maar door cornelis de Apoc. aan de orde gesteld. Bovendien vermaant Paulus in Hebr.6 :1 niet bij de eerste begindelen te blijven staan en vermaant degenen die leraars behoorden te zijn vanwege de tijd, maar wederom nodig hadden de eerste beginselen te leren. En het verloop van de discussie zelf brengt ook mee dat ik in herhaling verval als mijn opponent gedurig met argumenten komt die ik al eerder uitvoerig weerlegd heb. Die idd, vervelende herhaling ligt dus aan beide zijden.gr: ereunao

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1235
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor hans0166 » 14 jun 2019 20:51

ereunao schreef:Het wezen van het geloof ligt idd. ergens anders,maar hier is niet door mij, maar door cornelis de Apoc. aan de orde gesteld.


het enige wat door cornelis gepost is:

cornelis schreef:Wie heeft het hele Bijbelboek Openbaring al eens
helemaal doorgelezen?
IK ben er nog mee bezig,en vind het een geweldig mooi Bijbelboek.


Hij vraagt helemaal niet om een dicussie, waarvan jij al in de de 3e reply voluit los begon te gaan. Probeer eens naar de werkelijkheid te kijken. Jij bent gewoon obsesief met je eigen fantasie bezig.
Wéér een onderwerp van 20 pagina's in de greep van E & J
.. zoek aub je eigen toneel om je voorstellingen te vertonen, of een eigen sectie op Refoweb, dan hebben anderen tenminste de vrije keuze je onderwerpen te lezen, nu jaag jij mensen weg uit onderwerpen die anders heel interessant konden zijn.

coby6
Majoor
Majoor
Berichten: 1536
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor coby6 » 14 jun 2019 21:47

gravo schreef:Nou mooi dan. Maar toch komt de staccato herhaling van je opvatting wel zo over (als monoloog) Alleen al het feit dat je blijft herhalen wat je vindt, laat al weinig ruimte meer voor een ander.
Nu weten we het wel.

En ik hou ook niet van die zogenaamde "dus" verbindingen die je steeds maakt, waarmee je suggereert dat we je allemaal op de voet volgen en dat we elke onvermijdelijke conclusie die jij trekt moeiteloos kunnen delen.
In feite leg je zoveel beslag op de spreek- en post-ruimte dat een ander er niet meer tussen komt of zich geërgerd terugtrekt. Jij ziet dat vast als een teken van instemming en goedkeuring, maar dat is het niet.
De werkelijkheid is volgens mij meer dat velen je repetities hoofdschuddend aanschouwen, niet wetend hoe je bent te stoppen.
Je vertelt ons iedere keer hetzelfde, maar daarmee wordt je zaak inhoudelijk niet sterker.

Inhoudelijk kan ik overigens helemaal niets met je idee-fixe, maar dat komt omdat voor mij het zwaartepunt van christelijk geloof heel ergens ander ligt. Ook zonder het boek Openbaring ( en zonder een uiterst gedetailleerde uitleg en visie op dit boek) kunnen wij het wezen van het geloof ook wel kennen. En dan blijkt het helemaal niet om dit soort spitsvondige 1000-stukjes-puzzels te gaan. Maar goed.

Ik vind wel dat je de vrijheid hebt en moet hebben om je mening te geven, maar het is net als met de nuts-curve uit de economie:
één appel is lekker, (het nut is hoog), twee appels gaat ook nog wel, drie appels wordt al een beetje veel, maar 3 kilo appels, nee dan daalt de nuts-curve echt naar 0.
Dan word je er zelfs een beetje onpasselijk van, snap je?

gravo

Van mij mag er een appelboomgaard vol van zijn. Ik dacht laatst nog: het zou veel beter te lezen zijn zonder discussies.

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 15 jun 2019 20:46

Ereunao schreef:En het verloop van de discussie zelf brengt ook mee dat ik in herhaling verval als mijn opponent gedurig met argumenten komt die ik al eerder uitvoerig weerlegd heb.

Ik heb mijn argument gegeven n.a.v. enkele tekstcitaten waarin het woord parousia voorkomt. Dat jij het dan niet eens bent met de conclusies die ik trek is je goed recht. Maar omgekeerd hoef ik het toch zeker niet met jouw conclusies eens te zijn? Of moet ik me dan maar bij jouw conclusies neerleggen?

Feitelijk komt het er dan op neer dat jij bij een reactie inderdaad gestoord wordt in het neerschrijven van je monologen zoals Gravo terecht opmerkt.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 17 jun 2019 14:23

Samenvattend hebben we dus gezien dat de komst v.Chr. voor de zijnen een andere gebeurtenis op een andere tijd is dan zijn komst met de zijnen. En ook dat de opgestane en verheerlijkte heiligen er getuige van zijn als het Lam met het openen van de 7 zegels de oordelen van de ’gr,verdr’,(zie Mark.13:19 waarvan ook Daniël. gesproken heeft)over de aarde brengt. En ook wordt, voordat Hij met de zijnen geopenbaard wordt en na de val van Babylon door de uitgieting van de 7e toornschaal, eerst nog de bruiloft van het Lam in de hemel gevierd. De parousisa is dan ook geen momentopname, maar een in de tijd uitgerekte periode die begint met de opstanding van 1 Kor.15;51-54 en 1 Thess.4:13-18 en eindigt bij de komst op de wolken en neerdaling op de olijfberg voor de laatste beslissende eindstrijd. Nergens lezen wij in de Schrift dat bij de wederkomst de wereld vergaat, al de doden tegelijk opstaan en de gelovigen naar de hemel en de ongelovigen naar de hel gaan! Maar wel dat bij zijn komst het Koninkrijk doorbreekt (zie hst.11:15) In Matt.24-25 lezen wij met geen woord over een opstanding; hier worden de levende volken geoordeeld naar de maatstaf waarop ze de broeders van de Koning behandeld hebben. M.a.w. hier wordt het anti-semitisme gewroken. Zie vooral Deut 32:43.

Nu ga ik dus verder met hst. 10:
1. Beschrijving van de Zoon van God
Hier wordt een engel beschreven. In Openbaring 9 ging het over de sprinkhanen (boze machten) uit de afgrond, die mensen zullen steken. Johannes ziet de Heere Jezus verschijnen in de gedaante van een Engel. Een regenboog boven Zijn hoofd, dat is het beeld van Gods genadige trouw, na het oordeel, teken van vernieuwing en zegen.

De voeten waren als pilaren van vuur: En Zijn rechterbeen was op de zee en Zijn linkerbeen was op de aarde. De voeten van de Heere Jezus, als het goed is, hebt u de Heere Jezus leren kussen in uw leven. Als de Heere wandelingen onder ons houdt, laten Zijn voetstappen altijd zegen achter. Dan zijn Zijn voeten als vurig koper, als vuurpilaren, die Zijn vijanden zullen vertreden en vertrappen. Hij is de Machthebber van hemel, zee en aarde. Als je ergens je voet op zet, is het je eigendom. Straks zal de duivel het veld moeten ruimen. Ieder zal het zien en moeten erkennen dat Jezus Heere is. Hij is de Overwinnaar. Vroeger was het ook de gewoonte om je schoenen ergens op te werpen. Dan begrijpt u je Ps 60: Op Edom werp Ik Mijn schoen: Dat wil zeggen: Dat neem ik in bezit, dat is Mijn veroverd eigendom.
En dan komt dat boekje, dat mag je zien als het Woord van God, of het profetische Woord ten aanzien van Israël. En Hij riep met een grote stem, zoals een leeuw brult. Als een leeuw brult, dan sidderen alle andere dieren. Nu is Jezus het Lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Nu zwijgt Hij. Nu verheft Hij Zijn stem niet op de straat. Maar straks zal Hij Zich vertonen als de felle leeuw. Dan rijzen de haren je te bergen. Als er een leeuw voor je staat, dan heeft je laatste uur geslagen. Dat verlies je altijd. Die prooi dat zijn alle tegenstanders. Daarom is het zo belangrijk dat het nu nog genadetijd is. Als je het Woord van God leest of hoort uitleggen, hoor je achter mijn woorden de stem van de Heere, als het goed is. Maar als de Geest het in je hart legt, trilt die stem door tot in het diepst van je ziel. Dan word je geraakt in je hart. Gelovigen kennen de stem van de Herder. Dan geeft de hemel antwoord.

2. De tijd van God
De Heere Jezus zweert bij de enig levende God, als bevestiging van de waarheid: 'Er zal geen tijd meer zijn.' Nu is het nog genadetijd, maar dan zal er geen uitstel meer zijn. Op een gegeven moment is de maat vol, is de grens van Gods genade bereikt. Nu geeft de Heere nog gelegenheid om je te bekeren tot Hem. Ryle zegt heel vaak: 'Vlucht tot de Heere Jezus, zonder uitstel.' In de eeuwigheid zal er geen tijd meer zijn. De tijd zal een keer ophouden, de grens is bereikt. Een mooie tekst voor oudejaarsavond, dominee. Maar ook voor nu: Je voelt dat het er aan zit te komen. Als je ernstig ziek bent geweest, opgenomen in het Willem Alexander, slecht gelegen, maar je komt er toch weer bovenop, je genadetijd wordt verlengd. De Heere geeft nog uitstel. In Veenendaal heb je de Vredeskerk en die kerk kreeg op een gegeven moment een kerkklok, en de dominee hield daarover een preek: Telkens als je naar de klok kijkt, is het genadetijd, want dan mag je het Evangelie nog horen. De wijzers staan niet stil en het gaat maar door. We gebruiken heel vaak het woordje 'tijd': Ik heb geen tijd', maar we bedoelen vaak 'ik heb geen zin'. Op een geven moment is er geen tijd meer om te roepen: O God wees mij zondaar genadig. Dan is het onherroepelijk voorbij. Daarom zegt de Heere: Heden, zo gij Mijn stem hoort, verhard u niet. De duivel zegt altijd 'morgen', maar de Heere zegt: Vandaag. Ik heb weleens een gedichtje gelezen: Nee nu nog niet, bedenk het wel, het gaat om een hemel of om een hel. Nog vraagt de Heer met tederheid, waar zult gij zijn in de eeuwigheid? Heeft nu uw zekerheid? Daarom, weiger niet, ga zo niet heen, blijf niet langer zeggen 'neen'. Hoor de stem van Jezus nu, wellicht is het straks te laat voor u. Om het zo te zeggen: In de hel liggen allemaal tijdverknoeiers, die de Heere niet aanriepen, terwijl Hij te vinden was.

- Je jeugdtijd is de beste tijd om de Heere te zoeken. We schuiven het maar voor ons uit: Nee nu nog niet. Ik heb het hier in Hedel ook meegemaakt, dat ik mensen heb moeten begraven die nog geen dertig waren. En dan lig je op je rug en dan zijn je ogen voorgoed gesloten, en dan? Er is een lied van Elly en Rikkert, een leuk liedje voor de kinderen, dominee, ja: Later is het te laat.x

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 17 jun 2019 22:38

Ereunao schreef:Samenvattend hebben we dus gezien...

Wie zijn 'we'...? Ik ben me van niets bewust. =;

Ereunao schreef:Ik heb het hier in Hedel ook meegemaakt...

En ik maar denken dat je in Rotterdam woont :lol:
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 8091
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor elbert » 19 jun 2019 08:15

Origenes schreef:Wie zijn 'we'...? Ik ben me van niets bewust. =;


En ik maar denken dat je in Rotterdam woont :lol:
@ereunao: ter herinnering. Citeren zonder bronvermelding is niet toegestaan. Het is hier per slot van rekening een discussieforum, geen digitaal aanplakbord.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6954
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Chaya » 19 jun 2019 10:07

elbert schreef: Het is hier per slot van rekening een discussieforum, geen digitaal aanplakbord.

Zeg dat dan ook eens tegen degene die dit forum bombardeert met liedjes en schrijfsels.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 19 jun 2019 10:46

elbert:
ereunao: ter herinnering. Citeren zonder bronvermelding is niet toegestaan. Het is hier per slot van rekening een discussieforum, geen digitaal aanplakbord.


Dit begrijp ik niet; ik heb toch duidelijk de bron vermeld?

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 20 jun 2019 14:00

Op de laatste reactie van mijn grootste opponent heb ik reeds uitvoerig geantwoord in mijn bericht van 7 juni op pag. 20. Die teksten zeggen niets over de plaats van de parousisa in de chronologie van de Apocalyps, waar het verschil over gaat. En die opmerking over mijn woonplaats slaat helemaal nergens op , ik heb immers vanaf het begin gezegd dat ik hier onze oud-predikant aan het woord laat?
Nu ga ik dus verder met de 2e helft van hst.10:

Alexander de Grote, keizer, was een wereldveroveraar, die man had de gewoonte om, als hij een plaats ging veroveren, een brandende lantaarn in de legerplaats op te hangen: Daar kwamen de Grieken aan. En de vijanden zagen daar dat lantaarntje branden: En dan wisten de vijanden: Zolang het lantaarntje brandt, kan ik mij genadig overgeven, maar als dat uitgedoofd werd en je staat aan de verkeerde kant, dan maak ik korte metten met je, dan is er geen pardon en geen genade meer. Zo is het bij God ook: Het licht van de lantaarn van de genade brandt nog: En het duurt niet zolang meer en dan zal de brullende leeuw komen en de tegenstanders verslinden: Het is ontzagelijk, mensen, het is zo rijk dat er een genadetijd is, u weet niet waar u verspilt en weggooit, als u deze Heiland verwerpt. Dan zult u het altijd verliezen. Voor allen die straks verloren zullen gaan, ook kerkmensen, dan zou je wensen dat je nog één uur genadetijd had. Dan zul je zijn in de plaats van pijniging. Er is in de hel geen kalender, dat zal eeuwig en eindeloos duren. Vreselijk!

- Bij de Franse revolutie, was iemand veroordeeld tot de valbijl, tenzij hij om gratie vroeg. Maar dat wilde hij niet. Je kan er te eigenwijs voor zijn om te roepen: Heere, ontferm u over mij! En zijn vrouw zei: Zeg nu één keer: Wees mij genadig, maar hij wilde niet. Toen kwam de dag van de executie en ging de valbijl omhoog. Toen viel de valbijl, en voordat die zijn nek raakte riep hij 'genade', maar toen was het te laat. Heden, vandaag, zo gij Zijn stem hoort.

- Er zit ook een heerlijke boodschap in voor allen die Hem liefhebben. Als de onverdiende goedheid van de Heere weer eens mag proeven, al biddend op je knieën, als je die vrede en vreugde in je ziel komt, dan wens je dat de tijd stilstond en je voor altijd bij de Heere mag zijn. O eeuwigheid kom ras, ik wou dat ik al bij U was. Er zal geen tijd meer zijn: Het is ook een heerlijke boodschap, dan is er geen smart meer, geen verwijdering tussen God en mijn ziel. Nooit meer nacht. Hoe lang nog, Heere? Ik denk aan die vrouw op haar sterfbed: Ze was bereid, kalm en rustig. Komt die buurman die nergens wat aan deed: Buurvrouw, ik kan niet begrijpen waarom je nu zo kalm op je sterfbed ligt. Ze zei: 'Ik weet dat als mijn aardse tent wordt afgebroken, ik een gebouw van God krijg in de hemel. Daarom heb ik een klok opgehangen en ik zie de wijzers vooruit gaan, en ik weet dat hoe dichter ik nader tot het huis van mijn Vader, hoe meer ik hijg naar de eeuwige woning waar het heil van mijn Koning mijn krijg. Nog weinig uren, dan ben ik eeuwig thuis.'

3. Het Woord van God
Johannes moet het boekje nemen, het Woord van God, en hij moet het opeten. Als je een boek in één adem uitleest, dan zeg je: Ik heb dat boek verslonden. Toen de Heere in mijn leven kwam, heb ik de Bijbel verslonden. Ik heb daar altijd veel plezier van gehad. We lezen van meer mensen die het Woord van God hebben opgegeten. Je moet het Woord kauwen en herkauwen. Je kunt beter 10 verzen lezen en erover mediteren, dat is beter dan een heel hoofdstuk. Johannes moest eerst het Woord horen en opeten, zich eigen maken, voordat hij kon profeteren naar anderen. Het Woord moet eerst zelf door je heengaan, voordat je het kunt spreken tot anderen. Het moet eerst tot je doordringen, voor je het kunt doorgeven. Het is een ramp voor de kerk als je een onbekeerde dominee op de kansel hebt staan, of als je onbekeerde zondagschoolleiding hebt. Of een onbekeerde leidster van de vrouwenvereniging of leider van de mannenvereniging. Die mensen moeten direct ontslag krijgen. Daar kan God niets mee. Hoe kun je nu over een onbekende God tegenover een ander spreken. Er is niets erger dan het etaleren van je eigen kennis, zonder dat het je eigen geworden is. Het anderen verkondigen en zelf verworpen te worden. Hetzelfde geldt voor school.

- Het Woord van God, hoe smaakt dat dan? Zoet en bitter. Het is een heerlijke boodschap van Gods geweldige genade. Hij geeft vrijspraak, en het kost niets. Vindt u het niet zoet dat al uw zonden geworpen worden in de diepte der zee? Wat is dan de toekomst hoopvol! Hoe zoet smaakt mij dan het stukje brood. Je weet dat het voor de één zoet is als honing, maar er zijn er ook die er niks aan vinden. Het werk van Christus is zoet, maar het koste Hem wel Zijn bloed, Zijn tranen en Zijn lijden. Straks zal er een zingende schepping zijn. De weg die God gaat, het zal gaan dwars door de oordelen heen. Het is ook bitter als ik denk aan al die mensen die achter zullen blijven: O God, bekeer ze nog! Na het zure geeft Hij zoet.

- De knechten moeten verder, totdat ze de raad van God hebben uitgevoerd. Heere, neem mijn ziel maar van mij. De Heere geve dat we iets van de schoonheid van de Heere zullen zien, en dat u allen genadetijd ontvangt. Eet het Woord van God maar op, en dat je er zin in krijgt om de Heere te dienen.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten