toekomstige vorm eredienst

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1356
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 20 mei 2019 16:39

DeDwaler schreef:Ik spreek niet anders dan over de liefde van Christus. Juist omdat ik weet waarvan een mens bevrijd moet worden en waarom het bloed van de Zoon van God moest vloeien, wil ik mensen niet net zo blind achterlaten als dat ik ze aantref. Het gaat om de waarheid, om de liefde tot de waarheid en de naaste, dus ik neem liever een voorbeeld aan de Heere Jezus, Petrus, Paulus en Johannes en niet aan 'liefdevolle' verzinsels.


Wat versta je dan onder "liefdevolle verzinsels"??

DeDwaler schreef:Het gaat om de verkondiging van het Evangelie aan ongelovigen en die hebben de Heilige Geest niet. De wil van God is de wet van God en uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Jezus heeft de wet vervuld. Overtreding van de wet brengt Gods toorn teweeg en daarom is een gelovige niet onder de wet, maar onder de genade en leeft hij of zij door het geloof in Jezus Christus (Galaten 2:15-21).


Ja de gelovigen leven onder de genade en niet onder de wet. Maar wat is nu je hele punt wat je duidelijk wilt maken ?

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 20 mei 2019 17:26

Veendam schreef:Wat versta je dan onder "liefdevolle verzinsels"??


Daaronder versta ik sprookjes over God die liefdevol klinken, maar het niet zijn. Het behaagt mensen en niet God. Iemand vindt het waarschijnlijk heel fijn om te horen hoe liefdevol God is, maar er wordt ze niet verteld dat ze op weg zijn naar het verderf en dat God Zijn Zoon heeft gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dit schrijft Judas:

"Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is."
(Judas 1:20-23)

Veendam schreef:Ja de gelovigen leven onder de genade en niet onder de wet. Maar wat is nu je hele punt wat je duidelijk wilt maken ?


Mijn punt is dat ongelovigen de wil van God niet doen. Dit schrijft Paulus:

"Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen."
(Romeinen 8:5-8)
.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 20 mei 2019 17:38

naamloos schreef:Oww, dan heeft Petrus het ook fout gedaan toen hij zijn Pinsterpreek hield, hij heeft het niet over onmogelijkheid gehad. Toch kwamen er duizenden tot geloof.
Dan mag je achteraf, als conclusie, gerust zeggen dat het uit de hemel gegeven was, maar ik weiger pertinent om de onmogelijkheid in de evangelisatieboodschap te verwerken.


Oja, mag ik dat? Zoals je wilt, Naamloos... dan voel ik me verder ook niet meer geroepen om op de rest wat je schrijft te reageren.
.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4141
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor naamloos » 20 mei 2019 18:24

DeDwaler schreef:Oja, mag ik dat? Zoals je wilt, Naamloos... dan voel ik me verder ook niet meer geroepen om op de rest wat je schrijft te reageren.
Grut, wat ben jij in 1x overgevoelig? "Je mag ..." was gewoon algemeen bedoelt hoor.
Dat in tegenstelling tot jouw uitspraak waar ik op reageerde:
DeDwaler schreef:Je zult de zonde (slavernij) en de onmogelijkheid bij mensen een plaats moeten geven in je boodschap, Naamloos, want ze maken onlosmakelijk deel uit van de waarheid.
Oja, moet ik dat? Nou, daar heb je antwoord op gekregen!

Maar ik het welletjes zo. Het is toch allemaal meer van hetzelfde.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 20 mei 2019 18:49

naamloos schreef:Grut, wat ben jij in 1x overgevoelig? "Je mag ..." was gewoon algemeen bedoelt hoor.


Ik ben niet in 1x overgevoelig. Het gaat me trouwens hierom: "maar ik weiger pertinent om de onmogelijkheid in de evangelisatieboodschap te verwerken.".

Als jij iets volstrekt onmogelijk maakt, wat moet en kan ik dan nog?
.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Dorpeling » 20 mei 2019 18:54

de passant schreef:Ja , wat is het nou?, wel of niet , om maar zo te zeggen , "is het licht nou aan of uit?"

Het Licht is er wel, maar wij zien het niet. Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.
Johan100 schreef:Zonde!

Misschien. Maar ik moet keuzes maken waar ik mijn tijd voor gebruik.
Johan100 schreef:Dat is jouw conclusie, omdat je er niet uitkomt.
Alles wat God ons mensen wil leren staat in de Bijbel en Hij moet daar licht op werpen. Op het Woord.
Als je redeneert van ik begrijp het niet dus laat ik het maar liggen draai je dingen om en wil je niet weten wat God werkelijk zegt.
Maar je hebt wel melk en vaste spijzen.

Nee hoor, dat is niet mijn conclusie. Ik zei dat we niet alles hoeven, moeten en kunnen begrijpen. De Dordtse leerregels verwoorden het mooi:

14.Voorts, gelijk deze leer van de Goddelijke verkiezing, naar Gods wijzen raad, door de profeten, Christus Zelven en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dage, te zijner tijd en plaats, in de Kerke Gods , dewelke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden, met den geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heiligen Naam en tot een levendigen troost van Zijn volk.
18.Tegen degenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van den apostel: "O mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt?" en deze van onzen Zaligmaker: Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne, wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met den apostel: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Je kunt niet de conclusie trekken die jij trekt. Je creëert een valse tegenstelling. Je zegt 'niemand weet of hij uitverkoren is of niet, dus komt tot iedereen de uitnodiging'. Je zegt dus dat als iemand wel zou weten of hij of zij wel of niet uitverkoren is dat de uitnodiging ineens niet meer gemeend is of dat het iets veranderd aan de gemeendheid van het Evangelie. Vat je wat ik bedoel, dorpeling?

Die conclusie trek ik ook niet. We liggen allemaal verloren, zonder onderscheid. Dat er een uitverkiezing is, is tot troost. Zalig worden kán nog, alleen omdat God de Eerste is geweest. Hij maakt onderscheid waar het niet is.
Als iemand zou weten wel uitverkoren te zijn, denk je dan dat zo iemand er 'moeite' voor zou gaan doen? Nee! En als je van tevoren weet dat je niet uitverkoren bent, ga je er dan moeite voor doen? Nee!
Zou dat niet een reden kunnen zijn waarom God het verborgen gehouden heeft? Hij wil erom gevraagd worden! Het is geen automatisme.
Voorop staat; Je moet naar Jezus voor verlossing.

Eens. Nergens anders is het ook te vinden of te krijgen.

Veendam schreef:In de theologie door de eeuwen heen werkte het zo: We lezen wat er in de Bijbel staat. Hierdoor vormen we ons een mening en zeggen van zo zit het dus. Daarna blijkt dat er toch iets over het hoofd gezien is en we dus eigenlijk zouden moeten zeggen van we zaten mis, maar nee dat gaan theologen dus niet doen. Dan zeggen ze nee dat is een geheimenis waar we ons niet in moeten mengen.

Allereerst, voor een groot deel ben ik het eens met de reactie van gravo. Dat ga ik niet herhalen.
Als het werkelijk zo zou zijn dat God een vastgestelde groep mensen wel uitverkoren zou hebben dat die dan gaan geloven dan gaan deze dus vanzelfgeloven of ze nu willen of niet en dan halen we daarbij Paulus aan, die had dus geen keuze meer omdat God hem omdraaide terwijl Paulus dat niet wilde. Dan hoeven we dus ook niet te evangeliseren en te prediken tegenover mensen die Jezus niet kennen omdat ze toch niet uitverkoren zouden zijn. Dus ja ons kleine kuddeke is ons kerkelijke stallatje moet dus niet groter worden en dat we dan over het hoofd zien dat Jezus juist gekomen is voor een grote schare die niemand tellen kan zien we dan ook maar snel over het hoofd omdat het anders niet in onze theologie past.

Mijn visie is echter dit: Jezus stierf voor ALLE mensen. Alle mensen zijn dus uitverkoren.


Het is wél vastgesteld, gelukkig wel zou ik zeggen. Romeinen 8: Die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Maar daarom wordt de waarheid van het evangelie niet minder! De uitverkiezing is Zijn verborgen wil, maar de Heere heeft wel Zijn geopenbaarde wil, nl dat we zalig worden. En daarom kan het evangelie met alle vrijmoedigheid doorgaan en blijft even waar, voor alle mensen.

Je visie dat alle mensen uitverkoren zijn, staat haaks op de bijbel. Hier is misschien de wens de vader van de gedachte?
Zie bijvoorbeeld de teksten: 'Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat' ,of, 'er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven'.

Jezus heeft het ook Zelf gezegd in Johannes 17: 'Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.' En verderop: 'En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.''
En nogmaals Romeinen 8: God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1356
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 20 mei 2019 19:56

DeDwaler schreef:Daaronder versta ik sprookjes over God die liefdevol klinken, maar het niet zijn. Het behaagt mensen en niet God. Iemand vindt het waarschijnlijk heel fijn om te horen hoe liefdevol God is, maar er wordt ze niet verteld dat ze op weg zijn naar het verderf en dat God Zijn Zoon heeft gezonden om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dit schrijft Judas:

"Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven. En ontferm u over sommigen, en ga daarbij met onderscheid te werk. Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur. U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevlekt is."
(Judas 1:20-23)Mijn punt is dat ongelovigen de wil van God niet doen. Dit schrijft Paulus:

"Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen."
(Romeinen 8:5-8)


Ik denk dat iedereen het er hier wel mee eens is dat alle mensen verloren zouden zijn als Jezus niet was gestorven voor ons. Iedereen zal het er mee eens zijn hier dat ongelovigen de wil van God niet doen maar daar gaat het helemaal niet om dat dit dan gepredikt moet worden als absoluut iets.
Jezus moet niet gepredikt worden in de kerken met angst voor straf, maar de volmaakte liefde sluit de vrees zelfs uit.
Jezus Zelf is de volmaakte liefde en wil dat wij uit liefde tot Hem dankbaar zijn en Hem dienen.
Nu zijn wij het zout der aarde en ik ben het er mee eens dat je geen zoutend zout kunt zijn als je een suikerlaagje gaat aanleggen van God vind het allemaal prima hoe je nu leeft en zo. God houdt zoveel van alle mensen dat ze zo naar Hem kunnen toe komen, maar Jezus houdt teveel van ons om ons te laten zoals we waren voordat we tot geloof kwamen. God is nog steeds een Heilig God.
Die uit het vuur gerukt moeten worden zijn hen die twijfelen, namelijk of het wel waar is wat God zegt en dat Jezus wel van hen houdt.

Maar nu je die tekst toch aanhaalt: Bouw jij jezelf ook op in je allerheiligst geloof en bidt je in de Heilige Geest ? Doe je dat thuis of ben je van mening dat dit ook tijdens de toekomstige eredienst een plaats moet krijgen ?

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1356
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 20 mei 2019 20:05

Dorpeling schreef:Het Licht is er wel, maar wij zien het niet. Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Misschien. Maar ik moet keuzes maken waar ik mijn tijd voor gebruik.

Nee hoor, dat is niet mijn conclusie. Ik zei dat we niet alles hoeven, moeten en kunnen begrijpen. De Dordtse leerregels verwoorden het mooi:

14.Voorts, gelijk deze leer van de Goddelijke verkiezing, naar Gods wijzen raad, door de profeten, Christus Zelven en de apostelen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament gepredikt is, en daarna in de Heilige Schriften voorgesteld en nagelaten, alzo moet zij ook ten huidige dage, te zijner tijd en plaats, in de Kerke Gods , dewelke zij bijzonderlijk is toegeëigend, voorgesteld worden, met den geest des onderscheids en met godvruchtige eerbiedigheid, heiliglijk, zonder nieuwsgierige onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten, ter ere van Gods heiligen Naam en tot een levendigen troost van Zijn volk.
18.Tegen degenen die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van den apostel: "O mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt?" en deze van onzen Zaligmaker: Is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne, wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met den apostel: O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Die conclusie trek ik ook niet. We liggen allemaal verloren, zonder onderscheid. Dat er een uitverkiezing is, is tot troost. Zalig worden kán nog, alleen omdat God de Eerste is geweest. Hij maakt onderscheid waar het niet is.
Als iemand zou weten wel uitverkoren te zijn, denk je dan dat zo iemand er 'moeite' voor zou gaan doen? Nee! En als je van tevoren weet dat je niet uitverkoren bent, ga je er dan moeite voor doen? Nee!
Zou dat niet een reden kunnen zijn waarom God het verborgen gehouden heeft? Hij wil erom gevraagd worden! Het is geen automatisme.

Eens. Nergens anders is het ook te vinden of te krijgen.


Allereerst, voor een groot deel ben ik het eens met de reactie van gravo. Dat ga ik niet herhalen.


Het is wél vastgesteld, gelukkig wel zou ik zeggen. Romeinen 8: Die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.
Maar daarom wordt de waarheid van het evangelie niet minder! De uitverkiezing is Zijn verborgen wil, maar de Heere heeft wel Zijn geopenbaarde wil, nl dat we zalig worden. En daarom kan het evangelie met alle vrijmoedigheid doorgaan en blijft even waar, voor alle mensen.

Je visie dat alle mensen uitverkoren zijn, staat haaks op de bijbel. Hier is misschien de wens de vader van de gedachte?
Zie bijvoorbeeld de teksten: 'Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat' ,of, 'er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven'.

Jezus heeft het ook Zelf gezegd in Johannes 17: 'Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.' En verderop: 'En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen.''
En nogmaals Romeinen 8: God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.


Dat je het eens bent ben een ander is makkelijk zeggen, maar als ik lees wat jij schrijft dat zeg je zelf dus dat God een verborgen wil heeft en een geopenbaarde wil. De geopenbaarde wil is dat er niemand verloren gaat maar dat een ieder behouden zal worden. De verborgen wil is dat God vanaf de grondlegging der wereld al bepaald heeft dat een deel van de mensen niet behouden zullen gaan worden en dat noem jij uitverkiezing dus.
Dan is de God die twee zulke uiteenlopende zaken dan ZIJN WIL noemt een gespleten persoonlijkheid en niet mijn God, omdat mijn God altijd dezelfde is en de leugen haat en in Hem is er totaal geen duisternis of leugen.

Dat hele gedoe van Ezau is trouwens wat er achteraf over geschreven wordt, en is dus niet dat God Ezau al haatte voordat hij was geboren.
Iedereen is trouwens geordineerd tot het eeuwige leven alleen de mensen willen niet allemaal de Vader leren kennen.
Die mensen noemt de Bijbel gewoon ongelovigen, heel simpel, maar nog steeds zijn ze als schepsel verordineerd om eeuwig te leven. Dat is de doelbestemming van alle mensen namelijk.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Dorpeling » 20 mei 2019 21:01

Veendam schreef:Dat je het eens bent ben een ander is makkelijk zeggen, maar als ik lees wat jij schrijft dat zeg je zelf dus dat God een verborgen wil heeft en een geopenbaarde wil. De geopenbaarde wil is dat er niemand verloren gaat maar dat een ieder behouden zal worden. De verborgen wil is dat God vanaf de grondlegging der wereld al bepaald heeft dat een deel van de mensen niet behouden zullen gaan worden en dat noem jij uitverkiezing dus.
Dan is de God die twee zulke uiteenlopende zaken dan ZIJN WIL noemt een gespleten persoonlijkheid en niet mijn God, omdat mijn God altijd dezelfde is en de leugen haat en in Hem is er totaal geen duisternis of leugen.

Dat hele gedoe van Ezau is trouwens wat er achteraf over geschreven wordt, en is dus niet dat God Ezau al haatte voordat hij was geboren.
Iedereen is trouwens geordineerd tot het eeuwige leven alleen de mensen willen niet allemaal de Vader leren kennen.
Die mensen noemt de Bijbel gewoon ongelovigen, heel simpel, maar nog steeds zijn ze als schepsel verordineerd om eeuwig te leven. Dat is de doelbestemming van alle mensen namelijk.


Ik zeg dat niet, dat zegt de Bijbel; dat zegt God Zelf!.
Alle mensen liggen al verloren! En dat er een uitverkiezing is heeft puur en alleen te maken met Zijn welbehagen, Zijn genade alleen! Dat is geen gespleten persoonlijkheid of leugen, dat is een wonder waarvoor we de eeuwigheid zullen nodig hebben om dat uit te wonderen.
Het is Zijn onveranderlijke voornemen geweest dat er mensen, die verloren liggen, toch zalig zullen worden. 'Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid' Dat is mijn God!
Daar kun je ook gewoon dankbaar voor zijn, in plaats van boos en opstandig dat Hij niet alle mensen tot Zijn kinderen aanneemt. Is Hij daar dan verantwoording voor schuldig? Het is voor onze hoogmoed onaanvaardbaar dat het God is Die kiest wie Hij wil; 'Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil'.

Daarnaast moet niet onze vraag zijn hoe dat dan is, en hoe dat gegaan is.. de vraag moet zijn of het voor ons is.
'En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort'

We hebben een vrije wil gekregen, en als we verloren blijven is het alleen onze eigen schuld. En dat zal nooit zijn omdat we 'verworpenen' zijn, maar omdat we zondaren zijn.'En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.'
Laatst gewijzigd door Dorpeling op 20 mei 2019 21:14, 3 keer totaal gewijzigd.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1356
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 20 mei 2019 21:12

Dorpeling schreef:Ik zeg dat niet, dat zegt de Bijbel; dat zegt God Zelf!
Alle mensen liggen al verloren! En dat er een uitverkiezing is heeft puur en alleen te maken met Zijn welbehagen, Zijn genade alleen! Dat is geen gespleten persoonlijkheid of leugen, dat is een wonder waarvoor we de eeuwigheid zullen nodig hebben om dat uit te wonderen.
Het is Zijn onveranderlijke voornemen geweest dat er mensen, die verloren liggen, toch zalig zullen worden. 'Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid' ! Dat is mijn God!
Daar kun je ook gewoon dankbaar voor zijn, in plaats van boos en opstandig dat Hij niet alle mensen tot Zijn kinderen aanneemt. Is Hij daar dan verantwoording voor schuldig?

Daarnaast moet niet onze vraag zijn hoe dat dan is, en hoe dat gegaan is.. de vraag moet zijn of het voor ons is.
We hebben een vrije wil gekregen, en als we verloren blijven is het alleen onze eigen schuld. En dat zal nooit zijn omdat we 'verworpenen' zijn, maar omdat we zondaren zijn.'En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.'

Alleen is het voor onze hoogmoed onaanvaardbaar dat het God is Die kiest wie Hij wil; 'Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil'.


Wil God alle mensen aannemen en dat deze behouden worden JA of NEE ?
Met andere woorden heeft God bepaalde mensen al van te voren bestemd om voor eeuwig verloren te gaan ?
Graag hierop een duidelijk ja of nee.
Als het een ja is dan graag duidelijk aangeven of dat velen zijn die bestemd om verloren te gaan of slechts enkelen.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Dorpeling » 20 mei 2019 21:15

Veendam schreef:Wil God alle mensen aannemen en dat deze behouden worden JA of NEE ?
Met andere woorden heeft God bepaalde mensen al van te voren bestemd om voor eeuwig verloren te gaan ?
Graag hierop een duidelijk ja of nee.
Als het een ja is dan graag duidelijk aangeven of dat velen zijn die bestemd om verloren te gaan of slechts enkelen.


Ik zou zeggen, lees je Bijbel en dan weet je het antwoord. Het is niet afhankelijk van mijn JA of NEE, toch?
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1356
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 20 mei 2019 21:17

Dorpeling schreef:Ik zou zeggen, lees je Bijbel en dan weet je het antwoord. Het is niet afhankelijk van mijn JA of NEE, toch?


Kijk nu loop je om de hete brei heen.
Voorbestemd om verloren te gaan ja of nee ?

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Dorpeling » 20 mei 2019 21:18

Zie hierboven voor mijn later genoemde tekst (na wijziging)
'En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort'

Dát is nodig. Niet of er velen zijn, of weinig, maar dat wij er bij zullen zijn, daar gaat het om.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1356
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 20 mei 2019 21:34

Dorpeling schreef:Zie hierboven voor mijn later genoemde tekst (na wijziging)
'En er zeide een tot Hem: Heere, zijn er ook weinigen, die zalig worden? En Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort'

Dát is nodig. Niet of er velen zijn, of weinig, maar dat wij er bij zullen zijn, daar gaat het om.


Heel kort gezegt dus het volgende: Je zegt dat er mensen zijn die verloren zullen gaan omdat God dat van te voren ze bepaald heeft maar als ik je vraag of je dat nu echt bedoelde dan blijft het heel erg stil.
Ik ben er bij maar de vraag is nu of je tegen alle mensen kunt zeggen dat God hen er bij wil hebben ja of nee.
Is het aanbod van genade voor ALLE mensen of is een bepaald deel van de mensen uitgesloten van de genade van God.

Dat zijn de vragen waar het hierover gaat.
En op die vragen een antwoord geven van NEE want God wil niet dat iedereen aanspraak kan maken op die genade en die liefde of nee je kunt niet zeggen of het wel voor die persoon bestemd is dan heb je het Evangelie van de loze beloften.
Dan heb je die god die zegt ik wil dat iedereen behouden wordt en daarna zegt van ja iedereen behalve ......

Mijn God heeft het Evangelie van de rijke beloften, namelijk dat Jezus van alle mensen houdt en verzoening heeft bewerkt, maar de mensen moeten wel toestaan dat Jezus voor hen gestorven is en hun zonden op Zich heeft genomen.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Dorpeling » 20 mei 2019 21:55

Veendam schreef:Heel kort gezegt dus het volgende: Je zegt dat er mensen zijn die verloren zullen gaan omdat God dat van te voren ze bepaald heeft maar als ik je vraag of je dat nu echt bedoelde dan blijft het heel erg stil.
Ik ben er bij maar de vraag is nu of je tegen alle mensen kunt zeggen dat God hen er bij wil hebben ja of nee.
Is het aanbod van genade voor ALLE mensen of is een bepaald deel van de mensen uitgesloten van de genade van God.

Dat zijn de vragen waar het hierover gaat.
En op die vragen een antwoord geven van NEE want God wil niet dat iedereen aanspraak kan maken op die genade en die liefde of nee je kunt niet zeggen of het wel voor die persoon bestemd is dan heb je het Evangelie van de loze beloften.
Dan heb je die god die zegt ik wil dat iedereen behouden wordt en daarna zegt van ja iedereen behalve ......

Mijn God heeft het Evangelie van de rijke beloften, namelijk dat Jezus van alle mensen houdt en verzoening heeft bewerkt, maar de mensen moeten wel toestaan dat Jezus voor hen gestorven is en hun zonden op Zich heeft genomen.


Nee, ik zeg niet dat God van tevoren bepaald heeft dat er mensen zijn die verloren zullen gaan.
Ik zei, alle mensen zijn al verloren, door eigen schuld. En dat er mensen zijn die toch, door genade alleen, zalig worden is puur en alleen te danken aan Zijn liefde, Hij wilde borg zijn voor zondige, verloren mensen. Dat is toch een wonder, omdat het iets is waar niemand recht op heeft? God heeft, ondanks dat we allemaal verdoemelijk zijn, toch mensen verkoren tot het eeuwige leven. Dat is genade! Wat is anders Zijn genade, dan die enige mogelijkheid tot zalig worden?

En het is een troost, het kán, ook voor ons. Want het zal een schare zijn die niemand tellen kan, uit alle geslachten en volken. Weten wij dat wij uitverkoren zijn, of niet? Nee, maar dat hoeft ook niet. Want het doet niet af of toe aan het evangelie: alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Je moet niet eerst willen weten of je uitverkoren bent en dan pas geloven, maar andersom. En dan ga je het zien, dit is Gods verkiezende genade.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Veendam en 2 gasten