Re: 12 stellingen t.a.v Israël

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 25 feb 2019 16:38

jesaja40:
Moet ik daaruit concluderen dat u bedoeld dat zij een geheel zijn met elkaar? Dat vind ik zeer opmerkelijk, want de kerken veroordelen de Messiasbelijdende Joden die zich aan de Bijbelse voorschriften houden. Gaat u mij vertellen dat die ontkracht zijn door Yeshua en dat Hij echt gekomen is om de wet en de profeten te ontbinden?


Ja, ze zijn in Chr. een geheel met elkaar, want in Chr.is noch Jood noch Griek Gal,3:28.De in Hem gelovige Joden Zijn dus niet het Huis van Israël maar het gelovig overblijfsel Rom.11:5. Met het Huis van Israël wordt altijd Israël als volk verstaan. Paulus gebruikt dit woord in Rom. 9-11 en doorgaans noot anders dan voor de ongelovige natie. Uitgezonderd de tijd van de apostelen heeft de Gemeente nooit meer dan in nog minder dat 0,1% uit Joden bestaan, die kun je toch moeilijk als representatief voor het Huis van Israël zien?

De genade en het Huis van Israël zijn niet los verkrijgbaar. Als u Yeshua volgt, krijgt u automatisch het Huis van Israël er bij.
Huis van Israël behoort tot het uitverkoren volk. Zij zijn door de Eeuwige geplaatst om zich volledig af te zonderen en een licht te zijn voor alle andere volkeren op deze aarde. Dat proces is niet gestopt, sterker nog, wij kregen heel expliciet de opdracht van Yeshua om alle andere volkeren op deze aarde tot Zijn volgelingen te maken. De apostelen van Yeshua hebben zeer veel werk gedaan. De brieven staan vol met corrigerende aanwijzingen richting de heidense gelovigen.


De genade is in zoverre niet los verkrijgbaar als Yeshus een Jood was en is. Want Hij zegt niet ’en den zade als van velen maar als van éém, dat is Christus Gal 3:10.
Ik wil niets afdoen van de uitverkiezing en de voorrecht van Israël boven andere volken der aarde. Maar de Gemeente behoort bij de opgestane hemelse Messias en dat is een boven- tijdelijke nieuwe schepping 2 Kor.5:17. Zij heeft een heel andere relatie met dezelfde Messias als Israël. En dat de kerken dat altijd verkeerd ingevuld hebben doet hier niets aan af.

[quote]
Die lastige Messiasbelijdende Joden, die het beter wisten dan de heidengelovigen prikte. Zij waren de deskundigen die hun eigen Bijbel konden uitleggen. Zij hadden een voorsprong op de orthodoxe Joden, die de Bijbel interpreteerden naar hun believen.
Er waren arbeiders nodig in het Koninkrijk van de Eeuwige. En er kwamen gelukkig ook mannen/vrouwen die zich in hebben gezet. Er zijn controleerbare historische besluiten waarin heel nadrukkelijk afstand werd genomen van de Bijbelse feesten en de Sjabbat. /quote]Dat de verschillen tussen de kerken en de Messias belijdende Joden te groot zijn om samen op te trekken is zeker waar. Maar dat doet niets af aan de waarheid Gods ‘een Heer een geloof een doop’. Hier ligt aan beide zijden schuld. Bij de kerk omdat zij met het rechte zicht op Israël ook het zicht op haat eigen identiteit verloren heeft. En bij de gelovige Joden omdat zij de kerk aan de door God de aan Israël gegeven Torah met zijn sabbatten en feesten willen bindenHet offer van Christus was uniek en daarom nergens als een verplichting aan Israël opgelegd. Maar dat neemt niet weg dat de hele aan Israël opgelegde offercultus profetisch vooruitwees naar dit offer,zie ps.40:7-10 en Hebr.10:5-10De apostel Paulus leefde in de overgangstijd toen stad en tempel nog in functioneerden. God werkt altijd trapsgewijs, gefaseerd. Hij heeft ook de 1e schepping niet in een, maar in zes dagen geforme

De offers zijn niet afgeschaft, maar opgeschort omdat de Gemeente met de hemelse Hogepriester verbonden in Hem een altaar heeft waarvan geen macht hebben te eten die de aardse tabernakel dienen Hebr 13:10. Maar in het messiaanse rijk is de situatie een heel andere die een andere vorm van aanbidding en eredienst vereist. H.gr: ereunao
Laatst gewijzigd door ereunao op 25 feb 2019 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 783
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Jesaja40 » 25 feb 2019 18:07

ereunao citeert:

Maar dat doet niets af aan de waarheid Gods ‘een Heer een geloof een doop’. Hier ligt aan beide zijden schuld.


Nu lijkt het erop alsof de Messiasbelijdende Joden het met de kerken eens moeten zijn met "een Heer een geloof een doop". U gebruikt een kerkelijk credo, daarin zit onlosmakelijk ook de kinderdoop in opgesloten.
Met deze stellige uitspraak beschuldigt u (ten dele) de Messiasbelijdende Joden de kinderdoop afwijzen. Hieruit blijkt dat kerkelijke credo's de vlaggen zijn die de lading moeten dekken.


De in Hem gelovige Joden Zijn dus niet het Huis van Israël maar het gelovig overblijfsel Rom.11:5. Met het Huis van Israël wordt altijd Israël als volk verstaan.Dat is raar, dus omdat ik een Messiasbelijdende Jood ben behoor ik niet meer tot het Huis van Israël? Hoe leest u dan het getuigenis van Paulus als hij zichzelf een farizeeër noemt, leerling is van Gamaliël en komende uit de stam van Benjamin. Dat statement is mijns inziens duidelijk genoeg. Maar met uw stelling hoort hij niet tot het Huis van Israël?

Hiermee hakt u het Huis van Israël in twee stukken. De Messiasbelijdende Joden moeten volgens u dan maar assimileren als het gelovig overblijfsel in de kerken verblijven.


En bij de gelovige Joden omdat zij de kerk aan de door God de aan Israël gegeven Torah met zijn sabbatten en feesten willen bindenDe Thora is aan Israël, en aan alle die met hen onderaan de berg Horeb stonden, gegeven.
De Sjabbat is een instelling van de Eeuwige daar moet ik mee leven.
De feesten die de kerk houden vallen nimmer samen met de Bijbelse feesten.
Wat dat betreft hebben de kerken en het Huis van Israël, waaronder ik ook de Messiasbelijdende Joden reken, met betrekking tot de feesten, niets gemeen met elkaar.

In Leviticus 23 leest u de instructie van de Eeuwige, Die de exacte tijden aangeeft aangaande Zijn feesten. Het is nimmer een uitvinding van het Huis van Israël of van de Messiasbelijdende Joden geweest.

Ook u leest heel expliciet in uw Bijbel de uitdrukkelijke uitspraak van de Messias dat Hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden. Dus al het oude vertrouwde, wat via het Huis van Israël naar de volkeren kwam, blijft onveranderd vast staan.

Het geschenk van de feesten van de Eeuwige richting de volkeren zijn door de kerken welbewust terzijde geschoven voor wat betreft de tijdstippen. Zijn wij als Huis van Israël inclusief de Messiasbelijdende Joden schuldig aan?

Er is een zeer grote kloof tussen de kerken en het Huis van Israël inclusief de Messiasbelijdende Joden.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1058
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor hans0166 » 25 feb 2019 20:56

Yoshi schreef:Dan kom je misschien nu toe aan een inhoudelijke reactie op Cahier?


geef maar op.. dit is alweer een onderwerp gekaapt voor de eindeloze dialogen tussen Jes en Eur.

ereunao

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 25 feb 2019 21:17

jesaja40:
Nu lijkt het erop alsof de Messiasbelijdende Joden het met de kerken eens moeten zijn met "een Heer een geloof een doop". U gebruikt een kerkelijk credo, daarin zit onlosmakelijk ook de kinderdoop in opgesloten.
Het één Heer, geloof,één doop is idd. een kerkelijk credo, maar wel ontleend aan de Jood Paulus (Ef.4>5)
Met deze stellige uitspraak beschuldigt u (ten dele) de Messiasbelijdende Joden de kinderdoop afwijzen. Hieruit blijkt dat kerkelijke credo's de vlaggen zijn die de lading moeten dekken.


Hier beschuldig ik niemand;de waterdoop is een teken dat verwijst naar de betekende zaak, de doop met de H.Geest. En over de vorm wordt ook in de kerk verschillend gedacht.Veel of weinig water, geloofsdoop of kinderdoop. De vraag is hier: Hebt gij ook de H.Geest ontvangen? Want die de geest van Christus niet heeft behoort Hem niet toe Rom.8:9.Persoonlojk heb ik een lichte voorkeur vgoor de doop na geloofsbelijdenis maar ik kan met allebei leven.

Dat is raar, dus omdat ik een Messiasbelijdende Jood ben behoor ik niet meer tot het Huis van Israël? Hoe leest u dan het getuigenis van Paulus als hij zichzelf een farizeeër noemt, leerling is van Gamaliël en komende uit de stam van Benjamin. Dat statement is mijns inziens duidelijk genoeg. Maar met uw stelling hoort hij niet tot het Huis van Israël?


De Jood blijft ook na zijn bekering een Jood, maar zijn positie is in dit leven enigszins dubbel. Want door zijn geloof in Christus is hij toch ingelijfd in de Gemeente. Precies zoals de vrouw in dit leven vrouw blijft terwijl in Christus man noch vrouw is(.Gal 3:28). Want dat is hier evenals de Gemeente zelf nog een verborgenheid, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. 1 Joh.3:2 Maar elke gedoopte Jood is daarmee tot een lichaam gedoopt. Zonder dat is de waterdoop niet meer dan een lege huls. (1 Kor.12:13) En dat is de Gemeente v.Chr. en niet het huis van Israël De verwarring is ook zonder dat al groot genoeg!

Hiermee hakt u het Huis van Israël in twee stukken. De Messiasbelijdende Joden moeten volgens u dan maar assimileren als het gelovig overblijfsel in de kerken verblijven.


Ze hoeven hun Joodzijn niet te verloochenen en mogen een aparte plaats binnen de Gemeente hebben, maar de wezenlijke eenheid die alle verschillen overstijgt nooit opgeven. En dat is en blijft in dit leven een geloofszaak.

De Thora is aan Israël, en aan alle die met hen onderaan de berg Horeb stonden, gegeven.
De Sjabbat is een instelling van de Eeuwige daar moet ik mee leven.


Ik gun de Joodse gelovigen graag hun feesten. Maar ze moeten die niet aan de heidenen willen opleggen Hand.15 is op dat punt duidelijk genoeg.

De feesten die de kerk houden vallen nimmer samen met de Bijbelse feesten.
Wat dat betreft hebben de kerken en het Huis van Israël, waaronder ik ook de Messiasbelijdende Joden reken, met betrekking tot de feesten, niets gemeen met elkaar.

In Leviticus 23 leest u de instructie van de Eeuwige, Die de exacte tijden aangeeft aangaande Zijn feesten. Het is nimmer een uitvinding van het Huis van Israël of van de Messiasbelijdende Joden geweest.

Ook u leest heel expliciet in uw Bijbel de uitdrukkelijke uitspraak van de Messias dat Hij niet gekomen is om de wet of de profeten te ontbinden. Dus al het oude vertrouwde, wat via het Huis van Israël naar de volkeren kwam, blijft onveranderd vast staan.


Dat klopt, want de kerkelijke feesten lopen parallel met de heilsfeiten die voor de komst van de Messias uiteraard nog niet bekend waren. Daarom passen die ook veel beter bij het chr.geloof dan de feesten van Lev.23 die slecht het voorbeeld van de hemelse dingen dienden( Hebr.8:8.) Zo verwees het peachfeest naar de dood en het feest der eerstelingen naar de opstanding van de Messias. En de 2 broden van het pinksterfeest naar de Gemeente uit Joden en Heidenen. En de Messias heeft met Zijn werk de wet niet ontbonden maar juist tot zijn volle, geestelijke betekenis gebracht .En daarom blijft er voor al de gelovigen alleen het principe van God bovenal liefhebben en de naaste als uzelf over zie Rom 13:8.

Het geschenk van de feesten van de Eeuwige richting de volkeren zijn door de kerken welbewust terzijde geschoven voor wat betreft de tijdstippen. Zijn wij als Huis van Israël inclusief de Messiasbelijdende Joden schuldig aan?

Er is een zeer grote kloof tussen de kerken en het Huis van Israël inclusief de Messiasbelijdende Joden.


Die kloof is er idd. maar dat ligt niet alleen aan de kerken. Shalom: ereunao

ereunao

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 26 feb 2019 19:07

Ik voeg hier nog aan toe dat:
De gelovige Joden er niet aan tekort komen dat ze niet het huis van Israël zijn, maar tot de Gemeente van Christus behoren. Want Paulus leert in Efeze 2 dat de gelovigen uit,de heidenen samengevoegd niet met Israël, maar met de gelovig Joden uit Israël, iets beters dan het letterlijke burgerschap van het etnische Israël gekregen hebben. Want zij zijn door het geloof in de Messias van Israël geen proselieten van Israël, maar medeburgers en medehuisgenoten binnen een betere gemeenschap. De Gemeente van Christus heeft zelfs een beter erfdeel dan Israël in het Messiaanse rijk. Want haar burgerschap is in de hemelen (Fill.2), wat van het etnische Israël nooit gezegd is. Joodse en niet-joodse gelovigen zijn "mede-erfgenamen, niet van het land Israël, maar van de hele wereld en een hemels erfdeel (Rom.4:13; 8:17)shalom: ereunao

Yoshi

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Yoshi » 26 feb 2019 19:47

hans0166 schreef:geef maar op.. dit is alweer een onderwerp gekaapt voor de eindeloze dialogen tussen Jes en Eur.

Helaas wel. Maar geen inhoudelijke reactie geven op Cahier maar 2 of 3 keer eromheen draaien en op emotie spelen zegt ook al heel veel voor mij.

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 849
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Nina » 16 apr 2019 20:48

Vanavond kwam ik deze tekst tegen in Jesaja 2:2 t/m5 “En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren…”

Het is een tekst die duidelijk de visie ondersteunt dat er in de toekomst weer een tempel gaat komen in Jeruzalem.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 783
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Jesaja40 » 16 apr 2019 21:41

Nina merkt op:

Het is een tekst die duidelijk de visie ondersteunt dat er in de toekomst weer een tempel gaat komen in Jeruzalem.


Los van die visie is er meer aan de hand. Als Jeruzalem, thans op 700 meter boven het zeeniveau en dan de hoogste berg op aarde zal zijn leert mij dat alle andere hoge bergen op een heuvelniveau zullen worden gebracht.

Geen extremen meer met onherbergzame vruchteloze bergketens waarop het leven moeizaam is en waar zuurstofgebrek is. De dubbele laag die daarin zit opgesloten: terug naar de paradijselijke situatie van voor de zondvloed.

Letterlijk dus een herschepping van deze aarde. Men mag de hoge alpen en bergen aardig vinden voor wintersport en prachtige vergezichten.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 16 apr 2019 22:01

jesaja40:
Los van die visie is er meer aan de hand. Als Jeruzalem, thans op 700 meter boven het zeeniveau en dan de hoogste berg op aarde zal zijn leert mij dat alle andere hoge bergen op een heuvelniveau zullen worden gebracht.

Geen extremen meer met onherbergzame vruchteloze bergketens waarop het leven moeizaam is en waar zuurstofgebrek is. De dubbele laag die daarin zit opgesloten: terug naar de paradijselijke situatie van voor de zondvloed.

Letterlijk dus een herschepping van deze aarde. Men mag de hoge alpen en bergen aardig vinden voor wintersport en prachtige vergezichten.[


Het is in ieder geval duidelijk dat de vreselijke kosmische rampen en aardbevingen van de dag des Heeren die aan de komst van de Messias voorafgaat grote geografische gevolgen zullen hebben. Want als het zoutgehalte van Dode zee gelijk wordt aan dat van de Middellandse zodat de vissers er hun net uit kunnen werpen dan moet zij minstens 400 m rijzen! ( Ezch.47) Natuurlijk als gevolg van de waterstroom uit het heiligdom.

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7558
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor elbert » 17 apr 2019 07:39

ereunao schreef:Het is in ieder geval duidelijk dat de vreselijke kosmische rampen en aardbevingen van de dag des Heeren die aan de komst van de Messias voorafgaat grote geografische gevolgen zullen hebben. Want als het zoutgehalte van Dode zee gelijk wordt aan dat van de Middellandse zodat de vissers er hun net uit kunnen werpen dan moet zij minstens 400 m rijzen! ( Ezch.47) Natuurlijk als gevolg van de waterstroom uit het heiligdom.
Als je het zo letterlijk moet nemen, betekent dat ook dat de berg Sion hoger zal zijn dan de Mount Everest (Jes. 2:2). Maar ik vraag me af of je het echt op deze manier moet lezen, zeker gezien het feit dat mensen dan van zuurstofgebrek zullen sterven als ze de top bereiken.
Want het gaat natuurlijk om het vervolg in vers 3: dat de berg Sion zo belangrijk is, dat de heidenen vol verlangen zijn om ernaartoe te gaan om Gods wegen te leren kennen. Daarom (en daarom alleen) is de berg Sion de meest verheven berg, niet omdat hij letterlijk zo hoog is.
Maar als je dat zegt, word je al gauw beschuldigd van vergeestelijking. Maar mijn contra-argument is dan dat de Bijbel zelf aanleiding voor een meer geestelijke uitleg geeft. Want de Bijbel is er niet om onze natuurlijke fantasieën te prikkelen, maar om ons dichter bij God te brengen.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 849
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Nina » 17 apr 2019 07:46

Elbert schreef:
Als je het zo letterlijk moet nemen, betekent dat ook dat de berg Sion hoger zal zijn dan de Mount Everest (Jes. 2:2). Maar ik vraag me af of je het echt op deze manier moet lezen, zeker gezien het feit dat mensen dan van zuurstofgebrek zullen sterven als ze de top bereiken..


Dat hoeft niet direct. Het hele landschap kan veranderen bij een atoomoorlog, bergen kunnen dalen en rijzen. Ik heb niks tegen letterlijk lezen, hoe lees je zo'n tekst 'geestelijk'? De interpretaties zijn dan eindeloos.

Gebruikersavatar
elbert
Moderator
Berichten: 7558
Lid geworden op: 26 mei 2004 13:00

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor elbert » 17 apr 2019 07:53

Nina schreef:Dat hoeft niet direct. Het hele landschap kan veranderen bij een atoomoorlog, bergen kunnen dalen en rijzen. Ik heb niks tegen letterlijk lezen, hoe lees je zo'n tekst 'geestelijk'? De interpretaties zijn dan eindeloos.
Ik heb hier maar 1 antwoord op: context, context en nog eens context. In het geval van Jes. 2 is die context zo overduidelijk, dat je niet tot de conclusie kunt komen dat de berg Sion hoger is dan de Mount Everest, maar dat het verheven zijn van de berg Sion alles te maken heeft met het feit dat je er God kunt leren kennen. Hij is de reden waarom je op de berg Sion moet zijn. Verheven zijn, geeft daarbij iets aan van de hemelse aanwezigheid van God.
Maar sommigen missen dit gegeven totaal en denken dan dat je een landmeter nodig hebt om het belang van de berg Sion te kennen.
Nee dus: we hebben de Heilige Geest nodig om dit belang te verstaan.

O ja, Jes. 2 komt grotendeels overeen met Micha 4 (precies dezelfde woorden). Micha 5 vervolgt dan met de geboorte van de Messias. Waarmee ik maar wil zeggen dat Christus de oorzaak is van de heilstijding die in Jes. 2 en Micha 4 wordt aangekondigd.

Nog een voorbeeld waarom ultra-letterlijk (en zonder context) lezen van de profetieën je in de problemen kan brengen: als je gelooft dat er een derde tempel komt en dat daar offers gebracht zullen worden (Ez. 47), wat moet je dan met het gegeven uit Jes. 11:6 waar staat dat het lam en de wolf, en het kalf en de jonge leeuw vreedzaam samen zullen leven? Is het dan echt zo dat een lam niets van een wolf te vrezen heeft, maar wel van de priester die het komt slachten? Nou, dan heb ik het idee dat de profetieën ons iets anders willen vertellen dan ons met deze hersenkraker op te zadelen.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser! (Ps. 19:15)

ereunao

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 17 apr 2019 08:43

elbert:
Ik heb hier maar 1 antwoord op: context, context en nog eens context. In het geval van Jes. 2 is die context zo overduidelijk, dat je niet tot de conclusie kunt komen dat de berg Sion hoger is dan de Mount Everest, maar dat het verheven zijn van de berg Sion alles te maken heeft met het feit dat je er God kunt leren kennen. Hij is de reden waarom je op de berg Sion moet zijn. Verheven zijn, geeft daarbij iets aan van de hemelse aanwezigheid van God.
Maar sommigen missen dit gegeven totaal en denken dan dat je een landmeter nodig hebt om het belang van de berg Sion te kennen.
Nee dus: we hebben de Heilige Geest nodig om dit belang te verstaan.

O ja, Jes. 2 komt grotendeels overeen met Micha 4 (precies dezelfde woorden). Micha 5 vervolgt dan met de geboorte van de Messias. Waarmee ik maar wil zeggen dat Christus de oorzaak is van de heilstijding die in Jes. 2 en Micha 4 wordt aangekondigd.

Nog een voorbeeld waarom ultra-letterlijk (en zonder context) lezen van de profetieën je in de problemen kan brengen: als je gelooft dat er een derde tempel komt en dat daar offers gebracht zullen worden (Ez. 47), wat moet je dan met het gegeven uit Jes. 11:6 waar staat dat het lam en de wolf, en het kalf en de jonge leeuw vreedzaam samen zullen leven? Is het dan echt zo dat een lam niets van een wolf te vrezen heeft, maar wel van de priester die het komt slachten? Nou, dan heb ik het idee dat de profetieën ons iets anders willen vertellen dan ons met deze hersenkraker op te zadelen.


Ik geef graag toe dat de profetie zich vaak van beeldspraak en symboliek bedient. Het is dan ook niet altijd direct duidelijk wat wel en wat niet letterlijk genomen moet worden. Soms sluit het een het andere niet uit, dan is het primair letterlijk en vereist tegelijk nog een diepere geestelijke verklaring. Hier hangt idd. veel van de context af. Maar als het alles zo gedetailleerd en geografisch bepaald is als in Ezech. dan is het onmogelijk om de concrete, letterlijke betekenis te negeren en tegelijk maar aan het vergeestelijken te gaan omdat het niet in ons dogmatieke straatje past
Maar ik moet mijn vorige bericht even corrigeren, 400 m moet 100 m. zijn, de dode zee ligt 400 m beneden de zeespiegel,
.gr: ereunao.


[/quote]

ereunao

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor ereunao » 17 apr 2019 09:41

Ik voeg hier nog aan toe dat niet alleen de context, maar ook Schrift met Schrift vergelijken hier geboden is:

Amos 8;8 ‘ Zou het land hierover niet beroerd worden, en al wie daarin woont treuren? Ja, het zal geheel oprijzen als een rivier, en het zal heen en weder gedreven en verdronken worden, als door de rivier van Egypte’
Joël 3:18: 18: En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van water gaan; en er zal een fontein uit het huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal van Sittim bewateren.

Hier zien wij dat het visioen van Ezech.47 ook door de andere profeten bevestigd wordt. En al is het waar dat de evangelieprediking van Jeruzalem begonnen is, dat neemt de primaire, letterlijke betekenis niet weg. Maar, zoals gezegd, die tempel past niet in ons dogmatieke straatje.

Yoshi

Re: Komt er wel/geen derde tempel?

Berichtdoor Yoshi » 17 apr 2019 09:49

Heeft iemand inmiddels al een concrete datum?


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten