omgaan met tekstkritiek

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor Veendam » 13 feb 2019 19:16

Bij veel theologische opleidingen gebruikt men het boek van Alister McGrath met de titel Christelijke Theologie Een introductie.
Het boek is gewoon in het Nederlands en uitgegeven door Kok in Kampen.
ISBN 90 242 7803 1

De schrijver doceert reeds vele jaren theologie aan Oxfort Unisversity en is als onderzoeker in de systematische theologie verbonden aan Regent College in Vancouver.

Het boek ik zo geschreven dat iedereen het kan begrijpen zelfs als iemand geen Christerlijk achtergrond heeft.
Vrijwel alles wat je kunt bedenken wordt in het boek doorgenomen inclusief de ontwikkeling van de kerk door de verschillende tijdsperioden heen.
Dit boek is echt een aanrader om een start te maken bij de theologie en laat ook zien waar tekstkritiek door ontstond en wanneer dat was en hoe je daar mee om kunt gaan in het heden.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1085
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor ben db bd » 14 feb 2019 14:21

leuk topic dit, vind ik. Zo vind ik gravo heel bekwaam en tegenwoordig wat genuanceerder als oorspronkelijk, wat de discussie verleukt.
Toch heb ik hem nog nooit iets zien schrijven waarvan ik moest erkennen dat het van invloed moest zijn op mijn geloven. Dat komt, denk ik, zoals de Dwaler ook tot uitdrukking brengt, omdat geloof zoveel méér is dan blind vertrouwen. Het geloof geeft wél zicht, heeft wél ogen; geestelijke ogen. Die ogen liegen niet, ze misleiden niet, omdat ze van de Schepper gegeven zijn en de leugenaar van den beginne er geen vat op heeft. Moet je kijken wat er wetenschappelijk allemaal aan fouten ontdekt zouden kunnen worden als tekstkritiek! Dat zou na 2-3000 jaar inmiddels toch helemaal niks van dat Boek overgelaten moeten hebben?

Maar ik herinner mij nog van wijlen prof. dr. Graafland, dat hij het na zijn emeritaat zo naar zijn zin had op het Bijbelstudiegroepje.
Hij leerde daar zoveel, bekende hij bij ons vanaf de kansel. Weet je hoe dat komt? Dat komt door de Geest welke je leidt !!
Gravo geeft hoog op van de Bijbel-wetenschap, maar een arts vertelde mij bijvoorbeeld dat de medische wetenschap iedere 15 jaar volkomen omgewenteld is qua inzichten. Landbouw-wetenschap zie ik om mij heen ook steeds vernieuwd worden. Het gaat gewoon niet de goede kant op!

Zelf heb ik zeker 20 jaar bouwkunde bestudeerd en kwam er steeds meer achter hoe verschrikkelijk fout we eigenlijk bezig zijn.
Hoewel de verleiding groot was om dat universitair te doen en daar een hoger salaris mee te verwerven, heb ik dat niet gedaan omdat ik niet nog meer geconditioneerd wilde worden als hbo, maar wel de kans kreeg om een volkomen vrije vakstudiefunctie aan te nemen. Hoe meer ik bestudeerde hoe meer vervreemde ik mij van de vigerende trend. Daar schreef ik dan wel eens een artikeltje over in een vakblad, met uitkomst dat ik mocht kiezen tussen gekookt, gestenigd c.q. om verbrand te worden in de figuurlijke zin. (resp. als zendeling, profeet of ketter).
Zo is het in de biologie toch ook als je aantoont dat er niet één voorbeeld is te noemen van echte evolutie, slechts van uitgebreide mutatie? En verder een dodelijke dosis degeneratie!

Over de tijdsfactor-ruzie verwonder ik mij ook steeds. Als we nou allemaal weten dat voor de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde, heel de factor tijd niet speelt omdat Hij Zelf daar helemaal los van staat, wat we van eeuwigheid tot eeuwigheid noemen, omdat het ver boven ons begrip gaat, wat zeuren we dan over Zijn toegepaste tijden? 'Wetenschappelijk' menen we tijden te kunnen herleiden uit halfwaarde tijden en zo, is het niet. Als we alzo niet vasthouden aan tijd als een constante factor te beschouwen, wat zelfs wetenscháppelijk onjuist is, dan stort heel onze kennis dienaangaande in. Dat zou een boel 'heilige' banen kosten?
Exact zo met de klimaat-gekte, toch? O nee, daar is het nu nog veel te vroeg voor om vrij over te mogen delibereren. Dat zou onze elite te veel biljoenen kosten om ons quasi noodzakelijk afhandig te kunnen maken..... (zullen we trouw onze kranten blijven lezen? :( [-X

"Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht Die mij op mijn paän ten leidsman strekken!" Psalm 119:3

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1671
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor gravo » 15 feb 2019 01:03

Mijn aandeel in dit topic is bescheiden. Toch noemt ben db bd telkens weer mijn nickname in de kennelijke veronderstelling dat het topic mijn stempel draagt. Wat niet zo is.
Al vaker merk ik dat ben db bd het debat met mij graag heropent. Maar net zo vaak heb ik duidelijk willen maken dat wij niet met elkaar in gesprek zijn. Ook niet in dit topic. Wat ik heb willen zeggen is gezegd.

Uit zijn onophoudelijke verlangens en pogingen om weer met mij als zijn ideale tegenstander te kunnen debatteren, leid ik dan maar af dat wat ik eerder vermeld heb wel vrucht moet hebben gedragen.
Anders zou zijn verlangen tot een hernieuwd gesprek met mij immers al snel zijn gedoofd en zou mijn visie bij hem in de vergetelheid zijn geraakt.
Maar nogmaals: ben db bd, wij zijn niet met elkaar in gesprek.

Wat dit topic betreft, ik heb alleen willen duidelijk maken dat ik het als mijn christenplicht zie om de werkelijkheid naar waarheid te beschrijven. Dat geldt net zo goed voor de treurige werkelijkheid van de mens op moreel, geestelijk en ethisch vlak (wij blijken hardleerse zondaren te zijn) als op het vlak van de materiële werkelijkheid. Als we eerlijk willen zijn dan zullen we dat wat het geval is op het gebied van het universum en de biologie precies zo moeten nemen als het zich aandient. Als de aarde ouder blijkt te zijn dan de verwachte 6000 jaar of als er aanwijzingen zijn dat het leven zich via evolutionaire processen heeft ontwikkeld, dan moeten we daar niet met wensdenken, verdachtmakingen of ongerechtvaardigde verontwaardiging op reageren en het op die manier bij ons vandaan houden.
Dat zou kinderachtig en zwak zijn, ver beneden de waardigheid van een christen. In de ogen van anderen zou het oneerlijk overkomen.
Nee, het zou ons veelmeer aan het denken moeten zetten, zodat we een gezonde en eerlijke kijk krijgen op zowel de werkelijkheid die ons omringt als op de inhoud van ons geloof dat ons zo machtig boven die werkelijkheid kan uit tillen (ziende met geestelijke ogen het onzienlijke).

Niemand vraagt van ons dat wij onze natuurlijke ogen moeten uitrukken op het moment dat ons dit geestelijke schouwen gegund is.

Van geen christen mag gevraagd worden dat hij ontkent, wegmoffelt of verkeerd voorschotelt wat hij in telescoop of microscoop te zien krijgt.
Helaas gebeurt dat wel vaak, meestal door gebrek aan kennis, maar vaker door gebrek aan durf. Men wil de geloofwaardigheid van de eigen visie dan niet in gevaar brengen en ziet, ook vaak omwille van de omstanders die dat niet zouden pikken, alleen nog maar een uitweg door te jokkebrokken of door feiten onder het tapijt vegen. Maar dat zal geen stand houden. Ook op dit gebied is er geen ding verborgen of het zal geopenbaard worden.

De zaligheid hangt gelukkig niet af van de wetenschappelijke argumenten die evolutie of oerknal ondersteunen. Die koppeling wordt ook vaak ten onrechte gemaakt. Maar het is ook niet zo dat een godzalig en vroom leven, in de vreze des Heeren, er voor zorgt dat die argumenten opeens hun waarde verliezen. Laten we onszelf niet in overbodige, onmogelijke hoeken laten drijven.
En wij zullen moeten leven met de spanning tussen enerzijds de werkelijkheid zoals die is en de werkelijkheid waarin wij geloven en die wij verwachten.

Wie christen is, zal de waarheid liefhebben. Maar dan ook de volle waarheid. Die over onze werkelijkheid, die over onszelf, maar zeker ook die over God. Die laatste waarheid is de belangrijkste, want dat gaat om de eeuwige zaligheid.
Maar die waarheid maakt de materiële stand van zaken, dat wat het geval is in het hier en nu en waarvan wij door de wetenschap inmiddels zeer veel meer weten dan vroeger, niet ongedaan.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1085
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor ben db bd » 15 feb 2019 11:40

Uit zijn onophoudelijke verlangens en pogingen om weer met mij als zijn ideale tegenstander te kunnen debatteren, leid ik dan maar af dat wat ik eerder vermeld heb wel vrucht moet hebben gedragen.

Neen zo is het natuurlijk niet! ik verlang u niet als persoon aan te kunnen vallen. (ik heb groot respect voor uw wetenschappelijke kennis en roem u als u ondanks uw grote kennis toch kans ziet om een gelovige broeder in de Heere te zijn! )
Maar uw postings beschouw, overdenk en reflecteer ik. Zo hoort het ook op een forum, toch?
En ja, alles wat u schreef heeft wat met mij gedaan, daar zal ik ook nader op ingaan. (maar er bestaan diverse vruchten, in soorten en kleuren.)

hiervoor (zie 12 jan. 11:14) lees ik ergens:
Om andere redenen kunnen gelovigen hun interpretatie van de Bijbel wel aanpassen omwille van de wetenschap. Ik denk dan aan allerlei strikt volgehouden letterlijke interpretaties die leiden tot wetenschappelijke conclusies die niet waar blijken te kunnen zijn. Men komt er dan achter dat de gedachte dat de aarde zo'n 6000 jaar oud is wel heel lang kon worden volgehouden, omdat men in de Bijbel geloofde en verder niet kon controleren of die 6000 jaar ook echt zo was, maar dat dat nu met de kennis van nu een verkeerd inzicht is geweest

Dit stel ik tegenover tijd als functie van snelheid. Bepaald geen statische factor immers?:
Over de tijdsfactor-ruzie verwonder ik mij ook steeds. Als we nou allemaal weten dat voor de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde, heel de factor tijd niet speelt omdat Hij Zelf daar helemaal los van staat, wat we van eeuwigheid tot eeuwigheid noemen, omdat het ver boven ons begrip gaat, wat zeuren we dan over Zijn toegepaste tijden? 'Wetenschappelijk' menen we tijden te kunnen herleiden uit halfwaarde tijden en zo, is het niet. Als we alzo niet vasthouden aan tijd als een constante factor te beschouwen, wat zelfs wetenscháppelijk onjuist is, dan stort heel onze kennis dienaangaande in. Dat zou een boel 'heilige' banen kosten?

Wat wil ik gaarne 'ter leeringe ende vermaek' gewoon simpel wetenschappelijk weerlegd worden!

Ach ja, als je de publieke mening maar lang en breed genoeg blijft masseren is er veel te bereiken hoor. Het evolutiegeloof wordt hier ook regelmatig aanbevolen als wetenschappelijk bewezen, zag ik. Op het forum van Visionair liet iemand eens een fossiel van een vis zien zónder ribben en dezelfde 'later' mét ribben. Nou dat was toch wel evolutie! O, waarom is dat niet gewoon het duizendste bewijs van degeneratie?
Veel waarschijnlijker! (dat 'later' was immers niet aantoonbaar)

Edoch, vergun mij een gelijkenis te vertellen: voor Valentine kreeg ik een zelfgebakken appelcake. Maar wetenschappelijk geïnstigeerd heb ik die om moverende vertrouwensredenen aan mijn dochter die analist is, meegegeven naar het laboratorium ter nader onderzoek. Daar kan veel uit komen wat niet deugd hoor; alleen de appelen al kunnen 'algemeen betwijfeld' (herkent u het woord?) worden. Mijn buurman bespoot ze vaak wel 2x in de week met pesticide en mijn kippenhok lag op de 'toevallige' windrichting. Dus ook de scharreleieren zijn wel een onderzoek waard, enz.
Zou ik nog eens een appelcake krijgen denkt u?

Zo kunnen we ook met Bijbelteksten omgaan en daar nog op promoveren ook. Zo noteerde ik nader onderzoek op o.a.:
chronologie, ontstaan, soort; verhaal, verslag, droom, visioen, gedicht, gezang, profetie, vermoedelijke betekenis, woordgebruik, stijl, vergelijking boekrollen; papyri of perkament, ouderdom, aannemelijkheid, toevoegingen, weglatingen, soort inkten, afkomst, lettervormen, dubbelingen, hoe citeert de Bijbel de Bijbel, datering, betrouwbaarheid, overdrijvingen, mooier voorgesteld, historische kern, enz., enz.

omgaan met tekstkritiek. Ziet u dat je daar nog in kunt verzuipen ook? Wij zijn zo beperkt joh, en onze wetenschap ook. (zie 1Kor.13:9)

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor Veendam » 16 feb 2019 19:08

Joosting87 schreef:beste mensen,

ben redelijk nieuw hier en lees en beetje rond. ik heb wel een eigenlijk meer praktische vraag. er bestaat schrift en tekstkritiek op met name het nieuwe testament. ik heb een vraag over hoe de tekstkritiek te verdedigen. hiermee bedoel ik dat mensen met argumenten kunnen komen dat de bijbel niet betrouwbaar is door de vele wijzigingen en variaties die er in de loop van de tijd ontstaan zijn. dit wordt o.a. in de islam geleerd. dit is niet te ontkennen, er zijn vele vele handschriften en er zijn de nodige variaties. deze komen bijvoorbeeld in uiting tussen de NBV en (H)SV.

de wereld van de tekstkritiek is vrij nieuw voor me. ik zou me er graag in verdiepen. enig advies voor literatuur is ook welkom.

hoe gaan jullie hier mee om....

bvd


Dat de islam leert dat de Bijbel vervalst zou zijn is een feit. Aan de andere kant is best wel te ontkennen dat er allerlei wijzigingen zijn aangebracht in de tekst van de Bijbel, omdat er namelijk meerdere vertalingen zijn van de Bijbel welke geschreven zijn voor verschillende doelen.
Wanneer je bijvoorbeeld diepgaande studie wilt doen van de tekst dan kan je beter de SV of HSV gebruiken dan bijvoorbeeld de Bijbel in gewone taal.
De verschillende vertalingen zijn dus met een verschillend doel geschreven en niet om het maar acceptabeler te maken of de originele tekst te willen "vervalsen". De Griekse en Hebreeuwse tekst is eigenlijk nooit fundamenteel aangepast. Af en toe een letter verschil of een vers wat bij sommige bronnen er niet stond werd toegevoegd maar al deze kleine dingen hebben nooit een andere inhoud gegeven aan de tekst.

Juist de Islam meent recht van spreken te hebben omdat ze zeggen dat je de Koran alleen maar kunt lezen en begrijpen in het Arabisch, maar niets is minder waar. Mohammed schreef een bepaald moment voor dat honden gedood moesten worden omdat ze onrein en vies waren, maar toen ook de honden van herders dood moesten kwamen die herders in opstand omdat die honden hun werk makkelijker maakten en de kuddes bewaakten.
Toen heeft Mohammed de tekst aan laten passen (veel bronnen melden ook dat Mohammed zelf niet kon lezen en schrijven maar dat is niet met zekerheid te zeggen) dat de honden dood moesten BEHALVE de honden die voor het werk van bijvoorbeeld herders gebruikt werden.

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1069
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor hans0166 » 17 feb 2019 08:36

Veendam schreef:Aan de andere kant is best wel te ontkennen dat er allerlei wijzigingen zijn aangebracht in de tekst van de Bijbel, omdat er namelijk meerdere vertalingen zijn van de Bijbel welke geschreven zijn voor verschillende doelen.
Wanneer je bijvoorbeeld diepgaande studie wilt doen van de tekst dan kan je beter de SV of HSV gebruiken dan bijvoorbeeld de Bijbel in gewone taal.
De verschillende vertalingen zijn dus met een verschillend doel geschreven en niet om het maar acceptabeler te maken of de originele tekst te willen "vervalsen". De Griekse en Hebreeuwse tekst is eigenlijk nooit fundamenteel aangepast. Af en toe een letter verschil of een vers wat bij sommige bronnen er niet stond werd toegevoegd maar al deze kleine dingen hebben nooit een andere inhoud gegeven aan de tekst.


Het is meer dan bewezen en aangetoond dat er wel degelijk veranderingen aangebracht zijn, al dan niet opzettelijk, maar ook duidelijke inschrijvingen, en schrappen van theologische twistpunten in de tijd van overschrijven.
Voor diepgaande studie kun je overigens juist beter NIET een vertaling gebruiken die op de laat middeleeuwse textus receptus gebaseerd is, maar op eentje die op oudere documenten stoelt. (NBG/Naardense)

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor Veendam » 17 feb 2019 15:37

hans0166 schreef:Het is meer dan bewezen en aangetoond dat er wel degelijk veranderingen aangebracht zijn, al dan niet opzettelijk, maar ook duidelijke inschrijvingen, en schrappen van theologische twistpunten in de tijd van overschrijven.
Voor diepgaande studie kun je overigens juist beter NIET een vertaling gebruiken die op de laat middeleeuwse textus receptus gebaseerd is, maar op eentje die op oudere documenten stoelt. (NBG/Naardense)


Ik zou zeggen noem ze maar......
En dan bedoel ik niet van noem de verschillen maar in de verschillende Bijbelvertalingen maar noem dan de aanpassingen maar die gedaan zijn in de Griekse en de Hebreeuwse tekst, welke gebruikt worden om hedendaagse vertalingen vanuit te schrijven.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1085
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor ben db bd » 18 feb 2019 13:22

Ik zou zeggen noem ze maar......
En dan bedoel ik niet van noem de verschillen maar in de verschillende Bijbelvertalingen maar noem dan de aanpassingen maar die gedaan zijn in de Griekse en de Hebreeuwse tekst, welke gebruikt worden om hedendaagse vertalingen vanuit te schrijven

Ja, daar zijn uitgebreide studies in verricht. O.a. met de Dode Zee rollen t.o.v. andere teksten uit andere tijden. Met maar letterlijk-wonderlijk weinig resultaat, en dat dan nog niet echt van invloed, weshalve ik dus regelmatig roep dat Gods heilig Woord door de Allerhoogste Zelf al die eeuwen veilig is bewaard gebleven en gelezen mag worden zoals Hij het liet opschrijven.
Het ontbreekt dan ook elke dag hier aan ook maar de minste aanvoer van bewijs voor Bijbelkritiek..... Alleen roeptoeters! (kijk maar).

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1069
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor hans0166 » 18 feb 2019 18:25

Veendam schreef:Ik zou zeggen noem ze maar......
En dan bedoel ik niet van noem de verschillen maar in de verschillende Bijbelvertalingen maar noem dan de aanpassingen maar die gedaan zijn in de Griekse en de Hebreeuwse tekst, welke gebruikt worden om hedendaagse vertalingen vanuit te schrijven.


het is de bekende paarlen voor de zwijnen, omdat je er toch niets mee doet, en al zou ik literatuur noemen waar het staat, zou het niet aannemen.

Het is overigens andersom dan wat jij schrijft.
Het is wat er in de bronteksten van de SV (en oa ook KJV) veranderd is omdat die geredigeerd zijn tijdens en na de middeleeuwen. De oudere geschriften zijn in vele gevallen authentieker. En deze zijn gebruikt voor de latere vertalingen.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor Veendam » 19 feb 2019 11:31

hans0166 schreef:het is de bekende paarlen voor de zwijnen, omdat je er toch niets mee doet, en al zou ik literatuur noemen waar het staat, zou het niet aannemen.

Het is overigens andersom dan wat jij schrijft.
Het is wat er in de bronteksten van de SV (en oa ook KJV) veranderd is omdat die geredigeerd zijn tijdens en na de middeleeuwen. De oudere geschriften zijn in vele gevallen authentieker. En deze zijn gebruikt voor de latere vertalingen.


Wanneer ik kijk naar 1 heel simpel punt wat er staat in de tekst van de vertalingen dan zie je bij Psalm 150 staan: Een ORGEL !!
Die bestond nog niet ten tijde van de Psalmist toen hij de Psalm schreef.
Hoewel een orgel bestaat uit pijpen waardoor lucht geblazen word is dit niet het instrument dat de Psalmist voor ogen had.
Maar is dit dan een verandering die te tekst van het geheel van Psalm 150 echt veranderd heeft in de betekenis ? Nee, volstrekt niet.

De oudere tekst staat ons ter beschikking en die kunnen we gewoon gebruiken.

Door te zeggen dat dit allemaal het bekende paarlen voor de zwijnen is omdat ik er toch niets mee zou doen is een aanname van jouw kant zonder dat je hier echt een gewogen oordeel over kunt vormen en indirect noem je mij hier een zwijn mee, dat wil zeggen dat je mij indirect uitmaakt voor onrein en onheilig terwijl ik schoongewassen ben door het Bloed van het Lam.
Dit doe je dan ook nog terwijl ik het dus niet eens heb over de "vertalingen" maar over de BRONTEKSTEN !
De SV tekst is dus niet BRONTEKST maar gewoon EEN VERTALING !!

Nu kan je zeggen van ja maar hoe moet ik omgaan met tekstkritiek, maar je zou ook eerst de hand in eigen boezem kunnen steken en jezelf kunnen afvragen van hoe ga ik zelf om met andere gelovigen, ook al denken die soms over bepaalde punten anders dan jij zelf.

Wanneer we kijken naar bijvoorbeeld het Griekst dat vermeld staat in de brontekst dan is daar aan elk woord later een nummer gekoppeld, de zogenaamde strongnummer. Deze geven de betekenis weer van het Griekse woord. Sommige woorden hebben gewoon meerdere betekenissen maar dan is het de vraag waarom er voor 1 betekenis gekozen is terwijl een andere betekenis van hetzelfde woorde misschien beter was geweest.
Kijk, kritiek daarop is natuurlijk niet een probleem, maar dan wil ik graag de motivatie weten wat de reden is dat er voor die ene betekenis is gekozen en niet voor een andere betekenis van het exacte zelfde woord in het Grieks.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5690
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor StillAwake » 19 feb 2019 11:52

Veendam schreef:Wanneer ik kijk naar 1 heel simpel punt wat er staat in de tekst van de vertalingen dan zie je bij Psalm 150 staan: Een ORGEL !!
Die bestond nog niet ten tijde van de Psalmist toen hij de Psalm schreef.
Hoewel een orgel bestaat uit pijpen waardoor lucht geblazen word is dit niet het instrument dat de Psalmist voor ogen had.
Maar is dit dan een verandering die te tekst van het geheel van Psalm 150 echt veranderd heeft in de betekenis ? Nee, volstrekt niet.

In theorie heb je gelijk, de strekking van de tekst is hiermee ten diepste niet aangetast.
Toch is het wel frappant dat juist dit instrument erin gerommeld is. Blijkbaar toch een soort justificatie van de geldende mores [-X
Dit voorbeeld is juist een goed voorbeeld van een tekst die een enorm eigen leven is gaan leiden. De strekking van de tekst is wellicht niet aangepast, de interpretatie daarentegen (in sommige kringen) wel.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5690
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor StillAwake » 19 feb 2019 11:58

Veendam schreef:Aan de andere kant is best wel te ontkennen dat er allerlei wijzigingen zijn aangebracht in de tekst van de Bijbel, omdat er namelijk meerdere vertalingen zijn van de Bijbel welke geschreven zijn voor verschillende doelen.
Wanneer je bijvoorbeeld diepgaande studie wilt doen van de tekst dan kan je beter de SV of HSV gebruiken dan bijvoorbeeld de Bijbel in gewone taal.
De verschillende vertalingen zijn dus met een verschillend doel geschreven en niet om het maar acceptabeler te maken of de originele tekst te willen "vervalsen". De Griekse en Hebreeuwse tekst is eigenlijk nooit fundamenteel aangepast. Af en toe een letter verschil of een vers wat bij sommige bronnen er niet stond werd toegevoegd maar al deze kleine dingen hebben nooit een andere inhoud gegeven aan de tekst.

Toch is 1 van de belangrijkste bewijsteksten voor de Drieeenheid later toegevoegd, en dat lijkt me redelijk fundamenteel.
"Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een."
In veel andere vertalingen is deze tekst niet terug te vinden...
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor Veendam » 19 feb 2019 12:07

StillAwake schreef:In theorie heb je gelijk, de strekking van de tekst is hiermee ten diepste niet aangetast.
Toch is het wel frappant dat juist dit instrument erin gerommeld is. Blijkbaar toch een soort justificatie van de geldende mores [-X
Dit voorbeeld is juist een goed voorbeeld van een tekst die een enorm eigen leven is gaan leiden. De strekking van de tekst is wellicht niet aangepast, de interpretatie daarentegen (in sommige kringen) wel.


Klopt helemaal.
Juist vanwege de afwijzing van het orgel in bepaalde groepen "kerkmensen" werd het woord orgel er bij in gezet om het toch maar te kunnen invoeren in de kerken. Juist dit voorbeeld is een duidelijk op zich zelf staande vertaalfout die destijds met een ander doel in de tekst is gezet dan om het zo schriftgetrouw mogelijk te vertalen.
Dit soort wijzgingen raakt dan wel niet de strekking van de gehele Psalm, maar deze manier van vertalen is natuurlijk niet de bedoeling.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor Veendam » 19 feb 2019 12:18

StillAwake schreef:Toch is 1 van de belangrijkste bewijsteksten voor de Drieeenheid later toegevoegd, en dat lijkt me redelijk fundamenteel.
"Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn Een."
In veel andere vertalingen is deze tekst niet terug te vinden...


Wanneer we spreken over de 3 eenheid dan moeten we een aantal punten duidelijk neerzetten:
Nergens in de Bijbel komt het woord 3 eenheid voor.
Als we gewoon kijken wat er staat dan is het dat God en Jezus en de Heilige Geest van dezelfde soort zijn en dus van een andere soort dan de mens.
Daarom moest Jezus ook van een andere soort worden namelijk mens om zo ook volkomen in te kunnen voelen wat wij als mensen allemaal meemaken hier op aarde. Juist daarom kan Hij onze Hogepriester zijn. Maar wanneer we kijken naar het snijden van verbonden dan kon en overtreding van een verbond alleen maar met Bloed worden vergolden.

Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat God Zelf Zijn leven gaf om de mens tot gerechtigheid te brengen.
Het bewijs hoeft niet aangeleverd te worden dat de 3 eenheid zoals wij dan noemen bestaat, maar je ziet in Genesis al dat God en de Zoon en de Heilige Geest alle drie scheppend bezig zijn.
Alle 3 waren er al voor de schepping en spraken met elkaar en er was (en is) een hechte verbondenheid tussen die 3.
Deze drie zijn dus van DEZELFDE SOORT en fundamenteel anders dan de GESCHAPEN mensen.

Zo simpel is dus de 3 eenheid.
Alle verdere teksten zijn niet eens nodig maar alleen maar een extra bevestiging, namelijk de Vader en ik zijn 1.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5690
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor StillAwake » 19 feb 2019 13:15

Veendam schreef:Wanneer we spreken over de 3 eenheid dan moeten we een aantal punten duidelijk neerzetten:
Nergens in de Bijbel komt het woord 3 eenheid voor.
Als we gewoon kijken wat er staat dan is het dat God en Jezus en de Heilige Geest van dezelfde soort zijn en dus van een andere soort dan de mens.
Daarom moest Jezus ook van een andere soort worden namelijk mens om zo ook volkomen in te kunnen voelen wat wij als mensen allemaal meemaken hier op aarde. Juist daarom kan Hij onze Hogepriester zijn. Maar wanneer we kijken naar het snijden van verbonden dan kon en overtreding van een verbond alleen maar met Bloed worden vergolden.

Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat God Zelf Zijn leven gaf om de mens tot gerechtigheid te brengen.
Het bewijs hoeft niet aangeleverd te worden dat de 3 eenheid zoals wij dan noemen bestaat, maar je ziet in Genesis al dat God en de Zoon en de Heilige Geest alle drie scheppend bezig zijn.
Alle 3 waren er al voor de schepping en spraken met elkaar en er was (en is) een hechte verbondenheid tussen die 3.
Deze drie zijn dus van DEZELFDE SOORT en fundamenteel anders dan de GESCHAPEN mensen.

Zo simpel is dus de 3 eenheid.
Alle verdere teksten zijn niet eens nodig maar alleen maar een extra bevestiging, namelijk de Vader en ik zijn 1.

Dat snap ik, en daar ben ik het ook wel mee eens.
Toch is de gewraakte tekst vaak aangehaald als duidelijk bewijs voor de Drie-eenheid (de teksten in Genesis duiden niet heel duidelijk op 3 personen, en ook het "de Vader en Ik zijn een" duiden niet duidelijk op 3 personen).
Lijkt me dus een redelijk fundamentele toevoeging, waar jij eerder stelde geen fundamentele toevoegingen te kennen.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten