theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 769
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 27 nov 2018 17:42

gravo citeert:

De Bijbel is niet geschreven voor het hoogbouw-aannemerswereldje. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden.
Jezus was ook maar een eenvoudige timmerman.


Voor iedereen die dat wil zien: het huidige Jeruzalem wordt nu dorpsgewijs uitgebouwd. Wat wordt daarmee bedoeld en wat is de inhoud van die uitgesproken profetie? De oude binnenstad, die onze koning David met zeer veel inspanning veroverde was vanaf dat moment de hoofdstad van het land. De stad, waar de berg Moria lag, de plaats waar de binding van Izak was, de plaats waarvan gezegd werd: de Eeuwige zal het voorzien. Kijken we naar het karakter van die oude stad, dan zien wij dat die door de muren die daar rondom liggen goed te verdedigen is tegenover de vijanden die deze stad in willen nemen. De beslotenheid van de oude stad, waar de tempel gesitueerd was, werd ook onderwezen vanuit de Thora. Het centrale gebeuren in onze dienst aan de Eeuwige.

En natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat men dit vergat en de koningen een verkeerd signaal afgaven aan haar onderdanen. De aangekondigde verwoesting heeft letterlijk plaats gevonden en ook de wederopbouw ten tijde van Nehemia laten zien dat onze tegenstanders er op tegen waren en ons openlijk beschimpten en bespotten. Met een grote krachtsinspanning is de stad herbouwd en de tweede tempel is in gebruik genomen. Woelige tijden volgden en alle omringende volkeren waren met elkaar in oorlog om zoveel mogelijk macht te creëren. De "brave heidenen" wisten het beter en brachten een totaal andere godsdienst en verontreinigden de tempel. Over enkele dagen herdenkt het Joodse volk het feest van de vernieuwing van de tempel (Chanoeka op 25 Kislev). Nee, de heidenen brachten ons geen goed nieuws. Natuurlijk was dat aan ons zelf te wijten, wij hebben immers de leer van de Thora niet stipt opgevolgd.

Wat bedoelde de profeet, of anders gezegd, wat was de instructie van de Eeuwige om deze woorden: Jeruzalem zal dorpsgewijs gebouwd worden. Een dorp heeft een open karakter en is niet ommuurd en iedereen kan daar gemakkelijk binnenkomen. De stad komt dus open te liggen voor een iedereen. Kijk eens wat voor een perspectief daar verkondigd wordt: open, toegankelijk en welkom, zonder enige belemmering. Jeruzalem, stad van vrede, die eerst open was voor het Huis van Israël mag ook door het dorpsgewijs bouwen open staan voor de vreemdeling. Waar vindt men zoiets in deze wereld?

Hier lees ik in de woorden van het dorpsgewijs: welkom ook aan de heidenen om deel te krijgen aan de G'dsdienst van Israël. Zij mogen, tezamen met het huis van Israël, de Eeuwige dienen. Voor de heidenen diende het Huis van Israël verzoening te doen. Denk aan de offers die gebracht werd ten tijde van het Loofhuttenfeest. Daar heeft de heiden nimmer een sjekel voor betaald. Dat is geen persoonlijke verdienste voor het Huis van Israël. Ook daarin heeft de Eeuwige een bijzondere bedoeling mee gehad. Israël betaald als Vorst van G'd. Ook Yeshua heeft de prijs betaald die nog hogere waarde heeft.

Wie zet die poort open? Is dat niet de zegen die de Eeuwige geeft over het Huis van Israël, die Hij vergaderd uit alle volken op deze aarde. Zij mogen thuis komen in het land, geheel in vervulling van wat er over ons geschreven staat in de Thora. Wij zien dat voor onze ogen gebeuren: een volk wat thuis komt. Waar zien wij dat in deze wereld? Hier is een wonder gaande en o, o, wat staan velen daar sceptisch tegenover. Dat mag niet hoor, het is jullie land niet, er wonen nu (tijdelijk dus) andere mensen in. Die mag je er niet uit verdrijven. En toch, het Woord van de Eeuwige zal ook hierin vervuld worden: dorpsgewijs bebouwen.

Letterlijk staat hier eigenlijk: breidt de plek uit die Ik heb uitverkoren en blijf bij de leer (Thora), die eens vanuit Jeruzalem het gehele land doorging. Die grens is doorbroken, het Woord (de leer van de Thora) gaat deze wereld door. Open, ook voor de vreemdeling, die daar kennis van kan nemen. Wat is daarvan terecht gekomen? Men ging de oorspronkelijke boodschap (deels) ontdoen van de wortel en het ging een eigen leven leiden. Nee, u bent niet meteen een afvallige, maar stelt wel uw eigen agenda samen. We zien de kerkgeschiedenis en de enorme versplintering en het luidkeels of fluisterend zeggen: je zit echt verkeerd man.

Voor wie is de Bijbel geschreven? De hoofdlijn is de geschiedenis van het Huis van Israël, ons persoonlijke familieboek, waarin alle goede en verkeerde daden worden opgesomd. Het is ook een leerboek voor ons zelf en de "vreemdeling" mag met ons meelezen om ook daaruit lessen te trekken. De Bijbel is dus het boek, wat ook geschikt is voor de vreemdeling, die op zijn wijze en met zijn interpretatie kijkt naar de Bijbel. Hele theologische verhandelingen vinden er plaats over een paar teksten, die voor de vreemdeling maar moeilijk te begrijpen is. Komt er vanuit het Huis van Israël een antwoord, dan past het niet met het dogma van een kerkelijke denominatie. Het theologisch interpreteren is eigenlijk een waarde er aan geven terwijl het ook eenvoudig lezen is.

Voor het Huis van Israël is dat dagelijkse omgangstaal en zijn de woorden die in de Bijbel staan gewoon leesbaar en begrijpbaar. Natuurlijk hebben wij ook onze eigen schriftgeleerden, die zoeken naar de diepere lagen in de tekst. Niet alleen de letter, maar ook de geest waarin de tekst tot ons komt laat zien dat er ruimte is. Zij zijn experts in verbindingen en besteden zeer veel tijd aan het verder napluizen en geven daar zeer gefundeerd een passend antwoord op. Niets mis mee, want juist die studie en de drang om het naadje van de kous te ontdekken stimuleren zij het Bijbelonderzoek. Geen zoete koek van het lezen van een platte tekst, maar er meer uit halen en daar ook wat mee te doen. Soms schiet het wel eens door, ook dat komt wel eens voor. Ook dat gebeurt in de kerken ook als iets zo vast verankerd is dat er geen speld meer tussen te krijgen is. Dichtgetimmerd betekent ook: eenzijdige uitleg.

Terugkerend naar het dorpsgewijs bouwen: een brede laag van allerlei richtingen groeperen zich rondom Jeruzalem. Ook zij brengen een cultuur mee, die zij in de vreemde hebben meegemaakt. Hierdoor wordt het mogelijk om onderling te kijken naar de verschillen. Men spreekt immers vanuit een andere invalshoek, die net zo Thora getrouw kan zijn. Het opent de gedachte, dat er naast het enge van het bestuderen van de Thora ook een praktische invulling mogelijk is. Ook die visie zie ik als een zegen voor het Huis van Israël, die juist in de ballingschap het oog open heeft gehouden voor de vreemde waar zij verkeerden.

De opmerking dat Yeshua een eenvoudige timmerman was vind ik niet gepast. Hij kreeg geen dispensatie om te studeren in Jeruzalem of ging naar een profetenschool. Kijk naar de wijze waarop Hij zijn bar-mitswe vierde als 12 jarige in de tempel. Allen verwonderden zich over Zijn leer, Zijn vragen en Zijn antwoord.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 28 nov 2018 17:00

gravo schreef:Jezus was ook maar een eenvoudige timmerman.Deze conclusie kan je niet trekken op grond van de Bijbel.
Jezus stond bekend als de zoon van een timmerman, maar nergens staat in de Bijbel zelf dat Jezus Zelf ook timmerman was.

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1614
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor gravo » 28 nov 2018 17:42

Veendam schreef:Deze conclusie kan je niet trekken op grond van de Bijbel.
Jezus stond bekend als de zoon van een timmerman, maar nergens staat in de Bijbel zelf dat Jezus Zelf ook timmerman was.

Marcus 6:3

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 28 nov 2018 18:32

gravo schreef:Marcus 6:3

gravoJa man, je hebt gelijk :-({|=

Thanks

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1059
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 29 nov 2018 19:22

even terug naar de vorige bladzijde:
“Soms moet je wel eens in een perspectief schetsen om een indruk van iets te geven. Als ik in de polder voor een kaarsrechte weg sta zie ik dat deze aan het einde van mijn blikveld smaller wordt. Zou ik naar het verste punt toelopen dan zie ik als ik mij omkeer dat het punt waar ik stond smaller is geworden. Hierdoor begrijp ik de tekenaars dit willen projecteren als een piramide. Zij vergeten daarbij te vermelden dat een piramide op de spits volkomen is gesloten.”

Nee broeder Jesaja, het hemelse nieuwe Jeruzalem krijgt geen piramidevorm, dat valt onder foute inbeelding. Nou ben ik 9 jaar tekenaar geweest en heb keurig perspectief tekenen geleerd, met één en twee verdwijnpunten en zo, maar de hemel heeft straks gewoon een logische functionele vorm, los van de diepere theologische betekenis welke je daaraan wilt verbinden, zoals bijv. dr. Piet Lalleman doet met: ‘Een kubus was in de Oudheid het symbool van volmaaktheid – en Gods nieuwe wereld (?b) zal volmaakt zijn. Ligging op een hoge berg (?b) is imposant en veilig. … 12000 stadiën is meer dan 2000 km. maar natuurlijk symbolisch :( voor een heel grote (1000) en volmaakte (12) maat.’
Overigens heb ik niet de behoefte gedachtegangen van deelnemers tegen te spreken hoor. Ook de verklaring van GDK mag van mij bestaan, als hem dat goed doet en wél de tekst heel laat:
“De afmetingen van het nieuwe Jeruzalem zijn in alle richtingen gelijk. Dus de lengte is gelijk aan de breedte en is gelijk aan de hoogte. Kubusvormig dus. Nu niet gaan rekenen maar goed op de vorm letten : deze is net als het heilige der heiligen in de oude tempel. Bedoeld is dus ongetwijfeld dat het hele nieuwe Jeruzalem eenmaal net zo heilig zal zijn als vroeger het heilige der heiligen. Omdat God daar woont. Dat is de eenvoudigste en troostrijkste verklaring.”

Gravo schreef o.a.:
“De Bijbel is niet geschreven voor het hoogbouw-aannemerswereldje. Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden. Jezus was ook maar een eenvoudige timmerman.”

Nou, wat doen we daarmee? Typisch theologisch om het huidige Jeruzalem dat in het vrederijk dorpsgewijs zal worden bewoond, te verhaspelen met het nieuwe Jeruzalem dat 1000 jaar later vanuit de hemel op aarde zal nederdalen.
Heeft het 'hoogbouwaannemerswereldje' met de in aanbouw zijnde Zalmhaventoren in Rotterdam te maken? Voor mij komt de hoogbouwhype niet uit de aannemerswereld voort, maar uit die van de politiek; de m.i. Babylonische unlimited skylinehobby van de grote wereldsteden. Precies de tegenovergestelde geest van het dorpsgewijs wonen uit de tijd dat we nog vriendelijk herbergzaam op menselijke schaal stedenbouw pleegden en wijken als tuindorp Vreewijk konden ontstaan. Een van mijn voorvaderen was zelfs boer op Katendrecht. Hij was er ook nog burgemeester bij, maar dat niet in korting op de koeien die hij molk.
Ach, ik herinner mij nog de tijd van de politiek architectonische snoepreisjes naar Manhattan. Daar, voor die hoogbouw was onze grondslag eigenlijk helemaal niet geschikt met de eerste (te dunne) zandlaag op zo’n 20 meter diepte en de tweede meer draagkrachtige laag pas op 50 meter diepte.
Tussen de lange palen onder het hoge Nat. Ned. gebouw liep ook nog de metrobuis door, welke op z’n plaats moest blijven liggen. Alles waanzinnig duur met elkaar, maar dat hinderde de ijdelheid niet! Van het hoge VN-gebouw in Amerika dat overigens op rotsen was gefundeerd, leerden wij de staalconstructie op het benodigde sterkteniveau te brengen. Want onze 'grootste havenstad van het heelal', deels zelfs in het veen liggend, moest wel mee doen met de grote metropolen der aarde.
Ja, dan zal de Zalmhaventoren inmiddels wel onderhand het hier hoogst bereikbare gebouw gaan worden, denk ik ook. Voor hoeveel decennia nog tot de Apocalyps met haar enorme aardbevingen? vraag ik mij af.

“De grootte van het Nieuwe Jeruzalem moeten we niet afmeten aan haar omvang, maar aan haar Koning.” ??? (daar zal je wel topfilosoof voor moeten zijn om zo de Bijbel te kunnen corrigeren.... :(

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 160
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor welling82 » 29 nov 2018 22:07

Met 'theologisch interpreteren' wordt bijvoorbeeld vaak bedoeld dat men begrip over de betekenis van het geschrevene in de Schrift kan afdwingen met bepaalde menselijke wijze van lezen bijvoorbeeld, terwijl de Bijbel alleen met het Licht begrepen wordt en dus met de Geest Die het Licht is behoort gelezen te worden.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1059
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 02 dec 2018 17:10

mijnheer welling, mag ik vragen wat u voor heeft met het verwijzen naar ds. Paauwe? Hij werd geboren in Smitshoek, toch? Ja, daar stond vroeger ook onze geslachtsboerderij, zelfs nog op een terp. Maar dat zult u niet bedoeld hebben. Het zal wel om zijn uitspraken gaan, denk ik dan. En onder dit topic boeit mij of die uitspraken Bijbelgetrouw waren, zoals de Heere dat liet opschrijven. Want als de Heere Jezus Zelf een woord uit de Thora aanhaalde, bedoelde Hij ook steeds aan te halen zoals het geschreven was.
Interpreteren bedoelt volgens ons woordenboek gewoon verklaren te zijn, uitleggen, weergeven. Zo gaat heel onze maatschappij daar mee om. Deed uw ds. Paauwe dat toch ook wel? Theologisch interpreteren kent zichzelf naar mijn bevinden de bevoegdheid toe om Gods heilig Woord als dat zo uitkomt aan te passen aan de kerkelijke mode met verdraaiingen tot aan verkrachting toe. En dat wordt er niet minder op sinds de tijd vordert, vind ik.
Overigens herinner ik mij wel nog van sommige oude vrome vrouwtjes, waar mijn moeder en ik dus ook, het Geloof van leerde, dat ze trouwe aanhangers van ds. Paauwe waren. Die waren wel te zwaer om nog naar de kerk te gaan, maar reken er op dat ze geestelijk volwassen waren!

En natuurlijk is het Gods Heilige Geest Zelf welke ons Gods Woord doet begrijpen en dat toepast aan ons hart. Maar er zijn ook zo oneindig veel foute dwaalgeesten welke ons denken en geloven willen beïnvloeden. Daar zijn onze kerkgrenzen van zichzelf, noch onze universiteitsgrenzen tegen bestand.
Waaruit bestaat nou mijn mening ten opzichte van dit topic? ik probeer het zo graag samen te vatten aan de hand van de laatste hoofdstukken uit de Bijbel, welke zo vaak kapot'vergeestelijkt' worden.
Dan zie ik niet de minste noodzaak om de chronologie te ontkennen in Gods heilig Woord. Dat heeft nog niemand mij af kunnen nemen. U wel?
Dat houdt dan wel in dat de situatie op de nieuwe aarde beduidend minder hemels zal worden als de gereformeerde exegese ons leren wil.
Op de nieuwe aarde meen ik in de Bijbel beduidend minder geheiligde lieden waar te nemen dan waar onze geloofsleer heen wil leiden.
De volken welke daar zalig worden zijn dan ook niet geoordeeld op geloofsgronden, maar op hun doen en laten, goed of kwaad.
Die mensen moeten zelfs nog eeuwig geregeerd worden. Ja ook in het Vrederijk regeert de Heere Jezus met een 'ijzeren roede'. Daar staat de schare die niemand tellen kan en weer levend werd, Hem daarin bij en op de nieuwe aarde zijn dat wat de HSV dienstknechten noemt welke als koningen zullen regeren in alle eeuwigheid.

Daarom ook wordt wie verloren is voor het koninkrijk der hemelen, mijns afwijkend inziens, zichtbaar nog niet voor eeuwig verdoemd.
En omdat de Heere Jezus voor de zonden van de hele wereld heeft betaald, is het aan Hem om te bepalen wat onze eeuwige toekomst zal zijn.
Kent u ook zoveel fijne mensen buiten ons kerkelijk erf, waarvan het u niet oprecht eerlijk lijkt als die eeuwig vreselijk zullen moeten lijden?
Draag ze maar op aan Gods genadetroon en vraag maar of ze tot de zachtmoedigen mogen behoren, welke het aardrijk zullen beërven.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1059
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 03 dec 2018 13:04

@ gravo, vergun mij nou eens speciaal naar u toe te mogen refereren aan een woord dat ik las in de laatste Zoeklicht - (100 jaar geleden door Johannes de Heer opgericht) - van Wilco Sliedrecht, die naar de kerk van Spurgeon in Londen was geweest (de Metropolitan Tabernacle) en dan o.a. schrijft:
In een tijd waarin de Bijbel en haar waarheden door velen opnieuw geïnterpreteerd wordt, de redding voor velen niet meer in één Persoon ligt, het simpele vasthouden aan het Woord, zoals het er staat, zeldzamer lijkt te worden en de kerk soms tot een inhoudsloos instituut aan het verworden is, kun je alleen maar wensen dat God opnieuw een man zoals Spurgeon zal doen opstaan.

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1614
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor gravo » 04 dec 2018 21:38

ben db bd schreef:@ gravo, vergun mij nou eens speciaal naar u toe te mogen refereren aan een woord dat ik las in de laatste Zoeklicht - (100 jaar geleden door Johannes de Heer opgericht) - van Wilco Sliedrecht, die naar de kerk van Spurgeon in Londen was geweest (de Metropolitan Tabernacle) en dan o.a. schrijft:

Beste ben db bd, al eerder hebben we de degens gekruist en toen ben ik tot de conclusie gekomen dat het niet zoveel zin heeft om elkaar nog nader aan de tand te voelen als het gaat om de onderwerpen waar u steeds op hamert. De letterlijke Bijbellezing die u propageert ontspoort telkens weer, omdat die té particulier, té lokaal en ook té tijdgebonden is. U verdedigt uw lezing, maar het is meer een verdediging van uw eigen zienswijze dan een verdediging van de Bijbel. De Bijbel verdedigt zichzelf wel.
De waarde en werking van Gods Woord is niet gelegen in de letter, maar zoals u weet, in de Geest die aan dat Woord gepaard moet worden, waarmee het levend en krachtig wordt. Ik sta derhalve een geestelijke lezing voor, niet te verwarren met het vaak als spitsvondig verwijt te berde gebrachte "vergeestelijken".

Laten we deze discussie maar laten voor wat ze is / was.
Voor bouwkundige zaken kunt u altijd bij mij terecht.

John the Lord - liedjes zing ik nog altijd graag en menigmaal mee op de Bijbelkring, keihard en vals, maar met instemming in het hart. Plaats, plaats, nog plaats, nog is er plaats voor u! Met het chiliasme, eindtijd-kriebels, apocalyptische vergezichten en het gedurig neerleggen van de Bijbelse bladwijzers ergens in het boek Openbaring heb ik verder niets.

Wie geïnteresseerd is in het einde, bezinne zich maar liever op zijn eigen einde. Dat is realistischer. Meestal sterft men in kleine kring, in een kleine stille kamer, met wat geliefden om zich heen. Ver weg van en in niets te vergelijken met de stormachtige apocalyptische beelden die onze fantasie zo kunnen prikkelen. Ver weg van de overspannen verwachtingen van een spectaculair einde.

Wanneer we onszelf een leven lang dwangmatig bezig houden met dramatische, wereldschokkende, kosmische ineenstortingen van hemel en aarde, waarbij alles zwanger is van bloed en vuur en rookdamp, dan is dat vooral een signaal van onze lenigheid van geest, van onze enorme fantasie, van een gezond, energiek, vitaal leven, dat met volle teugen geniet van de glitter, het rumoer, de strijd en de passie van de Apocalyps. Zoals jonge jongens kunnen smullen van Rocky IV.. We zijn nog jong, we voelen ons nog sterk, we zijn nog in staat om vooruit te kijken. Intens en vol vuur. Al dat enthousiaste eindtijd- en Openbaringen-gedoe is volgens mij vooral bedoeld als een therapeutische levenselixer. Eindeloos over de eindtijd fantaseren is een drug om de eigen eindigheid maar niet te hoeven zien en voelen. Kijk mij eens midden in het plan Gods staan! Ik ga het nog meemaken! Echt! Ik ben een ingewijde! The place to be! Festivalisering van de religie, zou ik het willen noemen. Korte termijn opwinding, speed, shots, pep.

Allemaal schijngestalten. Misverstanden, blinde drift.

Een mens die aan zijn einde is, is niet meer zo uitbundig. Die wordt stil. De grote gebaren, de stoere onverschrokkenheid is weg. Er blijft niet zoveel over van onze hooggespannen eindtijd-verwachtingen op ons sterfbed. Het "gedenkt te sterven" is realistischer dan welke voorbereiding op de eindtijd ook. Het chiliasme komt altijd 1000 jaar te vroeg.

Charles Haddon Spurgeon is voor mij een belangrijke leermeester geweest om de ellenlange debatten in de Gereformeerde Gemeente te overleven en die af en toe zelfs te kunnen beslechten.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1059
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 06 dec 2018 17:09

iemand stelde de vraag:
Voor wie is de opname nu werkelijk bedoeld? En nog een vraag:
Hoe ben jij tot de overtuiging gekomen dat het wel waar is? Voor zover ik het goed gelezen heb, zit je in een traditionele kerk, toch?
Waar kan ik beginnen om iets over de opname te leren?

De opname is o.i. bedoeld voor de ware Kerk van Jezus Christus; Zijn Bruidskerk die bestaat uit geheiligde christenen, logischerwijs tot op het toewijdingsniveau van Bruid toe.
Uiteraard huwt de Zoon van God m.i. niet zomaar met iedereen waar hij ooit contact mee had, doch met een keurselectie waar Hij oplopende verbonden mee heeft kunnen sluiten in hun leven, zoals we dat ook tegenkomen bij de Joodse huwelijksrituelen, waarover we o.a. kunnen lezen in het leerzame boek 'Wake Up!'
Voor dat niveau moet de oude mens m.i. 'vleselijk' afgestorven zijn, een kwestie van steeds minder worden, zodat Hij in ons groeien kan.
Zoiets als wat Paulus uiteindelijk zei: "niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij."
In ieder geval zal de opname chronologisch vóór Openbaring 19 plaats moeten vinden, want in dat hoofdstuk wordt immers de Bruiloft van het Lam beschreven.
Persoonlijk dénk ik als pre-tribbulaar (opname vóór de beproevingen van de grote verdrukking) maar voor mijzelf zou ik al blij zijn als ik bij de schare die niemand tellen kan terecht zou komen. Die missen wel de opname en worden dus de kop afgehakt, maar mogen ook meedoen in het na de grote verdrukking te vestigen Vrederijk.
Dáár zou ik graag met de wederopbouw van Jeruzalem meedoen, dorpsgewijs bewoond ! Over die bouwstijl schreef ik 40 jaar terug graag artikeltjes in bouw- en milieubladen, vanwege een wetenschappelijk menselijke maat.
Edoch eilaas, de ruimteconsumptie welke dat berekenbaar plegen zou in ons eigen land, zal straks nodig zijn voor de 6-miljoen Afrikanen e. d. welke we na Marrakesh op moeten gaan nemen van onze politiek op winst staande globalisten. (maar dat is hier off- topic)

Hoe kom ik aan mijn ideeën? Theologisch onbevooroordeeld lezen geleerd bij de Kerkwijde maranathabeweging met bladen als Middernachtsroep, het Zoeklicht, Profetisch Perspectief, Amen e.d. (warm aanbevolen)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1059
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 06 dec 2018 18:40

Een mens die aan zijn einde is, is niet meer zo uitbundig. Die wordt stil. De grote gebaren, de stoere onverschrokkenheid is weg. Er blijft niet zoveel over van onze hooggespannen eindtijd-verwachtingen op ons sterfbed. Het "gedenkt te sterven" is realistischer dan welke voorbereiding op de eindtijd ook. Het chiliasme komt altijd 1000 jaar te vroeg.

Op voorwaarde van een beetje wat ik noemen wil ingetogenheid, wil ik daar wel iets over zeggen, hoewel m.i. wel buiten gebruikelijkheid op een openbaar forum.
Het was op m'n stoel achter de computer onder de avonddienst op de kerkomroep dat mijn eigen einde aanbrak en ik dood neerzeeg, een aantal weken terug. Dat was voor mij persoonlijk geen heftig gebeuren. Vanwege door mijn zoon opgeroepen reanimatieploegen - (in de kerk weet men dat ik dat voor mij niet de bedoeling acht) - werd ik +/- een week later wakker in een ziekenhuisbed. Het eerste waar ik van begon te getuigen, zegt mijn vrouw, dat is mijn verwachting voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal heersen.

Lieve mensen, daar kan ik zo intens gelukkig van worden, dat blij vooruitzicht dat mij streelt, die vrede, die harmonie, die eeuwige lof Gods!
Vergeef mij maar dat die heerlijke toekomst mij dagelijks vervult met heerlijke vergezichten, met lof, met eer, dank en aanbidding.
Hier heb ik het schatrijk hoor, mijn kleindochter van 5 zit lief te spelen aan tafel, mijn vrouw reikt mij nu een lekker peentje aan,... maar ik volg ook de politiek en weet dus wat voor een boze tijden er in het verschiet liggen. Ik bid dat de aan het chiliasme vooruit gaande Apocalyps nog 1000 jaar vooruit geschoven mag worden, gravo, voor al de nog verkorenen.
Maar de tekenen nemen zo zichtbaar toe, voor wie wel eerlijk is. Dat is de andere kant van deze tijd. Gelukkig lezen anderen onze schrijvens (een woord van onze GB secr. gen. van ooit) ook, >60 000 al, zo viel mij op.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4024
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor MoesTuin » 06 dec 2018 19:18

ben db bd schreef:Op voorwaarde van een beetje wat ik noemen wil ingetogenheid, wil ik daar wel iets over zeggen, hoewel m.i. wel buiten gebruikelijkheid op een openbaar forum.
Het was op m'n stoel achter de computer onder de avonddienst op de kerkomroep dat mijn eigen einde aanbrak en ik dood neerzeeg, een aantal weken terug. Dat was voor mij persoonlijk geen heftig gebeuren. Vanwege door mijn zoon opgeroepen reanimatieploegen - (in de kerk weet men dat ik dat voor mij niet de bedoeling acht) - werd ik +/- een week later wakker in een ziekenhuisbed. Het eerste waar ik van begon te getuigen, zegt mijn vrouw, dat is mijn verwachting voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal heersen.

Lieve mensen, daar kan ik zo intens gelukkig van worden, dat blij vooruitzicht dat mij streelt, die vrede, die harmonie, die eeuwige lof Gods!
Vergeef mij maar dat die heerlijke toekomst mij dagelijks vervult met heerlijke vergezichten, met lof, met eer, dank en aanbidding.
Hier heb ik het schatrijk hoor, mijn kleindochter van 5 zit lief te spelen aan tafel, mijn vrouw reikt mij nu een lekker peentje aan,... maar ik volg ook de politiek en weet dus wat voor een boze tijden er in het verschiet liggen. Ik bid dat de aan het chiliasme vooruit gaande Apocalyps nog 1000 jaar vooruit geschoven mag worden, gravo, voor al de nog verkorenen.
Maar de tekenen nemen zo zichtbaar toe, voor wie wel eerlijk is. Dat is de andere kant van deze tijd. Gelukkig lezen anderen onze schrijvens (een woord van onze GB secr. gen. van ooit) ook, >60 000 al, zo viel mij op.

Heftig ben db BD....
Zo zijn we onderweg en als dat in Geloof gegrond in Christus is..... We zullen ingaan en ontslapen in Hem....
Zo zijn we op weg naar de hoopvolle Toekomst.
Zorgen over hoe en wat we allemaal nog zullen mee moeten maken ed maak ik niet...

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen 1 Petrus 5 vers 10
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
schaapje
Generaal
Generaal
Berichten: 4564
Lid geworden op: 28 dec 2010 12:08

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor schaapje » 06 dec 2018 20:01

ben db bd schreef:Op voorwaarde van een beetje wat ik noemen wil ingetogenheid, wil ik daar wel iets over zeggen, hoewel m.i. wel buiten gebruikelijkheid op een openbaar forum.
Het was op m'n stoel achter de computer onder de avonddienst op de kerkomroep dat mijn eigen einde aanbrak en ik dood neerzeeg, een aantal weken terug. Dat was voor mij persoonlijk geen heftig gebeuren. Vanwege door mijn zoon opgeroepen reanimatieploegen - (in de kerk weet men dat ik dat voor mij niet de bedoeling acht) - werd ik +/- een week later wakker in een ziekenhuisbed. Het eerste waar ik van begon te getuigen, zegt mijn vrouw, dat is mijn verwachting voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal heersen.

Lieve mensen, daar kan ik zo intens gelukkig van worden, dat blij vooruitzicht dat mij streelt, die vrede, die harmonie, die eeuwige lof Gods!
Vergeef mij maar dat die heerlijke toekomst mij dagelijks vervult met heerlijke vergezichten, met lof, met eer, dank en aanbidding.
Hier heb ik het schatrijk hoor, mijn kleindochter van 5 zit lief te spelen aan tafel, mijn vrouw reikt mij nu een lekker peentje aan,... maar ik volg ook de politiek en weet dus wat voor een boze tijden er in het verschiet liggen. Ik bid dat de aan het chiliasme vooruit gaande Apocalyps nog 1000 jaar vooruit geschoven mag worden, gravo, voor al de nog verkorenen.
Maar de tekenen nemen zo zichtbaar toe, voor wie wel eerlijk is. Dat is de andere kant van deze tijd. Gelukkig lezen anderen onze schrijvens (een woord van onze GB secr. gen. van ooit) ook, >60 000 al, zo viel mij op.

Dank je wel Ben voor dit getuigenis.
Ik geniet altijd van jouw schrijven waar ik zoveel liefde voor onze Heer in lees.
Ik zou me maar niets aan trekken van mensen die zulke grote woorden durven te zeggen en denken dat ze wijs zijn, maar het tegendeel bewijzen elke keer weer.

hartelijke groet
sylvia
Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1059
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 08 dec 2018 18:17

iemand schreef mij o.a.:
De mensheid is heel erg creatief om "heilige huisjes"" te bouwen, te koesteren en in stand te houden tegen elke prijs. En juist al die "heilige huisjes", die opgericht waren, ook in het Huis van Israël, worden door onze Messias Yeshua ernstig bekritiseerd. De letterlijke tekst was ook gelijk aan de geestelijke uitleg daarvan. Teksten kunnen op verschillende wijze worden gelezen: vanuit een waarschuwende toon; een gebiedende toon; een neerbuigende toon; een liefdevolle beschermde toon; een indringende toon; enzovoort.

Mag ik begrijpen dat bij de Heere Jezus 'de letterlijke tekst ook gelijk aan de geestelijke uitleg daarvan was' ?
Hij bedoelde dan geen verandering aan te brengen in wat Hij citeerde uit de Thora?
Dan zou u m.i. moeten stellen dat: 'teksten kunnen op verschillende wijze worden toegepast'.
Onder dit topic pleit ik er voor om duidelijk verschil te houden tussen 'lezen' en 'toepassen'.
Onder de diverse 'tonen' welke u noemt; waarschuwend, gebiedend, neerbuigend, liefdevol beschermend, indringend, enz., kunnen in verschillende gevallen immers de zelfde woorden worden uitgesproken. Als de Heere Jezus in de richting van Petrus roept: 'ga achter mij satan', dan kan Hij al de genoemde goede bedoelingen tot uitdrukking hebben willen brengen, maar aan de tekst behoeft niks veranderd te worden, toch?

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 769
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 09 dec 2018 15:22

ben db bd citeert:

Als de Heere Jezus in de richting van Petrus roept: 'ga achter mij satan', dan kan Hij al de genoemde goede bedoelingen tot uitdrukking hebben willen brengen, maar aan de tekst behoeft niks veranderd te worden, toch?Het karakter van deze uitspraak is grimmiger en zal velen verbazen dat Petrus zo terecht gewezen wordt. Petrus is zich van geen kwaad bewust en wil niets liever dan voor Yeshua opkomen. Hoe duiden wij dan die grimmigheid? Kijkend naar intentie waarop Petrus Yeshua wil behoeden voor gevaren is uitstekend. Hij laat het niet op zijn beloop, dat siert hem dat hij voor een ander opkomt. Maar er zit een diepere laag in: achter die goedbedoelde woorden zie ik ook de intentie van de tegenstander die helemaal niet wil dat Yeshua Zijn verzoenend werk doet. Onbewust doorkruist Petrus het heilsplan met een dringende oproep naar Yeshua toe om vooral zichzelf te beschermen en de lijdensweg, waarover Hij gesproken heeft niet te volgen.

Met een zeer oprechte en welgemeende woorden zette Petrus een verbodsbordje neer. Yeshua spreekt, via Petrus Zijn tegenstander aan die zich op een listige wijze bedient van de volkomen oprechtheid en liefde van Petrus voor zijn Meester. Niet Petrus, maar de tegenstander wordt terecht gewezen. De tegenstander die in het geniep gebruik maakt van de goedheid van een van de discipelen van Yeshua.

Wat leren wij hier uit? Ik denk dat de les die ook naar ons toe de volgende strekking heeft: als men iets hoort zeggen dan moeten wij niet meteen een antwoord geven wat bij ons boven komt. Als eerste dienen wij vraagtekens te zetten voordat wij reageren op iets of wat dan ook. Wie kent de juiste context en heeft de klankkleur opgemerkt in het gesproken woord? Als kind kreeg ik altijd de raad: twee keer denken een keer doen. Het klinkt heel simpel, maar de praktijk is weerbarstiger. Soms klinkt het heel vroom: "ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken". Ook bij zaken, die ons ter ore komen mag ook langs die lat gelegd worden. Dan komen er andere woorden uit onze mond en ik hoop dat die tot opbouw van jezelf en de ander mag zijn.

Hoe vaak komen ongeestelijke woorden uit onze mond of schrijven wij die op? Moeten wij wel ten strijde gaan als er iets wordt uitgeroepen waarvan wij bij voorbaat al weten dat het niet heilzaam is? o, dat opgeheven vingertje wordt zo snel geheven. Met dat vingertje is gelukkig niets aan de hand, maar het dodelijke venijn kan daar zomaar uit ontspruiten. Behoort dat ook bij het theologisch interpreteren en lezen? Ik denk dat ook dat een grote rol speelt en daarmee het gelijk wordt geclaimd.

De Bijbelse tekst, die Ben db bd citeert blijft dus gewoon staan, die verandert niet. De lezer die dit letterlijk neemt kijkt dus oppervlakkig en neemt dat voor kennisgeving aan. De man die aangesproken wordt wordt daar dus negatief op beoordeeld door de oppervlakkige lezer. De lezer die daar dieper op in gaat ziet meer en huivert van de valsheid die door een lievelingsapostel doorklinkt naar onze Messias Yeshua. Zo subtiel kunnen woorden zijn en wie maakt zich daar ook niet schuldig aan? Velen zeggen: ik zal voor je bidden, ik kom je echt nog een keer opzoeken. Zij realiseren zich niet dat die uitspraken wel eens heel anders kunnen uitvallen; denk aan Jeftha, die zich moest houden aan zijn uitspraak.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten