De man is het hoofd van de vrouw

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 14 feb 2024 17:06

naamloos schreef:In ieder geval 1 zinnete waar ik het mee eens ben.
Ik zou het zo zeggen: Jezus is een beetje klaar met de cultuur van de letters en regels en brengt de Geest erin.
Hij heeft al lang door wat Paulus later zei ''de letter doodt, de Geest maakt levend.''
En ook wat Paulus zei over het laten opleggen van geboden die door het gebruik al lang teloor zijn gegaan.
Jezus leerde dat het gaat over wat er in je hart leeft en wat van daaruit naar buiten komt.
Zijn kernboodschap is liefde. Behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden - wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet.
Paulus zegt: 'Word een ander mens, door uw gezindheid te vernieuwen! ' Door je innerlijk, je hart te veranderen.
Wat de vrucht daarvan is kun je ook lezen, o.a. in Galaten 5.

Je hebt gelijk.
Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders; alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt.

Liefhebben. Maar zoals ik als schreef: Het komt het er wel op aan dat we duidelijk krijgen welke inhoud we beiden (en anderen) geven aan het woord 'liefde'. Anders kunnen we wel langs elkaar heen blijven praten. Dat bedoel ik met: Langs welke liniaal leggen we dat woord?
Ik ken bijvoorbeeld mensen die zeggen: "Liefhebben = Mij niet hinderen in wat ik graag doe."
Doe je dat niet? Dan is je vonnis getekend: Liefdeloos...

Hoe heb jij de liefde van de Heere Jezus Christus dan leren kennen? En de liefde van de Vader? Heb je ooit Zijn liefdesogen en handen gezien in de verdrukking of het kruis wat Hij je gaf toen Hij je naar Hem wilde lokken? Of in het Zwaard van Zijn mond? "Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest opdat ik HEERE Uw Goddelijk recht zou leren" of "Ik dank U dat Gij toornig om mij geweest zijt maar Uw toorn is afgeweken en Gij vertroost mij." Of het lied van Hanna: "De Heere dood én maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen én weer opkomen." Of het lied van Hebreeën 12? Die ogen die vlammen als een heilig liefdevuur. Hij waarschuwt in liefde. Lees de brieven maar eens die de verheerlijkte Koning stuurt aan Zijn gemeentes. (Openbaringen 2-3) Hoort dat dan niet bij Zijn liefde? Eerst het opensnijden voordat de kwaal kan worden genezen. Niet door een pleister te plakken op een kankergezwel. Dat is toch geen liefde?

De vervulling van de wet is liefhebben daar heb je helemaal gelijk in. Maar Galaten 5 is niet de enige tekst die daar over gaat. In Mattheus 22 krijgt de Heere een vraag en geeft Hij antwoord:
Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

Het 2e gebod is gelijk aan het 1e, het grote. Je kunt je naaste alleen liefhebben vanuit het 1e, grote gebod. En daarom schreef ik niet alleen over de 'cultuur' maar ook over de 'natuur'. Dan is het liefhebben de vrucht van de Geest van Christus Die Zijn Vader heeft verheerlijkt en nog Zijn Naam zal bekendmaken i.p.v. een evangelisch vermomde wet waarbij het bijten en vereten dan gaat over: ik heb meer lief dan jij... Zijn liefde ging in de eerste plaats uit naar Zijn Vader en de eer van Zijn Vader. Hij kwam om het Koninkrijk van God op te richten in de harten. Om te genezen en weer orde te maken in de chaos van na de zondeval. Om alles weer op z’n eigen plek te zetten. Hij zegt niet voor niets dat de ganse wet én de profeten hangen aan deze 2 geboden. Hij draagt die heilige wet in het binnenste van Zijn hart. En in het liefhebben van Zijn Vader had Hij ons ook lief.

Een ander voorbeeld om te illustreren wat ik bedoel gaat over het woord: 'wettisch'.
Pas sprak ik met een collega en liet het woord 'wettisch' vallen. Een collega, die tegenover haar zat, hoorde dat en zei: "Aah, dat ben jij toch? Wettisch?" Hij bedoelde: 'Jij gaat altijd naar de kerk en je zegt steeds dingen die ik anders zie.' De collega met wie ik sprak keek hem met open mond aan: "Zij? Wettisch?" Ze keek mij aan en zag de lichte verwarring in mijn ogen. Wij spreken vaak over de gerechtigheid en liefde van Christus. En als je met de andere collega wil spreken over Christus is er een muur waar je niet doorheen komt. Hij spreekt alleen over allerlei onzin regeltjes in de kerk of over dat waar hij zich zo goed aan houdt. Zie je dat iedereen vanuit zijn eigen beeld een betekenis geeft aan woorden? Mijn beide collega’s hadden ieder hun eigen definitie en ik denk dat die van mij nog een beetje anders is… Dus dat zijn er al 3.

Zo kan het zijn dat gerechtigheid van de wet, waar de Farizeeërs zich op verhieven, ingewisselt is voor de gerechtigheid van het 'Evangelie' waar je je op wil verheffen. Beide maken dat je de waarschuwingen van de ander niet echt kan ontvangen, proeven en toetsen.

naamloos schreef:Dat heeft allemaal bar weinig te maken met ''wie de broek aan heeft'' of wie wat doet in het huwelijk of in de gemeente.
Dat waren hooguit wat cultuuregels die -bij ons in het 'vrije westen'- z'n tijd al lang gehad heeft. (op wat achterblijvers na)
De macht willen hebben, willen heersen dat noemt Johannes in zijn brief juist wereldgelijkvormigheid. (macht, roem, geld en lust).

Snap je dat bij het eenvoudige spreken over dit onderwerp dus wel vaak dezelfde woorden gebruikt worden maar er verschillen in inhoud naar boven komen? Als er onderlinge liefde is dan zou het geen probleem hoeven zijn om rustig en inhoudelijk over dit onderwerp te spreken. Maar nu is het alsof er met een grote vinger van een afstandje naar sommige Bijbelteksten wordt gewezen: --> die mogen niet meedoen!
Laatst gewijzigd door Yada op 15 feb 2024 19:14, 8 keer totaal gewijzigd.

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 14 feb 2024 17:11

Marnix schreef:To (...)is.

Dat heb ik daarom ook nooit gezegd :-)

Ik hoop nog te reageren op je reactie hoor.
Maar alvast dit: In de aanhef heb ik wel jouw naam gezet omdat iemand het tegn jou had over 'je adem inhouden' etc.
Toch was mijn reactie een antwoord op meerdere personen en hun reacties tegelijk. Zie de punten a1, b1 en c1.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23563
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Marnix » 14 feb 2024 23:04

Yada schreef:Ik hoop nog te reageren op je reactie hoor.
Maar alvast dit: In de aanhef heb ik wel jouw naam gezet omdat iemand het tegn jou had over 'je adem inhouden' etc.
Toch was mijn reactie een antwoord op meerdere personen en hun reacties tegelijk. Zie de punten a1, b1 en c1.


Oke. Hopelijk hoef ik iets minder lang te wachten dan vorige keer ;-)
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 16 feb 2024 19:32

Marnix schreef: Als eerste: De teksten over slaven en meesters maken juist enorm goed duidelijk waarom we ook moeten kijken naar de cultuur waarin dingen geschreven zijn en waar we nu in leven. Als Petrus zegt dat slaven hun meesters moeten gehoorzamen en meesters hun slaven respecteren, keurt de Bijbel daarmee slavernij dan automatisch goed? Nee, het geeft alleen binnen een cultuur waarin het hebben van of zijn van een slaaf normaal is wel regels hoe je daarmee om moet gaan. Dat wil echter niet zeggen dat de Bijbel slavernij goed of wenselijk vindt en dat we daar wel weer naar terug kunnen gaan. Maar als je heel stellig beweert dat we dingen niet in een cultureel licht moeten plaatsen, in de cultuur van een tijd moet komt het daar wel op neer.

Onze Maker heeft ons inderdaad niet als slaaf geschapen. Of toch ergens wel?.. Maar 'slavernij' is door de Heere God opzich niet verboden wel heeft Hij beschermende regels daar rondom gegeven in de wetten voor het volk. Met de herinnering aan de tijd dat zij zelf slaven waren in Egypte. Het jubeljaar bijvoorbeeld. De inhoud van het woord 'slaaf' is door de jaren heen wel veranderd waardoor wij er niet meer helemaal helder naar kunnen kijken. Maar wat je nu doet is wat er eigenlijk continue in de kerk gebeurd. De focus van de boodschap wordt afgeleid van 'onderdanig' zijn naar 'slaven'. Terwijl hele hoofdstukken draaien om de onderwijzing/vermaning tot onderdanigheid/gehoorzaamheid van vrouw aan man, kind aan ouder, slaaf aan meester.

Paulus is een slaaf van Christus. Eerder zei je dat het Goede Herder zijn van Jezus maar één beeld was van Hem. Nu is één beeld van de relatie van Christus en Zijn Bruid ook die van Meester/Eigenaar en slaaf. Daarom zeg ik steeds dat het tendiepste niet gaat om 'wie er de broek aan heeft' maar dat het Gaat om Wie Christus is. En hoede je relatie met Christus hoort te zijn. Daarom geeft de Heere zoveel beelden. Het is niet in één beeld te vangen. Maar alles bijelkaar maakt dat er in Zijn Woord toch 'iets' van zichtbaar wordt. Zo kun je voor jezelf toetsen of je dat herkent in je relatie met Hem. Ken je Hem ook in dat beeld of ken je Hem zo niet? Ja, de Heere heeft ook gezegd: "Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen" En Hij heeft Zichzelf een Liefdesslaaf gemaakt aan Zijn Vader en Zijn oor laten doorboren. Dan is dat ook een deel daarvan. Daarom schreef ik over dat juk.

Marnix schreef:Ten tweede Abraham stond misschien dichter bij de eerste schepping maar wij hebben het geluk dat we na de eerste komst van Jezus Christus naar de aarde leven en Hij zorgde voor een nieuw, beter verbond. Hij bracht nieuwe geboden. in Hem zijn we een nieuwe schepping waarin plek was voor iedereen ook de heidenen, ook onreinen, zieken etcetera. Dat zie je omdat Hij zondaren, kwetsbaren, gebrokenen opzoek. Mensen die in het oude verbond buiten de samenleving stonden.

Nee, Hij bracht geen nieuwe geboden. Hij droeg de 2 geboden waaraan de ganse wet en de profeten hingen in Zijn hart om Zijn liefde en ijver brandt. Ja, Hij vervulde de ceremoniële wetten die Zijn volk hadden moeten opvoeden (tuchtigen) en hen tot Hem hadden moeten brengen. In al die gevallen, heiden, onreine, zieken liet Hij zien wie wij zijn. Dat we er buiten moeten staan maar dat Hij het alleen is Die je uit genade binnen brengt. In de ceremonieele wetten gaf Hij plaatjes zoals je met kleine kinderen doet om ze iets te leren wat je hen nog niet echt met woorden kan uitleggen. Om hen het gewicht van een bepaalde zaak te leren. (Galaten)

Marnix schreef:Ten derde: Er is dan gelukkig in mijn kerk ook alle ruimte en liefde voor mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht en mensen die zich als jongen of meisje geboren zijn maar zich het tegenovergestelde voelen.

Ik nodig ook graag iedereen uit om mee te gaan en om onder Zijn Woord te komen waar de Heere Zelf wil spreken door Zijn Geest en waar het Woord ook kracht doet. Waar de kracht ervan niet verloochend wordt. Dat betekent dat ze dan net zoals alle andere mensen zullen horen van de 'Schrik des Heeren' omdat de liefde van Christus ons dringt. Omdat er geen onderscheidt is. Velen doen alsof LHBTIQUVWXYZ zo anders zijn dan alle andere mensen maar dat zijn ze eigenlijk niet. Netzoals nette kinderen of rebellerende kinderen, onderdanige vrouwen of niet onderdanige vrouwen, er zal geen onderscheidt gemaakt worden. Alle hoorders zal verkondigd worden dat ze een volkomen gerechtigheid en een volkomen gehoorzaamheid nodig hebben. Dat ze niet met hun 'ik' kunnen bestaan voor Die heilige Rechter maar dat ze een Middelaar, een volkomen heilige Plaatsbekleder nodig hebben. Ook voor hun gevoelens en gedachten. Net zoals ik en netzoals andere mensen met hún gevoelens en hún gedachten. We hebben allemaal nodig dat Hij voor ons gedacht en gevoeld heeft.

Wanneer zij de prediking geloven, de arm van de Heere aan hen geopenbaard is. Wanneer ze gedoopt zijn, gestorven met Christus en aan hun eigen liefde, opgestaan in een nieuw godzalig leven dan zullen ze ook opgewekt worden om de dingen te zoeken die boven zijn en hun wandel in de hemel te laten zijn en niet op deze aarde. Om hun identiteit niet in zichzelf en hun gevoelens te zoeken maar in hun Liefhebber, Eigenaar en Man. Daarom kan hen gezegd worden:
Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods.

Zij zullen daar geen aantstoot aan geven omdat ze Hem kennen Die hen dat zegt en omdat ze Zijn Naam kennen. Met de belofte dat de Heere hen door Zijn opstandingskracht zal bijstaan. (2 Petrus 1) Wanneer je een nieuw schepsel bent in Christus Jezus en Hij in je woont door Zijn Heilige Geest dan erken je dat de HEERE God is en jij niet. Pas dan zul je genezen zoals Nebukadnezar genas van zijn voelen een os te zijn. Dan zullen je hoogmoed en maakbaarheids gedachten verschrompelen zoals bij de moordenaar aan het kruis. Wij hangen hier rechtvaardig. Dan erken je dat Zijn wetten volmaakt zijn en dat de Vader Zijn Zoon zo lief had en met vreugdezalf overgoten heeft omdat Hij het recht beminde en de zonde haatte. Waneer je geroepen bent, gerechtvaardig in Christus is dat niet het eindoel. Zijn doel is om je aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te maken. Zodat jij ook de zonde meer en meer gaat haten en meer en meer met Zijn vreugdezalf overgoten wordt. Ziende op Hem en Zijn kruis. Ziende op hoe Hij jou verdroeg en verdragen heeft. (Trouwens... ik ben er van overtuigd dat wij allen schuld hebben aan de grote zonden en gevolgen daarvan in de maatschappij. Door onze hoogmoed en maakbaarheidsgedachten zijn er nu zoveel jongeren die verdrinken in de chaos van de vrijheid.)

Marnix schreef:NIet van toepassing, ik had het over de verhouding van man tot vrouw. Dat God mensen terechtwijst als ze dwalen is duidelijk, maar niet iedere terechtwijzing komt van God. Ik laat me graag door God terechtwijzen op basis van Zijn Woord maar dit gesprek ontstond nav Gians reacties over mannen die geen echte mannen zouden zijn als ze hun kind van school halen of op andere manieren en daar ging ik tegeninn. Omdat God mannen die hun kinderen van school ophalen (eventueel in een bakfiets) niet veroordeelt. Dat mensen wel snel met een oordeel klaar staan is een totaal ander ding. Die twee moet je leren onderscheiden want anders krijg je een patroon dat zich door de eeuwen heen telkens herhaalt bij mensen, dat ze God voor hun karretje spannen om dat wat ze zelf fout vinden te veranderen in "God vindt het ook fout en wil je terechtwijzen".
Ik ben Gian niet maar begreep wel de achtergrond van haar opmerking. Want de overheid is nu eenmaal op allerlei manieren ons aan het manipuleren met beelden en woorden om ons toch maar vooral 'gewillig' te laten volgen in het pad dat zij hebben uitgestippeld. Maar juist als je hier met dat Woord komt wordt het weggezet als 'cultuur' gebonden. Maar als je nu eens alle gehoorzaamheids/onderdanigheids teksten onder elkaar zet. Kinderen, dienstknechten, vrouwen, gemeenteleden, onderdanen etc. Hoeveel daarvan zijn dan cultuurgebonden? Waarom die ene wel en de andere niet?

Marnix schreef:Je verdraait de werkelijkheid. Je bedoelt: Kijk hoe lelijk het eruit ziet als iemand het voor het zeggen heeft die God niet wil dienen. Het probleem is hier niet dat een vouw de broek aan heeft, het probleem is dat het een goddeloze, slechte vrouw is. Er zijn ook tal van voorbeelden waar het een godvrezende vrouw is en dan is wat er gebeurt niet lelijk. Er zijn ook tal van voorbeelden van mannen die de broek aanhebben en wat er gebeurt lelijk is. Kortom, het heeft niets te maken met wie het voor het zeggen heeft maar met of die persoon God vreest of goddeloos is.
Izebel wordt ook in Openbaringen genoemd. Dr. Micheal Brown heeft een boek geschreven: JEZEBEL'S WAR. Ik heb het boek zelf (nog) niet gelezen maar uit wat ik wel gehoord heb trekt hij heldere lijnen naar nu. Je kunt natuurlijk zeggen: Ze is goddeloos daarom trekt ze de broek aan en is ze lelijk. Maar waarom draai je het niet om? Ze is lelijk want ze trekt de broek aan omdat ze goddeloos is... Haar hart zegt: meer meer meer... niet tevreden zijn met... dat is anders dan bij de vrouwen die op God hoopten. Het één sluit het ander niet uit.

Er zit hier nog veel meer in.... nog een keer:
Ik heb even geen tijd meer maar hoop nog verder te reageren.
Laatst gewijzigd door Yada op 19 feb 2024 22:07, 2 keer totaal gewijzigd.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4544
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor naamloos » 17 feb 2024 14:47

Yada schreef:Liefhebben. Maar zoals ik als schreef: Het komt het er wel op aan dat we duidelijk krijgen welke inhoud we beiden (en anderen) geven aan het woord 'liefde'. Anders kunnen we wel langs elkaar heen blijven praten. Dat bedoel ik met: Langs welke liniaal leggen we dat woord?
Ik ken bijvoorbeeld mensen die zeggen: "Liefhebben = Mij niet hinderen in wat ik graag doe."
Doe je dat niet? Dan is je vonnis getekend: Liefdeloos...


Tja, daar kun je over discussiëren natuurlijk, bijv. de agapè liefde die belangeloos doet wat goed is voor de ander.
Of je bedoelt gewoon warme genegenheid, oprechte en warme belangstelling en respect voor een ander, of alles bij elkaar.
Een van de meest belangrijke dingen in de liefde vind ik dat je de ander vrij laat, tenzij hij/zij een ander schaadt.
Tegen iemand die een verkeerde keuze voor zichzelf maakt kun je zeggen waarom je dat niet goed lijkt als je niet weet of hij/zij zich dat realiseert, maar je dwingt niet maar respecteert; zoals de vader in de gelijkenis bij de verloren zoon hem niet verhinderde weg te gaan maar hem daarentegen het gevraagde geld gaf en hem liet gaan waarheen hij wilde, en hem nochthans in zijn hart bewaarde.
Yada schreef:Hoe heb jij de liefde van de Heere Jezus Christus dan leren kennen? En de liefde van de Vader? Heb je ooit Zijn liefdesogen en handen gezien in de verdrukking of het kruis wat Hij je gaf toen Hij je naar Hem wilde lokken? Of in het Zwaard van Zijn mond? "Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest opdat ik HEERE Uw Goddelijk recht zou leren" of "Ik dank U dat Gij toornig om mij geweest zijt maar Uw toorn is afgeweken en Gij vertroost mij." Of het lied van Hanna: "De Heere dood én maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen én weer opkomen." Of het lied van Hebreeën 12? Die ogen die vlammen als een heilig liefdevuur. Hij waarschuwt in liefde. Lees de brieven maar eens die de verheerlijkte Koning stuurt aan Zijn gemeentes. (Openbaringen 2-3) Hoort dat dan niet bij Zijn liefde? Eerst het opensnijden voordat de kwaal kan worden genezen. Niet door een pleister te plakken op een kankergezwel. Dat is toch geen liefde?


Sorry, ik kan niks met dergelijke theologische dogma's. De liefde van Jezus ken ik vanuit wat over hem geschreven staat: zijn leven, zijn gedachtengoed, wat hij deed, waar hij blij van werd, of juist boos over werd. Dat raakt me, daar geloof ik in.

Yada schreef:De vervulling van de wet is liefhebben daar heb je helemaal gelijk in. Maar Galaten 5 is niet de enige tekst die daar over gaat. In Mattheus 22 krijgt de Heere een vraag en geeft Hij antwoord


Tja, ik zei ook o.a. in Galaten 5. Tuurlijk zijn er veel meer plaatsen waar met andere woorden hetzelfde staat.
Yada schreef:Snap je dat bij het eenvoudige spreken over dit onderwerp dus wel vaak dezelfde woorden gebruikt worden maar er verschillen in inhoud naar boven komen? Als er onderlinge liefde is dan zou het geen probleem hoeven zijn om rustig en inhoudelijk over dit onderwerp te spreken. Maar nu is het alsof er met een grote vinger van een afstandje naar sommige Bijbelteksten wordt gewezen: --> die mogen niet meedoen!


Dat hangt ervan af waar het over gaat, je kunt nou eenmaal niet alle teksten op alle onderwerpen toepassen. Die doen dan fff niet mee, klopt helemaal.
Als je er vanuit gaat dat God je hart aanziet, hoef je alleen maar in je eigen hart te kijken wat erin zit, wat je wel of niet liefhebt. Dat is een hartelijk geloof!
En ik kan je verzekeren dat niks van het 'de man is het hoofd van de vrouw' mijn hartelijke liefde triggert.
Ik ga mezelf en God niet proberen voor de gek te houden met een belijdenis dat ik daarin geloof, dat zou in werkelijkheid nooit meer zijn dan een stukje geloofsbelijdenis van die leer.
Je gelooft het wel, en als je serieus genoeg bent probeer je er ook naar te leven maar dat betekent op zich helemaal niet dat het uit je hart komt.
Als zoiets echt vanuit je hart komt dan merk je dat aan duizend kleine dingen, niet alleen bij bepaalde beslissingen.
Naar mijn stellige overtuiging heeft dat ook helemaal niets met het christelijke geloof te maken, dat gaat over de moraal en je gezindheid.
En als jij werkelijk zou geloven dat een vrouw een man niet mag onderwijzen zou je hier geen ellenlange posten neerpennen lijkt mij.
Begrijp me goed, ik vind het dikke prima en van mijn mag je geloven wat je wilt. Die vrijheid neem ik voor mezelf ook.

Ik ontken de vrouwonvriendelijke cultuur niet. In die zin vind ik het ook heel normaal in de Bijbel alledaagse voorbeelden tegen te komen uit die cultuur.
Wat dan nog wel eens gebeurt, iemand wil iets duidelijk maken en gebruikt daarvoor een voorbeeld en vervolgens gaat men los op het voorbeeld alsof dat een doel in zichzelf is. Zoiets als wanneer je je hond wijst waar de bal ligt en die vervolgens naar je vinger gaat happen.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23563
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Marnix » 18 feb 2024 22:04

Yada schreef:Onze Maker heeft ons inderdaad niet als slaaf geschapen. Of toch ergens wel?.. Maar 'slavernij' is door de Heere God opzich niet verboden wel heeft Hij beschermende regels daar rondom gegeven in de wetten voor het volk. Met de herinnering aan de tijd dat zij zelf slaven waren in Egypte. Het jubeljaar bijvoorbeeld. De inhoud van het woord 'slaaf' is door de jaren heen wel veranderd waardoor wij er niet meer helemaal helder naar kunnen kijken. Maar wat je nu doet is wat er eigenlijk continue in de kerk gebeurd. De focus van de boodschap wordt afgeleid van 'onderdanig' zijn naar 'slaven'. Terwijl hele hoofdstukken draaien om de onderwijzing/vermaning tot onderdanigheid/gehoorzaamheid van vrouw aan man, kind aan ouder, slaaf aan meester.

Paulus is een slaaf van Christus. Eerder zei je dat het Goede Herder zijn van Jezus maar één beeld was van Hem. Nu is één beeld van de relatie van Christus en Zijn Bruid ook die van Meester/Eigenaar en slaaf. Daarom zeg ik steeds dat het tendiepste niet gaat om 'wie er de broek aan heeft' maar dat het Gaat om Wie Christus is. En hoede je relatie met Christus hoort te zijn. Daarom geeft de Heere zoveel beelden. Het is niet in één beeld te vangen. Maar alles bijelkaar maakt dat er in Zijn Woord toch 'iets' van zichtbaar wordt. Zo kun je voor jezelf toetsen of je dat herkent in je relatie met Hem. Ken je Hem ook in dat beeld of ken je Hem zo niet? Ja, de Heere heeft ook gezegd: "Ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen" En Hij heeft Zichzelf een Liefdesslaaf gemaakt aan Zijn Vader en Zijn oor laten doorboren. Dan is dat ook een deel daarvan. Daarom schreef ik over dat juk.


Paulus is een dienstknecht van Jezus Christus. Dat is wel iets anders dan een slaaf. Dat wordt wel duidelijk als we lezen over hoe Israel bevrijd werd uit de slavernij van Egypte en hoe dat wijst op onze bevrijding uit de slavernij van de zonde. Paulus schrijft dan ook in Romeinen 8 dat we de Geest niet hebben ontvangen om opnieuw als slaven, in angst te leven maar dat we de Geest hebben ontvangen om Gods kinderen en erfgenamen te zijn. Zie ook Galaten 3:28/29 en dan hoofdstuk 4 vers 1-7. Glashelder wordt dat onderscheid gemaakt, niet meer slaven van de zonde maar kinderen van God! De rest van het hoofdstuk bevestigt dat nog eens als het gaat over de twee vrouwen en van wie wij kinderen zijn.

En dan mogen wij in deze tijd ook vechten tegen slavernij, mensen die anderen weer tot slaaf willen maken omdat het niet past bij wat wij geloven, omdat het niet wijst op het leven in Christus. Niet voor niets waren het prominente (en minder prominente) christenen als Wilberforce die zich hard maakten voor de afschaffing van de slavernij.


Nee, Hij bracht geen nieuwe geboden. Hij droeg de 2 geboden waaraan de ganse wet en de profeten hingen in Zijn hart om Zijn liefde en ijver brandt. Ja, Hij vervulde de ceremoniële wetten die Zijn volk hadden moeten opvoeden (tuchtigen) en hen tot Hem hadden moeten brengen. In al die gevallen, heiden, onreine, zieken liet Hij zien wie wij zijn. Dat we er buiten moeten staan maar dat Hij het alleen is Die je uit genade binnen brengt. In de ceremonieele wetten gaf Hij plaatjes zoals je met kleine kinderen doet om ze iets te leren wat je hen nog niet echt met woorden kan uitleggen. Om hen het gewicht van een bepaalde zaak te leren. (Galaten)


Jezus zegt zel: Ik geef u een nieuw gebod. Hoe kan je dan zeggen dat Hij dat niet deed? Je kan stellen dat de geboden niet veranderen maar de context veranderde enorm. Waar het Joodse geloof er alleen voor de Joden was werd het door Hem ook voor de heidenen. Waar de oude wetten voorschreven om je naaste lief te hebben leerde Hij ons onze vijanden lief te hebben. Waar de sabbatwet voor Hem gold veranderde dat daarna. De tempeldienst werd afgeschaft, het voorhangsel scheurde. Spijswetten en reinigingswetten waren niet meer relevant. Er veranderde heel veel in de geboden.


Ik nodig ook graag iedereen uit om mee te gaan en om onder Zijn Woord te komen waar de Heere Zelf wil spreken door Zijn Geest en waar het Woord ook kracht doet. Waar de kracht ervan niet verloochend wordt. Dat betekent dat ze dan net zoals alle andere mensen zullen horen van de 'Schrik des Heeren' omdat de liefde van Christus ons dringt. Omdat er geen onderscheidt is. Velen doen alsof LHBTIQUVWXYZ zo anders zijn dan alle andere mensen maar dat zijn ze eigenlijk niet. Netzoals nette kinderen of rebellerende kinderen, onderdanige vrouwen of niet onderdanige vrouwen, er zal geen onderscheidt gemaakt worden. Alle hoorders zal verkondigd worden dat ze een volkomen gerechtigheid en een volkomen gehoorzaamheid nodig hebben. Dat ze niet met hun 'ik' kunnen bestaan voor Die heilige Rechter maar dat ze een Middelaar, een volkomen heilige Plaatsbekleder nodig hebben. Ook voor hun gevoelens en gedachten. Net zoals ik en netzoals andere mensen met hún gevoelens en hún gedachten. We hebben allemaal nodig dat Hij voor ons gedacht en gevoeld heeft.

Wanneer zij de prediking geloven, de arm van de Heere aan hen geopenbaard is. Wanneer ze gedoopt zijn, gestorven met Christus en aan hun eigen liefde, opgestaan in een nieuw godzalig leven dan zullen ze ook opgewekt worden om de dingen te zoeken die boven zijn en hun wandel in de hemel te laten zijn en niet op deze aarde. Om hun identiteit niet in zichzelf en hun gevoelens te zoeken maar in hun Liefhebber, Eigenaar en Man. Daarom kan hen gezegd worden:

Zij zullen daar geen aantstoot aan geven omdat ze Hem kennen Die hen dat zegt en omdat ze Zijn Naam kennen. Met de belofte dat de Heere hen door Zijn opstandingskracht zal bijstaan. (2 Petrus 1) Wanneer je een nieuw schepsel bent in Christus Jezus en Hij in je woont door Zijn Heilige Geest dan erken je dat de HEERE God is en jij niet. Pas dan zul je genezen zoals Nebukadnezar genas van zijn voelen een os te zijn. Dan zullen je hoogmoed en maakbaarheids gedachten verschrompelen zoals bij de moordenaar aan het kruis. Wij hangen hier rechtvaardig. Dan erken je dat Zijn wetten volmaakt zijn en dat de Vader Zijn Zoon zo lief had en met vreugdezalf overgoten heeft omdat Hij het recht beminde en de zonde haatte. Waneer je geroepen bent, gerechtvaardig in Christus is dat niet het eindoel. Zijn doel is om je aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te maken. Zodat jij ook de zonde meer en meer gaat haten en meer en meer met Zijn vreugdezalf overgoten wordt. Ziende op Hem en Zijn kruis. Ziende op hoe Hij jou verdroeg en verdragen heeft. (Trouwens... ik ben er van overtuigd dat wij allen schuld hebben aan de grote zonden en gevolgen daarvan in de maatschappij. Door onze hoogmoed en maakbaarheidsgedachten zijn er nu zoveel jongeren die verdrinken in de chaos van de vrijheid.)

Ik heb even geen tijd meer maar hoop nog verder te reageren.


Klopt, velen doen alsof LHBTQIA+ anders zijn dan jij en ik en andere mensen, daar gaat het denk ik juist mis. Als we ze wat meer als gelijken gaan zien en beseffen dat we allemaal Hem net zo hard nodig hebben wordt het een stuk beter. En met je eens dat we dat allemaal moeten inzien!
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”

Yada
Mineur
Mineur
Berichten: 106
Lid geworden op: 06 aug 2016 20:37

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Yada » 19 feb 2024 21:47

naamloos schreef:Tja, daar kun je over discussiëren natuurlijk, bijv. de agapè liefde die belangeloos doet wat goed is voor de ander.
Of je bedoelt gewoon warme genegenheid, oprechte en warme belangstelling en respect voor een ander, of alles bij elkaar.
Een van de meest belangrijke dingen in de liefde vind ik dat je de ander vrij laat, tenzij hij/zij een ander schaadt. Tegen iemand die een verkeerde keuze voor zichzelf maakt kun je zeggen waarom je dat niet goed lijkt als je niet weet of hij/zij zich dat realiseert, maar je dwingt niet maar respecteert; zoals de vader in de gelijkenis bij de verloren zoon hem niet verhinderde weg te gaan maar hem daarentegen het gevraagde geld gaf en hem liet gaan waarheen hij wilde, en hem nochthans in zijn hart bewaarde

(Sorry, ik kan niks met jouw dogma over liefde... :wink: ) Je houdt jezelf echt voor de gek hoor als je denkt dat jij geen dogma hebt. Iedereen heeft een 'leer' van waaruit je het Woord/Jezus bekijkt. En hoe vaak doe jij iets echt belangeloos?

Maar ik kan je idd niet tegenhouden als je wilt gaan. Ik lijk niet op de vader in de gelijkenis maar eigenlijk het meest op die gemene vrekkige boer hè? Ik laat je nog geen ‘varkensvoer’ eten. Zo is de Heere niet. (Tenminste Hij regeert alles...) Hij laat op de hoeken van het land nog wat staan voor de armen maar alleen op Zijn Eigen akker hè. Hij wil je voor Hemzelf. Niet op een andere akker. In de Bijbel staat dat je woorden kunt opeten…

Ja, het leven en de liefde van de Heere Jezus raakte eigenlijk iedereen wel. Of ze nu wilden of niet. Maar niet iedereen verstond/verstaat het. Veel mensen genoten van Zijn werken en volgenden Hem maar Hij waarschuwt hen in liefde: "Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld." En Hij zei bijvoorbeeld: "Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden, tenzij dat gij het vlees van den Zoon des mensen eet en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven."

naamloos schreef:Tja, ik zei ook o.a. in Galaten 5. Tuurlijk zijn er veel meer plaatsen waar met andere woorden hetzelfde staat.

En andere plaatsen die meer licht laten schijnen over wat nu de inhoud van die woorden is. Of wil je liever niet méér weten over wat dat betekent? Wat de Heere bedoeld met dat 'liefhebben'? Liever een beetje in de duisternis blijven? Doe ik soms ook. Soms kan ik het zelf niet eens zien waar ik het doe. Maar dan gaat de Heere steeds er op wijzen. Totdat ik er achterkom dat ik er omheen wil en dan moet ik buigen. Buigen lijkt altijd heel vervelend maar als je dat aan Zijn voeten met gaten mag doen is het het mooiste wat er is.

naamloos schreef:Dat hangt ervan af waar het over gaat, je kunt nou eenmaal niet alle teksten op alle onderwerpen toepassen. Die doen dan fff niet mee, klopt helemaal.
De tekst: "De man is het hoofd van de vrouw" doet niet mee bij het onderwerp: "De man is het hoofd van de vrouw"? #-o

naamloos schreef:Als je er vanuit gaat dat God je hart aanziet, hoef je alleen maar in je eigen hart te kijken wat erin zit, wat je wel of niet liefhebt. Dat is een hartelijk geloof! En ik kan je verzekeren dat niks van het 'de man is het hoofd van de vrouw' mijn hartelijke liefde triggert. Ik ga mezelf en God niet proberen voor de gek te houden met een belijdenis dat ik daarin geloof, dat zou in werkelijkheid nooit meer zijn dan een stukje geloofsbelijdenis van die leer.
Nee, je moet jezelf ook zeker niet voor de gek houden als je het niet gelooft. Maar tóch houd je jezelf ook wel voor de gek. Jij gaat in je eigen hart kijken en tegelijkertijd verwerp je Het Woord. En als je Zijn Woord verwerpt verwerp je Hem. Zoals in Jesaja 53: Wie heeft onze prediking gelooft? En aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard? Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij Hem aanzagen. Terwijl de Heere zegt dat Hij juist Zijn Woord gebruikt om je hart open te leggen. Hij zegt dat Hij de hartekenner is. Niet jij... Hij zegt niet dat Hij jou hart hetzelfde ziet als dat jij het kan zien.
Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten; En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen met Welken wij te doen hebben.
Hij heeft ook gezegd dat ons hart arglistig is. Dodelijk... Daarom zegt de Heere Jezus, laat Mij nou in je hart schijnen. Kom... laat Mijn Woord je onderzoeken. Laat ons samen redeneren. Al waren je zonden als scharlaken Ik zal ze zo wit maken als sneeuw en al waren ze rood als karmozijn, Ik zal ze maken als witte wol. Mijn waarheid zal je echt vrijmaken... Want ken je Mijn naam wel? Als je Zijn Naam echt kent dan krijg je Hem zo lief. Netzoals die zondige vrouw die Zijn voeten natmaakte met haar tranen. Zij heeft veel lief want haar is veel vergeven.

Nu zeg je: Ik heb lief hoor... zolang dat woord van 'de man is het hoofd van de vrouw' maar niet in mijn buurt komt. Je hebt dus voorwaarden om lief te hebben. Zolang het maar niet in botsing met jouw liefde/gevoel/gedachten komt is het prima. Dat noem je met een mooie zin: "Je kop in het zand steken." Zo kan ik ook wel 'liefde' in mijn hart vinden... Maar het gaat er maar om dat je hetzelfde verstaat onder liefhebben als de Heere Jezus dat doet. Want straks komt Hij terug en dan zal Hij een scheiding maken. (Mattheus 25)

naamloos schreef:Je gelooft het wel, en als je serieus genoeg bent probeer je er ook naar te leven maar dat betekent op zich helemaal niet dat het uit je hart komt.
Als zoiets echt vanuit je hart komt dan merk je dat aan duizend kleine dingen, niet alleen bij bepaalde beslissingen.
Naar mijn stellige overtuiging heeft dat ook helemaal niets met het christelijke geloof te maken, dat gaat over de moraal en je gezindheid.
En als jij werkelijk zou geloven dat een vrouw een man niet mag onderwijzen zou je hier geen ellenlange posten neerpennen lijkt mij.
Begrijp me goed, ik vind het dikke prima en van mijn mag je geloven wat je wilt. Die vrijheid neem ik voor mezelf ook.
:) Maar wat ziet de Heere nou uit jouw hart komen? Hij wil ons leren hoe Hij naar ons kijkt.

Hij heeft ons nog meer woorden gegeven om ons hart te ontdekken en om ons te onderwijzen. Hij zegt niet dat en vrouw nooit mag onderwijzen... Aquila en Priscilla mochten de voorganger Apollos ook apart nemen en hem verder onderwijzen. Ook wil de Heere dat de oudere vrouwen de jongere vrouwen onderwijzen. Ik ben niet over jou gesteld en we zijn niet in een samenkomst. Toch zou ik het liever niet doen. Toch… als er hier geen mannen zijn die jou aan te spreken op je pad naar de afgrond dan moet ik dat doen. Je kunt hier je ‘vrijheid’ nemen en anderen (bijv. die meelezen) hun ‘vrijheid’ gunnen. Maar als je een andere Jezus volgt dan de Jezus waarvan de Schriften getuigen en door een andere geest geleid wordt dan de Geest van Christus dan ben je helemaal niet vrij maar gevangen in de banden van de duivel. En komt de eeuwige gevangenis op je af waar de Heere je niet voor gemaakt heeft. Zou je dan niet gewaarschuwt willen worden? Dit is de liefde van Christus. Laat je met de God van de Bijbel verzoenen zegt Hij.

naamloos schreef:Ik ontken de vrouwonvriendelijke cultuur niet. In die zin vind ik het ook heel normaal in de Bijbel alledaagse voorbeelden tegen te komen uit die cultuur. Wat dan nog wel eens gebeurt, iemand wil iets duidelijk maken en gebruikt daarvoor een voorbeeld en vervolgens gaat men los op het voorbeeld alsof dat een doel in zichzelf is. Zoiets als wanneer je je hond wijst waar de bal ligt en die vervolgens naar je vinger gaat happen.
Vindt jij onze cultuur ‘vrouwvriendelijk’?

Ja, ik ben een monster in communiceren. Sta me toe dat ik nog een beetje oefen.
Zie verder mijn antwoord aan Marnix.
Laatst gewijzigd door Yada op 20 feb 2024 09:10, 7 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23563
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Marnix » 19 feb 2024 22:51

Toch gaat een tekst als 1 Timotheus 2 niet direct over het huwelijk als je hem gewoon leest.

Ook wil ik dat de vrouwen zich waardig, sober en ingetogen kleden. Ze moeten niet opvallen door een opzichtige haardracht, dure kleding, goud of parels, maar door goede daden, zoals gepast is voor vrouwen die zeggen dat ze God vereren. Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst en zich gezag aanmatigt over mannen; ze moet bescheiden zijn.

Er staat “mannen” en niet “een man”. Dus als jij een tekst aanhaalt met “dat staat er toch gewoon letterlijk” dan moet je dit ook letterlijk nemen. Want eerst werd Maar nu vind je opeens dat je als vrouw prima mannen kan onderwijzen. Waar ik totaal geen moeite mee hebt hoor, maar je moet wel consequent zijn. Er staat toch dat je dat niet mag. Dus blijkbaar vat je dat ook anders op, plaats je het in een bepaalde cultuur en context. Logisch want jij vrouw in een heel andere tijd dan toen.
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4544
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor naamloos » 20 feb 2024 09:47

Yada schreef:(Sorry, ik kan niks met jouw dogma over liefde... :wink:) Je houdt jezelf echt voor de gek hoor als je denkt dat jij geen dogma hebt. Iedereen heeft een 'leer' van waaruit je het Woord/Jezus bekijkt. En hoe vaak doe jij iets echt belangeloos?


Ik gaf een paar betekenissen over het woord liefde, dat heeft niet zoveel met dogma's te maken. Dat kun je gewoon in een woordenboek vinden.
Overigens heb ik ook niet gezegd dat ik geen dogma's heb. Mijn dogma is dat God liefde is, rechtvaardig en vergevingsgezind.

Yada schreef:Maar ik kan je idd niet tegenhouden als je wilt gaan. Ik lijk eigenlijk het meest op die gemene vrekkige boer hè? Ik laat je nog geen ‘varkensvoer’ eten. Zo is de Heere niet. Hij laat op de hoeken van het land nog wat staan voor de armen maar alleen op Zijn Eigen akker hè. Hij wil je voor Hemzelf. Niet op een andere akker. In de Bijbel staat dat je woorden kunt opeten…


Ik ken je niet, maar als ik op je schrijven afga vind ik je veel meer op de oudste zoon lijken.

Yada schreef:En andere plaatsen die meer licht laten schijnen over wat nu de inhoud van die woorden is. Of wil je liever niet meer weten over wat dat betekent? Wat de Heere bedoeld met dat 'liefhebben'? Liever een beetje in de duisternis blijven? Doe ik soms ook. Soms kan ik het zelf niet eens zien waar ik het doe. Maar dan gaat de Heere steeds er op wijzen. Totdat ik er achterkom dat ik er omheen wil en dan moet ik buigen. Buigen lijkt altijd heel vervelend maar als je dat aan Zijn voeten met gaten mag doen is het het mooiste wat er is.


Wees gerust, ik heb de Bijbel al heel wat keren van kaft tot kaft gelezen/bestudeerd.
Ik koos Galaten 5 uit omdat het daar kort en krachtig staat.
1 Kortinthe 13 vind ik ook een aanrader, dat beschrijft hoe de liefde werkt in de praktijk van het leven.

Yada schreef:De tekst: "De man is het hoofd van de vrouw" doet niet mee bij het onderwerp: "De man is het hoofd van de vrouw"?


Zei ik dat? :neeschudden: Dit is wat ik zei: "Dat hangt ervan af waar het over gaat, je kunt nou eenmaal niet alle teksten op alle onderwerpen toepassen. Die doen dan fff niet mee, klopt helemaal."
Maar goed, De man is het hoofd (in het Grieks kepahale) van de vrouw: Letterlijk betekent kephale gewoon hoofd/kop, een lichaamsdeel.
Lijkt me duidelijk dat hoofd/kephale dus een metaforische betekenis moet hebben.
Voor ons is het gebruikelijk om aan autoriteit en leiderschap te denken, maar van belang is natuurlijk of dat in de tijd van Paulus ook zo was.
En dat was nou juist niet het geval, toen was het gebruikelijk om bij de metaforische betekenis van 'hoofd' te denken aan bron/oorsprong.
(Het woord kefhale werd ook gebruikt voor de bron of het begin van een rivier. Grieken en Romeinen hebben bij dat begin vaak een hoofd van een man of een stier afgebeeld) Dat wist de vroegchristelijke kerk ook wel hoor!
https://equamusic.blogspot.com/2006/02/ ... ginta.html


Yada schreef:Nu zeg je: Ik heb lief hoor... zolang dat woord van 'de man is het hoofd van de vrouw' maar niet in mijn buurt komt. Je hebt dus voorwaarden om lief te hebben. Zolang het maar niet in botsing met jouw liefde/gevoel/gedachten komt is het prima. Dat noem je met een mooie zin: "Je kop in het zand steken." Zo kan ik ook wel 'liefde' in mijn hart vinden... Maar het gaat er maar om dat je hetzelfde verstaat onder liefhebben als de Heere Jezus dat doet. Want straks komt Hij terug en dan zal Hij een scheiding maken. (Mattheus 25)


Jezus zei 'wie mijn geboden onderhoudt, die is het die mij liefheeft' en ook 'wie mijn woorden doet zal het koninkrijk van God ingaan.'
Ik ben een voorstander van het gedachtengoed van Jezus, zie o.a. de bergrede.
En ik heb van Jezus nergens gelezen dat hij vrouwen beval om mannen als hun 'hoofd' te erkennen. En dreigen zat er al helemaal niet bij.
En die liniaal waar je het steeds over hebt: Jezus zei 'met de maat waarmee jij meet zal jouw de maat genomen worden' Markus 4.


Yada schreef:Nee, je moet jezelf ook zeker niet voor de gek houden als je het niet gelooft. Maar tóch houd je jezelf ook wel voor de gek. Jij gaat in je eigen hart kijken en tegelijkertijd verwerp je Het Woord. Terwijl de Heere zegt dat Hij juist Zijn Woord gebruikt om je hart open te leggen. Hij zegt dat Hij de hartekenner is. Niet jij... Hij zegt niet dat Hij jou hart hetzelfde ziet als dat jij het kan zien.


Hij zegt ook ''uit de vrucht kent men de boom'' Hoe je leven is, wat je doet en laat, waar je blij/bang/boos/verdrietig van wordt dat vertelt veel van wat er in je hart leeft. En , zoals Paulus zegt: "Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is?"
En soms doe of voel je wel eens dingen die je van jezelf niet verwacht. Dat vergeet ik niet, dus het valt wel mee met dat ik mezelf voor de gek hou. Ik verwerp alleen waar ik niet achter sta, waar ik niet in geloof, die ik verafschuw. Dat kan me gestolen worden.

Yada schreef:Hij heeft ons nog meer woorden gegeven om ons hart te ontdekken en om ons te onderwijzen. Hij zegt niet dat en vrouw nooit mag onderwijzen... Aquila en Priscilla mochten de voorganger Apollos ook apart nemen en hem verder onderwijzen. Ook wil de Heere dat de oudere vrouwen de jongere vrouwen onderwijzen. Ik ben niet over jou gesteld en we zijn niet in een samenkomst. Toch zou ik het liever niet doen. Toch… als er hier geen mannen zijn die jou aan te spreken op je pad naar de afgrond dan moet ik dat doen. Je kunt hier je ‘vrijheid’ nemen en anderen (bijv. die meelezen) hun ‘vrijheid’ gunnen. Maar als je een andere Jezus volgt dan de Jezus waarvan de Schriften getuigen en door een andere geest geleid wordt dan de Geest van Christus dan ben je helemaal niet vrij maar gevangen in de banden van de duivel. En komt de eeuwige gevangenis op je af waar de Heere je niet voor gemaakt heeft. Zou je dan niet gewaarschuwt willen worden? Dit is de liefde van Christus. Laat je met de God van de Bijbel verzoenen zegt Hij.


Een samenkomst-gemeente is niks anders dan een groep mensen die bijeen is.
Dat kan in een (kerk)gebouw, in de openlucht, in huizen of bijvoorbeeld hier op het het forum waar we digitaal samenkomen.
En als je het nu op eredienst gooit dan zeg ik dat de Bijbel leert dat alles wat we doen, eten drinken of wat dan ook, we moeten doen ter ere Gods.

Je bedoelt een andere Jezus en een andere geest zoals jij die uit de schrift (en leer) interpreteert denk ik?
Iemand die me zal veroordelen en in een eeuwige afgrond zal gooien als ik mannen niet als 'hoofd' erken?
Waar kan ik dat in de Bijbel vinden? Waar staat dat dat een breekpunt is voor je eeuwige toekomst?

Yada schreef:Vindt jij onze cultuur ‘vrouwvriendelijk’?


Nou vind ik inderdaad dat er ook in onze cultuur nog aardig wat vrouwonvriendelijk is.
Wat dacht je bijvoorbeeld van femicide, ongelijkheid in salaris, objectificatie van de vrouw ... google maar eens op genderdiscriminatie.

Maar ik had het over de vrouwonvriendelijkheid cultuur uit de Bijbeltijd: @Naamloos "Ik ontken de vrouwonvriendelijke cultuur niet. In die zin vind ik het ook heel normaal in de Bijbel alledaagse voorbeelden tegen te komen uit die cultuur. Wat dan nog wel eens gebeurt, iemand wil iets duidelijk maken en gebruikt daarvoor een voorbeeld en vervolgens gaat men los op het voorbeeld alsof dat een doel in zichzelf is. Zoiets als wanneer je je hond wijst waar de bal ligt en die vervolgens naar je vinger gaat happen."
Ik moest daarbij denken aan jouw 'preek' over Petrus. Je doet alsof gehoorzaamheid en onderdanigheid een doel in zichzelf is.
Maar Petrus zegt juist ''leef als vrije mensen' (wat hem niet verhinderde een dringende vraag te stellen), en het doel is Opdat zij (de ongelovigen) door onze goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen; en dat mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden door het gedrag van vrouwen voor God gewonnen worden.
En natuurlijk spreekt Petrus daarbij vanuit zijn cultuur waar het normaal was dat vrouwen onderdanig/onderworpen waren.
Het doel is dus niet de oude vrouwonvriendelijke cultuur in stand houden, maar God eer bewijzen door goed te doen, en dat doe je gewoon in je eigen cultuur. En intussen mogen misstanden in onze hedendaagse cultuur ook gewoon aangepakt worden!

Yada schreef:Ja, ik ben een monster in communiceren. Sta me toe dat ik nog een beetje oefen.
Absoluut! oefen nog maar even ... :wink:
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 964
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Jesaja40 » 20 feb 2024 14:48

Marnix citeert:

Jezus zegt zelf: Ik geef u een nieuw gebod. Hoe kan je dan zeggen dat Hij dat niet deed? Je kan stellen dat de geboden niet veranderen maar de context veranderde enorm. Waar het Joodse geloof er alleen voor de Joden was werd het door Hem ook voor de heidenen. Waar de oude wetten voorschreven om je naaste lief te hebben leerde Hij ons onze vijanden lief te hebben. Waar de sabbatwet voor Hem gold veranderde dat daarna. De tempeldienst werd afgeschaft, het voorhangsel scheurde. Spijswetten en reinigingswetten waren niet meer relevant. Er veranderde heel veel in de geboden.


Is dat echt zo Marnix? Dit is christelijke benadering die daarmee de Joodse wetten en regels verafschuwen. De tempeldienst werd niet afgeschaft maar teniet gedaan door de Romeinse overheersers. Dat het voorhangsel scheurt in de tempel is een zichtbare uiting van rouw van de Eeuwige over het sterven van Zijn Zoon. De spijswetten zijn nog steeds van kracht.

Waar staat dat de Messias de wetten heeft ontbonden en teniet gedaan? De kerken hebben die eenzijdig ongeldig verklaard en alle Bijbelse gronden aangepast naar hun dogma's door de eeuwen heen. Daarmee gaan die rechtstreeks tegen het gebod in van de spijswetten en de sabbatten. Een nieuwtje is dat niet, de profeet Daniël spreekt daar al over het veranderen van de tijden van buitenaf. Jullie christenen krijgen op een presenteerblaadje de datum van Pesach aangereikt. Nee, dat is alleen maar voor de Joden, wij bepalen het zelf wel als het maar nooit gelijk zal vallen. Antisemitisme ten top richting de Bijbelse feestdagen.

Maar laat ik de vraag scherper stellen: is de Eeuwige inconsistent ten opzichte van Zijn geboden en instellingen? Zou Hij dat over zijn kant laten gaan? Nee, nimmer! Hij is de Onveranderlijke. Door onze eigen toedracht zijn wij Joden in een positie gebracht waarin het niet meer mogelijk was om de tempeldienst voort te zetten. Ook de apostel Paulus brengt keurig netjes zijn offer in de tempel. Zou er zegen rusten op de kerken? Gelet op de vele duizenden denominaties wereldwijd denk ik van niet. Kerken lopen leeg en waar vindt men nog geloof als Bijbelse feesten en normen worden beschouwd als nietszeggend.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 23563
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Marnix » 20 feb 2024 16:34

Jesaja40 schreef:Marnix citeert:

Is dat echt zo Marnix? Dit is christelijke benadering die daarmee de Joodse wetten en regels verafschuwen. De tempeldienst werd niet afgeschaft maar teniet gedaan door de Romeinse overheersers. Dat het voorhangsel scheurt in de tempel is een zichtbare uiting van rouw van de Eeuwige over het sterven van Zijn Zoon. De spijswetten zijn nog steeds van kracht.

Waar staat dat de Messias de wetten heeft ontbonden en teniet gedaan? De kerken hebben die eenzijdig ongeldig verklaard en alle Bijbelse gronden aangepast naar hun dogma's door de eeuwen heen. Daarmee gaan die rechtstreeks tegen het gebod in van de spijswetten en de sabbatten. Een nieuwtje is dat niet, de profeet Daniël spreekt daar al over het veranderen van de tijden van buitenaf. Jullie christenen krijgen op een presenteerblaadje de datum van Pesach aangereikt. Nee, dat is alleen maar voor de Joden, wij bepalen het zelf wel als het maar nooit gelijk zal vallen. Antisemitisme ten top richting de Bijbelse feestdagen.


Dat het voorhangsel scheurt zegt wel degelijk iets over de tempeldienst. Jezus kondigde al aan dat er een tijd zou komen dat het niet meer zou uitmaken waar we Hem aanbidden. (Joh 4). En als we de brief aan de Hebreeen lezen wordt daar (Hoofdstuk 7-10) helder uitgelegd waarom de tempeldienst heeft afgedaan. Ook als het gaat om de spijsweten vinden we er genoeg tekenen voor: Alles wat je op de vleesmarkt kan kopen mag je eten. In zichzelf is niets onrein. Zie 1 Kor 8, Rom 14. Zie Petrus de een visioen krijgt waarop hij allerlei onreine dingen ziet en wordt uitgenodigd ervan te eten en dan zegt: nee, dat ga ik niet doen, dat is verboden. En de reactie is dan: Wat God rein heeft verklaard moet je de mens niet onrein verklaren. Natuurlijk gaat dat over de heidenen die in het verbond worden opgenomen maar dat is ook precies waar naar werd verwezen met de spijswetten en als die niet hadden afgedaan had God mensen dan uitgenodigd om te zondigen, alleen om iets duidelijk te maken? Dan zou er een ander beeld gekozen zijn. Jezus zegt dat Hij niet kwam om de wet af te schaffen maar om die te vervullen.

Maar laat ik de vraag scherper stellen: is de Eeuwige inconsistent ten opzichte van Zijn geboden en instellingen? Zou Hij dat over zijn kant laten gaan? Nee, nimmer! Hij is de Onveranderlijke. Door onze eigen toedracht zijn wij Joden in een positie gebracht waarin het niet meer mogelijk was om de tempeldienst voort te zetten. Ook de apostel Paulus brengt keurig netjes zijn offer in de tempel. Zou er zegen rusten op de kerken? Gelet op de vele duizenden denominaties wereldwijd denk ik van niet. Kerken lopen leeg en waar vindt men nog geloof als Bijbelse feesten en normen worden beschouwd als nietszeggend.


Het heeft helemaal niets met inconsistentie te maken. Als God consistent was, waarom was er dan een eerste verbond en kwam er daarna in Christus een nieuw verbond? Is God dan inconsistent omdat het eerste verbond heeft afgedaan (staat letterlijk in mijn Bijbel?). Is God inconsistent omdat vroeger alleen de Joden bij Gods volk hoorden en nu ook de heidenen? Omdat vroeger dierenoffers gebracht moesten worden en nu Jezus met Zijn offer alles heeft betaald? Wil jij beweren dat dat inconsistent is?! Wonderlijk. Ik hoor dat om me heen ook wel af en toe om me heen. Alles moet blijven zoals het is want anders zou God inconsistent zijn. Alles wijst op Christus en met Hem verandert alles. Het evangelie gaat naar de heidenen, de schuldoffers en brandoffers zijn niet meer nodig wat Hij bracht het offer van Zijn leven wat veel beter is. Er hoeft geen bloed van dieren meer te vloeien van Zijn bloed reinigt ons, daarmee is het nieuwe verbond bekrachtigd.

Hoe kan Paulus anders zeggen: "Omdat ik één ben met de Heer Jezus ben ik ervan overtuigd dat niets in zichzelf onrein is, maar dat het onrein is voor wie het als onrein beschouwt"? (Romeinen 14:14) en iets verderop: Weliswaar is alle voedsel rein maar zorg dat je er anderen geen aanstoot mee geeft (vers 20). Kortom, uit alles blijkt dat er wel degelijk dingen veranderd zijn door het offer van Jezus Christus en dat het nieuwe verbond andere bepalingen kent dan het oude omdat Jezus het eerste verbond vervulde en het plaatsmaakte voor een beter verbond. Ik kan er als ik de Bijbel lees niets anders van maken.
“God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing.”
― C.S. Lewis”

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3460
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor benefietdiner » 20 feb 2024 17:02

Jesaja40 schreef:Waar staat dat de Messias de wetten heeft ontbonden en teniet gedaan?
In Efeziërs 2
bijzonder in Efeziërs 2 vers 14 waar staat: en den middelmuur des afscheidsels 43 gebroken hebbende,

De Staten Vertaling zegt bij 43 des afscheidsels: Of des tuins; namelijk die de Joden van de heidenen scheidde en afschutte, gelijk een muur twee huizen of plaatsen pleegt van elkander te scheiden. Waardoor de wet der ceremoniën verstaan wordt, die dit onderscheid tussen Joden en heidenen maakte. En Paulus schijnt hier ook te zien op het scheuren van het voorhangsel des tempels, dat scheurde toen Christus leed; Matth. 27:51; Luk. 23:45.

De ceremoniële wetten zijn echt vervuld in Christus.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 964
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Jesaja40 » 21 feb 2024 09:43

Marnix citeert:

En als we de brief aan de Hebreeën lezen wordt daar (Hoofdstuk 7-10) helder uitgelegd waarom de tempeldienst heeft afgedaan.


Kijk dat is nu weer die typische christelijke interpretatie van de Hebreeënbrief. Deze brief is speciaal gericht aan de Messiasbelijdende Joden om hen inzicht te geven dat door de voortgaande corruptie in de tempel en het corrumperende priesterschap er een einde gaat komen van de tempeldienst. Dat is de intentie van deze brief om mijn Messiasbelijdende geloofsgenoten te bemoedigen. Ja, jullie maken je zorgen over het verval van de priesterdienst en de tempeldienst. De Eeuwige waakt over jullie en zal dat spoedig wegnemen. Het is onze eigen Messias die voorzegt wat er gaat gebeuren.

De Hebreeënbrief gaat ook over de discussie die toentertijd gaande was over de positie van de engelen. Dat was nodig om helderheid te verschaffen wat de werkelijke positie is van de engelen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 964
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Jesaja40 » 21 feb 2024 10:31

Marnix citeert:

Ook als het gaat om de spijsweten vinden we er genoeg tekenen voor: Alles wat je op de vleesmarkt kan kopen mag je eten. In zichzelf is niets onrein. Zie 1 Kor 8, Rom 14. Zie Petrus de een visioen krijgt waarop hij allerlei onreine dingen ziet en wordt uitgenodigd ervan te eten en dan zegt: nee, dat ga ik niet doen, dat is verboden. En de reactie is dan: Wat God rein heeft verklaard moet je de mens niet onrein verklaren. Natuurlijk gaat dat over de heidenen die in het verbond worden opgenomen maar dat is ook precies waar naar werd verwezen met de spijswetten en als die niet hadden afgedaan had God mensen dan uitgenodigd om te zondigen, alleen om iets duidelijk te maken? Dan zou er een ander beeld gekozen zijn.


Beste Marnix, als wij naar de slager gaan staat er een aanduiding wat voor stukje vlees wij kunnen kopen. Je vraagt om een stukje van een dier en maakt daar onderscheid in. Je kunt daar rundvlees, paardenvlees, lamsvlees en varkensvlees kopen. Je moet maar geloven dat de slager je het juiste aan je verkoopt. Waar herken men het vlees aan op de markt? Aan de huid van het dier of aan de kop daarvan. Je kunt dan heel gemakkelijk een keuze maken en weet wat je koopt omdat je het herkent. Dat is de meest gezonde benadering van wat je voor vlees op de markt koopt. Wat onrein is kan wel gegeten worden maar is beslist geen voedsel wat door de Joden gegeten wordt.

Petrus krijgt een visioen te zien. Velen verwarren dat als een realiteit. Wij Joden projecteerden ons eigen visioen: de gehate heiden en de vreemdeling is niet koosjer. Het werd toen geleerd en in de praktijk toegepast. Met grote boog liepen wij om de vreemdeling heen. De Messias Yeshua accentueert dit ook in een gelijkenis. Wat is/was de foute benadering van de vrome Jood in die dagen? Onder mijn orthodoxe volksgenoten is dat nog steeds zo. Let maar eens op hoe zij mensen ontwijken.

Petrus wordt wakker geschud en daarmee alle Messiaanse Joden met hem. De vreemdeling en de heiden zijn niet onrein maar medeschepselen. Dat wordt hem duidelijk gemaakt door middel van een samenraapsel van onreine dieren. Sta op Petrus en eet. Petrus weigert drie keer en doorstaat de toets: hij zal niet eten van het onreine. Het gaat ook niet om het eten maar om de standvastigheid om te gehoorzamen. Net zoals vader Avraham getest werd door Yitschak te offeren. Deze voorbeelden zijn ons Joden niet vreemd. De heiden heeft veel meer inlevingsvermogen nodig om te doorgronden wat er echt staat. Het zogenaamde kwartje valt: de Eeuwige laat hem met deze goed doorstane test zien: heidenen zijn ook Zijn schepselen. Weet je nog wel Petrus dat wij Joden een licht moeten zijn voor de heidenen in deze wereld. Een complete openbaring en het druist in tegen het geldende afstandelijkheid naar de vreemdeling.

Dat het christendom het uitlegt dat de voedselwetten niet meer bestaan of rechtsgeldig zijn is hun interpretatie. Bijbels is het in ieder geval niet.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 964
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: De man is het hoofd van de vrouw

Berichtdoor Jesaja40 » 21 feb 2024 11:17

Benefietdiner citeert:

in Efeziërs 2
bijzonder in Efeziërs 2 vers 14 waar staat: en den middelmuur des afscheidsels 43 gebroken hebbende,

De Staten Vertaling zegt bij 43 des afscheidsels: Of des tuins; namelijk die de Joden van de heidenen scheidde en afschutte, gelijk een muur twee huizen of plaatsen pleegt van elkander te scheiden. Waardoor de wet der ceremoniën verstaan wordt, die dit onderscheid tussen Joden en heidenen maakte. En Paulus schijnt hier ook te zien op het scheuren van het voorhangsel des tempels, dat scheurde toen Christus leed; Matth. 27:51; Luk. 23:45.


Kijk Benefietdiner, dit is typisch het isoleren van de teksten. Dan krijg je geen helder beeld van wat er gezegd wordt en aan wie de boodschap is gericht. Hier worden de gelovigen uit de volkeren aangesproken op hun vroegere ongelovige positie. Duidelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen Joden en gelovigen uit de volkeren. De Joden hadden toegang tot het tempelcomplex. De gelovige heidenen hadden een beperking: tot hiertoe en niet verder. Een rangorde tot deze muur. Jammer voor die heidenen? Nee, het was de bepaling van de eeuwige, vastgelegd in de naam van de nakomelingen van Jaacov Israël wat betekent vorst G'ds. Zij kregen de eerste plaats toebedeeld met een verplichting een licht te zijn voor de heidenen. Dat herkent u ook wel.

Er is geen analoog aan het scheuren van het voorhangsel en het afbreken van de scheidingsmuur. Christenen denken van wel en leggen dat ook vaak zo uit. Toch is er wel degelijk een verschil. Het ene is de uiterste grens waar de heiden halt moet houden en niet verder mag treden om daar religieuze handelingen te verrichten. Bestudeert u vooral het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel en de functie daarin voor de vreemdelingen.

Het scheuren van het voorhangsel is gewoon het zichtbare teken van rouw van de Eeuwige. Waarom? Het heeft een functie, die tot op de huidige dag als bewijs dient ten opzichte van mijn niet gelovige volksgenoten. De Eeuwige laat daarmee op een bijzondere manier zien dat Hij begaan is met het lot van Zijn Zoon. Een bovennatuurlijk gebeuren wat erkend wordt zal ook de sleutel zijn bij mijn niet gelovige volksgenoten. Het scheuren van het voorhangsel is ook het even zichtbaar worden voor de gewone priesters die daar dienst deden in het heiligdom. De hogepriester in die dagen was een vazal van het Romeinse rijk. Het hogepriesterschap zou spoedig ten einde komen. Wat was het signaal naar de aanwezige priesters? Die enkele ooggetuigen keken naar de ark en het verzoendeksel. Het was een ongeoorloofde blik op straffe van. Hier gebeurt er niets en haastig sluiten zij het gordijn om maar niet te kunnen kijken. De werkelijke verzoening heeft zojuist plaats gevonden en over enkele uren is het Pesach. Waar leggen zij de relatie tussen de uittocht uit Egypte? Het gordijn moet dicht gehouden worden en de hernieuwde status van het open zijn sluiten zij. De Eeuwige zet die open, de ijverige goedbedoelende priester sluit deze. Zij hebben niet in de gaten wat er aan de hand is. Pas na de opstanding lezen wij dat vele priesters tot geloof komen in de Messias Yeshua. Zij doorzien wel wat er gaande is. De poort van verzoening is niet meer gesloten maar staat wijd open. Primair voor het huis van Israël en in aansluiting ook voor de volkeren. Mogen de volkeren zich dan massaal storten op het feit dat de ceremoniële wetten niet meer voor hen gelden? Er is nog even een pas op de plaats. Geen enkele wet is afgeschaft of teniet gedaan. Mattheus 5:17

De ceremoniële wetten zijn echt vervuld in Christus.


Natuurlijk heeft onze Messias zich volledig gehouden aan alle wetten voor zover die van toepassing op Hem zijn. Er zijn ook nog andere ceremoniële wetten: de wet op de kraamvrouwen. De wet van het Nazireërschap met zeer verstrekkende gevolgen en sancties op het niet nakomen daarvan.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.


Terug naar “[Religie] - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten