Vermaningen, bestraffingen in preken

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
elburger
Kapitein
Kapitein
Berichten: 867
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor elburger » 26 jun 2020 15:23

De mensen spreken het liefst over vergeving van de zonden. In vele kerken wordt niet of weinig gesproken over hel, de toorn van God, de waarschuwingen waarvan vele voorbeelden staan in de Bijbel.

Dan zal ik bij deze eens iets schrijven, want helwaardig zijn wij mensen van den beginne allemaal. God is ons nog genadig, doordat Hij zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden, als mens van vlees en bloed, geboren uit een vrouw, opdat enkel en alleen op Jezus' voorspraak er genade en vergeving mogelijk is bij God.
Wij spreken liefst niet over onze zonden en de toorn Gods, maar Jezus en vele anderen deden dat wel. Waarom nu dan bijna niet meer?

Een zondaar die niet bevreesd is over zijn zonden is niet begiftigd met wijsheid. Het is zoals met de tien maagden waarvan er 5 de wijsheid hadden om genoeg olie mee te nemen, en 5 waren zo "dom" om erop te rekenen dat het wel goed zou gaan.
In de tijd van Noach was het precies zo. Jaren lang werkte Noach aan de ark, velen hadden gered kunnen worden maar men lachte Noach uit. Daarmee kwam Gods toorn over al wat leefde wat zich op de aarde bevond.
Noach vreesde God, zie Hebr. 11 vs 7 waar staat:" Door het geloof door Goddelijke aanspraakvermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid.....".
Salomo schreef in Spreuken 22 vs 3:" Een kloekzinnig mens ziet het kwaad, en verbergt zich.....
Mozes zond 12 verspieders uit om het land Kanaän te onderzoeken. Van iedere stam 1 man. Teruggekomen van hun missie brachten zij verslag uit van hetgeen men had gezien. Men zag een land vloeiende van melk en honing, maar de angst voor de inwoners was zeer groot. Kaleb, stilde het volk voor Mozes en zeide: Laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten; want wij zullen het zeker overweldigen. Kaleb en Jozua vreesden niet en werden gespaard, de andere verspieders werden gestrafd en hebben dat land nooit betreden. De toorn van God was over die 10, de genade over Kaleb en Jozua.

Een kind van God, die kan men vergelijken met de wijze maagden. Men is voorbereid. Het wandelt in het licht, leeft naar Gods geboden. Als God dreigt, dan beeft de zondaar. Als God met hem twist, dan zwijgt hij. Als God hem beschuldigt over zijn zonden, dan valt men op de knieen en schreeuwt om genade en vergeving. God bestraft, God laat de roede over de mensen komen, maar God toont ook Zijn genade maar vaak weigert men om getroost te worden, omdat men zich schaamt over al het onrecht wat men God heeft aangedaan.
Maar de grootste kennis van hun wijsheid is hun kennis van Jezus en de wetenschap dat zij deel aan Jezus hebben. Paulus noemt het:" ... wijs gemaakt worden tot zaligheid, door het geloof , hetwelk in Christus Jezus is". ( 2 Tim.3 vs 15 )

Ik kan nog zoveel meer voorbeelden uit Gods Woord erbij halen. Maar hier laat ik het bij.
Tucht hoort ook verkondigd te worden in Gods huis.
David zegt daarvan:" Welgelukzalig is de man, o Heere! dien Gij tuchtigt en die Gij leert uit Uw wet".
Een prediker die niet spreekt over de tucht en de toorn en over de poel van vuur en sulfer, laat toch een steekje vallen.
Waakt op gij lieden, het is niet al hemel en aarde. De hel zal ook grote scharen van mensen ontvangen! Keer terug tot Uw Vader, het is nog niet telaat. Zorg dat je net als die wijze maagden genoeg olie in de lampen hebt EN wandel in het licht, laat jouw licht schijnen in de wereld!

PS. Ik kan u aanraden of de formulieren betreffende, bevestigen de Dienaren des Goddelijks Woords, eens te lezen, waarin zeer duidelijk wordt gesteld dat de bevestigde prediker ook hoort te vermanen! ( Eerstelijk, dat zij des Heeren Woord......onderwijzen, vermanen, vertroosten en bestraffen).
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18995
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Marnix » 28 jun 2020 14:52

Ik hoor vaak genoeg vermaningen in preken. Dus het idee dat dat in lichtere kerken noooit gebeurt klopt niet. Het gaat vooral om de manier waarop, vanuit een denkbeeld dat het overgrote deel van de gemeente onbekeerd is en verloren gaat. Van kerken met lege avondmaalstafels waar men zich eerder zorgen maakt als er teveel aangaan dan te weinig. En zelfs dan werken donderpreken vaak averechts....

Waar spreekt Jezus of bijvoorbeeld Paulus specifiek de volgelingen van Jezus aan over de hel? En hoe gebeurt dat?!
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4028
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor MoesTuin » 28 jun 2020 21:10

Vanmorgen nog in de dienst

nav Mattheüs 13 vers 47 - 50


47Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een sleepnet, neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt.
48Wanneer het vol is, haalt men het op de oever, en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg.
49Zó zal het gaan bij de voleinding der wereld. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen,
50en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Thema van de Preek: van sleep net naar Zegen net

We zitten allemaal tezamen in het ene Evangelie net van Christus (al die mensen van al die verschillen kerken en achtergronden enz...)
Die hele godsdienstige wereld samen in dat ene sleep net van het Evangelie dat God in de mensen zee heeft neergelaten.
onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
Bij het oordeel komt de scheiding..
En juist dat is niet aan ons....in dat ene net....hoe graag we dat nu al doen...
God laat de Engelen dit doen.
Het is niet aan ons mensen om de mensen te onderscheiden in goede of kwade mensen, maar de engelen bewaren de goede mensen en de engelen doen de verkeerde weg.
Die beslissing neemt God, de God die nog altijd genadig is!
Geloof is de enigste vereiste in Jezus de Redder

bron: kerkdienst van vanmorgen (een eenvoudige gereformeerde kerk) we hadden de oude ds van Schalk als gastpredikant.
Met doventolk....

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 774
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Jesaja40 » 28 jun 2020 23:01

Elburger citeert:

Het is zoals met de tien maagden waarvan er 5 de wijsheid hadden om genoeg olie mee te nemen, en 5 waren zo "dom" om erop te rekenen dat het wel goed zou gaan.


Alle 10 wisten dat zij uitgenodigd waren op het bruiloftsfeest. Zij wisten exact waar deze ceremonie zou plaats vinden. Alle 10 mochten/dienden zich voor te bereiden op dat feest. Allen stelden hoge eisen aan hun kleding, daar mankeerde echt niets aan. Toch was er een verschil, dat te maken heeft met grote zorgvuldigheid. Over een kleinigheid, de olie vergeet men een detail wat velen niet doorzien. Zuivere olie heeft een bereidingstijd van minimaal 7 dagen. Die olie heeft de eigenschap dat deze niet een vettige walm geeft.

Ook moet zeker belicht worden waarom de bruidegom kiest om in het middernacht de bruiloftszaal te betreden? Waarom niet overdag, dan heb je toch geen olielamp nodig? Hier laat onze Messias zien dat deze wereld in het duister is. Kan je dan niet volstaan met olie van mindere kwaliteit? Nee, hier laat de Messias zien dat je het allerbeste mee moet nemen. Je hebt genoeg tijd om alles voor te bereiden. Je schoffeert toch niet de bruidegom om met een walmende olielamp aan te kloppen bij een bruiloftszaal? Hier is mijns inziens geen sprake van wijsheid of domheid. Hier is sprake van respect voor de bruidegom, de bruid en het feest.

Alle tien genodigden mochten vanaf de eerste seconde ooggetuige zijn van de ontmoeting van Bruidegom en Bruid. Dat is de reden van de nachtelijke aankomst. Je wil na en nachtelijke reis niet ruiken naar goedkope olie die tevens in je haar en kleding is gaan zitten. Nonchalance van de 5 meisjes? Eerder respectloos en gedachteloos handelen met alle goede bedoelingen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2790
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor benefietdiner » 29 jun 2020 08:25

Jesaja40 schreef:Alle 10 wisten dat zij uitgenodigd waren op het bruiloftsfeest. Zij wisten exact waar deze ceremonie zou plaats vinden. Alle 10 mochten/dienden zich voor te bereiden op dat feest. Allen stelden hoge eisen aan hun kleding, daar mankeerde echt niets aan. Toch was er een verschil, dat te maken heeft met grote zorgvuldigheid. Over een kleinigheid, de olie vergeet men een detail wat velen niet doorzien. Zuivere olie heeft een bereidingstijd van minimaal 7 dagen. Die olie heeft de eigenschap dat deze niet een vettige walm geeft.

Ook moet zeker belicht worden waarom de bruidegom kiest om in het middernacht de bruiloftszaal te betreden? Waarom niet overdag, dan heb je toch geen olielamp nodig? Hier laat onze Messias zien dat deze wereld in het duister is. Kan je dan niet volstaan met olie van mindere kwaliteit? Nee, hier laat de Messias zien dat je het allerbeste mee moet nemen. Je hebt genoeg tijd om alles voor te bereiden. Je schoffeert toch niet de bruidegom om met een walmende olielamp aan te kloppen bij een bruiloftszaal? Hier is mijns inziens geen sprake van wijsheid of domheid. Hier is sprake van respect voor de bruidegom, de bruid en het feest.

Alle tien genodigden mochten vanaf de eerste seconde ooggetuige zijn van de ontmoeting van Bruidegom en Bruid. Dat is de reden van de nachtelijke aankomst. Je wil na en nachtelijke reis niet ruiken naar goedkope olie die tevens in je haar en kleding is gaan zitten. Nonchalance van de 5 meisjes? Eerder respectloos en gedachteloos handelen met alle goede bedoelingen.
Is dat de Joodse uitleg?
De parabool (Gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden) die Jezus gebruikt ziet toch duidelijk op Zijn wederkomst. Heel hoofdstuk 24 van Mattheüs verwijst daar toch naar en worden vergelijkbare parabolen gebruikt zoals in hoofdstuk 25 van Mattheüs gebruikt wordt.

kanttekening Statenvertalers schreef:Deze gelijkenis wordt genomen van hetgeen gebruikelijk was in de bruiloften van dien tijd, die des nachts gehouden werden, in welke de bruidegom met de zijnen van enig maagden ingehaald en tot bruid geleid werd met brandende lampen of fakkelen. Zie ook Luk. 12:35 van dergelijke wijze; en wordt verstaan door de komst des bruidegoms de toekomst van Christus ten oordeel, Matth. 25:13. Door de maagden allen die den Christelijken naam voeren. Door de wijzen allen oprechte ware gelovigen. Door de dwazen alle mondchristenen en geveinsden. Door de lampen de belijdenis des Christelijken geloofs. Door de olie en het licht het ware geloof door de liefde krachtig. Door den middernacht den onverwachten tijd van Christus' komst. En door de bruiloft de vreugd des eeuwigen levens.
Arminius niet geleerd Gomarus niet begeerd. :roll:

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 774
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Jesaja40 » 29 jun 2020 09:48

benefietdiner citeert:

Is dat de Joodse uitleg?
De parabool (Gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden) die Jezus gebruikt ziet toch duidelijk op Zijn wederkomst. Heel hoofdstuk 24 van Mattheüs verwijst daar toch naar en worden vergelijkbare parabolen gebruikt zoals in hoofdstuk 25 van Mattheüs gebruikt wordt.


Deze parabool is gericht op het schaamteloze gedrag van mijn volksgenoten van die tijd. Beslist niet verheffend maar wel een heldere boodschap die gericht was op de dagelijkse praktijk en moraal. Dat was het doorlopende corrigeren van de Messias in die tijd. Hier gaat het niet direct over de wederkomst, maar over het menselijke handelen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18995
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Marnix » 29 jun 2020 09:57

Wat ik lees is dat het lang duurt, veel langer dan de meisjes verwachten, voor de bruidegom komt. De wijzen hebben extra olie, de dwazen niet. De vijf wijze meisjes hebben er rekening mee gehouden. Ze hebben extra olie mee. De 5 dwazen niet. En als de bruidegom dan eindelijk verschijnt is hun olie zo goed als op. De conclusie is helder: Wees dus waakzaam want je weet niet op welke dag en welk tijdstip hij komt.

Verder sluit het aan bij hoofdstuk 24, hoofdstuk 25 begint met "Dan zal het zijn als" en dan volgen 3 gelijkenissen over de wederkomst. "Dan" grijpt terug op hoofdstuk 24 waarin dat uitgebreid wordt besproken. Met ook daar dezelfde conclusie:

Gelukkig is de dienaar die met goede dingen bezig is als zijn heer terugkomt. Slecht is de dienaar die zegt: Mijn heer blijft nog wel even weg. Dan zal hij komen op een dag die hij niet verwacht en hem straffen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
elburger
Kapitein
Kapitein
Berichten: 867
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor elburger » 30 jun 2020 15:56

De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden kan op zoveel manieren worden uitgelegd.

Ons refo_web lid @Jesaja40 belicht het vanaf zijn kant, @benefietdiner @ Marnix en @Moestuin op hun manier.

Welke is nu de juiste??? Volgens mij allemaal. Heb een preek van Huntington gelezen over deze gelijkenis. Huntington, voor bijna iedereen onbekend en onbemint, masr ook bemint als een prediker Gods.
Zijn schrijven ovet deze gelijkenis is alsvolgt.
" Zij namen niet allemaal dezelfde lampen. ( daar waar Jesaja40 het had over niet zuivere olie ) Zowel de wijzen als de dwazen droegen de lampen die men altijd met zich meenam. Zo ging het bij een Joodse bruiloft. Jesaja 62 : 1 waar staat:" als een fakkel die brandt". Niemand heeft echter die fakkel meegenomen want dan zou zijn lamp nooit zijn uitgegaan. Deze lamp ontvangt men van de Zaligmaker en wordt de dochters Sion gegeven. " Want de Heere heeft Sion verkoren....Psalm 132: 13- 15 en 17-18. Huntington sprak hier over de wijze maagden.

De dwaze maagden namen de lamp der wet mee, " want het gebod is een lamp en de wet is een licht" Spr. 6:23.
Als God door Zijn Geest de wet van het geloof in het hart van de zondaar schrijft en Hij Zijn vreze in hem legt, als Hij genadig zijn ongerechtigheid en zonden vergeeft en niet meer gedenkt, is dit de lamp van de wijze. Hij neemt deze lamp en gaat in geloof en liefde de Bruidegom tegemoet. Anderzijds moeten de dwazen welke de werken der wet in zijn hart heeft geschreven, hiermee doorgaan want hij heeft niet anders. De werken der wet zijn in het hart geschreven, de vloek, toorn, vrees, de banden en verschrikkingen van de wet, allen worden in het hart bewaard. Hij voelt zich veilig naar het vlees en is dood in de zonde, maar hij voelt en weet het niet. Zie eens Spr. 3:33.

Zie hier in het kort de omschrijving van Huntington betreffende de 5 wijze en 5 dwaze maagden.
Hoe vaak heb ik niet een preek gehoord, maar zelden ging men er dieper op in. Bijna altijd was het een " Halleluja" terwijl men toch zoveel kan leren van die 5 dwazen.

Vermaningen, men preekt er liever niet over.
Jammer.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2790
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor benefietdiner » 30 jun 2020 16:46

elburger schreef:De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden kan op zoveel manieren worden uitgelegd.

Daar ben ik het niet mee eens.

Wat je citeer van Huntington is een vergeestelijking van een parabool.

Als Huntington dat zo beleeft heeft is prima maar in principe onjuist, het is persoonlijk voor hem.

De gelijkenis van de wijze en dwaze maagden kan maar op één manier worden uitgelegd namelijk hoe de Bijbel het zelf uitlegt en dat deden Marnix en ik.

Even over het woord vermaning in Bijbelsperspectief.
Vermaning betekent niet bestraffing maar leren of onderwijzen, overeenkomstig de Kanttekenaren van de SV.
Arminius niet geleerd Gomarus niet begeerd. :roll:

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 774
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Jesaja40 » 30 jun 2020 17:28

Elburger voegt toe:

Zie hier in het kort de omschrijving van Huntington betreffende de 5 wijze en 5 dwaze maagden.
Hoe vaak heb ik niet een preek gehoord, maar zelden ging men er dieper op in. Bijna altijd was het een " Halleluja" terwijl men toch zoveel kan leren van die 5 dwazen.

Vermaningen, men preekt er liever niet over.
Jammer.


In de Tabernakel en in de Tempel gebruikte men zuivere olie voor de verlichting. Dat was beslist noodzakelijk en andere goedkope olie zou zoveel roet afgeven dat het gehele heiligdom zwartgeblakerd zou worden.

Hier gaat het dus om de zuiverheid, die olie is niet kostbaar maar het vergt zeer veel inspanning om die te verkrijgen. Er zit veel meer in deze gelijkenis verborgen. Het waren de Joodse toehoorders die precies wisten wie er aangesproken werd door de Messias.

Het is dus goedkoop om te stellen dat de lampen van de wet meegenomen werden. Daar gaat het niet om, al heeft het wel de schijn van wel. Als er voor de beide heiligdommen een voorgeschreven olie gebruikt moet worden is dat een normale instructie, die omschreven staat in de Thora. Dat hoeft niet altijd als een wet gezien te worden, het is de bepaling van de kwaliteit en het beste zoekende voor de dienst aan de Eeuwige. Het is gelijk teken: een offerdier moet puntgaaf zijn, daar mag niets aan mankeren. Zo is het ook met de olie die de meisjes met zich mee konden nemen.

Het is dus zo dat de Messias met deze gelijkenis aangaf: er zijn mensen onder ons die maar wat aanrommelen. Hetzelfde geldt voor het aansteken van het vuur op het altaar wat niet volgens voorschrift wordt opgevolgd. Beide zonen van Aaron sterven omdat zij maar wat aan rommelden en dachten dat hun eigen gekozen vuur oké was. Het oordeel van de Eeuwige was zeer rechtvaardig over deze twee priesters. In diezelfde lijn handelt ook de Messias als Hij deze parabool uitspreekt.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
elburger
Kapitein
Kapitein
Berichten: 867
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor elburger » 30 jun 2020 21:10

@benefietdiner @Jesaja40

Ben blij met de opmerkingen/ verbeteringen.
Zo ziet men maar weer dat er altijd iets valt te leren.
De preek van Huntington sprak mij wel aan.
Maar de uitleg van benefietdiner en Marnix is zoals ik daar mee opgegroeit ben.
Zoals ik al vermeldde, iedere predikant kan hierover op een andere manier preken.

Wat vermaningen betreft, benefietdiner, ik ben mij terdege bewust wat de betekenis van dat woord is. Lees de oude SV met kanttekening, maar waar ik op doel is het feit dat er onderwezen wordt in het " zalig preken" en niet ook in het waarschuwen. Mijns inziens is ook dat een stukje onderwijs die gepreekt hoort te worden.

En zoals Marnix eerder opmerkte datin de lichtere kerken ook over vermanongen wordt gepreekt, zal ik niet ontkennen. Wat ik echter met stelligheid kan verklaren dat de predikant waar ik jarenlang toehoorder van ben geweest dat niet deed op den duur.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2790
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor benefietdiner » 30 jun 2020 21:14

Beste Jesaja40

Ik lees niets van een zuiverheid van olie in Mattheüs. Er staat alleen van voldoende en onvoldoende olie van vijf meisjes. Het zal zo zijn dat die olie zuiver moet zijn maar daar wordt niets van vermeld in de parabool of gelijkenis.

De viewcopter is: waakzaam zijn en de Messias Jezus verwachten elke dag.
‘Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan’: de meisjes wel of geen olie. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.
Arminius niet geleerd Gomarus niet begeerd. :roll:

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18995
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Marnix » 30 jun 2020 21:42

elburger schreef:@benefietdiner @Jesaja40

Ben blij met de opmerkingen/ verbeteringen.
Zo ziet men maar weer dat er altijd iets valt te leren.
De preek van Huntington sprak mij wel aan.
Maar de uitleg van benefietdiner en Marnix is zoals ik daar mee opgegroeit ben.
Zoals ik al vermeldde, iedere predikant kan hierover op een andere manier preken.

Wat vermaningen betreft, benefietdiner, ik ben mij terdege bewust wat de betekenis van dat woord is. Lees de oude SV met kanttekening, maar waar ik op doel is het feit dat er onderwezen wordt in het " zalig preken" en niet ook in het waarschuwen. Mijns inziens is ook dat een stukje onderwijs die gepreekt hoort te worden.

En zoals Marnix eerder opmerkte datin de lichtere kerken ook over vermaningen wordt gepreekt, zal ik niet ontkennen. Wat ik echter met stelligheid kan verklaren dat de predikant waar ik jarenlang toehoorder van ben geweest dat niet deed op den duur.


Ik denk dat het van belang is hoe er wordt gepreekt en wat het uitgangspunt is. Daarin zitten wel grote verschillen. Die zijn grotendeels denk ik te verklaren vanuit verschil in dogmatiek en hoe er wordt gekeken naar de kerk.

Allereerst moeten we wel naar de verschillen kijken tussen wat Jezus zegt en wat de apostelen naar de gemeenten schrijven. Jezus preekt voor de “wereld”. Naar groepen mensen waarvan velen niet in Hem geloven. Hij roept ze op tot geloof em bekering omdat bij Hem en in Zijn koninkrijk alleen zaligheid te krijgen is. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeelt, wie niet gelooft is al veroordeelt omdat ze niet in Hem geloven.

De apostelen schrijven aan de kerk, de volgelingen van Jezus. De kerk wordt primair aangesproken als gemeenschap van heiligen door Jezus Christus, gelovigen. En dan zijn er vermaningen, aansporingen, oproepen tot heiliging en soms ook scherpe terechtwijzingen maar altijd vanuit dat punt: Jullie zijn van Christus, leef daarnaar! Ook al zijn er “wolven onder de schapen” zoals de NGB zegt.

Maar dat lijkt soms wel te worden omgedraaid in sommige kringen. De gemeenschap wordt er niet primair aangesproken als gemeente van Jezus Christus maar vaak eerder als een gemeenschap van primair ongelovigen waarbij er onder de wolven hier en daar wat schapen te vinden zijn. Hoe minder mensen zich bekeerd weten, hoe minder mensen aan het avondmaal aangaan, hoe logischer dat ook wordt. Als velen zich als niet gered zien lijkt het logisch om de gemeente zo ook primair aan te spreken. Maar daar ligt dan wel een fundamenteel probleem aan ten grondslag, namelijk dat mensen daar vaak wel gered willen worden maar niet weten hoe. Het is daar veel meer een mystiek iets wat je moet krijgen. En dan heb ik wel meer moeite als een preek voor een flink deel gewijd is aan het wijzen op je zonden maar het antwoord op hoe je daar dan van verlost wordt heel ingewikkeld wordt gemaakt en er soms een soort lijdelijk afwachten ontstaat.

Als Petrus op de pinksterdag preekt (tegen ongelovigen, niet de kerk) is hij ook scherp. Hij wijst op hun zonden. Maar velen roepen uit: hoe moeten we gered worden? Daar komt een helder antwoord op: Bekeer je en laat je dopen, laat je behouden. En er komen op die dag 3000 mensen tot geloof. En als Petrus doe gelovigen aanspreekt (lees zijn brieven) is zijn toon heel anders. Zelfs als hij ze vermaant doet hij dat altijd vanuit het uitgangspunt dat ze kinderen van God zijn, gekocht door Jezus Christus, het is een oproep tot heiliging! Als vermaningen dat niet doen maar als uitgangspunt hebben dat de kerkleden vijanden van God zijn is dat volgens mij geen Bijbelse manier van preken in de kerk. En als je mensen die niet geloven aanspreekt moet dat altijd samengaan met een eenvoudige oproep tot geloof en bekering. Er is redding bij Jezus! Keer je om en ga naar Hem!

(En ik weet dat wat ik zeg vooral betrekking heeft op een deel van de rechterflank en dat dit echt niet overal gebeurt, die indruk wil ik niet wekken)
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18995
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Marnix » 30 jun 2020 22:04

benefietdiner schreef:Beste Jesaja40

Ik lees niets van een zuiverheid van olie in Mattheüs. Er staat alleen van voldoende en onvoldoende olie van vijf meisjes. Het zal zo zijn dat die olie zuiver moet zijn maar daar wordt niets van vermeld in de parabool of gelijkenis.

De viewcopter is: waakzaam zijn en de Messias Jezus verwachten elke dag.
‘Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan’: de meisjes wel of geen olie. Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in welke de Zoon des mensen komen zal.


Ik lees dat ook niet. Tegelijkertijd denk ik wel dat er vaak meer lagen in zo’n verhaal zitten. Ik heb uitgelegd wat ik daar en vanuit de context duidelijk lees. Maar Jezus kiest wel heel overwogen voorbeelden en voorwerpen. Voor ons is dat soms misschien iets lastiger want we gebruiken niet zo vaak meer olielampjes bijvoorbeeld. Maar ik geloof wel dat het voor de Joden die dat hoorden duidelijker was omdat ze de setting en het voorwerp zich goed voor konden stellen, beter dan wij nu. Maar ook wij kunnen er denk ik wel verdieping door krijgen. Want wat is de lamp? Wat is de olie? Daar moet je misschien ook een beetje mee uitkijken want je kan ook dingen bedenken die er niet staan, die misschien niet kloppen... of dingen onjuist vergeestelijken. Dus het vraagt wel om nauwkeurig lezen en kijken wat er staat.

En ik denk dat als we daarover nadenken, het uiteindelijk ook een antwoord kan geven op de vraag hoe we omgaan met vermaningen en terechtwijzigingen, hoe die moeten klinken, vanuit welke uitgangspositie, met welk doel etcetera. Want de lampen en met name de olie zijn wel een cruciale dingen in het verhaal. In feite gaan de vijf dwaze maagden niet maar de bruiloft omdat ze niet genoeg olie hebben.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 774
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Vermaningen, bestraffingen in preken

Berichtdoor Jesaja40 » 30 jun 2020 22:48

Marnix brengt in:

Ik lees dat ook niet. Tegelijkertijd denk ik wel dat er vaak meer lagen in zo’n verhaal zitten. Ik heb uitgelegd wat ik daar en vanuit de context duidelijk lees. Maar Jezus kiest wel heel overwogen voorbeelden en voorwerpen. Voor ons is dat soms misschien iets lastiger want we gebruiken niet zo vaak meer olielampjes bijvoorbeeld. Maar ik geloof wel dat het voor de Joden die dat hoorden duidelijker was omdat ze de setting en het voorwerp zich goed voor konden stellen, beter dan wij nu. Maar ook wij kunnen er denk ik wel verdieping door krijgen. Want wat is de lamp? Wat is de olie?

En ik denk dat als we daarover nadenken, het uiteindelijk ook een antwoord kan geven op de vraag hoe we omgaan met vermaningen en terechtwijzigingen, hoe die moeten klinken, vanuit welke uitgangspositie, met welk doel etcetera.


Dank Marnix voor deze aanvulling.

Hierbij een verkorte uitleg uit de Joodse hermeneutiek, de eenvoudige, voor de hand liggende, letterlijke betekenis van een Bijbelse tekst.

Pesjat, zijnde de letterlijke betekenis,
Remez wat 'hint' betekent, met verwijzing naar typologische interpretaties,
Derasj wat 'zoeken' betekent, met verwijzing naar Bijbelstudie volgens de Midrasj of regels,
Sod, wat 'geheim' of mystieke interpretatie betekent.
De eerste letters (PRDS) van deze vier woorden werden voor het eerst gebruikt bij de Sefardische Joden als een acroniem dat het woord PaRaDiSe. De instructie voor de vier fundamentele interpretatieve principes: letterlijk, filosofisch, afgeleid en mystiek.

Volgens dit principe heb ik een verkorte uitleg gegeven van de parabool.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten