Norm

* Vriendschap * Verliefdheid * Verkering * Liefde *
(Off Topic wordt verwijderd)

Moderators: Memmem, Sterretje, Moderafo's

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20613
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Norm

Berichtdoor Marnix » 13 mei 2020 14:39

ben db bd schreef:ik ga even terug naar waar Marnix o.a. schreef:

Waarom zou mijn visie op seks opmerkelijk zijn?
Omdat ik de scheppingsordelijke gevolgen van seks, de draagwijdte vanuit het hier nu doortrek tot in de eeuwigheid? ... Ja, dat is wel opmerkelijk, want dat heb ik nog nooit iemand eerder horen doen. En deze maand vier ik toch al dat mijn 'tewaterlating' 80 jaar geleden is geweest.

Heeft mijn visie met mijn autisme te maken? ik weet uiteraard dat autisten afwijkend gedrag vertonen. Maar zijn hun overwegingen daarom foutief, ook al zijn ze opmerkelijk? Ze kunnen gedrag heel lang volhouden, was het niet?
Mij wordt hier stokpaardjes (berijden) verweten. Dat is dus terecht. Maar ik wil mijn visie net zo lang uitdragen tot die weerlegd of erkend zal worden. Ook inzake dit topic dus. Daar moet je autist voor zijn? Mag, zeg het maar...


Dat snap ik, alleen ga je (ook in deze reactie weer) totaal niet in op argumenten die je weerleggen. Ik vroeg om waar de Bijbel leert dat we zoveel mogelijk kinderen moeten verwekken met als doel om de nieuwe aarde te bevolken. Ik lees hieronder geen antwoord. Dat er gelovigen op de nieuwe aarde zijn geloof ik ook, dat dat ook kinderen van gelovigen zijn ook. Maar nergens lees ik een daaraan gekoppelde opdracht om grote gezinnen te krijgen en zoveel mogelijk kinderen te verwekken, de vraag waar de Bijbel dit leert moet je me dus schuldig blijven. En dan kan je anderen ook niet overtuigen van je visie, als je die niet vanuit de Bijbel kan onderbouwen. Zelf overtuigd worden is volgens mij ook geen optie voor je, want je gaat totaal niet op mijn argumenten in.

Wat autisme betreft, dat was een geïnteresseerde vraag. Ik begrijp van wat ik hoor en lees dat mensen net een autistische stoornis ook wel eens moeite hebben met intimiteit binnen seksualiteit en dacht: misschien is dat dan een reden dat je seks primair aan voortplanting koppelt en in mindere mate aan intimiteit.

Hoe komt mijn afwijkende visie op seksualiteit tot stand? Heel simpel omdat ik reeds decennia terug heb aangenomen van Bijbelleraren, dat Gods heilig Woord gelezen mag worden zoals Hij het in Zijn almacht gewoon op heeft laten schrijven.
Natuurlijk weet ik hoe discutabel die uitspraak is, want dat heeft repercussies voor de macht van de theologie.
Dat is een kwalijk gevolg, wat heel de kerkgeschiedenis zelfs tot ketterverbranding heeft geleid, toch?


Ik vind het geen probleem dat je leest wat er staat maar heb het idee dat je juist dingen die er ook staan uit de context weglaat. Namelijk met welk doel de vermenigvuldigingsopdracht wordt gegeven (het bevolken van deze aarde om die te besturen), aan wie hij wordt gegeven (Adam en Eva, Noach, Jakob), wanneer hij wordt gegeven (aan het begin van de mensheid) en ik welke omstandigheden (toen er nauwelijks mensen op aarde waren).

En ja, daarin heeft het boek Openbaring heel veel invloed op mijn belijden gehad, vooral de paar laatste hoofdstukken zoals die er staan. En ja, dan gaat het in hoofdstuk 21 over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (dus ook nog na vers 9, ook al 'moeten we dat anders zien'!) Waarom? Op welk beargumenteerd gezag?
Die hemel en aarde zullen eeuwig zijn, of niet soms? Daar zal niet meer getrouwd worden, zei de Heere Jezus Zelf, of is dat niet zo? Op die aarde zullen mensen (heidenvolken volgens sommige vertalingen) wonen, welke blijkbaar in het boek der levenden staan, kijk maar terug naar hst.20, of snap ik het niet? Die mensen waren voor het grote eindoordeel weer levend geworden, weshalve wij nu al de opstanding der doden belijden, u toch ook?
Die doden werden in deze wereldtijd geboren, maar daar gaat bevruchting aan vooraf, verbonden aan seks, toch?
Is dat nou echt zo'n doordenkertje voor christenen?
Moeten we daar nou zo voor wakker geschud worden?
Wees je dat maar gewoon bewust hoor Bloem. Seks bedoelt meer te zijn als enkel lust.


Seks is zeker bedoeld als meer dan lust, het gaat om intimiteit tussen man en vrouw. Het gevolg van seks is (of kan zijn) dat je kinderen krijgt. Maar verder snap ik totaal niet wat je hier wil zeggen. Je redenering is zoiets als: op de nieuwe aarde zijn er gelovigen. Dat zijn mensen die ooit geboren zijn. Daar ging seks aan vooraf. Tot dat punt kan ik je prima volgen. Maar wat ik mis is een link met de vermenigvuldigingsopdracht. Die vind ik in de bijbel ook nergens terug. Blijkbaar redeneer je in de zin van: dus als we ons voortplanten komen er meer mensen in de hemel? Maar dan ga je voorbij aan Gods uitverkiezing en almacht. En waarom kan Paulus dan mensen oproepen om alleen te blijven? En waarom roept Jezus in de gelijkenis dat het huis waar het feest is vol moet worden dan totaal niet aan voortplanting maar aan evangelisatie?

Nogmaals, het is een wonderlijke redenering. Dan kan je niet-gelovigen ook oproepen om zich niet voort te planten...
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Norm

Berichtdoor ben db bd » 14 mei 2020 14:20

Marnix schreef:
Blijkbaar redeneer je in de zin van: dus als we ons voortplanten komen er meer mensen in de hemel?

ik denk dat Alpha-mensen minder opgeleid zijn met overwegingen van oorzaak en gevolg, want daar lopen we in mijn beleving hier constant tegenaan. (ik ben bereid dat volkomen fout te hebben hoor, maar ik zie dat niet).
Mijn benadering is andersom: als er meer mensen tot een levend geloof in de Heere Jezus Christus komen, dan kúnnen er meer in de hemel komen.
(Ik zie het als verholen ondeugd als die allesbepalende stap overgeslagen wordt.)
Als er meer mensen geboren worden, dan kúnnen er meer toegebracht worden tot hen die zalig worden.
Als er minder mensen geboorten tegen houden (anticonceptie) of afbreken (abortus) dan worden er meer mensen geboren, want minder seks -(de andere mogelijkheid tot beperking)- zijn we niet toe bereid.

nog een stapje terug heb ik wel gein in het feit dat mensen met een liefdesrelatie normaliter het ook niet kúnnen opbrengen om in onthouding van seks te leven. Het grapje daaraan vind ik dat de grote Schepper aller dingen ons heeft toegerust met enorme emoties (zal ik maar zeggen), waar we niet eerlijk echt op terug hebben op dat punt.
Mag ik dan niet concluderen dat de Schepper duidelijke bedoelingen, hoger dan pleziertjes, laat blijken in dit alles?

Een andere terugrekening: Als we veel mensen willen huisvesten, dan moeten we een grote stad bouwen, zo leren we binnen mijn vakgebied. Een grote stad heeft dus een grote huisvestingscapaciteit, toch?
(Op Groenland plannen we geen Manhattan )
Volgens de Bijbel -(m.i. niet volgens de theologie, daarom zeg ik dit steeds)- is de grootte van het Nieuwe Jeruzalem >tienmiljard km3; 12000x12000x12000x0,185km. (als waar mag zijn wat er staat). Daar kúnnen dus ook vele miljarden engelen en gezaligde mensen in wonen, bij de Heere.
Volgens de Heere Jezus moet het 'huis des Vaders' wel vol worden, is het niet?

Nu geloof ik op theologisch geconditioneerde grond niet zo zeer dat alle kerkmensen in die hoge hemel komen.
Waar komen ze dan mogelijk wel als ze voor die toplocatie verloren zijn?
Nou, bij gelijke grootte als nu -(wat m.i. niet perse móét)- zal de Godsstad straks toch nog maar bijna 1% van het aardoppervlak beslaan. (bijna vijfmiljoen km2) Staat dat zo in de Bijbel? Nee hoor, echt niet. Maar dat is mijn simpele gevolgtrekking van wat wél gegeven wordt.

Als nou tussen de heilige Godsstad en de hel, -de vernietigende vuurpoel- ook de nieuwe aarde tot het Koninkrijk Gods gerekend mag worden, dan zie ik Marnix al zeggen dat hij gelooft dat er gelovigen op de nieuwe aarde zijn.
Die gelovigen hebben volgens mijn mening -(kan ik moeilijk aanwijzen, alleen dat ik dat als gevolgtrekking zie)- geen volkomen heiliging ondergaan, hebben dus ook geen verheerlijkt hemels opstandingslichaam ontvangen bij de (door hen gemiste) opname -(die m.i. bij ons niet eens gepredikt mag worden)- van de Gemeente, het lichaam van Christus, maar als 'gewoon' weer levend geworden (o.a. 1e opstanding) hebben ze ook geen vermogen tot teletransportatie nodig op het 2 dimensionale nieuwe aardoppervlak. Maar ze zijn wel door geloof behouden.
Nou, deze laatste alinea leent zich m.i. wel heerlijk voor nadere deliberatie.....

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20613
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Norm

Berichtdoor Marnix » 14 mei 2020 15:26

ben db bd schreef:Marnix schreef:

ik denk dat Alpha-mensen minder opgeleid zijn met overwegingen van oorzaak en gevolg, want daar lopen we in mijn beleving hier constant tegenaan. (ik ben bereid dat volkomen fout te hebben hoor, maar ik zie dat niet).
Mijn benadering is andersom: als er meer mensen tot een levend geloof in de Heere Jezus Christus komen, dan kúnnen er meer in de hemel komen.
(Ik zie het als verholen ondeugd als die allesbepalende stap overgeslagen wordt.)
Als er meer mensen geboren worden, dan kúnnen er meer toegebracht worden tot hen die zalig worden.
Als er minder mensen geboorten tegen houden (anticonceptie) of afbreken (abortus) dan worden er meer mensen geboren, want minder seks -(de andere mogelijkheid tot beperking)- zijn we niet toe bereid.


Er kunnen ook meer mensen niet-zalig worden en de praktijk leert in ieder geval wel dat christenen toch in de minderheid zijn.

nog een stapje terug heb ik wel gein in het feit dat mensen met een liefdesrelatie normaliter het ook niet kúnnen opbrengen om in onthouding van seks te leven. Het grapje daaraan vind ik dat de grote Schepper aller dingen ons heeft toegerust met enorme emoties (zal ik maar zeggen), waar we niet eerlijk echt op terug hebben op dat punt.
Mag ik dan niet concluderen dat de Schepper duidelijke bedoelingen, hoger dan pleziertjes, laat blijken in dit alles?


Je mag best concluderen dat seks meer is dan een pleziertje. Maar wat het dan wel is is heel wat anders dan "dus het gaat om de voortplanting". Je degradeert seks daarmee een beetje, tot iets dierlijks. Die hebben paringsdrift en willen zich voortplanten. Seks tussen twee geliefden is veel rijker en mooier dan dat.

Een andere terugrekening: Als we veel mensen willen huisvesten, dan moeten we een grote stad bouwen, zo leren we binnen mijn vakgebied. Een grote stad heeft dus een grote huisvestingscapaciteit, toch?
(Op Groenland plannen we geen Manhattan )
Volgens de Bijbel -(m.i. niet volgens de theologie, daarom zeg ik dit steeds)- is de grootte van het Nieuwe Jeruzalem >tienmiljard km3; 12000x12000x12000x0,185km. (als waar mag zijn wat er staat). Daar kúnnen dus ook vele miljarden engelen en gezaligde mensen in wonen, bij de Heere.
Volgens de Heere Jezus moet het 'huis des Vaders' wel vol worden, is het niet?


Als je de betreffende gelijkenis erbij pakt en leest zie je dat dat absoluut niet over voortplanting gaat maar over het nodigen van mensen tot het grote feest. Je gaat hier opnieuw de Bijbel proberen te laten buikspreken om je eigen denkbeelden te onderbouwen.

Wat de maten van het nieuwe Jeruzalem betreft, je hebt van een aantal zaken geen enkel idee:

- Hoe die stad eruit ziet. Hoe dicht is het bebouwd? Of is er in die stad juist heel veel ruimte voor natuur en is het dun bebouwd? Staat het vol hoogbouw of juist niet? Is het vlak of juist niet?
- Je rekent de hoogte mee maar wat zegt de hoogte precies? Zonder enorme hoogbouw heb je aan hoogte niet zoveel. Of is de stad meer te vergelijken met een berg, met op het hoogste punt de woonplaats van God en langs de berg, uit de hemel neerdalend, de stad?
- Is wat Johannes in het visioen zag een exact beeld van hoe het eruit zal zien of een menselijke afspiegeling daarvan?

En nogmaals, je hebt ook geen idee hoe lang onze aarde nog zal bestaan voordat Jezus terugkomt. Misschien duurt het nog wel heel lang. Hoeveel mensen er op de nieuwe aarde zullen zijn hangt daar ook vanaf... maar bij God is dat al wel bekend.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4193
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Norm

Berichtdoor naamloos » 14 mei 2020 17:30

ben db bd schreef:Mij wordt hier stokpaardjes (berijden) verweten. Dat is dus terecht.

Ach ja, eerder schreef je als uitgangspunt te willen beginnen bij de scheppingsorde volgens Gen. 1: 28.
Daar lees ik niet alleen de reeds vervulde opdracht om de aarde te vervullen, maar óók de opdracht om over de aarde te heersen.
We zijn dus verantwoordelijk voor wat we er mee doen, hoe we er mee omgaan.
Overbevolking stimuleren lijkt me nou niet zo'n goed rentmeesterschap.
Dus laat die nieuwe hemel en aarde nou maar lekker aan God over, beter kun je je bezig houden met deze aarde lijkt mij.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20613
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Norm

Berichtdoor Marnix » 14 mei 2020 22:36

naamloos schreef:Ach ja, eerder schreef je als uitgangspunt te willen beginnen bij de scheppingsorde volgens Gen. 1: 28.
Daar lees ik niet alleen de reeds vervulde opdracht om de aarde te vervullen, maar óók de opdracht om over de aarde te heersen.
We zijn dus verantwoordelijk voor wat we er mee doen, hoe we er mee omgaan.
Overbevolking stimuleren lijkt me nou niet zo'n goed rentmeesterschap.
Dus laat die nieuwe hemel en aarde nou maar lekker aan God over, beter kun je je bezig houden met deze aarde lijkt mij.


Precies. En voor wie denkt: er kunnen veel meer mensen bij als we beter met onze middelen omgaan: dat is misschien op korte termijn misschien waar maar op langere termijn niet. En de praktijk is dat er honger is, armoede, mileu- en klimaatproblemen zijn. Dus misschien eerst voor een betere verdeling en gebruik van energie, middelen en dergelijke zorgen voor je gaat stimuleren tot nog meer mensen. En als je toch wat voor de nieuwe aarde wil doen: ga naar de hoeken en de pleinen en nodig blinden, lammen en bedelaars uit voor het grote feest. In plaats van mensen aan te sporen om enorme gezinnen te krijgen... en ze aan te moedigen de anticonceptiemiddelen in de ban te doen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4193
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Norm

Berichtdoor naamloos » 15 mei 2020 07:33

Marnix schreef:En als je toch wat voor de nieuwe aarde wil doen: ga naar de hoeken en de pleinen en nodig blinden, lammen en bedelaars uit voor het grote feest. In plaats van mensen aan te sporen om enorme gezinnen te krijgen... en ze aan te moedigen de anticonceptiemiddelen in de ban te doen.
Zo is dat! En het is nog win-win ook. Gods koninkrijk wordt uitgebreid en dat van de duvel afgebroken.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Norm

Berichtdoor ben db bd » 18 mei 2020 21:40

Gods koninkrijk wordt uitgebreid en dat van de duvel afgebroken.

ja hoor, allemaal waar, en 50 jaar terug leerde ik al binnen mijn vak dat we vol zaten. (goede tijden voor de NVSH) Dat was om de stedelijke en later ook de dorpelijke oppropping te kunnen bevorderen, wat we 'inbreiding' noemden. Dat mag nu politiek niet meer zo worden gezegd, want we moeten nog zo'n zesmiljoen migranten op gaan nemen, begrijp ik middels 'umvolkung'.

Maar daar ging het mij niet om. De bijdrage welke ik wilde leveren is een verder kijken dan het hier en nu, uitgaande van wat de Bijbel inzake seks in functie van ruimtelijke toekomst voor Goddelijke beloften in zich draagt. Dat heb ik m.i. helemaal kunnen posten, mede door de weerstand van Marnix cs. (met dank)
Men heeft nu eenmaal tegendruk nodig als kapstok om je verhaal kwijt te kunnen, maar ik streef er niet naar om nog met drussen de kwaliteit van admiraal te bekomen.
Tot zo ver op dit topic dus, met vr. gr.,ben

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20613
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Norm

Berichtdoor Marnix » 19 mei 2020 11:26

ben db bd schreef:ja hoor, allemaal waar, en 50 jaar terug leerde ik al binnen mijn vak dat we vol zaten. (goede tijden voor de NVSH) Dat was om de stedelijke en later ook de dorpelijke oppropping te kunnen bevorderen, wat we 'inbreiding' noemden. Dat mag nu politiek niet meer zo worden gezegd, want we moeten nog zo'n zesmiljoen migranten op gaan nemen, begrijp ik middels 'umvolkung'.

Maar daar ging het mij niet om. De bijdrage welke ik wilde leveren is een verder kijken dan het hier en nu, uitgaande van wat de Bijbel inzake seks in functie van ruimtelijke toekomst voor Goddelijke beloften in zich draagt. Dat heb ik m.i. helemaal kunnen posten, mede door de weerstand van Marnix cs. (met dank)
Men heeft nu eenmaal tegendruk nodig als kapstok om je verhaal kwijt te kunnen, maar ik streef er niet naar om nog met drussen de kwaliteit van admiraal te bekomen.
Tot zo ver op dit topic dus, met vr. gr.,ben


Graag gedaan hoor, niets te danken! ;-)
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4193
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Norm

Berichtdoor naamloos » 20 mei 2020 09:21

ben db bd schreef:ja hoor, allemaal waar, en 50 jaar terug leerde ik al binnen mijn vak dat we vol zaten. (goede tijden voor de NVSH) Dat was om de stedelijke en later ook de dorpelijke oppropping te kunnen bevorderen, wat we 'inbreiding' noemden. Dat mag nu politiek niet meer zo worden gezegd, want we moeten nog zo'n zesmiljoen migranten op gaan nemen, begrijp ik middels 'umvolkung'.

Maar daar ging het mij niet om. De bijdrage welke ik wilde leveren is een verder kijken dan het hier en nu, uitgaande van wat de Bijbel inzake seks in functie van ruimtelijke toekomst voor Goddelijke beloften in zich draagt. Dat heb ik m.i. helemaal kunnen posten, mede door de weerstand van Marnix cs. (met dank)
Men heeft nu eenmaal tegendruk nodig als kapstok om je verhaal kwijt te kunnen, maar ik streef er niet naar om nog met drussen de kwaliteit van admiraal te bekomen.
Tot zo ver op dit topic dus, met vr. gr.,ben
Ja hoor, maar daar gaat dit topic helemaal niet over.
Als je een 'trefwoordje' ziet staan maak je er met kunst en vliegwerk een kapstok van om je stokpaard aan op te hangen.
Daarbij ga je ook totaal niet in op andermans argumenten. Maar fijn voor je als het je weer eens opgelucht heeft.
Ook met vr. gr., N.N.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

Bloem2
Verkenner
Verkenner
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 apr 2020 12:23

Re: Norm

Berichtdoor Bloem2 » 31 mei 2020 18:37

Marnix schreef:
Duidelijk.

Mijn eerste vraag is dan: (Wat) geloof je eigenlijk wel? In de Bijbel zegt God dat Hij ons geluk voor ogen heeft. Kijk bijvoorbeeld naar de 10 geboden: van geen overspel plegen, niet stelen, niet doodslaan, af en toe niet hoeven werken word jij een de samenleving in zijn geheel gelukkiger. Dat is niet zo lastig.

Dan heb je ook gevolgen voor korte termijn en lange termijn. Je kan op korte termijn gelukkig worden van bepaalde dingen maar op langere termijn ongelukkig. Denk aan drugs en andere verslavingen. En ik vraag me af of je uiteindelijk (en de samenleving want Gods wetten zijn niet alleen op de persoon gericht) gelukkig wordt van seks zonder liefde en seksuele relaties zonder toekomstperspectief.

Als je het een illusie vindt dat God ons geluk voor ogen heeft, geloof je dan überhaupt in Hem? En zo ja, op basis waarvan? Want blijkbaar geloof ook niet in de Bijbel als Gods Woord, waarin wel degelijk staat dat God volgen een weg is die geluk geeft.

Als je geen relatie wil (waarbij ik me afvraag of dat echt zo is), waarom wil je dan geen seks? Of ben je bang dat je geen relatie krijgt en zijn je vragen vooral het gevolg van onzekerheid? Maar als je denkt dat anderen wel seks met je willen, waarom zou een relatie dan wel tot de onmogelijkheden behoren? Ik ken best mensen die single blijven, af en toe is dat een bewuste keuze maar vaak is dat niet het geval. Meestal is er dan best wel een verlangen naar een relatie.


Nog een late reactie.

Als je zegt dat een samenleving gelukkiger wordt van Gods wetten, denk ik dat dat voor een ruim deel dan zal zijn doordat iedereen dan dezelfde (specifieke) moraal heeft en minder door de specifieke inhoud van de moraal.

Is het onmogelijk om in God te geloven samen met dat je niet gelooft in dat Hij ons geluk voor ogen heeft? Ik denk het niet. Wat geloven mensen in de hel van God, zo gelukkig zijn ze daar immers niet. Het maakt het wel makkelijker niet te geloven, want waarom zou je. Maar het idee is toch juist, dat al zou je niet in Hem geloven, Hij toch echt en altijd God is?

Mijn vragen komen niet vooral voort uit onzekerheid hoor. Ik vind de christelijke visie op seks hoe langer hoe meer opmerkelijker worden. Temeer omdat het vaak zo opgelegd wordt dat het in zo'n strak keurslijf moet zitten, terwijl je (nog) niet vrij bent zelf te kiezen of het anders kan. En al zou ik angstig zijn geen relatie te krijgen, dan is die angst zeker niet onrealistisch. Wellicht worden mensen ongelukkig van seks zonder liefde en seksuele relaties zonder toekomstperspectief, als je juist dat wil: seks met liefde en met toekomstperspectief. Ik zou het te stellig vinden te zeggen dat je er altijd ongelukkig van wordt, als je er gewoon goed mee om kan gaan dat er geen liefde of toekomst bijzit.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20613
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Norm

Berichtdoor Marnix » 02 jun 2020 11:57

Bloem2 schreef:Nog een late reactie.

Als je zegt dat een samenleving gelukkiger wordt van Gods wetten, denk ik dat dat voor een ruim deel dan zal zijn doordat iedereen dan dezelfde (specifieke) moraal heeft en minder door de specifieke inhoud van de moraal.


De regels zijn gericht op liefde voor God, jezelf en elkaar dus de inhoud heeft echt wel invloed op het geluk.

Is het onmogelijk om in God te geloven samen met dat je niet gelooft in dat Hij ons geluk voor ogen heeft? Ik denk het niet. Wat geloven mensen in de hel van God, zo gelukkig zijn ze daar immers niet. Het maakt het wel makkelijker niet te geloven, want waarom zou je. Maar het idee is toch juist, dat al zou je niet in Hem geloven, Hij toch echt en altijd God is?


Het is best mogelijk om te geloven in een god die niet je geluk voor ogen heeft maar ik heb wel medelijden met mensen die dat doen. Sowieso geloof je dan in een andere god dan in de God van de Bijbel want als ons geluk Hem koud zou laten, waarom zou Hij dan Jezus sturen om ons te redden? Dat de hel een ongelukkige plaats is is niet omdat God daar is maar juist omdat Hij daar niet is. Daarom is het een ongelukkige plaats.

God cannot give us a happiness and peace apart from Himself, because it is not there. There is no such thing. - C.S. Lewis

Mijn vragen komen niet vooral voort uit onzekerheid hoor. Ik vind de christelijke visie op seks hoe langer hoe meer opmerkelijker worden. Temeer omdat het vaak zo opgelegd wordt dat het in zo'n strak keurslijf moet zitten, terwijl je (nog) niet vrij bent zelf te kiezen of het anders kan. En al zou ik angstig zijn geen relatie te krijgen, dan is die angst zeker niet onrealistisch. Wellicht worden mensen ongelukkig van seks zonder liefde en seksuele relaties zonder toekomstperspectief, als je juist dat wil: seks met liefde en met toekomstperspectief. Ik zou het te stellig vinden te zeggen dat je er altijd ongelukkig van wordt, als je er gewoon goed mee om kan gaan dat er geen liefde of toekomst bijzit.


Of mensen ongelukkig worden van seks zonder liefde vraag ik me af, maar ze worden er ook niet gelukkig van. Seks zonder liefde is meer een surrogaat, iets wat veel beter zou kunnen zijn. Zonder dat dat opgelegd hoeft te zijn, in een strak keurslijf moet zitten. Dat sommigen er zo mee omgaan is wat anders. Maar goed, ik heb mijn standpunt uitgelegd, dat seks iets heel moois is, iets kostbaars, iets bijzonders.... wat je niet aan iedereen zou moeten geven maar beter kan bewaren voor iemand die ook echt heel waardevol en bijzonder voor je is. Ik denk dat dat wel het christelijke antwoord op je vraag is en dan is het verder aan jou wat je daar mee doet. En of je God wil geloven en volgen of niet.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Bloem2
Verkenner
Verkenner
Berichten: 8
Lid geworden op: 10 apr 2020 12:23

Re: Norm

Berichtdoor Bloem2 » 02 jun 2020 17:10

Bedankt voor je reacties!


Terug naar “Relaties”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten