Nabespreking preek zondag

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
elburger
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1012
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor elburger » 22 mar 2020 13:35

Heb vanmiddag na een tip van Chaya eens de bidstond preek van afgelopen woensdag in de Julianakerk te Dordrecht beluisterd.
Deze stond in het teken van verbondenheid ivm het virus dat momrnteel de wereld in haar (wurg) greep houdt.
Predikatie gaat over Psalm 77.

Een hele mooie preek met woorden van bemoediging en laten we wel zijn, daar is iedereen een goede luisteraar van. Maar in deze preek spreekt ds. Zondag ook vermanend!!, iets wat in heel veel kerken wordt nagelaten.
Enkele dingen vielen mij op, maar daarvan wil ik er hier een paar beschrijven.

Mensen, zegt hij,:" hebben een verkeerd uitgangspunt van hun leven, zij gaan ervan uit dat het een voorspoedig leven zal zijn". Ik zou het verwoorden met hiisje, boompje, beestje. Ds Zondag gaat verder met te zeggen:" door de zondeval is alles anders geworden, de dorens en de distels, ziekte, rouw e.d. behoort normaal te zijn in het leven".
Als tekst haalt ds. Zondag hier aan de woorden uit 1 Petrus 4 vers 12 waar staat geschreven:" Geliefden, joudt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame".
Op meerdere plaatsen in de Bijbel vind men woorden van deze strekking.
Maar, God verlaat u niet, Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid Psalm 103 vs 17. Psalm 136 getuigd daar helemaal van!

Nog 1 punt wil ik onder uw aandacht brengen.
Mensen vragen zo vaak aan God, waarom.
En dat mag men aan God vragen.
Ds. Zondag zegt daarvan:" vragen mag men altijd, de Bijbel staat er vol mee. Echter, God hoeft ons mensen geen rekenschap te geven".
Daar sluit ik min helemaal bij aan.
In tijden van ziekte, rouw, en wat al niet meer mogen wij onze vragen bij God neerleggen. God hoort! Maar verwacht niet atijd een antwoord/teken van onze Heere. Juist dan moeten wij standvastig zijn in ons geloof en ons vertrouwen blijven stellen op God.
In Jacobus 1:2-3 staat voor ons ter bemoediging:" Acht het voor grote vreugde........ wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat DE BEPROEVING UWS GELOOFS lijdzaamheid werkt.
Wee hun die zich dan uit kwaadheid of teleurstelling van God afwenden. Hun wacht de poel van vuur en sulfer!

Ik kan u aanraden deze preek eens van begin tot eind te gaan beluisteren.
In deze tijd van bezinning en van opwekking tot naastenliefde.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor DeLange » 22 mar 2020 16:10

Onze kerkdienst ging via hotmail en kwam er zo uitrollen. Met inbreng van de gemenenteleden:

Liturgie De Rots zondag 22 maart 2020
1.
Opening

Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer. Door het bloed van Jezus zijn wij verbonden
met God en met elkaar. Dankzij genade leven wij.
Vandaag is de eerste zondag in het bestaan van de Rots dat we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten.
Er is een tijd aangebroken waarin ziekte en angst onverwachte en grote invloed hebben op onze
maatschappij en onze levens. Een tijd waarin we God en elkaar harder nodig hebben dan ooit. We
zoeken naar vormen om met elkaar in contact te blijven, een geestelijke eenheid te zijn en ons op
Hem, Die onze Heer en Verlosser is, te richten.
We hopen dat iedereen op zondagochtend tijd apart wil blijven zetten om God te zoeken. Daarom
hebben we deze liturgie, die je alleen, met je gezin en/of met gemeenteleden via Microsoft Teams
kan doorlopen.

2.
Lied dat Heidi opgaf:
Hoe groot zijt gij: Opw. 407
https://www.youtube.com/watch?v=i9lBy9RCsZw

3.
We spreken samen uit:
“Één ding heb ik van de Heer verlangd,
dit is wat ik zoek:
Dat ik mag wonen in het huis van de Heer
Al de dagen van mijn leven.
En Zijn heerlijkheid zal aanschouwen
En Hem mag ontmoeten in Zijn tempel.”

4.
Gebed
Trouwe Vader, U bent de Almachtige. Eeuwig is Uw trouw! U heeft Uw liefde aan ons betoond door
Uw Zoon Jezus naar deze aarde te sturen. Hij kwam in onze duisternis om licht te geven. Zo bidden
wij ook vandaag dat Zijn licht in onze levens mag schijnen.
Heer ontferm U over ons als ziekte, dood, eenzaamheid en onzekerheid over de toekomst ons angst
aanjaagt.
We bidden voor onze broeders, zusters en kinderen in de Rots.
Voor onze broeders en zusters in Nederland en ver daarbuiten die niet kunnen samenkomen. Maak
ons één.
We bidden voor onze buren, onze wijk. Voor ouderen en gehandicapten in verpleeghuizen die niet
meer bezocht mogen worden.
Here wilt U vrede brengen/ houden in alle gezinnen. Nu iedereen zo op elkaars neus zit en er dus
vlugger irritaties kunnen ontstaan.
We bidden voor hen die werk en inkomen verloren hebben.
Voor de kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland.
Voor hen die hoop missen.
Geef ons moed en vertrouwen. Hef ons hoofd omhoog zodat we op U gericht zullen zijn.
Ons vertrouwen is in Jezus.
Amen.

5.
Lied dat Jonathan opgaf:
Wees mijn verlangen
https://www.youtube.com/watch?v=54lQ3xkYhTY


6.
Inbreng van Ger
om te lezen
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen ,
verlaat mij nimmermeer
Dat ik toch vroom mag blijven.
Uw dienaar t allen stond,
de tyrannie verdrijven,
die mij mijn hart doorwondt
Oorlof! Mijn arme schapen
die zijt in grote nood.
Uw Herder zal niet slapen ,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven.
Zijn Heilzaam Woord neemt aan,
als vrome Christen leven:
t zal hier haast zijn gedaan.
Alle goede maatregelingen die nodig zijn is begrijpelijk. Maar zonder de Herder aan te roepen zal er
geen doorbraak komen zoals de Here het wil? Het is niet zo dat als de crisis voorbij zal zijn? En dan?
Leven we dan weer lekker op ons gemak de welvaart? Wat heeft God hierdoor te zeggen? Zoeken we
Hem met ons hart, durven we nu juist ook om ons heen te spreken in onze maatschappij? Ik hoop
zelf des te meer de vrijmoedigheid te krijgen om meer en meer uit te dragen en niet bang te zijn! hoe
anderen zullen reageren? Dat heb ik nu wel des te meer in m’n hart en bid dat de Here deze crisis wil
inkorten want de tijd dringt. Hij is nog genadig om te redden door alles heen. Dit hebben we juist
nog meer door de ernst van dit aardse leven...wat kort tijdig is.

7.
Lied dat Jedidja opgaf:
698 Nooit meer alleen
https://www.youtube.com/watch?v=-_qoj1jf8UI

8.
Schriftlezing 1 Petrus 1:3-13
“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons
opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven
in hoop.
(4-5) Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een
onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde
van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen
verduren. 7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat
toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal
openbaren.
8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben; en zonder hem nu te zien gelooft u in hem en
ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, 9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw
redding.
10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over de
genade die u ten deel zou vallen. 11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke
omstandigheden Christus’ Geest, die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou
lijden en daarna in Gods luister zou delen. 12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor
henzelf bestemd was maar voor u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie


3
hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn
geheimen waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.
13 Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de
genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart.”

9.
Lied dat Roelke opgaf:
Jesus, to You we lift our eyes
Juist deze dagen, met al het nieuws dat op me afkomt, heb ik het nodig om steeds weer mijn ogen te
richten op de Here Jezus, op de Waarheid van Zijn Woord. Alles gaat om Hem, niets loopt Hem uit de
hand, en Hij geeft mij iedere dag opnieuw alles wat ik nodig heb om te kunnen doen wat Hij van mij
vraagt; God liefhebben boven alles, mijn gezin liefhebben en voor hen zorgen, het uitdelen van liefde
aan mensen in mijn omgeving, mijn werk en ook thuisonderwijs... :-)
https://www.youtube.com/watch?v=ZJDELcuYX3g

10.
Stiltemoment

11.
Overdenking
De afgelopen week worden we bijna volledig geleefd door alles rondom het coronavirus. Als je de
hele dag het nieuws volgt dan kan de angst voor het virus en alle gevolgen ervan je leven gaan
beheersen. Het lijden waarvan we al wisten dat het bestond, maar altijd ver weg was – denk aan
Ebola, Malaria, Mexicaanse griep, hongersnoden etc.- komt in korte tijd onze werkelijkheid binnen.
In de eerste brief van Petrus lezen we echter iets heel anders dan door angst beheerst te worden.
We lazen over het ervaren van onuitsprekelijke vreugde door de hoop die we hebben. We lazen dat
al de moeilijkheden die op ons af komen in ons leven, dus ook deze, ons niet zouden moeten
verbazen omdat ons niets vreemds overkomt. Het is lijden waardoor we beproefd worden, waaruit
de echtheid van ons geloof kan blijken. De echtheid van ons vertrouwen in de Here. Maar hoe werkt
dat dan? Hoe kunnen beproevingen in Gods plan passen? Hoe kunnen we hieruit hoop putten en
vreugde ervaren?
Leven in deze gebroken wereld is bedacht door God om verlangen, gereedheid en hoop in ons te
bewerken.
Het is niet natuurlijk om zo over onze levens na te denken, maar de moeilijkheden waar we allemaal
tegenaan lopen in deze gebroken wereld staan niet Gods plan in de weg. Nee, ze zijn er juist deel
van. De gebroken wereld waarin we leven is er niet omdat Hij Zijn verlossende plan niet goed
doordacht zou hebben. Je leeft waar je nu leeft en je wordt geconfronteerd met bepaalde zaken
omdat het precies is zoals God het wil. De moeilijkheden die we allemaal tegenkomen tussen het
‘reeds’ en ‘nog niet’ zijn geen teken van het falen van Gods verlossende werk, maar juist een
belangrijk
instrument
ervan.
Waar we in ons leven allemaal doorheen gaan, is onderdeel van het proces waarin God werkt. Een
proces waarin we leren wat werkelijk belangrijk is en tegelijk een proces van het beschermen van ons
hart.
God gebruikt dagelijks de gebrokenheid van deze wereld om aan het licht te brengen wat wij
eigenlijk belangrijk vinden. Waarom hebben we dit nodig?
We hebben dit nodig omdat we in dit leven worstelen om te herinneren wat echt belangrijk is, dat is;
wat God zegt dat belangrijk is. Jij en ik hechten veel meer belang aan dingen dan dat zou moeten, en
als we dat doen dan zullen deze zaken van ons hart bezit nemen. Daarom laat God ons ervaren dat
tastbare dingen oud worden en breken. Dat mensen ons teleurstellen. Dat relaties bederven en
pijnlijk worden. Dat onze lichamen zwak en kwetsbaar worden. Dat bloemen doodgaan en eten
bederft. Al deze dingen zijn bedoeld om ons te leren dat het goed en mooi is, maar dat ze ons niet
kunnen geven waar we allemaal naar verlangen: leven.


4
Daarom stuurde Hij Zijn Zoon. Jezus kwam om deel te worden van deze wereld die steeds verder
afbreekt. Gods Zoon stierf aan het kruis en nam al het gebrokene en kapotte op Zich. Hij werd
gebroken en kapot gemaakt, maar alleen Hij bleef niet kapot. Alleen Hij bleef niet dood. Door Zijn
opstanding heeft Hij laten zien dat alleen in Hem datgene te vinden is waar we naar verlangen; het
leven! Een leven vol vreugde, hoop en een zekere toekomst!
In deze wereld die kreunt, beschermt God dus onze harten. Hij beschermt ons tegen ons. Onze
harten die zo wispelturig kunnen zijn. Onze harten waarmee we de ene dag God aanbidden, om de
volgende dag ons van Hem af te keren en onze aanbidding aan iets anders te geven. Daarom dus, in
volmaakte liefde, laat God dingen in onze handen sterven, zodat we worden bevrijd van het vragen
aan aardse zaken wat alleen Hij ons kan geven. Zo werkt God door verlies om ons te beschermen
tegen dat wij ons vertrouwen stellen in zaken die ons nooit zullen geven wat ons hart verlangt. Dit is
zo door Hem bedacht om onze liefde en aanbidding voor Hem te verdiepen. Zodat onze vreugde in
Hem zal zijn. Precies waar Petrus in de eerste brief over schrijft. En als we volharden, dwars door de
beproevingen heen, als we ons iedere dag weer opnieuw toevertrouwen aan Jezus, dan wacht ons
een onvergankelijke erfenis; een leven dicht bij Hem. Een leven in eeuwige aanbidding van het Lam
op de troon.
(deels uit New Morning Mercies, 29 maart, P.D. Tripp)

12.
Lied dat Merlijn opgaf en inspeelde:
Mijn Herder
https://www.youtube.com/watch?v=io7UeNm ... e=youtu.be

13.
Voorbede
Neem de adressenlijst van de Rots door en dank en bid onze Vader voor je medegelovigen.
We danken in het bijzonder voor de geboorte van Noa, dochter van Geert-jan en Jellina. Nieuw leven
is gegeven door God!

14.
Getuigenis
Annelies
https://www.youtube.com/watch?v=YonH9uJs0UU

15.
Lied dat Leah opgaf:
King of Kings
https://youtu.be/Of5IcFWiEpg

16.
lied dat Janneke Boeder opgaf:
Jezus Overwinnaar
https://www.youtube.com/watch?v=39ELQxMYuoc
ik denk deze dagen regelmatig aan dit lied. Het laat me weer even boven alle Corona-gedachten
uitstijgen. Hij heeft overwonnen en alles in Zijn hand!

17.
Van Lennard de
afsluiting met zegen
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’
28:20
Mattheüs
Deze tekst ‘schoot mij te binnen in de afgelopen dagen’. Wat er ook gebeurd, of we leven of
sterven, of er in de nabije toekomst lijden of verdrukking op ons wacht of niet, Jezus is bij ons
en zorgt voor ons!
Amen

Lennard is een huisarts in Opheusden.
Janneke de vrouw van een voormalige zendeling.
Annelies is de vrouw van de voorzitter van de plaatselijke muziekvereniging.
Ze hebben een vluchteling zonder ouders als zoon in huis genomen.
Merlijn is van de muzikale begeleiding in de diensten
Roelke is oudste, de vrouw van onze voorganger.
Jedidja is een licht beperkte vrouw
Ger is een oudere weduwe die in Australië is opgevoed
Jonathan is de vader van een adoptiekind uit China
Heidi is een lichamelijk beperkte vrouw die momenteel vecht tegen kanker.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4428
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor MoesTuin » 29 mar 2020 12:39

Een oproepende bemoedigende dienst via onderstaande link terug te zien en te beluisteren, Zondag 29 Maart, ds Vreugdenhil gaat voor.

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10883

Dienst begint bij minuut 0.29
Er was een doventolk voor de doven gemeenschap.
Moment waarbij alle kinderen uit de gemeente betrokken worden (de wijze man bouwt zijn huis op de rots en de dwaze man bouwt zijn huis op zand)
Centraal in de dienst stond het slot van de Bergrede....
Met de zo dringende oproep van de Heer Jezus en de Troost ook in de huidige tijd.....zie op Jezus en bouw je huis op Hem alleen, de Rots....niet enkel met woorden maar met je hart en alles wat in je is....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20613
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor Marnix » 11 apr 2020 11:23

Gisteren een mooie dienst met avondmaal gehad, over Jezus die met zijn discipelen het pesachmaal viert. Over de overeenkomsten met het pesachmaal en de verschillen. En hoe het avondmaal nu meer lijkt oo hoe het Pesachmaal werd gevierd. Thuis, met het gezin praten over en terugdenken aan de bevrijding, het bloed dat ons redt.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Nina
Kapitein
Kapitein
Berichten: 863
Lid geworden op: 15 aug 2015 21:21

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor Nina » 11 apr 2020 17:40

Marnix schreef:Gisteren een mooie dienst met avondmaal gehad, over Jezus die met zijn discipelen het pesachmaal viert. Over de overeenkomsten met het pesachmaal en de verschillen. En hoe het avondmaal nu meer lijkt oo hoe het Pesachmaal werd gevierd. Thuis, met het gezin praten over en terugdenken aan de bevrijding, het bloed dat ons redt.


Mooi Marnix! Kan ik de dienst ergens terug luisteren?

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20613
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor Marnix » 11 apr 2020 21:32

Ik heb je een linkje gestuurd!
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4428
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor MoesTuin » 12 apr 2020 08:25

Schitterend Marnix en dit gaat gevolgen krijgen en onderwerp voor verdere vernieuwde inzichten hierin....ben even verder gegaan in topic Avondmaal.....met jou citaat
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4428
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor MoesTuin » 19 apr 2020 22:12

Onze oud voorganger ds Kant ging voor vanmorgen

De dienst is te beluisteren en te bekijken via

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10883

19 April, dienst start vanaf minuut 0.29
Voor de doven gemeenschap was er een gebarentolk aanwezig

Thema van de preek de uitspraak van de Heer Jezus:
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Een diepgaande bemoedigende dienst die ook ging over de huidige tijd en dat God niet te vangen is in een bepaald Gods beeld omdat God ondoorgrondelijk is......

Ds Kant is momenteel directeur Christians for Israel International, de internationale tak van Christenen voor Israël
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4428
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor MoesTuin » 26 apr 2020 15:45

Een veelzijdige dienst vanmorgen....
Een verdrietig in memoriam van een jong gemeente lid, een vrouw van..., moeder van..., kind van....Er moet afscheid genomen gaan worden komende week, tegelijk een rijk getuigenis wat gedeeld werd, de dood heeft niet het laatste woord.....in Geloof...

De kinderen van de gemeente hadden een mooi filmpje voor de (oudere) gemeente leden ter bemoediging, mooi zo samen gemeente te zijn.

Centraal stond in de dienst de Emmaus gangers, "de weglopers" maar de Heere Jezus ging ze achterna met de lijn doorgetrokken naar vandaag de dag.....

Deze zondag zouden 6 gemeente leden belijdenis van hun geloof doen wat nu niet door kon gaan, maar toch hebben ze via een andere manier in de dienst vanmorgen getuigd van hun geloof in de Heere Jezus.

Na de dienst werd het Wilhelmus gezongen ivm Koningsdag morgen...

Voorganger ds Vreugdenhil en de Doven gemeente die aan ons verbonden is plaatst de dienst sinds vandaag op You Tube, zodoende gemakkelijk terug te zien en luisteren...Vooraf orgelspel en de dienst start rond minuut 0:18 en de liturgie staat vermeld.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4428
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor MoesTuin » 22 mei 2020 08:28

dienst op Hemelvaartsdag, ds Vreugdenhil.
Praktische uitleg over de betekenis van Hemelvaartsdag en over wat de hemel nu eigenlijk is.
(over enkele weken vertrekt ds naar Leerdam, vandaar de verwijzing in het begin van de verkondiging hiernaar)


want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4428
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor MoesTuin » 31 mei 2020 22:09

Dienst op Pinksteren over de heilige Geest die alle talen spreekt en ons elkaar leert en doet verstaan.
Ds Vreugdenhil ging voor en in de dienst kregen verschillende gemeenteleden een actieve rol, bijzonder mooi om te zien.
Voor de doven gemeenschap werd de dienst vertolkt

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4428
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor MoesTuin » 07 jun 2020 11:14

Afscheidsdienst ds Vreugdenhil van Katwijk aan Zee
1 Korinthe 2

1Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid.
2Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus-de gekruisigde.
3Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker.
4De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest,
5want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.


Met deze woorden nam vandaag ds Vreugdenhil afscheid van onze gemeente ivm haar vertrek naar de gemeente van Leerdam.

Zojuist als gemeente van de Heer Jezus afscheid genomen van onze predikant, ds Vreugdenhil.
Moeilijk en Emotioneel om los te laten altijd, zo ook nu.
Maar wat een dienst....rijk diepgaand bemoedigend...

Maar na de dienst ook de toespraken...o.a. van de burgemeester van Katwijk, de kerkelijke gemeente van Leerdam, oud predikant, Koster en ds Vreugdenhil met slotwoord....wat een zegen en nabijheid van de Levende God en de werken van Zijn heilige Geest....


Hieronder de afscheidsdienst terug te zien

want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Hodia
Verkenner
Verkenner
Berichten: 69
Lid geworden op: 09 apr 2020 10:19

Re: Nabespreking preek zondag

Berichtdoor Hodia » 14 sep 2020 07:14

Leer den jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. Spreuken 22 vs 6.
Wat een wijze woorden en deze woorden vormden de preek van deze dag, dewelke door J.C.Ryle eeuwen geleden werd verkondigd, voor mijn gehoor.
In deze preek werden de toehoorders en nog maar weer eens duidelijk op gewezen dat het onderwijs van Gods Woord al van kinds af aan moet onderwezen worden.

Na de preek heb ik hier nog eens op terug gekeken en ja, het klopt. Met het “onderwijzen” van een kind over God, de Here Jezus en de Heilige Geest, de drie-enig God kun je niet vroeg genoeg beginnen. Ryle verhaalde o.a. ook dat ouders, grootouders e.a. niet moeten denken dat een kind het niet begrijpt. Een kind begrijpt misschien wel meer als dat men denkt/verwacht. Het is de plicht van ouders, grootouders, ooms en tantes en wie al niet meer, indien zij godvrezend zijn om de kinderen te onderwijzen over God en Zijn Woord.

Als ik dan terugdenk aan mijn kinderjaren dan zie ik mijzelf nog op mijn knietjes liggen voor het bedje, of in mijn bedje lagen samen met mijn moeder, vader, opa of oma of een tante, dat ik dan mijn kindergebedje bad.
Ik zie het nog zo helder voor mijn geest en het was na het bidden en danken voor het eten het eerste gebed wat mij geleerd is. Eigenlijk was het een versje:
Ik ga slapen
Ik ben moe
Sluit mijn beide oogjes toe
Heere houdt ook deze nacht
Over, papa, mama, opa, oma, broertjes, zusjes en wie al niet meer
Trouw de wacht.
Toen ik daaraan terugdacht, och wat werd ik week.

Maar Ryle had gelijk.
Het zaadje van geloof werd toen al gezaaid in een heel klein hartje van een heel klein kind. En wat ben ik blij dat het was gedaan. Want zoals de predikatie voortging,een kind kun je niet vroeg genoeg laten kennismaken met God en met het Woord Gods. In mijn tijd was er nog geen kinderbijbel thuis. De Staten Vertaling werd gelezen. Maar de verhalen van de geboorte van de Heere Jezus, Noach en Daniël, van David en Goliath die stonden in mijn geheugen gebrand. Toen, op die jonge leeftijd is het zaadje gezaaid en nu mag het verder groeien, ook nu nog vele jaren later.

Maar verhaalde Ryle, als de kinderjaren worden ingeruild door jeugdjaren en jongvolwassen jaren, ook dan is het van node dat ouders, grootouders e.a. onderwijs over Gods Woord moeten blijven geven. Want hoe ouder men wordt, hoe groter de verleidingen satans worden. Zo verhaalde Ryle dat het beter zou zijn als de hele familie bij elkaar in de kerk zou zitten, samen naar de kerk zouden optrekken. Want zegt hij:” Op weg naar Gods huis, optrekkende met gelijkgestemden is de voorbereiding op de dienst heel vaak niet aanwezig. Ook in de kerk waar jongeren vaak achteraf in een hoekje bij elkaar gaan samen zitten, daar is ook het geopende oor ja bovenal het geopende hart niet helemaal aanwezig. Daar huist satan die de jongelingen het Woord Gods probeert te verstoren. Ja, zelfs in de kerk verzoekt satan de toehoorders”.
En dat klopt, weet ik uit eigen ondervinden en dat is iets waar ik mij nu zeker voor schaam. Tijdens de dienst wordt er gefluisterd over wereldse zaken, wordt er volop snoep gedeeld en gegeten, zijn er die gaan slapen, allemaal werk waar satan zich over verheugd.
Dus is het zaak om standvastig te blijven in het geloof, standvastig te blijven in het onderwijzen zelf als de kinderen zijn uitgevlogen. Want hoe vaak gebeurt het niet, ook in deze tegenwoordige tijd, dat de jongeren op een bepaald moment niet meer naar de kerk gaan, maar tot verdriet van ouders, waar menig om traan vloeit en menig gebed tot inzicht van de afgedwaalden, en zich laten “lijden/leiden” door het wereldse.

De preek ging no veel dieper in op het onderwijs dat de ouders hun kinderen behoren te geven als men zich een christen noemt. Daar wijd ik verder niet over uit want dat is eenieder van u naar ik aanneem wel bekend. Maar dit kleine stukje bracht mij weer even terug naar mijn kindertijd dat ik God dankte op mijn knietjes.
Het was een preek die zowel de kleinsten als de oudsten begrepen konden en waar een ieder veel van kan leren.
1 Cor 1 vs 31b: Die roemt, roeme in den Heere.


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast