Het boek Openbaring

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 614
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 16 aug 2019 13:26

Ereunao schreef:Ben ik ongenuanceerd als ik zeg dat de Schrift zegt dat er geen Gemeente bestaan kon voordat Jezus verheerlijkt was en de H.Geest had uitgestort ? (Joh.&:39) En ben ik buiten de Schrift bezig als ik zeg dat het een heel andere bedeling is een hemelse bruid voor de Koning te verwerven dan een theocratisch volk op aarde?

Je verabsoluteert je eigen visie op de Schrift. Alles wat anders is heet bij jou bij voorbaat onbijbels. Daarmee doe je christenen die ook hun inzichten op de Schrift baseren geen recht. Dat noem ik ongenuanceerd.

Ereunao schreef:ls het van jouw kant nog niet rijp doordacht en slechts een voorlopige analyse is zou ik ook maar voorzichtig zijn en niet zo tekeer gaan tegen die bedelingenleer!

Wie gaat hier zo te keer? En dan denk jij dat het bij mij nog kan verkeren? Dat is niet bepaald mijn inschatting.

Ereunao schreef:Dat dit onder druk staat pleit juist voor het waarheidsgehalte, Gods Woord heeft altijd onder druk gestaan, waar dat niet het geval is is het de vraag of het wel het onvervalste Woord van God is. Want de Gemeente drukt het voetspoor van haar Heere en Heiland van wie reeds bij Zijn geboorte geprofeteerd werd dat Hij gezet was tot een val en opstanding en een teken dat wedersproken zal worden( Luk2) . En wat die kritiek op de opnameleer aangaat, als er maar enigszins beseft werd dat het bij de G.V. gaat om een verdrukking als niet geweest is en ook niet meer zijn zal sinds God de mens op de aarde geschapen heeft ( Mark.13:19) zou men deze belofte als een kostelijke schat in zijn hart bewaren! Want die G.V. is bedoeld om Israël en de Christusverwerpende wereld tot onderwerping aan de door God gezalfde Messias te brengen.( Ps.2 ) Maar de Gemeente is met God verzoend en heeft dat dus niet nodig.

Ik heb heel veel reden om hetzelfde tegen jou in te brengen. Daarom gaat deze vlieger helemaal niet op.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 16 aug 2019 18:26

Je bent eigenwijs origenes, de Apoc.kan niet goed uitgelegd en begrepen worden als het verschil in de positie van de hemelse bruid met Israël en volken op aarde er niet in verdisconteerd wordt. Want de Apoc. is het grote Demasqué zoals bij de onthulling van een standbeeld bij het vallen van het doek alles pas in zijn ware gedaante gezien wordt
Daarom zul je in die verbondstheologie nooit een aannemelijke verklaring vinden die recht doet aan heel de Schrift.

En nu wil jij een veel oudere broeder die zich door Gods genade en jarenlang biddend Schriftonderzoek een veel dieper inzicht in deze zaken verworven heeft smadelijk als een fietsendief naar het Damrak verwijzen? Mijn dagen zijn geteld, de Heere gaat mij straks tot zich nemen. Maar mijn getuigenis zal blijven!.

Overigens realiseer ik mij dat wij allen slechts ten dele kennen en profeteren, wij zien nu door in een spiegel in een duistere rede. Johannes gebruikt hier menselijke beelden, maar de werkelijkheid zal daar ver boven uitgaan. Want dat heeft geen oor gehoord en geen oog gezien…Daarom zegt Paulus dat dit het een mens niet geoorloofd is te spreken…gr: ereunao

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 614
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 16 aug 2019 18:38

Ereunao schreef:En nu wil jij een veel oudere broeder die zich door Gods genade en jarenlang biddend Schriftonderzoek een veel dieper inzicht in deze zaken verworven heeft smadelijk als een fietsendief naar het Damrak verwijzen?

Dit is toch echt een hiaat in je kennis van spreekwoorden en gezegden. :mrgreen: Hier wreekt zich toch wel heel sterk jouw hang naar letterlijke interpretaties... :lol: OK, misschien klinkt het niet zo aardig: "je bent vervelend! Ga iets anders doen".

Ereunao schreef:Je bent eigenwijs origenes, de Apoc.kan niet goed uitgelegd en begrepen worden als het verschil in de positie van de hemelse bruid met Israël en volken op aarde er niet in verdisconteerd wordt. Want de Apoc. is het grote Demasqué zoals bij de onthulling van een standbeeld bij het vallen van het doek alles pas in zijn ware gedaante gezien wordt
Daarom zul je in die verbondstheologie nooit een aannemelijke verklaring vinden die recht doet aan heel de Schrift.

Als je er zo van overtuigd bent dat het voor mijn bestwil is als ik het dispensationele geloof aanvaard dan zou je er voor kunnen bidden. Wie weet, misschien helpt het...

Ereunao schreef:Overigens realiseer ik mij dat wij allen slechts ten dele kennen en profeteren, wij zien nu door in een spiegel in een duistere rede. Johannes gebruikt hier menselijke beelden, maar de werkelijkheid zal daar ver boven uitgaan. Want dat heeft geen oor gehoord en geen oog gezien…Daarom zegt Paulus dat dit het een mens niet geoorloofd is te spreken…

Dit lijkt me een goede afsluiting!
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1319
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 16 aug 2019 20:21

https://www.youtube.com/watch?v=33-w8YbHrrU

Een heel andere kijk op het bek openbaringen.
Bestaat uit 7 delen maar echt de moeite waard om naar te luisteren.

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 614
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 16 aug 2019 21:32

Veendam schreef:https://www.youtube.com/watch?v=33-w8YbHrrU

Een heel andere kijk op het bek openbaringen.
Bestaat uit 7 delen maar echt de moeite waard om naar te luisteren.

1. De muziek vond ik vreselijk. Dus meteen doorgeschakeld naar de tekst.
2. Ik kon er geen touw aan vastknopen en had geen zin om nog langer te luisteren. Zal wel aan de presentatie liggen.

Misschien is het efficiënter om even in het kort de zeven delen te benoemen.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1319
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 16 aug 2019 22:34

Origenes schreef:1. De muziek vond ik vreselijk. Dus meteen doorgeschakeld naar de tekst.
2. Ik kon er geen touw aan vastknopen en had geen zin om nog langer te luisteren. Zal wel aan de presentatie liggen.

Misschien is het efficiënter om even in het kort de zeven delen te benoemen.


Gaat ook om de tekst, bij preken schuif ik ook altijd door naar de preek of ik de muziek nu wel of niet leuk vind is daar bij niet eens van belang.
Heb ze alle 7 beluisterd maar moet ze nog een keer luisteren om de samenhang goed te kunnen overzien.
Ik weet alleen niet wanneer ik er aan toe kom omdat ik misschien nog weg ga naar het buitenland en zo ja, dan zal dat aankomende week al zijn.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 17 aug 2019 02:24

origenes:
Dit lijkt me een goede afsluiting!


Mij ook! Daarom wil ik het hier aan de hand van hst.4 nog eens recapituleren en kort samenvatten.
Ik zal mij dus beperken tot:
1. de ouderlingen
2.de vier dieren.

24 ouderlingen, de predikant die ik hier aan het woord liet ziet hierin de 12 apostelen en de 12 aartsvaders .Maar mijn bezwaar hiertegen is dat de aartsvaders nooit tot de Gemeente behoord hebben. Om de eenvoudige reden dat die toen nog niet bestond en er ook niet zijn kon voordat Jezus verheerlijkt was en de H.Geest had uitgestort ( Joh.7:39 ) Daarom denk ik bij het getal 24 eerder aan priesters . Want David heeft de priesters verdeeld in 24 dagorden ( 1 Kron.24 ) en witte klederen zijn priesterklederen.En als ook Petrus noemt de Gemeente een koninklijk priesterdom (1 Petr.2:9.) Dit in tegenstelling tot Israël dat bestemd is om een priesterlijk koninkrijk te zijn. ( Ex. 19:6) De tronen en gouden kronen zien dan natuurlijk op het koningschap.

En als wij er nu van uitgaan dat de 24 ouderlingen de Gemeente voorstellen en dus reeds in de hemel is als het Lam door het openen van de 7 zegels de gerichten van de Dag des Heeren tijdens de G.V. over de wereld brengt dan stemt dat overeen met Luk. 21:36:
‘ Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen'. En ook met wat Paulu8s schrijft in:
1 Thess.1:10. En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn..
En ook in 1 Thess 5:;9 verzekert hij ons dat God ons niet tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid gesteld heeft.
En zo is het ook te verklaren dat in de hemel de bruiloft des Lams al gevierd is voordat Hij met de gemeente de hemel verlaat en naar de aarde komt voor de laatste, beslissende strijd. Dat die gemeente hier niet als ouderlingen, maar als een heirleger voorgesteld wordt ligt voor de hand. Voor een oorlog heb je niets aan ouderlingen, daar heb je een leger voor nodig.

2.De vier dieren.
Dit verwijst naar het visioen van Ezech.1, aangevuld met hst 10 :20 waar hij bemerkte dat het cherubs waren. Deze cherubs dragen de troon van de Godsregering over de aarde, vandaar dat de geest van de dieren in raderen op aarde was. Dit leert ons dus dat alles wat op aarde gebeurt door Gods voorzienigheid geleid en aangestuurd wordt .
Uit deze korte samenvatting van de hoofdlijnen van dit boek zien wij dus dat het lang niet zo, moeilijk en ingewikkeld is als op het 1e gezicht lijkt. We moeten ons alleen niet laten misleiden en op een verkeerd spoor laten zetten door uit te gaan van allerlei tot een axioma uitgegroeide vooronderstellingen die alle Bijbelse grond missen. Hierbij wil ik het dus op deze topic laten, tenzij er dus direct aan mij gerichte vragen komen. Gr:ereunao

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 21 aug 2019 09:43

Nu hongerige wolven op een andere topic druk bezig zijn om het karkas van de priesterlijke bediening tot op het bot af te kluiven komt er hier misschien weer ruimte voor het profetische en ga ik nu verder met hst. 14:

De boodscap van de 3 engelen
‘En ik zag’-een nieuw stuk.
Vs 6,8 en 9 drie engelen met een bepaalde boodschap.
In het midden van de hemel, het zenith, het hoogste punt waar de zon staat. Een bijzondere prediker. Ik denk aan een letterlijke engel. Net als in de kerstnacht, vlak voor de wederkomst, een laatste oproep.. een bijzondere kansel. Niet ergens aan de horizon, maar waar als het ware iedereen hem kan zien. Het eeuwig evangelie. Overal wordt hij gehoord. een bijzondere tijd, het uur van Zijn oordeel is gekomen .Er zal een bijzondere vrucht op gevolgd zijn. Dat doet het evangelie altijd. Wat is de inhoud, vrees God, als Schepper. Als Rechter komt Hij in de grootheid van Zijn scheppingsmacht. Een minimumevangelie. Dit is het meest elementaire. Buig je voor de Schepper. . Hetzelfde als door Jona en Noach is verkondigd. Maak een voetval voor de levende God. Niet voor een mens,niet voor een beeld, niet voor een engel.
Het wordt verkondigd aan allen die op de aarde zitten, staat er. Vastzitten, niet vooruit te branden.’het Evangelie evangeliseren’ De enige plaats in de Openbaring waar het woord evangelie staat. Dus ook de laatste keer in de Bijbel. De laatste ebvangelieverkondiging-dat klemt. Ook in ons leven komt dat een keer. Hoe goed is God dat Hij nog een keer met klem roept. Iedereen moet er naar luisteren. Ik heb geen lust in uw dood.
Vs.8 de derde engel Dat komt in hst.17 en 18 uitgebreid terug Babylos, een beeld voor het afvallige christendom. Rome zeggen de KT, Brakel en Spurgeon. Ik zeg het ook, maar zij passen het toe op het verleden’ Het eeuwig evangelie is de Reformatie ’De KT zeggen: ‘De eerste engel zijn de Waldenzen geweest, de tweede engel is Hus, de derde Luther. Gevallen, gevallen is het pausdom .Maar het is in de toekomst dat het zijn volle betekenis zal krijgen.

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 902
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor hans0166 » 21 aug 2019 18:58

ereunao schreef:Nu hongerige wolven op een andere topic druk bezig zijn om het karkas van de priesterlijke bediening tot op het bot af te kluiven komt er hier misschien weer ruimte voor het profetische@ moderators, de meeste forumsoftware heeft de mogelijkheid voor leden om bepaalde personen te blokkeren en hun berichten onzichtbaar te maken, kan dat AUB ook hier geactiveert worden ... deze meneer heeft duidelijk een ziekelijke obsessie om maar door te blijven gaan.

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 614
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 21 aug 2019 22:17

Ereunao op topic wedergeboorte schreef:Thans wil ik nog een uiterste poging doen mijn bedoeling te verduidelijken…


Ereunao op dit topic schreef:Nu hongerige wolven op een andere topic druk bezig zijn om het karkas van de priesterlijke bediening tot op het bot af te kluiven komt er hier misschien weer ruimte voor het profetische.


Ik trek de volgende conclusie:

In 40 minuten tijd, na je 'uiterste poging' (zie quote 1 hierboven), ben je dus ongeduldig geworden. Want toen kwam je er toe om je post te plaatsen over de 'hongerige wolven' (zie quote 2), waar ik ongetwijfeld ook toe behoor.

Mijn vraag aan jou is:
Is deze verdachtmaking inzake het geestelijke bevattingsvermogen van je opponenten op beide topics wel in overeenstemming met je eigen principes, die toch vooral gericht zijn op je eigen tekorten? (zie je eigen posts op het andere topic). Het heeft vast zin om die eens goed na te lezen!

Misschien dus een gelegenheid tot bezinning… Ik probeer het maar weer eens. (sorry, mijn valkuil!)
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1319
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 22 aug 2019 07:23

ereunao schreef:Nu hongerige wolven op een andere topic druk bezig zijn om het karkas van de priesterlijke bediening tot op het bot af te kluiven komt er hier misschien weer ruimte voor het profetische en ga ik nu verder met hst. 14:

De boodscap van de 3 engelen
‘En ik zag’-een nieuw stuk.
Vs 6,8 en 9 drie engelen met een bepaalde boodschap.
In het midden van de hemel, het zenith, het hoogste punt waar de zon staat. Een bijzondere prediker. Ik denk aan een letterlijke engel. Net als in de kerstnacht, vlak voor de wederkomst, een laatste oproep.. een bijzondere kansel. Niet ergens aan de horizon, maar waar als het ware iedereen hem kan zien. Het eeuwig evangelie. Overal wordt hij gehoord. een bijzondere tijd, het uur van Zijn oordeel is gekomen .Er zal een bijzondere vrucht op gevolgd zijn. Dat doet het evangelie altijd. Wat is de inhoud, vrees God, als Schepper. Als Rechter komt Hij in de grootheid van Zijn scheppingsmacht. Een minimumevangelie. Dit is het meest elementaire. Buig je voor de Schepper. . Hetzelfde als door Jona en Noach is verkondigd. Maak een voetval voor de levende God. Niet voor een mens,niet voor een beeld, niet voor een engel.
Het wordt verkondigd aan allen die op de aarde zitten, staat er. Vastzitten, niet vooruit te branden.’het Evangelie evangeliseren’ De enige plaats in de Openbaring waar het woord evangelie staat. Dus ook de laatste keer in de Bijbel. De laatste ebvangelieverkondiging-dat klemt. Ook in ons leven komt dat een keer. Hoe goed is God dat Hij nog een keer met klem roept. Iedereen moet er naar luisteren. Ik heb geen lust in uw dood.
Vs.8 de derde engel Dat komt in hst.17 en 18 uitgebreid terug Babylos, een beeld voor het afvallige christendom. Rome zeggen de KT, Brakel en Spurgeon. Ik zeg het ook, maar zij passen het toe op het verleden’ Het eeuwig evangelie is de Reformatie ’De KT zeggen: ‘De eerste engel zijn de Waldenzen geweest, de tweede engel is Hus, de derde Luther. Gevallen, gevallen is het pausdom .Maar het is in de toekomst dat het zijn volle betekenis zal krijgen.


Wat versta je dan wel onder de priesterlijke bediening in een topic ?
Nergens is er enige aanleiding voor om Rome of Luther Calvijn of Hus er bij in te trekken.
En de waldenzen waar heb je die nu weer ineens vandaan ?

Als ik kijk naar de geschiedenis en de lijn in Gods Woord dan is er slechts aanleiding om het oude systeem te benoemen waar iedereen aan vast bleef hangen en dat is de tempeldienst van Israel. Dat moest aan de kant en wat mij betreft is er heel veel aanleiding om alles te laten vallen in de tijd dat Jeruzalem verwoest werd inclusief de tempel. Dan is het oude systeem helemaal verdwenen door gruwelijke verwoesting en net alleen meer nabij de verdwijning. Je ziet door de hele schare van mensen heen die Openbaringen willen verklaren dat ze hier niet aan willen en dat daarom er dus een herbouw moet komen van de tempel. Anders kan de antichrist er dus niet in plaats gaan nemen dus ja dan moet er wel eerst een tempel komen. Het is een complete verandering van het systeem geweest die in gang is gezet namelijk dat God geen tempel nodig heeft van steen en met handen gemaakt maar juist in de mensen wil wonen. Dan wil God dus niet daarna weer een huis van steen hebben met handen gemaakt dus wat moet je dan met een stenen tempel ? De bedeling van de genade die vrijelijk stroomde vanaf Golgotha komt pas voluit in de picture te staan door het wegvallen van de tempel en van Jeruzalem in het jaar 70 AD.
Doordat Jeruzalem niet deed wat het zou moeten doen, namelijk de Messias aannemen en afstappen van het oude systeem, is Jeruzalem daarom Babylon geworden in typologische zin.

Moet je dan concluderen dat ik een pretarist ben ? Als ik kijk naar de definitie van pretarist dan lees ik dat die geloven dat alle beloften al vervuld zijn en dat geloof ik dus niet. Jezus komt nog terug dat mag duidelijk zijn.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 22 aug 2019 09:11

Veendam:
Wat versta je dan wel onder de priesterlijke bediening in een topic ?

Onder een priesterlijke bediening versta ik onderwijs in de praktijk van het geloofsleven.
Nergens is er enige aanleiding voor om Rome of Luther Calvijn of Hus er bij in te trekken.
En de waldenzen waar heb je die nu weer ineens vandaan ?


Je moet wel goed lezen, de predikant die ik hier aan het woord laat memoreert slechts hoe de KT en de zgn. oudvaders dit uitgelegd hebben. Maar hij zegt dat hij gelooft dat dit nog geheel toekomstig is.

Als ik kijk naar de geschiedenis en de lijn in Gods Woord dan is er slechts aanleiding om het oude systeem te benoemen waar iedereen aan vast bleef hangen en dat is de tempeldienst van Israel. Dat moest aan de kant en wat mij betreft is er heel veel aanleiding om alles te laten vallen in de tijd dat Jeruzalem verwoest werd inclusief de tempel. Dan is het oude systeem helemaal verdwenen door gruwelijke verwoesting en net alleen meer nabij de verdwijning. Je ziet door de hele schare van mensen heen die Openbaringen willen verklaren dat ze hier niet aan willen en dat daarom er dus een herbouw moet komen van de tempel. Anders kan de antichrist er dus niet in plaats gaan nemen dus ja dan moet er wel eerst een tempel komen. Het is een complete verandering van het systeem geweest die in gang is gezet namelijk dat God geen tempel nodig heeft van steen en met handen gemaakt maar juist in de mensen wil wonen. Dan wil God dus niet daarna weer een huis van steen hebben met handen gemaakt dus wat moet je dan met een stenen tempel ? De bedeling van de genade die vrijelijk stroomde vanaf Golgotha komt pas voluit in de picture te staan door het wegvallen van de tempel en van Jeruzalem in het jaar 70 AD.
Doordat Jeruzalem niet deed wat het zou moeten doen, namelijk de Messias aannemen en afstappen van het oude systeem, is Jeruzalem daarom Babylon geworden in typologische zin.


En wat je bezwaren tegen die tempel betreft. Die staat toch heus tot in de kleinste details beschreven in Ezec.40-44. Maar dit past alleen niet bij de Kerk, alleen bij Israël en de volken in het messiaanse rijk. Maar voor die gans andere bedeling is geen plaats in het kerkelijk denken. Men kent slechts de ene, alg.chr.kerk van Adam tot de jongste dag. En daarom moet dit alles vergeestelijkt worden. Maar God heeft gezworen dat zijn Messias koning zal over Sion de berg zijner heiligheid ( Ps.2 ) en Jeruzalem des Heeren troon zal zijn (Jer.3:17 ) En ook bij de ordeningen van dag en nacht dat aan David en aan de Levitische priesters geen man zal worden afgesneden die op zijn troon zitte en slachtoffer en spijsoffer aansteekt op Zijn altaar. Maar her is praktisch onmogelijk om eeuwenoude vooroordelen te weerleggen.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1319
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 22 aug 2019 09:45

ereunao schreef:Veendam:
Onder een priesterlijke bediening versta ik onderwijs in de praktijk van het geloofsleven.

Je bedoelt in deze situatie dat jij onderwijst hoe jij aankijkt tegen hoe de praktijk van een ander zijn geloofsleven moet zijn volgens jouw normen.


ereunao schreef:Je moet wel goed lezen, de predikant die ik hier aan het woord laat memoreert slechts hoe de KT en de zgn. oudvaders dit uitgelegd hebben. Maar hij zegt dat hij gelooft dat dit nog geheel toekomstig is.


Hij kan wel meer memoreren en geloven dat iets zo zou zijn of zo zou gaan, maar dat wil nog niet zeggen dat hij het juist heeft.
Er is namelijk geen enkel argument voor te noemen om het te onderbouwen.


ereunao schreef:En wat je bezwaren tegen die tempel betreft. Die staat toch heus tot in de kleinste details beschreven in Ezec.40-44. Maar dit past alleen niet bij de Kerk, alleen bij Israël en de volken in het messiaanse rijk. Maar voor die gans andere bedeling is geen plaats in het kerkelijk denken. Men kent slechts de ene, alg.chr.kerk van Adam tot de jongste dag. En daarom moet dit alles vergeestelijkt worden. Maar God heeft gezworen dat zijn Messias koning zal over Sion de berg zijner heiligheid ( Ps.2 ) en Jeruzalem des Heeren troon zal zijn (Jer.3:17 ) En ook bij de ordeningen van dag en nacht dat aan David en aan de Levitische priesters geen man zal worden afgesneden die op zijn troon zitte en slachtoffer en spijsoffer aansteekt op Zijn altaar. Maar her is praktisch onmogelijk om eeuwenoude vooroordelen te weerleggen.


Als ik gewoon lees wat er staat over die tempel die beschreven wordt in Ezech 40-44 dan lees ik dat de zonen van Sadok, die uit de zonen van Levi tot de Here naderen daar inzullen zijn, dus is het niet een toekomstige tempel wat betreft deze tijd van nu, maar een tempel die al verwoest is in ons verleden. Dan kan je zeggen van nee die moet nog komen, maar dat hoeft niet als die er al heeft gestaan.
Dan kan je verder wel zeggen dat des Heeren troon zal zijn in Jeruzalem maar dat staat er niet, want er staat dat men Jeruzalem noemen zal de troon des Heeren. En verder nog wat anders, namelijk een heilig huisje van je en vele anderen: Het hele Evangelie gaat niet eens over de ene algemene christelijke kerk, maar om de Glorie van God die zichtbaar zal gaan wordn over de gehele aarde. Het evangelie wordt aan alle mogelijke kanten verdraaid om maar een religieus systeem in stand te kunnen houden. Zo deden de Joden het met het Judaisme, zo doen de katholieken het met het hele paus en kathedralen gedoe, en zo doen de kerken het tegenwoordig nog steeds, want wij zitten binnen en wij zijn het en de buitenwereld die is toch wel zo zondig en fout. Maar de glorie van God wordt deze nu zichtbaar over de gehele aarde als gelovigen allemaal binnen in een gebouw gaan zitten en dan vervolgens de deur dicht gooien omdat anders de kwade wereld binnen komt ? Nee het religieuze systeem is wat in Openbaringen genoemd wordt de synagoge van satan.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Luitenant
Luitenant
Berichten: 696
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 22 aug 2019 11:21

dubbel
Laatst gewijzigd door Jesaja40 op 22 aug 2019 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Luitenant
Luitenant
Berichten: 696
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 22 aug 2019 11:22

Ereunao brengt in:

Vs.8 de derde engel Dat komt in hst.17 en 18 uitgebreid terug Babylos, een beeld voor het afvallige christendom. Rome zeggen de KT, Brakel en Spurgeon. Ik zeg het ook, maar zij passen het toe op het verleden’ Het eeuwig evangelie is de Reformatie ’De KT zeggen: ‘De eerste engel zijn de Waldenzen geweest, de tweede engel is Hus, de derde Luther. Gevallen, gevallen is het pausdom .Maar het is in de toekomst dat het zijn volle betekenis zal krijgen.


Waarom voert u deze "kerkheiligen" aan?
Ik beschouw de heer Luther niet als een engel.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Het eeuwige evangelie vindt u al in Genesis 3.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Een kanttekenaar geeft commentaar en/of uitleg die past in de cultuur en tijd waarin hij/zij leeft. Wie of wat heeft de kanttekenaar beïnvloed en waar haalden zij de kennis of inzicht vandaan? Velen, ook hier in de Lage Landen hebben de keiharde vervloekingen van de heer Luther tegen de Joden. Het vergif is uitgestrooid en velen hebben dit als zoete koek geslikt. Het vervloeken en het verketteren kwam veelvuldig voor in die tijd.

De insteek van een kanttekenaar is om een christelijke visie op de Hebreeuwse normen en waarden te interpreteren.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten