Het boek Openbaring

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1822
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 12 jun 2019 08:03

Deze droefheid over die ontslapen broeders is wel een treffende proef van de liefde tot de heiligen, welke in deze gelovigen woonde, en tevens van het grote belang, ‘t welk zij in de komst van Jezus stelden. Die komst van Jezus toch was zo heerlijk voor hen, maakte zozeer hun vreugde en hoop uit, dat zij er niet alleen dagelijks naar verlangden, maar ook bedroefd waren bij de gedachte, dat sommigen van hun er niet bij tegenwoordig zouden zijn. En hun liefde tot de heiligen was zo sterk, dat zij de gedachte niet verdragen konden, dat sommigen van hen de vreugde van die dag niet mede genieten zouden. Hoe beschamend voor ons! Ach, wat zijn wij dikwijls zelfzuchtig! Als wij het maar goed hebben, hoe weinig denken wij dan aan het geluk van de anderen. En hoe vaak vergeten wij de heerlijke hoop, die ons door de Heer gegeven is! Ja, wij kunnen van deze gelovigen leren, hoe de verwachting van Jezus niet een zaak van het hoofd, maar van het hart, niet een gevolg van kennis, maar van liefde tot Jezus is. In kennis toch overtreffen wij hen verre, in liefde tot de Heer, in gehechtheid aan zijn persoon, overtreffen zij ons.

Het antwoord van de Apostel moest de Thessalonikers geheel geruststellen en volkomen vertroosten. Zij behoefden niet bedroefd te zijn over hen, die ontslapen waren, gelijk de anderen, die geen hoop hebben, over hun doden bedroefd zijn. ‘Want indien wij geloven,’ zegt Paulus, ‘dat Jezus opgestaan is, zo zal ook God hen, die door Jezus ontslapen zijn, met hem brengen.’ De ontslapen broeders hadden, indien ik mij zo mag uitdrukken, hetzelfde lot, als de Heer Jezus. Hij is gestorven; Hij is opgestaan; en Hij komt weer. Zo is het met hen ook. Zij zijn gestorven; zij zullen opstaan, en God zal hen, wanneer Jezus in heerlijkheid komt, met Jezus terug doen komen. Onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen; zo sprak Paulus aan het eind van het derde hoofdstuk; welnu hier verzekert hij de Thessalonikers, dat die ontslapen broeders, over wie zij nu treurden, en over wier deelgenootschap aan de heerlijkheid van Christus zij in twijfel waren, bij die komst van Jezus met Hem mee zouden komen, evenals ook de andere gelovigen, die niet gestorven waren, zodat allen gelijk zich in de heerlijkheid van de Heer zouden verheugen.

De uitdrukking ‘door Jezus ontslapen’ vereist onze bijzondere aandacht. Zij is niet alleen merkwaardig, maar heerlijk tevens. Zij leert ons de volkomen overwinning over de dood door Jezus voor de zijn behaald. Jezus smaakte voor ons de dood, en onderging de angsten van de dood, en daarom is het sterven voor ons geen sterven meer, doch is het gelijk aan een rustigen slaap, waaruit men weldra ontwaken zal. Voor hen, die geloven, is het sterven door Jezus een ontslapen geworden. De gelovige, die sterft, legt zich te slapen, en na enkele ogenblikken wekt Jezus’ stem hem op uit die slaap. Hij is gelijk aan iemand, die rustig ligt te slapen, en die uit die slaap wordt wakker geroepen. ‘Lazarus, onze vriend, slaapt,’ zo sprak de Heer tot zijn discipelen, ‘en ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken.‘ En zo zal het zijn, als Jezus komt; die in Hem geloofden en stierven, worden door Hem uit de doden opgewekt, en komen met Hem in heerlijkheid.

Men meent evenwel niet, dat dit ontslapen een slapen is van de ziel; oneen! waar het lichaam in het graf wordt gelegd tot de dag van de opstanding, daar gaat de ziel tot Jezus in het paradijs. En zou gij denken, dat zij daar sliep! Ach, dat zou troosteloos zijn! Dan was het waarlijk niet begeerlijk om daarheen te gaan; dan ware het beter te blijven op deze aarde met al haar moeiten en zorgen; want op aarde kan men ten minste ‘s Heer gemeenschap genieten, en dat zou daar dan niet mogelijk zijn, als de ziel er sliep. Neen! de ziel geniet daar Jezus’ nabijheid. ‘Ontbonden te worden en bij Christus te zijn, is zeer verre het beste,’ zegt Paulus in Pil. II; en dit zou het niet zijn, indien de ziel zich daar in een onbewuste toestand bevond. Voorzeker, het paradijs is de volmaakte heerlijkheid nog niet; ‘t is niet het Vaderhuis, waarin wij straks worden opgenomen; maar toch zal het er onuitsprekelijk heerlijk zijn. Uitwonende uit, het lichaam wonen wij daar in bij de Heer.

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1445
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor gravo » 14 jun 2019 11:11

Alles goed en wel, maar in verschillende topics lijkt de aard van een "forum" langzamerhand te veranderen in die van "proefdrukken voor de aanstaande uitgave van mijn boek". Zonder enige intentie om met anderen in gesprek te raken worden eenzijdig hele hoofdstukken van het denkbeeldige boek gepubliceerd in een forum-topic. Niet zelden krijg ik de indruk dat het ook nog eens om lappen tekst gaat die van andere publicisten afkomstig zijn.

Het valt ook op dat, zodra iemand zich wel met de inhoud dier teksten bemoeit, de toon verandert. Eigenlijk is een inbreuk in de monotone inbreng van de verhaal-afsteker niet welkom. Er knalt even een bitter meningsverschil, maar dan wordt de draad weer snel opgepakt bij "waar ik gebleven was".
Is een discussie soms een hinderlijke onderbreking van een vele afleveringen tellende college-serie?
En is uitwisseling van gedachten en standpunten slechts te beschouwen als een ongemakkelijk intermezzo in een lange reeks columns?

Hoewel de inhoud van veel van deze predikbeurten mij hoegenaamd niet interesseert (ik heb toch al een broertje dood aan onophoudelijke monologen die mij manen om geduldig en stil iemands opvattingen aan te horen), heb ik toch wel zorgen over deze vorm van oeverloze dictaten.
Daar is een forum toch niet voor?

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
Jesaja40
Luitenant
Luitenant
Berichten: 577
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 14 jun 2019 11:23

gravo brengt het volgende naar voren:

Niet zelden krijg ik de indruk dat het ook nog eens om lappen tekst gaat die van andere publicisten afkomstig zijn.


Ook ik deel de conclusie van Gravo: Knippen en plakken beste forumers is gewoon plagiaat ofwel pronken met andermans veren.

Waar blijft de persoonlijke inspanning en inspiratie?
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1822
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 14 jun 2019 14:10

gravo:
Alles goed en wel, maar in verschillende topics lijkt de aard van een "forum" langzamerhand te veranderen in die van "proefdrukken voor de aanstaande uitgave van mijn boek". Zonder enige intentie om met anderen in gesprek te raken worden eenzijdig hele hoofdstukken van het denkbeeldige boek gepubliceerd in een forum-topic. Niet zelden krijg ik de indruk dat het ook nog eens om lappen tekst gaat die van andere publicisten afkomstig zijn.

Het valt ook op dat, zodra iemand zich wel met de inhoud dier teksten bemoeit, de toon verandert. Eigenlijk is een inbreuk in de monotone inbreng van de verhaal-afsteker niet welkom. Er knalt even een bitter meningsverschil, maar dan wordt de draad weer snel opgepakt bij "waar ik gebleven was".
Is een discussie soms een hinderlijke onderbreking van een vele afleveringen tellende college-serie?
En is uitwisseling van gedachten en standpunten slechts te beschouwen als een ongemakkelijk intermezzo in een lange reeks columns?
Hoewel de inhoud van veel van deze predikbeurten mij hoegenaamd niet interesseert (ik heb toch al een broertje dood aan onophoudelijke monologen die mij manen om geduldig en stil iemands opvattingen aan te horen), heb ik toch wel zorgen over deze vorm van oeverloze dictaten.
Daar is een forum toch niet voor?


Ik ben het met gravo eens dat het geen monoloog , maar een inhoudelijke discussie moet blijven. Maar juist daarom geef ik telkens ruim de tijd voor reacties, ik wil niet opnieuw het verwijt krijgen deze topic gekaapt te hebben. En wat het inhoudelijke aangaat, ik laat hier juist H.C. Voorhoeve spreken omdat hij zo klaar en helder uit Gods Woord bewijst dat de komst des Heeren voor de Zijnen een andere is dan die met de Zijnen. Van plaggiaat is hier dus geen sprake. En aangezien mijn grootste opponent ook impliciet toegegeven heeft dat de gemeente opgenomen zal worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht is het enige verschil nog het moment waarop. Maar aangezien wij inmiddels tot de conclusie gekomen zijn dat die ouderlingen geen engelen kunnen zijn omdat die nooit priesterdiensten verrichten blijft hier niets anders over dan die koningen en priesters waar Johannes in hst.1:6 de Gemeenten mee aanduidt, eventueel aangevuld met de rechtvaardigen uit het O.T. Want die behoren weliswaar niet tot de bruid, maar tot de aanzittende gasten zie hiervoor vooral Hebr.11:40 en hst.19:9

Thans tot besluit nog een keer H.C.Voorhoeve :
Wanneer wij nu in korte woorden samentrekken, wat ons in deze belangrijke plaats wordt geleerd, dan vinden wij, dat de Heer zelf zal komen in de lucht met volle macht over de dood, welks overwinnaar Hij geworden is; dat alsdan met de bazuin Gods de ontslapen heiligen opgewekt zullen worden, en zij, die tot op dat tijdstip levend zijn overgebleven, zullen veranderd worden; en dat daarna allen te samen de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht, om voor altijd met de Heer te zijn. Ons heengaan van deze aarde zal volkomen gelijk zijn aan het heengaan van Jezus; wij verlaten de wereld, waartoe wij niet behoren, om de hemel binnen te gaan; en eenmaal daar gekomen, zijn wij in onze eeuwige woning; aan Jezus gelijkvormig, zijn wij voor altijd met Hem. Doch de Heer zal al de zijn met zich brengen, als Hij in heerlijkheid verschijnt. Eerst komt Hij in de lucht om de zijn-de ontslapenen zowel als de levend overgeblevenen-van deze aarde op te nemen in de hemel, en dan verschijnt Hij, met grote kracht en heerlijkheid, met al zijn heiligen op deze aarde, om de wereld te oordelen. Derhalve wordt ons hier duidelijk het onderscheid aangegeven tussen Jezus’ komst ter opname van de heiligen en zijn komst met hen in heerlijkheid. H.gr:ereunao

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1445
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor gravo » 14 jun 2019 14:36

ereunao schreef:Ik ben het met gravo eens dat het geen monoloog , maar een inhoudelijke discussie moet blijven. (...)

Nou mooi dan. Maar toch komt de staccato herhaling van je opvatting wel zo over (als monoloog) Alleen al het feit dat je blijft herhalen wat je vindt, laat al weinig ruimte meer voor een ander.
Nu weten we het wel.

En ik hou ook niet van die zogenaamde "dus" verbindingen die je steeds maakt, waarmee je suggereert dat we je allemaal op de voet volgen en dat we elke onvermijdelijke conclusie die jij trekt moeiteloos kunnen delen.
In feite leg je zoveel beslag op de spreek- en post-ruimte dat een ander er niet meer tussen komt of zich geërgerd terugtrekt. Jij ziet dat vast als een teken van instemming en goedkeuring, maar dat is het niet.
De werkelijkheid is volgens mij meer dat velen je repetities hoofdschuddend aanschouwen, niet wetend hoe je bent te stoppen.
Je vertelt ons iedere keer hetzelfde, maar daarmee wordt je zaak inhoudelijk niet sterker.

Inhoudelijk kan ik overigens helemaal niets met je idee-fixe, maar dat komt omdat voor mij het zwaartepunt van christelijk geloof heel ergens ander ligt. Ook zonder het boek Openbaring ( en zonder een uiterst gedetailleerde uitleg en visie op dit boek) kunnen wij het wezen van het geloof ook wel kennen. En dan blijkt het helemaal niet om dit soort spitsvondige 1000-stukjes-puzzels te gaan. Maar goed.

Ik vind wel dat je de vrijheid hebt en moet hebben om je mening te geven, maar het is net als met de nuts-curve uit de economie:
één appel is lekker, (het nut is hoog), twee appels gaat ook nog wel, drie appels wordt al een beetje veel, maar 3 kilo appels, nee dan daalt de nuts-curve echt naar 0.
Dan word je er zelfs een beetje onpasselijk van, snap je?

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1822
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 14 jun 2019 18:46

Nou mooi dan. Maar toch komt de staccato herhaling van je opvatting wel zo over (als monoloog) Alleen al het feit dat je blijft herhalen wat je vindt, laat al weinig ruimte meer voor een ander.
Nu weten we het wel.
En ik hou ook niet van die zogenaamde "dus" verbindingen die je steeds maakt, waarmee je suggereert dat we je allemaal op de voet volgen en dat we elke onvermijdelijke conclusie die jij trekt moeiteloos kunnen delen.
In feite leg je zoveel beslag op de spreek- en post-ruimte dat een ander er niet meer tussen komt of zich geërgerd terugtrekt. Jij ziet dat vast als een teken van instemming en goedkeuring, maar dat is het niet.
De werkelijkheid is volgens mij meer dat velen je repetities hoofdschuddend aanschouwen, niet wetend hoe je bent te stoppen.
Je vertelt ons iedere keer hetzelfde, maar daarmee wordt je zaak inhoudelijk niet sterker.
Inhoudelijk kan ik overigens helemaal niets met je idee-fixe, maar dat komt omdat voor mij het zwaartepunt van christelijk geloof heel ergens ander ligt. Ook zonder het boek Openbaring ( en zonder een uiterst gedetailleerde uitleg en visie op dit boek) kunnen wij het wezen van het geloof ook wel kennen. En dan blijkt het helemaal niet om dit soort spitsvondige 1000-stukjes-puzzels te gaan. Maar goed.
Ik vind wel dat je de vrijheid hebt en moet hebben om je mening te geven, maar het is net als met de nuts-curve uit de economie:
één appel is lekker, (het nut is hoog), twee appels gaat ook nog wel, drie appels wordt al een beetje veel, maar 3 kilo appels, nee dan daalt de nuts-curve echt naar 0.
Dan word je er zelfs een beetje onpasselijk van, snap je?


Het wezen van het geloof ligt idd. ergens anders,maar hier is niet door mij, maar door cornelis de Apoc. aan de orde gesteld. Bovendien vermaant Paulus in Hebr.6 :1 niet bij de eerste begindelen te blijven staan en vermaant degenen die leraars behoorden te zijn vanwege de tijd, maar wederom nodig hadden de eerste beginselen te leren. En het verloop van de discussie zelf brengt ook mee dat ik in herhaling verval als mijn opponent gedurig met argumenten komt die ik al eerder uitvoerig weerlegd heb. Die idd, vervelende herhaling ligt dus aan beide zijden.gr: ereunao

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 701
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor hans0166 » 14 jun 2019 20:51

ereunao schreef:Het wezen van het geloof ligt idd. ergens anders,maar hier is niet door mij, maar door cornelis de Apoc. aan de orde gesteld.


het enige wat door cornelis gepost is:

cornelis schreef:Wie heeft het hele Bijbelboek Openbaring al eens
helemaal doorgelezen?
IK ben er nog mee bezig,en vind het een geweldig mooi Bijbelboek.


Hij vraagt helemaal niet om een dicussie, waarvan jij al in de de 3e reply voluit los begon te gaan. Probeer eens naar de werkelijkheid te kijken. Jij bent gewoon obsesief met je eigen fantasie bezig.
Wéér een onderwerp van 20 pagina's in de greep van E & J
.. zoek aub je eigen toneel om je voorstellingen te vertonen, of een eigen sectie op Refoweb, dan hebben anderen tenminste de vrije keuze je onderwerpen te lezen, nu jaag jij mensen weg uit onderwerpen die anders heel interessant konden zijn.

coby6
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1125
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor coby6 » 14 jun 2019 21:47

gravo schreef:Nou mooi dan. Maar toch komt de staccato herhaling van je opvatting wel zo over (als monoloog) Alleen al het feit dat je blijft herhalen wat je vindt, laat al weinig ruimte meer voor een ander.
Nu weten we het wel.

En ik hou ook niet van die zogenaamde "dus" verbindingen die je steeds maakt, waarmee je suggereert dat we je allemaal op de voet volgen en dat we elke onvermijdelijke conclusie die jij trekt moeiteloos kunnen delen.
In feite leg je zoveel beslag op de spreek- en post-ruimte dat een ander er niet meer tussen komt of zich geërgerd terugtrekt. Jij ziet dat vast als een teken van instemming en goedkeuring, maar dat is het niet.
De werkelijkheid is volgens mij meer dat velen je repetities hoofdschuddend aanschouwen, niet wetend hoe je bent te stoppen.
Je vertelt ons iedere keer hetzelfde, maar daarmee wordt je zaak inhoudelijk niet sterker.

Inhoudelijk kan ik overigens helemaal niets met je idee-fixe, maar dat komt omdat voor mij het zwaartepunt van christelijk geloof heel ergens ander ligt. Ook zonder het boek Openbaring ( en zonder een uiterst gedetailleerde uitleg en visie op dit boek) kunnen wij het wezen van het geloof ook wel kennen. En dan blijkt het helemaal niet om dit soort spitsvondige 1000-stukjes-puzzels te gaan. Maar goed.

Ik vind wel dat je de vrijheid hebt en moet hebben om je mening te geven, maar het is net als met de nuts-curve uit de economie:
één appel is lekker, (het nut is hoog), twee appels gaat ook nog wel, drie appels wordt al een beetje veel, maar 3 kilo appels, nee dan daalt de nuts-curve echt naar 0.
Dan word je er zelfs een beetje onpasselijk van, snap je?

gravo

Van mij mag er een appelboomgaard vol van zijn. Ik dacht laatst nog: het zou veel beter te lezen zijn zonder discussies.

Gebruikersavatar
Origenes
Sergeant
Sergeant
Berichten: 376
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 15 jun 2019 20:46

Ereunao schreef:En het verloop van de discussie zelf brengt ook mee dat ik in herhaling verval als mijn opponent gedurig met argumenten komt die ik al eerder uitvoerig weerlegd heb.

Ik heb mijn argument gegeven n.a.v. enkele tekstcitaten waarin het woord parousia voorkomt. Dat jij het dan niet eens bent met de conclusies die ik trek is je goed recht. Maar omgekeerd hoef ik het toch zeker niet met jouw conclusies eens te zijn? Of moet ik me dan maar bij jouw conclusies neerleggen?

Feitelijk komt het er dan op neer dat jij bij een reactie inderdaad gestoord wordt in het neerschrijven van je monologen zoals Gravo terecht opmerkt.
"Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens."
Friedrich Nietzsche in: 'menselijk, al te menselijk, 483'


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten

cron