Dwars | van roeping tot curatorium

Op- en aanmerkingen over (onderdelen van) RefoWeb kun je hier plaatsen.

Suggesties zijn altijd welkom.

Moderators: henkie, Moderafo's

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1035
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor ben db bd » 16 mar 2019 15:10

nou ken ik heel Dwars niet en herinner mij ook niet dat ik eerder deze discussie heb gevolgd, maar uitermate boeiend vind ik hem wel.
De verdediging van de heer van den Brink komt op mij ijzersterk en zeer waardevol over, is heel leerzaam, maar ook m.i. herkenbaar duidelijk geconditioneerd.
Is zó topgecontitioneerd wel het hoogste geloofsniveau, de hoogste trap van heiliging, vraag ik mij dan af. Dat kán natuurlijk heel goed samengaan, maar ik weet uit ervaring dat het ook zoveel anders kan. Is de uniformiteit waar men naar streeft bij de Ger. Gem. niet een te grote beperking binnen de oneindige veelkleurigheid welke de grote Schepper aller dingen in heel de schepping en dus ook binnen Zijn Kerk heeft bedoeld? En zijn wij als christenen dan niet veel te kritisch vanuit ons eigen zijn, naar hoe andere christenen ook zouden moeten zijn?
Eén lichaam, vele leden, allemaal anders, ook allemaal een andere functie. Ook in de nimmer eindigende eeuwigheid zullen we niet allemáál zangers voor Gods troon zijn, immers?
Daarom heb ik geen moeite met dat alle mensen met een zwarte jas elkaar opzoeken, maar is het goed dat men elkaar daarin de maat neemt? Moet ik aan de grijstint van de stropdas (neem ik steeds meer veilig zwart waar?) van de dominee zijn degelijkheid kunnen aflezen?
De eerlijkheid gebied mij te erkennen dat het mij niet gelukt, ondanks relativerende glimlach, deze rijtjes van Prisma geheel te ontkennen:
Do’s voor hen die zich hebben aangemeld bij het curatorium:
• Een fraai attest, dus zorg voor goede contacten in de kerkenraad;
• Ernst, maar wel wat past bij je leeftijd (plus 5 jaar uiteraard);
• Klassieke kledij; een keurig gestreken overhemd met ruit mag, maar dan wel met een effen stropdas en, niet vergeten, gepoetste schoenen;
• Een bedaard optreden. Even wachten met antwoorden om de vragensteller de kans te geven de vraag nog “even” toe te lichten (gaap);
• Een grondige voorbereiding. Je moet wel heel precies weet hebben van de kerkelijke leer, de kerkelijke geschiedenis, synode uitspraken, de oudvaders etcetera etcetera;
• Begrip tonen voor de stomste vragen van het curatorium.
Dont’s voor hen die zich hebben aangemeld bij het curatorium:
• Joviale omgangsvormen;
• Suède schoenen;
• Je Bijbel zijn vergeten;
• Hard lachen en spreken, maar ook fluiten is killing;
• Irritatie laten blijken bij wantrouwende vragen;
• Niet weten wat er staat in Johannes 3 vers 10.

M.i. zou het al goed zijn als de Ger. Gem. naar buiten toe vriendelijk zou worden. ik weet het echt niet hoor, maar als ik als overtuigd christen bij jullie in de kerk kom en jullie vieren net Heilig Avondmaal, mag ik dan ook aanschuiven aan de tafel des HEEREN? Dat bedoel ik wel!

jpvandenbrink
Verkenner
Verkenner
Berichten: 11
Lid geworden op: 18 jan 2017 15:14

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor jpvandenbrink » 16 mar 2019 17:32

StillAwake schreef:Staat los van deze discussie, maar dat is toch zo?
Als ik vanuit een ander kerkverband naar de GG zou gaan is mijn belijdenis daar toch niet geldig?
Of ben ik verkeerd voorgelicht?


Om met je laatste vraag te beginnen: je bent verkeerd voorgelicht. Het antwoord op de eerste vraag is: dat is niet zo. Ik zou mij ertoe kunnen laten verleiden om uitgebreid op deze kwestie in te gaan, maar omdat dit off topic is beperk ik mij tot het geven van links op deze site:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... n-synodes/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... ht-geloof/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24 ... -18e-jaar/
en over je tweede vraag:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... -overdoen/
Doe er je voordeel mee
Over het topic zelf heb ik mijn punt gemaakt/zorg geuit en daar laat ik het voor nu maar even bij. Juist als ik hier een hele discussie over het curatorium mee ga voeren ontkracht ik het punt wat ik probeerde te maken. En ja, ben db bd, ik ben geconditioneerd. ten minste als je daarmee bedoelt (en op een onnodig ingewikkelde manier zegt) dat ik er een eigen mening/overtuiging op nahoud. Maar wat wil je daar mee zeggen/wat is daar op tegen (zolang als ik bereid ben mijn overtuiging voortdurend te toetsen aan wat de Bijbel ons leert)?

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1035
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor ben db bd » 16 mar 2019 20:12

En ja, ben db bd, ik ben geconditioneerd. ten minste als je daarmee bedoelt (en op een onnodig ingewikkelde manier zegt) dat ik er een eigen mening/overtuiging op nahoud. Maar wat wil je daar mee zeggen/wat is daar op tegen (zolang als ik bereid ben mijn overtuiging voortdurend te toetsen aan wat de Bijbel ons leert)?

weleerwaarde(?) broeder v.d.brink, als u 'geconditioneerd' opgoogled, krijgt u gelijk al te zien:
Zo wordt onder "geconditioneerd gedrag" verstaan dát gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt.
Daarbij veronderstel ik dat u academisch bent opgeleid; de hoogste opleiding dus, maar ook het meeste ingestampt gekregen 'hoe het dus is.'
Het gaat de kant van 'gespoeld' op, maar dat vind ik zelf onaangenaam klinken.
(Nou bied ik m'n verontschuldigingen aan als ik dingen onnodig ingewikkeld zeg, dat bedoel ik niet, ik moet het blijkbaar ook met mezelf doen. Maar zelf ben ik niet academisch opgeleid dus mis ik het vigerende jargon).
Ooit (>50 jaar terug) zei een kennis in onze kerk (met TU Utrecht) reeds: 'ik heb m'n bul behaald en het geloof mogen behouden.'
Dat is dus geen reclame voor de theologische 'wetenschap',toch? ds.Willem Glashouwer 'vluchtte zo eens gillend weg' uit Groningen, weten we.
(zolang als ik bereid ben mijn overtuiging voortdurend te toetsen aan wat de Bijbel ons leert)?

Daar ligt nou precies het probleem voor mij. M.i. zijn theologen veel te veel geconditioneerd om te toetsen aan wat de theologie hen leerde.
En hoe 'rechtser' het kerkverband, hoe onwrikbaarder de theologie. Daar herken ik niet méér 'waar geloof' in.
Weet u, ik vertel graag dat ik ooit het Geloof leerde van oude vrome diep doorgeleide vrouwtjes. Alles wat ze zeiden was steeds zo origineel, zo zicht- en voelbaar echt, net als altijd bij de Heere Jezus Zelf.
ik heb ze nooit horen 'theologisch interpreteren', maar gewoon de Bijbel lezen zoals het er staat.
Hier op het forum heb ik daar ooit een topic over geopend, maar loop tegen alle mogelijke kerkelijke en theologische uitleggingen aan, afwijkend van wat ik lees. De theoloog gravo 'stenigde' mij bijkans, maar wie legt uit dat niet waar is wat ik lees?
(Beeldspraak uiteraard, bewijst zichzelf als zodanig.)
Die gedachte zou ik u en het curatorium voor willen leggen; zijn jullie nou wél 'toevallig' uiteraard lid van de denominatie met het absolute grote gelijk aan jullie kant, zodat je de waarheid in pacht hebt en dat dus ook van aspirant 'herders en leraars' mag verwachten?
Of mag het ook wat minder krampachtig en is dat dan nog bespreekbaar ook, t.b.v. die diverse accenten in ons aller belijden?

jpvandenbrink
Verkenner
Verkenner
Berichten: 11
Lid geworden op: 18 jan 2017 15:14

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor jpvandenbrink » 16 mar 2019 21:26

ben db bd schreef:weleerwaarde(?) broeder v.d.brink, als u 'geconditioneerd' opgoogled, krijgt u gelijk al te zien:
Daarbij veronderstel ik dat u academisch bent opgeleid; de hoogste opleiding dus, maar ook het meeste ingestampt gekregen 'hoe het dus is.'
Het gaat de kant van 'gespoeld' op, maar dat vind ik zelf onaangenaam klinken.


Dit is allemaal behoorlijk off-topic, en met alle respect: ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik wil niet zo onfatsoenlijk zijn door je reactie gewoon maar te negeren, maar met alle respect: wat moet ik ermee als iemand een gesprek met mij probeert aan te gaan, maar dan met allerlei ongefundeerde etiketten begint rond te strooien als geconditioneerd, ingestampt, krampachtig. Hoe rechtser het kerkverband, hoe onwrikbaarder de theologie .... Moet ik dit allemaal gaan weerleggen?

Lieve vriend: ik meen dat ik de waarheid in pacht heb, in de zin dat ik deze slechts in bruikleen heb. Dat betekent het als je iets in pacht hebt. De waarheid is niet van mij, maar de waarheid wordt ons geopenbaard in de kennis van God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest die woning houdt in de mensen die het leven hebben ontvangen uit genade alleen. De Heere heeft ons dat pand in bruikleen gegeven opdat wij dat pand zouden bewaren. Daarom vinden we het zo belangrijk om Bijbelse kaders te trekken zodat we blijven bij datgene wat onder ons volkomen zekerheid heeft (Lukas 1:1)

2Petr 1:2-8
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.
Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.

Is dat krampachtig, geconditioneeerd? Ja, dit is er mij van mijn kinderjaren af bijgebracht, met het doel dat de God van het Verbond ook mij zou brengen tot de vrijheid van de kinderen Gods. Dat is mij tot een wonder, elke dag.

Wie het vatten kan, vatte het.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1035
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor ben db bd » 17 mar 2019 12:49

Lieve vriend: ik meen dat ik de waarheid in pacht heb, in de zin dat ik deze slechts in bruikleen heb. Dat betekent het als je iets in pacht hebt. De waarheid is niet van mij, maar de waarheid wordt ons geopenbaard in de kennis van God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest die woning houdt in de mensen die het leven hebben ontvangen uit genade alleen. De Heere heeft ons dat pand in bruikleen gegeven opdat wij dat pand zouden bewaren. Daarom vinden we het zo belangrijk om Bijbelse kaders te trekken zodat we blijven bij datgene wat onder ons volkomen zekerheid heeft (Lukas 1:1)
2Petr 1:2-8
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.
Is dat krampachtig, geconditioneeerd? Ja, dit is er mij van mijn kinderjaren af bijgebracht, met het doel dat de God van het Verbond ook mij zou brengen tot de vrijheid van de kinderen Gods. Dat is mij tot een wonder, elke dag.

@ jpvandenbrink, laat ik maar getuigen dit geheel in geloof met u eens te zijn en mijn trachten uw kerkelijke cultuur bespreekbaar te maken, erkennen als volkomen ondoenbaar. Gelukkig hoeft dat niet in korting op onze zaligheid in Christus gebracht te worden en wil ik deze mislukte discussie, hopelijk met uw welnemen, mijnerzijds beëindigen met de woorden waarmee ook onze predikant vanmorgen afsloot: praise the Lord !

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2694
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor benefietdiner » 20 mar 2019 09:52

jpvandenbrink schreef:Ik ben met vreugde lid van de GG. Dat neemt niet weg dat er geen commentaar of kritiek zou mogen worden geuit op zaken die in de GG correctie behoeven. Aan een publieke bespreking daarvan heb ik in de meeste gevallen echter geen behoefte naar analogie van 2 Sam 1:20. Vaak ontstaat door deze publieke bespreking in hoge mate een vorm van karikatuurvorming. Ik noem twee van die karikaturen:
1. In de GG doe je geen belijdenis van je persoonlijk geloof maar die je belijdenis van de leer.
2. Het Curatorium is een soort Sanhedrin of Koreaans Politburo
Wat word ik toch verdrietig van deze en soortgelijke karikaturen
Als belijdenis van het geloof wordt gedaan in de GG mag je van die persoon verwacht dat hij daarna deel neemt aan het avondmaal. Bij de GG is dat niet zo, 90% neemt geen deel aan het avondmaal na belijdenis. Hieruit blijkt dat je een theoretisch geloofsbelijdenis doet, dus van de leer.

Het Curatorium van de GG draagt een dusdanig esoterie met zich mee dat veel (het grootste deel) van de opkomende mannen, die zich aan meld voor het predikant schap, wordt afgewezen en dus die esoterie niet verstaan. Deze esoterie zorgt voor speculatie en karikatuurvorming. Het zou de curatoren sieren hier meer exoterische over te zijn en.... u waarschijnlijk niet meer zo verdrietig van wordt.
De beelddenker denkt anders [:]| !:)

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5666
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor StillAwake » 20 mar 2019 10:38

benefietdiner schreef:Als belijdenis van het geloof wordt gedaan in de GG mag je van die persoon verwacht dat hij daarna deel neemt aan het avondmaal. Bij de GG is dat niet zo, 90% neemt geen deel aan het avondmaal na belijdenis. Hieruit blijkt dat je een theoretisch geloofsbelijdenis doet, dus van de leer.

Het Curatorium van de GG draagt een dusdanig esoterie met zich mee dat veel (het grootste deel) van de opkomende mannen, die zich aan meld voor het predikant schap, wordt afgewezen en dus die esoterie niet verstaan. Deze esoterie zorgt voor speculatie en karikatuurvorming. Het zou de curatoren sieren hier meer exoterische over te zijn en.... u waarschijnlijk niet meer zo verdrietig van wordt.

Je hebt volledig gelijk dat de meeste karikaturen op waarheid gebaseerd zijn.
Ook van mijn eigen kerkgenootschap doen nogal wat karikaturen de ronde, deels terecht.
Als ik naar mijn eigen kerkgenootschap kijk is het wel zo dat de karikaturen inmiddels al zeker 25 jaar niet meer kloppen (voortschrijdend inzicht), en ik zou dus niet weten waarom iets dergelijks niet voor de GerGem zou kunnen gelden.
Karikaturen zijn zelden onterecht, maar vaak ook wel een heel simplistische weergave van de feiten. (De valkuil van een simplisme waar de schrijver van de antwoorden waar jpvanderbrink eerder in dit topic naar verwees overigens de andere kant op ook in verviel).
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 5666
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor StillAwake » 20 mar 2019 10:43

jpvandenbrink schreef:Om met je laatste vraag te beginnen: je bent verkeerd voorgelicht. Het antwoord op de eerste vraag is: dat is niet zo. Ik zou mij ertoe kunnen laten verleiden om uitgebreid op deze kwestie in te gaan, maar omdat dit off topic is beperk ik mij tot het geven van links op deze site:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... n-synodes/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... ht-geloof/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24 ... -18e-jaar/
en over je tweede vraag:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... -overdoen/
Doe er je voordeel mee
Over het topic zelf heb ik mijn punt gemaakt/zorg geuit en daar laat ik het voor nu maar even bij. Juist als ik hier een hele discussie over het curatorium mee ga voeren ontkracht ik het punt wat ik probeerde te maken. En ja, ben db bd, ik ben geconditioneerd. ten minste als je daarmee bedoelt (en op een onnodig ingewikkelde manier zegt) dat ik er een eigen mening/overtuiging op nahoud. Maar wat wil je daar mee zeggen/wat is daar op tegen (zolang als ik bereid ben mijn overtuiging voortdurend te toetsen aan wat de Bijbel ons leert)?

Ik heb dit nog eens nagevraagd bij een collega uit de GerGem (technicus, geen theoloog). Hij ziet het wel als een belijdenis van de leer. Naar de letter hebt u waarschijnlijk gelijk, maar de praktijk van alle dag wijst toch wat anders uit.
En neem van mij aan dat ik zelf getuige ben geweest van een persoon die voorin de kerk een nieuwe belijdenis moest doen.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18384
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor Marnix » 20 mar 2019 21:34

lekkerbek schreef:De meesten van de achterban die ik ken staat biddend om het curatorium en de studenten heen. Of dit nu wel of niet de weg is......het zal de Heere niet in de weg staan om toe te laten welke studenten Hij wil dat er toegelaten moeten worden! God staat immers overal boven!
Dit is een jaarlijks terugkerend discussiepunt, waar iedereen steeds weer t zelfde zegt. Net of dat er toe doet, of dat dit helpt. We kunnen beter voor elkaar bidden dan cynisch over iemand of over een groep praten!Ik snap je punt en het vertrouwen op God wat er in doorklinkt is mooi. Toch protesteert er iets in me wel als ik het lees. Want werkt het altijd zo, dat ongeacht wat we als mensen doen, God het wel "oplost"? Of dat ongeacht of er 1 van de 15 kandidaten wordt aangenomen of 15 van de 15, God toch al wel had bepaald wie er aangenomen zou worden en wie niet. Want als dat zo is, waarom is er dan al zolang een predikantentekort in de rechterflank? Kerken die in 85 jaar nog nooit een predikant hebben gehad zoals bijvoorbeeld hier in Hilversum? Dan is het niet vreemd dat er kritisch naar gekeken wordt. Dat is echt niet altijd vanuit een negatieve blik op die kerkverbanden, dat kan ook uit liefde gebeuren. Ik ben niet reformatorisch, zal het ook nooit worden maar ik gun mijn medechristenen hier wel erg een eigen predikant. Wat ik altijd zo opmerkelijk vind: De meeste kandidaten zullen zich toch wel geroepen voelen om predikant te worden, anders neem je die stap niet, zeker niet als je weet dat je voor een curatorium komt te staan die procentueel niet zoveel mensen aannemen. Maar dat laatste geeft aan dat de uitspraak van het curatorium inhoudt dat veel mensen zich daarin hebben vergist. Ze zijn niet echt door God geroepen om predikant te worden. Daar zet ik wel vraagtekens bij. Net als bij het "velen geroepen, weinigen uitverkoren-visie waar het beeld vandaan komt dat belijdenis doen vooral van de leer is. Want veel mensen gaan vervolgens bijvoorbeeld niet aan het avondmaal. Maar dat terzijde.

Maar stel dat ze wel een roeping hebben van God, maar dat niet zo wordt herkend, dan kan je wel stellen dat het God niet in de weg staat (en Hij staat inderdaad overal boven) maar dan zorgt het er dan wel voor dat er tal van gemeenten vacant zijn.

(verder met je eens dat het geen jaarlijks terugkerend zeurpraatje moet worden en dat als het wordt aangekaart, dat wel op een liefdevolle manier gebeurt en niet op een cynische manier.)
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3737
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor MoesTuin » 21 mar 2019 11:01

Marnix schreef:Ik ben niet reformatorisch, zal het ook nooit worden maar ik gun mijn medechristenen hier wel erg een eigen predikant. Wat ik altijd zo opmerkelijk vind: De meeste kandidaten zullen zich toch wel geroepen voelen om predikant te worden, anders neem je die stap niet, zeker niet als je weet dat je voor een curatorium komt te staan die procentueel niet zoveel mensen aannemen. Maar dat laatste geeft aan dat de uitspraak van het curatorium inhoudt dat veel mensen zich daarin hebben vergist. Ze zijn niet echt door God geroepen om predikant te worden. Daar zet ik wel vraagtekens bij. Net als bij het "velen geroepen, weinigen uitverkoren-visie waar het beeld vandaan komt dat belijdenis doen vooral van de leer is. Want veel mensen gaan vervolgens bijvoorbeeld niet aan het avondmaal. Maar dat terzijde.

Maar stel dat ze wel een roeping hebben van God, maar dat niet zo wordt herkend, dan kan je wel stellen dat het God niet in de weg staat (en Hij staat inderdaad overal boven) maar dan zorgt het er dan wel voor dat er tal van gemeenten vacant zijn.Precies en dat is het grote punt.

God de Vader
God de Zoon
God de heilige Geest

Als Drie-in-Een

Dat zeker ook de heilige Geest vol de ruimte krijgt en die Geest waait dwars door kerkmuren en regeltjes.....roept mensen ..werkt in de harten
Hoort hét Woord!
Horen wij de roep van Gods stem?
En de aankomende studenten die wel die roep hoorden en aan hun Roeping gehoor willen geven....

Daar kan je als mens dan toch niet meer tussen komen...wie je ook zijn moge of welke kerkelijke rang je ook hebt.

Hoe het ook zij...Gods Geest is nimmer en nooit te stoppen, hoe afgetimmerd we ook de kerkelijke regels en muren hebben vast gespijkerd, want Gods Geest is als de wind....we zien Hem niet, maar voelen Hem wel ja soms des te krachtiger als een Storm die alles omblaast en je geheel op jezelf terug geworpen wordt waarbij je enkel nog maar je hand kan uitstrekken naar Jezus die je overeind trekt en je in Hem hét Leven ontvangt!
Praise the Lord naar hoe Ben db bd eerder besloot.
Gods eer, daar gaat het om ...
Dat God in de harten werkt van de curatoren en er maar vele studenten mogen gaan werken in Zijn wijngaard tot zegen.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18384
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor Marnix » 21 mar 2019 17:23

MoesTuin schreef:Precies en dat is het grote punt.

God de Vader
God de Zoon
God de heilige Geest

Als Drie-in-Een

Dat zeker ook de heilige Geest vol de ruimte krijgt en die Geest waait dwars door kerkmuren en regeltjes.....roept mensen ..werkt in de harten
Hoort hét Woord!
Horen wij de roep van Gods stem?
En de aankomende studenten die wel die roep hoorden en aan hun Roeping gehoor willen geven....

Daar kan je als mens dan toch niet meer tussen komen...wie je ook zijn moge of welke kerkelijke rang je ook hebt.

Hoe het ook zij...Gods Geest is nimmer en nooit te stoppen, hoe afgetimmerd we ook de kerkelijke regels en muren hebben vast gespijkerd, want Gods Geest is als de wind....we zien Hem niet, maar voelen Hem wel ja soms des te krachtiger als een Storm die alles omblaast en je geheel op jezelf terug geworpen wordt waarbij je enkel nog maar je hand kan uitstrekken naar Jezus die je overeind trekt en je in Hem hét Leven ontvangt!
Praise the Lord naar hoe Ben db bd eerder besloot.
Gods eer, daar gaat het om ...
Dat God in de harten werkt van de curatoren en er maar vele studenten mogen gaan werken in Zijn wijngaard tot zegen.


Dat. En als het goed is is het niet erg om kritische vragen te stellen, als het maar vanuit de goede motieven gebeurt. Dit is voor veel christenen wel een punt van zorg dus het is niet gek dat er geregeld vragen over komen. Net als dat er vanuit de rechterflank ook wel geregeld dingen worden benoemd waar men moeite mee heeft bij de kerken / christenen aan de linkerkant. Zolang dat maar niet op een cynische of veroordelende manier gebeurt maar op een liefdevolle manier. Dan moeten we dat wel van elkaar kunnen hebben en kunnen we ook van elkaar leren. Ik hoop dat we zo in alle diversiteit op Refoweb met elkaar om kunnen gaan en zeker ook dat de reformatorisch mensen hier ook blijven en hun bijdrage leveren, zonder "refo's" blijft er weinig refoweb over he. Dus jpvandenbrink, blijf vooral actief!
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

lekkerbek
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 10 mei 2012 09:28

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor lekkerbek » 21 mar 2019 17:43

Marnix schreef:Ik snap je punt en het vertrouwen op God wat er in doorklinkt is mooi. Toch protesteert er iets in me wel als ik het lees. Want werkt het altijd zo, dat ongeacht wat we als mensen doen, God het wel "oplost"? Of dat ongeacht of er 1 van de 15 kandidaten wordt aangenomen of 15 van de 15, God toch al wel had bepaald wie er aangenomen zou worden en wie niet. Want als dat zo is, waarom is er dan al zolang een predikantentekort in de rechterflank? Kerken die in 85 jaar nog nooit een predikant hebben gehad zoals bijvoorbeeld hier in Hilversum? Dan is het niet vreemd dat er kritisch naar gekeken wordt. Dat is echt niet altijd vanuit een negatieve blik op die kerkverbanden, dat kan ook uit liefde gebeuren. Ik ben niet reformatorisch, zal het ook nooit worden maar ik gun mijn medechristenen hier wel erg een eigen predikant. Wat ik altijd zo opmerkelijk vind: De meeste kandidaten zullen zich toch wel geroepen voelen om predikant te worden, anders neem je die stap niet, zeker niet als je weet dat je voor een curatorium komt te staan die procentueel niet zoveel mensen aannemen. Maar dat laatste geeft aan dat de uitspraak van het curatorium inhoudt dat veel mensen zich daarin hebben vergist. Ze zijn niet echt door God geroepen om predikant te worden. Daar zet ik wel vraagtekens bij. Net als bij het "velen geroepen, weinigen uitverkoren-visie waar het beeld vandaan komt dat belijdenis doen vooral van de leer is. Want veel mensen gaan vervolgens bijvoorbeeld niet aan het avondmaal. Maar dat terzijde.

Maar stel dat ze wel een roeping hebben van God, maar dat niet zo wordt herkend, dan kan je wel stellen dat het God niet in de weg staat (en Hij staat inderdaad overal boven) maar dan zorgt het er dan wel voor dat er tal van gemeenten vacant zijn.

(verder met je eens dat het geen jaarlijks terugkerend zeurpraatje moet worden en dat als het wordt aangekaart, dat wel op een liefdevolle manier gebeurt en niet op een cynische manier.)


@,Marnix, fijn dat je altijd respectvol reageert, dat waardeer ik écht! Het is niet erg als we het niet in alles met elkaar eens zijn als er maar wederzijds respect is. Dat lees ik altijd in je reacties, wil ik even gezegd hebben :wink:

Speedy
Majoor
Majoor
Berichten: 2241
Lid geworden op: 30 jan 2003 16:20

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor Speedy » 21 mar 2019 17:48

Marnix schreef:Dat. En als het goed is is het niet erg om kritische vragen te stellen, als het maar vanuit de goede motieven gebeurt. Dit is voor veel christenen wel een punt van zorg dus het is niet gek dat er geregeld vragen over komen. Net als dat er vanuit de rechterflank ook wel geregeld dingen worden benoemd waar men moeite mee heeft bij de kerken / christenen aan de linkerkant. Zolang dat maar niet op een cynische of veroordelende manier gebeurt maar op een liefdevolle manier. Dan moeten we dat wel van elkaar kunnen hebben en kunnen we ook van elkaar leren. Ik hoop dat we zo in alle diversiteit op Refoweb met elkaar om kunnen gaan en zeker ook dat de reformatorisch mensen hier ook blijven en hun bijdrage leveren, zonder "refo's" blijft er weinig refoweb over he. Dus jpvandenbrink, blijf vooral actief!


Nou dat kan je denk ik vergeten, want hoe vaak zulke oproepen klinken, het volgende moment wordt er weer gebashed. Als zelfs in de meditie rubriek meditaties worden geplaatst waar gebruiken van de reformatorische gezindte als een karikatuur worden neergezet? Als wat eerder is gezegd postings worden geplaatst waarbij predikanten van oa Gergem worden afgekraakt, hoe kan je dan zeggen dat je hoopt dat reformatorische mensen hier ook blijven? En hoe vaak hebben die verzoeken al geklonken, maar inmiddels zijn van de ooit aanwezige refo's hier 98% weg en wat is er overgebleven? Geen holle aarde maar een hol refoweb.
Mijn lijst van booswichten wordt elke dag, dat ik ouder word, kleiner en mijn register van dwazen steeds langer.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18384
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor Marnix » 21 mar 2019 23:42

Speedy schreef:Nou dat kan je denk ik vergeten, want hoe vaak zulke oproepen klinken, het volgende moment wordt er weer gebashed. Als zelfs in de meditie rubriek meditaties worden geplaatst waar gebruiken van de reformatorische gezindte als een karikatuur worden neergezet? Als wat eerder is gezegd postings worden geplaatst waarbij predikanten van oa Gergem worden afgekraakt, hoe kan je dan zeggen dat je hoopt dat reformatorische mensen hier ook blijven? En hoe vaak hebben die verzoeken al geklonken, maar inmiddels zijn van de ooit aanwezige refo's hier 98% weg en wat is er overgebleven? Geen holle aarde maar een hol refoweb.


Dat is inderdaad jammer. Tegelijkertijd is het ook wel wederzijds en heb ik vaak ook veel veroordeling ervaren. En als je daar wat van zegt krijg je kritiek in de zin van: als ik je hier niet meer mag veroordelen vind ik het niet reformatorisch genoeg meer. Dat is een wisselwerking waardoor veel mensen aan beide kanten zijn afgehaakt, zeker ook aan de rechterflank want refoweb is toch christelijk wat breder en diverser geworden. Nogmaals, we moeten van beide kanten respectvol met elkaar omgaan ipv elkaar veroordelen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3844
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor naamloos » 22 mar 2019 06:09

Speedy schreef:Nou dat kan je denk ik vergeten, want hoe vaak zulke oproepen klinken, het volgende moment wordt er weer gebashed. Als zelfs in de meditie rubriek meditaties worden geplaatst waar gebruiken van de reformatorische gezindte als een karikatuur worden neergezet? Als wat eerder is gezegd postings worden geplaatst waarbij predikanten van oa Gergem worden afgekraakt, hoe kan je dan zeggen dat je hoopt dat reformatorische mensen hier ook blijven? En hoe vaak hebben die verzoeken al geklonken, maar inmiddels zijn van de ooit aanwezige refo's hier 98% weg en wat is er overgebleven? Geen holle aarde maar een hol refoweb.
Er zijn ook zat refo's die er een handje van hebben om een karikatuur te maken van het gedachtengoed van een andere geloofsrichting.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het niet de bedoeling is om een karikatuur neer te zetten, maar dat er gewoon gezegd wordt hoe de leer van de een bij de ander over komt, wat hij of zij hoort.
Maar het zijn juist refo's, niet allemaal overigens, die een flinke stap verder gaan door te stellen dat je geen "echte" christen kunt zijn als je het niet met de reformatorische leer eens bent, of als je bepaalde dingen niet of juist wél doet.
Dan veroordeel je niet alleen een bepaalde leer maar ook de persoon.
Tja, in dat geval zijn het dan toch wel krokodillentranen die er gehuild worden vind ik.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “RefoWeb”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten