Dwars | van roeping tot curatorium

Op- en aanmerkingen over (onderdelen van) RefoWeb kun je hier plaatsen.

Suggesties zijn altijd welkom.

Moderators: henkie, Moderafo's

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 842
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor ben db bd » 16 mar 2019 15:10

nou ken ik heel Dwars niet en herinner mij ook niet dat ik eerder deze discussie heb gevolgd, maar uitermate boeiend vind ik hem wel.
De verdediging van de heer van den Brink komt op mij ijzersterk en zeer waardevol over, is heel leerzaam, maar ook m.i. herkenbaar duidelijk geconditioneerd.
Is zó topgecontitioneerd wel het hoogste geloofsniveau, de hoogste trap van heiliging, vraag ik mij dan af. Dat kán natuurlijk heel goed samengaan, maar ik weet uit ervaring dat het ook zoveel anders kan. Is de uniformiteit waar men naar streeft bij de Ger. Gem. niet een te grote beperking binnen de oneindige veelkleurigheid welke de grote Schepper aller dingen in heel de schepping en dus ook binnen Zijn Kerk heeft bedoeld? En zijn wij als christenen dan niet veel te kritisch vanuit ons eigen zijn, naar hoe andere christenen ook zouden moeten zijn?
Eén lichaam, vele leden, allemaal anders, ook allemaal een andere functie. Ook in de nimmer eindigende eeuwigheid zullen we niet allemáál zangers voor Gods troon zijn, immers?
Daarom heb ik geen moeite met dat alle mensen met een zwarte jas elkaar opzoeken, maar is het goed dat men elkaar daarin de maat neemt? Moet ik aan de grijstint van de stropdas (neem ik steeds meer veilig zwart waar?) van de dominee zijn degelijkheid kunnen aflezen?
De eerlijkheid gebied mij te erkennen dat het mij niet gelukt, ondanks relativerende glimlach, deze rijtjes van Prisma geheel te ontkennen:
Do’s voor hen die zich hebben aangemeld bij het curatorium:
• Een fraai attest, dus zorg voor goede contacten in de kerkenraad;
• Ernst, maar wel wat past bij je leeftijd (plus 5 jaar uiteraard);
• Klassieke kledij; een keurig gestreken overhemd met ruit mag, maar dan wel met een effen stropdas en, niet vergeten, gepoetste schoenen;
• Een bedaard optreden. Even wachten met antwoorden om de vragensteller de kans te geven de vraag nog “even” toe te lichten (gaap);
• Een grondige voorbereiding. Je moet wel heel precies weet hebben van de kerkelijke leer, de kerkelijke geschiedenis, synode uitspraken, de oudvaders etcetera etcetera;
• Begrip tonen voor de stomste vragen van het curatorium.
Dont’s voor hen die zich hebben aangemeld bij het curatorium:
• Joviale omgangsvormen;
• Suède schoenen;
• Je Bijbel zijn vergeten;
• Hard lachen en spreken, maar ook fluiten is killing;
• Irritatie laten blijken bij wantrouwende vragen;
• Niet weten wat er staat in Johannes 3 vers 10.

M.i. zou het al goed zijn als de Ger. Gem. naar buiten toe vriendelijk zou worden. ik weet het echt niet hoor, maar als ik als overtuigd christen bij jullie in de kerk kom en jullie vieren net Heilig Avondmaal, mag ik dan ook aanschuiven aan de tafel des HEEREN? Dat bedoel ik wel!

jpvandenbrink
Verkenner
Verkenner
Berichten: 5
Lid geworden op: 18 jan 2017 15:14

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor jpvandenbrink » 16 mar 2019 17:32

StillAwake schreef:Staat los van deze discussie, maar dat is toch zo?
Als ik vanuit een ander kerkverband naar de GG zou gaan is mijn belijdenis daar toch niet geldig?
Of ben ik verkeerd voorgelicht?


Om met je laatste vraag te beginnen: je bent verkeerd voorgelicht. Het antwoord op de eerste vraag is: dat is niet zo. Ik zou mij ertoe kunnen laten verleiden om uitgebreid op deze kwestie in te gaan, maar omdat dit off topic is beperk ik mij tot het geven van links op deze site:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... n-synodes/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... ht-geloof/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/24 ... -18e-jaar/
en over je tweede vraag:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14 ... -overdoen/
Doe er je voordeel mee
Over het topic zelf heb ik mijn punt gemaakt/zorg geuit en daar laat ik het voor nu maar even bij. Juist als ik hier een hele discussie over het curatorium mee ga voeren ontkracht ik het punt wat ik probeerde te maken. En ja, ben db bd, ik ben geconditioneerd. ten minste als je daarmee bedoelt (en op een onnodig ingewikkelde manier zegt) dat ik er een eigen mening/overtuiging op nahoud. Maar wat wil je daar mee zeggen/wat is daar op tegen (zolang als ik bereid ben mijn overtuiging voortdurend te toetsen aan wat de Bijbel ons leert)?

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 842
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor ben db bd » 16 mar 2019 20:12

En ja, ben db bd, ik ben geconditioneerd. ten minste als je daarmee bedoelt (en op een onnodig ingewikkelde manier zegt) dat ik er een eigen mening/overtuiging op nahoud. Maar wat wil je daar mee zeggen/wat is daar op tegen (zolang als ik bereid ben mijn overtuiging voortdurend te toetsen aan wat de Bijbel ons leert)?

weleerwaarde(?) broeder v.d.brink, als u 'geconditioneerd' opgoogled, krijgt u gelijk al te zien:
Zo wordt onder "geconditioneerd gedrag" verstaan dát gedrag dat is aangeleerd, dat onder bepaalde condities tot stand komt en gewoonte wordt.
Daarbij veronderstel ik dat u academisch bent opgeleid; de hoogste opleiding dus, maar ook het meeste ingestampt gekregen 'hoe het dus is.'
Het gaat de kant van 'gespoeld' op, maar dat vind ik zelf onaangenaam klinken.
(Nou bied ik m'n verontschuldigingen aan als ik dingen onnodig ingewikkeld zeg, dat bedoel ik niet, ik moet het blijkbaar ook met mezelf doen. Maar zelf ben ik niet academisch opgeleid dus mis ik het vigerende jargon).
Ooit (>50 jaar terug) zei een kennis in onze kerk (met TU Utrecht) reeds: 'ik heb m'n bul behaald en het geloof mogen behouden.'
Dat is dus geen reclame voor de theologische 'wetenschap',toch? ds.Willem Glashouwer 'vluchtte zo eens gillend weg' uit Groningen, weten we.
(zolang als ik bereid ben mijn overtuiging voortdurend te toetsen aan wat de Bijbel ons leert)?

Daar ligt nou precies het probleem voor mij. M.i. zijn theologen veel te veel geconditioneerd om te toetsen aan wat de theologie hen leerde.
En hoe 'rechtser' het kerkverband, hoe onwrikbaarder de theologie. Daar herken ik niet méér 'waar geloof' in.
Weet u, ik vertel graag dat ik ooit het Geloof leerde van oude vrome diep doorgeleide vrouwtjes. Alles wat ze zeiden was steeds zo origineel, zo zicht- en voelbaar echt, net als altijd bij de Heere Jezus Zelf.
ik heb ze nooit horen 'theologisch interpreteren', maar gewoon de Bijbel lezen zoals het er staat.
Hier op het forum heb ik daar ooit een topic over geopend, maar loop tegen alle mogelijke kerkelijke en theologische uitleggingen aan, afwijkend van wat ik lees. De theoloog gravo 'stenigde' mij bijkans, maar wie legt uit dat niet waar is wat ik lees?
(Beeldspraak uiteraard, bewijst zichzelf als zodanig.)
Die gedachte zou ik u en het curatorium voor willen leggen; zijn jullie nou wél 'toevallig' uiteraard lid van de denominatie met het absolute grote gelijk aan jullie kant, zodat je de waarheid in pacht hebt en dat dus ook van aspirant 'herders en leraars' mag verwachten?
Of mag het ook wat minder krampachtig en is dat dan nog bespreekbaar ook, t.b.v. die diverse accenten in ons aller belijden?

jpvandenbrink
Verkenner
Verkenner
Berichten: 5
Lid geworden op: 18 jan 2017 15:14

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor jpvandenbrink » 16 mar 2019 21:26

ben db bd schreef:weleerwaarde(?) broeder v.d.brink, als u 'geconditioneerd' opgoogled, krijgt u gelijk al te zien:
Daarbij veronderstel ik dat u academisch bent opgeleid; de hoogste opleiding dus, maar ook het meeste ingestampt gekregen 'hoe het dus is.'
Het gaat de kant van 'gespoeld' op, maar dat vind ik zelf onaangenaam klinken.


Dit is allemaal behoorlijk off-topic, en met alle respect: ik kan er geen touw aan vastknopen. Ik wil niet zo onfatsoenlijk zijn door je reactie gewoon maar te negeren, maar met alle respect: wat moet ik ermee als iemand een gesprek met mij probeert aan te gaan, maar dan met allerlei ongefundeerde etiketten begint rond te strooien als geconditioneerd, ingestampt, krampachtig. Hoe rechtser het kerkverband, hoe onwrikbaarder de theologie .... Moet ik dit allemaal gaan weerleggen?

Lieve vriend: ik meen dat ik de waarheid in pacht heb, in de zin dat ik deze slechts in bruikleen heb. Dat betekent het als je iets in pacht hebt. De waarheid is niet van mij, maar de waarheid wordt ons geopenbaard in de kennis van God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest die woning houdt in de mensen die het leven hebben ontvangen uit genade alleen. De Heere heeft ons dat pand in bruikleen gegeven opdat wij dat pand zouden bewaren. Daarom vinden we het zo belangrijk om Bijbelse kaders te trekken zodat we blijven bij datgene wat onder ons volkomen zekerheid heeft (Lukas 1:1)

2Petr 1:2-8
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.
Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.

Is dat krampachtig, geconditioneeerd? Ja, dit is er mij van mijn kinderjaren af bijgebracht, met het doel dat de God van het Verbond ook mij zou brengen tot de vrijheid van de kinderen Gods. Dat is mij tot een wonder, elke dag.

Wie het vatten kan, vatte het.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 842
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Dwars | van roeping tot curatorium

Berichtdoor ben db bd » 17 mar 2019 12:49

Lieve vriend: ik meen dat ik de waarheid in pacht heb, in de zin dat ik deze slechts in bruikleen heb. Dat betekent het als je iets in pacht hebt. De waarheid is niet van mij, maar de waarheid wordt ons geopenbaard in de kennis van God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest die woning houdt in de mensen die het leven hebben ontvangen uit genade alleen. De Heere heeft ons dat pand in bruikleen gegeven opdat wij dat pand zouden bewaren. Daarom vinden we het zo belangrijk om Bijbelse kaders te trekken zodat we blijven bij datgene wat onder ons volkomen zekerheid heeft (Lukas 1:1)
2Petr 1:2-8
Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God, en van Jezus, onzen Heere; gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles, wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd; door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus.
Is dat krampachtig, geconditioneeerd? Ja, dit is er mij van mijn kinderjaren af bijgebracht, met het doel dat de God van het Verbond ook mij zou brengen tot de vrijheid van de kinderen Gods. Dat is mij tot een wonder, elke dag.

@ jpvandenbrink, laat ik maar getuigen dit geheel in geloof met u eens te zijn en mijn trachten uw kerkelijke cultuur bespreekbaar te maken, erkennen als volkomen ondoenbaar. Gelukkig hoeft dat niet in korting op onze zaligheid in Christus gebracht te worden en wil ik deze mislukte discussie, hopelijk met uw welnemen, mijnerzijds beëindigen met de woorden waarmee ook onze predikant vanmorgen afsloot: praise the Lord !


Terug naar “RefoWeb”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast