omgaan met tekstkritiek

* Teksten * Vertalingen * Uitleg
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 752
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor Veendam » 13 feb 2019 19:16

Bij veel theologische opleidingen gebruikt men het boek van Alister McGrath met de titel Christelijke Theologie Een introductie.
Het boek is gewoon in het Nederlands en uitgegeven door Kok in Kampen.
ISBN 90 242 7803 1

De schrijver doceert reeds vele jaren theologie aan Oxfort Unisversity en is als onderzoeker in de systematische theologie verbonden aan Regent College in Vancouver.

Het boek ik zo geschreven dat iedereen het kan begrijpen zelfs als iemand geen Christerlijk achtergrond heeft.
Vrijwel alles wat je kunt bedenken wordt in het boek doorgenomen inclusief de ontwikkeling van de kerk door de verschillende tijdsperioden heen.
Dit boek is echt een aanrader om een start te maken bij de theologie en laat ook zien waar tekstkritiek door ontstond en wanneer dat was en hoe je daar mee om kunt gaan in het heden.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 812
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor ben db bd » 14 feb 2019 14:21

leuk topic dit, vind ik. Zo vind ik gravo heel bekwaam en tegenwoordig wat genuanceerder als oorspronkelijk, wat de discussie verleukt.
Toch heb ik hem nog nooit iets zien schrijven waarvan ik moest erkennen dat het van invloed moest zijn op mijn geloven. Dat komt, denk ik, zoals de Dwaler ook tot uitdrukking brengt, omdat geloof zoveel méér is dan blind vertrouwen. Het geloof geeft wél zicht, heeft wél ogen; geestelijke ogen. Die ogen liegen niet, ze misleiden niet, omdat ze van de Schepper gegeven zijn en de leugenaar van den beginne er geen vat op heeft. Moet je kijken wat er wetenschappelijk allemaal aan fouten ontdekt zouden kunnen worden als tekstkritiek! Dat zou na 2-3000 jaar inmiddels toch helemaal niks van dat Boek overgelaten moeten hebben?

Maar ik herinner mij nog van wijlen prof. dr. Graafland, dat hij het na zijn emeritaat zo naar zijn zin had op het Bijbelstudiegroepje.
Hij leerde daar zoveel, bekende hij bij ons vanaf de kansel. Weet je hoe dat komt? Dat komt door de Geest welke je leidt !!
Gravo geeft hoog op van de Bijbel-wetenschap, maar een arts vertelde mij bijvoorbeeld dat de medische wetenschap iedere 15 jaar volkomen omgewenteld is qua inzichten. Landbouw-wetenschap zie ik om mij heen ook steeds vernieuwd worden. Het gaat gewoon niet de goede kant op!

Zelf heb ik zeker 20 jaar bouwkunde bestudeerd en kwam er steeds meer achter hoe verschrikkelijk fout we eigenlijk bezig zijn.
Hoewel de verleiding groot was om dat universitair te doen en daar een hoger salaris mee te verwerven, heb ik dat niet gedaan omdat ik niet nog meer geconditioneerd wilde worden als hbo, maar wel de kans kreeg om een volkomen vrije vakstudiefunctie aan te nemen. Hoe meer ik bestudeerde hoe meer vervreemde ik mij van de vigerende trend. Daar schreef ik dan wel eens een artikeltje over in een vakblad, met uitkomst dat ik mocht kiezen tussen gekookt, gestenigd c.q. om verbrand te worden in de figuurlijke zin. (resp. als zendeling, profeet of ketter).
Zo is het in de biologie toch ook als je aantoont dat er niet één voorbeeld is te noemen van echte evolutie, slechts van uitgebreide mutatie? En verder een dodelijke dosis degeneratie!

Over de tijdsfactor-ruzie verwonder ik mij ook steeds. Als we nou allemaal weten dat voor de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde, heel de factor tijd niet speelt omdat Hij Zelf daar helemaal los van staat, wat we van eeuwigheid tot eeuwigheid noemen, omdat het ver boven ons begrip gaat, wat zeuren we dan over Zijn toegepaste tijden? 'Wetenschappelijk' menen we tijden te kunnen herleiden uit halfwaarde tijden en zo, is het niet. Als we alzo niet vasthouden aan tijd als een constante factor te beschouwen, wat zelfs wetenscháppelijk onjuist is, dan stort heel onze kennis dienaangaande in. Dat zou een boel 'heilige' banen kosten?
Exact zo met de klimaat-gekte, toch? O nee, daar is het nu nog veel te vroeg voor om vrij over te mogen delibereren. Dat zou onze elite te veel biljoenen kosten om ons quasi noodzakelijk afhandig te kunnen maken..... (zullen we trouw onze kranten blijven lezen? :( [-X

"Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! Mocht Die mij op mijn paän ten leidsman strekken!" Psalm 119:3

Gebruikersavatar
gravo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1357
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor gravo » 15 feb 2019 01:03

Mijn aandeel in dit topic is bescheiden. Toch noemt ben db bd telkens weer mijn nickname in de kennelijke veronderstelling dat het topic mijn stempel draagt. Wat niet zo is.
Al vaker merk ik dat ben db bd het debat met mij graag heropent. Maar net zo vaak heb ik duidelijk willen maken dat wij niet met elkaar in gesprek zijn. Ook niet in dit topic. Wat ik heb willen zeggen is gezegd.

Uit zijn onophoudelijke verlangens en pogingen om weer met mij als zijn ideale tegenstander te kunnen debatteren, leid ik dan maar af dat wat ik eerder vermeld heb wel vrucht moet hebben gedragen.
Anders zou zijn verlangen tot een hernieuwd gesprek met mij immers al snel zijn gedoofd en zou mijn visie bij hem in de vergetelheid zijn geraakt.
Maar nogmaals: ben db bd, wij zijn niet met elkaar in gesprek.

Wat dit topic betreft, ik heb alleen willen duidelijk maken dat ik het als mijn christenplicht zie om de werkelijkheid naar waarheid te beschrijven. Dat geldt net zo goed voor de treurige werkelijkheid van de mens op moreel, geestelijk en ethisch vlak (wij blijken hardleerse zondaren te zijn) als op het vlak van de materiële werkelijkheid. Als we eerlijk willen zijn dan zullen we dat wat het geval is op het gebied van het universum en de biologie precies zo moeten nemen als het zich aandient. Als de aarde ouder blijkt te zijn dan de verwachte 6000 jaar of als er aanwijzingen zijn dat het leven zich via evolutionaire processen heeft ontwikkeld, dan moeten we daar niet met wensdenken, verdachtmakingen of ongerechtvaardigde verontwaardiging op reageren en het op die manier bij ons vandaan houden.
Dat zou kinderachtig en zwak zijn, ver beneden de waardigheid van een christen. In de ogen van anderen zou het oneerlijk overkomen.
Nee, het zou ons veelmeer aan het denken moeten zetten, zodat we een gezonde en eerlijke kijk krijgen op zowel de werkelijkheid die ons omringt als op de inhoud van ons geloof dat ons zo machtig boven die werkelijkheid kan uit tillen (ziende met geestelijke ogen het onzienlijke).

Niemand vraagt van ons dat wij onze natuurlijke ogen moeten uitrukken op het moment dat ons dit geestelijke schouwen gegund is.

Van geen christen mag gevraagd worden dat hij ontkent, wegmoffelt of verkeerd voorschotelt wat hij in telescoop of microscoop te zien krijgt.
Helaas gebeurt dat wel vaak, meestal door gebrek aan kennis, maar vaker door gebrek aan durf. Men wil de geloofwaardigheid van de eigen visie dan niet in gevaar brengen en ziet, ook vaak omwille van de omstanders die dat niet zouden pikken, alleen nog maar een uitweg door te jokkebrokken of door feiten onder het tapijt vegen. Maar dat zal geen stand houden. Ook op dit gebied is er geen ding verborgen of het zal geopenbaard worden.

De zaligheid hangt gelukkig niet af van de wetenschappelijke argumenten die evolutie of oerknal ondersteunen. Die koppeling wordt ook vaak ten onrechte gemaakt. Maar het is ook niet zo dat een godzalig en vroom leven, in de vreze des Heeren, er voor zorgt dat die argumenten opeens hun waarde verliezen. Laten we onszelf niet in overbodige, onmogelijke hoeken laten drijven.
En wij zullen moeten leven met de spanning tussen enerzijds de werkelijkheid zoals die is en de werkelijkheid waarin wij geloven en die wij verwachten.

Wie christen is, zal de waarheid liefhebben. Maar dan ook de volle waarheid. Die over onze werkelijkheid, die over onszelf, maar zeker ook die over God. Die laatste waarheid is de belangrijkste, want dat gaat om de eeuwige zaligheid.
Maar die waarheid maakt de materiële stand van zaken, dat wat het geval is in het hier en nu en waarvan wij door de wetenschap inmiddels zeer veel meer weten dan vroeger, niet ongedaan.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 812
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: omgaan met tekstkritiek

Berichtdoor ben db bd » 15 feb 2019 11:40

Uit zijn onophoudelijke verlangens en pogingen om weer met mij als zijn ideale tegenstander te kunnen debatteren, leid ik dan maar af dat wat ik eerder vermeld heb wel vrucht moet hebben gedragen.

Neen zo is het natuurlijk niet! ik verlang u niet als persoon aan te kunnen vallen. (ik heb groot respect voor uw wetenschappelijke kennis en roem u als u ondanks uw grote kennis toch kans ziet om een gelovige broeder in de Heere te zijn! )
Maar uw postings beschouw, overdenk en reflecteer ik. Zo hoort het ook op een forum, toch?
En ja, alles wat u schreef heeft wat met mij gedaan, daar zal ik ook nader op ingaan. (maar er bestaan diverse vruchten, in soorten en kleuren.)

hiervoor (zie 12 jan. 11:14) lees ik ergens:
Om andere redenen kunnen gelovigen hun interpretatie van de Bijbel wel aanpassen omwille van de wetenschap. Ik denk dan aan allerlei strikt volgehouden letterlijke interpretaties die leiden tot wetenschappelijke conclusies die niet waar blijken te kunnen zijn. Men komt er dan achter dat de gedachte dat de aarde zo'n 6000 jaar oud is wel heel lang kon worden volgehouden, omdat men in de Bijbel geloofde en verder niet kon controleren of die 6000 jaar ook echt zo was, maar dat dat nu met de kennis van nu een verkeerd inzicht is geweest

Dit stel ik tegenover tijd als functie van snelheid. Bepaald geen statische factor immers?:
Over de tijdsfactor-ruzie verwonder ik mij ook steeds. Als we nou allemaal weten dat voor de Allerhoogste, Schepper van hemel en aarde, heel de factor tijd niet speelt omdat Hij Zelf daar helemaal los van staat, wat we van eeuwigheid tot eeuwigheid noemen, omdat het ver boven ons begrip gaat, wat zeuren we dan over Zijn toegepaste tijden? 'Wetenschappelijk' menen we tijden te kunnen herleiden uit halfwaarde tijden en zo, is het niet. Als we alzo niet vasthouden aan tijd als een constante factor te beschouwen, wat zelfs wetenscháppelijk onjuist is, dan stort heel onze kennis dienaangaande in. Dat zou een boel 'heilige' banen kosten?

Wat wil ik gaarne 'ter leeringe ende vermaek' gewoon simpel wetenschappelijk weerlegd worden!

Ach ja, als je de publieke mening maar lang en breed genoeg blijft masseren is er veel te bereiken hoor. Het evolutiegeloof wordt hier ook regelmatig aanbevolen als wetenschappelijk bewezen, zag ik. Op het forum van Visionair liet iemand eens een fossiel van een vis zien zónder ribben en dezelfde 'later' mét ribben. Nou dat was toch wel evolutie! O, waarom is dat niet gewoon het duizendste bewijs van degeneratie?
Veel waarschijnlijker! (dat 'later' was immers niet aantoonbaar)

Edoch, vergun mij een gelijkenis te vertellen: voor Valentine kreeg ik een zelfgebakken appelcake. Maar wetenschappelijk geïnstigeerd heb ik die om moverende vertrouwensredenen aan mijn dochter die analist is, meegegeven naar het laboratorium ter nader onderzoek. Daar kan veel uit komen wat niet deugd hoor; alleen de appelen al kunnen 'algemeen betwijfeld' (herkent u het woord?) worden. Mijn buurman bespoot ze vaak wel 2x in de week met pesticide en mijn kippenhok lag op de 'toevallige' windrichting. Dus ook de scharreleieren zijn wel een onderzoek waard, enz.
Zou ik nog eens een appelcake krijgen denkt u?

Zo kunnen we ook met Bijbelteksten omgaan en daar nog op promoveren ook. Zo noteerde ik nader onderzoek op o.a.:
chronologie, ontstaan, soort; verhaal, verslag, droom, visioen, gedicht, gezang, profetie, vermoedelijke betekenis, woordgebruik, stijl, vergelijking boekrollen; papyri of perkament, ouderdom, aannemelijkheid, toevoegingen, weglatingen, soort inkten, afkomst, lettervormen, dubbelingen, hoe citeert de Bijbel de Bijbel, datering, betrouwbaarheid, overdrijvingen, mooier voorgesteld, historische kern, enz., enz.

omgaan met tekstkritiek. Ziet u dat je daar nog in kunt verzuipen ook? Wij zijn zo beperkt joh, en onze wetenschap ook. (zie 1Kor.13:9)


Terug naar “[Religie] - Bijbel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast