toekomstige vorm eredienst

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1339
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 21 apr 2019 20:04

DeDwaler schreef:Waar is de toorn en waar is de zonde? Waar is Gods heiligheid en Zijn rechtvaardigheid? Waarom is Jezus aan het kruis gespijkerd? Waarom moest Hij lijden en sterven? Waarom is het Zijn bloed en vlees en niet ons bloed en vlees? Waarom is de gerechtigheid uit God en niet uit ons? Waarom is het Gods Woord en Geest die levend maken?

Gods toorn rust op alle mensen. De hele wereld is voor Hem doemwaardig en voor een gelovige is dat, voordat hij/zij tot geloof komt, niet anders, zoals Paulus ook schrijft:

"Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen."
(Efeziërs 2:1-3)

Wat denkt een mens die onder andere het bovenstaande niet te horen krijgt? Nou, als God mij liefheeft, dan komt het allemaal wel goed. Als God liefde is, dan zal Hij me ook wel niet verdoemen. De natuurlijke mens vreest God niet, terwijl hij er alle reden toe heeft.


Ja Gods toorn ligt op alle mensen die niet wedergeboren zijn, omdat ze Jezus niet erkennen als Heer en Koning, maar is dat het Evangelie ?
Evangelie betekend nog steeds de BLIJDE BOODSCHAP en dus niet dat mensen nu onder de toorn van God vallen als ze zich niet bekeren.
Het Evangelie is dat God zo genadig is geweest dat Jezus al voor alle mensen stierf omdat Hij van alle mensen houdt als Schepsel.
Daarmee is er de oproep om Zijn liefde te beantwoorden met liefde van onze kant, niet uit dwang of angst maar uit vrije wil.
Het Evangelie is dus dat God van je houdt ondanks dat je het zelf nergens mee verdiend hebt en zelf niet kunt verdienen door eigen daden.
God kan de mens van binnen uit laten veranderen door de mens een hart van vlees te geven en het hart van steen weg te halen.
Dat is het Evangelie.
DeDwaler schreef: Het gaat in de gelijkenis om de waarheid en de leugen. Het is Gods wil dat we de waarheid doen, maar we liegen en doen de waarheid niet. De mens ziet dus de waarheid doen in de eerste zoon en de leugen doen in de tweede, maar ook al handelt hij als de tweede zoon, hij komt niet tot inkeer.

Deze gelijkenis gaat over het feit dat de Vader van BEIDE ZOONS houdt en dat 1 zoon kiest om alles te doen wat de Vader niet mooi vind, maar uiteindelijk keerde die zoon terug naar de Vader en de Vader aanvaarde die zoon terwijl die hij niet op zijn daden werd beoordeeld, maar slechts alleen door de liefde die de Vader heeft voor zijn zoon. Als je als mens dus naar de Vader wilt gaan staat Hij met open armen op je te wachten.
Nader tot God en Hij zal tot u naderen zegt de Bijbel ook.
Die andere zoon is wel veel in het huis van de vader maar het zegt hem eigenlijk niks hoe rijk het is om zoon te zijn van zijn vader.
De gelijkenis gaat dus helemaal niet over de waarheid en de leugen. Dat is misschien iets wat door iemand zo gezegt is en je neemt dat dan klakkeloos over of je leest verkeerd.DeDwaler schreef:Als ik volgens jou niet als christen handel en wandel dan moet je gewoon zeggen wat er aan schort. Ik vraag je om duidelijk te zijn, want hier ben ik niets mee geholpen, Veendam.

Zeggen wat er aan schort klinkt als zeg me wat de regels zijn dan kan ik de regels opvolgen.
Zo werkt het echter niet omdat we vrij zijn van de wet en leven mogen in de vrijheid die we hebben in Christus.
Mijn advies: Leer de vrijheid kennen die je mag hebben in Christus. Dat is een hele uitdaging en om dat te ontdekken is het goed om zelf te lezen in de Efeze brief.

DeDwaler schreef:Het zou in de eredienst trouwens ook niet misstaan om elkaar meer te corrigeren en te laten corrigeren, in plaats van alles met de mantel der liefde te bedekken uit angst om als rechter van medegelovigen te worden gezien of neergezet. Wie ben jij? Oordeel niet! Het blijft verbazingwekkend dat men zo veel uit één vers haalt en zo weinig uit de rest van de Schrift.

Het zou absoluut misstaan om in de eredienst elkaar meer te corrigeren. Als er wat scheef zit in iemand zijn leven en jij merkt dat dan kan JIJ ZELF naar die persoon toegaan en zeggen dat die persoon zichzelf te kort doet door scheef te gaan in zijn wandel. Dat het gedrag is wat niet hoeft omdat we als we wedergeboren zijn wel anders kunnen dan we eerst deden voordat we Jezus hebben leren kennen. Wie een dief WAS, stele niet meer. Omdat het gedrag is dat niet past bij onze nieuwe identiteit die wij hebben in Christus en door Christus onze Here, namelijk dat wij ZONEN zijn geworden van God, Koningen en Priesters van de Enige Ware God.DeDwaler schreef:Welja, stel je voor dat er geschreven staat wat je niet wilt dat er geschreven staat. Dan vermaal je toch gewoon de Schrift tot nietszeggende pulp?
Heb je zelf de tekst onderzocht vanuit bijvoorbeeld de grondtekst in het Grieks ? Nee ik denk het niet.
Het lijkt er wel op trouwens dat het meerdere mensen niet aan staat dat ik zeg dat de kerkdienst bijwonen niet het belangrijkste van het Christelijke leven is, heel typisch eigenlijk.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1339
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 21 apr 2019 20:08

Marnix schreef:Veendam, de plaats waar je Jezus aanbidt is niet meer van belang (Joh 4)

Dus nee, het is niet beperkt tot kerkgebouwen en aan de andere kant: het is net zo goed niet beperkt tot huiskamers en hoe het er in de eerste gemeenten aan toe ging. Waar twee of drie zijn vergaderd in zijn naam, of het nou bij mensen thuis is of in een kerkgebouw.... en dan valt er best wat over te zeggen dat het nu anders is dan toen, en dat er ook wel mooie dingen verloren zijn gegaan, maar dat wil niet zeggen dat je deze tekst over het niet verzaken van de samenkomsten niet op kerkdiensten van nu hoeft toe te passen.


Het eerste gedeelte ben ik helemaal met je eens Marnix.
Er zit echter verschil in de betekenis van een tekst en de toepassing die je maakt.
Ik zeg ook niet dat het verkeerd is om naar de samenkomsten te gaan, ik ben er juist een grote voorstander van om trouw te zijn in het bijwonen van de samenkomsten met andere gelovigen. Dit betekend echter niet dat je 1 op 1 het zo kunt toepassen dat je niet een samenkomst mag missen.
Als je het op die manier wel zo gaat toepassen dan stel je de mensen weer onder een wet, terwijl het juist zo mag zijn dat als de mensen de liefde en genade van God hebben leren kennen deze zelf graag jubelend naar elke samenkomst willen gaan.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18812
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 21 apr 2019 22:33

DeDwaler schreef:Ja, Marnix, maar het niet kunnen komt voort uit het niet willen. De zonde. Er zijn voor God geen mensen die wel willen, maar niet kunnen, tenzij Hij ze Zelf onmachtig maakt. Als een mens het wil en verlangt om bij God te horen, dan is dat omdat God hen de wil en het verlangen heeft gegeven.

Het is mogelijk dat iemand zijn onmacht leert kennen en daar niet omheen kan. Dan kan iemand zeggen dat hij of zij het niet kan en afhankelijk is van God (God moet het doen). God laat Zijn uitverkorenen soms ook lang wachten om hen te hulp te komen en dat is ook niet voor niets. Het is dus niet altijd zo duidelijk waar een mens precies staat, beste Marnix. Meer dan eens is het een grote strijd voor mensen en naar mijn mening is daar weinig oog voor.

Het gaat er echter wel om, waarom men het niet kan en dat is de zonde (onze eigen ongerechtigheid) en die les moeten we allemaal leren. De Heere Jezus:

"U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt. Eer van mensen neem Ik niet aan, maar Ik ken u: u bezit zelf de liefde van God niet.

Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt?
"
(Johannes 5:39-44)

Voordat er onderscheid wordt gemaakt, wat Jezus daar zegt dat geldt voor ieder natuurlijk mens en niet alleen voor een stel weerbarstige Farizeeën (zie Romeinen 1-3). De mensheid zoekt de eigen eer en niet de eer van God en als de Zoon wordt gepredikt dan nemen ze Hem niet aan, maar iemand anders, die komt in zijn eigen naam, oftewel namens zichzelf.

Komt een mens wel en neemt de mens wel aan, dan is met de kennis van de waarheid. Gelovigen beamen immers wat Jezus zegt en Hij maakt geen onderscheid, want de zonden waarin anderen vallen daar vallen we zelf ook in. Als er onderscheid is, dan is het omdat we onszelf onderscheiden.

Met het gunnen van God heeft het al helemaal niets te maken. Alsof er mensen zijn die wel graag willen, maar God wil ze niet behouden, omdat ze (misschien) niet uitverkoren zouden zijn. Als dat als reden wordt aangevoerd waarom men niet kan, dan is dat je reinste flauwekul. Mensen die dat denken of te horen krijgen die moeten horen wat de Heere Jezus tegen hen zegt, zoals in bovenstaande tekst. Als ze ongemoeid gelaten in mijn kerk zouden zitten, dan zou ik ze of eruit zetten of zelf weggaan. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat deelt een gelovige met een ongelovige en wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, zegt Paulus (2 Korinthe 6:14-18).


Het “gunnen” heeft er wel mee te maken, in die zin dat het wat zegt over Gods wil. Niet dat mensen wel willen maar God het niet wil nee. Maar andersom wel want de God wil dat iedereen behouden wordt en toch gebeurt dat niet. Waarom niet?!

Wat Johannes 5 betreft, als je op basis van Romeinen 3 wil stellen dat wat Jezus hier aan de Farizeeen zegt, voor iedereen geldt, doe je wel heel erg aan inlegkunde. Jezus zegt dit tegen een specifieke groep en niet tegen iedereen, wat Hij ook geregeld doet. Maar hier niet. Dit is een specifiek verwijt aan een specifieke groep. Wel de religieuze elite van die tijd die God wilden vangen in hun eigen wetjes en regeltjes en theorien en Jezus dus afwezen, want dan moesten ze van genade gaan leven ipv dat ze het zelf konden doen en de rest nog tegen ze opkeek ook.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 22 apr 2019 17:49

Marnix schreef:Weten wat je moet geloven kan je altijd, want dat staat opgeschreven en dat kan je aan gelovigen vragen. En daar begint het mee. Voelen en ervaren zijn een gevolg daarvan.


Wat moet je geloven dan?

Marnix schreef:En dat is wel een dingetje, want je spreekt telkens over leven van enkel genade. Prachtig. Maar dit zijn weer allemaal factoren waarbij mensen het zelf moeten doen. Goed geloven, zekerheid, geen twijfel. Want anders.... zo wordt onzekerheid gecreeerd.


Wat als je reden hebt om onzeker te zijn? Zou jij de waarheid niet willen horen als je niet in de waarheid bent? Als je jezelf bedriegt zou je dan niet willen dat je naasten je wijzer maken? Het beproeven van het eigen en elkaars geloof is van levensbelang.

Marnix schreef:Maar wat er nu wordt gecreeerd is een grote groep die de inhoud gelooft, Gods woord dagelijks / wekelijks hoort maar twijfelt omdat ze zichzelf niet goed genoeg vinden (klopt, niemand is goed genoeg maar geloven is leven uit genade toch?) of denken dat er nog wat extra’s, wat speciaals moet gebeuren.


Tja, alle mistoestanden daargelaten, mensen moeten naar hun geweten luisteren. Als je voelt dat er iets niet in de haak is, onzekerheid of onrust, dan doe je er goed aan om jezelf te onderzoeken. Ook is het van belang dat mensen de woorden van de Heere Jezus horen en hun eigen leven tegen het licht van het Woord houden. Als je een kind van God bent, dan leeft het Woord voor je en dan herken je wat er geschreven staat, omdat je van God geleerd hebt dat het de waarheid is.

Marnix schreef:Maar je schetst heel helder de theologische denkfout: Jezus is voor een beperkt groepje mensen gestorven en de vraag is: is Hij ook voor mij gestorven of niet? Ben kk uitverkoren of niet? En dat leidt vaak tot lijdelijkheid, onzekerheid, passiviteit.


Hoezo denkfout? Er is uitverkiezing (God zij gedankt). De Bijbel is glashelder en daar kom je niet onderuit. Zelfs remonstranten hebben een uitverkiezingsleer; een wangedrocht, daar niet van, maar desalniettemin hangt men uitverkiezing aan.

Jezus heeft de zonden gedragen van de gelovigen (uitverkorenen). Als Jezus je zonden heeft gedragen, dan leef je door Hem. Ik heb in elk geval geen idee wie God heeft uitverkoren (wie Hij er van tevoren toe bestemd heeft om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn). Wat ik wel weet is dat ieder mens van nature dood is in zonden en overtredingen en pas tot leven komt, nadat hij het Woord van de waarheid heeft gehoord. Ook daar is geen onderscheid.

Wie is uitverkoren weet niemand dan God alleen. Wil je zekerheid? Nou, je kunt er als ongelovige zondaar zeker van zijn dat Gods toorn op je rust en dat je buiten het Koninkrijk bent. De mens moet zich bekeren en dat is geen vriendelijk verzoek, maar de eis. Als je wacht op een seintje, dan kun je wachten tot sint-juttemis. Dat doen velen dan ook maar, want dan hoeven ze de strijd met het Woord en zichzelf niet aan.

De uitverkiezing is niet hetgeen God van mensen gescheiden houdt, integendeel zelfs. Het is de zonde van de mens die hem tot slaaf maakt. De Heere Jezus is de Verlosser, het Woord van God, de genade van God, de uitverkiezing.

Marnix schreef:De zekerheid is er uit het geloof. Vanuit het geloven dat het waar is ga je met God wandelen en steeds maar ontdekken dat het waar is. De discipelen die Jezus volgden twijfelden, ze vielen en Hij hielp ze weer overeind en zo gingen ze steeds meer ontdekken wie Hij is en wat Hij doet. Dat was een heel proces. En een heel
ander proces dan wanneer ze de oproep van Jezus om Hem te gaan volgen naast zich hadden neergelegd met als reden: ik kan het niet, er moet eerst nog van alles in me gebeuren, ik twijfel nu soms nog etc.

Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. De belofte verkrijgen kan je inderdaad niet afdwingen. Maar hij is er tegelijkertijd voor iedereen die in Hem gelooft en Hem zoekt. Dus wat vertel je iemand die zoekt? Wacht maar, misschien wil God het je wel geven, op Zijn tijd? En misschien ook niet?!


Als jij een karikatuur wilt maken van wat ik zeg, dan moet je dat zelf weten, Marnix. Ik begrijp best dat wat ik zeg als eenzijdig of zwart-wit gezien wordt, want dat is het in zekere zin ook, maar wat jij ervan maakt slaat helemaal nergens op.
.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18812
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 22 apr 2019 20:13

DeDwaler schreef:Wat moet je geloven dan?


Dat God Zijn Zoon stuurde om ons te redden en dat iederee die in Hem geloof niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.


Wat als je reden hebt om onzeker te zijn? Zou jij de waarheid niet willen horen als je niet in de waarheid bent? Als je jezelf bedriegt zou je dan niet willen dat je naasten je wijzer maken? Het beproeven van het eigen en elkaars geloof is van levensbelang.


De enige reden om onzeker te zijn is als je niet in Hem gelooft maar op een andere manier, door je aan wetten te houden bijvoorbeeld, probeert te redden. Maar verder, ja. Alleen bij meningsverschillen wordt dat al wel snel als reden aangevoerd. Maar als dat meningsverschil er is tussen twee christenen die allebei Hem kennen als Heer en Verlosser maar de een de ander waarschuwt dat hij / zij zichzelf bedroeft, promoot diegene een andere manier on zalig te worden dan door geloof in Jezus Christus, uit genade alleen. Want dat geloof is dan niet genoeg, er moet meer bij, je moet aan allerlei andere voorwaarden voldoen.Tja, alle mistoestanden daargelaten, mensen moeten naar hun geweten luisteren. Als je voelt dat er iets niet in de haak is, onzekerheid of onrust, dan doe je er goed aan om jezelf te onderzoeken. Ook is het van belang dat mensen de woorden van de Heere Jezus horen en hun eigen leven tegen het licht van het Woord houden. Als je een kind van God bent, dan leeft het Woord voor je en dan herken je wat er geschreven staat, omdat je van God geleerd hebt dat het de waarheid is.


Het geweten van mensen is ook bedriegelijk en heel erg gericht op waarmee je bent opgevoed en wat anderen je altijd hebben verteld. Dat is bij de toetsing van dingen wel goed om in het achterhoofd te houden. De een kan ergens gewetensbezwaren bij hebben, de ander niet. En voor de een kan dan goed zijn wat voor de ander fout is (Romeinen 14). En in de ene kerk zullen veel gewetensbezwaarden zitten, in de andere kerk minder. Vooral omdat in de ene kerk wordt geleerd en geloofs dat de meerderheid van de kerk gewoon verloren gaat en in de andere kerk niet. Gevoel is dus ook wel bedriegelijk. Waarmee de oproep tot zelfbeproeving natuurlijk goed is, zolang je je maar primair focust op Hem, Zijn verlossende werk en niet op of jij wel voorbeeldig leeft.Hoezo denkfout? Er is uitverkiezing (God zij gedankt). De Bijbel is glashelder en daar kom je niet onderuit. Zelfs remonstranten hebben een uitverkiezingsleer; een wangedrocht, daar niet van, maar desalniettemin hangt men uitverkiezing aan.


De denkfout is niet dat er uitverkiezing is maar dat Jezus alleen voor de uitverkorenen gestorven is, voor een select groepje mensen. Dat leidt tot angst, passiviteit en onzekerheid want misschien is Jezus helemaal niet voor je gestorven. Het moet je natuurlijk wel gegeven worden. Dat is de denkfout dan.

Jezus heeft de zonden gedragen van de gelovigen (uitverkorenen). Als Jezus je zonden heeft gedragen, dan leef je door Hem. Ik heb in elk geval geen idee wie God heeft uitverkoren (wie Hij er van tevoren toe bestemd heeft om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn). Wat ik wel weet is dat ieder mens van nature dood is in zonden en overtredingen en pas tot leven komt, nadat hij het Woord van de waarheid heeft gehoord. Ook daar is geen onderscheid.


Precies. Dus vertel mensen het evangelie en roep ze op tot geloof en bekering. En als ze tot geloof komen mag de uitverkiezing een troost voor ze zijn. Zolang mensen maar niet voor de uitverkiezing met praatjes komen dat mensen er geen gehoor aan kunnen geven, het toch niet kunnen geloven, ze misschien helemaal niet uitverkoren zijn etc. Jezus offer is voldoende om iedereen te verzoenen, Hij droeg de zonden van de hele wereld. En er is verlossing voor iedereen die dat gelooft. Het is dus nogal zinloos als predikanten bij preken altijd maar mensen erbij vertellen dat ze toch niet kunnen geloven en ze dat niet willen.

Wie is uitverkoren weet niemand dan God alleen. Wil je zekerheid? Nou, je kunt er als ongelovige zondaar zeker van zijn dat Gods toorn op je rust en dat je buiten het Koninkrijk bent. De mens moet zich bekeren en dat is geen vriendelijk verzoek, maar de eis. Als je wacht op een seintje, dan kun je wachten tot sint-juttemis. Dat doen velen dan ook maar, want dan hoeven ze de strijd met het Woord en zichzelf niet aan.


Tja maar als mensen horen dat de uitverkiezing toch al vast ligt en je je niet kan en wil bekeren tenzij je uitverkoren bent en je dan ook al wil je niet, dat toch wel doet, is het niet zo gek als mensen daarop gaan wachten. En zeggen: ik wil het van nature niet en kan het niet dus ik ga wachten of er iets gebeurt. Niet voor niets blijven in sommige kerken de avondmaalstafels leeg en dat zijn doorgaans de kerken waar benadrukt wordt dat je als mens je niet wil bekeren. En daarom heb ik er moeite mee als dat benadrukt wordt want als God het vervolgens mogelijk maakt blijven ze vaak roepen: ik kan het niet.

De uitverkiezing is niet hetgeen God van mensen gescheiden houdt, integendeel zelfs. Het is de zonde van de mens die hem tot slaaf maakt. De Heere Jezus is de Verlosser, het Woord van God, de genade van God, de uitverkiezing.

Als jij een karikatuur wilt maken van wat ik zeg, dan moet je dat zelf weten, Marnix. Ik begrijp best dat wat ik zeg als eenzijdig of zwart-wit gezien wordt, want dat is het in zekere zin ook, maar wat jij ervan maakt slaat helemaal nergens op.


Mijn doel is niet om een karikatuur te maken maar om verschillen van visie vooral waar de nadruk op ligt te begrijpen en te bespreken. En ik snap dan niet zo goed hoe bepaalde dingen op een bepaalde manier uitgelegd kunnen worden. Volgens mij probeert men vanuit Gods soevereiniteit teveel te begrijpen en passend te maken en dan krijg je juist karikaturen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3959
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor naamloos » 23 apr 2019 11:30

DeDwaler schreef:Dat “oh maar dat kan ik niet” komt ook niet uit de lucht vallen, is het wel? Je kunt oproepen om te geloven en te bekeren, maar wat als ze niet ervaren, voelen en weten wat ze moeten geloven? Ook al zouden ze graag willen, zonder zekerheid kunnen ze niet doen waar jij ze toe oproept.

Stel, je vraagt dit: "Geloof je dat de Heere Jezus voor jouw zonden gestorven is?". Wat als iemand dat niet zeker weet? Ze zullen het heus wel willen aannemen van je, maar hoe krijgen ze de volle zekerheid dat het echt zo is? Mensen hebben houvast in zichzelf nodig: geloofszekerheid en dat hebben ze niet! Is het dan vreemd dat ze zeggen dat ze het niet kunnen?

Als iemand dat niet zeker weet dan wijs je ze op dat wat God zelf zegt.
Volle zekerheid krijg je door een volledig vertrouwen in God, en dan geloof je ook 100% wat Hij zegt.
Houvast in jezelf is als een anker in je eigen schip. God en zijn belofte zijn dan niet voldoende.
Wie zegt dat hij niet kan geloven dat God vergeven heeft gelooft gewoon niet wat God zegt.
Die heeft meer nodig (bewijzen, gevoel, houvast ....) ipv geloof alleen. Dát is pas onbijbels! Aan de vrucht kent men de boom zegt Jezus.

Stel, ik heb jou iets misdaan. Jij zegt mij dat je me vergeven heeft.
Hoe kan ik weten dat je me vergeven hebt? Gewoon, door je te geloven.
Ik ga niet eisen dat ik daarbij (eerst) een gevoel van houvast in mezelf moet hebben voordat ik dankbaar je vergeving aanvaart.
En in de loop van de tijd zal bevestigt worden dat je me inderdaad vergeven hebt omdat je nooit meer terug komt mijn fout en me behandelt alsof ik die fout nooit gemaakt heb.


Dan kun je zeggen dat het geschreven staat en dat men daarop moet vertrouwen, maar is dat geloof? Is erop vertrouwen voldoende om te dienen als fundament of is er misschien meer nodig dan dat?
Ja, in principe is dat genoeg.

Mensen hebben niet genoeg aan een belofte alleen en dat weet God, want Hij kent ons. God belooft dus niet alleen dat wie gelooft eeuwig leven heeft, maar Hij verzekert je ook daadwerkelijk, nu in en tijdens je leven. De grond onder het ware geloof komt dus uit God Zelf, namelijk door Zijn eniggeboren Zoon. Jezus is het fundament.
Absoluut mee eens dat Jezus het fundament is. Dat God, die ons inderdaad kent, daarbij meer geeft doet niets af of toe aan dat enige fundament.
Na Pinksteren heeft Hij ons zelf de H.G. gegeven. Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn.
Maar zelfs zonder dat getuigenis zijn gelovigen kinderen Gods, gewoon omdat Hij het zegt. Ons gevoel voegt wat dat betreft niets toe.


De belofte verkrijgen kun je niet afdwingen, van de mens niet en van God niet. Het is genade. God schenkt het op Zijn tijd en aan wie Hij wil. We zijn overgeleverd aan God, maar vragen we Hem erom of nemen we eigenmachtig van God wat aan Hem is om te schenken?
Niemand hoeft Gods belofte af te dwingen. Simpelweg omdat hij die belofte al gegeven heeft. Bijbelse bewijzen zat!
Die belofte had Hij niet hoeven geven, dat is inderdaad genade. Maar het is ongeloof om meer te eisen dan de belofte.
Je hoeft niet te vragen om iets wat Hij al gegeven heeft (de belofte).
Eigenmachtig aannemen is theologisch gezien een contradictio in terminis. (niemand kan iets aannemen als het hem uit de hemel niet gegeven is)
Maar stel dat ... dan nog kan God niet anders doen dan Zijn belofte waarmaken.


In het laatste geval bedrieg je jezelf, zoals ik mezelf jarenlang heb bedrogen, en daar wil ik voor waarschuwen. Als het volgens jou niet Bijbels is, dan wil ik van jou weten wat er niet Bijbels aan is. Wat laat ik achterwege?
Hoe kun je jezelf bedriegen als je gelooft wat Gd beloofd? Van jou zou ik wel eens willen weten wat daar Bijbels aan is.
Je bent aan het waarschuwen om God te geloven, en je gebruikt je eigen ervaring als maatstaf.
Je doet alsof geloof een werk en/of verdienste is maar dat is het nooit.
Je legt daarmee de verantwoordelijkheid bij God, en creëert tegelijk een tegenstrijdigheid want het is genade als God geloof schenkt maar eigen schuld als je het niet krijgt.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor mona » 23 apr 2019 16:53

DeDwaler schreef:Jezus heeft de zonden gedragen van de gelovigen (uitverkorenen).

1 Johannes 2 vers 2:
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
Johannes 1 vers 29:
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

De Heere Jezus is voor de zonden van de hele wereld gestorven. Daarom kan het aanbod van genade aan iedereen gedaan worden.
Echter wordt dit aanbod niet door iedereen aangenomen, maar alleen door hen die in Christus geloven (Calvijn)

DeDwaler schreef:Wat als je reden hebt om onzeker te zijn? Zou jij de waarheid niet willen horen als je niet in de waarheid bent? Als je jezelf bedriegt zou je dan niet willen dat je naasten je wijzer maken? Het beproeven van het eigen en elkaars geloof is van levensbelang.

Deze uitspraak doet me zo denken aan mijn oom, die drie jaar geleden overleed. Hij was zo bang zichzelf te bedriegen! Hij beproefde zichzelf voortdurend. Speurde al zijn gevoelens na, zijn houding, zijn ervaringen. Zo druk bezig met zichzelf. Tot hij kanker kreeg, en binnen drie weken stierf. Op zijn sterfbed viel alles open. Hij getuigde tegen iedereen. Tegen mij moeder zei hij: 'Martha, wat zij we toch een tobbers. O, wat is geloven makkelijk. Veel makkelijker dan ik had gedacht. Kijk omhoog, lieve meid, en speur niet voortdurend in je eigen hart. Het is alleen in Hem te vinden!

Als je twijfelt moet je niet je eigen hart onderzoeken, maar aan God vragen of Hij Zijn licht wil laten schijnen op je zonden en je blinde vlekken. Alleen de Heilige Geest kan het je laten zien, je kunt het zelf niet zien! Introspectie werpt je alleen terug op jezelf, en het is nooit in je zelf te vinden. Richt bij twijfel en onzekerheid altijd en alleen je blik op God. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. Zovelen zoeken het in hun eigen hart, maar vinden niets en blijven daarom onzeker!
Bid om het licht van de Heilige Geest, en zie af van jezelf.

DeDwaler schreef:Het beproeven van het eigen en elkaars geloof is van levensbelang.

We hoeven elkaars geloof niet te beproeven. Laat dat de Heere maar doen.
Wel mogen we broeders/zusters in de Heere aansporen en opscherpen als zij afwijken van een heilige levenswandel.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 18812
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 23 apr 2019 20:04

mona schreef:1 Johannes 2 vers 2:
En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
Johannes 1 vers 29:
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

De Heere Jezus is voor de zonden van de hele wereld gestorven. Daarom kan het aanbod van genade aan iedereen gedaan worden.
Echter wordt dit aanbod niet door iedereen aangenomen, maar alleen door hen die in Christus geloven (Calvijn)


Deze uitspraak doet me zo denken aan mijn oom, die drie jaar geleden overleed. Hij was zo bang zichzelf te bedriegen! Hij beproefde zichzelf voortdurend. Speurde al zijn gevoelens na, zijn houding, zijn ervaringen. Zo druk bezig met zichzelf. Tot hij kanker kreeg, en binnen drie weken stierf. Op zijn sterfbed viel alles open. Hij getuigde tegen iedereen. Tegen mij moeder zei hij: 'Martha, wat zij we toch een tobbers. O, wat is geloven makkelijk. Veel makkelijker dan ik had gedacht. Kijk omhoog, lieve meid, en speur niet voortdurend in je eigen hart. Het is alleen in Hem te vinden!

Als je twijfelt moet je niet je eigen hart onderzoeken, maar aan God vragen of Hij Zijn licht wil laten schijnen op je zonden en je blinde vlekken. Alleen de Heilige Geest kan het je laten zien, je kunt het zelf niet zien! Introspectie werpt je alleen terug op jezelf, en het is nooit in je zelf te vinden. Richt bij twijfel en onzekerheid altijd en alleen je blik op God. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. Zovelen zoeken het in hun eigen hart, maar vinden niets en blijven daarom onzeker!
Bid om het licht van de Heilige Geest, en zie af van jezelf.


We hoeven elkaars geloof niet te beproeven. Laat dat de Heere maar doen.
Wel mogen we broeders/zusters in de Heere aansporen en opscherpen als zij afwijken van een heilige levenswandel.


Wat een prachtige reactie van je.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1597
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor gravo » 24 apr 2019 09:37

Marnix schreef:(...) De denkfout is niet dat er uitverkiezing is maar dat Jezus alleen voor de uitverkorenen gestorven is, (...)


Ik bespeur bij de verdedigers van de uitverkiezing ook vaak een denkfout, maar ik zou die toch liever iets anders formuleren. Dat er een uitverkiezing is, is mijns inziens Bijbels. Maar die uitverkiezing gaat niet over kleinigheden. Die gaat toch echt over de vraag of een mens het eeuwige leven zal ontvangen door het reinigende bloed van Jezus Christus. Nu kun je natuurlijk zeggen dat het bloed van Christus voldoende kracht heeft om de zonden van de gehele wereld uit te wissen, en dat is ook zo, maar dat maakt ten aanzien van het aantal personen dat uitverkoren is geen verschil. Alleen wie uitverkoren is, ontvangt verlossing en het eeuwige leven. Daar zit 'm de denkfout volgens mij dus niet in.

De denkfout die wél veel gemaakt wordt is de volgende: als men zo benadrukt dat alleen de uitverkoren door God gered worden, dan zit daar vaak de suggestie in dat het dus wel een klein gezelschap zal zijn dat die genade te beurt valt.
Met andere woorden: uitverkiezing wordt vaak in verband gebracht met de schaarsheid van genade. En met de term uitverkiezing wordt zo altijd een bepaalde angst aangeboord. Uitverkiezing betekent vooral: je kunt er ook niet bij horen. En sterker nog: uitverkiezing is veel te vaak gepaard gegaan met de gedachte: als het zo is, dan zal ik hoogstwaarschijnlijk geen deel uitmaken van die groep. Uitverkiezing is zo verworden tot, inderdaad, een klein select groepje gelukkigen.
De gedachte kan zelfs postvatten dat de standaard situatie is dat je niet uitverkoren bent. Als het anders is, merk je dat nog wel. Dat is dodelijk voor het christelijke leven. Want zo wordt God een God met een selecte hofhouding en zo wordt Jezus Christus het Licht voor een paar unieke gevallen in plaats van het Licht der Wereld.
Met het gevaar dat de "gelukkigen" naast hun schoenen gaan lopen! Dan wordt de gun-factor (dat je het ook anderen gunt) heel klein. En laat die gunnende houding nu net het wezen van God uitmaken! Hij wil niet dat iemand verloren gaat!

De grote denkfout is dus dat de Bijbelse term uitverkiezing ook direct iets zegt over de te verwachten aantallen mensen die God uitkiest. Maar over een eventuele beperking in Gods genade kan Bijbels gezegd niets worden gezegd.

Er zijn talloze aanwijzingen dat het God gaat om een groot aantal mensen. Hij verbindt Zich aan een volk, de Bijbel spreekt over de universele betekenis van Jezus Christus. De groei van de gemeente in het NT wijst op de bedoeling van het Evangelie: dat het overal gepredikt wordt en ook overal vrucht draagt. Het uitersten der aarde wordt genoemd. Een schare die niemand tellen kan (!). Alle volken, talen natiën, tongen. Aan Jezus' liefde en barmhartigheid komt geen einde. "Niet alleen voor die van ons (onze zonden), maar voor die van de gehele wereld". Genade op genade. Zeventig maal zeven maal vergeven. De gelijkenissen die Jezus vertelt over het Koninkrijk gaan vaak over de onstuimige groei. Mosterdzaad, een boom waar de vogels in nestelen. Denk ook aan het net dat bijna scheurde. Waar het Woord wordt gepredikt, daar werkt God mee (en niet tegen). Marcus 16:20. Oftewel: de gewone gang van zaken (al is het verre van gewoon, maar vol van genade) is: dat Gods huis vol wordt, dat het Evangelie een kracht is tot behoud en dat het Woord nooit ledig zal terug keren.
Volgens mij zijn dat aanwijzingen voor de gedachte dat het God bedoeld is om veel, heel veel mensen te bereiken en te redden.
En met die constatering zou de uitverkiezing wel eens tot veel meer vreugde, dankbaarheid en hoop kunnen leiden dan nu vaak het geval is.

Laten we het eens omdraaien en er van uit gaan dat God geen mens voorbij wil gaan, dat Hij vele, vele mensen op het oog heeft om hen Zijn liefde, trouw, vergeving en genade te schenken. Ik waag me echt niet aan de uitspraak dat ik zeker weet hoeveel en wie God in de eeuwigheid heeft uitgekozen, maar ik durf wel te zeggen dat het er niet weinig zijn. Daarvoor heb ik Bijbelse aanwijzingen. Dat zou ons moeten verhinderen om de uitverkiezing als een belemmering of obstakel te gebruiken.

De beste samenvatting moet zijn: aan God zal het niet liggen. Zelfs al leggen wij onze vinger terecht op de grote, grove zonden van veel mensen (dieven, geweldplegers, hoereerders, dronkaards of andere overtreders van Gods wet), of op die van ons zelf, dan nog zegt dat niets over Gods genade, die zich om die reden zou terugtrekken. Sterker nog: het Evangelie zegt nu juist dat God deze zondaars zoekt.

Uitverkiezing is een trooststuk, omdat het gaat om heel, heel veel mensen. Daarom mag je er van uitgaan dat als je God oprecht antwoord geeft op Zijn roepstem, dat dat antwoord ook het bewijs is van je uitverkiezing. Want die oproep die God doet door de verkondiging, en die jij hebt opgepikt, daar staat Hij zelf achter. Hij werkt daaraan mee. Marcus 16:20. Dan ligt jouw antwoord ook in het verlengde van dit werk van God. En daarmee kun je je roeping en verkiezing vast maken. Probeer dat dus altijd te doen. 2 Petrus 1 :10. Dan struikel je nooit meer.
Ook niet over een begrip als uitverkiezing, omdat het benauwde en het angstaanjagende er af is.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Hidden
Verkenner
Verkenner
Berichten: 33
Lid geworden op: 15 sep 2017 16:17

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Hidden » 24 apr 2019 11:07

Naar aanleiding van de vraag van DeDwaler van 21 april 2019 13:18
Het is niet te veel gevraagd en het is een zinvolle tijdbesteding en het zijn zinvolle vragen; als ik de tijd heb. zijn. Ik ga geen teksten met teksten bestrijden
Maar.... Om met het begin te beginnen, ik snap niet wat er uiteen te zetten is, als het er zo simpel staat.
Christus heeft geen docenten aangesteld, maar om navolgers gevraagd. (Kierkegaard) Kierkegaard goddeloos? Hij houdt mensen een spiegel voor, en je kunt alleen maar iets spiegelen als je iets/ iemand bent (in Christus.

Wat of wie verklaart jou de bijbel. Is dat de Heilige Geest die in jou woning wilde maken toen je tot geloof kwam. Of is dat een uitlegger van de schriften welke Jezus ooit eens, de goeden en oprechten niet te na gesproken, adderengebroed noemde.

Er is een parallel forum wat gaat over ‘theologisch interpreteren versus gewoon lezen’.
Natuurlijk word je nooit dommer van het je verdiepen in Gods woord. Maar mijn geloof probeer ik zo simpel mogelijk te houden en te lezen wat er staat tot opbouw van mijn geloof. Niet tot afbraak door verschillende interpretaties en door te kijken wat het beste past.

“--- Op welke Bijbeltekst doel je precies en wat is jouw lezing ervan.---”
Als antwoord op deze vraag.
Het is fijn dat je (voor mij in ieder geval) het antwoord al geeft door Timotheus aan te halen. Voor mij is dat nl direct het antwoord. Lees ook maar Jesaja 53 ... ons aller ongerechtigheid....

Je vindt het kort door de bocht? Het zij zo.
Ik kan niet anders want Christus is voor mij gestorven. Wat onze schriftgeleerden ook zeggen en dit bedoel ik zeker niet denegrerend.
Geloof (het geloven) is voor mij een werkwoord. Handelingen 16:31

In geloven zit voor mij geen onmogelijkheid in die zin dat Christus blijft afwachten of ik het echt wel wil.
In geloven zit voor mij geen gevoel. Het is een zeker weten.
Ik geloof dat de aarde draait.
Ik geloof dat wat er op mijn bankafschrift staat correct is. Het geloof is (voor mij) de zekerheid…..Hebr 11:1.
Ik weet niet hoe ik het duidelijker moet zeggen
Kort door de bocht? Het zij zo.

“---Dat is een wezenlijk verschil.---”
Nee, voor mij is dat echt geen verschil. Lees het hele evangelie er maar op na.

De bijbel is geen discussieboek maar rijkdom voor iedereen. Als iemand wijsheid te kort schiet dat bidt hij daarvoor.
God gaat met ieder zijn eigen weg. En er is zeker geen reden om elkaar in de haren te vliegen maar veeleer om elkaar lief te hebben in zoveel verscheidenheid.
Romeinen 3 en Eph. 2 lijken misschien kort door de bocht maar dat is wat ik geloof. We hebben allen genadegaven gekregen.
Ik hoef me niet te verklaren, maar alleen te geloven en te getuigen wat Christus in mijn leven wil doen en gedaan heeft. Dan willen we elkaar opdragen voor Gods troon, dan willen we onder dankzegging bidden voor elkaar, dan danken we om het inzicht, doorzicht en uiteindelijk uitzicht van elkaar. (reformatorische kerk of pinkstergemeente).
We leven uitsluitend uit genade

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 24 apr 2019 11:25

MoesTuin schreef:Ds WH Velema hieronder te beluisteren met rijke antwoorden....

http://gmbuth.synology.me/?file=1355&sort=1&stream=1


MoesTuin, ik krijg steeds een andere prediking te horen en als ik het download ook. Kan dat kloppen?
.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3921
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 24 apr 2019 12:22

DeDwaler schreef:MoesTuin, ik krijg steeds een andere prediking te horen en als ik het download ook. Kan dat kloppen?

Klopt de Dwaler
Ik snap het ook niet.
Betreffende dienst hier nu te beluisteren

http://gmbuth.synology.me/?file=1364&sort=1&stream=1

Ds WH Velema over Johannes 11
vers 25 " Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven;

26 En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?"

Van harte aanbevolen dit rijke Evangelie Woord.
Ds WH Velema is in dit Geloof deze maand overleden maar krachtig klinkt het Woord
Laatst gewijzigd door MoesTuin op 02 mei 2019 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 24 apr 2019 12:30

MoesTuin schreef:Klopt de Dwaler
Ik snap het ook niet.
Betreffende dienst hier nu te beluisteren

http://gmbuth.synology.me/?file=1387&sort=1&stream=1


Hebbes. Dank je wel :wink:
.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3921
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 24 apr 2019 12:35

DeDwaler schreef:Hebbes. Dank je wel :wink:

Gezegende dienst!
Ik heb deze dienst al 5 keer geluisterd....ik hoop dat je ook "gegrepen" wordt door de Heere God en Zijn Heilige Geest het werk doet en je hart bewerkt.
Hopelijk blijft de link het nu wat langer doen :wink:
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 24 apr 2019 13:28

Veendam schreef:Ja Gods toorn ligt op alle mensen die niet wedergeboren zijn, omdat ze Jezus niet erkennen als Heer en Koning, maar is dat het Evangelie ?
Evangelie betekend nog steeds de BLIJDE BOODSCHAP en dus niet dat mensen nu onder de toorn van God vallen als ze zich niet bekeren.
Het Evangelie is dat God zo genadig is geweest dat Jezus al voor alle mensen stierf omdat Hij van alle mensen houdt als Schepsel.
Daarmee is er de oproep om Zijn liefde te beantwoorden met liefde van onze kant, niet uit dwang of angst maar uit vrije wil.
Het Evangelie is dus dat God van je houdt ondanks dat je het zelf nergens mee verdiend hebt en zelf niet kunt verdienen door eigen daden.
God kan de mens van binnen uit laten veranderen door de mens een hart van vlees te geven en het hart van steen weg te halen.
Dat is het Evangelie.


Wat er blij is aan de boodschap is dat er vergeving van zonde(n) mogelijk is door de Heere Jezus. God is liefde en God houdt van Zijn schepping, klopt, maar houdt Zijn schepping ook van Hem? Nee. De mens heeft ook geen vrije wil. Mensen hebben een wil, maar die is allesbehalve vrij. De mogelijkheid om Gods liefde te beantwoorden zijn we in de Hof van Eden kwijtgeraakt. We zijn als schepping gevallen en onderworpen aan de zonde. We zijn geestelijk dood en dat betekent dat de mens zichzelf niet kan verlossen, in geen enkel opzicht. Sterker nog, de mens vlucht voor God weg.

En dan komt het Evangelie en daarin klinkt de waarheid, namelijk dat onze daden slecht zijn. Er klinkt dat we niet kiezen, niet beantwoorden, niet aannemen, niet geloven, niet willen en niet kunnen. Dat is de reden waarom Jezus moest komen, omdat het voor ons mensen onmogelijk is. We zijn zondaren en ons eigen vlees heeft geen nut, omdat er niets goeds uit voortkomt. Daarmee is niet gezegd dat er menselijkerwijs geen goed en kwaad is, maar wat niet volmaakt is, zoals God volmaakt is, dat is onvolmaakt en daarom slecht, verdorven, of bezoedeld. Alleen God is goed en onze daden zijn slecht.

Dat is wat de Heere Jezus onderwijst en als we in Hem geloven, dan geloven we ook in wat Hij zegt. Dan geloven we dat de waarheid voor onszelf net zo goed geldt als voor ieder ander mensenkind. Waar blijkt anders ons geloof uit? Ons eigen woord dat wij wel rechtvaardig zijn? Onze eigen daden of keuze? Ons eigen aannemen? Het geloof of ongeloof van een mens blijkt uit of hij waarheid spreekt of niet. Verstaat de mens het Woord of verstaat hij het niet? Daaruit kun je afleiden namens welke geest een mens spreekt. De Geest van de Waarheid of de geest van de leugen.

Dan klinkt: Als wij het niet kunnen, waarom klinkt dan toch de eis van geloof en bekering? Waarom dan de oproep en uitnodiging? Waarom alles achterlaten en verliezen omwille van Hem? Waarom klinkt de oproep om heilig te leven? God zou ons toch niet iets vragen als het voor ons niet mogelijk is om het te doen?

Jawel, dat doet God wel. Hij vraagt het onmogelijke. God kan niet anders, want Hij is volmaakt. God is volmaakt en Zijn eis is volmaaktheid. Wij zijn er geweest! We zijn verloren. Totaal. Wij doen niet wat God wil en daar zijn we zelf schuldig aan. Het is onze eigen ongerechtigheid, onze onwil, ons ongeloof, onze hardheid, onze onbekeerlijkheid.

Er is er maar Een Die de eis van God heeft vervuld en volmaakt de wil van God heeft gedaan en dat is de Heere Jezus, Gods eigen Zoon. Het leven is alleen in en uit Hem. Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar wie is er daadwerkelijk verloren? Wie gelooft?

Veendam schreef:Deze gelijkenis gaat over het feit dat de Vader van BEIDE ZOONS houdt en dat 1 zoon kiest om alles te doen wat de Vader niet mooi vind, maar uiteindelijk keerde die zoon terug naar de Vader en de Vader aanvaarde die zoon terwijl die hij niet op zijn daden werd beoordeeld, maar slechts alleen door de liefde die de Vader heeft voor zijn zoon. Als je als mens dus naar de Vader wilt gaan staat Hij met open armen op je te wachten.
Nader tot God en Hij zal tot u naderen zegt de Bijbel ook.
Die andere zoon is wel veel in het huis van de vader maar het zegt hem eigenlijk niks hoe rijk het is om zoon te zijn van zijn vader.
De gelijkenis gaat dus helemaal niet over de waarheid en de leugen. Dat is misschien iets wat door iemand zo gezegt is en je neemt dat dan klakkeloos over of je leest verkeerd.


Lieve Veendam, we hadden het niet over de gelijkenis van de verloren zoon, maar over de gelijkenis van de twee zonen (Mattheüs 21:28-32).

Veendam schreef:Zeggen wat er aan schort klinkt als zeg me wat de regels zijn dan kan ik de regels opvolgen.
Zo werkt het echter niet omdat we vrij zijn van de wet en leven mogen in de vrijheid die we hebben in Christus.
Mijn advies: Leer de vrijheid kennen die je mag hebben in Christus. Dat is een hele uitdaging en om dat te ontdekken is het goed om zelf te lezen in de Efeze brief.


Ik heb het niet over de wet opvolgen, maar over elkaar uit naastenliefde aanspreken als we niet in de liefde wandelen en handelen.

Veendam schreef:Het zou absoluut misstaan om in de eredienst elkaar meer te corrigeren. Als er wat scheef zit in iemand zijn leven en jij merkt dat dan kan JIJ ZELF naar die persoon toegaan en zeggen dat die persoon zichzelf te kort doet door scheef te gaan in zijn wandel. Dat het gedrag is wat niet hoeft omdat we als we wedergeboren zijn wel anders kunnen dan we eerst deden voordat we Jezus hebben leren kennen. Wie een dief WAS, stele niet meer. Omdat het gedrag is dat niet past bij onze nieuwe identiteit die wij hebben in Christus en door Christus onze Here, namelijk dat wij ZONEN zijn geworden van God, Koningen en Priesters van de Enige Ware God.


Ja, nou dan misstaat het toch niet? Ook openlijk niet. Sprak Paulus Petrus niet openlijk aan? Ook al vindt niemand het leuk om te horen en tot de conclusie te komen dat we niet recht wandelen, toch is het gezond en doen we er wijs aan om er acht op te slaan. Daarom wil ik het ook graag horen :wink:

Veendam schreef:Heb je zelf de tekst onderzocht vanuit bijvoorbeeld de grondtekst in het Grieks ? Nee ik denk het niet.


Ja, dat heb ik wel degelijk. Als jij dat vraagt dan doe ik dat. Als je mijns inziens een punt zou hebben, dan ben ik echt niet te trots om het te beamen, ik ben ook maar een mens. Fouten en onvolkomenheden te over. Wat dit betreft, ik zie het noch in de tekst, noch in de grondtekst. Het gaat hier onmiskenbaar om de onderlinge bijeenkomst van mensen, medegelovigen. Er staat zelfs vóór geschreven:

"En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken."
(Hebreeën 10:24)

Veendam schreef:Het lijkt er wel op trouwens dat het meerdere mensen niet aan staat dat ik zeg dat de kerkdienst bijwonen niet het belangrijkste van het Christelijke leven is, heel typisch eigenlijk.


Als je je onttrekt aan je broeders en zusters in de Heere, dan onttrek je je aan God, want Hij gebruikt ook je medegelovigen om jou te sterken, te onderwijzen, te tuchtigen, te bestraffen en vermanen, te troosten en om Zijn liefde voor jou door kenbaar te maken. Als je een afkeer hebt van je naasten, dan heb je een afkeer van God.
.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast