toekomstige vorm eredienst

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19207
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 16 apr 2019 11:07

Precies. NBV: nodig iedereen met klem uit. Lutherse vertaling: Gehe aus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige sie hereinzukommen, auf das mein Haus voll werde.Matthew Henry schrijft erover:

The provision made for precious souls in the gospel of Christ, has not been made in vain; for if some reject, others will thankfully accept the offer. The very poor and low in the world, shall be as welcome to Christ as the rich and great; and many times the gospel has the greatest success among those that labor under worldly disadvantages and bodily infirmities. Christ’s house shall at last be filled; it will be so when the number of the elect is completed.

Jamieson Fausset en Brown leggen uit:

compel them to come in--not as if they would make the "excuses" of the first class, but because it would be hard to get them over two difficulties: (1) "We are not fit company for such a feast." (2) "We have no proper dress, and are ill in order for such a presence." How fitly does this represent the difficulties and fears of the sincere! How is this met? "Take no excuse--make them come as they are--bring them along with you." What a directory for ministers of Christ!
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 17 apr 2019 09:41

MoesTuin schreef:Speciaal voor de Dwaler alsmede ook voor Dorpeling en iedereen die hier (mee)leest......
Juist voor jullie is Hét! diep doorleefde kennis en de Roep klinkt! Laat die Roep overwinnen en in Hem Overwinnaars worden!
Vele mensen buiten de gemeente van Christus om hebben niet eens de interesse om de woorden van de Heer aan te horen en / of leven ver van Hem, een leven zonder Hem.

Maar wat nog vele malen erger is, is dat als dit zelfs binnen de gemeente van Christus ook voorkomt.
Allereerst om over na te denken ook; de Heere wacht niet op onze vraag alleen maar juist op ons antwoord!


Dat antwoord was: Nee! Dat zou nog steeds mijn antwoord zijn als God mij in 2014 niet genadig was geweest. Via een eenvoudig gebed in een radio-uitzending openbaarde God Zich aan mij, waardoor ik wist dat ik verloren was en dat de Enige Die mij kon redden Jezus was. Om die reden bekeerde ik mij tot de Heere Jezus. Jezus nam mij aan en Hij vergaf me alles, maakte me schoon, gaf me een nieuw hart, schonk Zijn Geest en Zijn liefde en maakte zo alles nieuw.

Het meest kwalijke was nog wel dat ik daarvoor dacht dat ik wel geloofde en ook al was er onrust in mijn hart, ik was ziende blind voor mijn eigen ongerechtigheid. Ik geloofde in mezelf, in mijn eigen woord, mijn eigen daden en rechtvaardigheid en niet in de woorden en daden van de Heere Jezus en Zijn rechtvaardigheid. Toch is God mij genadig geweest en wanneer ik naar mezelf kijk dan weet ik niet waarom. Als ik de Bijbel lees dan staat er dat het alleen om Gods wil en welbehagen is dat Hij Zich over mij ontfermd heeft. Dat is voor mij een grote troost en dat maakt me dankbaar, gelukkig en vrij, want ik hoef er niet meer naar te zoeken. De Heere Jezus heeft me rust gegeven en Zijn last en juk dragen is inderdaad zacht en licht, want Hij draagt alles.

Er is voor mij geen liefdevollere God voorstelbaar dan de God van Abraham, Izak en Jakob, de God van de Bijbel. God liet me echter zien wie en wat ik werkelijk was in Zijn liefdevolle ogen, in Zijn licht. Complete duisternis, dat was ik. Ik zag in het Licht niet alleen dat ik een zondaar was, maar ook wat zonde is. Ik zag waarom ik verloren was en waarom de mensheid verloren is. Als we dat niet zien en geloven, dan zullen we nooit naar Jezus vluchten, Hem nooit aanroepen en Hem nooit aannemen.

"Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?

En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen! Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
"
(Romeinen 10:11-17)

Jezus is gekomen om blinden ziende te maken en zienden blind. Ik dacht dat ik door Jezus ziende was, maar het was juist Jezus door Wie ik verblind was, tot het moment dat Hij me Zelf ziende maakte. Er waren dus helemaal geen twee groepen, er waren geen zienden en blinden, maar alleen blinden! Ik, zondaar, maakte zelf onderscheid tussen mezelf en anderen en alleen om die reden maakte Jezus ook onderscheid tussen mij en anderen. Zo kwam ik bij Jezus met de illusie dat ik ziende was en ik rechtvaardigde mezelf en daarom bleef mijn zonde. God scheen Zijn Licht in de duisternis waarin ik gevangen zat en ik zag dé Heere Jezus voor Wie ik altijd blind geweest was en ik beleed het en Hij nam mijn zonde weg.

MoesTuin schreef:Je kunt wel heel je leven redeneren tot je dood, maar als je dan niet in Christus bent, kom je eeuwig om.
Veel redenaties komen voort uit verborgen hoogmoed, ten diepste wil men niet komen tot Jezus.
Of men zit helemaal verstrikt in leringen en dogma's.

De Heere Jezus zegt: komt ALLEN!
(Dus niet....kom maar alleen de wedergeborenen of jij van dat kerkje of jij die.....)
Nee Allen. Komt ALLEN
Wat een ruimte in de nodiging van Christus aan allen dus ook voor jou en u die dit leest.
Dit overigens tot ergenis van velen die dat niet vinden kunnen omdat je je aan allerlei zelf bedachte regeltjes dient te houden en voldoen allereerst (slaaf vd wet zijn)

Maar de ruimte in de uitnodiging van de Heer Jezus vaagt dit allemaal weg. Vrij Zijn IN Christus!

Komt ALLEN die vermoeid en belast zijn en Ik zal u RUST geven....
Komt dan (ongeacht je toestand of verleden en laat niets of niemand je hierin tegenhouden)

Leg eens alles aan de kant, ja zelfs je kerkverband en laat je door niets en niemand afleiden en stel je geheel open voor de heilige Geest van God en bid om Zijn werk en leiding.....
Wonderlijk Zijn Gods wegen....
Dankbaar ben ik daarvoor nog iedere dag en iedere dag brengt mij dichter bij Hem, bij dé Hoopvolle Toekomst!


Ik ben een kind van God. Ik zit niet verstrikt in leringen en dogma's. Ik volg geen zelf bedachte regeltjes. Ik ben geen slaaf van de wet. Ik ben niet vermoeid en belast. Ik heb rust. En ik getuig dat ik niets heb bijgedragen aan mijn verlossing, maar dat alles het werk van God is. Het was voor mij onmogelijk om bij God te komen, want ik zocht God niet, maar ik vluchtte bij Hem weg, wilde niets van Hem weten, vergoelijkte elk woord van het Woord Die tegen mij getuigde en zo suste ik mijn geweten. Ik liep als een blinde ongelovige met illusies op de brede weg die naar mijn verderf leidde.

Lieve MoesTuin, ik kom niet uit een nest waar de Bijbel vaak open ging, maar ik kom uit de wereld waarin ik vol geleefd heb. Voor 2014 heb ik de Bijbelse waarheid nooit gehoord. Alles wat ik sindsdien gehoord en geleerd heb dat heeft God mij geleerd, door Zijn Woord, Zijn Geest en door ervaringen in mijn eigen leven. Het Woord leeft. Mensen moeten de waarheid horen, over zichzelf en over God en daarom getuig en schrijf ik.

Tot slot hoop ik dat je kunt begrijpen waarom ik zeg dat ik gruwel van een evangelie dat een zondaar niet in het volle Licht van de heilige God zet en gruwel van een evangelie dat de almachtige God afhankelijk maakt van een zondig mens, in plaats van Het Evangelie dat een zondig mens afhankelijk maakt van God en Zijn genade.

"Want Hij zegt tegen Mozes: Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie Ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt."
(Romeinen 9:15-16)
.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 17 apr 2019 11:32

Veendam schreef:Dat is wat gepredikt moet worden in ALLE samenkomsten, Jezus houdt van je en daarom stierf Hij voor jou, maar wat is jouw reactie op die grote Liefde van Jezus ? Neem je Hem aan of verwerp je Hem ?


Wat houdt dat in dan dat Jezus van mij houdt? Dat ik als mens goed ben zoals ik ben? Ja, in dat geval zou ik Hem wel aannemen. Ik verwierp Jezus echter, omdat Hij zegt dat ik en mijn daden slecht zijn en dat ik niet doe wat Hij zegt en dat geloofde ik niet. Ik was niet daadwerkelijk wie ik wilde zijn, maar uit mijn woorden en daden bleek wie ik werkelijk was. Ik was verre van volmaakt, dat wist ik ook wel, maar ik zei desondanks toch dat ik kon doen wat Jezus vroeg, maar ik deed het niet.

"Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet.

Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde.
"
(Mattheüs 21:28-32)

Veendam schreef:En verder ? Nou begin maar met de Efeze brief en leer hoe het normale Christelijke leven er uit ziet en leef op die manier dan ziet iedereen Christus In JOU !


Hoe ziet dat normale christelijke leven eruit dan? Ik ben me verder van geen kwaad bewust, of het moet mijn vallen en struikelen als zwak mens zijn. Mijn gebed aan God is daarom dat ik mijn blik gericht mag houden op de Leidsman en Voleinder van mijn geloof, de Heere Jezus.
.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 17 apr 2019 11:53

Veendam schreef:Als je criterium is dat je dan maar lege kerken moet hebben omdat je anders niet verkondigen kan wat het zuivere woord van God is dan schiet je de bal mis.


Dat is geen criterium. Een volle of lege kerk betekent niet dat de waarheid er wordt verkondigd. Lege of volle kerken is geen doel op zich, maar de verkondiging van de waarheid is dat wel.

Veendam schreef:En als je Hebreeën 10 werkelijk het woord onttrekken wilt gebruiken dan moet je kijken wat het eigenlijk betekend, en dat betekend echt niet het zich als kerklid onttrekken aan de kerk die in je dorp staat. Dat is helaas wel de visie van mensen die zeggen dat hun kerk in hun dorp de enige ware kerk is en daardoor ga je op de zelfde manier om met het evangelie als de Farizeeërs deden, WIJ JODEN, WIJ KINDEREN VAN ABRAHAM.


Hier begint de waarschuwing mee:

"Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."
(Hebreeën 10:25)

Van mijn 'kerk' zou ik zeggen dat het de ware is, niet de enige. Je kunt neerkijken op de Farizeeërs, maar we zijn allemaal Farizeeërs. De Heere Jezus kwam in de wereld om ze de waarheid te verkondigen, zodat ze behouden werden en niet om ze te veroordelen.
.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 17 apr 2019 15:00

naamloos schreef:Ik heb dat meerdere keren gedaan met als resultaat wat ik in mijn vorige post beschreef. Ook in dit topic: pagina 12 zo apr 07, 2019 9:26 am. En op pagina 13 ma apr 08, 2019 12:13 pmn leg ik uit wat ik tegen knip en plakwerk heb. Een knip en plak-theologie noem ik dat.


Jouw theologie is ook knip- en plakwerk. Nou en? We gebruiken toch allemaal teksten en zien er een betekenis in? Die betekenis geven we weer in onze eigen woorden. Als onze woorden niet overeenkomen met de teksten die we gebruiken, dus in context en lading, dan moeten we elkaar daar niet alleen op wijzen, maar elkaar ook corrigeren.

naamloos schreef:Daarbij was het meer algemeen beboelt dan speciaal tegen jou. Ik had het over theologie, en het lijkt me een beetje al te dol om er vanuit te gaan dat jij in je eentje een bepaalde theologische contructie vertegenwoordigt. (daar is ie te herkenbaar voor trouwens)


Oké. Ik ga er trouwens niet vanuit dat ik in mijn eentje een theologische constructie vertegenwoordig. Hopelijk is het herkenbaar, omdat het Bijbels is. Als dat niet het geval is dan hoop ik dat je de goedheid wilt hebben om mijn theologische constructie op eerdergenoemde wijze te corrigeren. Dankie :wink:

DeDwaler schreef:Er staan geen tegenstrijdigheden in de Bijbel.

naamloos schreef:Zeker wel.


Oké, wat dan? Het zal waarschijnlijk gebrek aan kennis mijnerzijds zijn, maar ik zie ze niet?

DeDwaler schreef:Als er schijnbaar al tegenstrijdigheden in de Bijbel staan, dan komt dat door onze eigen onrechtvaardigheid.

naamloos schreef:Nee, de Bijbel verandert niet als mensen onrechtvaardige dingen doen. Er staat wat er staat ongeacht hoe je bezig bent.


Daarom zeg ik ook schijnbaar, Naamloos. Veel Bijbelse zaken worden door (onrechtvaardige) mensen nogal eens als tegenstrijdig ervaren, maar in werkelijkheid is het niet tegenstrijdig. Het is schijnbaar tegenstrijdig.

naamloos schreef:Het zou fijn zijn als je "de mens" voor zichzelf zou laten spreken ipv alles wat er in de Bijbel staat zonder onderscheid op iedereen toe te passen.


God maakt geen onderscheid tussen mensen, dus waarom zou ik het dan wel doen? Er is geen onderscheid. Bovendien ben ik zelf ook 'de mens' en ik spaar mezelf als zodanig niet.

naamloos schreef:Ik vind het niks om mensen dingen voor te houden die ze helemaal niet zien en ervaren, daar kun je in de praktijk niets mee. Het wordt vaak alleen maar als voorwaarde gezien die je hebben moet voordat er überhaupt van geloof en wedergeboorte sprake kan zijn.


Dat is de manier waarop de Heere Jezus het Evangelie verkondigde. Door gelijkenissen bijvoorbeeld. Daar kun je in de praktijk alles mee, want je laat door het Evangelie mensen zien en ervaren. Je toont aan dat wat geschreven en door Jezus gesproken is de Waarheid is. Blinden zien, doven horen en de doden komen tot leven door het Woord van God.

De Bijbel reikt de toetsstenen (voorwaarden, zo je wilt) aan waarmee je jezelf en anderen kunt beproeven. Niet om ze weg te zetten, maar om ze voor de Heere te winnen, want dat draagt Jezus ons op. We moeten Gods eer zoeken in een wereld die God niet eert. We moeten de wereld oproepen om de eigen zondige wegen te verlaten en zich te keren naar de Weg van de God. Niet met vleiende verzinsels, maar met de woorden van de Heere Jezus en dat zonder een mens naar de mond te praten, want dat deed de Heere niet.
.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6668
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Chaya » 17 apr 2019 16:23

Veendam schreef:God HEEFT zich IN Jezus openbaar gemaakt aan ALLE MENSEN !

Maar hoevelen wijzen hem niet af?
Lees eens wat er onder aan de voet van Golgotha gebeurde.

Wat je in sommige postings leest is, en ook in die van jou, dat de mens met God aan de slag gaat.
Maar dat is een antropocentrische godsdienst, m.a.w. de mens staat in het middelpunt. Hij bepaalt
hoe hij de Bijbel leest en wat hij wel of niet gelooft.
En dat is niet bijbels!
God gaat het gesprek niet met ons aan in Genesis, maar Hij spreekt tot ons! En wij luisteren en moeten gehoorzamen.
naamloos schreef:Snap je het zelf nog? De mens wil niet, maar allemaal toch ook weer wel?

Nee dat zegt Dorpeling niet. De mens wil niet, nooit. Het is louter genade als God zich naar de mens neigt en deze gewillig gemaakt wordt.
Andersom is het een eigenwillige godsdienst en heeft het geen eeuwigheidswaarde.
naamloos schreef:Maar gelukkig hangt je redding niet af van het kennen van jezelf.

De natuurlijke mens kent zichzelf ook en zal nog wel bereid zijn om te erkennen dat hij driftig is, of slordig, maar nu te erkennen dat we verdorven zondaren zijn, die God haten! Nee, dan staat de wagen stil, want zo slecht zijn we toch niet?
Veendam schreef:Het enigste wat ik elke dag wil horen is dat God tegen mij zegt: Goed gedaan mijn zoon !

O.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4107
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor naamloos » 17 apr 2019 19:04

DeDwaler schreef:Jouw theologie is ook knip- en plakwerk. Nou en? We gebruiken toch allemaal teksten en zien er een betekenis in? Die betekenis geven we weer in onze eigen woorden. Als onze woorden niet overeenkomen met de teksten die we gebruiken, dus in context en lading, dan moeten we elkaar daar niet alleen op wijzen, maar elkaar ook corrigeren.
Klopt hoor. Daarom zei ik ook (pagina 12) "Het is maar net welk rijtje teksten je aan elkaar verbindt om tot een bepaalde theologie te komen.
Ik kan met het grooste gemak nog een heleboel teksten oplepelen om een andere (eenzijdige) theologie te onderbouwen."
DeDwaler schreef:Oké. Ik ga er trouwens niet vanuit dat ik in mijn eentje een theologische constructie vertegenwoordig. Hopelijk is het herkenbaar, omdat het Bijbels is. Als dat niet het geval is dan hoop ik dat je de goedheid wilt hebben om mijn theologische constructie op eerdergenoemde wijze te corrigeren. Dankie
Maar ik gaf juist aan dat ik theologie, welke dan ook, graag drastisch zie verminderen. (en dichtgetimmerde theologie mag helemaal verdwijnen)
Nog een keer: "Omdat theologie nou eenmaal de neiging heeft om alles kloppend te krijgen in een model/systeem zou ik het zeer waarderen om daar zeker 90%,minder van in de preken te verwerken.
Wat mij betreft gewoon aansluiten op de werkelijkheid die we ervaren en daar, per onderwerp, de Bijbelse principes op toepassen.
De waarheid kan immers alles aan, linksom of rechtsom (linkse of rechtse theologie bedoel ik daarmee).
In feite maakt de tijd, nu of in het hiernamaals, niets uit in het doorzien van het hoe, wat en waarom m.b.t. bekering, geloof en wedergeboorte.

Ik vind het niks om mensen dingen voor te houden die ze helemaal niet zien en ervaren, daar kun je in de praktijk niets mee. Het wordt vaak alleen maar als voorwaarde gezien die je hebben moet voordat er überhaupt van geloof en wedergeboorte sprake kan zijn."
DeDwaler schreef:Oké, wat dan? Het zal waarschijnlijk gebrek aan kennis mijnerzijds zijn, maar ik zie ze niet?
Dat lijkt me meer geschikt voor een ander topic in het open forum. hoewel ik in dit topic ook al iets genoemd heb, maar daar ging je niet op in
DeDwaler schreef:God maakt geen onderscheid tussen mensen, dus waarom zou ik het dan wel doen? Er is geen onderscheid. Bovendien ben ik zelf ook 'de mens' en ik spaar mezelf als zodanig niet.
God maakt wél onderscheid in hoe hij met mensen omgaat in bepaalde situaties, en daar had ik het over.
Hij weet wanneer iemand schijnheilig is, verbroken, verward, misleid ect. En dan reageert Jezus op de 1 heel anders dan op de ander.
Daarom kun je niet alles wat in de Bijbel staat zonder onderscheid op iedereen toepassen.
Wat voor de 1 geldt hoeft op de ander helemaal niet van toepassing zijn.
DeDwaler schreef:Dat is de manier waarop de Heere Jezus het Evangelie verkondigde. Door gelijkenissen bijvoorbeeld. Daar kun je in de praktijk alles mee, want je laat door het Evangelie mensen zien en ervaren. Je toont aan dat wat geschreven en door Jezus gesproken is de Waarheid is. Blinden zien, doven horen en de doden komen tot leven door het Woord van God.
Gelijkenissen vertellen is wat anders dan statische dogma's voorhouden, geldend voor alle mensen.
Ook gelijkenissen stemde Jezus af op een bepaalde situatie en/of personen. Niet alles is op iedereen van toepassing.
Als Jezus een conclussie trekt over een aantal mensen, bijvoorbeeld ''gij wilt tot Mij niet komen'' betrek jij dat op alle mensen en 'bewijst' dat met een veel latere uitspraak van Paulus. Je negeert Bijbelse voorbeelden van mensen die wél willen en komen.
DeDwaler schreef:De Bijbel reikt de toetsstenen (voorwaarden, zo je wilt) aan waarmee je jezelf en anderen kunt beproeven. Niet om ze weg te zetten, maar om ze voor de Heere te winnen, want dat draagt Jezus ons op. We moeten Gods eer zoeken in een wereld die God niet eert. We moeten de wereld oproepen om de eigen zondige wegen te verlaten en zich te keren naar de Weg van de God. Niet met vleiende verzinsels, maar met de woorden van de Heere Jezus en dat zonder een mens naar de mond te praten, want dat deed de Heere niet.
Niet met verzinsels inderdaad. Wel met wijsheid: hoe, wat, waar, wanneer ... Ook voor deze zaken is de H.G. gegeven.
Chaya schreef:De natuurlijke mens kent zichzelf ook en zal nog wel bereid zijn om te erkennen dat hij driftig is, of slordig, maar nu te erkennen dat we verdorven zondaren zijn, die God haten! Nee, dan staat de wagen stil, want zo slecht zijn we toch niet?
Daar ging het niet over. Ik zei "gelukkig hangt je redding niet af van het kennen van jezelf."
Gewoon eerlijk zeggen wat je wél ziet en ervaart. Hem in geloof aannemen en je bekeren van de je bekende zonden.
Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Hij gaat wel verder met je aan de slag op de manier, tijd en wijze die Hij goed vind.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4156
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 18 apr 2019 06:06

DeDwaler schreef:Dat antwoord was: Nee! Dat zou nog steeds (.....)

Maar dan is het antwoord uiteindelijk JA in en uit Christus alleen.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 18 apr 2019 10:34

DeDwaler schreef:Wat houdt dat in dan dat Jezus van mij houdt? Dat ik als mens goed ben zoals ik ben? Ja, in dat geval zou ik Hem wel aannemen. Ik verwierp Jezus echter, omdat Hij zegt dat ik en mijn daden slecht zijn en dat ik niet doe wat Hij zegt en dat geloofde ik niet. Ik was niet daadwerkelijk wie ik wilde zijn, maar uit mijn woorden en daden bleek wie ik werkelijk was. Ik was verre van volmaakt, dat wist ik ook wel, maar ik zei desondanks toch dat ik kon doen wat Jezus vroeg, maar ik deed het niet.


Kijk, nu komen we bij de kern van het Evangelie. God houdt niet van je omdat je het goede doet, maar God houdt van je ONDANKS dat je het slechte doet, omdat ook jij nog steeds Zijn schepsel bent. God heeft Liefde voor Zijn Schepping en dus ook voor jou. Jij kunt dus gewoon komen en Jezus aannemen, omdat Hij zo veel van je houdt dat Hij voor jou is gestorven en alles op Zich heeft genomen. De straf die op jou zou moeten zijn heeft Hij gedragen. Je kunt dat aannemen of verwerpen die keuze is aan jou zelf. Maar voor wat Jezus betreft heeft Hij er vreugde in dat ALLEN behouden gaan worden. Dat is dus wat Jezus het liefste wil, dat iedereen tot erkenning van Hem als Heer en Koning zal komen doordat ze Hem hebben leren kennen als God die van een ieder houdt.

DeDwaler schreef:"Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen, en hij ging naar de eerste en zei: Zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei: Ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde, en deze antwoordde en zei: Ik ga, heer! Maar hij ging niet.

Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? Zij zeiden tegen Hem: De eerste. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het Koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd; maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd; en hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad zodat ook u hem geloofde.
"
(Mattheüs 21:28-32)

Ten eerste wil ik heel duidelijk stellen dat er twee verschillende dingen zijn die je niet door elkaar moet gaan halen, namelijk het FEIT dat deze vader twee zonen heeft en van BEIDEN HOUDT en aan de andere kant of die zonen wel of niet de wil van de Vader doen. Door wel of niet de wil van de vader te doen verdienen ze niet zijn liefde voor zichzelf maar die liefde is er al.

Naturlijk is het zo dat we dit Bijbelgedeelte op ons zelf kunnen toepassen, maar dan moet je wel het wel in de juiste context plaatsen.
Jezus geeft dit als voorbeeld, maar niet als regel waarop je de wil van de Vader moet doen. Je hoeft dus echt niet eerst NEE IK WIL NIET te zeggen om de wil van de Vader te kunnen doen door het daarna alsnog te kunnen gaan doen.


DeDwaler schreef:Hoe ziet dat normale christelijke leven eruit dan? Ik ben me verder van geen kwaad bewust, of het moet mijn vallen en struikelen als zwak mens zijn. Mijn gebed aan God is daarom dat ik mijn blik gericht mag houden op de Leidsman en Voleinder van mijn geloof, de Heere Jezus.
Je blik gericht houden op de Heere Jezus is een keuze die je zelf moet maken. Dat is een EIGEN beslissing. Het normale Christelijke leven is echt heel rijk en waardevol en als je dat hebt leren kennen dan wil je niet meer anders. Dat is een leven dat je niet moet leren kennen door het te horen van anderen en dat moet kopiëren maar je moet het zelf ontdekken. ik daag je uit om de Efeze brief goed te bestuderen.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 18 apr 2019 10:41

DeDwaler schreef:Dat is geen criterium. Een volle of lege kerk betekent niet dat de waarheid er wordt verkondigd. Lege of volle kerken is geen doel op zich, maar de verkondiging van de waarheid is dat wel.Hier begint de waarschuwing mee:

"Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen."
(Hebreeën 10:25)

Van mijn 'kerk' zou ik zeggen dat het de ware is, niet de enige. Je kunt neerkijken op de Farizeeërs, maar we zijn allemaal Farizeeërs. De Heere Jezus kwam in de wereld om ze de waarheid te verkondigen, zodat ze behouden werden en niet om ze te veroordelen.


Met de onderlinge bijeenkomst worden niet de kerkdiensten bedoeld hoor. Na Pinksteren kwamen de volgelingen va Jezus elke dag bij elkaar in de huizen en niet in kerkgebouwen of zo. Met de onderlinge bijeenkomst wordt bedoelt dat je zelf samen moet zijn met God elke dag. Dat betekend dus de relatie tussen jou zelf en God die moet je niet achterwege laten. Je kunt elke zondag braaf twee of zelfs drie keer naar de kerk gaan en elke kerkactiviteit meedoen maar als je niet zelf samen komt met God zijn al die dingen niets waard. Gelovigen zijn geen Farizeeërs, maar Heiligen, koningen en priesters va de Allerhoogste God.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 18 apr 2019 11:00

Chaya schreef:Maar hoevelen wijzen hem niet af?
Lees eens wat er onder aan de voet van Golgotha gebeurde.

Wat je in sommige postings leest is, en ook in die van jou, dat de mens met God aan de slag gaat.
Maar dat is een antropocentrische godsdienst, m.a.w. de mens staat in het middelpunt. Hij bepaalt
hoe hij de Bijbel leest en wat hij wel of niet gelooft.
En dat is niet bijbels!
God gaat het gesprek niet met ons aan in Genesis, maar Hij spreekt tot ons! En wij luisteren en moeten gehoorzamen.

Nee dat zegt Dorpeling niet. De mens wil niet, nooit. Het is louter genade als God zich naar de mens neigt en deze gewillig gemaakt wordt.
Andersom is het een eigenwillige godsdienst en heeft het geen eeuwigheidswaarde.

De natuurlijke mens kent zichzelf ook en zal nog wel bereid zijn om te erkennen dat hij driftig is, of slordig, maar nu te erkennen dat we verdorven zondaren zijn, die God haten! Nee, dan staat de wagen stil, want zo slecht zijn we toch niet?

O.

Het gaat er om dat Jezus voor ALLE MENSEN gestorven is omdat Hij alle mensen lief heeft.
Hij had ons al lief toen wij nog zondaren waren staat er gewoon in de Bijbel. De liefde van God voor de mensen is dus niet afhankelijk van het goede wat er in de mens zou moeten zijn of zo of de werken van de mens.
Dat er mensen zijn die Hem wel afwijzen betekend niet dat het Offer van Jezus minder waar(d) zou zijn.
Nergens heb ik geschreven dat de mens maar met God aan de slag moet en dat de mens in het middelpunt staat.
Maar wel dat de mens zelf bepaald of hij wel of niet gaat geloven en dat is volkomen Bijbels.
Het is alleen wel zo dat God spreekt maar het is niet zo dat we moeten luisteren en gehoorzamen en dat het dat allemaal maar is.
God wil dat je Hem leert kennen als liefhebbende Vader en dat je daarom niet anders wilt dan luisteren en Zijn Wil wilt doen in je eigen leven.
En ja, dat vergt soms inspanning van de kant van de mens, door bepaalde dingen wel te gaan doen en andere dingen niet meer te gaan doen, maar dar is niet het zelfde als de werken van het vlees.

Chaya schreef: Het is louter genade als God Zich naar de mens neigt en deze gewillig gemaakt wordt.

Als we kijken naar de feiten dan zien we dat niet alle mensen gewillig zijn gemaakt.
Dan zou je dus moeten concluderen dat God Zijn werk niet goed doet, maar dat kan je niet zeggen van God omdat God alles goed doet en God geen leugenaar is. Of je kunt de conclusie trekken dat God wel Zijn werk goed doet maar dan zou dat betekenen dat God alleen Zijn Liefde en Genade klaar heeft voor BEPAALDE MENSEN, en anderen dat aanbod niet zou doen. Dat is niet Bijbels. Jezus stierf voor alle mensen en deed daarmee het aanbod voor ALLE MENSEN om behouden te kunnen worden. Die beslissing wat we met het aanbod doen is voor iedereen persoonlijk om die te nemen. IEDEREEN DIE TOT GOD KOMT IS WELKOM, omdat Hij niemand zal uitwerpen wanneer deze tot Hem komt.

De mens hoeft niet te erkennen dat ze verdorven zondaars zijn hoor. Ze mogen de liefdedaad van Jezus zo aannemen.
Wanneer ze dat doen en Zijn liefde hebben leren kennen komen ze daardoor wel tot het besef dat ze Jezus echt nodig hadden omdat ze daardoor zijn dat ze voor die tijd echt verdorven zondaars waren, maar nu HEILIGEN in en door Christus.

Yoshi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Yoshi » 18 apr 2019 15:22

Veendam schreef:Met de onderlinge bijeenkomst worden niet de kerkdiensten bedoeld hoor.

Dat onderlinge bijeenkomsten veel breder gezien kunnen worden dan enkel kerkdiensten daar ban ik het mee eens. Maar dat jij bij deze kerkdiensten uitsluit als zijnde onderlinge bijeenkomst, daar wil ik graag meer onderbouwing voor zien.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 18 apr 2019 18:36

Yoshi schreef:Dat onderlinge bijeenkomsten veel breder gezien kunnen worden dan enkel kerkdiensten daar ban ik het mee eens. Maar dat jij bij deze kerkdiensten uitsluit als zijnde onderlinge bijeenkomst, daar wil ik graag meer onderbouwing voor zien.


Let op: Het is niet zo dat ik zeg dat het verkeerd is om als gelovigen samen te komen. De basis voor alles is dat wij zelf een relatie hebben met God en dat moet de basis zijn van het samenkomen als gelovigen bij elkaar. Wanneer we kijken naar de huidige vorm van "erediensten" dan valt het op dat er slechts weinig mensen een inbreng hebben, aangezien alles op het bordje van de dominee gegooid wordt in deze tijd.
Zo was het vroeger in de tijd van de eerste Gemeenten niet, toen had een ieder iets om bij te dragen, namelijk een Woord of een lied of wat dan ook.
Je kunt het vergelijken met het in de tijd van Jezus dat mensen naar de tempel gingen maar elke keer dat ze naar de tempel gingen brachten ze iets mee, een levend offer of een deel van de opbrengst van de oogst zijnde de eerstelingen.
In de tegenwoordige tijd is men het samen een samenkomst houden waarbij iedereen een inbreng heeft heel ver naar de achtergrond gedrongen omdat met liever een consumerende houding aan neemt en als de dominee dan een preek heeft die ze niet bevalt dan ligt het aan de dominee dat ze niets hebben gehad (volgens sommigen).

Yoshi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Yoshi » 18 apr 2019 19:02

Voor iemand die strooit met bijbelteksten blijven die nu verrassend achterwege. Wel veel voorstellingen van hoe het geweest zou kunnen zijn.
punt is, en let op; je maakt een valse tegenstelling.

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Origenes » 18 apr 2019 19:18

gravo schreef:In het ergste geval, als er bijna niemand in de kerk durft te zeggen dat hij of zij een ware gelovige is, dan dringt de volgende vraag zich toch onvermijdelijk op: Als dat zo is, is Christus dan nog wel aanwezig? Hoe kan dat, gemeente van Christus zijn, zonder dat Hij Zelf aanwezig is? (*)

En wat voor organisatie organiseert dan elke zondag deze bijeenkomsten? Is dat een kerk? Een kerk zonder gelovigen? Die zich, om een illusie in stand te houden, christelijke gemeente noemt?

Inderdaad is dat de situatie zoals ik die heb meegemaakt; in een gemeente die zich confessioneel noemt, met enerzijds een knipoog naar de gereformeerde bond en ook graag de vrijzinnige vleugel van de gemeente te vriend houdt. Wie er openlijk voor uitkomt een ware gelovige te zijn wordt zekertjes, aanmatigend en irritant genoemd.

gravo schreef:Geen wonder dat er enige verveling en ongemak ontstaat bij degenen die daar elke zondag komen! Alsof een dokter elke week een spreekuur houdt, waar honderden mensen op af komen, zonder dat hij zelf op komt dagen! Alsof je elke week een muziek-concert organiseert voor duizenden fans, zonder dat de artiest ook maar één keer aanwezig is! Alsof we elke keer weer de verjaardag vieren van een geliefde opa, zonder dat we hem kennen, zonder dat we hem uitnodigen en zonder dat we hem welkom heten.
Alsof we ons etaleren als een volgeling van Christus, zonder dat we ook maar enig idee hebben waar en wanneer we Hem dan zouden kunnen hebben ontmoeten! Of Hij überhaupt wel eens in de buurt geweest zou kunnen zijn! Merkwaardig.

Is Christus aanwezig in onze samenkomsten? Of komen we, bij gebrek aan Zijn aanwezigheid, alleen maar bij elkaar om koffie te drinken, om bij te kletsen en om onze familie of vriendenkring niet teleur te stellen? Dat contact zoeken is natuurlijk een goede zaak. Kerk zijn is er ook om eenzaamheid op te lossen. Voor gesprek, aandacht en sociale veiligheid. Maar wie verhindert hen dan om die dingen bijvoorbeeld te zoeken op een leesclub, bij een zwemvereniging, bij de bingo-avond of via een wandelaarscollectief?
Wat is er dan zo uniek aan de kerk? Als het goed is denkt, spreekt en handelt de kerk toch uit een geestelijke bron? Als het goed is gaat het toch om het volgen van Christus?

Ik ben blij dat je inmiddels doorhebt waarom sommige gelovigen de kerk niet relevant vinden om hun geloof in stand te houden.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten