theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1237
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 30 jul 2021 17:32

broeder Veendam, heb dank voor uw uitgebreide reactie. ik ga er op in van onder af:
Het zijn christenen met nog Vervangingstheologieën welke nog heel grote delen van Gods Woord moeten 'vergeestelijken' om hun gelijk te kunnen krijgen. ik sluit mij reeds 50 jaar aan bij hen welke heel de vervangingstheologie als nu reeds 73jaar bewezen achterhaald verklaren.
Geloof ik niet in vergeestelijken dan? Ach alles wat niet bij het gewone menselijke leven past, moeten we m.i. op overdrachtelijkheid beoordelen. Als ik u zo sterk als een beer omschrijf, moeten we in u geen beer zien, maar een sterk mens, toch?
Beeldspraak bewijst zich dus altijd als zodanig. Maar laten we Gods heilig Woord als dat kan wel altijd zeer serieus blijven benaderen.!!
Alle wonderen in de Bijbel bijv. zien wij als werkelijkheid en 'vergeestelijken' we dus absoluut niet, !!! Daarom zijn het ook wonderen.

De herbouwing van de tempel, zoals o.a. aangegeven in Ezechiël is voor mij geen zaak voor een zich Nieuwe Israël of zo noemende kerk, maar gewoon een Joodse zaak, waarvoor reeds heel veel voorbereidingen zijn getroffen, zoals we regelmatig kunnen lezen in de berichten.

Een wedergeboren mens heeft een nieuwe ziel, dat verandert nu nog niets aan zijn lichaam. Die ziel is dan een woonstede van Gods Geest. Geestelijk zijn wij dan in Hem en kan onze geestelijke wandel ook met Christus zalig in de hemel zijn. Inmiddels kan ons lichaam gewoon allerlei grote kwalen vertonen.
Wanneer je leest dat er een stad neder zal dalen getooid ALS een bruid dan kan je toch alleen maar de conclusie trekken dat het niet om een stad gaat maar om de BRUID, de verzameling van de wedergeboren mensen.

Nee broeder Veendam, dat is taalkundig absoluut fout! Een mens zo sterk als een beer, is absoluut nog geen beer.
Een stad getooid, versierd als een bruid, is nog steeds een stad die heel mooi opgemaakt is.
Jezus ging heen om plaats te bereiden voor de gelovigen en daarmee timmerde hij niet een deel van de Hemel klaar of zo, maar daarmee werd het mogelijk om IN HEM geplant te worden en IN Hem aan de rechterhand van God de Vader te kunnen zitten in de Hemelse Gewesten.
grapje mag hè? Ja, wél broeder, de Heere Jezus is niet voor niets zijn halve leven echt timmerman geweest. Daarom dit topic! :D
Gods Woord leert ons in Joh.14:2 e.v. "In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom Ik terug, en zal u tot Mij nemen, opdat u ook zult zijn waar ik ben."

Wees nou eens nuchter en durf gewoon te lezen wat de Heere op liet schrijven! Vergeet die rare theologie even en kijk met mij mee:
"opdat u ook zult zijn waar Ik ben", is raar als Hij in ons woont (wat Hij geestelijk ook echt doet hoor!).
"Ik zal u tot Mij nemen", is raar als Hij in ons woont.
"Ik kom terug", is raar, immers volkomen overbodig, als Hij in ons in de hemel woont.
"Ik ga heen om u plaats te bereiden", dat heengaan slaat nergens op om plaats in ons hart te bereiden. Trouwens als Hij plaats zou bereiden in ons hart, (wat Hij wel doet hoor, maar daar gaat het hier niet over, zoals we zien) dan moet Hij dat niet elders doen natuurlijk.
"in het huis van Mijn Vader zijn veel woningen". Nou, dat weet ik helemaal niet te rijmen met uw ideeën. In de tempel (die nu niet eens bestaat) zijn veel wedergeboren christenen? En wat is dan veel? of kamers voor de priesters? M.i. moeten dat er miljoenen zijn dan.

Eigenlijk is er geen enkele samenhang in de gedachte dat we wanneer we dood gegaan zijn naar de Hemel gaan, maar laat me maar een aantal duidelijke teksten zien in samenhang met de context waaruit zou blijken dat je wanneer je dood gegaan bent naar de Hemel zou gaan.
Als we erkennen dat er naast de hemel ook nog straks een nieuwe aarde zal zijn, waar vele miljarden mensen op kunnen wonen en die ook bij het Koninkrijk Gods hoort, zoals de JG o.a. en ik ook geloven, weet ik zo even geen tekst te noemen.
Wel is natuurlijk duidelijk dat de mensen welke meegaan met wat wij de opname noemen, met de Heere Jezus meegaan naar de hemel.
Lees 1 Tess.4 gewoon zoals het is opgeschreven. Zij krijgen wel eerst een aangepast nieuw hemels opstandingslichaam.
Overigens verwachtte Paulus e.a. natuurlijk wel naar de hemel te gaan. Maar de moordenaar aan het kruis werd door onze HEER meegenomen naar het hemelse paradijs, wat naar mijn logische veronderstelling de paradijselijke nieuwe aarde zal worden.
Maar het wordt hier m.i. inmiddels te lang, en dan lezen mensen het niet meer, leerde ik. Dus hier laat ik het even bij. vr. gr., ben

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Lydia63 » 30 jul 2021 18:00

Dag,
broeders Ben en Veendam,

Ik geloof totaal niet in de vervanging 's leer, maar ook niet in de opname leer.

de Bijbel spreekt namens de profeten over de derde tempel. br. Veendam

Maar de opnameleer br. Ben is 'n theologisch hoogstandje.

https://www.franklinterhorst.nl/Velen%2 ... j%20is.htm

"n fijn weekend gewenst.

Lydia
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 701
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor BladeStraight » 30 jul 2021 22:04

Het is duidelijk dat degenen die denken dat de tempel weer opgebouwd zal worden, en dat God in een dergelijke tempel zal wonen, hun Bijbel niet kennen.

Vooral Hebreeën is hier heel duidelijk over.

1 Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de gods dienst, en het wereldlijk heiligdom.

2 Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was de kandelaar, en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige;

3 Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen;

4 Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds.

5 En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen.

6 Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eersten tabernakel, te allen tijde, om de gods diensten te volbrengen;

7 Maar in den tweeden tabernakel ging alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelven en voor des volks misdaden.

8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had;

9 Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordigen tijd, in welken gaven en slachtofferen geofferd werden, die dengene, die den dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten;

10 Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.

11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel,

12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.

13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;

14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.

16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome;

17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft.

18 Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd.

19 Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk,

20 Zeggende: Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden.

21 En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel, en al de vaten van den dienst met het bloed.

22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.

23 Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze.

24 Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons;

25 Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed;

26 (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande.

27 En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel;

28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1332
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor dalethvav » 30 jul 2021 23:21

@Bladestraight:
Hoe lees je Ez. 40-48 dan?

@ Lydia63:
Helemaal eens met je laatste post, zeker wanneer het de leer om een opname vóór de grote verdrukking betreft.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1458
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 31 jul 2021 06:30

ben db bd schreef:broeder Veendam, heb dank voor uw uitgebreide reactie. ik ga er op in van onder af:


Je gaat eigenlijk nergens op in, behalve dat je zegt dat sommige dingen volgens jou taalkundig niet zouden kloppen, of wat jij vind ergens over.
Mag ik Bijbelteksten er bij IN CONTEXT ?

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 701
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor BladeStraight » 31 jul 2021 09:27

dalethvav schreef:@Bladestraight:
Hoe lees je Ez. 40-48 dan?


In het licht van het Nieuwe Testament, zoals een Christen (what's in a name?) betaamt. Dus dat betekent dat er verschillende verklaringen zijn. Bijvoorbeeld dat dit visioen betrekking heeft op de tijd (Babyonische wegvoering en terugkeer van het Joodse volk). Of inderdaad een symbolische interpretatie, zoals een groot deel van het boek Ezechiel symbolisch is.
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1458
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 31 jul 2021 10:57

Lydia63 schreef:Dag,
broeders Ben en Veendam,

Ik geloof totaal niet in de vervanging 's leer, maar ook niet in de opname leer.

de Bijbel spreekt namens de profeten over de derde tempel. br. Veendam

Maar de opnameleer br. Ben is 'n theologisch hoogstandje.

https://www.franklinterhorst.nl/Velen%2 ... j%20is.htm

"n fijn weekend gewenst.

Lydia


Een link van iemand anders daar bereik je niet zo veel mee. Franklin ter Horst geeft zijn eigen visie maar ik stel gewoon een vraag waar ook hij geen antwoord op geeft.

Ezechiël profeteert van ca. 593 - ca. 570 v.C. Hij is ten minste 22 jaar profeet geweest, want één van zijn profetieën is gedateerd in het 27e jaar van de ballingschap van koning Jojachin (Ezech. 29:17). Toen was de eerste tempel verwoest.
Daarna is er een andere gebouwd..... maar WAAROM is die tempel dan niet geworden zoals beschreven is ?
Waarom zei Jezus niet van deze tempel moet afgebroken worden omdat die niet zo is als Ezechiel heeft beschreven ?
Waarom is God nooit nedergedaald in de tweede tempel zoals bij de eerste ?

Vind je het niet typerend dat God weg ging uit de eerste Tempel en nu de vraag: Waar ging God toen heen ?
Ben je niet van mening dat dit al een duidelijke heenwijzing is naar de komende Messias ?

Gebruikersavatar
BladeStraight
Luitenant
Luitenant
Berichten: 701
Lid geworden op: 13 okt 2014 14:45

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor BladeStraight » 31 jul 2021 13:06

Veendam schreef:Daarna is er een andere gebouwd..... maar WAAROM is die tempel dan niet geworden zoals beschreven is ?


Omdat Zerubbabel zich niet aan de opdracht gehouden heeft. Er zijn meer profetieën in Ezechiël die niet zijn uitgekomen, en waardoor het aannemelijk is dat dit visioenen waren die conditioneel zijn, ofwel: die van de hoorders verlangden dat ze die ook daadwerkelijk uitvoerden. Zie bijvoorbeeld: https://www.jstor.org/stable/26422195

Waarom zei Jezus niet van deze tempel moet afgebroken worden omdat die niet zo is als Ezechiel heeft beschreven ?


Omdat Jezus de vervulling is van de profetie die uitging van de dienst van de tempel. Zijn komst was niet bedoeld om het rijk van David letterlijk opnieuw op te richten, maar Zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Dit sluit dus aan bij het eerder door mij genoemde gedeelte uit Hebreeën.

Waarom is God nooit nedergedaald in de tweede tempel zoals bij de eerste ?


Omdat de Ark van het Verbond er niet was.

Vind je het niet typerend dat God weg ging uit de eerste Tempel en nu de vraag: Waar ging God toen heen ?


Belangrijker is: waar is God nu? En de Bijbel is daar duidelijk over: in een woonstede niet met handen gemaakt. Al dit gepraat over een derde tempel, alsof God weer zou wonen in een huis van steen, is onzinnig en onbijbels.
“You contribute nothing to your salvation except the sin that made it necessary.”
― Jonathan Edwards

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Lydia63 » 31 jul 2021 13:27

Veendam schreef:Een link van iemand anders daar bereik je niet zo veel mee. Franklin ter Horst geeft zijn eigen visie maar ik stel gewoon een vraag waar ook hij geen antwoord op geeft.

Ezechiël profeteert van ca. 593 - ca. 570 v.C. Hij is ten minste 22 jaar profeet geweest, want één van zijn profetieën is gedateerd in het 27e jaar van de ballingschap van koning Jojachin (Ezech. 29:17). Toen was de eerste tempel verwoest.
Daarna is er een andere gebouwd..... maar WAAROM is die tempel dan niet geworden zoals beschreven is ?
Waarom zei Jezus niet van deze tempel moet afgebroken worden omdat die niet zo is als Ezechiel heeft beschreven ?
Waarom is God nooit nedergedaald in de tweede tempel zoals bij de eerste ?

Vind je het niet typerend dat God weg ging uit de eerste Tempel en nu de vraag: Waar ging God toen heen ?
Ben je niet van mening dat dit al een duidelijke heenwijzing is naar de komende Messias ?


Elke Schriftgeleerde geeft zijn eigen visie interpretatie.
Dan mag ik zo vrij zijn om te vragen waarom Jezus in Zijn tijd sprak over de tempel van God als het Huis van Zijn Vader.
En de bijbel (profeten) spreekt (spreken) op vele plaatsen dat in de Eindtijd de antichrist zal zitten op de troon van God.
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1458
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 31 jul 2021 14:49

BladeStraight schreef:
Omdat Jezus de vervulling is van de profetie die uitging van de dienst van de tempel. Zijn komst was niet bedoeld om het rijk van David letterlijk opnieuw op te richten, maar Zijn koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Dit sluit dus aan bij het eerder door mij genoemde gedeelte uit Hebreeën.Omdat de Ark van het Verbond er niet was.Belangrijker is: waar is God nu? En de Bijbel is daar duidelijk over: in een woonstede niet met handen gemaakt. Al dit gepraat over een derde tempel, alsof God weer zou wonen in een huis van steen, is onzinnig en onbijbels.


God woont in de wedergeboren mens, de wedergeboren mens is IN Christus geplaatst. Geplant IN Hem. De wedergeboren mensen samen zijn Sion, het nieuwe Jeruzalem. Dat is geen vervangingstheologie, maar een gevolg van het afwijzen van de Messias door de Joden die in het religieuze systeem wilden blijven. Zo was het al bij Mozes, toen die de berg op ging was het eigenlijk de bedoeling dat het HELE VOLK tot God zou naderen maar ze wilden niet en moest Mozes maar in hun plaats gaan.
Wanneer we de Hebreeenbrief lezen dan zien we dat wanneer alles niet samen gaat met geloof ze vallen in de woestijn.

Efeze 2 (amplified translation) geeft het goed weer wat de tempel is: 18 For it is through Him that we both have a [direct] way of approach in one Spirit to the Father. 19 So then you are no longer strangers and aliens [outsiders without rights of citizenship], but you are fellow citizens with the saints (God’s people), and are [members] of God’s household, 20 having been built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the [chief] Cornerstone, 21 in whom the whole structure is joined together, and it continues [to increase] growing into a holy temple in the Lord [a sanctuary dedicated, set apart, and sacred to the presence of the Lord]. 22 In Him [and in fellowship with one another] you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1458
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 31 jul 2021 14:59

Lydia63 schreef:Elke Schriftgeleerde geeft zijn eigen visie interpretatie.
Dan mag ik zo vrij zijn om te vragen waarom Jezus in Zijn tijd sprak over de tempel van God als het Huis van Zijn Vader.
En de bijbel (profeten) spreekt (spreken) op vele plaatsen dat in de Eindtijd de antichrist zal zitten op de troon van God.


Ze kenden de tempel als het huis van God, zo werd het toen genoemd (terwijl God er nooit Zijn intrek in had genomen.

Denk je nu echt dat God zal accepteren dat er iemand anders dan Hij Zelf op Zijn troon gaat zitten in plaats van Hem Zelf ?
De troon van God staat trouwens in de Hemel en niet op de aarde.
Zo was het ook dat het bloed niet op aarde geofferd werd maar in de Hemel, waar Jezus Zijn offer aan bood aan de Vader.
Daar vond de verzoening plaats en niet op een aards altaar.
Zo staat Hebreeenbrief vol met beschrijvingen dat het aardse een afspiegeling was van hoe het in de Hemel IS.

Ik merk wel dat je de geschiedenis over het hoofd ziet wat er heeft plaatsgevonden in de periode van 67 tot 70 na Christus.
Een heel treffend boek hierover is : Opname of aanname? De mythe ontkracht De kerk ontketend Schrijver Jonathan Welton (gewoon in het Nederlands dus)

Ik daag je uit om het boek helemaal door te lezen.

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Lydia63 » 31 jul 2021 15:12

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 348
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Lydia63 » 31 jul 2021 15:23

[quote="Veendam" Dat is geen vervangingstheologie, maar een gevolg van het afwijzen van de Messias door de Joden die in het religieuze systeem wilden blijven. [/quote]

Als ik dit soort gedachten lees verwijs ik altijd naar de Romeinen brief.
11: 25-29

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;

29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1458
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 31 jul 2021 16:40

Lydia63 schreef:Even wat geschiedenis:

https://www.franklinterhorst.nl/De%20Te ... erodus.htm


Dat bedoel ik nu, als er wat gezegt wordt komen met een link hoe iemand er over denkt.
heb je zelf wel eens bijvoorbeeld gelezen wat Flavius Josephus verder geschreven heeft ?
Je kent de geschiedenis dus eigenlijk helemaal niet

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1458
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 31 jul 2021 16:42

Lydia63 schreef:[quote="Veendam" Dat is geen vervangingstheologie, maar een gevolg van het afwijzen van de Messias door de Joden die in het religieuze systeem wilden blijven.


Als ik dit soort gedachten lees verwijs ik altijd naar de Romeinen brief.
11: 25-29

25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

26 En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.

28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;

29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
[/quote]

Dus alle Joden zullen behouden worden ? Is dat wat je hieruit concluderen moet ?
Terwijl er alleen behoud is door GELOOF, en het volk Israel viel in de woestijn door ontbreken van GELOOF ??


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten