theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1425
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Veendam » 02 dec 2020 21:21

Marnix schreef:Chronologisch en letterlijk lezen is ook best lastig. Want waar zitten we nu dan ongeveer in het boek? Bij welk hoofdstuk? En hebben we dan letterlijk alles waar we voorbij zijn gehad? En dan weten we dus precies wat het volgende is dat staat te gebeuren?


In Openbaringen staat heel veel symboliek en heel in het kort komt het er op neer dat er een verschil zit in de aanname van de datering van het boek Openbaringen. Er zijn theologen en historici die er van uit gaan dat het boek Openbaringen geschreven is in de periode tussen 60 en 67 na Christus.
In die tijd waren er 7 Gemeenten bekend buiten Jeruzalem om en dan is het wel heel logisch plaatsen van de geschiedenis van die tijdsperiode dat het meeste in het boek Openbaringen al lang vervuld is. Pak je daar aanvullend de historische documentatie van buitenbijbelse bronnen dan zie je dat heel veel te maken heeft met de vernietiging van het godsdienstige systeem met als toppunt de tempeldienst.
Je moet dan wel goed begrijpen dat het einde der wereld dan niet is dat de wereld op zal houden te bestaan maar dat hier het einde van het religieuze systeem bedoeld wordt.

Een ander deel van de theologen en historici die hier niet aan willen die dateren dan ook het boek openbaringen in de periode 95 na Christus en dan zeggen ze dat die dingen dus allemaal ook nog moeten gebeuren. Dat moet volgens hen dan ook wel omdat ze anders met andere zaken niet uit komen. Dan krijg je dus dat een tempel moet worden opgemeten terwijl die er niet eens meer is. Daarvoor komt dan volgens hen een tempel die nog gebouwd moet worden en voldoen zal aan de kenmerken van Ezechiel 38, maar dan moet dat dus de tempel zijn waar de antichrist in zal gaan zitten. Maar waarom zou God weer in een huis van steen gaan wonen terwijl God gelijk al bij Salomo zei dat Hij niet wilde wonen in een huis van steen gebouwd met mensenhanden ? Als die tempel nog moest komen waarom zei Jezus dan niet dat die tempel helemaal verkeerd was en dat die maar echt plat moest omdat het niet voldeed aan de kenmerken van Ezechiel 38 ?

Bij letterlijke interpretatie kom je dus echt in de knel. Het is daarom echt meer aannemelijk dat God wil wonen in een huis die woonstede Gods genoemd wordt, en dat is in JOU. De wedergeboren gelovige is waar God in woonachtig is.
Dan zie je dat het de bedoeling is dat JIJ het Licht der Wereld bent, dat JIJ de stad op de berg bent vanwaar het Licht zal schijnen. Dat JIJ de boom bent, geplant aan waterstromen. Dat JIJ bruid bent dus ben jij ook de stad die neder zal dalen vanuit de Hemel, omdat WIJ als wedergeborenen NU AL gezeten zijn met Christus in de Hemelse gewesten. Dat wij NU AL zijn ZOALS Hij is.

De meeste mensen in Europa geloven dat Openbaringen geschreven is in de periode 95 na Christus, maar in de VS is die verhouding heel anders, namelijk meer 50 / 50. Het kan toch niet zo zijn dat in het Bijbel boek Openbaringen allemaal gaat over de antichrist en dat wij maar 1 ding hebben om naar uit te zien en dat is dat we eindelijk hier een keer uit deze wereld weggerukt zullen worden en dat de rest dan allemaal kapot gaat door rampen en zo ? Terwijl Jezus Zelf zei dat het boek er voor was dat de mensen HEM konden zien ontdaan van alle bedekkingen !

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1133
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 18 jan 2021 14:20

Marnix schreef:
Chronologisch en letterlijk lezen is ook best lastig.

Want waar zitten we nu dan ongeveer in het boek? Bij welk hoofdstuk? En hebben we dan letterlijk alles waar we voorbij zijn gehad? En dan weten we dus precies wat het volgende is dat staat te gebeuren?


ad 1: voor middelbare scholieren is dat niet zo hoor, zo heb ik geleerd van (en uit) de vertalingen in hedendaags Nederlands.
En chronologisch is gewoon in aangegeven volgorde, toch?
ad 2: hier ga ik niets dom beweren, maar ik heb wel al persoonlijk een paar jaar het gevoel dat we reeds hoofdstuk 6 naderen; dat van de 4 oordeelruiters, of daar zelfs in zitten. Immers, die eerste ruiter gaat overwinnend over de wereld, wat de NWO en aanverwanten steeds zichtbaarder lukt. De macht gaat zich steeds meer concentreren in handen van weinig elites. Fout links en islam zie ik daarbij als 'stoottroepen'.
Zo verwonder ik mij nu weer over de geconcentreerde macht die heel de wereld thuis kan opsluiten en maskertjes voor hun mond kan voorschrijven. Onze mond is het hoofd bestanddeel, waarmee we onze emoties uitdrukken, toch?
Iedereen weet uit de Bijbel dat wij in de eindtijd onder slaafse kadaverdiscipline moeten worden gebracht. Op.13.
( Wordt er hier en daar nog theologisch geïnterpreteerd dat het met die eerste ruiter om de Heere Jezus met het evangelie zou gaan?)
Niet weinig wordt mijn idee gevoed door de in de mainstreammedia verzwegen, doch door Open Doors regelmatig gepubliceerde cijfers aangaande de christelijke martelaren, welke in Op.6 als zielen in de hemel aangetroffen worden.

De meeste mensen in Europa geloven dat Openbaringen geschreven is in de periode 95 na Christus, maar in de VS is die verhouding heel anders, namelijk meer 50 / 50.
Het kan toch niet zo zijn dat in het Bijbel boek Openbaringen allemaal gaat over de antichrist en dat wij maar 1 ding hebben om naar uit te zien en dat is dat we eindelijk hier een keer uit deze wereld weggerukt zullen worden en dat de rest dan allemaal kapot gaat door rampen en zo ?
Terwijl Jezus Zelf zei dat het boek er voor was dat de mensen HEM konden zien ontdaan van alle bedekkingen !


ad 1: Waar de Heere er blijkbaar geen behoefte aan had (en waarom zou Hij?) ons te informeren aangaande datums waarin Zijn Woorden zijn aangetekend, -(wij ontlenen aan onze veronderstellingen maar de schunnigste ontkenningen)- is het m.i. wijzer om dat ook buiten beschouwing te laten. Laat staan dat we met die veronderstellingen theologische macht willen uitoefenen.
ad 2: Vanaf Op.13 komt de antichrist als persoon in, lees zelf maar.
Hoef ik op de m.i. onwijze uitdrukking 'dat wij maar 1 ding hebben om naar uit te zien', aub niet in te gaan?
Overigens komen we de 'wegrukking', zijnde de opname, natuurlijk gewoon in 1Tess.4 tegen. Dat ik daar regelmatig over lees in de christelijke magazines, maar daar in (komende maand 80 jaar) in onze kerken nog nooit over heb horen jubelen, daar schaam ik mij voor.

Hier heb ik wederom grote behoefte om te schrijven dat ik alleen bij die beroemde opname lees (zie ook 1Kor.15) dat daaraan de wonderlijke metamorfose van een nieuw hemels opstandingslichaam wordt verleend, vrij van tijd en plaats, zoals de engelen en de Eersteling Zelf, uiteraard gewoon benodigd om überhaupt meer dan als ziel, als geest, in dat >2000 km. hoge nieuwe hemelse Jeruzalem te kunnen bestaan.
Is er nou echt niemand op dit forum die kans ziet om deze zo vreselijk elementaire zaak Bijbels te kunnen weerleggen?
Ik ben uiteraard niet geïnteresseerd in buitenBijbelse theologische filosofieën.

En ja, dan sluit ik mij aan bij de pretribbers, omdat ik de schare van wegens het getuigenis onthoofde martelaren, die niemand tellen kan, Op.7, geen blijvende plaats in de hemel zie krijgen, maar via de eerste opstanding in Op.20 toch een aardse bestemming zie krijgen, middels 'weer levend worden'. Dat komt m.i. omdat bij de opname, de behoudenis door geloof tot een einde komt, omdat zichtbaar wordt waar dat toe leidt.
Ook zie ik op de gelovig christelijke Joden na, het volk der Joden na hun her- en erkenning van hun Messias bij Zijn wederkomst, 'slechts' op maaiveldniveau in het hemelse nieuwe Jeruzalem wonen. En dat dan weer uiteraard op grond van hun namen op de poorten.
En dat is dan voor mij ook weer in overeenstemming met hun plaats in het weer herstelde aardse Jeruzalem in het Vrederijk.

(en ach, dat 1000 jarig vrederijk, 6x genoemd in Op.20, wordt ook nog steeds theologisch weggeïnterpreteerd in mijn kerk 'met het grote gelijk')

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 804
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor Jesaja40 » 18 jan 2021 15:50

Veendam merkt op:

In Openbaringen staat heel veel symboliek en heel in het kort komt het er op neer dat er een verschil zit in de aanname van de datering van het boek Openbaringen. Er zijn theologen en historici die er van uit gaan dat het boek Openbaringen geschreven is in de periode tussen 60 en 67 na Christus.
In die tijd waren er 7 Gemeenten bekend buiten Jeruzalem om en dan is het wel heel logisch plaatsen van de geschiedenis van die tijdsperiode dat het meeste in het boek Openbaringen al lang vervuld is. Pak je daar aanvullend de historische documentatie van buitenbijbelse bronnen dan zie je dat heel veel te maken heeft met de vernietiging van het godsdienstige systeem met als toppunt de tempeldienst.
Je moet dan wel goed begrijpen dat het einde der wereld dan niet is dat de wereld op zal houden te bestaan maar dat hier het einde van het religieuze systeem bedoeld wordt.


Is het juist om aan te nemen dat er heel veel symboliek staat in de Openbaring? Ik denk eerder het tegendeel, dat wil zeggen: wat geschreven is door Jochanan op hoge leeftijd was een rechtstreekse openbaring van Yeshua die de Messiasbelijdende Joden in Israël en de diaspora wil bemoedigen. Op zich is dat heel gewoon, dat wil zeggen: de Eeuwige verteld al aan vader Avraham wat er zal gebeuren met zijn nageslacht. De Eeuwige vertelt ook aan Avraham wat er zal gebeuren met Sodom en Gomorra.

Hetzelfde patroon zin wij bij de profeten en aan Daniël wordt letterlijk uitgelegd hoe het zijn volksgenoten zal overkomen. Het zijn dus niet alleen maar voorwaardelijke uitspraken, het zullen ook letterlijke gebeurtenissen worden in de loop van de geschiedenis. Hierbij denk ik aan het gouden beeld in de droom van Nebukadnezar en de uitleg die letterlijk zijn uitgekomen. Duistere machten die doorlopend strijden om de komst van de Messias in de kiem te smoren zijn nog steeds actief.

De bemoedigende apocalyptische woorden zijn beslist niet beangstigend, het zijn vertroostende woorden naar de gelovigen die door die tijd heen geloodst worden. De tijd die vooraf ging aan de komst van de Messias was zeer zwaar voor mijn volksgenoten. Zeer wreed traden de Romeinen op tegen Israël. [de Romeinse machthebbers bedienden zich van vazallen uit de broedervolken van Israël] Herodus de grote was een Edomiet. Zij spraken Aramees en daardoor werd het nog eenvoudiger om Israël nog meer te vernederen.

Alles deed men eraan om mijn volk te vernietigen en vergis u niet in de weerstand die dat opriep bij ons als onderdrukt volk. Het etiket dat de tempeldienst ten gronde moest gaan zat gewoon in de diepe haat naar de Eeuwige. De keizer was immers een godenzoon en die was in levende lijve. Vele legeroversten kenden hun keizer. Militaire discipline? Vergeet het maar: het salaris bestond uit roofbuit die richting Rome ging.

Yochanan leefde in die tijd en heel mijn volk kermde. De troostvolle woorden van Yochanan mochten niet meer klinken. Hij werd gewoon verbannen zodat zijn stem niet meer werd gehoord. Dan spreekt de Eeuwige tot hem van wat er allemaal nog moet gebeuren. Meer is het niet, maar wel heel erg gruwelijk. Wij kijken terug in de tijd en zien min of meer de bergtoppen. Maar in die diepe dalen kunnen wij niet kijken, die zijn voor onze ogen afgeschermd. Hoe alles zich zal ontwikkelen? Het is in de tijd geplaatst zonder enig jaartal daarbij te noemen. Maar het gaat Yochanan vooral om te wijzen op het einddoel die dwars door alle verschrikkingen van eeuwen heengaat naar de eeuwige rust.

Nogmaals de vernietiging van de tempel was niet het ultieme voor mijn volksgenoten. Dat was al eens eerder voorgekomen op letterlijk dezelfde kalenderdag.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1133
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: theologisch interpreteren versus gewoon lezen.

Berichtdoor ben db bd » 19 jan 2021 15:54

Jesaja 40 schreef o.a.:
De tijd die vooraf ging aan de komst van de Messias was zeer zwaar voor mijn volksgenoten.

Wat schaam ik mij als deel van de kerk des Heeren, welke, ik citeer: 'als wedergeborenen NU AL gezeten zijn met Christus in de Hemelse gewesten. Dat wij NU AL zijn ZOALS Hij is', welke zo schandelijk deel hebben genomen aan de voor uw volk zo zware tijden achter ons, met uitschieters in de Jodenvervolging vóór en in de tweede wereldoorlog (en reeds alle eeuwen daarvoor) en daarna voor de wording van de nieuwe staat Israël. En ja, de profetieën (als we die tenminste niet ook kapot vergeestelijken) voorzeggen ook de vreselijkste tijden voor uw volk, vóór de (weder)komst van de Messias. ik denk o.a. aan delen van Zacharia 13.
Naar onze linkse broeders toe, hier op het forum, zou ik willen herinneren aan ons Europees snel toegroeien naar de voeten van het beeld van Daniël, welk rijk ook mee zal doen met de satan om die wederkomst te willen verhinderen middels uitroeiing.
(als we zelfs als EU geen hoofdschuldige zullen zijn onder de verderfelijke antichrist).


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten