Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2709
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 09 mar 2019 16:35

"Jezus zegt tot hem (Petrus): wie een bad heeft genomen hoeft zich, behalve de voeten, niet meer te laten wassen, nee, die is geheel rein; en jullie zijn rein, echter niet allen! Want Hij heeft geweten wie Hem zou prijsgeven; daarom zegt Hij 'jullie zijn niet allen rein'"

(Johannes 13:10-11 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (6).


Het is mogelijk aan de hand van deze tekst wonderlijke uitleggingen te bedenken.
Ik wil deze tekst niet proberen in te passen in een bepaald theologisch denkkader.

Jezus antwoordt Petrus heel eenvoudig.
Hij maakt het onderscheid tussen een bad nemen en het wassen van de voeten.

Gewoon alledaags praktisch.
Wat is de gewoonte anno 2019?
Na het opstaan wassen we ons helemaal.
Gewoon aan de kraan of onder de douche.
Een bad nemen gebeurt vaak op bijzondere momenten.
Jezus bedoelt: als wij ons aan het begin van de dag helemaal gewassen hebben, zijn we schoon, rein.
Tijdens de dag krijgen we vuile handen en zeker in die tijd vuile voeten.
Na het naar de toilet gaan, na klusjes, door ons werk.
In die tijd in sandalen lopen op zandwegen.
Dan hoef je niet telkens je hele lichaam te wassen, dan is handen en voeten wassen voldoende.
Hier in Johannes 13: het is nodig vóórdat je aan de tafel gaat liggen éérst jouw voeten te laten wassen. De rest van jouw lichaam is rein.
In onze tijd in onze cultuur is de regel: handen wassen vóór het eten!

Dus Petrus: het gaat Mij om jouw voeten alleen.
Want je hebt jouw hele lichaam al gewassen.
Het gaat mij om de reiniging van jouw dagelijkse handel en wandel.

Ik ken jullie.
Jullie hebben allemaal jullie lichamen gewassen, jullie zijn rein, maar niet allemaal.
En dat zei Jezus, omdat Hij wist dat bij één leerling de uiteenwerper in zijn hart het plan had ontwikkeld Hem uit te leveren (kijk nog eens naar Johannes 13:2).

Die éne was onrein: Judas Simonszoon Iskariot.

Ik heb over deze tekst de merkwaardigste uitleggingen gehoord.
Een bad nemen is geloven in het Woord of gedoopt zijn, een wedergeboren christen zijn.
En een christen hoeft in zijn dagelijks leven slechts zijn dagelijkse tekortkomingen te belijden.

Want door het vergoten bloed van Jezus zijn wij ééns en voor altijd geheiligd.

Mijns inziens kan daar hier nog geen sprake van zijn.
De heilige Geest woont nog niet in elke gelovige of in elke discipel of leerling van Jezus.
Dat gebeurt pas in Handelingen 2 en daarna.
De leerlingen zijn volgelingen van Jezus.
Rein heeft hier te maken met hartsgesteldheid, Jezus volledig leren vertrouwen.
Judas Iskariot, zo blijkt uit de Bijbel, is niet volledig toegewijd.
Hij beheerde de gezamenlijke kas en stal daar regelmatig uit.
En uit teleurstelling is hij al langer bezig om Jezus tegen geld te verraden aan de geestelijke leiders.
Daarom wordt hij onrein genoemd (kijk in Johannes 12:4-6).

(wordt vervolgd)


P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2709
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 10 mar 2019 08:01

"Wanneer Hij hun dan de voeten heeft gewassen neemt Hij zijn kleren terug en gaat Hij weer aanliggen; Hij zegt tot hen: herkent ge wat Ik aan u heb gedaan?- gij die Mij 'leermeester' en 'heer' noemt, gij zegt dat, want ik bén dat; als dan ik, de heer en leermeester, ú de voeten was, zijt ook gij verschuldigd elkaar de voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven opdat, zoals Ik aan u gedaan heb ook gij zult doen!"

(Johannes 13:12-14 NB).


HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (7).


Wát is er nu eigenlijk gebeurd?
Jezus vraagt het Zijn leerlingen ná de voetwassing. Beseffen jullie wat Ik aan jullie gedaan heb?
Jullie die mij terecht 'heer' en 'leermeester' noemen. En dat bén Ik!

De IK BEN (Jahwe) die mens geworden is in Jezus, die Heer en Meester is, die deed Zijn bovenkleding uit, omgordde Zijn heupen met een linnen doek, werd de slaaf die het meest vernederende werk deed: jullie voeten wassen.
Hij werd de slaaf die ontbrak in de zaal waar het Pésachmaal gegeten zou worden.
En waste de voeten van de altijd beter wetende Petrus, de altijd twijfelende Thomas en van Judas Simonszoon Iskariot in wiens hart de uiteenwerper al bezig was.

God Zélf knielde neer en waste de voeten van deze twaalf mannen die het volledig hadden laten afweten. Die onderweg en zelfs aan déze tafel bezig waren met hun positie in de ogen van Jezus.
Elk van die twaalf wilde niet de voetwasser zijn en niemand vóórkwam dat Jezus het deed.

Dit is de hartsgesteldheid van deze Avondmaalsgangers.
Komende zondag wordt in vele kerken weer Avondmaal gevierd.
Deze week is de Voorbereidingsweek.
We zeggen zo makkelijk, dat we allemaal zondaren zijn tot onze dood.
Het is een holle kreet geworden: ik ben zondaar!
Een zondaar, wij dus, zijn mannen en vrouwen die dingen doen die in Gods ogen verkeerd zijn.
We vergeten dat zondaren en zondaressen ook mannen en vrouwen zijn die dat wat God wil nalaten.
Die we verzuimen.

Hoé is het mogelijk dat er nog Avondmaal bediend wordt?
De Eucharistie gevierd wordt?
Door predikanten en pastors en gemeenteleden dié door-en-door verdorven zijn.
Niemand deugt.
Allen zijn nalatig.
Zelfs wij, die in God geloven, die Jezus 'heer' en 'meester' noemen.
Stel je voor dat God jouw leven vanaf het begin tot op heden op een filmdoek in de kerk zou afspelen?
Ook jouw gedachten en fantasieën?
Ik zou niemand meer onder ogen durven komen.

Jezus vraagt elke Avondmaalsganger, heb je begrepen wat Ik zojuist gedaan heb?
Als Ik, jullie HEER en MEESTER, jullie voeten gewassen heb,
Als Ik er geen moeite mee had mijn positie los te laten,
Als Ik jullie slaaf wilde zijn en jullie voeten heb gewassen,
wáárom kunnen en willen jullie dan elkaars voeten niet wassen?

Jezus stelt zelfs scherp:
"Jullie zijn jullie broeders-en-zusters verschuldigd elkaar de voeten te wassen"
(:14).

Want wat Ik zojuist heb gedaan aan jullie is een voorbeeld, opdat jullie Mij hierin navolgen.

Duidelijk?

In de kerkgeschiedenis is dit voorbeeld niet nagevolgd.
Het verbaast mij, dat we deze praktische voorbeelden dolgraag vergeestelijken.
Terwijl bijvoorbeeld het letterlijk elkaar de voeten wassen of elkaar de handen wassen zó diep ons bewust maakt van de onderlinge gemeenschap, het samen onwaardig zijn, het samen afhankelijk zijn van Gods genade, het nodig hebben van elkaars hulp.

Als God niet door de knieën was gegaan in Jezus en in Zijn lichaam en Zijn bloed dat Hij gaf voor het betalen van onze schuld en onze nalatigheid, onze verzoening met God, wáár zouden wij blijven?

Als wij niet van God in Jezus gediend zijn, gaan wij verloren.

(wordt vervolgd)

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2709
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 11 mar 2019 07:56

Tweede Lijdenszondag
Eerste zondag in de Veertigdagentijd

"Amen, amen, Ik zeg u: geen dienaar is groter dan zijn heer en geen afgezant groter dan wie hem stuurt; als ge deze dingen wéét, zalig zijt ge als gij ze doet!"

(Johannes 13:16-17 Naardense Bijbel 2014).

HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (8).

Dít Pésachmaal dat veranderde in het éérste Avondmaal léért ons een belangrijke les.
Als je aan Tafel gaat, kan dat in een totaal verkeerde houding.
In óns hart kán leven: wie onder ons is de belangrijkste aan deze Tafel?
Hier in Johannes 13 leren we een beschamende les.
Dat we totaal vergeten zijn elkaar de voeten te wassen, de minste te zijn.
Het gaat Jezus er totaal niet om wie van alle Avondmaalsgangers de belangrijkste is.
Maar wie van óns de minste wil zijn.
Geen van hen die deelnam aan de Maaltijd!
Jezus, die Gastheer is, heeft als slaaf aller voeten gewassen.
Dienaar en Bedienaar.

Vergeet nooit dat niet de Ambtsdrager iemand aan Tafel is, die de lakens én het ongezuurde brood én het sap van de vrucht van de Wijnstok onder ons deelt.
Maar de Slaaf van de Heer, ons áller dienaar.
Een dienaar is niet belangrijker dan een Heer, een afgezant niet méér dan zijn Zender.
Het is fijn dit te wéten, handel ernaar.
Dan ben je zalig!

Jezus dient óns.
Hij levert Zich uit aan jou en mij.
Dat besef je pas als je het ongezuurde brood in handen neemt, Christus de Schuldeloze, en de beker met het ongegiste sap van druiven, Christus de Schuldeloze.
[Waarom gebruiken wij in vele kerken het gewone dagelijkse gezuurd brood en waarom gebruiken wij gewone alcoholhoudende wijn??
En niet ongezuurde matzes en druivensap?]

Hij, die óns dient is in ons midden de mééste.
Die onze voeten waste.
Die ons Zijn schuldloos leven in handen gaf.
Zijn schuldloos bloed.
Die de prijs betaalde, één prijs voor een ieder van ons.
Om ons met de Vader te verzoenen.
Om onze zonden te vergeven.
Om ons heen te zenden in vrijheid.

O, als we dát wat we weten, eens deden.
Hóór, de Meester is dáár en Hij roept jullie!

(wordt vervolgd)

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
hans0166
Luitenant
Luitenant
Berichten: 678
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor hans0166 » 11 mar 2019 14:41

MoesTuin schreef:[Waarom gebruiken wij in vele kerken het gewone dagelijkse gezuurd brood en waarom gebruiken wij gewone alcoholhoudende wijn??
En niet ongezuurde matzes en druivensap?]



bij het pesach behoort ongezuurd brood en wijn, die rare moderne gewoontes om het maar door een sapje te vervangen slaat nergens op ...

Gebruikersavatar
Jesaja40
Luitenant
Luitenant
Berichten: 501
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Jesaja40 » 11 mar 2019 15:13

Peter Gerrets (emeritus predikant) voegt in zijn meditatie toe:

Waarom gebruiken wij in vele kerken het gewone dagelijkse gezuurd brood en waarom gebruiken wij gewone alcoholhoudende wijn??
En niet ongezuurde matzes en druivensap?


Onvermengde druivensap behoort ook tot de vrucht van de wijnstok en is juist bestemd voor hen die om wat voor reden dan ook geen alcohol mogen gebruiken.

Voor Pesach is er altijd volop matzot מצות in te kopen voor een heel jaar.
Juist omdat deze מצות ongezuurd zijn blijven zij een jaar lang gewoon goed mits men die op een droge plaats bewaard.
In die מצות zien wij de striemen en de gaten die duiden op het offer van de Messias.

Hoe mooi kan aanschouwelijk onderwijs zijn. Breek maar eens een matse hoorbaar voor een microfoon en leg daarbij gewoon uit: zo werd de Messias verbroken, zo moet ook de mens breken met het verkeerde dat in hem/haar is.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2709
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 11 mar 2019 18:57

Jesaja40 schreef:


Onvermengde druivensap behoort ook tot de vrucht van de wijnstok en is juist bestemd voor hen die om wat voor reden dan ook geen alcohol mogen gebruiken.

Voor Pesach is er altijd volop matzot מצות in te kopen voor een heel jaar.
Juist omdat deze מצות ongezuurd zijn blijven zij een jaar lang gewoon goed mits men die op een droge plaats bewaard.
In die מצות zien wij de striemen en de gaten die duiden op het offer van de Messias.

Hoe mooi kan aanschouwelijk onderwijs zijn. Breek maar eens een matse hoorbaar voor een microfoon en leg daarbij gewoon uit: zo werd de Messias verbroken, zo moet ook de mens breken met het verkeerde dat in hem/haar is.


Inderdaad zou dat heel mooi zijn, zichtbaar hoorbaar....komt de Boodschap nog veel dieper binnen....tot in het hart.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2709
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 13 mar 2019 22:03

BIDDAG

Eigenlijk hoor ik te schrijven: Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij.
Dat is té beperkt.
Ik betreur het dat we niet één nationale Dag van Gebed hebben.
Maar in bepaalde dorpen of streken worden deze dagen op andere data gehouden.

Helaas komt er in de kerkdiensten weinig van dat bidden terecht.
Er worden gewone kerkdiensten gehouden.
Er wordt gezongen, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en de dominee bidt.

En écht, niet om kritisch te zijn, waarom geven we in deze kerkdiensten op Biddag en Dankdag de gemeenteleden niet de vrijheid om zélf te bidden in het openbaar.
We hebben het over bidstonden en de enige die bidt is de predikant.

Biddag.
Omdat we diep beseffen dat we Gods hulp, Gods interventie, Gods gaven en talenten en Gods zegen nodig hebben in álles.
Om een baan te vinden en te houden.
De fysieke-, emotionele-, psychische kracht om ons werk goed te kunnen doen.
De landbouwers, de veeboeren, de vissers zijn afhankelijk van de weersomstandigheden, maar ook in de bouwsector, in de wegenbouw.
Hoeveel wijsheid, kennis en kunde is niet nodig in het onderwijs, in ziekenhuizen, in de zorg waar ook verleend.
Bij justitie, politie, voor alle hulpverleners.
Laten we bidden voor állen die ouders zijn.
Veel te veel worden de ons toevertrouwde kinderen gevormd, opgevoed door crècheleiding, overblijfmoeders, personeel van kinderdagverblijven.
Weten we eigenlijk wat onze kinderen méé krijgen?

En zien we om naar onze ouders, grootouders?
Hoe komt het dat er zoveel eenzamen zijn?
Dat we 'de vreemdeling die binnen onze poorten woont' negeren?
Haten?

Dat we slordig met medemensen, met dieren en met het leefmilieu omgaan?

Biddag overbodig?
Bidden zinloos?
Zonder God zal het ook wel gaan?

Bidden we voor allen die niet meer meekunnen in het arbeidsproces, omdat zij overbodig zijn geworden, arbeidsongeschikt zijn geraakt.

En zouden we ook niet bidden voor de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten die in mei op hun beurt de leden voor de Eerste Kamer kiezen?

Wij mogen de Here niet buitensluiten.
Want Hij is ons eigenlijke staatshoofd.
Dat zeg ik vooral tegen christenen.
Partijen die Christelijk, Christen of Gereformeerd in het vaandel dragen moeten niet denken dat de Here automatisch aan hun kant staan.

Biddag.
In het boek Spreuken staat: "Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken" (3:6).

En laten tijdens het gebed ook gemeenteleden de vrijheid hebben om te bidden, want dan is het een échte bidstond.
Heel de gemeente bidt!

Op hoop van zegen.

P Gerrets ( emeritus predikant )
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2709
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 15 mar 2019 22:30

IK VRAAG ME AF.....


Ik zie die volle Bethlehemkerk hier in Den Haag zondagmiddag, mijn Gereformeerde Bondsgemeente
En ik vraag me af: wát onderscheidt ons eigenlijk, en dan bedoel ik plaatselijk en niet landelijk.
Ja, ik vraag me af: wat is hier in Den Haag nu het verschil tussen een Gereformeerde Bondsgemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt?
Hier in de stad?
Of in mijn geboorteplaats Delft?
In geloofsleer?
Niets!
In liturgische gewoonten?
Een paar verschillen.
In onze gemeente zingen we ritmisch de psalmberijming van 1773 én we zingen uit het oude Liedboek voor de Kerken, Hervormde Gezangenbundel 1938, Weerklank, Op Toonhoogte, Opwekking.
We lezen uit de Herziene Statenvertaling.
In de GKv zingt men uit de Gereformeerde Liedbundel en ook uit allerlei liederenbundels en men leest uit de NBV.
De verschillen liggen dus op het vlak van bijbelvertaling en de te zingen liederen.
Gelukkig zijn er beamers en projectieschermen.
Dus was het geen enkel probleem om zo'n interkerkelijke dienst te houden.
Het thema: IK GELOOF ÉÉN HEER, ÉÉN KERK.
Vanuit de Bijbel leren we dat er voor God twee volkeren zijn.
De biologische nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob waarmee God verbonden sloot.
Verbonden.
Beloften.
Jezus zegt: schapen van deze stal.
Maar Jezus zegt: Ik heb ook nog schapen die niet van deze stal zijn.
Het verbond met Abraham is eigenlijk zeer aards: het beloofde land waarvan concreet de grenzen worden aangegeven; een talrijk nageslacht; de Nakomeling die tot zegen is voor de hele wereld.
En die andere kudde.
De gelovigen-uit-de-heidenen en de gelovigen-uit-de-Joden, de gemeente van Christus.
God kent maar één Gemeente.
Alle naambordjes aan onze kerkdeuren of kerkmuren tellen voor Hem niet.
Dacht je nou echt dat de HERE rekening houdt met de dogmatische verschillen tussen de GG en de GGiN?
Waren de felle discussies tussen de aanhangers van Gomarus en Arminius van het allerhoogste belang?
Hoogoplopende discussies over de toe-eigening van het heil?
Over de predestinatie?
Over de schrijfwijze van HEER, HERE en HEERE?
Ooit weleens gedacht aan een huilende God?
Wát is de boodschap aan de bevolking van onze dorpen en steden als ze al die kerkgebouwen zien?
Mensen op weg naar de kerk die elkaar niet groeten, families die uiteen gevallen zijn door kerkscheuringen.
Nee, ik ben geen theoloog, zeker geen dogmatische scherpslijper.
Wel aandachtige Bijbellezer met aandacht voor kleine details en pastor, herder onder de mensen.
Ik zat in die stampvolle Bethlehemkerk en ervoer: het is goed.
Ik sprak na afloop met medekerkgangers en ze zeiden: dit willen we vaker beleven.
Als het aan theologen en professoren en synodes ligt, blijven we altijd gescheiden.
Als het aan de kerkgangers en vele predikanten ligt, willen we meer.
Gods Geest werkt meestal het sterkst in en door eenvoudige mensen.
Leidinggevenden moeten rekening houden met de regel, met kerkenraden, classicale vergaderingen, synodes.
Iemand schreef me: 'U beleefde een hemel op aarde'. Ja, dat klopt.
Ds. Peter Bakker vroeg: "Eén Kerk?
Of vindt u uw eigen kerk nog altijd de beste kerk?"
Mijn ervaring is, dat gelovigen niet houden van verandering.
We hechten aan ónze plaats, stoel, kerkbank.
'U zit op mijn plaats'.
We hechten aan de manier van zingen, onze liederenbundel, onze manier van Avondmaal vieren.
Als het aan ons ligt zingen we nog eeuwen lang niet ritmisch, de berijming van 1773, zuinig aan met gezangen.
Maar ik verlang naar het moment dat de heilige Geest de volledige leiding overneemt.
Dat de heilige Geest ons gaat laten verlangen naar elkaar.
Psalm 133 'de broeders en zusters van hetzelfde huis, hetzelfde ouderlijk huis, kinderen van één Vader, zouden toch moeten samenwonen'.
Want wáár dié broeder- en zusterliefde woont, gebiedt de HERE Zijn zegen.
Mensen op straat zeggen: 'Kijk toch eens hoeveel die christenen van elkaar houden'.


P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2709
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 16 mar 2019 14:14

"Wanneer hij (Judas Iskariot) dan naar buiten gaat zegt Jezus: nú wordt de mensenzoon verheerlijkt en wordt God verheerlijkt in Hem! Als God door Hem wordt verheerlijkt, zal God Hém ook verheerlijken door Hem, ja onmiddellijk zal Hij Hem verheerlijken!
Kindertjes, nog maar kort ben Ik bij u; ge zult Mij zoeken en zoals Ik tot de Judeeërs heb gezegd 'waar Ik heenga kunt u onmogelijk komen' zeg Ik dat thans ook tot u; een nieuw gebod geef Ik u, dat ge elkaar liefhebt!- zoals Ik u heb liefgehad, dat gij ook elkaar liefhebt; hieraan zullen allen herkennen dat gij leerlingen van Mij zijt, als ge onder elkander liefde hebt"

(Johannes 13:31-35 NB).

HIJ TOONT ZIJN LIEFDE (9).

Judas Iskariot vertrekt uit de bovenzaal.
De leerlingen begrijpen nog altijd niet waarom Judas vertrekt.
Jezus weet het: Judas bereidt zijn verraad voor.
Merkwaardig dat Jezus nú weet dat de verheerlijking nadert.
Jezus grijpt vooruit op de totale eindoverwinning en begint niet over verraad, arrestatie, het voor het gericht komen, de veroordeling, de terechtstelling, het afschuwelijke kruislijden.
De mensenzoon wordt verheerlijkt, God wordt verheerlijkt in Hem.
Jezus verheerlijkt de Vader en onmiddellijk zal de Vader Hem verheerlijken.
Jezus ziet de verheerlijking in de opstanding.

Een onbegrijpelijk vooruitgrijpen.
De gebeurtenissen zullen zich binnen korte tijd afspelen.
Ik verlaat jullie.
Jullie zullen Mij zoeken, maar Mij niet vinden.
Want wáár Ik heenga, kunnen jullie niet komen.
Jezus' vertrek, Jezus' tocht zal Hem voeren in het dodenrijk, alléén!

Dáárom zegt Hij iets heel bijzonders.
Jezus kondigde het nieuwe verbond aan bij de Pésachmaaltijd, het éérste Avondmaal.
Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed.
Nu voegt Hij er een nieuw gebod aan toe.
NIET: jullie zullen elkaar liefhebben als jezelf.
Nee, niet EIGENLIEFDE is de maatstaf!!
MAAR: jullie zullen elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad.
JEZUS' LIEFDE is de maatstaf.

Het verbaast mij telkens het oude gebod te horen, zelden dit nieuwe gebod.
Vergeet Johannes 13:34 nooit!!
Dááraan herkennen buitenstanders dat jullie Mijn leerlingen zijn, als jullie onderling met die liefde elkaar liefhebben!!

Elkaar liefhebben met Jezus' liefhebben mét de nederige liefde van de voetwassing en met de kruisliefde, waarin schuldigen vergeving ontvangen.

Is deze liefde ons kenmerk, onze liefde voor christenen onderling van welke kerk we ook zijn?

Laten we dit spoor na in families, in huis, op school, kerkelijke activiteiten, in de straat, in dorp en stad, bij eigen volk en bij de vreemdeling in onze poorten?

Dat Nederlandse media zeggen: 'Deze christenen zijn waarachtige volgelingen van Jezus Christus!'

(wordt vervolgd)

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast