Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
irmo
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1281
Lid geworden op: 23 aug 2012 19:05
Locatie: Granada, Spanje

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor irmo » 26 jul 2021 18:07

gravo schreef:Dat laatste kan ik me goed voorstellen. Het is bijzonder kwetsend voor jezelf en voor je directe omgeving die je heeft grootgebracht om te beseffen hoezeer de ultra-orthodoxe klem waarin je zit, je afgesloten heeft van de kern van het Evangelie.
De kern van het Evangelie is dat de diepste duisternis, de grootste onmogelijkheid, de zwaarste schuld en de grootste zonde toch geen belemmering is voor God die het verlorene zoekt. Ik doe niets af aan de zonde- en schuldenlast die de mens van nature met zich meetorst. Maar het is voor mij een teken van grote ketterij, ongeloof en valse leringen als in de gemeente van Christus alleen het eerste wordt beleefd (dat wij zondaren zijn en onmachtig tot enig goed werk), maar nooit het tweede (dat wij door geloof in Christus verlost zijn van die zonden en die schuld).
Als dat er niet is, dan is de godsdienst ijdel en wordt het kennelijk om een andere reden gepraktiseerd. Als de kerk met evenveel ongeloof verloren gaat als de wereld, waarvoor is Christus dan gestorven? De boom draagt geen vrucht.

Ik constateer dat met grote droefenis, maar ik leg de oorzaak eerst en vooral neer bij een tot in de uitersten doorgevoerde theologische logica rond het thema uitverkiezing.
Want het gaat er bij mij niet in dat mensen van deze snit ongelovig zouden zijn, dat ze geen geestelijke ervaringen zouden hebben, dat God hen, omwille van de gedachtenknopen die hen worden opgelegd, voorbij zou gaan.
Voor mij kan de doodsstaat van de mens niet realistisch mogelijk verkondigd worden. Ik kan voor een groot deel meegaan in de gereformeerde opvattingen over de uitverkiezing. Zeg maar, zoals Calvijn dat beschrijft. Maar met de leeruitspraken van 1931 heeft zich een machinerie in werking gezet, waarbij een koude logica (waar God Zelf Zich aan lijkt te moeten houden) alle warmte, kracht en dynamiek uit de verkondiging heeft weggehaald. Het heeft een godsbeeld opgeroepen dat geen enkele ruimte meer laat voor liefde en barmhartigheid, toch de kern van God en van het Evangelie. Men heeft zich neergelegd bij de vermeende realiteit dat er slechts weinig mensen zalig worden, ja zelfs in eigen kring zullen het er maar een paar zijn Is dat Bijbels? Ging Paulus met dit gevoel en met deze boodschap op zijn zendingsreizen?

De Bijbel heeft het tot schaamte van vele geestelijke leidslieden met zoveel woorden gezegd: het is mogelijk dat mensen door hen verhinderd worden, dat de toegang wordt geblokkeerd, dat er zware lasten worden opgelegd. Dan wordt het het werkzame bestanddeel van Gods toewending naar ons, Zijn liefde, niet gehoord, gezien of gevoeld.
Die ernstige waarschuwing komt nu eens niet af op de toehoorders, maar op de geestelijke voormannen.
Maar tot nu toe glijdt die kritiek van hen af als druppels van een eend. En ondertussen is men tevreden met het feit dat zich geen geloof in de gemeente aandient. En als het zich aandient, dan moeten we het eerst maar eens aankijken. Het kan best weer opnieuw een vergissing zijn.

Natuurlijk kun je hierover niet verder willen praten. Dat staat je vrij. Maar het gaat hier wel om een grote groep mensen die een godsdienst praktiseert (niet op basis van eigen keus maar door geboorte) waaruit geen enkele troost geput kan worden. Zeker, ze zullen houden van de vaste patronen van kerk en gemeenschap. Van de orde, van de rust, van de gewoonten, van het eigene, van elkaar. Ik doe daar niets aan af. Maar wat er aan ontbreekt, het enige nodige, dat is ook een zaak van gewoonte geworden. Dat we onbekeerd zijn en blijven. Dat we nog geen genade hebben ontvangen. Dat het niet normaal is als je iets over je eigen geloofservaringen te berde wilt brengen.
Weet je wat voor mensen je hiermee kweekt? Onverschillige mensen, die in de overlevingsmodus gaan. Die zich vanwege de enorme spagaat waarin ze verkeren maar het liefste bezig houden met de uiterlijkheden van kerk, werk en gezin en om die reden ook iedereen buiten eigen kring veroordelen. Die geloven in hun kerk, in hun dominee, in hun leefwijze, in hun leer.
Maar niet in Jezus Christus. Want dat kan daar niet. Dat mag daar niet. Dat gebeurt daar niet. Tenminste, niet echt, niet waarachtig.
Mijn vraag: als het niet in de gemeente van Christus gebeurt, waar dan wel?

Maar de mensen die God echt zoeken, voor wie het geen gewoonte is, die dit alles wel serieus nemen en verlangen naar rust in hun hart, die kunnen er niet mee leven. Dat is een grote pastorale nood. En die uit zich van tijd tot tijd in mensen die toch met stille tranen of met harde woorden vertrekken. En dan nagewezen worden.....en het verwijt krijgen dat ze zeker op een makkelijke manier willen geloven. Tevreden met het feit dat de eigen gemeenschap tenminste nog vol ongelovigen zit, zoals het hoort. Dan sluit de kring zich. Dan sluit de kring hen uit.

Zo langzamerhand vraag ik me met deze GGiN kerkverlaters af: waarom zouden wij als christenen langer met dergelijke ongelovigen een ongelijk span vormen?
Er schuilt ook een gevaar in om je teveel in te laten met mensen die wel het hoogste en het zwaarste woord hebben over kerk, geloof en de dingen van God, maar zelf geen geloof hebben.

Voor de goede orde, ik roep niemand op om onderlinge banden met mensen op te schorten. Maar mijn advies zou wel zijn om afscheid te nemen van het radicale leer-systeem en van de predikanten die het labyrint waarin mensen verdwalen in stand houden.

gravo


Wat ontzettend dom. En lelijk. En kwetsend. Laat dat gesprek inderdaad maar zitten als al zo duidelijk is dat je er niets van begrepen hebt. Gelukkig zit ik helemaal niet in die zogenaamde klem van jou, en de rest van je veroordelingen kloppen ook al niet.

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1908
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor gravo » 26 jul 2021 19:26

irmo schreef:Wat ontzettend dom. En lelijk. En kwetsend. Laat dat gesprek inderdaad maar zitten als al zo duidelijk is dat je er niets van begrepen hebt. Gelukkig zit ik helemaal niet in die zogenaamde klem van jou, en de rest van je veroordelingen kloppen ook al niet.

Irmo, fijn om te horen dat het goed met je gaat. Als het even kan deel ik graag mijn geloof met andere gelovigen. Zo hoort de gemeenschap der heiligen te functioneren. Maar ik wil wel eerlijk zijn. Vandaar mijn vraag of je geloof meer is dan louter een instemming met de leer van de kerk waar je aan verbonden bent. Wie ten diepste niet gelooft dat zijn of haar leven met Christus verborgen is bij God, kan dat moeilijk delen met een ander.
Ik hoop dat je een waar geloof hebt, zoals van de lange rij geloofsgetuigen uit het boek Hebreeën.

Het kan zijn dat je je niet in de klem bevindt die ik beschreven heb, maar toch zou je wel moeten begrijpen wat ik bedoel. Er is een enorme spanning tussen de uitspraken "wel te moeten" , maar "niet te kunnen".
Dat gaat zoals je weet over de bekering.
Als je deze spanning je hele leven hoort, zonder dat er een geestelijke opening komt, waarin je verlost wordt van de onmacht en de huiver voor ons uiteindelijke lot, heeft dat zo zijn consequenties.

De enige weg is de weg van geloof. Wie gelooft zal zalig worden. Dat geloof wordt gewekt als we begrijpen dat God ons hart doorgrondt en onze diepste zondige inborst ziet, maar ons ondanks dat toch niet alleen wil laten. Hij biedt ons Zijn Zoon. Het is deze onbegrijpelijke liefde waarmee Hij ons trekt en overhaalt om geloof te hechten aan Zijn Woord. Om Zijn aanbod nederig en vol verwachting aan te nemen, zoals velen hebben gedaan volgens de Bijbel. Daar hoort geen pietepeuterige zoektocht bij naar wie nu precies de eerste was of hoe dit nu chronologisch ging. Nee, het is een veel emotioneler moment. Denk nogmaals aan de Vader die Zijn verloren Zoon in de armen sluit.
Dat is het moment waarop alles op z'n plaats valt. Waarbij je je volledig overgeeft en je geloof niets anders meer is dan een stille dankbaarheid voor de goedheid die je overkomt.
Ik wens je deze alles veranderende ontmoeting met Christus toe. Die is namelijk onomkeerbaar. Een blijvende troost.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1908
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor gravo » 26 jul 2021 19:59

Lydia63 schreef:Nogmaals mijn vraag Gravo geloof Jij dat God Jezus heeft opgewekt?
Dat kan ik niet opmaken uit jou berichten.

Om even op je vraag te antwoorden. Ik noem mijzelf christen en de inhoud van mijn geloof kun je vinden in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dat is voor mij de belangrijkste belijdenis. Daarnaast ben ik vooral gericht op een innerlijk, bevindelijk, zo je wilt geestelijk of mystieke vorm van geloof. Dat heeft alles te maken met mijn bevindelijk gereformeerde achtergrond. Maar dat weerhoudt mij er verder niet van om zeer veel verschillende soorten christenen mijn broeder en zuster te noemen. Één Heere, één geloof, één doop. Het kenmerk van de ware christen is volgens mij dat hij in één heilige algemene christelijke kerk gelooft, de gemeenschap der heiligen. Wie zich opsluit in een kleine eigen kring en daarbuiten weinig andere christen waardeert gaat volgens mij in tegen deze belijdenis.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1908
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor gravo » 26 jul 2021 23:16

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere;
die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses;
en een eeuwig leven.
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
Lydia63
Sergeant
Sergeant
Berichten: 357
Lid geworden op: 02 mei 2021 15:51

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor Lydia63 » 27 jul 2021 07:29

gravo schreef:Om even op je vraag te antwoorden. Ik noem mijzelf christen en de inhoud van mijn geloof kun je vinden in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Dat is voor mij de belangrijkste belijdenis. Daarnaast ben ik vooral gericht op een innerlijk, bevindelijk, zo je wilt geestelijk of mystieke vorm van geloof. Dat heeft alles te maken met mijn bevindelijk gereformeerde achtergrond. Maar dat weerhoudt mij er verder niet van om zeer veel verschillende soorten christenen mijn broeder en zuster te noemen. Één Heere, één geloof, één doop. Het kenmerk van de ware christen is volgens mij dat hij in één heilige algemene christelijke kerk gelooft, de gemeenschap der heiligen. Wie zich opsluit in een kleine eigen kring en daarbuiten weinig andere christen waardeert gaat volgens mij in tegen deze belijdenis.

gravo


Dankjewel voor je openhartige antwoord Gravo.
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3149
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor benefietdiner » 27 jul 2021 07:43

gravo schreef:Benefietdiner, ik heb hetzelfde gevoelen. Ik heb ook vragen bij veel evangelische geluiden, waarbij de noties van verzoening, vergeving, schuld en zonde eigenlijk geheel en al achter het gordijn verdwijnen, omdat met leeft met een soort garantiebewijs dat in de kast ligt: ik heb Jezus (aangenomen), ik geloof, ik ben gered, dat is allemaal al lang geregeld.
En vervolgens heeft men tijd om aan allerhande "belangrijkere" dingen aandacht te geven: heiligmaking, de wederkomst, de eindtijd, wonderen en genezingen, spectaculaire successen en allerlei christelijke activiteiten die vaak erg lijken op wereldse festiviteiten.
Alsof Jezus een feest heeft georganiseerd waar we aan mee mogen doen. Gewoon lekker jezelf zijn.

De kern van het christelijk geloof is Jezus Christus, Middelaar Gods en der mensen. Jezus Christus en Die gekruisigd! Alles draait om de verzoening die nodig was om als mens voor God te kunnen bestaan. De tragiek van de mens, zijn zonden, zijn schuld, zijn onmacht en onverbeterlijkheid leidt tot het lijden en sterven van Jezus. Omdat Hij onze plaats inneemt. Dat offer, die zelfverloochening, die daad van liefde en trouw is de blauwdruk geworden voor alle christenen. Wij zijn niet goedkoop gered, maar door het bloed, door een offer.

Maar mijn reactie op de GGiN tekst ging toch vooral over de achterliggende, even kwalijke praktijk in dat kerkverband. Daar is het niet het party-christendom dat het zicht ontneemt op het werk en de betekenis van Jezus Christus, maar veelmeer het godsbeeld dat zo statisch en onbewegelijk is geworden dat zelfs de tranen die Jezus geschreid heeft, de liefde Die Hij tentoongespreid heeft, de vriendelijkheid waarmee Hij mensen heeft genodigd en geholpen, geheel en al in de koude doofpot van een logische uitverkiezingsleer is terechtgekomen. Hier wordt wel veel over zonde en schuld gesproken en dat gaat ook iedereen aan, maar zodra het over de verlossing gaat, over de kruisverdiensten, over het offer en de verzoening, over het nieuwe leven dat Christus heeft aangebracht door Zijn lijden, sterven en opstanding, dan is het opeens op niemand van toepassing, behalve op de man die het zo mooi vertellen kan. Zalig worden is een juridisch doolhof geworden, een bijna onbegaanbare weg vol hindernissen, terugslagen en vergissingen. Het gaat om de kleine lettertjes uit een contract. Niet meer om een Vader die op de uitkijk stond om zijn verloren zoon in de armen te sluiten.
Alle genade is van de genade af. Alle boodschap is uit de boodschap geschrapt. De vele geestelijke weldaden van Gods kinderen worden als hemelse cadeaus wel met kleurrijke woorden en gebaren geschilderd. Het kan niet op, maar...er zijn helemaal geen kinderen Gods in de zaal, dus er wordt aan niemand iets uitgedeeld. Onuitgepakt neemt de predikant ze weer mee, om er in de middagdienst weer volop over uit te weiden.
Jaar in, jaar uit.

Nou ja, je snapt het.

gravo

Gravo dank voor je gedegen antwoord, ik begrijp en snapt precies wat je bedoeld en kan er dus alleen maar amen op zeggen. Ook de enigszins humoristische toon in je antwoorden vind ik op de juiste manier toegepast. d:)b

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1250
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor ben db bd » 28 jul 2021 19:29

ik kan er niks aan doen, maar ik vind de bijdrage van gravo zéér goed, herkenbaar en voor wie horen wil, leerzaam tot eeuwig heil in onze lieve Heere Jezus Christus.
'Kom ik om dan kom ik om' zei Esther. En ze deed de ervaring op dat het goed was geweest, het risico dat ze had genomen.
Als ik de Heere Jezus zou kunnen stelen, dan zou ik dat zeker doen! Want die jongen welke een Bijbel stal mocht hem ook houden. :D
Heb je wel eens in het woordenboek gelezen wat geloven betekent? ' voor waar aannemen .' heerlijk simpel hè?! Prijs de Heer !!!
En uh, bekeren is een opdracht die je echt zelf moet doen hoor! Wedergeboren worden doet God. En natuurlijk mag je Zijn hulp vragen.
Wat gun ik die arme 'och mocht 't nog 'ns komme staen te gebeure'-slaven het inzicht: het IS gebeurd! Halleluja !
Huil gerust een keer over de menigvuldigheid uwer zondigheden, maar de opdracht is: "verblijdt u in de Heer, te allen tijde!" en nog eens: wederom .... Fil.4:4

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4501
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal.

Berichtdoor MoesTuin » 01 aug 2021 21:49

Duidelijk en heldere bijdragen van Gravo bij een interesante topic titel.

"Geestelijke inbrekers en geestelijke diefstal"

Hier zou een mooie 3 punten preek over gehouden kunnen worden met als 3e punt " Geestelijke Redding doorrrr het Geloof in Jezus de Christus"

Je zou kunnen stellen dat als punt 3 weggelaten wordt in de prediking of in de leer men zich dan reeds zich al schuldig maakt aan geestelijke diefstal ....
Tevens creeert men dan geestelijke armoede...
Dit kan echt een sluipmoordenaar in geestelijk opzicht zijn gedoopt in een vroom sausje van menselijke bedachte strikte regeltjes en voorwaarden.
De individuele mens zit vast geketend in de groepsdruk en de sociale gewenstheid dat dit nu eenmaal zo is en behoort te gaan en andere keuzes of standpunten worden niet getollereerd. De Heere klopt aan de deur zonder dat er open gedaan wordt (want zegt men voor de ander....."dat kan niet...dat is niet voor ons of voor jou")

geestelijke inbrekers wordt denk ik lastiger want als een mens reeds in Geloof in Christus is ben je beveiligd in Hem.....all risk verzekering eerbiedig gesteld.....niets of niemand kan jou dan meer roven van de Liefde van Christus .... reeds nu al op aarde....

Laten we ons met name focussen mocht hier een drie punten prediking van komen op punt 3.....

Geestelijke Redding.
God wil je in de Heer Jezus Redden door enkel jou Geloof in Hem en de heilige Geest zal dan komen wonen in jou hart en muren hindernissen geestelijke inbrekers, geestelijke rovers of wie of wat dan ook zijn dan totaal onbereikbaar zijn omdat je mag weten dat we ons weten geborgen tot in het hart in het Bloed van Christus en dat we gekocht en betaald zijn in en door Hem alleen.
Dan zijn we beveiligd tot in het hart en mogen we al reeds nu hemelburgers zijn hier op aarde en weten dat we op weg zijn naar de Hemelse Toekomst op het moment dat onze God en Vader Zijn Kinderen Thuis haalt.
Ja, dit is nu reeds al de Zekerheid van het Geloof!
En dan ga je zingen!
Hem alle lof en eer!
Omdat de dankbaarheid is daar waar Jezus redt en mensen geestelijk van dood, Levend maakt.

Psalm 56 vers 5 zingt daar inhoudelijk zo mooi vanPsalm 56 vers 5
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten