goede werken

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1792
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

goede werken

Berichtdoor gravo » 09 nov 2019 14:17

Mag ik eens een pleidooi houden voor goede werken?

We leven in een westerse samenleving waarin een aantal morele vanzelfsprekendheden verdwijnen. Onze waarheidsinstituten staan onder druk. Journalistiek, wetenschap en rechtsspraak komen steeds meer onder druk te staan, omdat velen hun eigen belang boven dat van anderen en boven dat van algemeen aanvaarde principes stellen. Een strikt Individualisme leidt al snel tot vormen van eigenwijsheid of erger, vormen van eigen gewin en onbeschaamd egoïsme. Normen en waarden die nodig zijn om het algemeen belang te dienen,worden door burgers én bestuurders steeds minder serieus genomen. We hebben er dure woorden voor gevonden, maar in de kern van de zaak leidt deze achteruitgang tot vormen van liegen, stelen, dreigen en voordringen. Uiteindelijk tot armoede, onveiligheid en geweld. De westerse samenleving lijkt af te brokkelen.

De leefregels van christenen zijn als het goed is ontleend aan de Wet van God, die in haar samenvatting altijd gaat om het liefhebben van de Ander / de ander. Praktischer wordt het als volgt verwoord in Matth. 7:12 (SV):
Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten.

Op vele plaatsen in het NT wordt gesproken over de houding die bij christenen past. En alles ligt in het verlengde van de bovenstaande 'gouden regel'.
Het gaat over betrouwbaarheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, gastvrijheid, goedheid, hulpvaardigheid, medemenselijkheid, aandacht voor anderen, met name voor hen die het moeilijk hebben. Over hulp voor weduwen en wezen. Over het vrede bewaren met de mensen. Over het nalaten van grove taal, van geroddel, van gemanipuleer (twist en tweedracht veroorzaken).
Aan handel en wandel van een christen kan gezien worden dat hij of zij leeft vanuit de liefde voor God, in de navolging van Jezus Christus.

Ik bedenk daarbij twee dingen. Daar kun je over discussiëren, maar het is wel mijn uitgangspunt:

1. De meeste christenen leven al zo.
2. Maar ook veel niet-christenen leven zo.

Het merendeel van de samenleving, ook die van een westerse samenleving die haar wortels niet langer kent, wil ook graag leven in een geordende samenleving, waar de wet wordt gehandhaafd en waar een normale veilige omgang tussen mensen de regel is.

Maar toch voelt het voor veel mensen nu niet zo. Er is kennelijk een invloedrijke minderheid die de maatschappij toch het gevoel en het imago bezorgt dat er van alles aan de hand is. Kleine groepen, elitair of juist uitzonderlijk crimineel, krijgen het blijkbaar voor elkaar om het vertrouwen in de instituties van politiek, handhaving en economie totaal weg te nemen. Er is grote onzekerheid. Bestuurders die falen of frauderen, politici die hun eigen belang nastreven, financiële instellingen en bedrijven die in hun strooptochten naar winst de belangen van anderen meedogenloos terzijde schuiven. We zijn niet meer veilig.
Kleine, vaak onzichtbare groepen hebben de macht en de middelen om een samenleving te ontwrichten. En de grootste angst is dan ook dat de burger die alle klappen opvangt daar voor zwicht en zich ook laat verleiden om het niet meer zo nauw te nemen met de regels. Zowel de geschreven regels (wetten) als de ongeschreven regels (de normen, waarden en de morele afwegingen). Onzekerheid en onveiligheid werpen mensen terug op zichzelf. Ze gaan zich isoleren, verdedigen. ze worden wantrouwig en cynisch. En daarmee wordt de maatschappij nog kouder en onmenselijker. Iedereen zorgt voor eigen behoud. Ieder voor zich.

Kerken, christenen zouden zich daarom weer eens moeten richten op het doen van goede werken. En beseffen waarom dat zo belangrijk is en wat die goede werken in onze samenleving concreet inhouden.
Het begrip "goede werken" moet uit het voortdurende theologische debat over goede werken versus genade gehaald worden en weer gebruikt gaan worden als het kenmerk waarmee christenen zich onderscheiden in de wereld.
We moeten elkaar opvoeden in, oproepen tot en wijzen op het belang van onze goede werken. Een samenleving gaat kapot als een basale vorm van trouw, rechtvaardigheid en barmhartigheid niet in de mensen aanwezig is.

Goede werken moeten gedaan worden! En kerken, gemeenten, christenen moeten er op toezien dat dat gebeurt!

Door zo weer het juiste handelen, de goede werken tot speerpunt te maken van de christelijke aanwezigheid in de samenleving kunnen we denk ik veel bijdragen.
Ten eerste zullen we er om worden gerespecteerd, maar ten tweede, we zullen ook aansluiting vinden bij de vele niet-gelovige mensen in onze samenleving die ook graag leven volgens regels van recht en medemenselijkheid. We zullen veel medestanders vinden! Veel herkenning. Veel instemming! Gelovigen en niet-gelovigen kunnen elkaar hierin vinden!

Uiteindelijk kan een samenleving in meerderheid instemmen met wat Paulus zegt in Rom. 12:21 (SV)
"Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede"

"Goede werken". In veel theologische debatten is dit lange tijd wellicht een verfoeilijk begrip geweest, omdat het de genade terzijde zou schuiven. En in een theologisch debat kan dat ook een terechte constatering zijn. Wij worden inderdaad niet zalig door onze goede werken.

Maar dit begrip is daarmee nog niet loos. Het heeft ook een functie buiten de vraag of we er wel of niet zalig mee worden.
Het is en blijft mijns inziens ook een krachtig en onmisbaar begrip in de uitoefening van de christelijke praktijk.
We hebben het meer dan ooit nú nodig, in ónze wereld, in ónze tijd.

gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: goede werken

Berichtdoor DeLange » 09 nov 2019 21:45

Klopt, als de wereld liefdeloos wordt, werkt de liefde aanstekelijk en aantrekkelijk. Nu juist steeds meer mensen onverschillig worden en dat oké gaan vinden.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: goede werken

Berichtdoor ben db bd » 13 nov 2019 20:39

Wij worden inderdaad niet zalig door onze goede werken.

Voor ons christenen ben ik het daar helemaal mee eens. Wij worden zalig door bekering en wedergeboorte. En omdat bekering nog slechts het jezelf omdraaien is, naar God toe en geboorte altijd slechts het begin van het leven is, en wedergeboorte dus het begin van geestelijk leven uit God, behoor je daarmee wel tot hen die zalig worden, erbij horen, maar is daarmee nog niets verdiend, om het maar eens duidelijk te stellen.

Persoonlijk heb ik er daarom grote moeite mee, dat in mijn gereformeerde cultuur constant in hoofdzaak gepreekt wordt over dat we toch vooral bekeerd moeten worden. Verreweg de meesten in mijn kerk zijn m.i. al jaren geleden bekeerd en dus -(ik zeg het beschroomd, vanwege gereformeerde remmingen)- ook wedergeboren. Het bekeren is ons werk, dat doe je op grond van Geloof, je snapt het en doet daarvan belijdenis, en logischerwijze is de wedergeboorte 100% Gods werk. (niemand kan zichzelf geboren doen worden.)

Nou kan ik op de computer niet met een concordantie omgaan en m'n oude 'Abraham Trommius' werkt zeer tijdrovend, dus excuus als ik zo geen Schriftplaatsen uit m'n hoofd weet. Maar een boreling heeft nog niets kunnen verdienen, doch een oude-van-dagen behoort in onze maatschappij zijn/haar/x sporen verdiend te hebben. En in het Koninkrijk der hemelen is dat echt niet anders hoor!
Eigenlijk behoren bekeringspreken vooral vanaf een kistje op straathoeken gebracht te worden, vind ik.
De meeste gelovigen behoren, gelet op de tijd, leraars te zijn geworden en geen kinderen die nog melk behoeven, klinkt het ergens.
"hij die op God vertrouwt, Zijn wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon." zingt de Psalm.
"zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood". hoor ik Jakobus ergens zeggen.
"En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo, als door vuur heen". (1 Kor.3)

ben db bd
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 02 okt 2013 16:04

Re: goede werken

Berichtdoor ben db bd » 13 nov 2019 21:28

gravo schreef o.a. ook:
Aan handel en wandel van een christen kan gezien worden dat hij of zij leeft vanuit de liefde voor God, in de navolging van Jezus Christus.
Ik bedenk daarbij twee dingen. Daar kun je over discussiëren, maar het is wel mijn uitgangspunt:
1. De meeste christenen leven al zo.
2. Maar ook veel niet-christenen leven zo

Het is die laatste zin welke mij tegenwoordig nogal boeit. Want we komen m.i. ook seculiere mensen tegen die goede werken verrichten. Paulus heeft het daar in Rom.2 over, weten we nog? En in Openbaring 20 worden ze naar hun werken geoordeeld, niet het geloof dat ze niet hebben ... (kunnen).
En omdat in Op.21 chronologisch de nieuwe hemel en de nieuwe aarde ingebracht worden, komen we hen als heidenvolken die zalig worden op de nieuwe aarde tegen, voor zover ze niet via het grote eindoordeel in het eeuwige vuur geworpen zijn.
Voor alle mensen geldt dus m.i. dat goede werken bepalend zullen zijn voor onze eeuwige toekomst. Voor christenen is het de bedoeling dat wij groeien naar een heiligmaking welke m.i. ons gereed maakt om als bruid opgenomen te kunnen worden in de hemel, ... of niet, ... dan lees ik nergens dat we toch nog een nieuw hemels opstandingslichaam zullen krijgen, zoals onderweg bij de opname.
Wel kom ik dan nog die schare van zielen die niemand tellen kan tegen (o.i. na de opname) in de hemel, maar dat zijn wel martelaren, zonder hoofd, die in hoofdstuk 20 toch weer een aardse bestemming krijgen, zij het wel een hoge.

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: goede werken

Berichtdoor Origenes » 14 nov 2019 07:52

Hoe staat het humanisme, dat ons door de politiek wordt opgelegd (orgaandonatie) in verhouding tot christelijke naastenliefde?
Ik denk dat we dat wel uit elkaar moeten houden. Of staan de werken der barmhartigheid op één lijn met het staatshumanisme?
Ik heb namelijk de indruk dat ook de kerken het één en het ander vereenzelvigen.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast