Wedergeboorte

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4254
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor naamloos » 22 aug 2019 13:33

ereunao schreef:Ja dat is nu precies het verschil tussen een puur voorwerpelijk verstandsgeloof en het geloof van Gods kinderen. Het verstandsgeloof heeft aan de letter genoeg maar het ware geloof kan alleen de zeilen hijsen, maar is en blijft afhankelijk van de wind van de Geest.
Iemand op zijn woord geloven houdt in dat je hem vertrouwd.
Wie wat bevindinkjes erbij wil hebben geeft daar mee aan dat hij God niet helemaal op zijn woord gelooft.
Je doet alsof de H.G. buiten het verstand om werkt, dat is helemaal niet het geval.
Het gaat niet om de vraag hoe je tot geloof gekomen bent, maar dat je tot geloof gekomen bent.
Wat een waar geloof is wordt dus niet afgeleidt uit de manier waarop je tot geloof gekomen bent, maar dat blijkt uit de vruchten zegt Jezus zelf.

Jij bent het niet die even voor God gaat bepalen wie een echt kind van Hem is.
Ga je maar eens afvragen uit welke geest die hoogmoedige arrogantie voortkomt.

ereunao schreef:‘Zo staat het in Gods Woord en dus is het ook voor mij zo’. Dat gaat zelfs zover als ik hier ook al tegengekomen ben dat als je niet genezen bent op het gebed dat je toch geloven moet dat je het wel bent, ook al verrek je van de pijn, anders maak je God tot een leugenaar! Een onnatuurlijk, dwangmatig geloof dat God niet van ons vraagt.
Je moet natuurlijk kijken naar de uitwerking van je geloof.
Vruchten voortbrengen die de bekering waardig zijn. En je weet zelf heel goed of iets alleen in je verstand zit of ook in je hart: Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?
En iemand die ziek is kan gewoon aan de uitwerking van zjin beterschap-geloof zien of ie wel of niet genezen is.
Gewoon realistisch blijven. Dat doe ik bij jouw @Euro-visie onnatuurlijk, dwangmatig, inlezend 'zo staat het in Gods Woord geloofs-theologie' ook.
Overigens lijkt dat geloof in beterschap terwijl je er niets van voelt en ziet best veel op op jouw geloof in wedergeboorte/geloof, waar je ook niets weet en niets hebt. Maar toch is het er allemaal wel, rara hoe kan dat? (daar heb ik nog steeds geen antwoord op)
Maar goed, als de uitwerking van jouw geloof goede vruchten zijn en een vernieuwd hart is het oké, dat dan weer wel.
Maar bij mij werkt zoiets navelstaren uit, en het besef dat ik Hem dan niet genoeg vertrouw om Hem op zijn woord te geloven.
Eerst wat van de Geest willen zien en ervaren voor je gelooft. Maar toevallig staat er dit: In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het ​evangelie​ uwer behoudenis, hebt gehoord (het geloof is uit het gehoor); in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook ​verzegeld​ met de ​heilige​ Geest​ der belofte.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4254
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor naamloos » 22 aug 2019 14:27

ereunao schreef:Dat doe ik hier met alle vrijmoedigheid omdat de verzoening door het bloed en de rechtvaardiging uit het geloof in oud- en nieuw testament exact dezelfde zijn. Maar de specifieke beloften van het verbond met Abraham passen alleen bij Israël, niet bij de Kerk .
Daarom vergeestelijk ik die dus niet, al is er soms niets mis met geestelijke toepassingen.
Hmm, ik zou eerder vrijpostig zeggen.
Bovendien ging het niet over het bloed der verzoening maar dat mensen die net wedrgeboren zijn niets weten en geloven.
ereunao schreef:Hier gaat het niet over pasgeborenen, maar over jonge gelovigen
Een paswedergeborene is ook een jonge gelovige.
ereunao schreef:die weten dat ze uit Adam afgesneden en in Christus overgeplant zijn. Dat was in die tijd het beginpunt, maar in onze geesteloze tijd vindt men dat of helemaal niet nodig of het wordt als het eindpunt en een bijzonder hoge stand in de genade gezien !
Hoe kom je daar nou bij. Bron?
ereunao schreef:Maar het is allebei fout; de waarheid ligt ook hier in het midden
Niks in het midden. Jezus is het startpunt. Hij is de weg, de waarheid en het leven.
Zodra je je in geloofsgehoorzaamheid aan hem hebt overgegeven leef je in Hem en Hij in jou. Dat komt niet halverwege pas.
Alle spreken over Boven komt van beneden, ook het spreken dat beweert van Boven te komen. (Kuitert)

ereunao

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ereunao » 22 aug 2019 20:11

naamloos:
iemand op zijn woord geloven houdt in dat je hem vertrouwd.
Wie wat bevindinkjes erbij wil hebben geeft daar mee aan dat hij God niet helemaal op zijn woord gelooft.
Je doet alsof de H.G. buiten het verstand om werkt, dat is helemaal niet het geval.
Het gaat niet om de vraag hoe je tot geloof gekomen bent, maar dat je tot geloof gekomen bent.
Wat een waar geloof is wordt dus niet afgeleidt uit de manier waarop je tot geloof gekomen bent, maar dat blijkt uit de vruchten zegt Jezus zelf.


Zo is het idd. Maar voor dat vertrouwen is nodig dat wij Hem leren kenen. En dat is meer dan de letterkennis van het Woord. Maar als ik hoor wat er hier voorbij komt: ‘Het staat zo in Gods Woord en daarom geloof ik het. Het is gewoon dom om niet te geloven, dan ga je verloren. En wij gaan natuurlijk veel liever naar de hemel als naar de hel, daarom geloven wij’. Dat is een eigengemaakt geloof, zo wordt het geloof tot een werk i.p.v. een gave Gods

Jij bent het niet die even voor God gaat bepalen wie een echt kind van Hem is.
Ga je maar eens afvragen uit welke geest die hoogmoedige arrogantie voortkomt.
Je moet natuurlijk kijken naar de uitwerking van je geloof.
Vruchten voortbrengen die de bekering waardig zijn. En je weet zelf heel goed of iets alleen in je verstand zit of ook in je hart: Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is?
En iemand die ziek is kan gewoon aan de uitwerking van zjin beterschap-geloof zien of ie wel of niet genezen is


Ik oordeel niet over iemands geloof, ik stel Gods Woord tot richtsnoer. En dat leert mij dat het geloof der uitverkorenen uit de vrucht gekend wordt. En dan is wel de 1e vrucht een heilige vreze en eerbied voor die hoge Majesteit. ‘Ben Ik een Vader, waar is mijn eer, ben ik een Heere, waar is mijn vreeze ?’(Mal.1:6) Men praat tegenwoordig over God en de Heere Jezus alsof ze met Hem op school gezeten hebben. Maar Johannes viel als dood aan Zijn voeten toen hij Hem zag. Ze lopen op hun klompen door het heiligdom. En in de gebeden is het net of ze een verlanglijstje voor sinterklaas indienen. ‘Wilt u dit en wilt u dat’ Maar geen gelovig als een arme zondaar schuilen achter en pleiten op het bloed van het Lam, pleiten op Gods beloften.Dat hebben we allang achter ons gelaten, dat is een gepasseerd station. We zijn immers ‘gelovigen’ en dus heiligen geworden? En zo vertrouwd men op zijn geloof i.p.v. door het geloof op de Heere. En intussen leeft men vrolijk met de wereld mee. ‘s morgens in de kerk of samenkomst en ‘s middags in het stadion of zelfs op de naaktstranden. En Carnaval en Halloween zijn ook ‘christelijke’ feesten geworden. De kerk heeft haar onderscheidingsvermogen verloren Men staat met die smartphone op en gaat er mee naar bed, verslonden door de huidige, Babylonische cultuur.

En denk nu vooral niet dat ik hier en bepaalde kerkelijke denominatie op het oog heb, dit is algemeen over heel ‘chr’ Nederland verspreid. En ik geloof hartelijk dat er altijd hoop is voor het gelovig overblijfsel dat de Heere vreest en voor zijn Woord beeft. En die worden ongetwijfeld ook in de evangelischr beweging gevonden, daar niet van. Maar verwacht van mij niet dat ik alle mensen die zich voor ‘gelovigen’ uitgeven onder Gods volk reken alleen omdat wij niet mogen oordelen en iedere belijder naar het oordeel der liefde voor een broeder en zuster moeten houden.
Hier zal ik het maar weer bij laten gr: ereunao

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1487
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 22 aug 2019 21:01

Waarschijnlijk was je vergeten om nog hier op te reageren Ereunao dus daarom heb ik het nogmaals gepost.
ereunao schreef:
Dat die pas later ontwikkeld is bewijst niet die leer voordien niet bestond, ze heeft altijd bestaan, ja van eeuwigheid is het Gods voornemen geweest alleen uit genade en door het kruis Zijn overwinning op satan, zonde en dood te bewijzen. En dan geloven er zovelen als er tot het eeuwige leven geordineerd zijn (Hand. 13:48)) Echter wel zo dat de mens zelf verantwoordelijk blijft voor zijn ongeloof. Dat krijg je nooit in een logisch systeem bij elkaar, dat moet je gewoon allebei laten staan.

Dat is idd. een conclusie achteraf, het gaat hier niet over Jakob en Ezau in persoon, maar over Israël en Edom dat toen al eeuwenlang zijn vijandschap tegen Israël bewezen had. Maar het is en blijft toch wel een waarheid voor ieder persoonlijk. En laten wij maar blij zijn dat er een eeuwige verkiezing is, anders kwam er geen mens, dan bleef de hemel leeg.!


Gods Woord spreekt Zichzelf nergens tegen en het is ook niet zo dat alles niet in 1 theologisch systeem bij elkaar zou passen.
Het is alleen jouw heilige huisjes die er voor zorgen dat je dingen leest op een manier die niet bedoeld zijn en als je dat overeind wilt houden dan past het dus inderdaad nooit.
Nu wil ik het ook geen systeem noemen, omdat het beter anders genoemd kan worden, namelijk God kennen door het onderhouden van een intieme relatie. En nee, een intieme relatie hebben met God is geen vies woord, hoewel sommige kerkelijke stromingen daar anders over denken.

ereunao schreef:Ik zeg ook niet dat ze dat werkelijk blijven want ze zijn wat hun staat betreft rechtvaardig in Christus. Maar wat hun practische toestand en beleving aangaat is het zo dat hoe meer genade hoe groter zondaar in beleving. Paulus noemt zich op zijn oude dag de voornaamste der zondaren. En dat zegt hij niet in de verleden, maar in de tegenwoordige tijd.

Hier gaan de mensen steeds mis in, door te kijken in het natuurlijke en niet naar wat God zegt.
Wanneer God zegt dat iets zo is dan is het zo. Wanneer er staat dat het gelovig gebed van de oudsten de lijder gezond zal maken dan is dat zo. En als we dan kijken dan zeggen we van nee we zien nog steeds dat de persoon niet volledig genezen is en dan verklaren we daarmee God tot leugenaar. Genezing is dus iets wat dan heeft plaatsgevonden maar wij zien dan niet altijd de fysieke uitwerking daarvan.
Dat zijn dus twee manieren van kijken, de ene zoals God het ziet en de ander zoals de mens het ziet met de natuurlijke ogen.
Het is dus niet zo dat hoe groter de genade de grotere zondaar in beleving maar juist grotere liefde naar Jezus toe, omdat Hij alles heeft afgewassen. Dat de wedergeboren mens nog dingen fout doet zal ik niet ontkennen, maar het is niet zo dat de wedergeboren mens geen keuze meer zou hebben om het goede te doen. De wedergeboren mens is juist weggehaald onder het juk van de slavernij aan de zonde, waarbij de mens alleen maar zonde kon doen. Echt moeilijk is de kwestie van Paulus eigenlijk helemaal niet over het allergrootste der zondaars zijn. Het is een kwestie van goed lezen wat er staat en de manier zoals jij het leest doe je geen recht aan de betekenis zoals Paulus heeft bedoeld en dat komt door de heilige huisjes die in jouw theologische systeem zijn opgebouwd. Het is niet zo dat je altijd met schuld en schaamte moet blijven rondlopen want ook daarvan heeft Jezus de wedergeboren mens bevrijdt. Wij zijn in dit leven zoals Jezus nu is, dat staat gewoon ook in de Bijbel.
En Jezus heeft geen schuld en geen schaamte. Maar goed ik zal een poging doen om het je te laten zien wat Paulus bedoelde en wellicht durf je dan zo eerlijk te zijn tegen jezelf om te erkennen dat jouw heilige huisje gewoon aan de kant geschoven kan worden en kom je er achter wat het betekend om echt vrij te zijn in Christus.

Er staat in 1 Tim 1: 15 B:
Dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste laats inneem.
Hierop baseer jij je conclusie maar graag lees ik het eerste deel er ook nog bij:
1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard,......
Wat betekend het eerste woord van het vers ? Dat er gewezen wordt op iets namelijk dat er wat aangewezen wordt en dan wijs je er op en zeg je van kijk, dit..... en dan moeten we dus nog verder terug in het tekst gedeelte.
Lees 1 Tim. 1 : 12 - 14:
Ik breng dank aan Hem, die mij kracht gegeven heeft, Jezus Christus onze Here, dat Hij mij getrouw geacht heeft, daar Hij mij de bediening gesteld heeft, 13 hoewel ik VROEGER een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was. MAAR.....mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde van Christus Jezus.

Paulus zegt dus niet van ik ben nu 1 der grootste zondaars maar vroeger was hij dat.
Wat is een getoruw woord en alle aanneming waard ?? Dat Jezus de zonden weg doet door Zijn genade.
De zonde staat dus helemaal nergens centraal maar de liefde en de genade staan centraal.

Het gaat om de ontferming die aan Paulus is bewezen en daarvan is hij dus getuige dat hij die genade zelf heeft ondervonden in zijn eigen leven.
En aangezien Paulus behoorlijk veel zonde gedaan had is aan hem dus ook overvloedig genade en liefde bewezen en daar wijst Paulus dus ook op steeds meer en meer. En die vele zonden die vallen weg door de overvloedige liefde en genade. Hij wijst dus niet op hoe groot hij was als zondaar en al helemaal niet hoe groot hij zou denken dat zijn zonden nu zouden zijn ten tijde dat hij het schreef maar hij getuigde continu van de HUIDIGE VRIJHEID die Paulus mocht ervaren door dat Jezus Christus gekomen was.
Het is dus niet nodig om met je zonden en je schuld en je schuldgevoel te blijven zitten, ondanks dat jouw heilige huisje in je theologie dat zeggen dat je dat je hele leven maar moet ervaren hoe erg je wel zou zijn als zondaar en dat je maar je hele leven lang je zonde moet leren kennen.
Nee, je moet juist iedere keer als jij je zondig en vies en vuil voelt Jezus meer leren kennen, en Zijn Liefde en overvloedige genade, voor JOU.

Zonde en schuld is weggewassen en alles is gegooid in het diepste der zee staat er geschreven dus waarom zou dat zijn ?
Om ze elke keer maar weer naar boven te halen en te herdenken ?
Nee het is beter passend bij de identiteit van de kinderen van God om elke keer te herdenken hoe groot de ontfermende liefde van God is geweest aan ons en dat we daarom geen zondaars meer zijn maar Heiligen, Koningen en priesters van de allerhoogste God. En we worden dan niet alleen kinderen van God genoemd, nee WE ZIJN HET OOK !


ereunao schreef:Daar ging het niet over, het ging over jouw bewering dat de gelovigen onder het O.T. niet wedergeboren konden zijn en toch gelovig. En ik betwijfel of naamloos dat met je eens is.
En ik heb ook niet gezegd dat God die wedergeboorte niet wil integendeel, ik lees dat God wil dat alle mensen zalig worden. (2Tim.2:3) Maar dan gaat het over zijn geopenbaarde wil, niet over zijn verborgen raadsbesluiten.gr: ereunao


Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest in je wonen en gaat nooit meer weg. Dat kon dus alleen vanaf het moment dat de Heilige Geest was uitgestort. Als je goed leest in Gods Woord en je leert Hem kennen meer en meer dan ga je zien dat er helemaal geen enkele zaak meer verborgen is voor de gelovigen dus dat er geen verborgen raadsbesluiten zijn. Alles staat gewoon duidelijk in Gods Woord vermeld, alleen dat zien de meeste mensen niet omdat hun theologische heilige huisjes in de weg staan. In Christus heeft God aan ons namelijk alles geopenbaard !
Theologische dogma's over de verborgen raadebesluiten komen gewoon door het zelf niet kunnen zien van wie God is en wat Zijn karakter is, dus die zijn geschreven vanuit het NIET KENNEN van God.

ereunao

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ereunao » 23 aug 2019 10:05

Veendam:
Gods Woord spreekt Zichzelf nergens tegen en het is ook niet zo dat alles niet in 1 theologisch systeem bij elkaar zou passen.
Het is alleen jouw heilige huisjes die er voor zorgen dat je dingen leest op een manier die niet bedoeld zijn en als je dat overeind wilt houden dan past het dus inderdaad nooit.
Nu wil ik het ook geen systeem noemen, omdat het beter anders genoemd kan worden, namelijk God kennen door het onderhouden van een intieme relatie. En nee, een intieme relatie hebben met God is geen vies woord, hoewel sommige kerkelijke stromingen daar anders over denken.
Bij de wedergeboorte komt de Heilige Geest in je wonen en gaat nooit meer weg. Dat kon dus alleen vanaf het moment dat de Heilige Geest was uitgestort. Als je goed leest in Gods Woord en je leert Hem kennen meer en meer dan ga je zien dat er helemaal geen enkele zaak meer verborgen is voor de gelovigen dus dat er geen verborgen raadsbesluiten zijn. Alles staat gewoon duidelijk in Gods Woord vermeld, alleen dat zien de meeste mensen niet omdat hun theologische heilige huisjes in de weg staan. In Christus heeft God aan ons namelijk alles geopenbaard !
Theologische dogma's over de verborgen raadebesluiten komen gewoon door het zelf niet kunnen zien van wie God is en wat Zijn karakter is, dus die zijn geschreven vanuit het NIET KENNEN van God.


De verborgenheid des Heeren is voor degenen die Hem vrezen (ps 25) Maar als die ‘intieme relatie’waar jij je op beroept en beroemt je er toe brengt je in te beelden dat je in de verborgen raadsbesluiten Gods gezien hebt is dat alleen tot schade. Abraham is een vriend Gods genaamd geweest, maar als hij met Hem spreekt belijdt hij slechts stof en as te zijn ( Gen.18 ). Johannes was de meest geliefde discipel, maar valt als dood aan Zijn voeten als hij Hem ziet. Nooit mag die relatie er toe leiden de afstand tussen de Schepper en het schepsel uit het oog te verliezen. Paulus spreekt in dit verband over eerbied en godvruchtigheid omdat God een verterend vuur is, De Schriifr kent wel degelijk het onderscheid tussen de geopenbaarde wil en de voor ons verborgen raad Gods. Want als dat het Gods absolute wil was zouden alle mensen werkelijk zalig worden. Want wie heeft Zijn wil wederstaan?(Rom.9) Maar Paulus antwoordt hierop: ‘Wie zijt gij o mens?’ Paulus wist de verkiezing van de Thessalonicensen.( (1Thess.1:4) Niet omdat hij in Gods raad gezien had, maar omdat hij de vruchten van zijn prediking en hun geloof gezien had.
Het geloof is het geloof der uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader (1Petr 1;2) Uiteindelijk worden alleen de uitverkorenen zalig. Maar het is de Remonstrant die de zaligheid in de handen van de mens legt en afhankelijk van zijn geloof maakt. Maar het geloof is niet de oorzaak van de verkiezing, maar andersom, de verkiezing is de diepste oorzaak van het geloof. Maar wij moeten niet daar, maar bij de roeping beginnen, wij behoeven van tevoren niet te weten of wij wel of niet uitverkoren zijn. En die roeping is algemeen en strekt zich uit tot allen die het evangelie horen. Je dwaalt hier dus zeer, niet wetende de Schriften.gr: ereunao

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1487
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 23 aug 2019 10:49

ereunao schreef:De verborgenheid des Heeren is voor degenen die Hem vrezen (ps 25) Maar als die ‘intieme relatie’waar jij je op beroept en beroemt je er toe brengt je in te beelden dat je in de verborgen raadsbesluiten Gods gezien hebt is dat alleen tot schade. Abraham is een vriend Gods genaamd geweest, maar als hij met Hem spreekt belijdt hij slechts stof en as te zijn ( Gen.18 ). Johannes was de meest geliefde discipel, maar valt als dood aan Zijn voeten als hij Hem ziet. Nooit mag die relatie er toe leiden de afstand tussen de Schepper en het schepsel uit het oog te verliezen. Paulus spreekt in dit verband over eerbied en godvruchtigheid omdat God een verterend vuur is, De Schriifr kent wel degelijk het onderscheid tussen de geopenbaarde wil en de voor ons verborgen raad Gods. Want als dat het Gods absolute wil was zouden alle mensen werkelijk zalig worden. Want wie heeft Zijn wil wederstaan?(Rom.9) Maar Paulus antwoordt hierop: ‘Wie zijt gij o mens?’ Paulus wist de verkiezing van de Thessalonicensen.( (1Thess.1:4) Niet omdat hij in Gods raad gezien had, maar omdat hij de vruchten van zijn prediking en hun geloof gezien had.
Het geloof is het geloof der uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader (1Petr 1;2) Uiteindelijk worden alleen de uitverkorenen zalig. Maar het is de Remonstrant die de zaligheid in de handen van de mens legt en afhankelijk van zijn geloof maakt. Maar het geloof is niet de oorzaak van de verkiezing, maar andersom, de verkiezing is de diepste oorzaak van het geloof. Maar wij moeten niet daar, maar bij de roeping beginnen, wij behoeven van tevoren niet te weten of wij wel of niet uitverkoren zijn. En die roeping is algemeen en strekt zich uit tot allen die het evangelie horen. Je dwaalt hier dus zeer, niet wetende de Schriften.gr: ereunao


God maakte in het OT al alle zaken bekend aan de profeten voor Hij dingen ging doen.
Gods Wil is geopenbaard in Christus en dat is volledig. We hebben geen gesloten Hemel meer maar we leven door het geloof en de relatie met Hem onder de open Hemel en alle is voor ons zichtbaar, behalve als daar mega heilige huisjes voor staan.

Nergens staat er trouwens in de Schriften dat God een verterend vuur is waar Zijn kinderen door verteerd worden.
God wil helemaal geen afstand tussen Hemzelf en Zijn kinderen. Je zegt toch ook niet dat Adam met God wandelde door er 30 meter achterna te gaan omdat hij wel afstand moest bewaren ? En Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht dus hoezo gepaste afstand ? En wil jij dan de afstand bepalen die Zijn kinderen van Hem in acht moeten nemen ?

Nee God is net zoals de Vader van de verloren zoon, Hij komt Zijn kinderen tegemoet en omhelst ze en daarom is God voor mij altijd dichtbij, rondom mij en om mij heen en zelfs IN mij. Hoezo afstand ?

Zelfs de Schriften zijn jou niet duidelijk door niet te weten wat er bedoeld wordt met de hele uitverkiezing, die zo simpel is.
Tijdens de eerste "vergadering" van God en de Zoon en de Heilige Geest zeiden ze: Laat Ons mensen maken.
En dan zie je dat alles al klaar was voor het allemaal begon, namelijk het Lam Gods, voor ons geslacht VOOR DE GRONDLEGGING DER WERELD.
Dan zie je dat voor iedereen het aanbod staat omdat God geen aanzien des persoons kent.
Dat is volledig in lijn met dat God zegt dat Hij wil dat ALLE mensen behouden worden.
Wij hoeven dus nooit te twijfelen of wij wel bestemd zijn tot behoud, omdat alle mensen dat zijn.
Het is alleen de reaktie van de mens over dat aanbod waar de kneep zit.

God vraagt van de mens nooit iets waar de mens niet toe in staat is.
Vraag dan als mens nooit iets aan God wat je zelf moet doen, namelijk het Evangelie aannemen en Jezus volgen en vrucht dragen.
De verkiezing is dan ook nooit de aanleiding van het geloof, omdat anders iedereen metterdaad tot geloof zou komen en dat is niet wat we zien.
De roeping is algemeen, het aanbod is algemeen en de uitverkiezing is algemeen, en Gods beloften zijn ook algemeen, met dien verstande dat de mens dan wel Abba Vader moet leren zeggen door de inwoning van de Heilige Geest.
En nee daarmee dwaal ik niet, want ik ken Hem van aangezicht tot aangezicht en ik ken Zijn Woord.

En de remonstranten bedoelden helemaal niet dat de zaligheid afhankelijk is van het geloof, maar dat de mens niet de zaligheid zal zien zonder geloof en om te geloven moet je wel het Evangelie gevolg geven met het aannemen van het aanbod dat in Christus is gedaan anders zal je het nooit eigen worden. Jezus zei ook van als iemand niet wederomgeboren wordt dan zal hij het Koninkrijk niet zien.

ereunao

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ereunao » 23 aug 2019 19:01

Veendam:
Dan zie je dat voor iedereen het aanbod staat omdat God geen aanzien des persoons kent.
Dat is volledig in lijn met dat God zegt dat Hij wil dat ALLE mensen behouden worden.
Wij hoeven dus nooit te twijfelen of wij wel bestemd zijn tot behoud, omdat alle mensen dat zijn.

er:Ik heb toch ook gezegd dat het de geopenbaarde wil van God is dat alle mensen zalig worden

V:Het is alleen de reaktie van de mens over dat aanbod waar de kneep zit.
God vraagt van de mens nooit iets waar de mens niet toe in staat is.
O nee, als Jezus roept ‘Lazarus kom uit bewijst dat dan dat een dode uit ziczelf in staat is om op te staan als hij maar wil? Dan zouden er maar weinig doden meer in de graven zijn! Jij besluit uit het bevel tot het vermogen van de mens. Maar Gods Woord zelf is een daad waar de kracht tot opstaan in ligt.
Vraag dan als mens nooit iets aan God wat je zelf moet doen, namelijk het Evangelie aannemen en Jezus volgen en vrucht dragen.
De verkiezing is dan ook nooit de aanleiding van het geloof, omdat anders iedereen metterdaad tot geloof zou komen en dat is niet wat we zien.
De roeping is algemeen, het aanbod is algemeen en de uitverkiezing is algemeen, en Gods beloften zijn ook algemeen, met dien verstande dat de mens dan wel Abba Vader moet leren zeggen door de inwoning van de Heilige Geest.

er:Die roeping is dus wel algemeen, maar de uitverkiezing niet. Als die algemene roeping voldoende was zouden alle mensen die het evangelie horen ook metterdaad geloven en zich bekeren. Maar nu paart God alleen bij de uitverkorenen de wederbarende werking van de H.Geest. Dit tot ergernis van het vrome vlees dat meent met een zelf gemaakt geloof ook nog wel iets tot zijn behoud te kunnen doen. Maar Gods volk leert belijden: ‘Door u door U alleen om het eeuwig welbehagen
.
V:En nee daarmee dwaal ik niet, want ik ken Hem van aangezicht tot aangezicht en ik ken Zijn Woord.
En de remonstranten bedoelden helemaal niet dat de zaligheid afhankelijk is van het geloof, maar dat de mens niet de zaligheid zal zien zonder geloof en om te geloven moet je wel het Evangelie gevolg geven met het aannemen van het aanbod dat in Christus is gedaan anders zal je het nooit eigen worden. Jezus zei ook van als iemand niet wederomgeboren wordt dan zal hij het Koninkrijk niet zien.

er: Dat het aannemen van het geloof als middel noodzakelijk is bewijst niet dat daar de diepste oorzaak ligt, die lIgt in de uitverkiezing en nergens anders. SOLI DEO GLORIA!
( En wie Hem van aangezicht tot aangezicht kent moet minstens ook Zijn woord kennen. En dan nog pretendeer jij hier verder te zijn dan Paulus die verklaart nog als door een spiegel in een duistere reden te zien. Pas als het volmaakte zal gekomen zijn zullen wij van aangezicht tot aangezicht zien.( 1kor.13 ) ik vrees dus dat je bij inbeeldingen leeft)

ereunao

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ereunao » 23 aug 2019 19:02

Veendam:
Dan zie je dat voor iedereen het aanbod staat omdat God geen aanzien des persoons kent.
Dat is volledig in lijn met dat God zegt dat Hij wil dat ALLE mensen behouden worden.
Wij hoeven dus nooit te twijfelen of wij wel bestemd zijn tot behoud, omdat alle mensen dat zijn.

er:Ik heb toch ook gezegd dat het de geopenbaarde wil van God is dat alle mensen zalig worden

V:Het is alleen de reaktie van de mens over dat aanbod waar de kneep zit.
God vraagt van de mens nooit iets waar de mens niet toe in staat is.
O nee, als Jezus roept ‘Lazarus kom uit bewijst dat dan dat een dode uit ziczelf in staat is om op te staan als hij maar wil? Dan zouden er maar weinig doden meer in de graven zijn! Jij besluit uit het bevel tot het vermogen van de mens. Maar Gods Woord zelf is een daad waar de kracht tot opstaan in ligt.
Vraag dan als mens nooit iets aan God wat je zelf moet doen, namelijk het Evangelie aannemen en Jezus volgen en vrucht dragen.
De verkiezing is dan ook nooit de aanleiding van het geloof, omdat anders iedereen metterdaad tot geloof zou komen en dat is niet wat we zien.
De roeping is algemeen, het aanbod is algemeen en de uitverkiezing is algemeen, en Gods beloften zijn ook algemeen, met dien verstande dat de mens dan wel Abba Vader moet leren zeggen door de inwoning van de Heilige Geest.

er:Die roeping is dus wel algemeen, maar de uitverkiezing niet. Als die algemene roeping voldoende was zouden alle mensen die het evangelie horen ook metterdaad geloven en zich bekeren. Maar nu paart God alleen bij de uitverkorenen de wederbarende werking van de H.Geest. Dit tot ergernis van het vrome vlees dat meent met een zelf gemaakt geloof ook nog wel iets tot zijn behoud te kunnen doen. Maar Gods volk leert belijden: ‘Door u door U alleen om het eeuwig welbehagen
.
V:En nee daarmee dwaal ik niet, want ik ken Hem van aangezicht tot aangezicht en ik ken Zijn Woord.
En de remonstranten bedoelden helemaal niet dat de zaligheid afhankelijk is van het geloof, maar dat de mens niet de zaligheid zal zien zonder geloof en om te geloven moet je wel het Evangelie gevolg geven met het aannemen van het aanbod dat in Christus is gedaan anders zal je het nooit eigen worden. Jezus zei ook van als iemand niet wederomgeboren wordt dan zal hij het Koninkrijk niet zien.

er: Dat het aannemen van het geloof als middel noodzakelijk is bewijst niet dat daar de diepste oorzaak ligt, die lIgt in de uitverkiezing en nergens anders. SOLI DEO GLORIA!( sorry, maar de quote werkt niet)
( En wie Hem van aangezicht tot aangezicht kent moet minstens ook Zijn woord kennen. En dan nog pretendeer jij hier verder te zijn dan Paulus die verklaart nog als door een spiegel in een duistere reden te zien. Pas als het volmaakte zal gekomen zijn zullen wij van aangezicht tot aangezicht zien.( 1kor.13 ) ik vrees dus dat je bij inbeeldingen leeft)

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1487
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 23 aug 2019 19:46

ereunao schreef:V: Dan zie je dat voor iedereen het aanbod staat omdat God geen aanzien des persoons kent.
Dat is volledig in lijn met dat God zegt dat Hij wil dat ALLE mensen behouden worden.
Wij hoeven dus nooit te twijfelen of wij wel bestemd zijn tot behoud, omdat alle mensen dat zijn.

er:Ik heb toch ook gezegd dat het de geopenbaarde wil van God is dat alle mensen zalig worden

REAKTIE: Ja God wil dat ieder mens behouden gaat worden, maar ondanks die grote liefde heeft God Zichzelf beperkt in sommige dingen door keuzevrijheid te geven aan de mens om of wel of niet op het genade aanbod in te gaan.

V:Het is alleen de reaktie van de mens over dat aanbod waar de kneep zit.
God vraagt van de mens nooit iets waar de mens niet toe in staat is.

ER: O nee, als Jezus roept ‘Lazarus kom uit bewijst dat dan dat een dode uit ziczelf in staat is om op te staan als hij maar wil? Dan zouden er maar weinig doden meer in de graven zijn! Jij besluit uit het bevel tot het vermogen van de mens. Maar Gods Woord zelf is een daad waar de kracht tot opstaan in ligt.

REAKTIE: Het bewijs zelf dat als Jezus Lazarus roept om uit te komen dat zelfs een dode daartoe in staat is.
Maar het genadeaanbod is niet voor de doden waarvan ook het lichaam dood is, maar slechts in dit leven is dat aanbod van kracht.
Wijs je dat aanbod af in dit leven dan heb je het er zelf naar gemaakt en zit je zelf met de consequenties van je eigen daden.


V: Vraag dan als mens nooit iets aan God wat je zelf moet doen, namelijk het Evangelie aannemen en Jezus volgen en vrucht dragen.
De verkiezing is dan ook nooit de aanleiding van het geloof, omdat anders iedereen metterdaad tot geloof zou komen en dat is niet wat we zien.
De roeping is algemeen, het aanbod is algemeen en de uitverkiezing is algemeen, en Gods beloften zijn ook algemeen, met dien verstande dat de mens dan wel Abba Vader moet leren zeggen door de inwoning van de Heilige Geest.

er:Die roeping is dus wel algemeen, maar de uitverkiezing niet. Als die algemene roeping voldoende was zouden alle mensen die het evangelie horen ook metterdaad geloven en zich bekeren. Maar nu paart God alleen bij de uitverkorenen de wederbarende werking van de H.Geest. Dit tot ergernis van het vrome vlees dat meent met een zelf gemaakt geloof ook nog wel iets tot zijn behoud te kunnen doen. Maar Gods volk leert belijden: ‘Door u door U alleen om het eeuwig welbehagen.

REAKTIE: God laat iedereen wederomgeboren worden die het Evangelie van genade aanvaard !!
Dit tot ergenis van het vrome vlees die zich er op voor staat het volk van God te zijn en dat er buiten hen om geen zaligheid is, en dat het vrome vlees maar nooit moet zeggen dat ze zalig zijn geworden. Nee want dat hoor je niet te zeggen van jezelf volgens het vrome vlees.
En als het genadeaanbod voor allemensen zou gelden dan voelt het vrome vlees zich niet meer bijzonder, omdat het stiekum toch eer in zichzelf wil vinden dat ze meer zijn dan dat stelletje zondaars die niet in de kerk komen.


V:En nee daarmee dwaal ik niet, want ik ken Hem van aangezicht tot aangezicht en ik ken Zijn Woord.
En de remonstranten bedoelden helemaal niet dat de zaligheid afhankelijk is van het geloof, maar dat de mens niet de zaligheid zal zien zonder geloof en om te geloven moet je wel het Evangelie gevolg geven met het aannemen van het aanbod dat in Christus is gedaan anders zal je het nooit eigen worden. Jezus zei ook van als iemand niet wederomgeboren wordt dan zal hij het Koninkrijk niet zien.

er: Dat het aannemen van het geloof als middel noodzakelijk is bewijst niet dat daar de diepste oorzaak ligt, die lIgt in de uitverkiezing en nergens anders. SOLI DEO GLORIA!
( En wie Hem van aangezicht tot aangezicht kent moet minstens ook Zijn woord kennen. En dan nog pretendeer jij hier verder te zijn dan Paulus die verklaart nog als door een spiegel in een duistere reden te zien. Pas als het volmaakte zal gekomen zijn zullen wij van aangezicht tot aangezicht zien.( 1kor.13 ) ik vrees dus dat je bij inbeeldingen leeft)


REAKTIE: De uitverkiezing is NIET dat God een deel van de mensen voorbestemd heeft om verloren te gaan en dat God hen daarom nooit wederomgeboren zou willen laten worden.
Nee het is de keuzevrijheid die God aan de mens gaf om te antwoorden op Zijn roepstem.
Door dat te ontkennen zeg je eigenlijk zelf ook dat de mens niet eens in staat is om tegen God te zeggen: Ik geef mij over Heer.

ereunao

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ereunao » 24 aug 2019 12:46

Veendam:
REAKTIE: De uitverkiezing is NIET dat God een deel van de mensen voorbestemd heeft om verloren te gaan en dat God hen daarom nooit wederomgeboren zou willen laten worden.
Nee het is de keuzevrijheid die God aan de mens gaf om te antwoorden op Zijn roepstem.
Door dat te ontkennen zeg je eigenlijk zelf ook dat de mens niet eens in staat is om tegen God te zeggen: Ik geef mij over Heer.


Die conclusie is fout; Gods Woord leert nadrukkelijk de dat uitverkiezing van eeuwigheid is , maar nergens dat ook de verwerping van eeuwigheid is.
Rom.9:22 :’ En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;
23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?’
In vs. 22 staat dus dat de vaten des toorns tot het verderf bereid zijn (n.l. door hun eigen zonde) maar niet dat ze zoals de vaten der bamhartigeheid door God tot de rijkdom Zijner heerlijkheid tot het verderf tevoren bereid zijn. Maar deze schijnbare tegenstrijdigheid wil het verstand niet aan, in de natuurlijke mens is niets dan vijandschap tegen God. Intussen mogen we blij zijn dat er een eeuwige verkiezing is, anders werd er gen mens zalig, dan bleef de hemel leeg. De gevallen mens is idd. negens toe in staat als tot zonde. Als hij zover komt dat hij zich overgeeft dan heeft de Geest Gods tevoren zijn wil omgebogen. Van Lydia lezen wij dat de Heere haar hart geopend heeft, dat was dus een zuivere Godsdaad vooraf, waardoor zij in staat was het evangelie te geloven en aan te nemen. En ook in Hand.13: 48 zien wij dat de verkiezing als de eerste oorzaak aan het geloof vooraf gaat. Niets van de mens bij. Maar dit is een ergernis voor de godsdienst die meent er zelf ook nog iets aan te kunnen doen. Maar zo beroven wij God van Zijn eer. gr: ereunao

de passant
Sergeant
Sergeant
Berichten: 321
Lid geworden op: 15 okt 2014 12:16

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor de passant » 24 aug 2019 13:07

Henk Binnendijk zegt het heel duidelijk!: https://youtu.be/m1A-16pquJE?t=345

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1487
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 24 aug 2019 16:50

ereunao schreef:Veendam:


Die conclusie is fout; Gods Woord leert nadrukkelijk de dat uitverkiezing van eeuwigheid is , maar nergens dat ook de verwerping van eeuwigheid is.
Rom.9:22 :’ En of God, willende Zijn toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns, tot het verderf toebereid;
23 En opdat Hij zou bekend maken den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?’
In vs. 22 staat dus dat de vaten des toorns tot het verderf bereid zijn (n.l. door hun eigen zonde) maar niet dat ze zoals de vaten der bamhartigeheid door God tot de rijkdom Zijner heerlijkheid tot het verderf tevoren bereid zijn. Maar deze schijnbare tegenstrijdigheid wil het verstand niet aan, in de natuurlijke mens is niets dan vijandschap tegen God. Intussen mogen we blij zijn dat er een eeuwige verkiezing is, anders werd er gen mens zalig, dan bleef de hemel leeg. De gevallen mens is idd. negens toe in staat als tot zonde. Als hij zover komt dat hij zich overgeeft dan heeft de Geest Gods tevoren zijn wil omgebogen. Van Lydia lezen wij dat de Heere haar hart geopend heeft, dat was dus een zuivere Godsdaad vooraf, waardoor zij in staat was het evangelie te geloven en aan te nemen. En ook in Hand.13: 48 zien wij dat de verkiezing als de eerste oorzaak aan het geloof vooraf gaat. Niets van de mens bij. Maar dit is een ergernis voor de godsdienst die meent er zelf ook nog iets aan te kunnen doen. Maar zo beroven wij God van Zijn eer. gr: ereunao


Dus jij zegt iedereen die voortbestemd was om te geloven die kwam tot geloof OMDAT ze uitverkoren waren.
De mensen die niet uitverkoren waren die kwamen niet tot geloof maar dat was niet omdat ze voorbestemd waren om verloren te gaan maar alleen omdat ze niet uitverkoren waren ??

ereunao

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ereunao » 24 aug 2019 20:33

Veendam:
Dus jij zegt iedereen die voortbestemd was om te geloven die kwam tot geloof OMDAT ze uitverkoren waren.
De mensen die niet uitverkoren waren die kwamen niet tot geloof maar dat was niet omdat ze voorbestemd waren om verloren te gaan maar alleen omdat ze niet uitverkoren waren ??


Ook deze conclusie is fout; de verwerping is niet op gelijke wijze de oorzaak van het verloren gaan als de verkiezing van de zaligheid. Er gaat niemand verloren omdat hij niet uitverkoren was, maar om zijn zonde. Anderzijds is het geloof het geloof der uitverkorenen, zij en zij alleen komen daadwerkelijk tot geloof. Dat is de leer van de Schrift. Maar het verstand verzet zich hiertegen, kan dit niet begrijpen, Gods volk ook niet, dat leert het aanbidden. gr: ereunao

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1487
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 24 aug 2019 23:14

ereunao schreef:
Ook deze conclusie is fout; de verwerping is niet op gelijke wijze de oorzaak van het verloren gaan als de verkiezing van de zaligheid. Er gaat niemand verloren omdat hij niet uitverkoren was, maar om zijn zonde. Anderzijds is het geloof het geloof der uitverkorenen, zij en zij alleen komen daadwerkelijk tot geloof. Dat is de leer van de Schrift. Maar het verstand verzet zich hiertegen, kan dit niet begrijpen, Gods volk ook niet, dat leert het aanbidden. gr: ereunao


Conclusie:
Iemand is uitverkoren dus komt tot geloof ? JA of NEE ?

Iemand gaat verloren niet omdat hij niet uitverkoren was maar om zijn zonde, MAAR ALLEN hebben gezondigd dus dan zouden allen verloren gaan.
Ja of Nee ?

Tenzij dat mensen uitverkoren zijn om van de zonde af te komen JA of NEE ??

Dus als iemand met de zonde blijft zitten komt dat doordat ze niet uitverkoren waren ? JA of NEE ?Ik aanbid trouwens niet de uitverkiezing, maar ik aanbid God en niet een leer !

ereunao

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor ereunao » 25 aug 2019 13:25

veendam:
Conclusie:
Iemand is uitverkoren dus komt tot geloof ? JA of NEE ?


JA

Iemand gaat verloren niet omdat hij niet uitverkoren was maar om zijn zonde, MAAR ALLEN hebben gezondigd dus dan zouden allen verloren gaan. Ja of Nee ?


Het is waar dat allen gezondigd hebben en dat God daarom het recht heeft om allen verloren te laten gaan. Maar dat is nu juist het wonder van Gods genade dat degenen die Hij als de Zijnen kent om niet gerechtvaardigd worden door de verlossing die in Christus Jezus is En Die zegt tegen Zijn discipelen dat zij niet Hem maar Hij hen uitverkoren heeft. En dat zijn allen en zij alleen die Hem van de Vader gegeven zijn(Joh.17:6. en 10:26 ,6:37)

Tenzij dat mensen uitverkoren zijn om van de zonde af te komen JA of NEE ??


JA en NEE; het is het doel van de prediking, maar niet van God, want dan zouden alle mensen metterdaad zalig worden

[Dus als iemand met de zonde blijft zitten komt dat doordat ze niet uitverkoren waren ? JA of NEE ?


Hij blijft er niet als eens slachtoffer mee zitten, hij wil er niet eens vanaf! En dat komt dus niet omdat hij niet uitverkoren was.

Ik aanbid trouwens niet de uitverkiezing, maar ik aanbid God en niet een leer


Wij aanbidden ook geen leer, maar de raad Gods in dezen, dat doet Paulus ook (Rom.11:33-25)gr: ereunao


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast