Reacties op vragenrubriek

Op- en aanmerkingen over (onderdelen van) RefoWeb kun je hier plaatsen.

Suggesties zijn altijd welkom.

Moderators: henkie, Moderafo's

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4157
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor naamloos » 05 dec 2018 17:27

Ignotus schreef:De Schriftuurlijke leer van verkiezing en verwerping (Verkiezing en verwerping hoort bij elkaar) zegt niet dat er geen plaats is, zegt niet dat er geen genade te verkrijgen is voor zondaren. Nee het laat juist zien dat God van eeuwigheid bewogen is geweest met een (klein) deel het gevallen mensengeslacht.
Het rode is van mij.
Ignotus schreef:De verkiezing is geen muur om tegen aan te lopen, maar een poort om door naar binnen te gaan.
Jezus is de weg, de deur om binnen te gaan.
Ignotus schreef:Want juist door de verkiezing van eeuwigheid kan een mens nog zalig worden.
Door het geloof in Hem worden mensen zalig.
Ignotus schreef:Verkiezing is genade; verkiezing geeft hoop; verkiezing is eeuwige ontferming van God voor mensen!
Het evangelie van Jezus Christus is genade, geeft hoop en Jezus zelf ontfermt zich over ons.Over verkiezing: God heeft Jezus uitverkoren, lees bijvoorbeeld in Jesaja ''Mijn Knecht, die Ik uitverkoren heb.''
Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem ​uitverkoren​ heeft, opdat wij ​heilig​ en smetteloos voor Hem zouden zijn in de ​liefde.
Het staat iedereen vrij om in Jezus Christus te geloven, en zo bij die 'ons' te horen en één te zijn met Hem.

Er zijn maar 3 teksten die gaan over verkiezing van vóór de grondlegging van de wereld. Die gaan over Jezus, en over degenen die in hem zijn:
1) Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. 1 Petrus 1.

2) Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. Johannes 17.

Wie zijn degenen die de Vader Hem gegeven heeft: Zij die acht sloegen op Zijn woord: Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.

3) Omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Efeze 1.

Wie zijn die ons? De heiligen en gelovigen die in Christus Jezus zijn.
Hoe kom je in Hem? Door bekering en geloof, niet door verkiezing. God heeft Jezus uitverkoren, en alleen in Hem zijn wij uitverkoren.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Ignotus
Verkenner
Verkenner
Berichten: 26
Lid geworden op: 02 nov 2018 08:58

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Ignotus » 05 dec 2018 17:46

naamloos schreef:Het passieve ging over ''in hun verlorenheid'' laten, niet over de zaligheid.
Maar ook als de mens de keuze maakt voor Jezus (voluit BIjbels hoor: kies dan heden wie je dienen wilt, wie wil die kome ... enz) maakt dat God niet passief. Hij heeft zijn Zoon ervoor gegeven, Jezus heeft zijn leven ervoor gegeven, hij heeft Zijn Geest ervoor gegeven.
De Geest wil mensen door het evangelie tot Jezus trekken, dus ondanks dat God een keuze van ons vraagt maakt hem dat helemaal niet passief.
En die algemene en bijzondere genade v.w.b. de zaligheid, dat is alleen maar een gereformeerde spitsvondigheid om God zo goed mogelijk uit de leer van verkiezing-verwerping te laten komen.Ik heb me in veel stromingen verdiept waaronder de gereformeerde leer.
En och, 'grimmig' ... dat woord kwam van @Benefiet, daar ging ik gewoon even op door. Eigenlijk vind ik de uitdrukking nog te vriendelijk.
Het evangelie (blijde boodschap) is: wie tot Mij komt zal ik beslist niet uitwerpen. Wie wil die kome en neme het water des levens om niet e.d.
Het doel is: opdat zij het eeuwige leven hebben, leven in overvloed. Gelijkvormig worden aan het beeld van Jezus.

Alleen je eerste paar zinnen maken al duidelijk dat er geen passieve God bestaat, zelfs niet in het realisme dat er mensen in hun verlorenheid gelaten worden. God is zowel actief in de verkiezing als verwerping, dat dit tegen menig onbijbels Godsbeeld ingaat is helder, maar in de verwerping van eeuwigheid kunnen we God niks ongerijmds toeschrijven. Het is rechtvaardig.

Als je met dergelijke argumenten de gereformeerde leer wilt verwerpen, dan is mijn conclusie dat je er niks van begrepen hebt. Het onderscheid tussen algemene en bijzondere genade wil je blijkbaar ook verwerpen, net als de leer van de verkiezing en verwerping. Doe dat wel met goede argumenten, niet met iets wat enkel luchtslagen zijn. Want nee wij hoeven God niet in te kleuren vanuit enkele leerstellingen, om Hem zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. God heeft Zich (eerbiedig gesproken) Zelf ingekleurd door Zijn openbaring in het Woord dat Hij ons gegeven heeft. En die openbaring laat zien dat God de zon laat opgaan over zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen; hetwelk algemene genade is.

naamloos schreef:In de Bijbel is het evangelie voor alle mensen (alzo lief had God de wereld - de zendingsopdracht voor alle volken om maar wat te noemen), dat in tegenstelling tot een evangelie voor alleen ontdekte verbroken zondaren, die vervolgens hartelijk moeten gaan smeken en zuchten om Christus.
Wie het evangelie goed brengt biedt Jezus aan, en het enige wat de mens moet doen is Hem aannemen, oftewel in Hem geloven.
Het is een beetje raar om als antwoord op het evangelie te gaan zuchten en smeken om wat je juist aangeboden krijgt.
Er zijn maar 2 antwoorden op het evangelie: of je neemt Hem aan, of je wijst Hem af.
Zuchten en smeken om Christus als antwoord op het evangelie zijn alleen maar ongelovige vroomklinkende afleidingsmanoeuvres die, zolang ze duren, feitelijk niets anders zijn dan een afwijzing. Zo'n mens gelooft gewoon het evangelie waarin Hij aangeboden wordt niet.Jawel, die heb ik gelezen. Maar de verworpenen hebben uiteindelijk niet zoveel aan die in de eeuwigheid gegronde genade.
Die gereformeerde theologie wil naar mijn mening nog vromer zijn dan God zelf.


Als jouw beeld van de gereformeerde leer is dat het Evangelie alleen voor schuldverslagen zondaren is, dan heb je een aardige karikatuur. In één
gereformeerde kerkgenootschap wordt dat officieel geleerd. De rest van de gereformeerde kerkgenootschappen leert dat het Evangelie onvoorwaardelijk komt tot iedereen die het hoort. Alleen moeten we het werk van de Heilige Geest niet terzijde schuiven. HIj ontdekt ons aan wie we zijn van nature, geeft onderwijs in wie God is en maakt plaats voor het werk van Christus in ons.

naamloos schreef:Ik geloof er eigenlijk niets van als mensen zeggen van harte te geloven in een genadige verkiezing en een rechtvaardige verwerping.
Hoogstens kun je het op een voor-waar-houden-manier geloven, een soort geloof wat Jakobus een dood geloof noemt.
Maar wie met hart en ziel gelooft in erfzonde, verkiezing en verwerping staat toch achter de principes die daaraan ten grondslag liggen neem ik aan. Maar uit de levenpraktijk van mensen is mij nog nooit gebleken dat ze het eerlijk vinden om zo door anderen behandelt te worden.

De levenspraktijk van mensen is een vaag begrip, waarvan ik niet zie wat dat te maken heeft met het hartelijk geloven in een genadige verkiezing en een rechtvaardige verwerping. Ik begrijp de weerstand van mensen tegen deze Bijbelse leer wel, omdat het in mijn eigen hart ook leeft. Maar als God mij dan weer laat zien wie ik ben geworden in Adam, mij ontdekt aan mijn zonde en ongerechtigheid, mijn hart openlegt en eerlijk maakt voor Hem. Dan is het rechtvaardig als God mij voor Zijn aangezicht voor eeuwig zou wegdoen! Maar tegelijkertijd een eeuwig genadewonder dat Hij in ontferming heeft neergezien.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2993
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor benefietdiner » 05 dec 2018 18:56

Ignotus schreef: Maar tegelijkertijd een eeuwig genadewonder dat Hij in ontferming heeft neergezien.

Mag ik een intieme vraag stellen Ignotus?
Is die ‘genadige ontferming dat wonder' waarover je spreekt toegepast in jou leven.
Ken je Jezus de Verlosser persoonlijk in jou hart?
Ik merk in deze discussie dat jij op en ander niveau spreekt dan naamloos vandaar mijn vraag.
Wat ons treffe vóór of tegen, volgen wij het pad der deugd. Zo gaan wij langs schoonewegen, Naar het oord der eeuwige vreugd’

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4157
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor naamloos » 05 dec 2018 19:52

Ignotus schreef:Alleen je eerste paar zinnen maken al duidelijk dat er geen passieve God bestaat,
Ik geloof ook niet in een passieve God.
Ik heb alleen even uitgelegd wat er naar mijn mening bedoelt wordt met 'in hun verlorenheid laten'. (niet dat ik het met die leer eens ben)
Ignotus schreef: zelfs niet in het realisme dat er mensen in hun verlorenheid gelaten worden. God is zowel actief in de verkiezing als verwerping,
Verkiezen en verwerpen is actief, iets laten voor wat het is dat is passief.
Maar wellicht kun jij me vertellen welke actie God volgens jou onderneemt als Hij mensen in hun verlorenheid laat?
Ignotus schreef:dat dit tegen menig onbijbels Godsbeeld ingaat is helder, maar in de verwerping van eeuwigheid kunnen we God niks ongerijmds toeschrijven. Het is rechtvaardig.
Vindt je? Ook bij baby's en jong gestorven kindjes die niet verkoren zijn?
Uit de Bijbel, mijn geweten, mijn verstand, mijn hart heb ik een heel ander beeld van rechtvaardigheid.
Je kunt maar beter naar je rechtvaardigheidsgevoel luisteren dan iets napraten wat je zelf op geen enkele manier rechtvaardigen kunt.
Tenslotte heeft God zelf gezegd dat de mens is geworden als Hij zodat hij weet wat goed en kwaad is.
Moet je maar eens lezen wat Abraham zegt: Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der ganse aarde geen recht doen?
Of wat dacht je van Job, wat die allemaal te vertellen had om zich te rechtvaardigen.
En toch zegt God daarover dat Job recht van Hem gesproken heeft en zijn 3 vrienden met hun vrome praatjes niet.
Ik geloof er niets van dat je met de leer van verkiezing en verwerping recht aan God recht. Integendeel!
Ignotus schreef:Als je met dergelijke argumenten de gereformeerde leer wilt verwerpen, dan is mijn conclusie dat je er niks van begrepen hebt.
Jaja, ik weet dat er soms gedacht wordt dat alleen de gereformeerde leer de enigste echte waarheid is. Alle anderen hebben het mis. :mrgreen:
Ignotus schreef: Het onderscheid tussen algemene en bijzondere genade wil je blijkbaar ook verwerpen, net als de leer van de verkiezing en verwerping. Doe dat wel met goede argumenten, niet met iets wat enkel luchtslagen zijn. Want nee wij hoeven God niet in te kleuren vanuit enkele leerstellingen, om Hem zo goed mogelijk voor de dag te laten komen. God heeft Zich (eerbiedig gesproken) Zelf ingekleurd door Zijn openbaring in het Woord dat Hij ons gegeven heeft. En die openbaring laat zien dat God de zon laat opgaan over zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen; hetwelk algemene genade is.
Ik heb goede Bijbelse argumenten gegeven.
Maar voor wie er vanuit gaat dat ie alleen zelf de waarheid in pacht heeft zijn ze natuurlijk nooit goed genoeg.
Voor wat betreft algemene en bijzondere genade: je moet niet stiekem wat weglaten zodat niet ik, maar jij luchtslagen maakt.
Dit zei ik: En die algemene en bijzondere genade v.w.b. de zaligheid ....enz.
Dat God de zon laat opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen is wel algemeen, maar heeft nul komma niks met de zaligheid te maken.
Ignotus schreef:Als jouw beeld van de gereformeerde leer is dat het Evangelie alleen voor schuldverslagen zondaren is, dan heb je een aardige karikatuur. In één
gereformeerde kerkgenootschap wordt dat officieel geleerd. De rest van de gereformeerde kerkgenootschappen leert dat het Evangelie onvoorwaardelijk komt tot iedereen die het hoort. Alleen moeten we het werk van de Heilige Geest niet terzijde schuiven. HIj ontdekt ons aan wie we zijn van nature, geeft onderwijs in wie God is en maakt plaats voor het werk van Christus in ons.
Dat was je eigen uitleg over Steenblok: @Ignotus: "Zeker dr. Steenblok stond voor dat de aanbieding van het Evangelie alleen tot ontdekte zondaren kwam. Alleen hij heeft daarmee zeker niet gezegd dat het dan voor anderen toch geen zin had. Want in zijn visie wordt de Wet gepredikt aan alle mensen tot ontdekking en het Evangelie in Christus voorgesteld, met het doel dat de mens in ware verbrokenheid van het hart leert zuchten en smeken om Christus."
Dus mag ik nu aannemen dat Steenblok ook voor jou een karikatuurleer had? Want over die leer had ik het nl.
@naamloos: ''Die (niet de) gereformeerde theologie wil naar mijn mening nog vromer zijn dan God zelf."
Ignotus schreef:De levenspraktijk van mensen is een vaag begrip, waarvan ik niet zie wat dat te maken heeft met het hartelijk geloven in een genadige verkiezing en een rechtvaardige verwerping. Ik begrijp de weerstand van mensen tegen deze Bijbelse leer wel, omdat het in mijn eigen hart ook leeft. Maar als God mij dan weer laat zien wie ik ben geworden in Adam, mij ontdekt aan mijn zonde en ongerechtigheid, mijn hart openlegt en eerlijk maakt voor Hem. Dan is het rechtvaardig als God mij voor Zijn aangezicht voor eeuwig zou wegdoen! Maar tegelijkertijd een eeuwig genadewonder dat Hij in ontferming heeft neergezien.
De levenspraktijk van mensen is helemaal geen vaag begrip. Waarom denk je dat?
Iemand die de meest bizarre dingen met droge ogen rechtvaardig noemt en er niets ongerijmds in ziet, die zal toch niet snel in zijn leven iets onrechtvaardig vinden, en zich niet gauw benadeeld voelen enzo.
Die denkt gewoon even weer aan Adam en hoe verschrikkelijk zondig ie zelf is, om daarna gewoon weer blij zijn dat een ander hem niet erger behandelt en beledigt dan ie gedaan heeft. Hij kan zelfs dankbaar zijn dat ie niet vermoord is.

Ik geloof dat iemand die eerlijk is gewoon zegt wat er in zijn hart is en wat zijn rechtvaardigheidsgevoel hem verteld. Net als Abraham en Job.
Die wringen zich niet in allerlei dogmatische bochten om tegen hun rechtvaardigheidsgevoel in dingen recht en billijk te noemen.
Dingen rechtvaardig noemen die je in je hart helemaal niet rechtvaardig vindt betekent helemaal niet dat je dan ''in je hart eerlijk gemaakt bent voor God.'' (je zegt zelf dat de weerstand van die leer ook in jou hart leeft)
Als God namelijk je hart openlegt en eerlijk maakt dan komt eruit wat erin zit nl. weerstand tegen de leer van verkiezing en verwerping.
Laatst gewijzigd door naamloos op 05 dec 2018 20:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Ignotus
Verkenner
Verkenner
Berichten: 26
Lid geworden op: 02 nov 2018 08:58

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Ignotus » 05 dec 2018 20:08

benefietdiner schreef:Mag ik een intieme vraag stellen Ignotus?
Is die ‘genadige ontferming dat wonder' waarover je spreekt toegepast in jou leven.
Ken je Jezus de Verlosser persoonlijk in jou hart?
Ik merk in deze discussie dat jij op en ander niveau spreekt dan naamloos vandaar mijn vraag.

Op dergelijke vragen ga ik hier geen antwoord geven. Dat doet er ook niet toe in deze discussie. Het gaat mij erom dat de tegenstanders van de leer van de verkiezing en verwerping, dit baseren op een karikatuur. En vandaaruit de gehele gereformeerde leer onderuit schoffelen.

naamloos schreef:(...)

Je reactie heb ik gelezen en er zijn genoeg punten waar ik nog wat over kan zeggen, maar ik zie voor verdere discussie met je af. Op onderstaande wijze ga ik geen gesprek voeren:

Je kunt maar beter naar je rechtvaardigheidsgevoel luisteren dan iets napraten wat je zelf op geen enkele manier rechtvaardigen kunt.
Jaja, ik weet dat er soms gedacht wordt dat alleen de gereformeerde leer de enigste echte waarheid is. Alle anderen hebben het mis. :mrgreen:
Maar voor wie er vanuit gaat dat ie alleen zelf de waarheid in pacht heeft zijn ze natuurlijk nooit goed genoeg.

Gebruikersavatar
pindas83
Majoor
Majoor
Berichten: 1776
Lid geworden op: 01 jun 2015 15:35

Re: De grimmige gereformeerde leer

Berichtdoor pindas83 » 05 dec 2018 22:54

Ignotus schreef:Armoe? Een ontzettende rijkdom dat God in genade nog naar een mens wilt omzien! Dat is rijkdom, mee eens. Wat armoe is, is dat Ismael nooit en te nimmer een Izak kan worden.Weten wij wie er uitverkoren zijn? Nee, maar ze zijn geen haar beter dan de rest. Het zijn allemaal zondaren. Dus het kan voor iedereen! Nee het kan niet voor de Ismaels onder ons. Die kunnen geen Izakken? :-k worden, weet je nog? En dat laat God ook zien in Zijn Evangelie; het komt tot iedereen, zonder onderscheid. En dat laat de Dordtse Leerregels ook zien.Ja maar wat heb je aan het aanbod van genade als je Ismael heet? Niks! Dus geen aanbod van genade voor allemaal. Anders is het een wassen neus. WIj moeten niet beginnen met de verkiezing, maar bij het geloof dat God schenken wilt.
Wij moeten ons uitgangspunt nemen in wat God geopenbaard heeft; Dat God genadig wil, kan en zal zijn! Precies. Daarvoor moet je bij de Here Jezus zijn. Denk jij dat een ‘Ismael’ dan word weggestuurd?
De uitverkiezing is niets anders dan het bewijs dat een mens nog zalig kan worden! En dat is een Godswonder, want het is onverdiend. En daarom is genade, vrije genade; het is onverdiend (1), het is te verkrijgen (2), het is om niet(3) en het is naar Gods wil (4). In die volgorde moeten wij de verkiezing benaderen. En naar mijn overtuiging ga ik daarmee in het spoor van Dordt, zie Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1: Van de Goddelijke verkiezing en verwerping.
Joh, het is allemaal prachtig mooie theorie hoor maar kunnen we het niet beter bij de bijbel laten? Of kunnen we die niet verstaan zonder de Dordtse leerregels?

Ik vind het wel enigzins teleurstellend dat je alle theorie zo mooi kan oplepelen maar als er gevraagd word hoe het voor jou persoonlijk is, wil je niet reageren. Niet relevant zeg je.
Dit is natuurlijk je goed recht maar uiteindelijk gaat het daar volgens mij juist wel om.Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1728
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor gravo » 05 dec 2018 23:39

Ja ja, zover is het nu gekomen. Als je op Refoweb probeert om het gereformeerde gedachtegoed duidelijk te maken, en begrippen als verkiezing of welbehagen horen daar toch bij, dan krijgt men in vlagen onbenul, kippedrift en onnadenkende verontwaardiging de wind van voren.

Alsof het instemmen met de gereformeerde belijdenis de grootste zonde is die men op aarde kan begaan.

Ik zeg niet dat het gereformeerde denken eenvoudig is. Ik durf zelfs wel te zeggen dat de diepte van dit denken en belijden op punten ondoorgrondelijk is en in zijn consequentie soms dodelijk voor onze zoete gerustheid. Maar het gaat dan ook om uitspraken over enerzijds een verloren wereld, met alle grimmigheid die dat met zich meebrengt, en anderzijds om uitspraken over God. Die van nature voor ons verborgen is.

In de gereformeerde belijdenis wordt het realistische drama van een mogelijke werkelijke verlorenheid belicht, maar ook het wonderlijke en genadige behoud van zondaren. Beide realiteiten worden met grote zeggingskracht en overtuiging verwoord.

De ommekeer, de verlossing uit het duister tot het wonderbaar licht is geen kleine zaak en geen goedkope zaak. Jezus Christus, de geliefde Zoon van God, moest geofferd worden en alle grimmigheid van de zonde, de wereld en de duivel dragen. In wezen was dat de verzameling grimmigheid die uit ons komt en op Hem neerdaalde. Lam Gods dat de zonder der wereld wegdraagt!

En juist dit gegeven, namelijk dat wijzelf de oorzaak zijn van de offerdood van Jezus, moet ons nederig en klein maken. Niet wij worden geofferd, niet wij dragen de rechtvaardige en billijke straf voor onze zonden, maar Hij. Voor ons.

Het genadige karakter van God, daar gaat het om. Sola gratia. Zolang wij nog menen dat we toch als gelijken voor God staan en dus allemaal ongeveer evenveel recht hebben op die genade, begrijpen wij de ernst en het wezen van onze menselijke situatie niet.

Dan kan het misverstand ontstaan dat verkiezing en/of verwerping een beetje een onterechte willekeur is. Dat mag God niet doen, denken we dan. Gelijke monniken, gelijke kappen. Daar zijn we te goed voor, lijkt men dan wel te denken.
Dan staan we met onze vermeende rechten op genade een beetje te protesteren bij het Huis van God. Wij hebben net zoveel recht op de zaligheid als anderen!
En daarmee is het volstrekte genade-karakter van wedergeboorte, bekering en geloof achter de horizon verdwenen.
Dan begint het spel om elkaar de voordeeltjes van het geloof door te fluisteren, alsof het een slimme kortingsactie is bij de MediaMarkt: moet je ook doen joh, geloven! Helemaal gratis en succes gegarandeerd. Jij net zo goed als ik. Waarom zou het voor jou niet gelden? waarom zou het voor mij niet gelden?
Als we hierop uit zijn gekomen, zijn we niet gereformeerd meer. Want dan denken we dat we in principe al verlost zijn, we hoeven alleen nog wat eenvoudige plichtplegingen te volbrengen. Alle spanning is weg. Zoete rust, dat wel. Maar het kan een valse rust zijn op een vermeende goede afloop.
De gereformeerde leer zegt iets anders: wij zijn in zonde ontvangen en geboren, aan de verdoemenis zelf onderworpen, het leven is niet anders dan een gestadige dood! Wij zullen verloren gaan...tenzij iemand ons genadig zou willen zijn! Tenzij iemand iets in ons zou willen zien! En dat is geen vanzelfsprekendheid. Velen wandelen op de brede weg die naar het verderf leidt. De verlossing wordt daarmee een totaal onverdiende zaak. Een ongekende genade-gave.
Het had net zo goed niet gekund! Die realiteit zit diep verankerd in de ernstige tonen van het gereformeerde denken.

Ik hoop dat de diepte van het gereformeerde denken, dat in wezen helemaal niet pessimistisch is of fatalistisch, nog op Refoweb mag blijven klinken.
Want het zou in meerdere opzichte zonde zijn, als we ons zouden "bekeren" tot een consumentistisch succes-Evangelie, waarbij de laatste en beslissende stem niet bij God, maar bij ons zelf zou komen te liggen. Dan weten we wel hoe het afloopt. Hoogmoed komt voor de val.

Dan blijven wij fier overeind, kunnen we Gods gedachten wel zo'n beetje navolgen en goedkeuren, sterft er niets van onze eigen ik en is er ook geen sprake van een waarachtige wedergeboorte (wat toch zoveel wil zeggen als een volstrekt nieuw genadig ontvangen levensbeginsel) en blijft de hemel leeg.

Gelukkig, wij gaan er ten diepste niet over. God omvat alle dingen. Alles komt voort uit de diepte van de Eeuwige Raad Gods. Onwankelbaar, onfeilbaar.
Augustinus zei: "Het plan van God bestaat eerst en door dit plan verkiest hij” (Ad Simplicianum I, 2, 6).

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.


gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4157
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor naamloos » 06 dec 2018 00:07

Ignotus schreef:Je reactie heb ik gelezen en er zijn genoeg punten waar ik nog wat over kan zeggen, maar ik zie voor verdere discussie met je af. Op onderstaande wijze ga ik geen gesprek voeren:
Da's helemaal goed hoor. Ik beloof niet dat ik niet zal reageren op wat jij zegt, dat kan nl. allemaal op een forum.
Ik moet hierbij meteen denken wat ik in mijn vorige post zij over de levenspraktijk. Mooi voorbeeld geef je hier.


- @naamloos: "Je kunt maar beter naar je rechtvaardigheidsgevoel luisteren dan iets napraten wat je zelf op geen enkele manier rechtvaardigen kunt."

Je wilt me toch zeker niet wijsmaken dat jij zelf die verkiezing - verwerpingsleer hebt uitgevonden?
Het is helemaal niet erg om iets van anderen na te praten. Tenslotte hebben we het meeste van wat we weten van anderen opgestoken.
Waar ik het niet mee eens ben is een ander napraten terwijl je hart een andere taal spreekt. (en dat heb je zelf toegegeven)

- @naamloos: "Jaja, ik weet dat er soms gedacht wordt dat alleen de gereformeerde leer de enigste echte waarheid is. Alle anderen hebben het mis." :mrgreen:

Dat vind ik een passende reactie op: @Ignotus ''Als je met dergelijke argumenten de gereformeerde leer wilt verwerpen, dan is mijn conclusie dat je er niks van begrepen hebt.''

Alsof ik de (zogenaamd superieure) gereformeerde leer niet kan begrijpen als ik andere argumenten als de gereformeerde overtuigender vind.
Maar wat er aan mijn argumenten schort, daar hoor ik dan niets over.

- @naamloos: "Maar voor wie er vanuit gaat dat ie alleen zelf de waarheid in pacht heeft zijn ze natuurlijk nooit goed genoeg."

Ook een passende reactie op: @Ignotus ''Het onderscheid tussen algemene en bijzondere genade wil je blijkbaar ook verwerpen, net als de leer van de verkiezing en verwerping. Doe dat wel met goede argumenten, niet met iets wat enkel luchtslagen zijn."

Ik heb je Bijbelse argumenten gegeven, maar zonder op mijn argumenten in te gaan doe je het af als 'luchtslagen'.
Terwijl je zelf bij het eerste de boel zit te verdraaien, en bij het tweede schijn je te beledigt te zijn om mijn argumenten te weerleggen.
Of ..... :-k :-k :-k
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

coby6
Majoor
Majoor
Berichten: 1536
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor coby6 » 06 dec 2018 00:42

Ignotus schreef:God is zowel actief in de verkiezing als verwerping, dat dit tegen menig onbijbels Godsbeeld ingaat is helder, maar in de verwerping van eeuwigheid kunnen we God niks ongerijmds toeschrijven. Het is rechtvaardig.

Actief in de verwerping. Dat is dubbele predestinatie.
Dat staat er wel. De dwaalleraars zijn reeds lang tot dit oordeel opgeschreven. Ik zit er niet zo mee, want het blijft een keuze tegen God en moedwillig je hart blijven verharden.
Het wordt alleen problematisch als het zo uitgelegd wordt alsof God zomaar die verkiest en die verwerpt.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Luitenant
Luitenant
Berichten: 535
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor DeDwaler » 06 dec 2018 06:17

.
gravo schreef:Ja ja, zover is het nu gekomen. Als je op Refoweb probeert om het gereformeerde gedachtegoed duidelijk te maken, en begrippen als verkiezing of welbehagen horen daar toch bij, dan krijgt men in vlagen onbenul, kippedrift en onnadenkende verontwaardiging de wind van voren.

Alsof het instemmen met de gereformeerde belijdenis de grootste zonde is die men op aarde kan begaan.


Ja, waar haalt men toch de moed vandaan hè? Je zou ook gewoon kunnen reageren. Je schrijft een heel verhaal en met dat verhaal heb ik een probleem. Dat heeft totaal niets te maken met onbenulligheid of drift.

Verontwaardiging? Ja, dat zou wel kunnen, maar ook dat is in het geheel niet redeloos. Sterker nog, ik denk dat er alle reden voor is om verontwaardigd te zijn, want het is beslist geen kleinigheid wat God in de schoenen wordt geschoven. Verwerping van eeuwigheid, daar gaat het over en ik wijs je op de kwalijkheid van die leerstelling. Het gaat om Gods eer, want die is hier in het geding. Bovendien leidt het tot ernstige mis(ver)standen.

gravo schreef:Dan kan het misverstand ontstaan dat verkiezing en/of verwerping een beetje een onterechte willekeur is. Dat mag God niet doen, denken we dan. Gelijke monniken, gelijke kappen. Daar zijn we te goed voor, lijkt men dan wel te denken.
Dan staan we met onze vermeende rechten op genade een beetje te protesteren bij het Huis van God. Wij hebben net zoveel recht op de zaligheid als anderen!
En daarmee is het volstrekte genade-karakter van wedergeboorte, bekering en geloof achter de horizon verdwenen.
Dan begint het spel om elkaar de voordeeltjes van het geloof door te fluisteren, alsof het een slimme kortingsactie is bij de MediaMarkt: moet je ook doen joh, geloven! Helemaal gratis en succes gegarandeerd. Jij net zo goed als ik. Waarom zou het voor jou niet gelden? waarom zou het voor mij niet gelden?


Als iemand een gereformeerde leerstelling omvertrekt is het niet meteen een aanhanger van Pelagius! Als de wereld toch eens zo eenvoudig zou zijn... Nou ja, zo eenvoudig is het niet en dat weet je zelf ook wel, Gravo.

gravo schreef:Ik hoop dat de diepte van het gereformeerde denken, dat in wezen helemaal niet pessimistisch is of fatalistisch, nog op Refoweb mag blijven klinken.
Want het zou in meerdere opzichte zonde zijn, als we ons zouden "bekeren" tot een consumentistisch succes-Evangelie, waarbij de laatste en beslissende stem niet bij God, maar bij ons zelf zou komen te liggen. Dan weten we wel hoe het afloopt. Hoogmoed komt voor de val.


Welja, van het ene uiterste in het andere. Zijn al die synodes en formulieren soms net zo onfeilbaar als de paus (ex cathedra) beweert te zijn?

Zie als voorbeeld van hoe die dingen nu eenmaal gaan het formulier van de Remonstranten of de leer van Rome, die bevat ook dwalingen en giswerk (ook volgens de gereformeerden, zie de D.L.). Gereformeerden denken toch hopelijk niet dat ze zelf van dwalingen of onvolkomenheden in hun leer zijn gevrijwaard?

Door te stellen dat er verwerping van eeuwigheid is, in plaats van verwerping in de tijd, namelijk na de zondeval, maak je God verantwoordelijk en ook onwillig om te behouden. Dat druist volstrekt in tegen wat de Bijbel leert. Het is een streep door de genade en het Evangelie.

Zijn er mensen uitverkoren? Zeker weten. Wie? Geen idee. Zijn er mensen door God verworpen? Zeker weten. Wie? Allemaal.
Verkiezing is van eeuwigheid, dat is helder. Verwerping (in Adam) is in de tijd en de mens draagt daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Je kunt God niet verantwoordelijk stellen, want wij zijn de overtreders en niet Hij.

God verdoemt geen mensen zonder reden, of omdat Hij dat zou willen of omdat het Hem zou behagen. Neen! De oproep tot bekering is er toch niet voor niets?

Dan klinkt vaak: "Ja, maar God redt niet iedereen, dus wil Hij het niet. Als God iedereen zou willen redden, dan zou Hij het ook doen. God is soeverein. God heeft dus twee (of meerdere) willen. Algemene genade en genade. Ismaël wordt nooit Izak.".

De komst van de Heere Jezus is het levende bewijs dat al die beredeneringen niet kloppen. God is soeverein, dat klopt uiteraard, maar God heeft geen twee willen. Dat is geen verklaring waarom de ene mens wel en de andere niet. Ook de vooronderstelde vrije wil van de mens heeft er niets mee te maken, tenzij je onder vrij verstaat: zonder belemmering de eigen zondige wil kunnen volgen.

Ieder mens is van nature ongelovig en daarmee een goddeloze. Ongelovigen doen de wil van God tot in eeuwigheid niet en daar stelt God ze verantwoordelijk voor, aangezien hun onwil en ongeloof uit de eigen ongerechtigheid voortkomt. God kan Zich niet verenigen met zonde en kwaad. Elke kwade daad zal vereffend moeten worden. God heeft Zijn Eigen Zoon om die reden gezonden en zie wat wij mensen met Hem hebben gedaan. Dat is de grimmige realiteit!

Geef mensen geen excuus door de verantwoordelijkheid voor hun verwerping (verloren staat) bij hen weg te halen en bij God neer te gooien. Want je krijgt kerkbanken vol slachtoffers van het lot, in plaats van overtreders. Onthoud ze het oordeel over hen en de gerechtigheid van God niet, want waarom en waarvan zou een slachtoffer zich tot de Heere bekeren?

"Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort." (Jesaja 59:1-2)

"Want onze overtredingen zijn talrijk voor U en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons, onze ongerechtigheden, wij kennen ze: het overtreden en het liegen tegen de HEERE en het zich afkeren bij onze God vandaan, het spreken van onderdrukking en afvalligheid, het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart.

Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid ontbreekt, en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was. Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder. Daarom bracht Zijn arm Hem heil, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem.
" (Jesaja 59:12-16)

"Naar de daden, daarnaar zal Hij vergelden, grimmigheid aan Zijn tegenstanders, vergelding aan Zijn vijanden. Aan de kustlanden zal Hij vergelden wat zij verdienen. Dan zullen zij de Naam van de HEERE vrezen vanwaar de zon ondergaat, en Zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal komen als een rivier, zal de Geest van de HEERE de banier tegen hem oprichten.

En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid.
" (Jesaja 59:18-21)

Ik zou heel Jesaja 59 en nog veel meer kunnen citeren, maar lees alsjeblieft zelf wat er staat geschreven.

.
Laatst gewijzigd door DeDwaler op 06 dec 2018 14:41, 1 keer totaal gewijzigd.
.

Ignotus
Verkenner
Verkenner
Berichten: 26
Lid geworden op: 02 nov 2018 08:58

Re: De grimmige gereformeerde leer

Berichtdoor Ignotus » 06 dec 2018 09:34

pindas83 schreef:(...)


Als eerste een vraag; zou je in het vervolg niet met kleurtjes tussen mijn woorden willen schrijven, maar gewoon zoals iedereen quoten? Dat is met reageren namelijk een stuk aangenamer :D

Wat betreft je antwoorden. Je blijft erg in de woordelijke betekenis van de uitspraak hangen. Ik kan daar voor mezelf niet zoveel mee. Wederom vraag ik mij oprecht af of je daarmee dr. Van der Sluijs én met hem de gereformeerde traditie recht doet inzake de leer van de verkiezing en verwerping.

Daarnaast je woorden omtrent het verstaan van de Bijbel in relatie tot de Dordtse Leerregels. Het moge duidelijk zijn dat ik de onfeilbaarheid van Gods Woord voorsta. Het Woord is de norm, ook op het vlak van dogmatisch-theologische thema's. Dat wil niet zeggen dat de confessia (= de belijdenissen) geen geldingskracht hebben, aangezien deze gegrond zijn/voortkomend uit het Woord van God. Daarmee zijn ze zeker niet onfeilbaar. Alleen wat de kerk der eeuwen beleden heeft, kan je alleen onder kritiek stellen met goed onderbouwde argumenten. En de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik deze tot nu toe nog niet gezien heb. Als je het ergens niet mee eens bent

En wat betreft de persoonlijke vraag. Mijn antwoord heb ik daar over gegeven.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2993
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor benefietdiner » 06 dec 2018 10:36

Ignotus schreef:Op dergelijke vragen ga ik hier geen antwoord geven. Dat doet er ook niet toe in deze discussie. Het gaat mij erom dat de tegenstanders van de leer van de verkiezing en verwerping, dit baseren op een karikatuur. En vandaaruit de gehele gereformeerde leer onderuit schoffelen.:
De vraag die ik stelde heeft toch een grote betekenis in deze discussie hoor, je praat er namelijk ‘over’ of spreekt ‘eruit’. Het is een groot verschil of je Jezus kent in bevinding of niet. Je wil er geen antwoord op geven maar daarmee is natuurlijk toch wel een antwoord gegeven in het onderliggende.

Inderdaad ben ik een tegenstander van de predestinatie leer die in bepaalde gereformeerde kringen verkondigd en op een verkeerde manier wordt geïnterpreteerd. De aanleiding tot deze discussie is de uitspraak ‘een Ismael wordt nooit een Izak’ waarin Dr. C. A. van der Sluijs zoveel waarde hechte alsof dit een goede en juiste uitspraak zou zijn. In bepaalde gereformeerde kringen hechte ze ook veel waarde aan de uitspraak ‘Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat’. Deze uitspraak kom op het zelfde neer als een Ismael wordt nooit een Izak.

Veel mensen, waaronder mijn eigen familie, heeft dit onderwerp in de grote problemen zelfs tot wanhoop gebracht. Een groot deel van mensen die de gereformeerde leer onderschrijven lijden nog aan het ‘predestinatiegeloof’ ondersteund door prominente (ex-)gereformeerden. Het is en blijft een open zenuw in de geschiedenis waarvan ik zelf de ellende van predestinatie en providentie nog altijd voel en achtervolgd wordt. Vandaar dat ik ook reageer op zo’n uitspraak van Van der Sluijs ik vraag mij af of deze man wel besef wat dit allemaal teweeg kan brengen.

Dat in ‘zware’ gereformeerde kringen versies van de verkiezingsleer circuleren die de gelovigen in permanente onzekerheid brengen, is bekend uit literaire romans als ‘De ortolaan’ van Maarten ’t Hart en ‘Knielen op een bed violen’ van Jan Siebelink. Is het verkoopsucces van zulke boeken te verklaren uit de grote herkenning in de trauma’s die velen door het ‘predestinatiedogma’ hebben opgelopen? Door een bepaald type prediking in gereformeerde kring is kennelijk een existentiële nood opgeroepen over het persoonlijke zielenheil waarvan men alleen door bijzondere ‘bevinding’ zekerheid kon verkrijgen. Schrijnend komt deze wanhoop naar voren in een passage uit De ortolaan van Maarten ’t Hart over de gekwelde timmerman Pons. Ik citeer:

Ik weet zeker, had hij gezegd, absoluut zeker dat ik geschrapt ben uit het grote boek van God, ik zal verloren gaan. Hij heeft mij niet uitverkoren. Ik zou nu als een zondaar kunnen leven, het zou niets uitmaken, maar ik probeer te leven als een heilige, en toch ga ik voor eeuwig verloren.
Hoe kun je dat nu zo zeker weten? had mijn vader gevraagd, ook voor jou is Jezus gestorven en als je dat nu maar gelooft zul je behouden worden.
Ik geloof dat met heel m’n ziel en al m’n verstand, had Pons gezegd, en toch ga ik voor eeuwig verloren. Zo is dat nu eenmaal door God vóór de grondlegging der wereld besloten, er is niets aan te doen.


In deze fatalistische predestinatiebeleving worden nog altijd mensen in onze eeuw gevangen gehouden. Hoe worden we hier ooit van verlost.
Wat ons treffe vóór of tegen, volgen wij het pad der deugd. Zo gaan wij langs schoonewegen, Naar het oord der eeuwige vreugd’

Ignotus
Verkenner
Verkenner
Berichten: 26
Lid geworden op: 02 nov 2018 08:58

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor Ignotus » 06 dec 2018 10:43

gravo schreef:(...)

Mijn hartelijke instemming met je woorden!

naamloos schreef:Da's helemaal goed hoor. Ik beloof niet dat ik niet zal reageren op wat jij zegt, dat kan nl. allemaal op een forum.
Ik moet hierbij meteen denken wat ik in mijn vorige post zij over de levenspraktijk. Mooi voorbeeld geef je hier.


- @naamloos: "Je kunt maar beter naar je rechtvaardigheidsgevoel luisteren dan iets napraten wat je zelf op geen enkele manier rechtvaardigen kunt."

Je wilt me toch zeker niet wijsmaken dat jij zelf die verkiezing - verwerpingsleer hebt uitgevonden?
Het is helemaal niet erg om iets van anderen na te praten. Tenslotte hebben we het meeste van wat we weten van anderen opgestoken.
Waar ik het niet mee eens ben is een ander napraten terwijl je hart een andere taal spreekt. (en dat heb je zelf toegegeven)

- @naamloos: "Jaja, ik weet dat er soms gedacht wordt dat alleen de gereformeerde leer de enigste echte waarheid is. Alle anderen hebben het mis." :mrgreen:

Dat vind ik een passende reactie op: @Ignotus ''Als je met dergelijke argumenten de gereformeerde leer wilt verwerpen, dan is mijn conclusie dat je er niks van begrepen hebt.''

Alsof ik de (zogenaamd superieure) gereformeerde leer niet kan begrijpen als ik andere argumenten als de gereformeerde overtuigender vind.
Maar wat er aan mijn argumenten schort, daar hoor ik dan niets over.

- @naamloos: "Maar voor wie er vanuit gaat dat ie alleen zelf de waarheid in pacht heeft zijn ze natuurlijk nooit goed genoeg."

Ook een passende reactie op: @Ignotus ''Het onderscheid tussen algemene en bijzondere genade wil je blijkbaar ook verwerpen, net als de leer van de verkiezing en verwerping. Doe dat wel met goede argumenten, niet met iets wat enkel luchtslagen zijn."

Ik heb je Bijbelse argumenten gegeven, maar zonder op mijn argumenten in te gaan doe je het af als 'luchtslagen'.
Terwijl je zelf bij het eerste de boel zit te verdraaien, en bij het tweede schijn je te beledigt te zijn om mijn argumenten te weerleggen.
Of ..... :-k :-k :-k

Met mijn woorden over het niet meer in discussie gaan doelde ik alleen op de huidige discussie. In het vervolg hoop ik dat we gewoon op een open en respectvolle manier met elkaar kunnen doorspreken over tal van thema's. Alleen ik verbaas mij persoonlijk over de wijze waarop hier een gesprek gevoerd wordt. Ik sta open voor gesprek en daarbij wil ik openstaan voor andersdenkenden, alleen een discussie wil ik voeren op basis van gedegen argumentatie, recht doen aan standpunten en respectvol omgaan met elkaar. In de drie aangedragen zinnen mis ik dit, vandaar dat ik aangeef op deze wijze geen gesprek te voeren. Overigens ben je niet de enige waar ik dit tegen wil zeggen; van sommige reacties druipt het sarcamse af. Dan vraag ik mij af of we op een dergelijke manier met elkaar een discussie moeten voeren.

Wat betreft de rest van je reactie kan ik kort zijn:
1. M.b.t. anderen naspreken, terwijl m'n hart een andere taal spreekt; Ik verwijs je hierbij naar de context van mijn woorden.
2. M.b.t. de gereformeerde leer en argumenten; Ik heb niet gezegd dat ik de waarheid in pacht heb, evenmin dat de gereformeerde leer niet kritisch bezien mag worden. Ik wijs alleen op het recht doen aan standpunten/leerstellingen in de gereformeerde leer. In dat kader heb ik mijn uitspraak gedaan over het begrip van de gereformeerde leer en de tegenargumentatie van jou daarop.
3. M.b.t de luchtslagen; Je enige argument voor het verwerpen van de algemene en bijzondere genade is "een gereformeerde spitsvondigheid om God zo goed mogelijk uit de leer van verkiezing-verwerping te laten komen". Dat vind ik een luchtslag, maar dat ligt aan mij.

Je laatste zin zal ik maar als ongelezen beschouwen; want serieus!?

Gebruikersavatar
pindas83
Majoor
Majoor
Berichten: 1776
Lid geworden op: 01 jun 2015 15:35

Re: De grimmige gereformeerde leer

Berichtdoor pindas83 » 06 dec 2018 10:50

Ignotus schreef:Als eerste een vraag; zou je in het vervolg niet met kleurtjes tussen mijn woorden willen schrijven, maar gewoon zoals iedereen quoten? Dat is met reageren namelijk een stuk aangenamer :D


Excuus :D . Het is nu eenmaal dat ik deze gewoonte heb overgenomen van een olijke rotterdammer die het ook altijd vrolijk vond staan, een beetje kleur.

Ignotus schreef:Wat betreft je antwoorden. Je blijft erg in de woordelijke betekenis van de uitspraak hangen. Ik kan daar voor mezelf niet zoveel mee. Wederom vraag ik mij oprecht af of je daarmee dr. Van der Sluijs én met hem de gereformeerde traditie recht doet inzake de leer van de verkiezing en verwerping.


Ik denk niet dat Vd Sluijs per definitie de gereformeerde traditie recht doet. Over verkiezing en verwerping wordt verschillend gedacht, dat blijkt hier ook. Ik onderschrijf de geformeerde mening van Vd Sluijs niet. Er zijn zat gereformeerde voorgangers die hier ook anders over denken.

Ignotus schreef:Daarnaast je woorden omtrent het verstaan van de Bijbel in relatie tot de Dordtse Leerregels. Het moge duidelijk zijn dat ik de onfeilbaarheid van Gods Woord voorsta. Het Woord is de norm, ook op het vlak van dogmatisch-theologische thema's. Dat wil niet zeggen dat de confessia (= de belijdenissen) geen geldingskracht hebben, aangezien deze gegrond zijn/voortkomend uit het Woord van God. Daarmee zijn ze zeker niet onfeilbaar. Alleen wat de kerk der eeuwen beleden heeft, kan je alleen onder kritiek stellen met goed onderbouwde argumenten. En de eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik deze tot nu toe nog niet gezien heb. Als je het ergens niet mee eens bent


Ok, hier kan ik me in grote lijnen wel in vinden. Een uitzondering is hierin het verwerpings-vraagstuk. Ik denk echt dat het een dwaling is.
Het tast het karakter van God aan en het strookt niet met wat de bijbel uitdraagt mijns inziens.
Bij de argumenten van naamloos kan ik mij aansluiten, ook de Dwaler zegt hier zinnige dingen over. Zo sta ik er ook in.
[/quote]

Ignotus schreef:En wat betreft de persoonlijke vraag. Mijn antwoord heb ik daar over gegeven.


Dat is prima.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4157
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Reacties op vragenrubriek

Berichtdoor naamloos » 06 dec 2018 11:06

Ignotus schreef:Met mijn woorden over het niet meer in discussie gaan doelde ik alleen op de huidige discussie. In het vervolg hoop ik dat we gewoon op een open en respectvolle manier met elkaar kunnen doorspreken over tal van thema's. Alleen ik verbaas mij persoonlijk over de wijze waarop hier een gesprek gevoerd wordt. Ik sta open voor gesprek en daarbij wil ik openstaan voor andersdenkenden, alleen een discussie wil ik voeren op basis van gedegen argumentatie, recht doen aan standpunten en respectvol omgaan met elkaar. In de drie aangedragen zinnen mis ik dit, vandaar dat ik aangeef op deze wijze geen gesprek te voeren. Overigens ben je niet de enige waar ik dit tegen wil zeggen; van sommige reacties druipt het sarcamse af. Dan vraag ik mij af of we op een dergelijke manier met elkaar een discussie moeten voeren.
Tja, ik op mijn beurt mis ik in enkele zinnen van jou ook wat respect.
Ik kan daar wel tegen hoor, want anders zat ik hier al lang niet meer.
Aangezien iedereen alleen maar over zijn eigen gedrag gaat kun je, denk ik, beter een dikkere huid kweken als je hier wilt discussiëren, dan van anderen verlangen dat ze zich aan jou aanpassen.
Verder wel vreemd dat je hartelijk instemt met de woorden van @gravo die zeer zeker niet vies is van sarcasme en respectloos gedrag: onbenul, kippedrift en onnadenkend ... (de ouwe koeien zal ik maar laten zitten)
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “RefoWeb”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast