Ouderling ben je niet voor even?!

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Hodia
Verkenner
Verkenner
Berichten: 68
Lid geworden op: 09 apr 2020 10:19

Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor Hodia » 14 nov 2020 07:44

Ouderling ben je niet voor even?!

Voor het eerst werd er over oudsten gesproken in Genesis 50 waar staat vermeld dat Jozef uittrok om zijn vader te begraven; en met hem togen al Farao’s knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. In Exodus 3 vs 16 wordt voor het eerst door God tot Mozes gesproken van de oudsten van Israël: “Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen…… :.
Zo wordt de benaming, oudsten, nog vele malen meer gebruikt in het OT. Hier moet men onder verstaan de geslachts- en familiehoofden die de stam vertegenwoordigen en leidinggaven. Echter toen Israël in Kanaän gevestigd was, kreeg de naam “de oudste van een stad” en van een dorp opnieuw betekenis; dat waren de voornaamste families en gezinnen van die plaats.

Ook in het NT komen oudsten of ouderlingen voor. In de beginperiode waren dat ook bedaagde mannen die gekozen werden tot ambtsdragers in een stad of in de kerk. Vooral in de jong-christelijke kerk waren de oudsten met de leiding belast, en vermoedelijk werden zij geleidelijk aan ambtsdragers, hetgeen wij heden, ouderlingen genoemd. Wanner dat precies gebeurde in moeilijk te bepalen, echter in Hand. 14 vs 23 wordt van ouderlingen gesproken als zijnde dat de ouderlingen verkozen werden in een gemeente door middel van handopsteking. Dit gebeurde te Antiochië daar waar ook voor het eerst melding werd gemaakt van Christenen. (Hand.11 vs 26)
In Titus 1 vs 6 ev. Staat oa beschreven waar een ambtsbedienaar aan moet voldoen:” Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaamheid. Want een opziener moet onberispelijk


zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig en kuis. Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te weerleggen.
Als men het formulier om te bevestigen de Ouderlingen en Diakenen leest kunt u lezen waar zij aan moeten voldoen. Hiermee wil ik stellen dat het aanvaarden van het ambt als Ouderling niet iets is wat men er zo maar even bij doet, maar dat het een roeping Gods is.

Dan kom ik nu bij mijn stelling: Ouderling is men niet voor even?!
Hoe kom ik daar nu zo op?
Ik geloof dat er in de Bijbel nergens staat dat ouderlingen mogen aftreden. In Amerika blijf je ouderling, effectief of niet effectief, maar je blijft ouderling. Want in Amerika hebben de gereformeerde kerken, dus de Hervormde kerken, goed begrepen dat als je een keer ouderling bent je altijd ouderling blijft, je kan niet aftreden. Hier in de hervormde kerk is dat in de loop van honderden jaren veranderd. Hier zijn Ouderlingen die zeggen, ik treed af, maar dat kan helemaal niet, want je blijft toch altijd Ouderling in de geestelijke zin? Je draagt altijd de last van je eigen gemeente. Nergens staat in de Bijbel dat Paulus na enige jaren herkozen moest worden. Dus waarom gebeurt dat hier wel? Natuurlijk kan een ouderling ervoor kiezen zolang hij wil zich verkiesbaar te stellen, maar in de Bijbel staat dat nergens.
Dus, Ouderling ben je niet voor even, maar Ouderling ben je voor heel je leven.
Dat is mijn stelling. Ouderling ben je niet voor even?!
1 Cor 1 vs 31b: Die roemt, roeme in den Heere.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4356
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor MoesTuin » 14 nov 2020 08:32

Hoe de kerkelijke gemeente tegenwoordig is ingericht is totaal niet te vergelijken met hoe dat in de eerste gemeente in de bijbel er aan toe ging.
Veel wijkt af inmiddels..
Ook in de structuur, rol van dominee (komt op onze manier helemaal niet voor in de bijbel) ouderlingen enz....
In sommige gemeenten is een kleine verandering richting de toekomst momenteel al een groot probleem, maar men vergeet dan hoe groot en niet kloppend de inrichting al nu is vergeleken met de eerste gemeente in de bijbel.

Algemeen gesteld ben je volgens mij met elkaar gemeente van de Heer Jezus, ieder met zijn / haar talenten in zijn / haar kracht gezet geleidt door het verzoenende werk van de Heer Jezus, geleidt door het voortschrijdende inzicht naar de Toekomst van de heilige Geest waarin God de rechtvaardige maar goedgunstige Vader rijkelijk genadig zal zijn voor iedereen die in Hem de Drie enige Gelooft....

Gemeente zijn ben je van begin tot eind met elkaar...welke rol je ook vervult in je gemeente.
Dat schept een grote verantwoordelijkheid voor ieder gemeente lid maar tegelijkertijd ook een sterke onderlinge band en saamhorigheid in Liefde tot elkaar maar vooral ook tot uitstraling van de Liefde van de Heer Jezus naar buiten de gemeente toe, een aantrekkende werking op mensen van buiten de gemeente, wat ook o.a. de opdracht van de Heer Jezus is om naar buiten juist te treden....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2998
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor benefietdiner » 14 nov 2020 09:24

Hodia schreef:Dan kom ik nu bij mijn stelling: Ouderling is men niet voor even?!
Hoe kom ik daar nu zo op?
Ik geloof dat er in de Bijbel nergens staat dat ouderlingen mogen aftreden.

Er zijn in de loop van honderden jaren meer kerkelijke instellingen gekomen dan dat er Bijbelse instellingen zijn. Dat hoeft indirect niet fout te zijn.
Ik kan in jou stelling wel meegaan omdat ik vind dat een ouderling een roeping is die niet vanuit je zelf komt en ook een soort van talent is die je meegekregen hebt al bij je geboorte. Dat kan je niet van je afschudden dat zit diep in je.
Wat ons treffe vóór of tegen, volgen wij het pad der deugd. Zo gaan wij langs schoonewegen, Naar het oord der eeuwige vreugd’

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1161
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor hans0166 » 14 nov 2020 10:34

op zich kan ik me wel in de stelling vinden, het is ook zelfs dichter bij de gebruiken in andere Kerken. Eens ouderling/presbyter , altijd.
Maar het past niet in het huidige systeem. Ik zou voor geen goud mezelf aansluiten bij een plaatselijke gemeente waar bepaalde families de kerkeraad domineren, of afwisselen.
Dan maar naar een systeem van overplaatsing binnen het kerkgenootschap ... bijv, 5 jaar in Staphorst, 5 jaar in Rotterdam, ... enzz enz..

lekkerbek
Luitenant
Luitenant
Berichten: 523
Lid geworden op: 10 mei 2012 09:28

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor lekkerbek » 14 nov 2020 14:17

Ik ben het er niet mee eens, het is gewoon niet te vergelijken met de gemeentes in de tijd van de Bijbel.
Hoe zie je het praktisch voor je: een ouderling krijgt een burn-out, komt beetje bij beetje weer wat terug in zijn gezin. Pakt dan zijn werk weer wat op en beseft: als ik nog als echtgenoot, als vader, als werknemer wil functioneren dan zal ik keuzes moeten maken, ik moet met het kerkenwerk stoppen.

Een ander kerkenraadslid wordt ernstig ziek, moeten de overige kerkenraadsleden zijn werk erbij doen? Dat kan wel even, maar dat moet vaak niet te lang duren.
Wij hadden een kerkenraadslid die wat ging dementeren.
Er zijn gewoon situaties waarbij je ook gewoon nuchter moet zijn.
Dat betekent niet dat betreffende personen niet meer biddend bezig zijn voor de gemeente, als het goed is blijft dat gebed onverminderd doorgaan.

Ook zijn er kerkenraadsleden die hun eigen gezinnen verwaarloosd hebben, die er nu voor hun kinderen en kleinkinderen moeten zijn.

As het goed is neem je biddend de functie aan, maar leg je deze ook weer biddend neer. Dit is iets tussen de Heere en hun. Wie zijn wij dan om daar iets van te zeggen?

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6800
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor Chaya » 14 nov 2020 14:58

@Hodia, als je ook bedoelt dat het een ambt is en geen bijbaantje, ben ik het volledig met je eens.
In mijn jeugd was een ouderling dat niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks.
Maar ik ben wel van mening dat er gerouleerd moet worden, om alles transparant, helder en fris te houden.
Ik zou zeggen een termijn van 3 of 4 jaar, daarna herverkiezing met eventueel 1 verlenging.
Er zijn kerken waar ouderlingen wel meer dan 30 jaar het bankje bezet houden en dat kan een enorm stempel drukken.
Zeker als het een wat starre man is.
Er wordt heel veel van een k.r. verlangd, het is goed als er ook oudere mannen in zitten, maar ook 30ers en 40ers.

Dus jouw topic vraag: nee, niet voor even, maar wel voor minimaal 4 jaar.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
Prisma23
Luitenant
Luitenant
Berichten: 508
Lid geworden op: 02 aug 2016 19:29
Locatie: Republiek der Verenigde Nederlanden

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor Prisma23 » 14 nov 2020 15:33

Chaya schreef:
Dus jouw topic vraag: nee, niet voor even, maar wel voor minimaal 4 jaar.


Zo is het ook in de PKN geregeld, zie ordinatie 3.7.1.

De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regel vier jaar. Zij zijn telkens terstond als ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee jaar en ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat zij niet langer dan twaalf aaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.


https://www.protestantsekerk.nl/downloa ... ensten.pdf

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 819
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor Jesaja40 » 14 nov 2020 16:20

Hodia merkt op:

Voor het eerst werd er over oudsten gesproken in Genesis 50 waar staat vermeld dat Jozef uittrok om zijn vader te begraven; en met hem togen al Farao’s knechten, de oudsten van zijn huis en al de oudsten des lands van Egypte. In Exodus 3 vs 16 wordt voor het eerst door God tot Mozes gesproken van de oudsten van Israël: “Ga heen en verzamel de oudsten van Israël en zeg tot hen…… :


Het Hebreeuwse spraakgebruik is net even anders dan het kerkelijke jargon. Terecht noemt u de functie van de oudste: het representant te zijn van een volk, een stam of een familie. De oudsten functioneren dus namens hun groep die zij vertegenwoordigen. Zij zijn het die de volle verantwoordelijkheid dragen in beslissingen en het vertonen in voorbeeldig gedrag naar anderen. De oudsten hadden dus de sleutel van het welzijn van het volk in hun bezit. Hun wijsheid en inzicht ging over op hun nakomelingen. Zo eenvoudig zat het systeem van oudsten in elkaar. Hun optreden was in de poort, dat wil zeggen met volledige transparantie naar alle andere volksgenoten. De oudsten in de familie deden dat op hun wijze in de huislijke kring.

De Levieten kregen de bijzondere taak om geestelijke leiding te geven aan mijn volksgenoten (een levenswerk). De gelovigen uit de volkeren hebben nimmer dat voorrecht gehad van een afgezonderde priesterstam. Het aanstellen van zeer bekwame en betrouwbare gelovigen uit de volkeren om leiding geestelijk leiding te geven was zeker in de 1e eeuw geen enkel probleem. Er waren voldoende Messiasbelijdende Joden die vanuit de traditie zorgden voor aanvullingen en correcties. In het begin ging men daar soepel mee om. Later zorgde dat voor wrevel en dat bracht verwijdering tussen beide groepen.

Het gedrag van de oudste is bepalend voor het gezin en er wordt maar al te vaak een zwaar stempel gedrukt op die oudste. Bij kleine onenigheid moet hij/zij een beslissing nemen. Soms verzuchten oudsten weleens: waarom krijg ik al die verantwoordelijkheid in mijn schoenen geschoven?

Dan uw opmerking ouderling ben je niet voor even. Wat is daarop tegen? Als oudste ben je geboren en gaat de verantwoordelijkheid op latere leeftijd een rol spelen. Ouderling zijn is een kerkelijke functie om geestelijk leiding te geven. Je neemt het ouderlingschap niet mee bij een verhuizing naar een andere kerkelijke gemeente. Het is een plaatselijke merites. Dus ja, ouderling ben je dus wel voor even, want de plaatselijke regel schrijft gewoon een termijn voor. Je roest dus niet vast en wordt na een termijn gewoon afgelost en ontheven van de verantwoordelijkheid.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4163
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor naamloos » 14 nov 2020 16:31

Hodia schreef:Ik geloof dat er in de Bijbel nergens staat dat ouderlingen mogen aftreden.
Nou, er staat ook nergens dat ze NIET mogen aftreden. Een BEschrijving is geen VOORschrijving.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Hodia
Verkenner
Verkenner
Berichten: 68
Lid geworden op: 09 apr 2020 10:19

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor Hodia » 14 nov 2020 22:34

Interessante invalshoeken.
1 Cor 1 vs 31b: Die roemt, roeme in den Heere.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20242
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Ouderling ben je niet voor even?!

Berichtdoor Marnix » 16 nov 2020 08:31

Chaya schreef:@Hodia, als je ook bedoelt dat het een ambt is en geen bijbaantje, ben ik het volledig met je eens.
In mijn jeugd was een ouderling dat niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks.
Maar ik ben wel van mening dat er gerouleerd moet worden, om alles transparant, helder en fris te houden.
Ik zou zeggen een termijn van 3 of 4 jaar, daarna herverkiezing met eventueel 1 verlenging.
Er zijn kerken waar ouderlingen wel meer dan 30 jaar het bankje bezet houden en dat kan een enorm stempel drukken.
Zeker als het een wat starre man is.
Er wordt heel veel van een k.r. verlangd, het is goed als er ook oudere mannen in zitten, maar ook 30ers en 40ers.

Dus jouw topic vraag: nee, niet voor even, maar wel voor minimaal 4 jaar.


Precies. En los daarvan kan het ook een enorme impact hebben op je als persoon. Het is best intensief en ook wat dat betreft is de ene tijd de andere niet. Vrouwen werken meer dan vroeger
zodat het idee van “ik regel als thuis wel, doe jij maar fulltime werken en het ambt erbij” wat lastiger wordt. Met de huidge kantoorbanen moet je in vrije tijd ooo wat meer aan sport / beweging doen om gezond te kunnen blijven. Mensen hebben doorgaans behoorlijk volle agenda’s. Als je dan vraagt: zou je voor je leven een ambt daarbij willen doen... zeggen een hoop meer mensen nee. En een deel zegt ja en krijgt binnen 10 jaar een burnout. Voorganger of evangelist ben je doorgaans voor jr leven want dat is ook je baan. Bij ouderling / diaken is het inderdaad wel gezond dat dat niet zo is. Naast wat jij inderdaad ook noemt, dat het ook impact op de gemeente heeft.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten