Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3588
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 29 mar 2017 10:31

Johan100 schreef:
Bernard, mijn vraag over het hoofd gezien?
Wordt er in jouw gemeente de noodzakelijkheid van de wedergeboorte gepredikt?


bernard 3 schreef:Als men het Woord van God bestudeert dan komt men onvermijdelijk op de noodzaak om het offer van Christus te aanvaarden en dit in praktijk te brengen door zich te laten dopen ( handelingen 2:37-40).

Hoe kom je tot die aanvaarding volgens jou?
bernard 3 schreef:De doop wordt door Paulus het bad der wedergeboorte genoemd, of ook het watergraf waaruit men wedergeboren wordt. Het is dan ook logisch dat iedereen die een volgeling van Christus wil zijn alles wat in Gods Woord met de wedergeboorte en de wedergeboren mens betrekking heeft zal bestuderen en bespreken.

Hier doelt Paulus op de geestelijke doop door de Geest van Christus. Dan wordt je opnieuw geboren. Dit volgt op het geloof en de rechtvaardiging of vergeving van zonden. De fysieke doop is een uiterlijke afbeelding van wat binnen in je hart geestelijk gebeurt is.
indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere.... (Jakobus 1:5)

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 142
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 27 mar 2018 06:23

DeDwaler schreef:.


Goede vraag, Welling. Zeg jij het maar.

Ik scheer mensen in deze graag over één kam, dus ik zeg dat ieder mens aan de eigen inzetting vasthoudt, dat blijkt uit zijn daden en woorden. De mens probeert zijn eigen rechtvaardigheid voor God tot stand te brengen en hij onderwerpt zich niet aan de rechtvaardigheid die uit God is, namelijk door middel van het geloof in de Heere Jezus (Filippenzen 3:9). Eenieder die daadwerkelijk gelooft, doet dat omdat het hem van God gegeven is.

.


Eenieder die daadwerkelijk mag geloven, dat is vertrouwen in de Waarheid. Zo komt God eerst naar die mens voordat die mens door de Zoon tot de Vader mag komen, anders werd de begenadigde geen begenadigde genoemd.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3610
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor naamloos » 27 mar 2018 09:01

welling82 schreef:Eenieder die daadwerkelijk mag geloven, dat is vertrouwen in de Waarheid. Zo komt God eerst naar die mens voordat die mens door de Zoon tot de Vader mag komen, anders werd de begenadigde geen begenadigde genoemd.
Bijzonder! Zijn er ook mensen die niet mogen geloven dan?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 142
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 28 mar 2018 09:49

naamloos schreef:Bijzonder! Zijn er ook mensen die niet mogen geloven dan?


Jazeker en die komen in de hel. Want ze behoorden wel te geloven!

Al het goede is van God gegeven, ook het geloof. De Bijbel stelt duidelijk dat mensen van zichzelf niet kunnen en niet willen, onmachtig en onkundig zijn, ook en met name om te geloven, dat is zo vanaf de zondeval, ernstig niet waar?

Daarom, omdat men van zichzelf niet kan en niet wil, onmachtig en onkundig is, duidelijk beschreven in de Bijbel, mag men geloven wanneer men mag geloven, zo is dat Gods genade en niet een beloning en zo is diegene die mag geloven ook dankbaar en blij met wat hij/zij gekregen heeft!

God is de schepper van alles, alleen na de zondeval willen de mensen dat van nature niet meer erkennen. God is de eigenaar van letterlijk alles, Hij is de Kracht, het Licht en de Liefde. Iemand die vergeven wordt, vrijgesproken (niet zichzelf vergeeft, maar vergeven wordt dus mag geloven), werkt alles tijdens het leven ter lering. Bij iemand die niet vergeven wordt werkt alles ter veroordeling, nog steeds voor God, door God en tot God, voor Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn, ook al wil zo iemand dat niet erkennen. Omdat bij ongelovigen alles ter veroordeling werkt, mogen zij ook niets en wordt hun zelfs het ademen toegerekend want daarbij hebben zij Gods Kracht misbruikt maar niet willen geloven, en dat is dus misbruikt, anders hadden ze Gods Kracht mogen gebruiken.

Dat staat ook duidelijk in het Woord verklaard.

Fijn is het dat God zo vergevingsgezind is, niet waar?

Fijn is het dat God zo veel goeds geeft, niet waar?

Fijn dat bij God uitkomst is, niet waar? Wat fijn dat Hij de Redder is, want Hij is de Grootheid die de Goedheid tegelijkertijd is!

Jesaja 55
1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.


Wat fijn dat het Woord zo vele malen meer beloofd dan bedreigd, nietwaar? Men spreekt zo vaak over de bedreigingen maar noemde men maar eerlijk hoeveel vele malen meer beloftes God met Zijn Woord gegeven heeft! En God houdt Zijn beloftes!

Zoals Gideon zei: De HEERE is vrede!

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3610
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor naamloos » 28 mar 2018 11:22

welling82 schreef:Jazeker en die komen in de hel. Want ze behoorden wel te geloven!

Al het goede is van God gegeven, ook het geloof. De Bijbel stelt duidelijk dat mensen van zichzelf niet kunnen en niet willen, onmachtig en onkundig zijn, ook en met name om te geloven, dat is zo vanaf de zondeval, ernstig niet waar?

Daarom, omdat men van zichzelf niet kan en niet wil, onmachtig en onkundig is, duidelijk beschreven in de Bijbel, mag men geloven wanneer men mag geloven, zo is dat Gods genade en niet een beloning en zo is diegene die mag geloven ook dankbaar en blij met wat hij/zij gekregen heeft!
Iedereen mag geloven hoor, dat is voor niemand verboden. Wat je zelf wel of niet wilt of kunt, zegt niets over iets wel of niet mogen.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 142
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 28 mar 2018 13:08

naamloos schreef:Iedereen mag geloven hoor, dat is voor niemand verboden. Wat je zelf wel of niet wilt of kunt, zegt niets over iets wel of niet mogen.


Genesis 3:24
En Hij dreef den mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

In de zin van wat is toegelaten van Gods wet, mogen mensen niet alleen geloven, moeten ze dat zelfs! Geloven mensen niet, wordt ze niets vergeven en dan mochten ze ook helemaal niets van wat ze wel dachten te kunnen of willen.

Geloof is goed; waar al het goede van God gegeven wordt, wordt ook geloof van God gegeven. Iemand die geloof van God krijgt, krijgt Gods genade en wordt vergeven, diegene die mag geloven. Iemand die geen geloof van God krijgt, krijgt Gods genade niet en wordt niet vergeven, diegene mag ook helemaal niets van wat diegene dacht te kunnen of willen. Want het kwaad, die de leugen is, kan niet bestaan, het beoogd wel te bestaan, maar het kan niet bestaan. God is de Waarheid, het Woord Die de Waarheid geeft en aanbiedt en het Licht der kennis der Waarheid Die al het begrip is wat onder de mensen gevonden wordt. God is in alles en iedereen, de Kracht, het Licht en de Liefde.

Wie hem erkent of niet wil erkennen, veranderd niets aan de Waarheid, want het is en blijft alles voor God en door God en tot God, voor Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn. Wie hem mag erkennen, heeft dat van God gekregen, want al Gods volk noemt Hem hun Redder!

Romeinen 3:
9 Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;

10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een;

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt.

12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe.

13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder hun lippen.

14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid;

15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen;

17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend.

18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen.

19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.

20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;


Worden gerechtvaardigd? Omdat ze uit zichzelf geloven of dat krijgen? Wanneer ze geloof krijgen, dan mogen ze ook geloven van God.

Een mens is na de zondeval van zichzelf helemaal niets, niet in staat tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het kwaad is namelijk de leugen die satanas heet, waarin de wereld ligt na de zondeval. God geeft al het goede waarbij ook het geloof!

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 910
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Veendam » 28 mar 2018 18:05

Heel kort door de bocht maar wel waar:
Iedereen mag geloven.
Iedereen MOET geloven om tot behoud te kunnen komen.
Iedereen mag het Evangelie aannemen.
Iedereen MOET het Evangelie aannemen.
Het is aan ieder mens gegeven om te gaan geloven, zonder ook maar 1 uitzondering.
Omdat God RECHTVAARDIG is, is het aanbod van het offer op Golgotha voor IEDER MENS.
Geloven is een daad van je wil.
Gij zult de Here uw God liefhebben, ook daar is liefhebben een daad van je wil.

Wil iemand niet ?
Dan geen recht op de verlossende werking van het Bloed van het Lam.

Is alles dan van uit de basis het werk van de mens ?
Nee, Jezus koos er voor om onze straf op Zich te nemen toen wij nog zondaren waren.
De eerste stap is dus van uit God en niet van uit de mens.

God is gisteren en heden DEZELFDE.
God schiep de mens met een eigen vrije wil.
Wanneer God iemand zou verplichten te geloven door het op te dringen dan is het niet meer uit die vrije wil, dus gaat God buiten Zijn eigen scheppingsorde om, terwijl God Zelf zei dat het toen GOED WAS, JA ZEER GOED.
Kan een mens dan zomaar tot geloof komen ? JA DAT KAN !!

God zal NIEMAND uitwerpen die tot Hem komt in geloof.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3610
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor naamloos » 01 apr 2018 13:02

welling82 schreef:Geloof is goed; waar al het goede van God gegeven wordt, wordt ook geloof van God gegeven. Iemand die geloof van God krijgt, krijgt Gods genade en wordt vergeven, diegene die mag geloven. Iemand die geen geloof van God krijgt, krijgt Gods genade niet en wordt niet vergeven, diegene mag ook helemaal niets van wat diegene dacht te kunnen of willen.
Ga je op dezelfde manier met de gave van het eten en drinken om: ''ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God." Komt God je dan voeren ofzo?
Volgens mij werkt het zo: we ploegen, zaaien, oogsten enz. We kopen en niets staat ons in de weg om vervolgens te eten en drinken.
We doen gewoon wat we moeten doen, en evengoed danken we dan God voor zijn gaven.
Zo gaat het met geloven ook hoor. Je hoort het evangelie, je kunt erover denken en het onderzoeken en een keuze maken.
Kies wie je dienen wilt, en dank God voor zijn gave.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 142
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 05 apr 2018 12:34

naamloos schreef:Ga je op dezelfde manier met de gave van het eten en drinken om: ''ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God." Komt God je dan voeren ofzo?
Volgens mij werkt het zo: we ploegen, zaaien, oogsten enz. We kopen en niets staat ons in de weg om vervolgens te eten en drinken.
We doen gewoon wat we moeten doen, en evengoed danken we dan God voor zijn gaven.
Zo gaat het met geloven ook hoor. Je hoort het evangelie, je kunt erover denken en het onderzoeken en een keuze maken.
Kies wie je dienen wilt, en dank God voor zijn gave.


God komt u over het algemeen niet voeren, want het is alles voor God, door God en tot God, voor Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn.

Men behoort dus de gegeven middelen te benutten, en men behoort naar het voorbeeld van God, God is immers een ijverig God, ook zelf te mogen ijveren, of: 'de handjes laten wapperen'.

Het behoort niet volgens u te gaan, dat zou dan niet voor God, door God en tot God zijn. En als het 'volgens u' is, waarom hebben we dan Gods Woord, de Bijbel nodig? De Bijbel verklaard het alles duidelijk, ondanks dat het pas begrepen wordt wanneer het Woord met de Heilige Geest genuttigd mag worden, genuttigd is begrepen, en al het begrip wat onder de mens gevonden wordt is toch het Licht Gods!

Het is dus niet 'volgens u'; het is 'volgens de Bijbel', het Woord der Waarheid. En als het Licht, Die het begrip is, u gegeven is dan geeft het Woord geen ruimte tot menselijke interpretatie, want de mens is immers van zichzelf onmachtig en onkundig. God is niet onkundig en onmachtig, God is almachtig en alwetend, daarom behoort een mens gelijk te worden gemaakt aan de Heere, die God is, dat is bekeerd te worden en al wat van zichzelf is los te komen laten, of: te sterven aan zichzelf. Lees maar eens wat de apostelen van zichzelf vinden.

God komt u dus niet zozeer voeren, maar Hij geeft het wel, en dat is al het goede, ook het eten. Of Hij ook zegent wat Hij geeft, is iets waar men om behoort te bidden. Wanneer Hij zegent wat Hij geeft, dan komt Hij qua eten u in feite ook nog voeren, want dan mag u begrijpen dat u 'geen handje kon laten wapperen' zonder dat Hij het geeft!

Zo behoort een mens dan alles aan God over te laten, want God is de onveranderlijke Waarheid, het Woord der Waarheid en het Licht der Waarheid, Die te vertrouwen, dat is: te geloven, is. De leugen, satanas, is daarentegen geheel niet te geloven, hoezeer hij dat ook anders wil doen laten voorkomen. Het kwaad kan immers niet bestaan en God IS!

Hoe kunt u als ziende blind en horende doof zijnde mens zelf keuzes maken, waar de Bijbel u onmachtig en onkundig van uzelf verklaard wat ook de apostelen (niet alleen, ook andere profeten) duidelijk verklaren? Zou het geloof iets goeds van de mens zijn waar al het goede duidelijk van God afkomstig is? Zou u keuzes kunnen maken zonder het Licht van God, dat is het begrip, gekregen te hebben?

Zegt God niet duidelijk dat wie de mammon dient, niet weet wie of wat hij dient, ziende blind en horende doof zijnde? En zegt God niet duidelijk dat waar Gods Geest heerst, daar heerst vrijheid? Bent u het dan die keuzes maakt, of behoren keuzes voor u te worden gemaakt (verklaard door het Woord der Waarheid) en behoort een mens te vertrouwen, dat is: te geloven en te berusten in de Waarheid?

Denkt u dat u zelf kan overwegen? Denkt u dat u God moet (of zelfs maar kan) beoordelen? Dicht u die macht en/of kunnen aan uzelf toe? Dus u meent eerder te worden beloond voor uw 'keuze' dan dat u Gods genade behoort te ontvangen, waar u die in werkelijkheid van uzelf niet verdient hebt, want anders zou God de paden niet behoeven recht te maken, nietwaar?

Mensen kiezen niet wie ze dienen willen na de zondeval, de mens weet niet eens wat ie wil na de zondeval, daarom eist God van de mens om te vertrouwen in Zijn eengeboren Zoon, de Liefde Die het Woord is, de in Zijn onmetelijke genade en barmhartigheid de schuld van iedereen zou kunnen dragen, maar niet van iedereen wil dragen, want Hij biedt zich aan, maar Hij wordt van nature door niemand omarmt, nog niet tot één toe. Hij wil dragen van diegene die Hem wil kennen, en die wil is ook iets goeds wat van God gegeven is.

God kiest de Zijnen, de Zijnen mogen Hem dienen en behoren geen keuze (of toeval, wat immers niet bestaat) te willen, omdat al het goede van God is. De Zijnen mogen Hem niet dienen omdat ze zeggen gezond te zijn van zichzelf, 'wie gezond zegt te zijn heeft de Medicijnmeester niet van node', ze mogen God erkennen als de Waarheid en daarmee Zijn oordeel als recht en rechtvaardig, dat is: ze mogen erkennen dat zij van zichzelf, zonder dat de Borg Die de Middelaar is hun schuld zou dragen, de hel verdient hebben. Ze mogen erkennen dat zij van zichzelf ziende blind en horende doof zijn, dat is niet 'keuzes kunnen maken'.

Gods wet eist, maakt u zich daar geen illusies over en vooral niet wat de mens van zichzelf ten opzichte van Gods wet zou kunnen na de zondeval, want dat is helemaal niets anders dan van zichzelf schuldig zijn, onmachtig en onkundig, ziende blind en horende doof, met een stenen hart wat neigt naar alle kwaad, en de Borg, de Liefde die het Woord is, de Heere Jezus Christus, DUS zeer nodig hebben.

De Heere is zelfs het enige wat een mens werkelijk nodig heeft, nog meer dan voedsel! Want het zij OF ter vrijmaking, OF ter veroordeling, en dat is ook aangaande het voedsel dat u gekregen heeft om te nuttigen. Wanneer u door de Heere vrijgemaakt blijkt, MAG u het nuttigen, het zij dan ter lering. Wanneer u niet vrijgemaakt blijkt, dan mocht u zelfs het eten dat u gekregen heeft, net zoals de lucht, niet eens tot zich nemen!

Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Het Woord is de Waarheid, onveranderlijk. Denk maar niet dat er meerdere waarheden naast elkaar zouden kunnen bestaan, er is één God Die geen andere zogenaamde goden naast Zich duld! De Waarheid kan niet geïnterpreteerd worden, dat zou betekenen dat de mens van zichzelf kan of wil, de Waarheid wordt in plaats daarvan verklaard, door het Woord en begrepen met het Licht! Interpretatie betekend dat u de Waarheid zou willen en/of kunnen beoordelen, dat kunt u geheel niet.

Exodus 20:
2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.


Numeri 11:23
Doch de HEERE zeide tot Mozes: Zou dan des HEEREN hand verkort zijn? Gij zult nu zien, of Mijn woord u wedervaren zal, of niet.

Jesaja 10:4
Dat elkeen zich niet zou buigen onder de gevangenen, en vallen onder de gedoden? Om dit alles keert Zijn toorn zich niet af, maar Zijn hand is nog uitgestrekt.

Jesaja 59:1
Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen.
Laatst gewijzigd door welling82 op 06 apr 2018 13:33, 6 keer totaal gewijzigd.

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3610
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor naamloos » 05 apr 2018 13:00

Zeg, hoe kun jij er nu voor kiezen om zo'n lap tekst te typen, je kunt toch vanuit jezelf helemaal niets?
Of heb je van de Geest een contributie gekregen als zijnde geen interpretatie, die, mocht het komen staan te gebeuren, een begrip bevatten alsdan werkende een zegen die ruimte geeft tot niet kiezende keuzes, teneinde oordelende door-voor-tot God?
?:|
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 142
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 06 apr 2018 13:37

naamloos schreef:Zeg, hoe kun jij er nu voor kiezen om zo'n lap tekst te typen, je kunt toch vanuit jezelf helemaal niets?
Of heb je van de Geest een contributie gekregen als zijnde geen interpretatie, die, mocht het komen staan te gebeuren, een begrip bevatten alsdan werkende een zegen die ruimte geeft tot niet kiezende keuzes, teneinde oordelende door-voor-tot God?
?:|


Vraagt u nu anderen om aan u verantwoording af te dragen en u uit te leggen of zij wel of niet bekeerd zouden zijn?

U behoort te controleren aan de hand van de Schrift.

Men behoort de middelen te benutten zoals ze gegeven zijn. Welk stukje van waarmee ik u mocht beantwoorden zou niet overeenkomen met wat het Woord der Waarheid ons verklaard?

naamloos
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3610
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor naamloos » 06 apr 2018 13:49

welling82 schreef:Vraagt u nu anderen om aan u verantwoording af te dragen en u uit te leggen of zij wel of niet bekeerd zouden zijn?
Uhhm, eerlijk gezegd begrijp ik zelf niet wat ik geschreven heb, dus geen idee of het een vraag is.
Misschien is er hier iemand die een expert is om wartaal te vertalen?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
welling82
Mineur
Mineur
Berichten: 142
Lid geworden op: 20 jan 2017 01:08
Contacteer:

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor welling82 » 06 apr 2018 21:31

naamloos schreef:Uhhm, eerlijk gezegd begrijp ik zelf niet wat ik geschreven heb, dus geen idee of het een vraag is.
Misschien is er hier iemand die een expert is om wartaal te vertalen?


Dat men vanuit zichzelf niets kan, wil niet zeggen dat er veel goeds van God gegeven is.

Stel dat u wat begrijpt, zoals 1+1=2. Dat is Licht wat van God gegeven is, of in ieder geval de algemene werking van de Heilige Geest. Zonder het Licht, zou een mens niets begrijpen.

Zo is er veel goeds van God gegeven, al het goede is zelfs van God gegeven. Voor de zondeval wist de mens dat, erkende de mens het ook. Na de zondeval niet meer, ondanks dat het goede van God nog wel gegeven wordt. Soms wordt het goede wat van God gegeven wordt, ook gezegend, en dan wordt het ook niet misbruikt.

Het is dus zaak het goede wat van God gegeven is, niet te misbruiken en wat doet nu een mens vanuit zichzelf na de zondeval? Het menselijk hart na de zondeval neigt immers naar alle kwaad! Soms zegent God het goede wat Hij geeft, buigt hij de kromme paden van de mens zelf recht, en werkt ter lering wat een mens van zichzelf zou misbruiken wat door Gods genade in deze gevallen gebruikt mocht worden.

Men behoort de gegeven middelen te benutten, zo mocht ik nog beogen mij gegeven redenen met u te delen. Denkt u dat dat wartaal is? U behoort vragen te stellen wanneer u iets niet begrijpt.

Een mens kan van zichzelf niets. Wanneer een mens wat lijkt te kunnen, is het het goede wat van God gegeven is, men behoort het niet te misbruiken, wanneer men het toch misbruikt, is het in feite ook niet 'iets kunnen' en wanneer men het mag gebruiken, is het nog steeds het goede wat van God gegeven is wat niet 'het kunnen' van de mens zelf is, de mens brengt van zichzelf zeker na de zondeval niets van waarde mee.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3588
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: Wedergeboorte/gerechtvaardigd.

Berichtdoor Johan100 » 15 jun 2018 05:50

Een teken van wedergeboorte helaas weinig tot zelden genoemd.
Als de liefde Gods in onze hart uitgestort is.

En de hoop beschaamt niet, omdat de Liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, die ons is gegeven. Rom. 5 : 5.
indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere.... (Jakobus 1:5)


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten