Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 14 dec 2019 15:19

"Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid"

(Johannes 1:14 uit de Willibrordvertaling 1995).

MENS GEWORDEN.

Dit vind ik persoonlijk één van de mooiste teksten uit de Bijbel. Eén van de kernteksten.
Er is geen enkele wereldgodsdienst waarin God afdaalt.
Mensen zijn hun hele leven bezig op een hoger spiritueel niveau te komen. Het leven is een gestaag loskomen van de aarde en één klimpartij.

Kerstfeest is: God daalt af op ons niveau.
Het spreken van God, Zijn woord, Zijn Zoon die aan God gelijk is, Goddelijk leven, Goddelijk licht daalt neer.
Het is toch niet te geloven dat de Geest van God zaad brengt in het lichaam van Maria en dat zaad een eicel van Maria bevrucht. God schakelt Jozef uit. Geen zaad uit het nageslacht van Adam. God heeft zich zo klein gemaakt dat Hij zich beweegt als vruchtje in Maria's baarmoeder.
9 maanden lang, een kwetsbare zwangerschap.
Gods Zoon, Gods Woord komt ergens onder een afdak bij Bethlehem ter wereld. Hij wordt mens. Baby'tje in de kribbe.

Het wordt nog anders omschreven: Dát Woord slaat Zijn tent (tabernakel) onder ons op. God trok in het Oude Testament met Zijn volk op in de tabernakel. Omdat Hij mobiel is. Hij gaat mee. Die tent is Gods idee. De latere tempel in Jeruzalem is het idee van koning David dat koning Salomo verwezenlijkt.
God wil geen tempel. En daarom slaat Gods woord, dat is Jezus, Zijn tent onder ons op.

En van tijd tot tijd ervoeren de leerlingen dat vanuit Jezus de heerlijkheid van God uitstraalde.
Jezus die met Petrus en de broers Johannes en Jakobus op een berg waren en plotseling straalde Jezus een hemels licht uit. Het overviel hen. Mozes en Elia verschenen aan Jezus.
De leerlingen konden het niet verdragen aan hun ogen. Zij bogen voorover. Later zagen zij niemand anders dan Jezus alleen.

Door Jezus' tentdoek hadden de leerlingen Gods heerlijkheid gezien.

Jezus was vol van de heilige Geest én vervuld van genade en waarheid.
Als je met Jezus omgaat, word je geconfronteerd met waarheid en de leugen komt openbaar en moet wijken.
Als je met Jezus omgaat, word je geconfronteerd met genade.
Genade is een daad van God die jou en mij tot in ons diepste zijn verheugt, blij maakt.

Jezus openbaart dat we door en door zondig zijn én Jezus biedt ons onverdiende vergeving en vrijspraak aan.

Kijk, als dit jou, jullie onbekend is, dan weet je echt niet wát Kerstfeest (Christusfeest - Christus betekent door God gezalfde Redder) is.

En dáárom schrijf ik iedere dag hierover.
Want dit moet je weten.
Als het alleen maar over de kerstboom, het rendier, de Kerstman, eten en drinken en snoepen gaat...dán vier je geen Kerstfeest. We vieren feest omdat God in het kind Jezus op aarde gekomen is en in ons hart wil wonen.

Als God vanuit de hoge hemel op aarde wilde komen en onder ons baby, peuter, kleuter, basisschoolkind, tiener, puber, volwassene wilde zijn, waarom willen wij dan belangrijker dan een ander zijn?

Ik ben er vast van overtuigd dat wij, leerlingen van Jezus, Hem moeten volgen in eenvoud, in gewone mensentaal spreken, zodat iedereen het begrijpt.
Mensen liefhebben, dichtbij hen zijn, we mogen hen wijzen op hun zonden, maar mogen hen ook vergeven.

En nooit moeilijke taal gebruiken.
Dat mag ook niet in de kerk of de gemeente.
Want alle kinderen en alle mensen moeten Jezus leren kennen die van ons houdt, die heel dichtbij ons wil zijn, in ons hart.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 21 dec 2019 18:33

Zomaar een Meisje, uitgekozen door God

Zo in de aanloop naar Kerst, komen we een bijzonder meisje, een jonge vrouw tegen, een meisje jonge vrouw die wel een heel belangrijke rol kreeg in Gods Heilsplan.
Maria, God koos haar uit.
En net als mensen vandaag aangeven, kan dat wel, mag dat wel, enz.... was het toendertijd net zo, "Kan er iets goeds uit Nazareth komen?
De Heere God schakelt mensen in Zijn plan in wie Hij kan gebruiken, Hij roept, hoort u / jij Zijn stem? Man of Vrouw, belangrijk of onbelangrijk, zomaar uit de grote stad of uit een onbelangrijk dorpje, een persoon met aanzien, of een huisvrouw aan het werk om haar huisje schoon te maken, voor God is niets onmogelijk.
Luisteren wij naar Zijn Roep?

Aankondiging van de geboorte van Jezus
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.


Maria, zomaar een jong meisje / vrouw, ongetrouwd, uitgehuwelijkt en wacht tot haar huwelijksfeest zal plaatsvinden.
En dan zomaar in haar huis verschijnt de Engel aan Maria en begroet haar. "Wees gegroet Maria, je bent begenadigd" wat zeggen wil, je bent bijzonder in de ogen van God.
De Engel is aan meerdere mensen verschenen en begon zijn komst dan altijd met "weest niet bevreesd" Maar bij Maria zegt de Engel als eerste, "Wees gegroet Maria" Wat een verschil! Maria wordt met respect behandeld.
Had Maria ooit gedacht dat ze zo'n belangrijke rol zou kunnen gaan spelen in Gods Plan?
Zomaar een dorp, zomaar een huisje , zomaar jonge gelovig vrouw / jong meisje waar de Engel binnengaat.
Maria was vanzichzelf niet bijzonder en niet anders dan de andere meisjes in het dorp, meisjes die hielpen in het huishouden.
Ze was geen uitblinkster, maar God kiest haar uit en daar schrikt ze van, niet omdat ze de Engel ziet, maar om de woorden, de boodschap dat God haar uitgekozen heeft, in het plan van God in haar leven dat ze daar ingeschakelt wordt en daar een rol in mag vervullen.
Maria luisterd allereerst
God kiest Maria uit om moeder te worden van Zijn Zoon.
Maria denkt na over de woorden die de Engel tot haar spreekt. Ze luisterd met haar verstand. Maria stelt een vraag (ze is nog maagd en ongetrouwd en ze zal zwanger worden?) en dat mag ook, je mag in het geloof ook vragen stellen , kritische vragen om te onderzoeken wat God bedoeld te zeggen en wat dit betekend in het leven en de Heilige Geest zal je inzicht geven en vandaaruit mogen we ook een beslissing nemen.
Maria antwoordt, "De Heere wil ik dienen, ik ben bereid de Heere te dienen. Laat met mij gebeuren wat U heeft gezegt." Maria neemt haar verantwoordelijkheid in een actieve rol (ze wacht niet passief af zo van, ik zie wel wat er gebeurd, Nee, Maria neemt een actieve rol)
Een gewoon meisje een voorbeeld voor gelovigen, ze stelde zich beschikbaar voor de Heere.
En daarbij neemt ze alle gevolgen die dit zal krijgen met het oog op negatieve reacties vanuit haar omgeving voor lief, ze laat zich leiden door God en zich inschakelen in Zijn plan!
Wie volgt?


https://www.youtube.com/watch?v=GMLbkMBqbiQ
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 24 dec 2019 09:37

Kerstnacht

2 KORINTHIËRS 12:9

“En toen heeft Hij tot mij gezegd:
Mijn genade is voor jou genoeg”


(Naardense Bijbel 2014).

Dit is een uitspraak van de apostel Paulus.
Ik las de hoofdstukken 10-12.
En ineens gaat het over het feit: “Waarop ben jij trots?”
“Waarover schep je op?”

Er zijn er die heel kritisch op Paulus zijn:
“In zijn brieven lijkt hij een zwaargewicht,
maar als hij lijfelijk aanwezig is, stelt hij niets voor en zijn preken zijn onbetekenend” (zie: 2 Korintiërs 10:10).

Maar Paulus zegt tegen hen die zichzelf geweldig vinden:
“Pas op: als je je eigen bediening en optreden zo geweldig vindt, dan betekent dat nog niet dat God jou als Zijn dienaar aanbeveelt” (2 Korintiërs 10:18).

Als je trots bent, spreek dan groot over God en Zijn werk
(2 Korintiërs 10:17).

In hoofdstuk 11 schrijft Paulus dat zijn lezers geen enkele onderscheiding van geesten hebben.
Eén of andere sluwe prediker die een andere Jezus verkondigt, een andere geest onder u brengt, een ander evangelie, jullie trappen erin. Het zijn leugenapostelen. Het zijn afgezanten van Satan die zichzelf ook voordoet als een engel des lichts
(2 Korintiërs 11:3-4,13-14).

Paulus schrijft: “Ik kan ook roemen op mijn vlees. Ik heb heus wel wat te melden”.
En dan vertelt hij over zijn afkomst, over alles wat hij in dienst van Christus aan tegenwerking heeft ondervonden.
Het is geen successtory. Geen overwinningsverhaal.
Een aaneenschakeling van zwakheden.
God weet dat ik niet lieg (2 Korintiërs 11:22-33).

En dan volgt hoofdstuk 12.
Nu heeft hij het niet over zichzelf,
maar in nederigheid over “een mens in verbondenheid met Christus” aan wie God onuitsprekelijke openbaringen heeft gegeven.
Dat had die mens hoogmoedig kunnen maken,
zodat hij zich zou kunnen verheffen boven anderen.

Maar God houdt die mens, mij, klein.
Door een doorn in mijn natuurlijke mens, mijn vlees, mijn lichaam.
Een engel van Satan geeft mij dagelijks vuistslagen.
Kijk, dat zijn nou al die tegenslagen, tegenwerkingen, die rampen die Paulus overkomen zijn.
Dát heeft hem nederig gehouden.
Drie keer heb ik God gevraagd of ik alstublieft gespaard mocht blijven van die aanvallen van Zijn Tegenstander.

En weet je wat Zijn antwoord was:

“Mijn genade is voor jou genoeg”

En daarmee bedoelt Hij:

Paulus, of vul jouw eigen naam maar in: .................................
Er zal ten allen tijde genoeg genade zijn bij Mij om in alle omstandigheden die jij van nature niet aankunt Mijn Kracht zichtbaar te maken.

Des te zwakker jij je voelt, des te meer zal Mijn kracht openbaar worden!!

Wij, u, jij en ik vragen God altijd om méér kracht, méér geloof.
Onder charismatische gelovigen wordt dit levend gehouden:
GOD WIL MÉÉR GEVEN.

Paulus ervoer: “ik stop met roemen over mijn successen, ik ga roemen in mijn tegenslagen, tegenwerkingen, want dan komt Gods kracht veel meer openbaar”.

Wil ik zwakheid?
Nee!
Wil ik roemen in mijn huidige omstandigheden?
Nee!

Mijn hele leven niet.
Worstelen met mijn geaardheid, worstelen met een broze gezondheid, worstelen met depressies, met twijfel, met mijn omstandigheden tot op de huidige dag,

maar....

ik kan zeggen: redenen om mij méér, beter, krachtiger te voelen als anderen heb ik nooit gehad.
Maar: ik heb Gods kracht gezien door wat ik in Zijn Naam mocht doen.
Als was ik toeschouwer.

Ik vind mijn leven geen blijk van succes.

Maar als ik sterf, dan wil ik dat er gesproken wordt en dat op de steen gebeiteld wordt:

“Door Gods genade ben ik wat ik ben
en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest”
(1 Korintiërs 15:10a).

Wij klagen teveel.
Wat onze beperkingen zijn, zijn Gods uitdagingen.
Gods genade is méér dan genoeg om door ons Zijn kracht te openbaren!

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 29 dec 2019 09:04

Jesaja 9 vers 5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.


" Het Kind kijkt ons aan "

Het kind kijkt vanuit de kribbe
Jezus Christus is Zijn naam.
Nieuwsgierig en onschuldig
Kijkt Hij ons aan.

Maria, een jonge vrouw.
De mensen praten achter haar rug om.
Ze is kwetsbaar.“Van wie is ze zwanger?”.

Dat weet God alleen.
De engel heeft Hem toevertrouwd.
Het Kind lacht.
De Vader in de hemel.

Zijn vader, hij is mans genoeg.
Hij neemt de schuld op zich.
Hij is de dader.
Hij heeft het gedaan.

Jozef wordt onschuldig beschuldigd.
Hij weet als geen ander.
Wat Hem straks te wachten staat.
Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.

De os en de ezel, weschor en we-chamor.
Schorriemorrie kennen hun Heer. (Jesaja 1:2)
In de voederbak ligt brood.
De wereld zal ervan eten.

Brood is het hemels manna.
Ik ben het brood des levens.
De druif is een vrucht van het Beloofde Land.
Brood en wijn verbinden ons met de Heer.

Waar mensen blind geslagen zijn.
Is de profetie aan dove-mans oren.
Jesaja, Micha, Zacharias en anderen.
Zij voorzien de Messias.

Wie zal hen geloven?
Ach, het zijn maar schapenknuffellaars.
Ze hebben zeker te lang in het vuur gekeken.
Ze zien in opstijgende vlammetjes engeltjes.

Fantasten spreken wartaal uit.
Ze lallen als dronkaards. (Pinksteren)
Straks zeggen ze nog over het Kind:
Hij is de Goede Herder.

Herders staan buiten de samenleving.
Eerlijk, ze horen er niet bij.
Wat ze ook zeggen, geloof hen niet.
Het zijn de stemmen van rechteloze en stemloze getuigen.

Wanneer wij dit Kind volgen
Dan zullen wij niet meer dan als de herders zijn.
De wereld zal ons niet meer geloven.
Zie het Lam Gods dat wegneemt alle schuld.

Geen machthebber staat in de rij.
Voor een baby in een kribbe.
De vorst in de duisternis vertegenwoordigt de Keizer
Hij is strenger dan de paus.

Herodes regeert met dodelijke hand.
Op zijn woord worden kinderen vermoord.
Wie kinderen offert is van God verlaten.
Kinderen toetsen onze menswaardigheid.

Vreemdelingen komen uit het oosten.
Zij hebben de wijsheid in pacht.
Zij bewaren de woorden
Die de profeten ooit hebben gebracht.

Zij zien het teken aan de hemel staan.
Zij zoeken de Lijdende Knecht des Heren. (Jesaja)
Ze vinden Hem.
De koning der joden.

In de velden van Efratha.
Bij Bethlehem.
In een stal.
Kijk, een kribbe.

Dit Kind;
het Koningskind.
Dit geschenk;
een Godsgeschenk.

Wie komen Hem zien?
Ik kom.
Wie gaat er mee?
Dit Kind is de Verlosser.

Voor dit Kind ga ik op de knieën.
Hij is gekomen in de wereld die God verwerpt.
Hij zoekt ons in de puinhoop van de schepping.
Hij vindt ons in het afvoerputje waar mensen weggezet zijn.

Dit Kind wil ik eren.
God vertrouwt zich aan mij toe.
Hij kijkt ons aan.
Hij ziet ook mij.

Een vrouw, is zij haar onschuld kwijt?
Een man, hij krijgt de schuld.
Straks sterft hun zoon aan het Kruis.
Onschuld is dodelijk voor wie de waarheid spreekt.

Hij draagt de schuld in plaats van mij.
Zo groot is Zijn verlangen mij te redden.
Hij spreekt mij vrij.
Geen God laat mij verloren gaan.

Kom, kom met mij mee naar Bethlehem.
Kijk, kijk hier, hier is Hij in de kribbe.
Hij kijkt mij aan.
Wie ziet Hij?

Kerst 2019

(Kerstpreek, maar anders verwoord).

Ds Jeroen van Olffen.

(Predikant Menaam, PKN)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 04 mar 2020 22:24

Zoals velen over jou verbijsterd waren,
zó misvormd, niet meer menselijk was zijn aanzien,- zijn gestalte niet die van Adams zonen,
zó zullen vele volkeren zich verbazen,
om hem zullen koningen hun mond dichtbijten,-
want wat hun nooit verteld is zullen ze zien, wat ze nooit gehoord hebben zullen ze verstaan”

(Jesaja 52:14-15 Naardense Bijbel 2014).


DE MAN, DIE WE LIEVER MIJDEN.


Eén ding is zeker: de mensen vanaf het eerste begin, de mensen van nú en ook die nog geboren zullen worden,
zullen Hem ooit onder ogen komen.
Gelovigen en ongelovigen.
Vrienden en vijanden.
Zij die Hem erkenden en zij die Zijn bestaan ontkend hebben.

Die ontmoeting kan heel ongemakkelijk wezen.
Want de profeet Jesaja beschrijft Hem als: misvormd, onmenselijk, is het wel een mens? (52:14)
Een loot, een wortel, misvormd, geen heerlijkheid, onaantrekkelijk (53:2).
De mensen verachten en gaan Hem uit de weg (53:3).

In ónze ogen is Hij een door God veroordeelde zondaar: ziek, waarschijnlijk melaats, onrein, die zijn gezicht voor ons verbergt, die vóór zich uit moet schreeuwen: ‘ik ben onrein, ik ben onrein’. Gods plagen zijn over Hem!
(53:3-4).

Maar één ding vergeten wij.
Als Hij ons onder ogen komt, wáár ook, in Gethsémané, bij Kajafas de hogepriester, bij Pontius Pilatus, bij Herodes en weer bij Pilatus, dan denken we allemaal: God heeft Hem vervloekt om Zijn eigen misdaden.

Maar dan profeteert Jesaja:
‘NEE, Hij draagt jouw ziekten, onze smarten, om jou zijn er grote spijkers door Zijn handen en voeten geslagen.
Om jou is Hij bespuugd, gemarteld, gegeseld, kapot geslagen.
Gods straf was NIET op jou, maar op Hem.
Hij werd mishandeld, niet jij.
Die afschuwelijke lijdensweg was jouw en mijn verdiende loon, niet de Zijne.
Hij heeft Zich vrijwillig aangeboden om jouw lijdensweg, jouw vloek, jouw straf te ondergaan.
Het Lammetje van God op weg naar de slachtbank, tóch bleef Hij stil (53:4-7).

Hij zag er niet uit.
Hoe zou jij er uitzien na álles wat jou zou zijn aangedaan?
Zouden wij Hem mijden?

Miljarden doen dit.
Is het hun verteld?
Hebben zij het evangelie gehoord?
In 52:15 lezen we dat wereldleiders, als het hun verteld wordt, als ze het evangelie horen, zich zullen verbazen, ze zullen hun mond dicht bijten.
Ze zullen het eindelijk begrijpen.

Het zal geen ‘verhaaltje’ blijven.
Wij zullen niet toekijken.
Dat vreselijke (kruis)lijden van Jezus gaat jou en mij aan.
Want het was om ons en alleen om ons.
Om schulden in te lossen.
Om ons te kunnen vergeven.
Om ons met God te verzoenen.

Jezus moet je niet mijden, maar Hem omhelzen.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 05 mar 2020 14:41

Maar Pilatus roept de heiligdomsoversten, de overheden en de gemeenschap bijeen en zegt tot hen:
ge hebt deze mens vóór mij gebracht als iemand die de gemeenschap afkerig maakt, en zie, ik heb Hem voor uw aanschijn beoordeeld en niets strafbaars in deze mens gevonden van de dingen waarvan ge Hem beschuldigt; echter, óók Herodes niet, want die heeft Hem naar ons doorgestuurd,- zie, niets dat de dood waardig is, is door Hem bedreven!-
dus kastijd ik Hem en laat Hem los.
Hij had de verplichting op elk feest er één aan hen los te laten.
Maar zij schreeuwen het uit en zeggen met man en macht: hang Hem op en laat Barabbas voor ons los!
Die was wegens één of andere opstand die in de stad geschied was, en een moord, in de gevangenis geworpen.
Maar weer verheft Pilatus tegenover hen zijn stem nu hij Jezus wil loslaten.
Maar zij hebben hem overstemd zeggend: kruisig, kruisig Hem!”

(Lucas 23:13-21 Naardense Bijbel 2014).


ONDER DRUK VAN DE PUBLIEKE OPINIE.

Pontius Pilatus, vertegenwoordiger van de bezettende macht. De leider namens de Romeinse keizer in Israël.
Zoals Seys Inquart in Nederland als vertegenwoordiger van Adolf Hitler, de Duitse Führer, in de Tweede Wereldoorlog.
Voor de tweede keer wordt Jezus voorgeleid en heeft Pilatus een bijeenkomst georganiseerd van geestelijke leiders, overheidsambtenaren en volksvertegenwoordigers.
Merkwaardig: voor de geestelijke leiders is Jezus schuldig, ja doodschuldig.
Voor de politieke leiders, zoals koning Herodes en de Romeinse stadhouder onschuldig. Jezus stelt Herodes teleur, omdat Hij geen antwoord geeft en daarvoor wordt Hij afgeranseld en opnieuw naar Pilatus gestuurd.
Van Pilatus horen we diverse malen dat hij geen bewijs vindt van alles waarvan de geestelijke leiders Hem beschuldigen.
Onschuldig!
Onschuldig!
Onschuldig!
De Joodse geestelijke leiders en het Joodse volk kunnen aanklagen, beschuldigen, maar de bezettende macht, de Romeinse soldaten, kunnen alleen doodvonnissen voltrekken.
Die leiders en het door hen opgehitste volk eisen de doodstraf.
Zij proberen Pilatus duidelijk te maken dat Hij staatsgevaarlijk is.
Een rebel, een veroorzaker van rellen, dat hij het volk oproept geen belastingen te betalen aan de keizer, dat hij zich ‘Zoon van God’ noemt, godslastering.

O, die publieke opinie, daarom laat koning Herodes Hem afranselen en Pilatus ook. Verder willen ze absoluut niet gaan.

Maar dan grijpt de menigte het gebruik aan om op elk Joods feest een gevangene amnestie te verlenen.
Déze Jezus, de Zoon van de Vader, de Messias óf
Barabbas, zijn naam betekent: ‘zoon van de vader’, die de bezettende macht haat, aanslagen pleegt, recent iemand heeft vermoord en zeer waarschijnlijk behoorde bij de Joodse verzetsgroep, de Zeloten.

De menigte hoeft niet lang na te denken.
Jezus moét weg. Aan het kruis met Hem.
Wij willen Barabbas vrij.

In een ander evangelie dreigt de menigte Pilatus aan te klagen bij de keizer, omdat hij het leven van een staatsgevaarlijk persoon tracht te sparen.
Ja, als dat de publieke opinie is, wat doe je dan?
Dan geef je de menigte hun zin.
Je laat de gevraagde terrorist vrij en de onschuldige geef je over aan de menigte en Romeinse soldaten gaan mee om het vonnis, het gruwelijke vonnis, te voltrekken.

En zó offeren vele politieke leiders minderheden op omdat de publieke opinie dat en dat alleen wil.

Ik denk aan de wereldgeschiedenis.
Hoevele mensen zijn er vermoord, op een gruwelijke manier om het leven gebracht vanwege hun huidskleur, ras, geloof, overtuiging?
Hoeveel maal is de stem van het geweten het zwijgen opgelegd?
Omwille van de publieke opinie?

De publieke opinie leek te overwinnen op Golgotha!

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 08 mar 2020 18:41

ZONDAG 08-03-2020

GEBED:

Is het waar dat deze wereld evolueert naar een hogere beschaving?
Naar een betere wereld, een betere mensensoort, naar een vredevollere aarde?

Dat willen we juist nu we merken dat ons Schepper-zijn faalt.
Dat al ons werken aan bacteriën en virussen, dna en gen-materiaal uit de hand loopt.

Wat we eten, drinken, de genotsmiddelen die we gebruiken worden steeds inferieurder.
Onze bodem, lucht, water vervuilt meer en meer.

Wij vervuilen.

De wereld is nu op sommige plaatsen een hel aan het worden.

Er wordt honger en dorst geleden.
Verschrikkelijke ziekten waren rond.

En tóch zijn er tirannen die de God van Israël van de troon stoten.
In China wordt de bijbel vertaald in overeenstemming met de communistische leer.
Kerkgebouwen afgebroken.
Christenen opnieuw beperkingen opgelegd.
Door dát te doen bereidt de hoogste leider Xi Pingh zijn eigen ondergang voor.

Ja, elke tiran die Joden en christenen vermoordt, zal van zijn troon gestoten worden.
Adolf Hitler dacht een Duizendjarig Rijk te stichten dat slechts 5 jaar bestaan heeft.

Allen die zich misdragen tegen Gods oude verbondsvolk zullen God als vijand tegenover zich krijgen.

De Nederlandse regering is blind, stemt te vaak mee met de vijanden van Israël.

O Heer van de machten die in en door Jezus Christus een uiterste poging deed ons met God te verzoenen, is er nog redding mogelijk?

Wij, mensen, oorlogszuchtig, vijanden van het milieu, vervuilers, ziekteveroorzakers, moordenaars zijn wij op weg naar de totale ondergang?

Wij, wedergeboren christenen, die soms geen benul hebben van de tijd waarin wij leven, bestrijden elkaar.

Ds. Hoogerland treurt over de scheuringen binnen de kerken, collega’s betreuren het, maar daadwerkelijk wordt er niets ondernomen.
Wij treuren over niets! Niet over wat wij de Joden hebben aangedaan, de zigeuners, de andersgeaarden.

Wij doen het liefst niets.

HEER, God van Israël, verneder ons. Werp onze hoogmoed neer. Breek onze afgoden af.
Dat we in het zicht van rampen en epidemieën niet zeggen: “Wir schaffen das”.

Maar dat we juist in deze lijdensweken of de Veertigdagentijd knielen, van onze tronen afkomen, en die Ene kronen en ons voor Hem verootmoedigen.

Het mensenhart is bestemd troon voor de enige God te zijn.
Er is geen god dan alleen de God van Abraham, Isaak en Jakob.
Die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus.

Elk ander zogenaamd nieuw licht, is dwaallicht.
Wijsheidsleraren waren er genoeg op aarde.
Maar één die ons van onze zonden en van onze verdiende schuld kon en kan verlossen is er maar één: Jezus de Christus.
Nergens anders vinden we redding en verlossing dan alleen in Hem.

Het is dwaas om te zeggen: het goddelijke is in ieder mens.
In ons brandt geen licht.
God moet ons verlichten.

En daarom past ons grote nederigheid.
Hoe hebben wij U, mensgeworden Liefde, kunnen vermoorden?
Uw heilige Geest kunnen weigeren?

“En vergeef ons onze schulden in dezelfde mate als wij hen vergeven die bij ons in de schuld staan. En leidt ons niet in beproeving, maar verlos ons uit de greep van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen”.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 09 mar 2020 16:39

'Wij zijn voor God een aangename geur.
Het is de geur van Christus voor mensen die gered worden én voor mensen die niet gered worden'.
2 Korinthiërs 2:15 (Het Boek)EEN SCHERPE TONG, EEN SCHERPE PEN.

Soms ben ik zó moe.
Van gelovigen, christenen.
Van wat gezegd én wat geschreven wordt.
op Facebook, op CIP, op de kerkelijke pagina van het RD.

Verdrietig.
Ook over mijn eigen scherpte in woord en geschrift.
Het is niet waar, dat wij niet mogen oordelen.
Jezus Zelf sprak in niet mis te verstane woorden vooral tegen hen die zich verdiepten in de Schriften. Maar nam het op voor hen die kwetsbaar waren.
Paulus idem dito.
Wat werkelijk duisternis is, moet ontmaskerd worden.
Leugens aan het licht gebracht.
Maar het eindoordeel is niet aan ons.
Ook niet aan mij.

We weten alles zó zeker.

Hoe vaak heb ik aan een niet-gelovige uit moeten leggen dat christelijk niet hetzelfde is als christen zijn.
Dat iemand die naar de kerk gaat een kerkganger is, die misschien gelovig is of spirituele gevoelens heeft, christelijk is opgevoed en het gewend is naar de kerk te gaan, maar niet per sé christen hoeft te zijn.

Wie elke week twee of drie keer naar McDonalds gaat, wordt geen hamburger.
Wie elke week twee of drie keer naar de kerk gaat, wordt niet automatisch een christen.

Protestanten en Katholieken bestreden elkaar in Noord-Ierland met extreem geweld.
Schandelijk.
Buitenstaanders zeggen: gelovigen maken elkaar af, christenen vermoorden elkaar.
Maar wedergeboren christenen (innerlijk vernieuwde mensen) kwamen in wel 90 gebedsgroepen bij elkaar, katholieken en protestanten.
Dit is nooit in de media gekomen.
Een door de heilige Geest van God aangeraakt en vernieuwd mens kán niet naar de wapens grijpen.

Bespottelijk vind ik dat etiket 'christelijk'. Het plakt op school, turnvereniging, duivenfokvereniging, radio- en televisieomroep, dagblad, tijdschrift, voetbalvereniging.
Christelijk dammen en schaken, christelijk duiven fokken, hoe doe je dat?
Christelijk is zo vaak de vlag die de lading niet dekt.
Net zoals het etiket 'evangelisch'.

Er zijn te veel christelijke mensen die reageren op fora zoals het CIP.
Zeg nooit: ik ben christelijk.
Het is een nietszeggend etiket.
Ik ben gelovig.
Dat zegt de duivel ook.
En spiritueel, ook zo'n eng woord.
Maar wie zijn hart en leven aan Jezus Christus heeft uitgeleverd en zijn genade en vrijspraak hebben aangenomen, die zeggen: ik ben christen.

Christe-lijk-e mensen hebben moslims, joden, heksen, medegelovigen, andersdenkenden, andersgeaarden te vuur en te zwaard bestreden.
Met bijbelteksten slaan, kwetsen, beledigen, vermoorden we mensen, is het niet fysiek, dan toch mentaal, emotioneel.
Hitler met zijn beroep op de Voorzienigheid en de soldatenriemen van de SS met daarop ‘Gott sei mit uns'.
In de Middeleeuwen tijdens de kruistochten: ’God wil het'.
In de Balkanoorlog in de jaren '90 de orthodox-christelijke Serviërs die moslims hebben afgeslacht.

O, waarom denken we toch dat God aan onze kant staat?
Omdat we de bijbel aan onze kant hebben?
Met de Wet van de HEER in de hand oordelen en veroordelen christelijke mensen de levensstijl van anderen.
De zondagsrust handhaven, niet naar een dokter gaan voor een inenting tegen polio. Het is Gods wil dat ons kindje sterft en zelf wel naar de dokter gaan als we ernstig ziek worden.
Een boerenzoon in een streng-christelijke dorp die volgens de dorpszede pas met een meisje mag trouwen als gebleken is dat ze vruchtbaar is.
In de V.S. is er een beruchte christelijke kerk die zo nodig met geweld tegen andersgeaarden tekeer gaat.

Ik ben inderdaad van tijd tot tijd fel, omdat de buitenwereld ons bekijkt: én onze kerkgang, onze kleding, hoe we de kerk ingaan en verlaten en hoe onze dagelijkse handel en wandel is.
En dan denken: zijn dat christenen, volgelingen van Jezus Christus?

Wát ben je nou? Christelijk? Of christen?
Is het traditie, gewoonte, zo ben ik opgevoed?
Of is er een hartelijke liefdeband met de Here en dan dus ook met medechristenen ongeacht uit welke kerk zij komen?

Is er enig besef hoe groot onze schuld tegenover God was en is, die ons om Jezus' wil is kwijtgescholden?
Waarom kunnen en willen we anderen niet vergeven?
Reiken we niet uit naar andere mensen, gelovig of niet gelovig?
Waarom nemen we anderen de maat? Veroordelen we, schrijven we af?

Wie beseft hoeveel Jezus om óns geleden heeft en die vreselijke kruisdood heeft ondergaan, die buigt zich diep voor God. Wie vrijgesproken is en die veel vergeving ontvangen heeft, kán niet ánders dan liefhebben, kwijtschelden.

God heeft de wereld lief.
Alle mensen.
Ongeacht afkomst, ras, huidskleur, taal, sekse, seksuele geaardheid, godsdienstige achtergrond of kerkelijke denominatie.

En als christen leef ik die liefde en genade vóór aan allen.
Ik bemin en ik omarm.

Waarom lees ik op fb nogal eens posters van broeders en zusters: ‘Ga alleen om met hen die jou liefhebben, opbouwen en stimuleren’. Dat is nou typisch een christelijke tekst, maar geen uitspraak van Christus!

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart, ons hart.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 03 apr 2020 08:31

" HUIS AAN HUIS "(Handelingen 2 : 41-47, SV).
“En zij gingen van huis naar huis en breken het brood.”Ze gaan bij elkaar op bezoek.
En waar ze komen, daar breken ze het brood.
Ze gaan van huis naar huis.
De eerste Christenen gaan van huis naar huis. Er is geen kerkgebouw. Er is geen gezamenlijke gebedsruimte. De volgelingen van Jezus Christus komen bij elkaar.
De kerkgebouwen zijn op dit moment – voorjaar 2020 - dicht vanwege het corona-virus. De “Kerk” snakt naar adem. Een lichte paniek. Wat er ook gebeurt, de Kerk blijft altijd open. Hoort dat niet bij mijn belofte toen ik predikant werd?
Wat geen tiran voor elkaar kreeg, krijgt een onzichtbare vijand voor elkaar. Niet door een dictatuur of door een nucleaire fall-out: maar het is dan toch gebeurt: de Kerkgebouwen zijn op dit moment dicht.
Niet doordat niemand meer naar de Kerk gaat. De Kerk zit niet meer vol, maar het is nog steeds wel “gezellig druk” bij ons. Maar we zeiden altijd weer: “dat kan volgende week wel”. Dan gaan we een keer. We gaan wel weer een andere keer. Het kan immers elke week. Maar door een verstoring van de maakbare wereld. Een micro-tsunami, een rimpeling die niemand zag aankomen: we kunnen niet meer samenkomen.
Maar de Kerk is geen kerkgebouw. Opnieuw lees ik de woorden in Handelingen 2 vers 46. Ik raad je aan om een oude vertaling erbij te pakken. In de nieuwe vertalingen ontbreekt een beetje de sensatie van wat hier staat. (τε κατ’ οἶκον).
Je kunt vertalen dat de mensen thuis het brood braken. Dat vind ik niet spannend. Maar er staat dat de mensen bij elkaar op bezoek kwamen. Zó raakt de de vertaling: “van huis tot huis” (Statenvertaling) mij meer.
Urbi en Orbi. Zegen voor de wereld. Van huis tot huis. De zegen van Christenen voor elkaar: van huis tot huis. Het Lichaam van Christus: van mens tot mens. Elkaar lief hebben: van hart tot hart. Zorgen voor de zieken: van bed tot bed. Volhouden in gebed: van ziel tot ziel.
De vertaling “van huis tot huis” raakt mij. De eerste Christenen wisten van de tempel. Ze eren God. Ze komen bij elkaar. Ze zoeken elkaar op. Er is geen Kerk. Er is geen Kerk gesloten en er is geen Kerk open. Ze zijn de kerk. Kerk-zijn is Kerk-doen: in elk huis.
De huidige crisis brengt ons terug naar het begin. Het Corona-virus werpt onze welvaart en economie terug naar de Middeleeuwen (zo klinkt het bij sommige economen). Globaal denken verandert weer in protectionisme: van stad tot stad. Grenzen, grenzen en vorsten die regeren over gebroken koninkrijken.
Maar het virus brengt de Kerk nog verder terug. Wij keren terug naar het begin. Hoe goed is het voor ons om weer aan te sluiten bij het begin? We keren terug tot de dagen van de geboorte van de Kerk van Jezus Christus.
We realiseren ons weer dat wij de Kerk zijn. Wij zijn Kerk waar mensen samenkomen om te bidden. Waar wij het brood breken, daar is God in ons midden. We breken het brood in het geven aan de ander. We geven zorg aan de zieken. We geven troost aan de mensen die geen kracht en moed hebben om door te gaan. We geven elkaar de Naam van Jezus. We danken God en we prijzen Hem. Elke dag is het Zondag. Waar de Naam van Jezus Christus wordt beleden, Daar waar God met Zijn Geest mag wonen in ons: daar Gaat Hijzelf van huis tot huis.
Waar het bloed aan de deurposten is gestreken, Daar gaat de dood aan voorbij. Maar Jezus Christus zelf komt wel binnen. De Levende. De Opgestane Heer. Jezus gaat van huis naar huis. Hij gaat geen huis voorbij. Dit komt binnen bij mij. Hij komt binnen. Welkom! Vandaag breekt Hij het brood.
Frysk oersetting, 1977:
En dy’t syn wurd oannamen, lieten har dope; der kamen dy deis sa’n trijetûzen minsken by. Se hâlden har trou by it ûnderwiis fan ’e apostels en by de mienskip, by it brekken fan it brea en it bidden.
Alle minsken krigen der ûntsach foar: safolle wûndertekens dienen de apostels. Dy’t it leauwen oannommen hienen, bleauwen byinoar en hienen alles mienskiplik. Se plichten har eigendommen en besittingen te ferkeapjen en de opbringst ûnder alleman te ferdielen, al nei’t elk ferlet hie. Alle dagen gongen se ek trou en ienriedich nei de timpel, brutsen oan hûs it brea mei in bliid en ienfâldich herte. Se loven God en stienen by it hiele folk yn ’e geunst. En de Hear brocht der alle dagen guon by, dy’t har behâld fûnen.

Ds Jeroen van Olffen.
(Predikant Menaam, PKN)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 16 apr 2020 08:25

HET IS NU BIJ UITSTEK DE TIJD VOOR DWAALGEESTEN

Ik schrik van de tijd waarin wij leven.
De leerlingen vroegen aan Jezus vlak voor zijn terugkeer naar Zijn Vader:
“Heer, gaat u in déze tijd voor Israël het koningschap herstellen?” (Handelingen 1:6 Naardense Bijbel 2014).
Komt er nú een nazaat van David op David’s troon?
Jezus’ antwoord: “Het is niet aan u de tijden of momenten te kennen die de Vader in de eigen volmacht heeft gesteld” (Handelingen 1:7).
Het antwoord is verbluffend eenvoudig.
De Vader bepaalt die dingen zélf.
Nú is het de tijd dat Ik terugkeer. Nú is het de tijd dat jullie de heilige Geest ontvangen om van Mij te getuigen over de hele wereld.
En Jezus keerde terug naar de Vader vanaf de Olijfberg (Handelingen 1:12).
En twee mannen in witte kleding spreken de leerlingen aan:
“Hij, Jezus, die van u weg is opgenomen ten hemel, zal op dezelfde wijze als gij hebt aanschouwd dat hij naar de hemel weg ging, kómen” (Handelingen 1:11).

De vraag is: Heeft ooit een geschiedschrijver een terugkeer van Jezus beschreven die plaats vond exact op dezelfde manier als Jezus is opgevaren naar de hemel?

Terwijl de profeet Zacharia schrijft in 14:3 “Uittrekken zal de ENE, en vechten met die volkeren (die tegen Jeruzalem opgetrokken zijn, 14:2),- zoals Hij vecht op de dag van een aanval. Staan zullen Zijn voeten te dien dage op de Olijfberg, die in het zicht van Jeruzalem ligt ten oosten,- en splijten zal die Olijfberg (...) en komen zal de ENE, mijn God, en alle heiligen met Hem (14:5) (...) De ENE zal tot koning worden over heel de aarde (14:9)”.

Heeft dit al plaats gevonden sinds Jezus’ hemelvaart?
Vinden we hier historische beschrijvingen van?

Nee.

Tóch zijn er heden ten dage in Nederland en België ‘voorgangers’ en elders op de wereld die hun volgelingen voorhouden dat Jezus al is teruggekomen in de eerste eeuw. Zo rond het jaar 70 toen de Romeinen de tempel van Jeruzalem hebben verwoest. Jezus is teruggekomen om het Joodse volk te straffen voor de kruisiging.
Terwijl Jezus aan het kruis om vergeving bad voor Joden en Romeinen en hen vergeving is geschonken.
Mensen, sinds dat moment is het koninkrijk van God opgericht.
God regeert over deze wereld.
En alles wat spreekt over rampen die nog over de wereld zouden moeten komen, is allemaal al gebeurd. Het wordt alleen maar beter in deze wereld.
Eén van deze ‘voorgangers’ verzond een brief aan zijn volgers en sprak een bikkelhard oordeel uit over alle voorgangers uit evangelische kerken die hun leden alleen maar moeiten, strijd en donkerheid in het vooruitzicht stellen.
Terecht veroordeelde hij hen die in het verleden data voorspelden wanneer Jezus zou terugkomen en inderdaad geen van deze profetieën zijn uitgekomen.
Maar deze ‘voorganger’ zélf is een dwaallicht.
Hij ontkent de holocaust, ziet het Joodse volk als ieder ander volk.
Wij hebben de mensen ‘hoop’ te verkondigen. Jezus als Koning die overwinnaar is. Die redt, Die geneest en Die bevrijdt. Het coronavirus is in zijn ogen peanuts en zal snel voorbij zijn.
In zijn ogen ben ik een valse leraar.

Wanneer ik zou vragen: zit de teruggekeerde Jezus (die volgens de Bijbel volkomen gelijke is aan de ENE, dat is Jahwe) op David’s troon in Jeruzalem?
dan antwoordt hij: hij is ‘geestelijk’ teruggekomen.
Is dat wat de engelen bedoelden?
Dat wat de profeet Zacharia heeft voorzegd?

Ik schrik dat deze ‘voorganger’ zoveel volgelingen heeft, die zijn nieuwsbrieven lezen alsof het de Bijbel vervangt.

In alle jaren dat ik zélf predikant mocht zijn, heb ik me verbaasd dat lofprijzingssamenkomsten en genezingssamenkomsten menigten belangstellenden trokken.
Bijeenkomsten in de plaatselijke gemeenten waarin of gebed of bijbelstudie centraal stonden werden matig bezocht.

Velen onder ons hebben geen enkel weerwoord tegen valse apostelen, valse profeten, valse leraren.
Voor velen heeft lekker zingen de voorkeur. Voorbede voor zieken.
Het in het vooruitzicht stellen van welvaart, succes, rijkdom en voorspoed.

Maar dat we ons oog alleen op Jezus moeten richten, dat vrijheden steeds meer worden ingeperkt, gelovigen steeds meer worden vervolgd, dat Jezus gezegd heeft dat we in deze wereld verdrukt zullen worden.....dát ligt ons niet.
Als genezing, bevrijding, welvaart, rijkdom en voorspoed ons aller deel zou zijn, waarom heeft God dan niet omgezien naar die christenen in Noord-Korea, China, Cuba, de islamitische wereld?

Pinksterchristenen is terecht verweten dat wij alleen maar een theologie van triomf kennen en niet een theologie van lijden.
Schandalig!

Jezus heeft ons gewaarschuwd voor wat komt, wat de tekenen zijn van de tijd vóórdat Hij komt. En Jezus, Paulus, Petrus, Johannes en Judas waarschuwden en waarschuwen nog altijd voor mensen die zich ten onrechte voor Christus uitgeven, voor dwaalleraren uit ons eigen midden en van buitenaf, voor hen die ontkennen dat God mens geworden is, voor hen die niet geloven dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 29 apr 2020 08:54

" God is geen lege kerk "

naar Psalm 139
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen,
Elke dag.Daar zitten ze. In een grote zaal. Collega’s, dominees. Ze praten over vroeger. Weet je nog dat de mensen vroeger naar de Kerk moesten om een dienst bij te wonen?
De dominees knikken instemmend. Ja, ze weten het nog. Wat was dat toch vreselijk achterhaald. De aanleiding was verschrikkelijk, maar de mensheid is er weer behoorlijk op vooruit gegaan.
De politici spraken later over een evolutionaire sprong. Dankzij de techniek – media en digitale wereld kan alles nu zoveel gemakkelijker en zo veel prettiger.
Wat waren we vroeger bang voor de moderne tijd. Maar gelukkig, het is nu zo veel praktischer. De kostbare kerkgebouwen zijn niet meer nodig. Ook het orgel komt uit de computer. Alles wordt tegenwoordig opgenomen in studio’s. En waar alleen al de Protestantse Kerk in Nederland vroeger duizenden preken per week produceerde, daar zijn het er nu minder dan honderd. Waarom zou elke dominee een eigen preek maken als er ook één voor allen en allen voor één kan preken?
Zó veel efficiënter. Zo veel praktischer.
Ik luister naar mijn collega’s. Ik ben stomverbaasd. Ik weet het nog. Ik wordt misselijk. Ik voel me niet goed worden.
Dát is mijn ego. Dat is mijn zelfbeeld dat ik onmisbaar ben. Dát is toch zeker niet Christelijk. Ik moet mijn conservatieve gedachten loslaten. Maar ik begrijp het niet. De kerk is verleden tijd? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wanneer misten we de laatste trein?
Denk ik nu werkelijk dat ná Corona iedereen weer naar de Kerk gaat? Prima: ga jij maar naar de Kerk. Maar wij zitten thuis. We luisteren naar de opnames die eerder gemaakt zijn.
Het gaat toch om het Evangelie en niet om het gebouw? Het gaat toch om geloven en niet om de vorm van samenkomen in een kleine ruimte? Onverantwoordelijk vinden mijn collega’s mij. Hoe durf ik het zelfs maar te denken. Ze sturen mij in gedachten al naar Urk of Staphorst. Dáár weet men niet beter. God is alleen te vinden in de Kerk.
Ik voel pijn.
Ik kijk naar mijn collega’s. We begrijpen elkaar niet meer. Droom ik? Of is dit een nachtmerrie?
De Kerk heeft de crisis overleefd. De Kerk is er nog steeds. Maar het kerk-zijn is niet meer samenkomen. Is dat echt zó belangrijk voor mij? Denk ik werkelijk dat ik iets toevoeg aan het leven van mensen met een preek?
Ik zwijg. Ik denk van alles. Maar ik ben vooral boos. Het is mij niet gelukt de mensen uit te leggen wat Kerk-zijn is.
Kerk-zijn is niet de preek. Kerk-zijn is niet het gebouw dat half vol zit of ingericht wordt op grond van de anderhalve-meter richtlijnen.
Maar wat is Kerk-zijn dan wel? Wat is de oorzaak van de pijn die ik voel? Ik ervaar het als een rouwproces. Eerst dacht ik nog: het is maar even. Maar de salami wordt stukje bij beetje gesneden. Wen er maar aan. Je hebt je laatste avondmaal gevierd. De laatste dopeling heb je gedoopt in de Kerk. Kerk-zijn als omzien naar elkaar gaat door. We houden de vrijheid om mensen te bemoedigen en te troosten.
Maar ik mis iets.
Mijn God, ik mis iets.
Mis ik u?
Nee, U bent er.
Maar wat mis ik dan?
Ik mis elkaar. Ik mis God in de mensen om mij heen.
Ik mis de wandelgangen en het handje geven na afloop van de dienst. Ik mis de kinderen met hun verhalen en werkjes. Ik mis de organist die stoeit met de pijpen die lijden aan varkenssnuitjes.
Ik mis de koster die de Bijbel vrijdags reeds op de goede bladzijde klaar legt. Ik mis de ouderling die aan het begin van de dienst vraagt om Gods zegen.
Ik mis elkaar. Niet omdat het zo hoort. Maar in de ouderling, in de koster, in de kinderen, in de kerkgangers zie ik iets van God.
God is er.
Maar blijkbaar sluiten we Hem uit. Voortaan is God digitaal. Voortaan….. is Hij niet meer fysiek onder ons. Hij geeft ons geen hand en Hij legt ons geen arm op de schouder.
God heeft ons fysiek niet nodig. Maar ik wel. God is groter en machtiger dan onze vergeefs proberen ons geboren worden en ons sterven, ons gezond zijn en ons ziek zijn te reguleren.
Ik heb God nodig. Omdat het leven niet logisch is. Omdat ik een mens ben en niet het verlengstuk van de digitale wereld.
Ik ben het begin en niet het einde. En aan de wieg van mijn begin staat God. En ik weet dat Hij ook aan het graf zal staan waar ik ooit in zal rusten.

Heftig verhaal? Het was een droom. Ik ervaar het als een nachtmerrie. Het raakt mij wezenlijk. Maar daarom is het goed om te weten waarom we wel naar de Kerk gaan.
Niet voor de dominee en niet voor de preek. Maar hier komen we thuis waar God is. God is waar mensen zijn. God is ook waar geen mensen zijn. Maar mensen raken God gemakkelijk kwijt. Hij verliest ons nooit uit het oog. Maar we maken het Hem niet gemakkelijk. Maar God heeft geduld.
Mijn gebed is dat we weer samenkomen.
Gebeden tot God waarin Hij wordt geëerd komen uit.Ds Jeroen van Olffen.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 27 mei 2020 21:26

OVERWEGING

“Ik laat u niet als wezen achter,
Ik kom naar u toe”


(Johannes 14:18 Naardense Bijbel 2014).

IN DE STEEK GELATEN?

Hoe ervaar je dat?
Wat ervoeren de leerlingen van Jezus?
Ze waren helemaal niet voorbereid op de ter dood veroordeling van hun meester.
En wij kunnen nu in 2020 wel zeggen dat Jezus meerdere keren heeft gewaarschuwd, zij ervoeren dat beslist niet zo.
Zij voelden zich in de steek gelaten, stuurloos.
En dan staat hij op uit het graf.
Als de vrouwen het melden, vinden de mannenbroeders dat kletspraat, totdat ze zelf Jezus ontmoeten. Thomas wil méér, niet alleen zien, maar ook betasten van zijn handen en zijn zijde.
Echter....Jezus blijft maar 40 dagen.
Voor Jezus is het druk geweest. Hij is in die periode aan velen verschenen, heeft de leerlingen nog onderwezen, neemt afscheid, had al vóór zijn dood de komst van zijn plaatsvervanger aangewezen, die hij de andere Trooster noemde.
En op het laatst weer.
Toen werd hij voor hun ogen weggenomen door de wolken, terwijl hij hen zegende.
Wacht biddend in de bovenzaal op mijn plaatsvervanger.

Wéér laat Jezus hen in de steek.
Angst speelde een grote rol.
Kijk, wij weten dat het maar tien dagen zou duren, zij niet.

In de steek gelaten. Vele Nederlandse onderdanen waren bitter gestemd dat enkele dagen na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog de koninklijke familie hun veiligheid elders zochten.
Het is Koningin Wilhelmina zwaar aangerekend. De kapitein verlaat het zinkend schip.
Het is waar: zij ging aan boord van een Brits schip, onder luid protest. Ze moest weg uit Den Haag, maar was aan boord gegaan op voorwaarde dat ze haar naar Zeeuws-Vlaanderen zouden brengen, toen dat niet lukte, is ze, opnieuw onder protest in Engeland van boord gegaan.
Zelfs dáár wilde ze de andere dag terugkeren.

Maar hier voelde men zich in de steek gelaten. Overgeleverd aan de Duitsers en aan de NSB.

Het gevoel dat je ervaart en ervaren hebt dat in jouw prilste jeugd jouw vader of jouw moeder er niet voor joú waren.
Het verschrikkelijkste beeld dat God mij als volwassene liet zien en horen: als baby in mijn bedje, krijsend, huilend, en niemand die in het duister kwam om te kijken hoe het met mij was, niemand die mij optilde, mij troostte.
Hoevelen die nu volwassen mannen en vrouwen zijn, misschien al 65+, ervaren nog steeds dat enorme gebrek, dat in de steek gelaten zijn, dat diepe gemis.
Waar waren in mijn angsten, in mijn verdriet de troostende nabijheid van moeder en vader?
Hun armen om mij heen, de streling, de lieve woordjes, het huid-op-huidcontact, hun knuffels?
Hun aanmoediging, hun trots, hun liefdeblijken?

O, die verschrikkelijke tijd, wanneer je alleen maar merkte, voelde, hoorde dat je iets fouts had gedaan. Ja, dan waren je ouders er.
Maar als je iets goeds gedaan had....
dan, ik hoor het nog zeggen, was dat “vanzelfsprekend”.

Ik kom helaas uit de tijd dat uit de mond van mijn ouders of grootouders nooit de woorden kwamen: Peter, ik vind je zo lief, of: ik hou zoveel van jou.
Na de dood van mijn vader in 1994 veranderde mijn moeder en we kregen een bijzondere band.

Maar ik kan jullie vertellen op grond van mijn eigen ervaringen en vanuit het pastoraat dat die ervaringen van ‘in de steek gelaten te zijn’ op latere leeftijd nog een enorme rol kunnen spelen.

Hoe zijn de ervaringen van kinderen als hun ouders scheiden?
Het brengt hen in een loyaliteitscrisis.
Mag ik van papa en mama allebei blijven houden? Of moet ik nu kiezen?
Soms voelen kinderen zich een speelbal tussen die twee.

Merkwaardig, ik hoor juist in deze coronatijd, weer het woordje ‘huidhonger’ gebruiken.
In wat onze regering een intellectuele lockdown noemt en vooral mensen met een zwakke conditie, ouderen, de bewoners van verpleeghuizen geen familiebezoek meer mochten ontvangen, kwijnen mensen weg. Geen hand meer, geen kus, geen knuffel, geen omhelzing dan kwijnen mensen weg, ze sterven.
Kinderen en kleinkinderen kunnen alleen nog op raamvisite. Zwaaien, door een raamkier praten is onvoldoende.

Jezus heeft gezegd: ik wil niet dat jullie als ‘weeskinderen’ achterblijven.
Weeskinderen, als kinderen zonder vader en moeder.
Niet: als achtergelaten kinderen.
Als onverzorgde kinderen.
Niet als kinderen in de kilte, zonder ervaarbare woorden.
Zonder Parakleet.
In het Grieks: para-kaléo, degene die je erbij roepen kunt.
Om jou te troosten, om jou te helpen, om jou op te wekken, voor jou op te komen, aan te moedigen, om voor jou op te komen.

Jezus moést terugkeren naar de Vader, om de komst van de Parakleet mogelijk te maken. Jezus was als mens aan plaats en tijd gebonden.
Maar de heilige Geest kan overal en op elk moment in dezelfde kracht aanwezig zijn. Niet alleen in de buurt, maar IN ieder mens die in Jezus Messias gelooft.
De heilige Geest brengt ons binnen in een nieuw gezin: het lichaam van Christus, de gemeente.
Waar broers en zussen zijn om jou door de inwonende Geest te geven wat je ooit miste.

Dus niet de pausen zijn de plaatsvervangers van Jezus Christus hier op aarde.
Alleen de heilige Geest.
We zien aan de leerlingen van Jezus wat die heilige Geest rondom hen en vooral in hen tot stand brengt.

Ik bid dat diezelfde Geest ook jou verandert.
Geef je over, want de Parakleet zal voor altijd in ons zijn en blijven.
En zal er nooit stiekem vandoor gaan.
De liefde van God in mij.
Vervul mij meer en meer.
Overvloed, overvloed Gods.
Verdrijf de kilte, mijn eenzaamheid.
Kom en heb mij lief zoals een echte Vader en een echte Moeder.
Verdrijf de leegte.
Schep vrede in de chaos van mijn buik.
Omhels mij.
Wek mij tot leven.
Amen.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6890
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Chaya » 29 mei 2020 13:41

De joodse filosoof Hannah Arendt schreef: ‘Elke crisis dwingt ons terug te keren naar onze vragen’. Zij had recht van spreken. Nu is deze crisis niet te vergelijken met de oorlog, maar zou deze voor ons ongewone toestand ons ook niet dwingen aandacht te vragen voor de kern van ons bestaan? Waarvoor ben ik op de wereld? Wat heeft mijn leven voor zin? Heb ik hoop en houvast? Heb ik perspectief over dood en graf heen?

De coronacrisis haalt ons uit onze verdoving, heeft een spaak gestoken in het wentelrad van ons leven. Op een indringende manier staan we ineens voor de spiegel. Wat is ons menselijk bestaan broos. Juist de erkenning van onze broosheid brengt de grootsheid van de mens mee. Wij kunnen reflecteren op onszelf. Laten we deze tijd benutten om voor Gods aangezicht onszelf te onderzoeken. Dat kan ons geestelijk welzijn dienen.

Tijdens de wereldwijde coronacrisis gebeuren de meest bijzondere dingen. De politie in Guatemala controleert op straat of de inwoners zich houden aan de strikte lockdown die in dat Zuid-Amerikaanse land geldt. Op een video op social media is te zien hoe een agent vanuit zijn politieauto het Evangelie doorgeeft. Hij spoort de mensen aan te geloven in God voor Wie het onmogelijke mogelijk is. ‘Vandaag brengt de nationale politie een boodschap van hoop en redding, niet met onze wapens, maar met de krachtige wapens van God’, aldus de agent die een Bijbel omhoog houdt.

‘We verklaren dat onze wapens krachteloos zijn tegen deze verschrikkelijke epidemie, maar er is kracht, de kracht van Jezus Christus. Vandaag willen we met elkaar verbonden zijn in het geloof dat voor God niets onmogelijk is. Hij strijdt voor ons. Wij wensen u allen Gods zegen toe. Houd moed. Geloof in God, prijs Hem en spreek uit dat Hij de grootste en de machtigste is van de hele wereld’.

ds. A.A.F. van de Weg, HHK Apeldoorn.
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 30 mei 2020 07:45

PINKSTEREN 2020

Johannes 3 vers 8 (Naardense Vertaling)


de wind waait waarheen hij wil;
je hoort zijn stem
maar je weet niet
vanwaar hij komt en waarheen hij gaat:
zo is het met al wie is geboren
uit het waaien-van-de-Geest!VANUIT MIJN HART


Het is het allermooiste feest. Niet in de van God vervreemde wereld, niet in de van God vervreemde kerk of gemeente.
Dat láátste kán pijn doen. Het is mijn schreeuw naar God omdat we in de katholieke-, protestantse- en zelfs in evangelische- en pinksterkerken geen besef hebben van wat dit feest inhoudt.

Eerder heb ik geschreven dat vele gelovigen nog altijd leven onder het oude verbond, dat van de Wet, de Thora, door Mozes gegeven, regels, aanwijzingen, ceremonies, rituelen die maar één functie hadden: heenwijzen naar Jezus Messias.
De hele Thora, de tabernakel, de tempel, de sabbat, de feesten, de offerdienst, álles wijst op Jezus.
Schaduwbeelden, typebeelden, symbolen, maar de werkelijkheid die komen moest is Jezus.

Dus voor hen die in Jezus Messias geloven liggen de schaduwbeelden, typebeelden, symbolen ACHTER ons.

Jezus vertelde dat wat komen zou.
De heilige Geest als bekroning van het door Hem volbrachte verzoenings- en verlossingswerk.

Als wij persoonlijk en gezamenlijk geloven in Jezus Messias als onze Verlosser en Kurios dan en dan alleen ontvangen we persoonlijk en samen de heilige Geest.
In ons, voor altijd.
Zoals het geluid van de wind de hele bovenzaal vervulde,
zó vervult de heilige Geest ons leven, onze gemeenten.

En dan breken we uit in lofprijzing en aanbidding.
Dan wordt elke uit de heilige Geest geborene, volgens Jezus’ gesprek met Nicodemus, even onvoorspelbaar als de wind (Johannes 3:8).

Niet meer vastgeklonken in de aarde.
Niet meer opgesloten in vaste vormen.
Pas dan begrijp je God.
God die zo graag met Zijn volk rondtrok in Zijn tent, maar die David’s plan voor een stenen huis eigenlijk niet wilde.

God die onder ons tabernakelde in Jezus Messias.
Geen stenen tafels, maar wonend in mensenharten.
God die ons bij de hand neemt.
Ons.
Onze kerk.
Onze gemeente.
De heilige Geest die ons leidt.

Dat is hét kenmerk van het nieuwe verbond.
Onder dat nieuwe verbond leven wij, in het hier en nu.
Het oude (verbond) is voorbijgegaan.
Het nieuwe is gekomen.
De letter doodt.
De Geest maakt de Schrift levend.

Kijk, zegt Jezus, de wind hoor je, maar wáár komt hij vandaan en waar gaat hij heen?
“Zó is een ieder die uit de Geest geboren is”.

Dit heeft alles te maken met mobiel zijn, tenten afbreken.... op weg gaan...tenten opslaan.
Van richting veranderen.
Pelgrim zijn.
Spontaniteit.
Ons bij de hand laten nemen.
Nieuwe wijn in nieuwe zakken.
Vrijmoedig getuigen.
Samen delen.
Samen eten.

Die van God gegeven Geest vertrouwen.
Volledig volgen.

En dát is wat ik mis.
Oók in Evangelische- en Pinksterkerken,
In traditionele kerken.
Het is zó voorspelbaar.
En als dat zo is.....

.....dan missen we het feest van de heilige Geest.

De Geest die eeuwen geleden in Nijkerk e.o. de kerkmensen beroerde, overtuigde van zonde, van oordeel en gerechtigheid.....

....in de kerk, buiten in de weilanden, op landwegen.

Die zomaar ‘inbreekt’ in de dagelijkse gang van zaken of in de orde van dienst.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis is er maar weinig aandacht voor die Geest.
“Ik geloof in de heilige Geest”.

Écht?
Werkelijk?

Ik dank God die mijn leven zó enorm verrijkte met Zijn heilige Geest en me al vroeg leerde luisteren naar Gods stem, de stem van de Goede Herder.

Wat een genade!
Gods Geest ontvangen als teken en zegel dat je Gods eigendom bent en die ons leidt tot de volle waarheid.

Ik gun, wat méér is: God gunt jou en u, de overvloed van de heilige Geest.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4407
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 09 jun 2020 12:29

GODS LIEFDE ALS EEN LAAIEND VUUR.

"Want liefde is sterk als de dood...een vlam van de ENE; vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg; al geeft iemand alle geld van zijn huis voor de liefde, vol verachting zullen ze hem verachten"
(Hooglied 8:6-7 HNB 2014).

Liefde.
Wat betekent dat nou eigenlijk?
Hoeveel woorden zijn gebruikt om liefde te omschrijven?
In boeken.
Gedichten.
Liederen.
De eeuwen door.
Geen woord is zó gedevalueerd als dit woord.
Betekent het nog iets, als iemand zegt: 'ik hou van jou'.
Het klinkt slapjes in mijn oren.
'Ik heb je lief', is krachtiger.
En als Gods plaatsvervangertjes zeggen wij, christenen, tegen mensen waar dan ook: 'God heeft jou lief', en dan klinkt dat in mijn oren weer slapjes.
Het credo van de christenheid: 'God is liefde'.
Het hangt er helemaal van af wie het zegt, in welke situatie hij of zij dit zegt en hoe hij of zij dit zegt.
Met een meisje kennis gemaakt, gedronken, zal ik je thuisbrengen, tongzoenen, kom je nog even binnen, weer wat drinken, aan elkaar zitten, wat uittrekken, op bed gaan liggen, vrijen, seks hebben, afscheid nemen, I love you.
Als man opgewonden zijn en je eigen vrouw gebruiken opdat zij jou bevredigt. Je bent geweldig schat en daarna gelijk in slaap vallen.

Al jong bad ik: 'Heer, leer mij wat liefde is' en direct daar achteraan: 'Heer, leer mij wat leven is'.
Ik wist het niet.

Liefde.
Een chemische reactie in ons brein?
Een gevoel.
Vlinders in je buik.

Verliefdheid of liefde?
Is het iets?

Ik heb 'het' gemist.

In de zomer van 1971 was ik medewerker tijdens een jeugdkamp van de Waalse Hervormde Kerken in de Ardennen. Ik liep voortdurend met vreemde hoofdpijnen rond.
Aan bepaalde activiteiten kon ik niet meedoen. Ds. Carl Ledune zei tegen mij: 'Bijbelschoolstudent en zeker nooit Jakobus 5 gelezen?'
Op zaal dit hoofdstuk gelezen.
"Als je ziek bent, roep dan de ouderlingen van de gemeente bij je.
Zij zullen met geloof voor jou bidden en jou met olie zalven. Dát geloofsgebed zal leiden tot redding.
En als je gezondigd hebt, zullen jouw zonden worden vergeven. Spreek daarom over en weer jullie zonden tegen elkaar uit en bidt voor elkaar, opdat jullie genezing zullen ontvangen".
Nooit gelezen. Nooit in praktijk gezien. Ik heb om deze ziekenzalving gevraagd. Met heel het leidinggevend team is er met mij gebeden. De predikant heeft mijn voorhoofd gezalfd met olijfolie en de hoofdpijn is op slag genezen en nooit meer teruggekomen.
Maar dominee Ledune bad ook om de vervulling met de heilige Geest.
Drie dagen later zat ik 's middags om 17.00 uur in de Hervormde Maranathakerk in Delft. Toen de dienstdoende bejaarde hulppredikant de kansel beklom, werd ik overgoten met een warme golfstroom die aanhield en aanhield en ik voelde een hand op mijn schouder en dat hele uur zei een stem diep in mijn hart: Jij bent Mijn kind, Mijn erfgenaam, Mijn dienstknecht.
Ik sprak er later met deze hulppredikant over en hij zei mij: Toen ik de kansel opging, zei de Heer tegen mij: op de eerste rij wordt een jongeman vervuld met de heilige Geest.
Een liefdesdoop. Voor het eerst in mijn leven als christen liep ik over van vreugde en ik ontving nieuwe energie in mijn lichaam.

In 1976 kwam ik werken bij de Stichting Jong en Vrij als leraar aan hun bijbelschool. Er was één student die uit zichzelf mij na de lessen wat te drinken kwam brengen. Die om mij huilde omdat ik zo'n broze gezondheid had. Die besloot om dagen voor mij te vasten en bad om genezing. We hebben veel samen gepraat en gebeden. Voor het eerst in mijn leven bood iemand mij spontaan zijn vriendschap. En die liefde veroorzaakte in mij een enorme energie en creativiteit.
Nooit meegemaakt. Iemand die van mij hield om wie ik was.

Kijk, veel mensen kennen mij, omdat ik in hun kerk gepreekt had of heb.
Er waren altijd mensen om mij heen.
Ze vertelden mij hun problemen en vroegen om gebed.
Altijd fijn een pastor als kennis of vriend.

Maar die spontaniteit.

Liefde weet ik nu is een Persoon.
Iemand die voor jou en mij in lichterlaaie staat.
Liefde biedt zich spontaan aan.
Heeft álles, werkelijk álles voor je over. Zelfs zijn leven. Is bereid voor jouw schulden op te draaien. Onze straf uit te zitten, de doodstraf te ondergaan in onze plaats.
In het Hoogste Lied wordt hij een vlammend vuur genoemd.
Niet te blussen. Niet en nooit door onze kille en koude zonden.
Hij is niet te koop. Als je dat denkt, maak jij je belachelijk.
Die liefde is God, is Jezus, is de heilige Geest.
Geschenk van God.
Die liefde heeft mij nooit veroordeeld, ook niet toen ik mijzelf veroordeelde. Die liefde woont in mij en heeft mij nooit verlaten en verlaat mij nooit.
God biedt jou Christus aan.
Liefde die bewezen heeft op Golgotha hoever hij gaan wil om jou te redden. Toen Jezus stierf leek de vlam gedoofd, maar laaide op toen hij verrees.
Hier zegt God: hier is Mijn liefde.
Wie dankt, neemt aan en de liefde komt in jouw leven om nooit meer weg te gaan.
Er brandt een vuur van de Heer in mijn hart en leven.

Paulus erkent dat hij Gods gemeente vervolgd heeft. Dat hij maar een kleine apostel is, de minste.

En dan: Door Gods genade, door het volbrachte werk van Christus, door zijn vergeving, door Gods heilige Geest ben ik wat ik ben.
De mens die ik nu ben, een wedergeboren christen, ziek, met het brandende vuur van Gods liefde in mijn hart, ben ik door Gods genade.
En Gods genade heb ik niet tevergeefs ontvangen.

Onze God is niet bang voor onze zonden, ziekten en misdaden.
Kijk naar Jezus, die zich liet aanraken door de bloedvloeiende vrouw, die melaatsen, ja zelfs doden aanraakte. Hij werd er niet onrein van, maar de onreinen werden rein.

In die Liefde roem ik.
Liefde die mij spontaan liefheeft.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten