Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3737
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 14 dec 2019 15:19

"Ja, het woord is vlees geworden! Hij is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid"

(Johannes 1:14 uit de Willibrordvertaling 1995).

MENS GEWORDEN.

Dit vind ik persoonlijk één van de mooiste teksten uit de Bijbel. Eén van de kernteksten.
Er is geen enkele wereldgodsdienst waarin God afdaalt.
Mensen zijn hun hele leven bezig op een hoger spiritueel niveau te komen. Het leven is een gestaag loskomen van de aarde en één klimpartij.

Kerstfeest is: God daalt af op ons niveau.
Het spreken van God, Zijn woord, Zijn Zoon die aan God gelijk is, Goddelijk leven, Goddelijk licht daalt neer.
Het is toch niet te geloven dat de Geest van God zaad brengt in het lichaam van Maria en dat zaad een eicel van Maria bevrucht. God schakelt Jozef uit. Geen zaad uit het nageslacht van Adam. God heeft zich zo klein gemaakt dat Hij zich beweegt als vruchtje in Maria's baarmoeder.
9 maanden lang, een kwetsbare zwangerschap.
Gods Zoon, Gods Woord komt ergens onder een afdak bij Bethlehem ter wereld. Hij wordt mens. Baby'tje in de kribbe.

Het wordt nog anders omschreven: Dát Woord slaat Zijn tent (tabernakel) onder ons op. God trok in het Oude Testament met Zijn volk op in de tabernakel. Omdat Hij mobiel is. Hij gaat mee. Die tent is Gods idee. De latere tempel in Jeruzalem is het idee van koning David dat koning Salomo verwezenlijkt.
God wil geen tempel. En daarom slaat Gods woord, dat is Jezus, Zijn tent onder ons op.

En van tijd tot tijd ervoeren de leerlingen dat vanuit Jezus de heerlijkheid van God uitstraalde.
Jezus die met Petrus en de broers Johannes en Jakobus op een berg waren en plotseling straalde Jezus een hemels licht uit. Het overviel hen. Mozes en Elia verschenen aan Jezus.
De leerlingen konden het niet verdragen aan hun ogen. Zij bogen voorover. Later zagen zij niemand anders dan Jezus alleen.

Door Jezus' tentdoek hadden de leerlingen Gods heerlijkheid gezien.

Jezus was vol van de heilige Geest én vervuld van genade en waarheid.
Als je met Jezus omgaat, word je geconfronteerd met waarheid en de leugen komt openbaar en moet wijken.
Als je met Jezus omgaat, word je geconfronteerd met genade.
Genade is een daad van God die jou en mij tot in ons diepste zijn verheugt, blij maakt.

Jezus openbaart dat we door en door zondig zijn én Jezus biedt ons onverdiende vergeving en vrijspraak aan.

Kijk, als dit jou, jullie onbekend is, dan weet je echt niet wát Kerstfeest (Christusfeest - Christus betekent door God gezalfde Redder) is.

En dáárom schrijf ik iedere dag hierover.
Want dit moet je weten.
Als het alleen maar over de kerstboom, het rendier, de Kerstman, eten en drinken en snoepen gaat...dán vier je geen Kerstfeest. We vieren feest omdat God in het kind Jezus op aarde gekomen is en in ons hart wil wonen.

Als God vanuit de hoge hemel op aarde wilde komen en onder ons baby, peuter, kleuter, basisschoolkind, tiener, puber, volwassene wilde zijn, waarom willen wij dan belangrijker dan een ander zijn?

Ik ben er vast van overtuigd dat wij, leerlingen van Jezus, Hem moeten volgen in eenvoud, in gewone mensentaal spreken, zodat iedereen het begrijpt.
Mensen liefhebben, dichtbij hen zijn, we mogen hen wijzen op hun zonden, maar mogen hen ook vergeven.

En nooit moeilijke taal gebruiken.
Dat mag ook niet in de kerk of de gemeente.
Want alle kinderen en alle mensen moeten Jezus leren kennen die van ons houdt, die heel dichtbij ons wil zijn, in ons hart.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3737
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 21 dec 2019 18:33

Zomaar een Meisje, uitgekozen door God

Zo in de aanloop naar Kerst, komen we een bijzonder meisje, een jonge vrouw tegen, een meisje jonge vrouw die wel een heel belangrijke rol kreeg in Gods Heilsplan.
Maria, God koos haar uit.
En net als mensen vandaag aangeven, kan dat wel, mag dat wel, enz.... was het toendertijd net zo, "Kan er iets goeds uit Nazareth komen?
De Heere God schakelt mensen in Zijn plan in wie Hij kan gebruiken, Hij roept, hoort u / jij Zijn stem? Man of Vrouw, belangrijk of onbelangrijk, zomaar uit de grote stad of uit een onbelangrijk dorpje, een persoon met aanzien, of een huisvrouw aan het werk om haar huisje schoon te maken, voor God is niets onmogelijk.
Luisteren wij naar Zijn Roep?

Aankondiging van de geboorte van Jezus
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.


Maria, zomaar een jong meisje / vrouw, ongetrouwd, uitgehuwelijkt en wacht tot haar huwelijksfeest zal plaatsvinden.
En dan zomaar in haar huis verschijnt de Engel aan Maria en begroet haar. "Wees gegroet Maria, je bent begenadigd" wat zeggen wil, je bent bijzonder in de ogen van God.
De Engel is aan meerdere mensen verschenen en begon zijn komst dan altijd met "weest niet bevreesd" Maar bij Maria zegt de Engel als eerste, "Wees gegroet Maria" Wat een verschil! Maria wordt met respect behandeld.
Had Maria ooit gedacht dat ze zo'n belangrijke rol zou kunnen gaan spelen in Gods Plan?
Zomaar een dorp, zomaar een huisje , zomaar jonge gelovig vrouw / jong meisje waar de Engel binnengaat.
Maria was vanzichzelf niet bijzonder en niet anders dan de andere meisjes in het dorp, meisjes die hielpen in het huishouden.
Ze was geen uitblinkster, maar God kiest haar uit en daar schrikt ze van, niet omdat ze de Engel ziet, maar om de woorden, de boodschap dat God haar uitgekozen heeft, in het plan van God in haar leven dat ze daar ingeschakelt wordt en daar een rol in mag vervullen.
Maria luisterd allereerst
God kiest Maria uit om moeder te worden van Zijn Zoon.
Maria denkt na over de woorden die de Engel tot haar spreekt. Ze luisterd met haar verstand. Maria stelt een vraag (ze is nog maagd en ongetrouwd en ze zal zwanger worden?) en dat mag ook, je mag in het geloof ook vragen stellen , kritische vragen om te onderzoeken wat God bedoeld te zeggen en wat dit betekend in het leven en de Heilige Geest zal je inzicht geven en vandaaruit mogen we ook een beslissing nemen.
Maria antwoordt, "De Heere wil ik dienen, ik ben bereid de Heere te dienen. Laat met mij gebeuren wat U heeft gezegt." Maria neemt haar verantwoordelijkheid in een actieve rol (ze wacht niet passief af zo van, ik zie wel wat er gebeurd, Nee, Maria neemt een actieve rol)
Een gewoon meisje een voorbeeld voor gelovigen, ze stelde zich beschikbaar voor de Heere.
En daarbij neemt ze alle gevolgen die dit zal krijgen met het oog op negatieve reacties vanuit haar omgeving voor lief, ze laat zich leiden door God en zich inschakelen in Zijn plan!
Wie volgt?


https://www.youtube.com/watch?v=GMLbkMBqbiQ
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3737
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 24 dec 2019 09:37

Kerstnacht

2 KORINTHIËRS 12:9

“En toen heeft Hij tot mij gezegd:
Mijn genade is voor jou genoeg”


(Naardense Bijbel 2014).

Dit is een uitspraak van de apostel Paulus.
Ik las de hoofdstukken 10-12.
En ineens gaat het over het feit: “Waarop ben jij trots?”
“Waarover schep je op?”

Er zijn er die heel kritisch op Paulus zijn:
“In zijn brieven lijkt hij een zwaargewicht,
maar als hij lijfelijk aanwezig is, stelt hij niets voor en zijn preken zijn onbetekenend” (zie: 2 Korintiërs 10:10).

Maar Paulus zegt tegen hen die zichzelf geweldig vinden:
“Pas op: als je je eigen bediening en optreden zo geweldig vindt, dan betekent dat nog niet dat God jou als Zijn dienaar aanbeveelt” (2 Korintiërs 10:18).

Als je trots bent, spreek dan groot over God en Zijn werk
(2 Korintiërs 10:17).

In hoofdstuk 11 schrijft Paulus dat zijn lezers geen enkele onderscheiding van geesten hebben.
Eén of andere sluwe prediker die een andere Jezus verkondigt, een andere geest onder u brengt, een ander evangelie, jullie trappen erin. Het zijn leugenapostelen. Het zijn afgezanten van Satan die zichzelf ook voordoet als een engel des lichts
(2 Korintiërs 11:3-4,13-14).

Paulus schrijft: “Ik kan ook roemen op mijn vlees. Ik heb heus wel wat te melden”.
En dan vertelt hij over zijn afkomst, over alles wat hij in dienst van Christus aan tegenwerking heeft ondervonden.
Het is geen successtory. Geen overwinningsverhaal.
Een aaneenschakeling van zwakheden.
God weet dat ik niet lieg (2 Korintiërs 11:22-33).

En dan volgt hoofdstuk 12.
Nu heeft hij het niet over zichzelf,
maar in nederigheid over “een mens in verbondenheid met Christus” aan wie God onuitsprekelijke openbaringen heeft gegeven.
Dat had die mens hoogmoedig kunnen maken,
zodat hij zich zou kunnen verheffen boven anderen.

Maar God houdt die mens, mij, klein.
Door een doorn in mijn natuurlijke mens, mijn vlees, mijn lichaam.
Een engel van Satan geeft mij dagelijks vuistslagen.
Kijk, dat zijn nou al die tegenslagen, tegenwerkingen, die rampen die Paulus overkomen zijn.
Dát heeft hem nederig gehouden.
Drie keer heb ik God gevraagd of ik alstublieft gespaard mocht blijven van die aanvallen van Zijn Tegenstander.

En weet je wat Zijn antwoord was:

“Mijn genade is voor jou genoeg”

En daarmee bedoelt Hij:

Paulus, of vul jouw eigen naam maar in: .................................
Er zal ten allen tijde genoeg genade zijn bij Mij om in alle omstandigheden die jij van nature niet aankunt Mijn Kracht zichtbaar te maken.

Des te zwakker jij je voelt, des te meer zal Mijn kracht openbaar worden!!

Wij, u, jij en ik vragen God altijd om méér kracht, méér geloof.
Onder charismatische gelovigen wordt dit levend gehouden:
GOD WIL MÉÉR GEVEN.

Paulus ervoer: “ik stop met roemen over mijn successen, ik ga roemen in mijn tegenslagen, tegenwerkingen, want dan komt Gods kracht veel meer openbaar”.

Wil ik zwakheid?
Nee!
Wil ik roemen in mijn huidige omstandigheden?
Nee!

Mijn hele leven niet.
Worstelen met mijn geaardheid, worstelen met een broze gezondheid, worstelen met depressies, met twijfel, met mijn omstandigheden tot op de huidige dag,

maar....

ik kan zeggen: redenen om mij méér, beter, krachtiger te voelen als anderen heb ik nooit gehad.
Maar: ik heb Gods kracht gezien door wat ik in Zijn Naam mocht doen.
Als was ik toeschouwer.

Ik vind mijn leven geen blijk van succes.

Maar als ik sterf, dan wil ik dat er gesproken wordt en dat op de steen gebeiteld wordt:

“Door Gods genade ben ik wat ik ben
en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest”
(1 Korintiërs 15:10a).

Wij klagen teveel.
Wat onze beperkingen zijn, zijn Gods uitdagingen.
Gods genade is méér dan genoeg om door ons Zijn kracht te openbaren!

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3737
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 29 dec 2019 09:04

Jesaja 9 vers 5
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.


" Het Kind kijkt ons aan "

Het kind kijkt vanuit de kribbe
Jezus Christus is Zijn naam.
Nieuwsgierig en onschuldig
Kijkt Hij ons aan.

Maria, een jonge vrouw.
De mensen praten achter haar rug om.
Ze is kwetsbaar.“Van wie is ze zwanger?”.

Dat weet God alleen.
De engel heeft Hem toevertrouwd.
Het Kind lacht.
De Vader in de hemel.

Zijn vader, hij is mans genoeg.
Hij neemt de schuld op zich.
Hij is de dader.
Hij heeft het gedaan.

Jozef wordt onschuldig beschuldigd.
Hij weet als geen ander.
Wat Hem straks te wachten staat.
Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.

De os en de ezel, weschor en we-chamor.
Schorriemorrie kennen hun Heer. (Jesaja 1:2)
In de voederbak ligt brood.
De wereld zal ervan eten.

Brood is het hemels manna.
Ik ben het brood des levens.
De druif is een vrucht van het Beloofde Land.
Brood en wijn verbinden ons met de Heer.

Waar mensen blind geslagen zijn.
Is de profetie aan dove-mans oren.
Jesaja, Micha, Zacharias en anderen.
Zij voorzien de Messias.

Wie zal hen geloven?
Ach, het zijn maar schapenknuffellaars.
Ze hebben zeker te lang in het vuur gekeken.
Ze zien in opstijgende vlammetjes engeltjes.

Fantasten spreken wartaal uit.
Ze lallen als dronkaards. (Pinksteren)
Straks zeggen ze nog over het Kind:
Hij is de Goede Herder.

Herders staan buiten de samenleving.
Eerlijk, ze horen er niet bij.
Wat ze ook zeggen, geloof hen niet.
Het zijn de stemmen van rechteloze en stemloze getuigen.

Wanneer wij dit Kind volgen
Dan zullen wij niet meer dan als de herders zijn.
De wereld zal ons niet meer geloven.
Zie het Lam Gods dat wegneemt alle schuld.

Geen machthebber staat in de rij.
Voor een baby in een kribbe.
De vorst in de duisternis vertegenwoordigt de Keizer
Hij is strenger dan de paus.

Herodes regeert met dodelijke hand.
Op zijn woord worden kinderen vermoord.
Wie kinderen offert is van God verlaten.
Kinderen toetsen onze menswaardigheid.

Vreemdelingen komen uit het oosten.
Zij hebben de wijsheid in pacht.
Zij bewaren de woorden
Die de profeten ooit hebben gebracht.

Zij zien het teken aan de hemel staan.
Zij zoeken de Lijdende Knecht des Heren. (Jesaja)
Ze vinden Hem.
De koning der joden.

In de velden van Efratha.
Bij Bethlehem.
In een stal.
Kijk, een kribbe.

Dit Kind;
het Koningskind.
Dit geschenk;
een Godsgeschenk.

Wie komen Hem zien?
Ik kom.
Wie gaat er mee?
Dit Kind is de Verlosser.

Voor dit Kind ga ik op de knieën.
Hij is gekomen in de wereld die God verwerpt.
Hij zoekt ons in de puinhoop van de schepping.
Hij vindt ons in het afvoerputje waar mensen weggezet zijn.

Dit Kind wil ik eren.
God vertrouwt zich aan mij toe.
Hij kijkt ons aan.
Hij ziet ook mij.

Een vrouw, is zij haar onschuld kwijt?
Een man, hij krijgt de schuld.
Straks sterft hun zoon aan het Kruis.
Onschuld is dodelijk voor wie de waarheid spreekt.

Hij draagt de schuld in plaats van mij.
Zo groot is Zijn verlangen mij te redden.
Hij spreekt mij vrij.
Geen God laat mij verloren gaan.

Kom, kom met mij mee naar Bethlehem.
Kijk, kijk hier, hier is Hij in de kribbe.
Hij kijkt mij aan.
Wie ziet Hij?

Kerst 2019

(Kerstpreek, maar anders verwoord).

Ds Jeroen van Olffen.

(Predikant Menaam, PKN)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten