Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 19 sep 2019 15:33

“Hierheen, naar Mij toe,
allen die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven!
Neemt Mijn juk op u
en leert van Mij
dat Ik zachtmoedig ben
en nederig van (of: voor het) hart,
en u zult rust vinden voor uw zielen,
want Mijn juk is passend
en Mijn last is licht”

(Matteüs 11:28-30 uit de Naardense Bijbel).


HET BIJ MIJ PASSENDE JUK

Het is zo’n bekende tekst.
We hebben het zo vaak gelezen.
Of er een preek over gehoord.
Nu pas valt het mij op.

Dit! Deze vraag!
Het leven dat jij leidt, de regels en normen waaraan jij je houdt, de wet die je probeert te volgen en te gehoorzamen,
is dat het door God gewilde leven, zijn het de door Jezus gewilde regels en normen, is het de wet die voor jou geldt?

Of loop jij onder een juk en onder lasten door hedendaagse geestelijke leiders en hedendaagse schriftuitleggers opgelegd?

Want dát is mogelijk!
“Ze (dat zijn de schriftgeleerden en de Farizeeën) binden zware vrachten bijeen en leggen die op de schouders van mensen, maar zélf willen ze dié nog niet met hun wijsvinger bewegen”
(Matteüs 23:4 Naardense Bijbel).

Onthullend. Het gebeurt anno 2019 nog.
Zó heb ik persoonlijk regelmatig de prediking ervaren in Pinkster- en Evangelische Gemeenten in de jaren 1973-2009.
En evenzo in die orthodox-reformatorische gemeenten in mijn jeugd.
Niet altijd! Wel regelmatig.

Zondag aan zondag voelde je je schuldig.
Je was weer tekortgeschoten. Je was weer niet gedisciplineerd geweest. De Tien Geboden kwamen voorbij. En in Schriftlezing en preek werd je weer voorgehouden hoe slecht je was en bent en werd je weer opgeroepen tot actie.
In Evangelische kring tot: méér stille tijd houden, méér bidden en vasten, méér lofprijzing en aanbidding, niet roken, geen alcohol gebruiken, en regelmatig werd je opgeroepen om naar voren te komen voor gebed, om heiliging, toewijding, bevrijding van demonen.

In de afgelopen jaren heb ik wel eens gezegd: in traditionele kerken ligt veel meer de nadruk op wat God gedaan heeft en in evangelische kring op wat wij moeten doen.

Dat is maar deels waar, want in een bepaalde sector van de PKN, word je steeds weer opgeroepen om het koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Een vredestichter, iemand die gerechtigheid doet, die afval scheidt, groene energie gebruikt, fair-trade producten koopt en gebruikt.
Want er zijn Groene Kerken en Fair Tradekerken, niet dat ik daar op tegen heb. Maar we kunnen zo ‘doenerig’ zijn.

Paulus is fel in zijn Galatenbrief.
“Voor dié vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt;
houdt dan stand en laat u niet opnieuw vasthouden onder een juk van knechtschap”
(Galaten 5:1 Naardense Bijbel).

Mijn leven lang probeer ik uit te leggen dat er een einde gekomen is aan het tijdperk van de Wetten* van Mozes.
Ooit bij monde van Mozes doorgegeven aan de nakomelingen van Abraham, Izaak en Jakob, de Israëlieten die uit Egypte na 430 jaar waren bevrijd en hier voor de berg Sinaï stonden mét Egyptenaren die zich bij dat volk hadden aangesloten.
Tien Geboden mét de uitwerking in de Thora.

De Enige die deze Wetten gehoorzaamde en de consequenties ervan onderging (niet door eigen falen, maar door ons falen; niet omdat hij het oordeel verdiende, maar wij) was Jezus Christus.
Hij volbracht alles wat God van ons eiste.
Betaalde al onze schulden.
In dat ene offer.

In het Oude Testament wordt een nieuw verbond aangekondigd.
Niet een opgelapt oud verbond, maar een nieuw verbond.
God kondigt aan, dat Zijn heilige Geest in het hart van Zijn kinderen komt wonen en dáár Zijn wetten zál schrijven en dat Hij hun zonden niet meer zal gedenken.
Dát moment breekt aan op dié heerlijke Pinksterdag, de heilige Geest komt in de harten van de 120 en op diezelfde dag in de 3.000 die tot geloof komen en zich laten dopen en de duizenden die volgen.

Paulus schrijft: Jullie zijn tot vrijheid geroepen. Het slavenjuk van de Wetten van Mozes is verbroken.
Maar pas op, er zijn Joden onder ons die weliswaar in Jezus geloven, maar tóch vasthouden aan die Wetten. Pas op, kijk uit, dat zij de kans niet krijgen om jullie opnieuw een slavenjuk op te leggen.

De Wetten van Mozes functioneerden als een dienstknecht van de Meester, die verantwoordelijk was voor het hele huishouden en óók de kinderen naar school moest brengen.
Zodra hij de kinderen bij school had gebracht, vielen die kinderen niet meer onder de verantwoordelijkheid van die dienstknecht, maar van het onderwijzend personeel.
Zó is het ook met óns. Mozes heeft ons bij Christus gebracht. We vallen niet meer onder zijn verantwoordelijkheid, maar onder die van Christus.

Terug naar het begin.
Loop ik onder het juk van Mozes, aangevuld met de extra lasten die de schriftgeleerden en Farizeeën ons hebben opgelegd?
En ga ik kapot onder die lasten?

Of heb ik mijn juk en mijn lasten van mij af laten vallen bij Golgotha?
Hij heeft toch aan alle eisen van Mozes voldaan, mijn zondeschuld ingelost?
Zijn Geest in mij gegeven, die mij inwendig duidelijk maakt wat Zijn wil voor mijn leven is?
De Geest van de zachtmoedige en nederige Jezus, niet van een slavendrijver.

Vraag je nu eens af:
Ga ik kopje onder vanwege hetgeen andere mensen van mij eisen?
Of volg ik Jezus, loop ik onder een juk dat bij mij past?

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 23 sep 2019 13:54


“Ik bid niet dat Gij hen weghaalt uit de wereld, nee, dat Gij hen behoedt voor de boze”

(Johannes 17:15 Naardense Bijbel).IS ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN GEVAAR? (1).

Ik las vorige week alarmerende berichten over de Evangelische Omroep.
Twee theologen trokken zich terug uit de ledenraad omdat zij zich niet kunnen vinden in de huidige koers.
De Evangelische Omroep had nooit de IKON aan boord moeten meenemen én de Evangelische Omroep lijkt wel pro-lhbt’ers te zijn geworden.
Waar is onze voluit bijbelse EO gebleven?
Och hadden we onze Fruitmand nog maar en onze bijbelstudies van Henk Binnendijk!

Dit speelt zich af binnen allerlei christelijke organisaties en binnen traditionele en vrije kerken en gemeenten.

“Gij zijt het zout der aarde; maar als het zout flauw wordt, waarmee moet het worden gezouten?- voor niets heeft het nog sterkte, alleen om buiten neergeworpen te worden en vertreden te worden door de mensen”

(Matteüs 5:13 Naardense Bijbel).

Wij worstelen, tenminste dát hoop ik, met twee aspecten van ons christelijke kerk- of gemeente zijn.
Of een christelijke organisatie.

1.
De kerk, de gemeente, de organisatie moet er voor de leden zijn.
Een thuis, een gezin, een plaats van toerusting en opbouw en opleiding en vorming.

2.
De kerk, de gemeente, de organisatie moet er óók voor de wereld zijn.
Vanuit die kerk, vanuit die gemeente, vanuit die organisatie stoot je mensen uit, stuur je mensen uit, zend je mensen uit.
Probeer je deze wereld en onze maatschappij te bereiken, te raken.

Jezus zegt in Matteüs 5:13 tegen zijn volgelingen: “Jullie gezamenlijk zijn zout voor deze aarde”.
Met de eigenschappen:
* bederfwerend;
* dorstverwekkend;
* smaakverlenend.
Wil zout werken, dan kan het niet in een zak, een bus, of een zoutvaatje samen blijven.
Het moet gestrooid of verstrooid worden.
Om smaak te verlenen aan ons voedsel is een snufje nodig. Om een bevroren weggedeelte te ontdooien moet er een flinke hoeveelheid uitgestrooid worden.
Evenzo als we iets willen conserveren.

Maar Jezus geeft er een ernstige waarschuwing bij.
Dat zout mag nooit flauw of krachteloos worden!!
Want op dát moment verliest het zijn functie!!

Er zijn gelovigen die uit angst voor die boze buitenwereld, die zondige wereld, die verleidelijke wereld zich opsluiten.
Er werden er kluizenaar, er werden er monnik of non, er zijn er die zich in hun kerkelijke wereld opsluiten of in hun gemeenten.
In het orthodox-reformatorisch volksdeel meed men en mijd men radio en televisie, internet voor een deel. Maar ook in orthodox-evangelische kringen.
De Nederlandse kerkgeschiedenis laat zien hoe men eigen werelden maakte. Een eigen denominatie, een eigen theologische opleiding, een eigen politieke partij, een eigen krant, een eigen omroep, eigen scholen.
Kijk naar de vroegere Gereformeerde Kerken met de Vrije Universiteit, de ARP, De Standaard, Gereformeerde scholen, Trouw, de NCRV.
In Vrijgemaakte kring hetzelfde.
In Reformatorische kringen idem.

En heeft het gereformeerde zout, het vrijgemaakt-gereformeerde zout kracht en smaak verloren?

In Reformatorische kringen probeert men dit te voorkomen.
In Evangelische kringen heeft men zich nooit zó sterk gebundeld. Er zijn wel Evangelische scholen, zelfs een Hogeschool. Theologische vorming is er aan Bijbelscholen en aan de VU. In de Christen Unie herkennen veel evangelische gelovigen zich én in de EO. Trouwens ook velen uit traditioneel kerkelijke kring.

Maar die wereld, die ik in dit artikel beschreef als gevaarlijk, verleidelijk, misleidend, die wereld vol zonden, vijandig tegen God, die we buiten willen houden, waartegen we ons wapenen, waaruit we ons terug willen trekken....

is toch ook de wereld die God liefheeft, waarvoor wij het zout zijn en het licht, waarin Hij ons uitstuurt.

“Ik bid niet dat Gij hen weghaalt uit de wereld, nee, dat Gij hen behoedt voor de boze”

(Johannes 17:15 Naardense Bijbel).

Wij worden uitgestrooid over de wereld en in onze hedendaagse samenleving.
Maar nooit zonder vervuld te zijn van de heilige Geest met de opdracht vervuld van de Geest te blijven en met een biddende gemeente en zendingsorganisatie achter ons.

En dan: “Wat is christelijk?”
Het is voor mij in de loop van vele tientallen jaren een onbetekenend begrip geworden.
Wat is een christelijke school?
Een christelijke politieke partij?
De C in CDA heeft een ander gewicht dan de C in CU.
En de C in NCRV of CNV?
En dan al die christelijke voetbal-, biljart-, en andere sportverenigingen?
In heel veel gevallen is de C gedevalueerd, net als de G dat staat voor Gereformeerd.

C is van oorsprong Christelijk, een afgeleide van Christen, dat wil zeggen: een leerling, een volgeling van Christus. Christus betekent: de Gezalfde.
Jezus, die Christus wordt genoemd, de Gezalfde, dat is de door God met de heilige Geest gezalfde Jezus.

Een christen is iemand die deelt in de zalving van Gods Geest door het geloof in Jezus, de door God aangewezen Redder, Verlosser, Middelaar, Verzoener.

En er is maar één Redder, Verlosser, Middelaar, Verzoener.
Eén!

Een christen, een christin is een mens die ontdekt en geleerd heeft dat hij of zij alleen door Jezus de Christus gered kan worden van zonde en schuld en verzoend met God.
Een christen, een christin vertrouwt alleen op Jezus en Zijn volbrachte werk.
Die bij het stellen van zijn of haar vertrouwen in Jezus de heilige Geest ontvangt.
Dus deelt in de zalving van Jezus, deelt in Zijn opdracht.

Dus niet elke kerkganger...
Niet elk kind dat besprenkeld is...
Niet iedereen die belijdenis heeft afgelegd...
Niet elke baby die is opgedragen...
Niet omdat onze ouders of grootouders christen waren of zijn....

ben je christen.

Het gaat om een tot geloof in Jezus Christus komen.
Er zijn er velen die zich christelijk noemen.
De vraag is: ben je christen, christin?
Dat betekent niet dat je volmaakt bent, geen fouten maakt, zonder zonden bent.
Je had en je hebt elke dag van jouw leven Jezus nodig!

(wordt vervolgd)

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 26 sep 2019 14:19

IS ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN GEVAAR? (2).

Uitgebreid heb ik beschreven wat de Bijbel bedoelt met ‘christen’ zijn.
Wij worden niet als christen geboren.
In Johannes 3 zegt Jezus tegen een orthodoxe Farizeeër: “Jij moet opnieuw geboren worden”, letterlijk: van boven uit, door een hemels ingrijpen.
Geloof, vertrouwen ontvangen in Jezus, de Zoon van God, die door Zijn volbrachte werk ons de toegang opent naar God.

Christelijk, ik herhaal het is: delen in Gods zalving, de zalving van Jezus, toegerust voor de opdracht.
Jezus Messias, Jezus Christus, Jezus de Gezalfde.
In Antiochië werden de gelovigen in Jezus spottend: ‘christenen’ genoemd, dat wilde zeggen: zalfmannetjes.

Ik beschreef dat kerken, gemeenten, en organisaties in de eerste plaats een thuis, een gemeenschap willen bieden, onderwijs, vorming en toerusting voor christenen, maar in de tweede plaats is het de bedoeling om uitgezonden te worden in de wereld, in onze maatschappij. Wij zijn volgens Jezus het zout van de aarde, het zout voor de aarde.

En, proefondervindelijk, ontdekken we en hebben we ontdekt dat we als opnieuw geboren kinderen van God wel hetzelfde fundament hebben, maar niet dezelfde overtuiging of mening over bepaalde onderwerpen.
Hoe sterk verschilden de leerlingen van Jezus.
Hoe sterk verschillen wij als broeders en zusters.

Dat verschil merken we al op in de Bijbel.

Het fundament is: de verzoening met God is alleen mogelijk door te geloven in het vleesgeworden Woord van God, Jezus de Gezalfde, door Zijn verzoenend lijden en sterven en opstanding uit de doden.

Moet ik wijzen op de moeiten die Jezus had met Petrus, Johannes en Jakobus, Thomas, Filippus én op conflicten tussen Paulus en Petrus, Paulus en Johannes Marcus, Paulus en Barnabas?

Op de verschillen tussen kerkvaders, de Reformatoren, predikers toen en nu?

En wat irritant voor ons vrome vlees dat God geen acht slaat op het feit of we volgelingen van Gomarus of Arminius zijn.
In de zelfde tijd gebruikte Gods Geest op machtige wijze John Wesley (Arminiaan) en George Whitfield (Calvinist). Vele duizenden kwamen tot geloof.
En John en George waren kinderen van die ene Vader, waren even geliefd, konden door Hem gebruikt worden.

Op de één of andere manier strijden we, vechten we, debatteren we om ons gelijk. En dit is een vleselijke bezigheid. Bevrediging zoeken voor ons eigen godsdienstige vlees.

Velen vinden het onbegrijpelijk dat God wedergeboren kinderen heeft in de Rooms-Katholieke Kerk, kerkgangers, monniken, nonnen, ambtsdragers.
Wij, protestanten, of moet ik zeggen: wij, gereformeerden en evangelischen, hebben allang vastgesteld dat deze kerk, de kerk van de Antichrist is. En dan wijzen we op dwalingen en zeggen: “Hoe kun je nu een wedergeboren kind van God zijn in die kerk?”
Gereformeerde, reformatorische gelovigen vinden het verbazingwekkend dat buiten hun kerkverbanden de heilige Geest ook werkt.
In Evangelische- en Baptisten- en Pinksterkerken met hun geloofsdoop, de werking van de Geestesgaven hier en nu, hun visie op de eindtijd.
En in die laatste groepen is er verbazing dat Gods Geest werkt in die Gereformeerde Kerken met hun zuigelingendoop, hun psalmen, hun belijdenisgeschriften.

God heeft Zijn kinderen overal.
Ook in de PKN.

In het Nieuwe Testament maakt Paulus onderscheid tussen “zwakken” en “sterken”.
Maar hij vult deze begrippen zo geheel anders in dan wij zouden denken.

Zeer interessant is om Romeinen 14:1-23 te lezen.
Het gaat hier om “de zwakke gelovige”.
In ieder geval....accepteer jouw zwakke broeder of zuster en zijn of haar persoonlijke meningen (:1).
Hij of zij denkt dat je niet alles mag eten, dus kan ervoor kiezen vegetariër te zijn (:2).
Voor die zwakke broeder of zuster kan een bepaalde dag in de week bijzonder zijn, bijvoorbeeld de zaterdag (sabbat) of zondag.
Wie zo’n dag houdt, doet dit voor de Heer (:5-6).
Er is geen reden om deze broeders en zusters te veroordelen en trouwens omgekeerd ook niet (:10).
De sterke broeders en zusters wordt gevraagd om in het bijzijn van de zwakke broeders en zusters niets te doen wat hen aanstoot geeft (:15-21).
Zwakke broeders en zusters hebben niet de vrijmoedigheid om iets te doen waartoe ons de vrijheid is gegeven.
Als je iets niet met een vrijmoedig geloof kunt doen, is het jou tot zonde (:23).

Het merkwaardige is, dat onder ons, diegenen die zich beperkingen opleggen als sterk en principieel worden gezien.

En sterke broeders en zusters eten alles (:1).
Maken geen onderscheid tussen de ene of de andere dag (:5). En het gaat die sterke ook om de eer van de Heer. Dus geldt ook voor de zogenoemde zwakken, dat hij of zij niet het recht heeft om de sterken te oordelen (:10).
In :14 zegt Paulus dat niets in zichzelf profaan is.
Maar als jij het profaan vindt, dan is het voor jou profaan.
Profaan = werelds, seculier, niet heilig.
Alle dingen zijn rein, behalve voor degene die er aanstoot aan neemt (:20).
Vlees eten en wijn drinken is op zich goed, maar niet als je daardoor de zwakken aanstoot geeft (:21).

In Romeinen 15:1 herhaalt Paulus dat de sterke broeders en zusters de zwakheden van de anderen te torsen.
Immers, we zoeken de opbouw van de christelijke gemeente.
Die niet meer onder het slavenjuk van de Wet gebukt gaan, die leven in vrijheid en uit de genade, die de heilige Geest gehoorzamen, dat zijn de sterken.

Té weinig staan we hierbij stil.
Sterken geven in de nabijheid van zwakken aanstoot.
En zwakken oordelen te vaak over sterken, omdat zij er andere meningen op nahouden.

Te veel en te vaak twijfelen we aan elkaars christen-zijn.
Nederland is bij uitstek zo’n land.
Veel te veel denken we dat elke ware christen reformatorisch is, psalmen in de oude berijming en niet ritmisch zingt, lid is van de EO of van de Reformatorische Omroep, het RD of het ND leest, stemt op de SGP of de CU. Van orgelmuziek houdt, uit de Statenvertaling leest.
En dát is niet zo!

En áls we onze opdracht verstaan...en naar buiten treden....de wereld in....onze maatschappij in.....hoe presenteren we dan het goede nieuws aangaande Jezus Christus?
Paulus zei: “Ik ben de Joden een Jood en de Grieken een Griek” en wat bedoelde hij daarmee?

(wordt vervolgd)

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 28 sep 2019 15:07

IS ONZE CHRISTELIJKE IDENTITEIT IN GEVAAR? (3).

We hebben een opdracht.
De christelijke kerk, de christelijke gemeente of die christelijke organisatie moet erop uit.
De wereld in, de maatschappij in.
Ik eindigde het vorige artikel met een citaat van Paulus: “de Joden een Jood en de Grieken een Griek”. Maar is het een citaat van Paulus?

We gaan naar 1 Korintiërs 9:19-22 in de Naardense Bijbel:
“Want vrij ten opzichte van allen
heb ik mij aller dienstbaar gemaakt,
om er zoveel mogelijk te winnen.
Voor de Judeeërs ben ik als een Judeeër geworden
om Judeeërs te winnen;
voor wie onder een wet staan
als onder een wet,
hoewel ik zélf NIET onder een wet sta,
om mensen die onder een wet staan te winnen;
voor wet-lozen als een wet-loze,
hoewel ik niet leef zonder de wet van God
MAAR met de wet van Christus IN mij,
om wie wet-loos zijn te winnen;
voor de zwakken een zwakke
om de zwakken te winnen;
voor allen ben ik van alles geweest
om op alle manieren enkelen te redden”.

Dit was het motief van Paulus in heel zijn doen en laten:
OM MENSEN TE WINNEN....
OM MENSEN TE REDDEN....
De christelijke kerk, de christelijke gemeente, een christelijke organisatie is er NIET in de éérste plaats om de leden te entertainen, MAAR om mensen te winnen, om hen te redden.

Dát vroeg iets van Jezus, de Zoon van de levende God.
Dát vroeg iets van Paulus, die notabene een geboren Jood was, maar ook het Romeins staatsburgerschap bezat.
En dát vraagt iets van élke christen om anderen te winnen, te redden.

Ik schrijf dit, omdat wij er geen idee van hebben, waarom wij christenen zijn.
Wij zijn “zalfmannen” en “zalfvrouwen”.
Destijds spotnamen, nu een geuzennaam.
Op het moment toen wij tot geloof kwamen in Jezus de Christus ontvingen wij een zegel, een eigendomsmerk, namelijk: de heilige Geest kwam in ons wonen, wij kregen deel aan de zalving en dus de opdracht. In het Leger des Heils zegt men: “GERED OM TE REDDEN”.

Natuurlijk is het uitstekend om samen te komen tot eer van Hem die ons wilde redden. We hebben onderwijs, opvoeding, toerusting, vorming nodig.
Samen het Avondmaal vieren, nieuwe gelovigen te dopen, MAAR dit alles heeft één doel: UITGAAN OM MENSEN TE WINNEN EN TE REDDEN.
En dat laatste vergeten we.
Dat moeten dominees, evangelisten, de ouderling voor het evangelisatiewerk maar doen. Of die zendeling.

Jezus beet zich niet vast in Zijn “aan-God-gelijk-zijn”. Hij werd één van ons, uitgenomen de zonde.
Paulus beschrijft wat hij deed.
“Ik ben vrijwillig dienstbaar geworden aan allen, om er zoveel mogelijk te winnen”.
Als het nodig was een Judeeër met de Judeeërs.
Als het nodig was een Judeeër met die Judeeërs die zich hielden aan de wet door Mozes gegeven, alhoewel ik, Paulus, door Christus van alle wetseisen verlost ben, en ik door de heilige Geest de wet van Christus in mij heb.
Als het nodig was, ben ik een heiden met de heidenen geworden, maar zelf was ik niet wetteloos, omdat Christus in mij woont.
Als het nodig was ben ik een zwakke gelovige geweest met de zwakken (lees het vorige artikel over zwakke en sterke gelovigen; de zwakken durfden niet ten volle uit het volbrachte werk van Christus te leven en Paulus vroeg van de sterken de zwakken geen aanstoot te geven).

En dit alles om Judeeërs, wetsgetrouwen, heidenen en zwakke gelovigen te winnen en te redden.

En wat doen de leden van een christelijke kerk of gemeente? Wat doen jullie om mensen te winnen, om mensen te redden?
En hoe doen jullie dit?

En wat doet de Evangelische Omroep en hoe doet de Evangelische Omroep dit?
Gaat het nog altijd om mensen te winnen en om mensen te redden?

Jezus bezocht de tempel, vierde er de speciale feesten. Jezus bezocht de synagogen. Gaf Zijn eigen inhoud aan de sabbat. Stuurde genezen mensen naar de priesters om hen die genezing te laten vaststellen. Hij was er voor iedereen, ook voor de Romeinen. Hij liet zich leiden door wat Hij de Vader zag doen. Hij had oog voor vrouwen en kinderen. Voor Samaritanen en Romeinen. Zelfs voor tollenaars. Voor zieken. Voor doden. Betaalde belasting aan de bezettende macht.
Om te winnen en om te redden.

Paulus verloochende Jezus niet, noch de wet door de heilige Geest in zijn hart geschreven om mensen te winnen en om mensen te redden.

Maar God sprak wel de taal die “buitenstaanders” begrepen, “de mensen van de wereld”.
Het Woord dat Hij sprak en spreekt is mens geworden, Jezus, liefde.
Welke taal spreken wij?

De EO wordt verweten dat ze enkele jaren geleden, toen de kleine zendgemachtigden moesten verdwijnen, ze de hand hebben gereikt aan de IKON.
Eerlijk gezegd heb ik dat nooit begrepen.
Is er een fundamentsvergelijking geweest?
Er was nog een kleine zendgemachtigde ZENDTIJD VOOR KERKEN (ZVK) die kerkdiensten uitzond van, mag ik het zó zeggen “Bijbelgetrouwe kerken en gemeenten”. Ik dacht dat die ook aan boord gekomen was bij de EO.
De IKON paste veel beter bij de NCRV die fuseerde met de KRO. De KRO “redde” de zendgemachtigde RKK.
De invloed van de IKON is duidelijk, van ZVK verdwenen.

Ik heb enkele mensen gekend die gestaan hebben bij de wieg van de Evangelische Omroep.
Predikanten en evangelisten die mensen wilden winnen en die mensen wilden redden.
Bewogen mensen: ik denk aan de broeders Kits, van Oostveen en aan ds. Glashouwer sr.
Ik begrijp dat de EO niet alléén programma’s kan uitzenden die christenen entertainen en pleasen.
Noch op radio noch op televisie.
Een christelijke omroep beseft dat ze nog een andere opdracht heeft: mensen winnen, mensen redden.

Maar dat zal niet lukken als we loskomen van hét ene fundament.
Dat gevaar dreigt.
Voor elke christelijke kerk, voor elke christelijke gemeente en voor elke christelijke organisatie.

Hoe vaak heb ik in mijn jonge jaren in de Hervormde Kerk al preken gehoord en catechese gevolgd waarin de maagdelijke geboorte, de wonderen van Jezus, de opstanding naar het rijk der fabelen werd verwezen.
En in onze tijd hoor ik dezelfde ketterijen als destijds.
Jezus is door zijn voorbeeldig leven “zoon van God” geworden. De kruisiging was alleen een daad van solidariteit met de lijdenden in deze wereld.
Jezus, de mens van goede wil.

Zout wordt flauw en flauwer, krachteloos.
Daarom is het goed om elkaar scherp te houden.
Weglopen uit een ledenraad geeft geen oplossing, want die stem vóór het Fundament moet gehoord blijven worden.

(wordt vervolgd)

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 11 okt 2019 10:47

"En nadat hij hem had weggejaagd..." (Genesis 3:24a NBV).

HEIMWEE

Ik kan er niet tegen.
Diep van binnen in jou en in mij is er een leegte.
Een gat in ons hart.
We hebben ooit iets anders beleefd.
Hemelse muziek. Volmaakte kleurenpracht.
Overweldigende natuur.
Volmaakte harmonie tussen ons.
Een diep vertrouwen.
Nog nooit teleurgesteld.
Nimmer bedrogen.
We kenden het kwaad niet.
Liefde omringde ons, liefde in ons, tussen ons.
Geen schaamte.
Shalom.

En nu: onze ogen hebben teveel ellende gezien.
Haat, de ene mens haat de huidskleur, het ras, de seksuele geaardheid, de taal en cultuur, het geloof van de ander.
Drie- en vierjarigen leren met wapens omgaan in Gaza.
Wat geef je om het aardse leven?
Je maakt jezelf tot een ebolabom.
Hoe kan iemand houden van moord en doodslag? Waarom steekt een 16-jarige jongen op het schoolplein een 15-jarige neer?
Waarom telt een mensenleven niet meer?
We protesteren tegen het afschieten van zwerfkatten, maar dat er per jaar 30.000 abortussen worden gepleegd? Ouderen vroegtijdig aan hun einde komen?
Moet ik wennen aan misbruik, geweld, moord en doodslag, kindsoldaten, echtscheiding, partnerruil, seks met jan en alleman, suïcide, prostitutie, dat ons voedsel verziekt wordt, dat geneesmiddelen zoveel bijwerkingen veroorzaken?
Dat onze Nederlandse regering gehandicapten, minder validen, bejaarden huishoudelijke hulp afpakt?
Dat directeuren van de zogenaamde goede doelen zo extreem veel verdienen?
God verziekt de wereld niet!
Dat doet de zogenaamde mens met zijn eigen vrije wil.

Ik kan er niet meer tegen.
Milieurampen, drugshandel, wapenhandel, gerommel met voedsel.
De bijbel ontkrachten.
God ontkennen.

God jaagt de mens uit het paradijs.
En jij en ik hebben heimwee naar toen.
Ik proef innerlijke verharding. Ik zou willen huilen, maar de tranen komen niet.
Mama, zei ik enkele jaren geleden tegen de foto van mijn moeder.
'Hoe is het in de hemel?'
'Ik mis je, ik mis je zó'.

Soms, als ik in een oude middeleeuwse kerk ben, in de stilte...en het orgel begint te spelen voor jou en mij alleen....
Soms als ik naar een film kijk waarin een vader en een zoon zich met elkaar verzoenen...
Als ik twee vrienden zie die elkaar omhelzen...dan komen de tranen.

Ik wil terug.
God, ik wil terug naar de tuin.
Terug naar de tijd toen ik niet wist wat goed en kwaad was.
Er was alleen maar goed.
Er was geen kwaad.
U en ik...
U en ik en hen die mij lief zijn.
Verwondering.
Dit is de hemel.

Dat is het: jij en ik hebben heimwee naar God.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 15 okt 2019 17:20

2 Korintiërs 6:2

Hij zegt immers:
‘op een aangenaam tijdstip verhoor ik je
en ten dage des heils kom ik je te hulp!’
(Jes. 49, 8 ).
Zie, nú is het welaangename tijdstip er,
zie, nú is het een dag van heil-en-bevrijding,-ZIE...NU !!!

Wanneer is het de beste tijd om jezelf over te geven aan de liefde van onze God ?
Of om het Paulus na te zeggen, de tijd van het welbehagen en van het heil.
En Jezus Christus te gebruiken tot redding van uw en jou ziel?
Wij zijn in staat u dat op uur en datum nauwkeurig te zeggen.
Die tijd van bekering tot God is...NU...
Wat is dat geweldig om, na jarenlang wachten, te mogen horen...NU!
NU is het zover en NU gebeurd het.
En gaat de poort van de gevangenis open
NU krijgen we een ander, een nieuw en een beter leven.
Dat NU is inderdaad een zeldzaam rijk woord.
Het is een woord van bevrijding en redding
Hier komt Golgotha in beeld in de nood van ons leven NU.

De duivel probeert ons altijd dit NU te ontnemen of eraan voorbij te gaan.
Met ons verleden ...door te zeggen dat er voor een mens met zo,n verleden
nooit een NU van genade meer komen kan.
Gisteren kon het misschien nog, maar NU is het voor jou te laat.
Of hij komt met onze toekomst , door te zeggen dat we ons helemaal niet hoeven te haasten.
We hebben immers nog alle tijd, enne het komt NU eigenlijk niet goed uit.
En kunnen het wel uitstellen tot morgen.
Al zijn leugens en onze bezwaren worden hier ingehaald door het woordje NU.

Het is daarom ook een diep ernstig woord vol verantwoordelijkheid.
Het maakt de tijd van ons behoud in feite maar zeer kort.
De genadetijd is als een lichtbundel die over ons leven glijdt.
Hij glijdt voorbij.
Het moment dat hij er is , is NU.
Het is zo kort als NU is....alleen dit ogenblik.
Niemand kan u een volgend ogenblik garanderen.
Dit maakt ieder uitstel onverantwoordelijk.
Daarom staat er ook dubbel het woord...ZIE !!!
Inderdaad, we moeten zien het belang van het woord NU !!!
We moeten Jezus zien die voor ons heeft geleden en is gestorven.
Dan wordt ons leven aangenaam en mogen we toeleven naar de eeuwige zaligheid.

Morgen komt Hij weer voorbij in de gemeente.
Of als je thuis in de bijbel leest en bidt.
Ga daarom niet aan Hem voorbij.
Want de duisternis komt.
Ieder een gezegende zondag.

wijlen, ds Gabe v Duinen
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 17 okt 2019 10:47

“....maar wanneer Hij (dat is de Parakleet, de heilige Geest) komt, de Geestesadem van de waarachtigheid, zál Hij u de weg wijzen naar de volle waarheid, want Hij zal niet spreken vanuit zichzelf, nee, Hij zal uitspreken wat Hij hoort en wat komen gaat zal Hij u verkondigen. Hij zal zo mij verheerlijken, want wat Hij van mij zal meenemen is wat Hij u zal verkondigen”

(Johannes 16:13-14 Naardense Bijbel).


VERWARRENDE TIJDEN

Sinds maandagmiddag ben ik mijn leesbril kwijt.
De fysiotherapeut was geweest en daarna begon het speurwerk en het denkwerk. Bij mijn weten moest hij op mijn slaapkamer liggen. Zoeken, zoeken maar. Tussen mijn boeken op mijn vensterbank, op of in of onder mijn bed, het toilet, de badkamer...
Denkwerk zei: de fysio heeft hem meegenomen.
De fysio heeft al zijn zakken onderzocht, nee!
Vandaag mijn vuilniszak onderzocht, nee!
Nu gestopt!
Hij (de leesbril) is de deur niet uit.

Het is behelpen. Het kan ook verhelderend zijn.
Dat we onze katholieke-, protestantse-, reformatorische- of evangelische brillen eens afzetten.
Want hoé lezen wij die Bijbel?
Wat moeten we toch met een groene bijbel, een jongerenbijbel, een vrouwenbijbel.
Een Statenbijbel met onderaan de pagina’s een synoniem voor onbegrijpelijke woorden, voor mij in te kleine letters.
Al die verschillende vertalingen.

Het is de traditie die zo vaak bepaalt hoe een tekst gelezen moet worden.
We lezen katholiek, protestants, reformatorisch en evangelisch. Eigenlijk hoort de kerkenraad de preek te toetsen. Eigenlijk behoren gemeenteleden thuis de Bijbel erop na te slaan om te lezen of de verkondiging in overeenstemming is wat die Bijbel ons leert.
Of nemen we alles voor zoete koek aan?

Op fb wordt door mensen beweerd dat uiteindelijk alle mensen zalig worden. Een God die liefde is kan
niet eeuwig straffen. Er zijn er die van geen Drie-eenheid willen weten. Dat woord staat niet in de Bijbel. Dat klopt. Wie de Bijbel leest, ontdekt dat Vader, Zoon en Geest tot dezelfde dingen in staat zijn. Vader, Zoon en Geest zijn volkomen aan elkaar gelijk. Het zijn drie openbaringen van dezelfde God.
En het duizelt me helemaal als het over Israël gaat, de eindtijd, de opname van de gemeente voor of tijdens de Grote Verdrukking, het optreden van de Antichrist, de wederkomst.
Er is niet één sluitend verhaal. Wel of geen opname?
Er zijn er die zich voorstellen als apostel of profeet.
Jezus, alleen maar een goed mens?
Wel of geen opstanding?
Wel of geen hel?
Wat bedoelen we in hemels naam met liefde?

Ik ben geen fan van de ik-cultuur, van het hedendaags individualisme.
Onder het nieuwe verbond gaat het wel om persoonlijke relaties met God.
In de geschiedenis vanaf Abraham gaat het vooral over het verbondsvolk, een wij-gevoel.
De heilige Geest werd aan bepaalde mensen gegeven, aan koningen, priesters en profeten en aan kunstenaars die zorgden voor het interieur en exterieur van de tabernakel.

En onder het nieuwe verbond aan iedereen, mannen en vrouwen, die zich aan Jezus toevertrouwen.
De ware gelovigen worden met die heilige Geest verzegeld (Ef. 1:13-14).

Jezus spreekt over wat er gaat veranderen, als Hij terugkeert naar de hemel.

Dan komt de Plaatsvervanger en dat is niet een mens. Dus geen paus, patriarch of aartsbisschop.
De pneuma, de adem van de heilige Geest, de Geest van de Waarheid.
Hij wijst al Jezus’ leerlingen, volgelingen naar de volle Waarheid. De heilige Geest heeft geen eigen verhaal. De heilige Geest is een meester-luisteraar.
De heilige Geest zoekt geen eigen eer. Het is niet de bedoeling om de heilige Geest te verheerlijken, want die Geest is uit op de verheerlijking van Jezus.
Die Geest put uit Jezus.
En wat Hij uit Jezus put, geeft Hij aan ons door.

Maar die Geest woont niet alleen in leiding gevenden, theologen, dominees, priesters, maar alleen in wedergeboren gelovigen.
Er zijn helaas geestelijke leiders die niet bekeerd en wedergeboren zijn.
We kunnen zó opkijken naar pastors en predikanten, ze op een voetstuk plaatsen.
En velen zeggen na een preek: de dominee zal het wel weten, want hij of zij heeft ervoor geleerd.

In Berea ging de apostel Paulus voor.
De Bereeërs zeiden niet: zijn preek hoeven we niet na te bespreken, want die is nota bene van Paulus.
Nee, ze gingen in de Schriften na of de dingen die hij gezegd had wel in overeenstemming waren met die Schriften.
En Paulus roemt hen.

Als het goed is, ervaar je tijdens de preek dat de heilige Geest in jou samenstemt met de woorden die vanaf de kansel of het podium klinken.
Dan wil je zo’n preek be-amen.

De vraag na een preek of bijbellezing of bijbelstudie is niet: Is deze preek of studie in overeenstemming met onze leer, máár is het in overeenstemming met de Schrift?

Daarom is het zó belangrijk om te bidden voor onze voorgaande broeders en zusters om verlichting met de heilige Geest én voor onszelf dat we mogen onderscheiden uit welke bron geschept is.
Door de heilige Geest uit Jezus Christus de Bron?
En leidde het tot verheerlijking van de Heer, Jezus Christus?

door welke bril kijk en lees jij?

Emeritus predikant P Gerrets
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 20 okt 2019 11:30

"Maar dat alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Christus, en óns gegeven heeft de dienst der verzoening als dat het God is geweest die in Christus de wereld heeft verzoend met zich, en aan hen hun misstappen niet heeft toegerekend, en die het woord der verzoening in ons heeft gelegd"

(2 Korinthiërs 5:18-19 Naardense Bijbel).


IN DIENST VAN DE VERZOENING.

De liefde van Christus drijft Paulus.
Die liefde motiveert hem.
Motiveert óns: volgelingen van Jezus Christus.

Waarom?
Omdat Gods liefde Christus heeft doen besluiten alles achter te laten wat hij was, wat hij bezat.
Hij stelde zich beschikbaar om die hogepriester te zijn, die de wereld niet kon voortbrengen.
Om dat gave, zondeloze offerlam te zijn, dat op onze wereld niet voorhanden was.
Hij was bereid mens te worden als jij en ik.
De mens zoals God ons bedoeld had.
Christus, de tweede of de laatste Adam.
Zonder zonde.
Hij vertegenwoordigde óns in het oordeel van God over ons aller schuld.
Eén voor allen. Eén in de plaats van allen.
Als hogepriester naar de ordening van Melchizedek offerde hij zijn eigen leven als offerlam.
De straf die óns de vrede bracht was op hém.
Zijn offer wendde Gods vernietigend oordeel van ons af.
Omwille van Jezus Christus worden wij, die in hem geloven, gered, verlost en met God verzoend. En van óns wordt gevraagd om het óns geschonken nieuwe leven voor God te leven.
Dat betekent dat wij niet meer oordelen naar menselijke normen en maatstaven.
Christus niet, onszelf niet, onze medemensen niet.
Want ieder mens die in verbondenheid met Christus leeft, wordt door God voortaan gezien als een nieuwe schepping. Ik ben een nieuw, een ander mens. Mijn broeders en zusters in Christus zijn een nieuwe schepping.
En ik kan mijzelf en ik kan hen niet meer beoordelen naar oude maatstaven.
(2 Korintiërs 5:14-17).

Paulus vervolgt. Wie heeft dit tot stand gebracht? Wiens idee, wiens plan was dit?
Góds idee, Góds plan, Góds werk.
En dat reddingsplan, dat verlossingsplan, dat verzoeningsplan heeft God door Jezus Christus tot stand gebracht.
God heeft óns met zich verzoend door Jezus Christus.
Het was óns idee om God de rug toe te keren, onze hoogmoed om te denken dat we God niet nodig hadden. We verloren het paradijs. Maar onze wilde plannen om als God te zijn, hebben we nooit opgegeven. Nog altijd bouwen we torens van Babel. Máár God alléén wist waarop onze trots en hoogmoed zou uitlopen, op de puinhopen waar we nu leven.

Mensen door het bloed van Jezus Christus gekocht en betaald, die het eigendom van God zijn geworden, waarvan het zondige verleden is voorbijgegaan en die nieuwe mensen zijn geworden, worden door God ingeschakeld als vredestichters, zullen voortaan staan 'in dienst van de verzoening'.

Ten overvloede herhaalt de apostel Paulus: het is Gods plan, zijn initiatief geweest om dóór Christus' menswording, leven, lijden, sterven en opstanding deze hele wereld, alle mensen met zichzelf te verzoenen.
En onze torenhoge schuld bij God te vereffenen. Al onze uitstaande rekeningen bij God zijn door dat eens en voor altijd volbrachte werk van Christus betaald.
Volbracht. Er wordt ons door God niets meer in rekening gebracht.
Mits wij dit Godsgeschenk, deze genade aanvaarden.
En opnieuw schrijft Paulus: in óns nieuwe, veranderde mensen heeft God het woord van de verzoening gelegd.

Christenen veroorzaken geen scheidingen, afsplitsingen, ruzies, kerkelijke twisten, kerkscheuringen, oorlogen. Christenen discrimineren niet op grond van ras, huidskleur, taal, uiterlijk, sekse, seksuele geaardheid, culturele of maatschappelijke achtergrond, of iemand rijk is of arm.

Christenen staan in de dienst van de verzoening.
In ons gezin, in onze familie, in onze buurt, in ons dorp, onze stadswijk, onze stad, ons land.
Maar het gaat verder: wij, christenen staan in de dienst der verzoening in de wereld.

Christenen staan NIET in dienst van de duivel, de diabolos, de uiteenwerper.

Christenen staan in dienst van de Verzoener. Christenen brengen samen.

O, ik besef dat ik grote woorden spreek.
En dat in de geschiedenis het vaak anders is geweest.
Maar laat al wat bij het oude, bij het verleden hoorde, voorbij gaan.
Onbestaanbaar dat christenen met een beroep op de Schrift oorlogen hebben gevoerd, rassenscheiding, apartheid, discriminatie, slavernij, onderdrukking van vrouwen hebben verdedigd en dat we heden ten dage seksueel andersgeaarden zwaar in de kou laten staan.

Dit moét voorbij zijn.
Zie, het is alles nieuw geworden.

Laten we vandaag bidden voor onze medebroeders en medezusters dat zij verzoeners, vredestichters mogen zijn.
Dat kerkelijke breuken worden geheeld.
Voor onszelf dat we ruzies beëindigen.
We bidden voor alle christenen die uitgezonden zijn naar het buitenland als artsen, verpleegkundigen, landbouwdeskundigen, leerkrachten, militairen binnen vredesmissies, als predikanten.
Dat een ieder zich bewust mag zijn een vredestichter, een verzoener te zijn.

Laat ieder zich bewust zijn of worden dat wij als gelovige christenen een verheven taak hebben hier én elders in deze wereld.
Ik wens u een gezegende dag.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 02 nov 2019 08:56

BEN JIJ ER KLAAR VOOR?

Te vaak hoor ik in de kerkelijke- en vrije gemeenten deze vraag.
Klaar om te sterven.
Klaar voor de geestelijke strijd.
Klaar om het evangelie te verkondigen.
Klaar voor de opname van de gemeente.
Klaar om Jezus te ontmoeten bij zijn wederkomst.

Wáár is ‘de gemeente van Jezus Christus’ mee
bezig in Nederland?
Daarmee bedoel ik héél Gods kerk, ook de niet-traditionele gemeenten.
Wát is het belangrijkste?
Onze gebouwen veilig stellen.
Financiële - en talrijke andere acties opdat we ons kerkgebouw niet hoeven te sluiten, onze gemeente niet hoeven op te heffen.
Het aantrekkelijker maken van de diensten.
Om méér mensen te trekken en hen als leden te willen werven.
Dus entertainen met woorden, gebaren, rituelen, muziek.
In vrijzinnige kringen worden inspirerende teksten uit allerlei bronnen geraadpleegd, ook buiten-bijbelse.
In orthodoxe kringen gaan we voor het conserveren van het oude.
Wát mist Nederland als het christelijk geloof/de christelijke kerk verdwijnt?

Eerlijk gezegd: ‘de kerk’ entertaint met predikanten, schrijvers, dichters en filosofen en muziek het hart van de elite.
En met de Statenbijbel en de oude psalmen en de Heidelberger het uitverkoren christenvolk.
Of met moderne, ritmische muziek, manifestaties van de Geest, het spectaculaire de jongeren en die jong willen blijven.

Weten we nog het doel van onze kerk, onze gemeente?
Een plaats van ontmoeting, van toerusting en vorming en uitzending.
Jezus zegt: RUST EEN WEINIG, WAAK MET MIJ, GA UIT IN DE GEHELE WERELD.

Mensen in onze families, onze buren, onze vrienden en vriendinnen, collega’s gaan verloren zonder Jezus. Denk eens na over hoeveel onderwerpen praten we met hen tijdens de koffie, de thee of bij een borrel?
En niet over Jezus?

Zijn we eigenlijk nog enthousiast over Jezus?
Zijn we zélf eigenlijk wel gered, behouden, wéten we zeker dat wij ooit behouden zijn, klaar voor dat wat ik ik in het begin vroeg?

Hebben we enig besef in wat voor tijd we leven?
Vaak heb ik het idee dat we zó lauw zijn geworden, dat het onderwijs vanaf het podium of vanaf de kansel zo weinig te maken heeft met de tijd waarin we leven!

Als de vijgenboom uitbot, let dan op, zegt Jezus.
Het biologische nageslacht van Abraham, Izaak en Jakob is sinds 1948 aan het terugkeren naar het land dat God hen gegeven heeft.
Daarover sprak Jezus en daarvoor de profeten.
Let op!

Maar wij zien daarin Gods handelen niet.
Zie je dan niet dat er een merkwaardig monsterverbond gesloten wordt in onze dagen tussen volken die elkaar hebben gehaat, maar die één gemeenschappelijke wens hebben: de vernietiging van Israël, Rusland-Iran-Syrië-Turkije.

Het verbaast me dat vele christenen stekeblind zijn.
Dat er predikanten en voorgangers zijn die durven te zeggen: “Israël had één opdracht: de Messias voortbrengen. En nu dát gebeurd is, is het een gewoon volk als alle andere volken”.
Dan ben je blind en doof.

Velen hebben geen idee dat er profetieën en beloften zijn voor dat volk uit Abraham die nog moeten en zúllen uitkomen.
Ach, als je verkondigt dat Jezus in het graf gebleven is, dan was er geen hemelvaart, geen Pinksterfeest, dan komt Jezus niet terug om de gemeente op te nemen, dan is er geen wederkomst en geen vrederijk.

Zijn we vissers van mensen, worden er aan de kring van hen die behouden nog toegevoegd?

Ik ben hier verdrietig over.
We spelen kerkje.
Het liefst ons eigen kerkje.
Samengaan met anderen?
Onze eigen toko.
En laat ieder maar zalig worden in zijn eigen geloof.
Maar ook de vreemdeling die binnen onze poorten is, moet gered worden.

Onder de hemel is daarvoor één Naam gegeven.
Jezus de Gezalfde Zoon van God.

O, dat de heilige Geest ons bij de kladden grijpt, ons wakker maakt, ons aanvuurt om eindelijk te beseffen dat we een hoge roeping en taak hebben.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 04 nov 2019 13:43

“De liefde zij ongeveinsd (...)
in de broeder- en zusterlijke liefde
jegens elkaar hartelijk liefhebbend”

(Romeinen 12:9a, 10a uit de Naardense Bijbel).


HARTELIJKE LIEFDE ❤️

Ik ken geen woord dat zó afgezaagd klinkt in boeken, gedichten en liederen.
Wat voor betekenis heeft ‘liefde’ voor jou en mij?

Er is nietszeggende liefde.
Er is egoïstische liefde.
Er is manipulerende- en claimende liefde.
Er is liefde die alleen uit is op zelfbevrediging.
Een eisende liefde.
Een liefde die eeuwige trouw belooft, en als het moeilijk wordt wegloopt.

Ik zie het bij vrienden en vriendinnen. Mensen die je van alles beloven, maar het niet waar maken.
Mensen waarvan je dacht dat zij jou lief hadden, maar in werkelijkheid alleen zichzelf lief hadden en
jou kapot maakten.

Paulus voegt er iets aan toe: ongeveinsd + broederlijk + zusterlijk + hartelijk.

Het is kil geworden in de wereld.
Kil in onze samenleving.
Kil in families.
Kil in kerken en gemeenten.

De laatste tijd vallen mij berichtjes op hier in de stad Den Haag: steekpartijen aan de lopende band.
Recent is er bij mij in de straat nog iemand van 37 jaar doodgestoken door een buurjongen van 17.
Hoeveel schiet- en steekincidenten over heel Nederland in dit komende weekend?
Hoeveel agressie door overmatig drank- en drugsmisbruik?
Hoeveel gewelddadige aanrandingen?

Iemand heeft in een Duitse stad midden in het centrum zijn vrouw in stukken gehakt.
Sorry, maar deze dingen gebeuren midden op de dag en in de publieke ruimte.

En dan het almaar toenemend geweld tegen mensen die ons in noodsituaties helpen:
Politieagenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel.

Dit kan alleen maar gebeuren in een samenleving die totaal van God los is.

Alsjeblieft, Eén deed liefde!!!
Stop met erover praten, lezen, beloven.
Stop met loze beloften.

Eén deed liefde. In de Bijbel, het énige boek over liefde, lees ik over God die de mens heeft gewild, alhoewel die mens de hele wereldgeschiedenis tegen God rebelleert, opstandig is, zich afkeert van God, maar God geeft tot op heden nooit op.
God blijft de aarde trouw!

Hij daalde af, werd mens, deed alleen maar goed, wij moesten hem niet, wij beschuldigden hem met valse argumenten, wij lieten hem op een gruwelijke manier sterven.
Toen had God álle rechten gehad om deze mensheid in het verderf te storten, maar hij deed het niet.
Jezus onderging Gods oordelen.
En God spaarde ons tot op de huidige dag.

God waarschuwt u en jou vandaag:
“Vlucht naar Jezus. Geloof dat hij in jouw plaats het verschrikkelijke oordeel heeft ondergaan, de dood overwonnen heeft én klaar staat om jou dáár te brengen wáár hij is”.

Kijk, dát is ongeveinsde, dat betekent échte liefde en geen fakeliefde.
Dát is God die jou beschouwt als een zoon en een dochter.
Dát is liefde die vanuit het hart komt.

Liefde praat niet, maar doet, handelt.
Goddelijke liefde zeemt jouw ramen, doet boodschappen, kookt, maakt schoon, zet een kop thee, zit bij je en luistert.
Die jou zó liefhebben, pakken jouw handen vast, leggen hun handen zegenend en biddend op jouw lichamelijke wonden, doen voorbede voor jouw trauma’s. Zitten stil bij jou. Omhelzen en geven jou een kus.
Wassen jouw handen en voeten.

36 jaar actieve dienst als predikant (en nog altijd) hebben mijn ogen geopend.
Want neem me niet kwalijk: wat stelt een huisbezoekje van een dominee, een ouderling nu voor? (ik mag niet generaliseren, maar dit heb ik zo vaak gehoord en ook zélf meegemaakt)
Praatjes over koetjes en kalfjes, over je kinderen en kleinkinderen, en dan een stukje lezen uit de Bijbel en een kort gebed.
Zelfs bij doodzieken, stervenden.

Dit kán niet!!!
Waar is jouw luisterend oor, jouw gesprek over het geestelijk leven van degene die je bezoekt, heb je olie bij je om de zieke te zalven, zag je dat afwasje op het aanrecht, heb jezelf een kopje thee gezet voor de zieke en jezelf, en wordt er Avondmaal aan huis gevierd?
Gevraagd of er voldoende hulp is en zo niet contact opgenomen met de diakenen, de vrouwenvereniging?

Als je het mij vraagt: we praten over liefde!
Jezus waste de voeten van zijn leerlingen en zei:
“Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, OPDAT jullie elkaar de voeten zullen wassen”.

Maar de gemeente van Jezus Christus heeft zoveel vergeestelijkt.
Té beroerd om lief te hebben metterdaad.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor DeLange » 08 nov 2019 08:21

Mooi! AMEN!
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 09 nov 2019 09:07

“altijd bereid tot verantwoording aan al wie u een woord vraagt over de hoop die in u is” (1 Petrus 3:15 Naardense Bijbel).

ONTSPANNEN GELOVEN

Eigenlijk vraag ik me af of dat mogelijk is.
Buitenstaanders en ook wel ‘kerkmensen’ associëren het christelijk geloof met twee dingen:
1. Je mag niets;
2. En men is op jouw geld uit.

Wat voor stempel heeft het christelijk geloof op Nederland gedrukt? Door de eeuwen heen tot op de huidige dag?
Petrus schrijft in zijn eerste brief: “altijd bereid tot verantwoording aan al wie u een woord vraagt over de hoop die in u is” (1 Petrus 3:15 Naardense Bijbel).
Dus....de buitenstaanders zien ons, horen ons, beleven iets mét ons....én vragen ons: waarom zijn jullie zó hoopvol. Wat is toch de bron van jullie liefde, barmhartigheid, blijdschap, dat vertrouwen?

Heeft ons ‘christen-zijn’ vragen opgeroepen bij ongelovigen (in de loop der eeuwen)?
Hebben wij onbewust mensen jaloers gemaakt door onze levensstijl?

Want dát is de effectieve manier van evangelisatie!

Folders uitdelen, uitnodigingen voor kerkdiensten, op straat zingen en getuigen, prachtig!
Maar dat bedoelt Petrus niet.

Zou jij familieleden, buren, collega’s, vrienden of vriendinnen uitnodigen om mee te gaan naar de kerk of gemeente waar jij komt?

Velen stellen zichzelf nooit vragen, want we weten niet anders dan dat het in hun kerk of gemeente al jaren zó gaat.
We zullen nog eeuwenlang de psalmberijming van 1773 op hele noten zingen, de Tien Geboden aanhoren of de Geloofsbelijdenis.
En nog altijd uit de Statenvertaling lezen.

Ik ontmoet christenen die én in kerken én in vrije kringen vroeger en nog altijd meegekregen hebben en meekrijgen dat ze eeuwig tekort schieten.
In mijn leven is dat gebeurd én in de traditionele kerken en ook in de Pinkstergemeenten die enorme nadruk op onze, mijn slechtheid en verdorvenheid.
Vanavond sprak ik telefonisch met een lieve vriendin die zó beschadigd is in een zeer orthodoxe evangelische gemeente én zwaar teleurgesteld is in gemeentelijke- en medische instanties.
En gewoon boos is, boos en terecht boos en dan zegt: Sorry, ik mag niet boos zijn, en steeds belijd ik het aan God en zegen ik die ambtenaar, die arts.
Of o sorry nu spreek ik kwaad over die persoon.
Dat mag ik ook niet van de Heer.

We kunnen klagen over de achteruitgang van het kerkbezoek, dat kerkgebouwen moeten sluiten, of afgebroken worden. Dat er minder vacatures worden vervuld.

Is het werkelijk de taak van de voorganger om mensen te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid?
Hamer dit zondag op zondag erin?
Diezelfde hamer op datzelfde aambeeld?

Jezus heeft duidelijk gezegd dat dit de taak van de heilige Geest zal zijn.
Dus dominee, pastoor, voorganger, niet JIJ overtuigt de mensen van zonde, oordeel en gerechtigheid.
Niet JIJ bekeert mensenharten.
Hoe hard je ook oordelen aanzegt.
Het kerkvolk verhardt zich.

Hoe vaak is de predikant een sta-in-de-weg.
Gewone gemeenteleden durven jou niet te benaderen omdat je vanuit zo’n hoge ivoren toren spreekt.
Er zijn er die zich zó heilig voordoen, dat ze onbenaderbaar zijn voor zondaren.

Waarom mag je niet boos zijn, je machteloos voelen, diep teleurgesteld zijn en dit uiten?
Waarom mag je niet verdrietig zijn, twijfelen?
Jezus is verschillende keren boos geweest, is verdrietig geweest, teleurgesteld, zag tegen Golgotha op.
Waarom leren we gelovigen niet uit genade te leven?
God te vertrouwen.
In alle omstandigheden.
Dat wij die in Jezus geloven verzegeld zijn met de heilige Geest.
Dat niets ons van Zijn liefde kan scheiden.
Dat ons geen veroordeling wacht.
Dat we onze blijdschap en ons enthousiasme mogen uiten.
Ook in de kerk.
We zingen over klappen, de handen opheffen en knielen, maar doen het niet.

Is ons geloof, onze kerkgang, ons leven van elke dag jaloersmakend?
Of schrikt het af?

En zeg niet te vlug: de mensen willen niet, er zit geen geloof meer bij, de wereld verhardt zich én al helemaal niet: de kerkdeuren staan toch open!

De filosoof Nietzsche merkte op: “Ik zou wel willen dat kerkgangers eens verloster uit de kerk kwamen dan dat ze erin gingen”. Voor hem een reden om niet te geloven.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 14 nov 2019 09:59

...maar nu, nu ge God hebt leren kennen,
of beter: nu ge gekend zijt door God,
hoe kunt ge nu weer omkeren
naar die zwakke en armzalige elementen
aan wie ge u opnieuw
dienstbaar wil maken?
Bijzondere dagen onderhoudt ge,
en maanden, tijdsgewrichten en jaargetijden.
Ik vrees dat ik misschien tevergeefs
aan u gezwoegd heb”


(Galaten 4:9-11 uit de Naardense Bijbel).

BEGRIJP JE HET NU NOG NIET?

Hier uit de apostel Paulus zijn verdriet.
Is dit de uitwerking van mijn bediening onder jullie?

Jezus was verdrietig.
Paulus was verdrietig.
Vele verkondigers van hét evangelie zijn verdrietig.
Ik ken dat verdriet.

Zovele gelovigen in Jezus Christus begrijpen nog steeds niet wát er nou zó goed is aan de goede boodschap, wát er nu zó blij is aan de blijde boodschap.
Vele gelovigen wonen op een goudmijn en leven als armen en bedelaars.

Paulus zegt, in mijn eigen woorden, jullie hebben God leren kennen, eigenlijk kan ik beter zeggen: God heeft jullie opgezocht en jullie gevonden, jullie zijn geen slaven meer van de Wet, maar Gods eigen zonen-en-dochters....
En jullie kiezen er nu tóch voor om jullie te onderwerpen aan die Wet met al zijn regels en voorschriften.
Hoe is dit mogelijk?

Jullie maken jezelf weer slaven van voorschriften en regels voor de sabbat, de gedenkdagen en de feesten!

Ik ben bang dat jullie er niets van hebben begrepen.
Mijn arbeid onder jullie is tevergeefs geweest.

De Joodse Bijbelgeleerde die Jezus belijdt als zijn Verlosser en Heer Amir Tsarfati hamert erop dat de gemeente van Christus het Joodse volk tot jaloersheid had moeten verwekken.
Maar het tegenovergestelde gebeurt: christenen zijn jaloers op het Joodse volk geworden en willen hún rustdag, de sabbat, vieren, hún feesten, hún spijswetten volgen.
Christenen die Joden willen worden....dán deugt er iets niet aan het onderwijs dat zij krijgen.

De orthodoxe rabbijn Lody van der Kamp heeft me wel eens gezegd: Wáárom willen christenen zich zó aanpassen aan ons, Joden? Wáárom komen ze er niet voor uit dat ze volgelingen zijn Jezus Messias?
Jullie zijn christenen, ik ben Jood.

Ik verbaas me dat de meeste christenen niets, maar dan ook helemaal niets begrijpen van Gods genade, van leven in de christelijke vrijheid.
Niets!

En daarom zo weinig volle vreugde, zo weinig écht vertrouwen, nog altijd gebukt gaande onder zorgen, zonden, schuld.
We leven met schuldgevoelens.
Van teveel kansels en podia komen zondag aan zondag preken voorbij die een mix zijn van wet en evangelie.

En die twee verdragen elkaar niet.
Er zijn theologen die dat een uitstekende mix vinden.
Het is niet wet én evangelie, maar wet óf evangelie.

Paulus is stomverbaasd.
Jullie zijn door Jezus Christus van slaven en slavinnen van de wet tot vrije zonen-en-dochters van God geworden.
En nu geven jullie dat voorrecht op en kiezen jullie weer voor het slavenjuk??

Maar, wordt er dan gezegd: in onze samenleving kunnen we niet zonder omgangsregels of verkeersregels. Stel je voor dat die opgeheven worden, dan wordt het een chaos.
Eéns, onbekeerde, ongelovige mensen kunnen niet zonder.
Maar, in het leven van de gelovige, wedergeboren mens is de heilige Geest gekomen.
Met de Apostolische Geloofsbelijdenis belijden we: “Ik geloof in de heilige Geest”.
In de praktijk geloven we en vertrouwen we die heilige Geest niet. Die heilige Geest grift Gods wil in onze harten, zodat wij van harte Gods wil gehoorzamen.

Helaas wordt ons te weinig onderwezen wie die Geest is, hoe Hij ons leidt, hoe wij Hem kunnen verstaan.

Hoe kunnen wij bij de schaduwen leven, terwijl het Licht in de wereld is gekomen?
In onvrijheid leven, terwijl we vrijgemaakt zijn?
Nog altijd babymelk drinken, terwijl er vast voedsel is?
Een baby blijven en nooit geestelijk volwassen worden?

En trek niet de verkeerde conclusies.

Ik kwam als jong predikant erachter, dat wij én in de vrije gemeenten én in de traditionele kerken geen, weinig aandacht besteden aan de geestelijke groei van de gemeenteleden.
We proberen nieuwe kerkleden te werven, maar vergeten kader op te leiden. En daar ben ik jaren en jaren mee bezig geweest.
In al die tijd zijn mijn ogen opengegaan voor de dingen waarover ik schrijf. Dit is een kritische noot voor ieder gemeentelid van wat voor kerk ook, voor iedere voorganger en ambtsdrager.
De schrijver van de Hebreeënbrief merkt op: “Drinken jullie nu nog altijd melk? Intussen hadden jullie al vast voedsel moeten kunnen eten en leraren moeten zijn”.
Dat laatste betekent: jullie hadden inmiddels zelf jonge christenen kunnen onderwijzen”.P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 15 nov 2019 14:21

Want vanaf de schepping der wereld
wordt al wat onzichtbaar is van hem
aan zijn daden opgemerkt en gezien:
én zijn altijddurende kracht
én zijn goddelijkeid,
zodat zij niet te verontschuldigen zijn,
omdat zij God wél kenden
maar hem niet als God hebben verheerlijkt
of gedankt,
nee, zij zijn met hun overleggingen
op niets uitgelopen,
en hun onverstandig hart is verduisterd”

(Romeinen 1:20-21 Naardense Bijbel).


GEEN VERONTSCHULDIGING.

Dit geldt voor ieder mens!
De onzichtbare God kun je kennen aan:
1. wat hij doet;
2. zijn altijddurende kracht;
3. zijn goddelijkheid.
God openbaart zich in heel zijn schepping:
in wát hij maakt,
in de kracht en macht die hij in de natuur laat zien.
Elke zonsopgang, elke zonsondergang.
In de kracht van de wind.
In de golfslag van het zeewater.
In de precisie waarmee bloemen en planten zijn gemaakt.
Insecten, vogels, de onderwaterwereld, het heelal.
Onze planeet.
Dieren en mensen.

Wie dit alles op zich in laat werken komt tot verwondering, tot aanbidding, tot danken van hem die dit alles ontworpen heeft.
Maar bewust wordt God genegeerd.
De mens schakelt willens en wetens de mogelijkheid uit dat dit alles het werk van God is.

Het gevolg:
God houdt jou verantwoordelijk voor jouw ongeloof.
Jouw eigen verklaringen lopen op niets uit en jouw hart wordt verduisterd.

Je gaat praten over Moeder Natuur.

Mensen, die willens en wetens, de waarheid ‘in ongerechtigheid’ ten onder houden vallen onder Gods toorn (1:18).
Want God heeft zich kenbaar gemaakt (1:19).

Dit is een ernstige waarschuwing!

De wetenschap staat anno 2019 in hoog aanzien.
De stem van de wetenschapper wordt aangezien voor Gods stem.
Maar wát moet ik met de stem van een verduisterde wetenschapper?

Ineens is alles ontstaan.
Zonder Ontwerper.
Zonder Ontwerp.
Zonder Doel.
Zonder Bestemming.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4452
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 10 dec 2019 09:25

*Verwijderd door moderator. Zie de voorwaarden voor plaatsing in de besloten religie-fora*
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast