Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2879
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 02 mei 2019 10:45

"En toen heeft hij tot mij gezegd: mijn genade is voor jou genoeg; want de kracht wordt in zwakheid volbracht!"
(2 Korintiërs 12:9a Naardense Bijbel).


GENOEG.


Deze vraag stel ik mezelf en stel ik jullie.
Ik stel deze vraag aan de kerk van Jezus Christus.
De apostel Paulus vertelt over een bijzondere geloofservaring.
Wat was het nu: een droom, een visioen, een openbaring van de Heer?
Was hij bij volle bewustzijn?
In zijn lichaam?
Is hij daadwerkelijk in zijn lichaam opgevaren naar de hemel en heeft hij daar op de derde etage, afdeling Paradijs, iets gezien dat hem met stomheid heeft geslagen?
Of was het een droom, waarbij hij in zijn slaap, droomde dat hij zijn lichaam verliet en dat hij los van dat lichaam in de nabijheid kwam van Gods aanwezigheid?
Heeft hij nou met eigen ogen gezien en met eigen oren gehoord of heeft hij alles gedroomd?
Hij hoorde woorden die hij niet kan en mag doorvertellen.
Hij ontving openbaringen van de Heer.
Paulus heeft dingen geleerd, inzicht gekregen in Gods wereld.
De apostel vertelt elders dat hij inzicht gekregen heeft in 'het geheimenis', het mysterie.
Dat de Thora, de tussenmuur tussen Joden en heidenen is weggebroken.
Over dat ene volk met die ene Herder.
Waarbinnen verschillen wegvallen.
Tussen Jood en niet-Jood.
Tussen man en vrouw.
Tussen werkgevers en werknemers.
Dat voor wie in Christus geloven het oude verbond niet meer geldt, maar het nieuwe verbond in Christus.
Dat de eredienst in het oude testament schaduwbeeld is van de werkelijkheid van het nieuwe verbond.
Alles wijst naar Jezus Christus heen.
Paulus had hierover kunnen opscheppen, zich hierop kunnen beroemen.
Maar dat wilde hijzelf niet.
En God ook niet.
Daarom stond God toe dat een engel van satan hem lichamelijk pijn deed.
Hij had last van stekende pijnen.
Alsof hij door doornstruiken omgeven was en zich steeds prikte.
Soms ervoer hij vuistslagen, enorme tegenslagen.
Paulus heeft in gebed God gevraagd of deze aanvallen konden worden weggenomen, tot drie keer toe, maar God antwoordde: mijn genade is voor jou genoeg.
Steken en vuistslagen.
Was het een oogziekte? Was het zijn zwak optreden? Was het dat hij niet een begenadigd spreker was? Of de voortdurende tegenwerking van Joodse kant, de steniging, de geselslagen, het jaren verkeren in gevangenschap, de schipbreuk, de pogingen hem uit de weg te ruimen, honger en dorst en slapeloze nachten?
Mijn genade is jou genoeg.
Het gaat niet om een briljante theologische carrière, begaafd spreker zijn, goed in de markt liggen, veel kennis, een gezond lichaam, nee....het gaat alleen om Gods genade.
Letterlijk: daad waardoor vreugde wordt bewerkt.
God geeft zijn eniggeboren Zoon die door zijn vrijwillig lijden en sterven, door zijn opstanding en hemelvaart óns mensen met God verzoent.
Ons volledig vrijspreekt, ons Zijn gerechtigheid toerekent.
Ons de toegang verleent tot het eeuwige leven om altijd met Hem samen te zijn.
Er zal voor jou, Paulus, altijd genoeg genade zijn.
Onuitputtelijke bron van reiniging en heiliging, van vergeving, van eeuwig leven.
Voor Paulus.
Maar ook voor jou, voor u.
God zal nooit zeggen: Sorry, het is op!
Toen bekend werd dat ik een erfelijke nierziekte had, ben ik op doktersadvies bij een bevriend domineesechtpaar geweest in Nieuw-Buinen. In de veenkoloniën. Lange wegen, lange kanalen. Drie weken in conclaaf met God. Bidden, roepen, smeken, stil zijn en luisteren. Gods antwoord: 'Vrees niet, want Ik ben met u. Zie niet angstig rond, want Ik ben jouw God. Ik help je, ook sterk Ik je, ook ondersteun Ik je met Mijn heilrijke rechterhand' (Jesaja 41:10).
Daarna heb ik nooit gebeden om genezing. Door dit antwoord van God leef ik in vrede. Heb ik 15,5 jaar nierdialyse overleefd, 27 medische ingrepen, de transplantatie en leef ik met mijn chronische vermoeidheid, artrose, evenwichtsstoornissen, staar in mijn enig functionerend oog.
En ik zie Gods kracht door mij heen aan het werk.
Gods genade is mij genoeg.
Denk erom: klus niet bij.
Geen eigen werken om toe te voegen aan Gods genade.
Er zijn zoveel christenen die het volbrachte werk van Jezus nog willen aanvullen.
Uit dankbaarheid toch nog de Thora gehoorzamen.
God slaat vroeg of laat al jouw eigen werk uit handen.
Daarom maakt Hij je zwak.
Zwakker.
Totdat jij zegt: 'Genade!'
Genade alleen.
En niet genade plus.
Jezus alleen.
En niet Jezus plus.
Echt, ik spreek uit eigen ervaring.
Wat wordt er door volgelingen van Jezus geroepen, geschreeuwd om kracht, om power.
God brengt jou aan het einde van jouw eigen vroomheid, jouw eigen kracht.
Totdat je eindelijk vraagt:
'God, schenk mij om Jezus' wil, genade'.


P Gerrets. (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2879
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 09 mei 2019 11:23

PORSELEIN.

"Maar wij hebben deze schat in aardewerken vaten, zodat zal blijken dat die overgrote kracht uit God is en niet uit ons"

(2 Korintiërs 4:7 Naardense Bijbel 2014).

Ik ben nu nog ruim één maand 69.
En 50 jaar belijdend christen.
46 jaar predikant.
Door en door verdorven.
Uitermate zwak.
Broos.

Dat wéét ik beter dan jullie.
Door de heilige Geest zie je wat anderen niet zien.

Aan wie vertrouw je jouw kostbaarheden toe?
Aan wie jouw huissleutel?
Jouw waardepapieren?
Jouw vermogen?
Jouw schat?

Wij screenen tot op het bot onze veiligheidsbeambten, politiepersoneel, bankpersoneel, beveiligers.
Een ieder die verantwoordelijkheid draagt voor geheime informatie.

Ondanks onze screening blijken er toch onbetrouwbare figuren in dienst te zijn genomen. Fraudeurs. Contactpersonen van belanghebbenden in het buitenland.

Jezus vertrouwt de kas, de boekhouding toe aan Judas Iskariot.
Drie jaar lang.
Terwijl Jezus wist wat geen leerling wist.
Judas Iskariot haalde met enige regelmaat geld uit de groepskas.

En Christus vertrouwt zijn lammetjes, zijn bokjes, zijn schapen toe aan Petrus.
Petrus, de zelfverzekerde Petrus.
Die na de arrestatie van Jezus door zijn knieën ging toen dienstmeisjes van Kajafas hem recht op de man vroegen of hij bij Jezus behoorde.
'Ik ken die mens niet!' Drie maal.

En de Here vertrouwt zijn kostbaarste schat toe...aan de bank, verbergt die in een kluis, of begraaft die metersdiep in de grond.
Nee, Hij stopt die schat in een aardewerken vat, vaas.
Een porseleinen kruik.
De meest onveilige plaats.
Zo broos.
Zo kwetsbaar.
Zo breekbaar.

De cardioloog die mij dotterde riep zijn assistenten erbij en zei: 'Kijk, deze meneer heeft porseleinen bloedvaten'.
Dat doet 15,5 jaar nierdialyse met je.
Aders verkalken.
Bij mijn niertransplantatie op 29-12-2011 moest een topchirurg van het LUMC erbij geroepen worden die eigenlijk geen dienst had. Alleen hij was in staat de donornier aan te sluiten, omdat vele bloedvaten in mijn buik verkalkt waren.
Die chirurg heette: Dr. Schaapherder.
Hij bezocht mij na de transplantatie en vertelde me hoe moeilijk deze operatie was geweest.
Daarom wist ik van te voren hoe riskant mijn hartkatheterisatie zou kunnen zijn.

O, zo velen van ons denken dat ons niets kan overkomen.
Maar in Gods ogen zijn wij een kunstwerk.
A Masterpiece.
Een porseleinen vaas.
Delfts Blauw of Chinees.
Prachtig beschilderd, veel waard, en toch broos. Absoluut geen veilige bewaarplaats voor een schat.

En tóch.
De Here vertrouwt zijn schat toe aan mensen die Hem vertrouwen, liefhebben.
Die schat is de heilige Geest van Christus.

Als God ons screent.....áfgekeurd!
Niet waardig, niet betrouwbaar, niet sterk.
En tóch....aardewerken vazen die de rechtmatige Pottenbakker erkennen, worden gevuld met de rijke olie van Gods Geest.

Die Geest van Christus was in staat Jezus te laten opstaan uit de doden.
Ons vat, onze vaas, bevat een overweldigende kracht, opstandingskracht.

Een christen kan een doodgewone vaas zijn of kunstig versierd. Stevig of uitermate kwetsbaar. Altijd, hoe dan ook: breekbaar.
Maar in hem of haar die gelooft in het eens en voor altijd volbrachte werk van Jezus, is permanent die kostbare heilige Geest aanwezig.

Vanuit een voor het oog uiterst zwak mens kunnen woorden of daden voortkomen die je voor onmogelijk had gehouden.
De vaas zelf....
En de toeschouwers zeggen...
Dit moét van Gods Geest komen.
Die woorden, die daad van liefde.
Opdat God de eer krijgt die Hem toekomt.

Hoe kun je hoogmoedig zijn?
Waarom je minderwaardig voelen?
Als Gods Geest in jou woont en door jou werkt?

En als je door omstandigheden schade oploopt, een barst?
Wat gaat er dan van ons uit?
Bitterheid, woede, boosheid, of vloeit er dan uit ons die kostbare balsem, die olie van Gods Geest?

Eén gebed:
"Laat uit mij en door mij Uw liefde vloeien, opdat U verheerlijkt wordt".

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2879
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 11 mei 2019 08:52

MIJN VERDRIET EN PIJN.

Lukas 19 vers 5


Als Hij bij die plek aankomt,
kijkt Jezus omhoog en zegt tot hem:
Zacheüs, haast je en klim omlaag,
want Ik moet heden
in jouw huis verblijven!


Om iedere man en iedere vrouw, jong, ouder, hoogbejaard, die God niet kent.
Die ooit afhaakte vanwege contacten met Gods grondpersoneel, Gods volk.
Zo vaak denk ik aan al die mensen die Zacheüs het zicht op Jezus benamen, zodat hij in een boom moest klimmen.
Leerlingen van Jezus stellen zich vaak keihard op tegenover 'zondaren en zondaressen'. Want, o wij weten zo goed hoe het hoort. Wij weten feilloos waarin een ander tekort komt.
De kerken lopen leeg constateren we.
Kerkgebouwen worden gesloten, afgestoten, afgebroken of verbouwd en verliezen hun oorspronkelijke functie.

Waarom haken mensen af?
Vanwege teleurstellingen in de handel en wandel van kerkmensen. Dit is een heel belangrijke reden.
Vanwege een chronisch gebrek aan belangstelling voor chronisch zieken.
Schaars pastoraal bezoek. En als dat bezoek komt, dan wordt er geneuzeld over het weer, over de kinderen en kleinkinderen, er wordt een stukje gelezen dat nergens op slaat en er wordt gebeden.
Maar wanneer gaat die predikant of ouderling op de vragen die werkelijk leven?
En wáár gaat het over in de kerkdienst?
Een goede preek is een dialoog met de gemeente. Wat zingen we? Welke taal bezigen we? Ik word misselijk van de kletspraatjes over de berijming van 1773.
Er wordt gezegd: de Bijbel heeft het over Psalmen, Hymnen en door de Geest spontaan geïnspireerde liederen.
Maar Psalmen hebben toch de voorrang, want die staan in de Bijbel.
Ik heb nog nooit zo'n dom argument gehoord. Staat in de Bijbel de berijming van 1773? Nee, nee en nog eens nee.
En ik ben fel tegen het neerbuigende over nieuwere psalmberijmingen, over Christocentrische gezangen.
Gods Geest inspireert nog altijd dichters en componisten.
Wij gehoorzamen de Schrift niet, we gehoorzamen selectief.
En dan de op geld beluste kerk. Drie collectes tijdens een kerkdienst, dat is té!
Sommige kerkgebouwen die gesloten worden is de schuld van de vrijzinnige boodschap. Sommige predikanten zijn bezig hun kerken leeg te preken.

Maar nu die mensen die afhaken.
Die alleen verder gaan met een verkeerd godsbeeld, nooit antwoord kregen op hun vragen, waar niet naar omgekeken wordt, die zich niet welkom voelen.

Is er wel eens gevraagd naar de reden van hun verlaten van de kerk?

Ik dank voor de pioniersplekken van de Protestantse Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk.

Zou jij een vriend of vriendin mee durven nemen naar jouw kerk of gemeente?

Ondertussen ontmoeten we de teleurgestelden en gaan we met hen in gesprek.

En laten we stoppen in dit jaar van 400 jaar herdenking van de Synode van Dordt met wat ik overal lees: het grote gelijk van de Contra-Remonstranten en het grote ongelijk van de Remonstranten (de Arminianen) en dat vervloekte woord 'dopersen'. Ik proef de arrogantie van de Contra-Remonstranten.
Van mij hoeft deze synode niet herdacht te worden.
De Gereformeerden die zó overtuigd zijn van hun eigen gelijk.

God heeft Zich niets aangetrokken van de scheiding.
Hij gebruikte Gereformeerden en Arminianen.

Het valt me überhaupt op dat God niet kiest voor het ene kind tegen het andere kind. Hij gebruikte George Whitfield en John Wesley.

Stop toch dat eeuwige gebekvecht over dat alles voorbestemd is en de eigen vrije wil.

En die meer dan zielige strijd over de doop.

Dit zien de mensen van de wereld.
Dat eeuwige gebekvecht.

En ze weigeren mee te doen.

En worden verhinderd tot Jezus te komen, dóór ons.

Gods Geest werkt in Gereformeerde Kringen en in Doperse Kringen en het is dezelfde Heer.

Begraaf de theologische strijdbijlen.

En sta in vuur en vlam voor Hem om wie het werkelijk gaat.

P Gerrets. (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Speedy
Majoor
Majoor
Berichten: 2195
Lid geworden op: 30 jan 2003 16:20

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor Speedy » 11 mei 2019 10:16

Het Evangelie in een grote havenstad

en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik, zeide hij, ulieden verkondig. En
sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd, en van
godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen
niet weinige.
(Handelingen 17: 3b-4)

Prediking
Samen met enkele anderen is Paulus door de Heilige Geest naar Thessalonica gezonden. In de synagoge van die havenstad heeft Paulus allereerst de Schriften van het Oude Testament geopend. En vanuit die Schriften heeft hij aangetoond dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Maar Paulus heeft nog iets gedaan. Hij heeft ook ‘Jezus verkondigd’. Dat betekent: Hij heeft verteld over de komst van de Heere Jezus naar deze wereld, over Zijn geboorte, Zijn onderwijs, Zijn wonderen, Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn opstanding en hemelvaart. Om het met een woord van Paulus uit de Galatenbrief te zeggen: Paulus heeft Jezus ‘voor ogen geschilderd’. En dan het derde wat Paulus deed in de synagoge van Thessalonica. Hij heeft vooral ook laten zien, dat de Christus over Wie de Schriften van het Oude Testament zo duidelijk getuigden dat Hij moest lijden en opstaan, en
de Jezus Die hij verkondigde, Eén en Dezelfde is: ‘en dat deze Jezus is de Christus, Dien ik ulieden verkondig’.

Uitwerking
Heeft deze prediking van Paulus vrucht gedragen? Ja, want we lezen in Handelingen 17: 4: En sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en
Silas toegevoegd, en van godsdienstige Grieken een grote menigte, en van de voornaamste vrouwen niet weinige.


Drie groepen mensen worden hier genoemd. De eerste groep wordt gevormd door ‘sommigen uit hen’, dat zijn – zo is uit de context af te leiden – dus sommige Joden. Het Evangelie draagt allereerst vrucht onder hen. Een tweede, grotere groep wordt gevormd door de ‘godsdienstige Grieken’. Als in het boek Handelingen de term ‘godsdienstig’ of ‘Godvrezend’ wordt gebruikt, is dat bijna altijd een aanduiding voor heidenen die onder het beslag zijn gekomen van het Woord van Israëls God en die met de synagoge meeleven. Overigens zonder zelf besneden te zijn. Welnu, ook uit deze
groep komen er mensen tot bekering en geloof. Ze waren al enigszins voorbereid. De Heere had hen al laten kennismaken met de Schriften van het
Oude Testament. Maar nu mogen ze komen tot kennis van de beloofde Christus der Schriften! En dan is er nog een derde groep, die bestaat uit een aanzienlijk aantal van de ‘voornaamste vrouwen’. Vrouwen uit de hogere sociale lagen van de bevolking. Steeds weer zien we in Gods Woord hoe juist de vrouw, die overigens ook als eerste het oor te luister legde bij de satan, door de Heere wordt opgezocht onder het Evangelie. De Bijbel is ook in dat opzicht zeker geen vrouwonvriendelijk boek!

Gods Geest
Hoe deze drie groepen mensen hebben gereageerd op de prediking van Paulus, wordt in vers 4 op twee manieren aangeduid. Twee keer staat er in
het Grieks een zogenaamd passivum, een lijdende vorm. Nogal eens wordt door Bijbeluitleggers gesproken over een passivum divinum: een lijdende
vorm die wijst op Gods werk. Welnu, zo zou ik ook deze tekst willen lezen.

Allereerst vertelt de Bijbel ons dat de bekeerlingen in Thessalonica ‘geloofden’. Letterlijk staat er: ze werden overtuigd. Ze werden overtuigd
van de noodzaak van Christus’ lijden en opstanding. Niet alleen in het licht van de Schriften, maar ook in het licht van hun eigen verzondigde leven. Ze werden overtuigd van het feit dat ze een Borg nodig hadden voor hun schuld. Ze werden ook overtuigd van het feit dat Jezus de door God gegeven Zaligmaker is. Dat er geen andere Naam onder de hemel gegeven is. En dat er geen leven is buiten Christus.

Nee, dat is niet alleen maar een zaak van het verstand geweest, al was dat er zeker bij betrokken. Dat is ook niet slechts een zaak van het geweten
geweest, al zal hun geweten zeker hebben gesproken. Maar het was bovenal een zaak van het hart. Ze werden overtuigd door de Heilige Geest. Die
werkte immers krachtig onder de prediking van Paulus. Hij werkte ‘aan twee kanten’. Enerzijds gaf Hij Paulus en zijn reisgenoten ‘alle vrijmoedigheid’ (1Thessalonicenzen 2: 2). Anderzijds werkte Hij in de harten van de Thessalonicenzen. Hij overtuigde hen en bracht hen tot het ware geloof.

Toegevoegd
Het tweede dat ons verteld wordt over de bekeerlingen in Thessalonica, is dat ze ‘Paulus en Silas werden toegevoegd’. Daar ligt opnieuw iets in van
het wondere genadewerk van God. Sommigen uit de Joden, veel godvrezende Grieken en een aanzienlijk aantal voorname vrouwen werden toegevoegd aan Gods knechten. Ze waren niet beter of waardiger dan de anderen in Thessalonica. Hun bekering en geloof was alleen te danken aan
het feit dat Gods Geest hen overtuigde en hen toevoegde. En toen werden ze ook nauw verbonden aan Gods Woord. Ze werden toegevoegd aan de dienaren van het Woord. Wat zullen ze met honger en betrokkenheid geluisterd hebben naar de prediking van deze mannen. En wij?

A.J.T. Ruis
Mijn lijst van booswichten wordt elke dag, dat ik ouder word, kleiner en mijn register van dwazen steeds langer.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2879
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 17 mei 2019 12:59

IS HET CHRISTELIJK GELOOF SLECHTS GEDRAGSTHERAPIE? (1)

Een varkensboer nam uit zijn veestapel een biggetje.
Hij stopte hem in bad.
Goot er badolie in en heerlijk geurende zeep en waste hem grondig.
Het biggetje kreeg een strik in zijn krulstaart en zó werd het zijn huisbig.
En elke dag liep hij met zijn geparfumeerde big door het dorp.
De dorpelingen vonden het dwaas, maar ja alles went.

Pas na een jaar durfde de boer met zijn huisbig langs de drassige weide te lopen waar de andere varkens waren.
En toen gebeurde het voor de boer onverwachte.
De inmiddels gegroeide big rukte zich los, sprong over de heining en dook in de modderpoel en rolde en rolde zich om.
De boer was verbijsterd.
Hij had die big een keurige opvoeding gegeven, leerde hem luisteren, waste hem regelmatig.
Die big moest toch het gelukkigste varken worden van allemaal?
Ja, uiterlijk had die boer zijn best gedaan.
Het jonge dier zag er elke dag brandschoon uit.
Altijd een schone strik in z'n staart.
En hij rook zo heerlijk.
Maar hoe je het went of keert de big had nog altijd een varkenshart.
En dat bleek op die dramatische dag.

De profeet Ezechiël zegt in 36:24 dat de HERE uit alle volkeren Abrahams nageslacht zal meenemen en terugbrengen naar hun land.
En dan: "zal ik over u rein water sprenkelen en rein zult ge worden; van al uw verontreinigingen en al uw keutelgoden reinig ik u; geven zal ik u een nieuw hart, en een nieuwe geest zal ik in uw binnenste geven; verwijderen zal ik uit uw vlees het hart van steen en geven zal ik u een hart van vlees; mijn Geest zal ik in uw binnenste geven; doen zal ik het zó dat ge in mijn wetten zult wandelen en mijn rechtsregels bewaart en ze doen zult" (:24-27).
Triest om te lezen dat de natuurlijke afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob dit pas zullen ervaren na hun terugkeer uit alle volkeren van de wereld.

De profeet Zacharia voorzegt dat hét wereldprobleem Jeruzalem zal worden.
Uiteindelijk zullen de Verenigde Naties optrekken naar Jeruzalem om een oorlog te beginnen om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen.
De HERE zal die volken oordelen en dan: "Uitstorten zal ik over het huis van David en over de ingezetene van Jeruzalem een Geest van genade en van smeken om genade, en kijken zullen ze naar Mij, die zij doorstoken hebben; zij zullen over hem rouwklagen als de rouwklacht over een enig kind; bitter zal men zijn over hem zoals men bitter is over de eersteling" (12:10).
Het hele land zal rouwen.
Een bron zal ontspringen in Jeruzalem en dat water uit die bron zal allen reinigen en heiligen.
Er zal geen plaats meer zijn voor afgoden of voor valse profeten.
De HERE zal koning over de hele aarde worden.

Helaas ook nog toekomstmuziek.
Maar we kunnen nu toch al duidelijk zien hoe vijandig de wereld staat ten opzichte van Jeruzalem en de staat Israël.

En de profeet Joël voorzegt een dag waarop God zijn Geest zal uitstorten over alle vlees, dat is alle mensen, jong en oud, man en vrouw, slaaf en slavin.
Jongeren zullen visioenen krijgen en ouderen zullen betekenisvolle dromen ontvangen.
Zonen en dochters profeteren.
Er zullen tekenen aan de hemel zijn.
Zonsverduistering, bloedrode maan.
De éérste vervulling van deze profetie van Joël vindt plaats op de 50e dag ná de Opstanding van Christus. In Handelingen 2:17-20 citeert Petrus deze woorden van Joël.
De Geest werd inderdaad uitgestort over al die Joden die geloofden in de boodschap aangaande Jezus.
De hemelverschijnselen vonden toen niet plaats.
Er komt een tweede vervulling van deze profetie.
De Pinkstergeest wordt uitgestort over de gelovigen-uit-de-Joden en later in het boek Handelingen in Samaria, over het huis van de Romeinse Cornelius en Paulus brengt het evangelie verder naar het huidige Turkije, Griekenland en Italië en hij had zelfs het plan naar Spanje te gaan.

Maar de boodschap is duidelijk.
De Wet, de Thora is niet in staat gebleken het hart van mensen te veranderen.
Dat kan alleen de Geest van God.
Een wetsgetrouwe opvoeding bewerkt uiterlijke aanpassing.
Maar een varken blijft een varken.
Het moet Pinksteren worden in Joden en heidenen.
En ná Pinksteren in ons hart gaan we verder door te wandelen in de Geest en die is in staat ons van harte eenswillend te maken met Gods wil voor ieder van ons.

P Gerrets. (Emeritus Predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2879
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 18 mei 2019 16:07

IS HET CHRISTELIJK GELOOF SLECHTS GEDRAGSTHERAPIE? (2)

Aan de reacties te merken heeft niet iedereen begrepen wát ik precies bedoelde.

Wat mij al jaren en jaren verdrietig maakt is de enorme aandacht die én in traditionele- én in evangelische kerken ligt op het uiterlijk, de buitenkant.

Gedraag ik mij als christen/christin volgens de normen en waarden waarvan velen denken dat die kenmerkend zijn voor een gelovige man/vrouw.

⁃ ga jij elke zondag twee keer naar de diensten;
⁃ draag je als vrouw een hoed in de kerk;
⁃ draag je gepaste kleding zowel als man en vrouw;
⁃ wordt er op zondag niets gekocht;
⁃ richt je de zondag anders in dan een gewone dag;
⁃ uit welke bijbelvertaling leest een christen, moet dát de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling zijn of mag het ook een andere vertaling zijn;
⁃ welke liederen mogen er in de gemeente gezongen worden;
⁃ mogen uw kinderen ingeënt worden tegen ernstige (kinder) ziekten;
⁃ bent u überhaupt verzekerd;
⁃ rookt een echte christen;
⁃ gebruikt een echte christen alcohol;
⁃ is seks voor het huwelijk verboden;
⁃ moet een christen lid zijn van een christelijke omroep;
⁃ mag een christen alleen een christelijke krant lezen;
⁃ kan een christen andersgeaard zijn;
⁃ moet elke christen tegen de zondagopenstelling van winkels zijn;
⁃ moet een christen alleen op christelijke partijen stemmen;
⁃ mag een christin in de kerkelijke gemeente een ambt vervullen;
⁃ is christelijke muziek alleen orgelmuziek;
⁃ kun je als christen naar het strand en badkleding dragen;
⁃ kun je als christen op zondag werken;
⁃ enzovoorts.....

Zo vaak heb ik de indruk dat er vanuit de kerk of gemeente of vanuit de christelijke dorpsgemeenschap druk op ons uitgeoefend wordt om ons te gedragen zoals de meerderheid denkt.

Wat mij ergert is dat wij niets durven doen, waarvan de buren schande zouden kunnen spreken.
Wij laten veel na omwille van mensen.
Te gemakkelijk laten we na om God te vragen wat Hij wil.

Teveel christelijke kerken en gemeenten proberen van varkens huisdieren te maken.
Van nature zijn we allemaal onreine varkens.
Wij besprenkelen de kop of dompelen het onder, wij schrijven voor hoe het varken zich moet kleden, hoe het zich moet gedragen, wat het moet lezen en wat het moet zingen.
We lezen het elke zondag de Wet voor.
We leren het wat gezond en nuttig is.
Wet op wet, regel op regel.
We laten het regelmatig uit de wereld in en o die dag dat het letterlijk 'uit de band' springt en zich voegt bij andere 'wilde' varkens in de modderpoel!!!

En we hebben onze kinderen bij het geloof opgevoed? Of hij of zij was zo'n trouw gemeentelid, zo'n trouwe kerkganger!

Wat doen we in onze kerk en in onze gemeente?
Is er op zondagsschool of vanaf de kansel gedragstherapie toegepast?
Zijn we gedresseerd?
Oók thuis door onze ouders?
Op school door christelijke leerkrachten?

Ik ben geabonneerd op het RD.
Daarin moest ds. de Heer, predikant van de Gereformeerde Gemeente in Middelburg-Centrum weer waarschuwen tegen de grote invloed van de liederencultuur in de Evangelische Beweging op de Reformatorische Kerken.
Hij noemt het liederen die teveel op de emoties werken.
Hij had het lef om zelfs Kinga Bán te noemen.
"En als de emotie voorbij is, wat blijft er dan over is?
Wordt God en Zijn werk verheerlijkt?", vraagt ds. de Heer zich af.
Wát is er eigenlijk mis met emoties?

Bekering en wedergeboorte begint niet met de buitenkant!!!
Ouders, leerkrachten, predikanten, voorgangers, pastors, ons wordt door Petrus opgedragen: "Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God".
Géén tale Kanaäns, wat een afschuwelijke term. Kanaän was bevolkt door goddelozen.
Die taal hoort niet in Christus' kerk.
Christus daalde af vanuit de hemel op aarde.
Het Woord werd vlees.
Elke preek, elke bijbelvertelling, moet óók vlees worden.
Collega's, daal af in jullie preken.
Spreek over wat jou innerlijk drijft.
De liefde van Christus dringt mij.
Is dát te merken?

Stop met jouw gemeente te overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid.
Dat zou jij niet doen, maar de heilige Geest.
Jij en ik, verkondigen vanuit héél de Schrift: evangelie. Goed nieuws, verheugend nieuws, overwinningsnieuws.
En de heilige Geest vragen erin mee te komen.
Letters doden.
De heilige Geest maakt door de letters, door jouw spreken wakker, levend.
Je bidt en hoopt en gelooft dat dwars door de liederen, het orgelspel, de gebeden, de preek, de zegen én het verstand, én de emoties, én het hart, én de wil wordt aangesproken van de mensen.
Dat onreine varkenshart, dát moet totaal veranderd worden, geraakt, getroffen en door Woord en Geest wedergeboren worden.
Is het hart veranderd, verandert het gehele leven!!

Dat is waar God naar verlangd.
En denk niet dat God alleen in de kerk werkt.
Dan denk je te klein.
Hij werkt door elke christen, die bereid is te spreken over Hem, thuis, op school, op het werk, met de buren.

God is niet blij met gedresseerde varkens, wel met wedergeboren mensen.
Niet met christelijke mensen, maar met christenen.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2879
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 20 mei 2019 08:51

"Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht (passend - Naardense Bijbel 2014) en mijn last is licht"

(Matteüs 11:28-30 Willibrordvertaling 1995).

ONDRAAGLIJKE LASTEN

Ieder mens, jong en oud, heeft zijn of haar levensverhaal.
Levenservaringen die hem of haar gevormd hebben tot de persoon die hij of zij nú is.
Onder welke omstandigheden ben je verwekt?
Hoe was de sfeer in huis? Was je van harte welkom of eigenlijk niet?
Hoe was de relatie met jouw moeder en met jouw vader?
Wat heb je aan normen en waarden meegekregen thuis, op school, in de kerk?
Heb je traumatische gebeurtenissen meegemaakt in jouw jeugd?
Zijn er dingen waarover je nooit hebt durven praten met jouw ouders of grootouders of andere familieleden?

Ik heb erg veel moeite met onze West-Europese maatschappij.
Het veel te grote accent op productie en prestatie.
De enorme druk die gelegd wordt op de werkenden wáár ook, in welke sector ook.
Het nieuwe werken, synoniem met bezuinigingen - hetzelfde of méér werk dat door minder mensen in dezelfde tijd moet worden gedaan.
Soms in slechte arbeidsomstandigheden.

En de toenemende aantallen mensen die fysiek, psychisch, emotioneel bezwijken onder de opgelegde lasten.

Ja, in onze 24-uurseconomie vallen slachtoffers.

En beschadigde mensen, soms al in hun prilste jeugd, verwaarloosden, opgegroeid in liefdeloze gezinnen, nooit enige warmte ervaren, bemoediging, steun, die geen hoge druk verdragen, of het tempo, schrijven we af.

Jezus spreekt hier al over vermoeiden en belasten.

In Matteüs 11 gaat het uitgebreid over Johannes de Doper.
Die zovelen op de been bracht, die zovelen de komende Koning heeft aangekondigd, die zoveel bekeerlingen mocht dopen.
Maar op zijn ascetische levensstijl kreeg hij kritiek.
Nu zit hij in de gevangenis, stuurt leerlingen naar Jezus met de vraag: 'Bent u nou wel of niet de beloofde Messias?'
En Jezus antwoordt zijn volgelingen: 'Vertel hem maar wat jullie zien en horen'.
En Jezus zegt tegen zijn publiek: 'Johannes is de belangrijkste profeet, hij is Elia'.

Jezus verbaast zich over het ongeloof in steden en dorpen waar hij tekenen en wonderen heeft verricht. Tyrus, Sidon en Sodom zullen er in het oordeel beter afkomen dan de steden en dorpen in Israël.

En Jezus dankt Zijn Vader dat Hij zich openbaart aan onmondigen.
Dat alles in Zijn handen ligt.

En dan volgt deze uitnodiging:

Als jij zo gebukt gaat onder die enorme stress, die druk, die spanning, waar die ook door veroorzaakt is, dat kan zélfs doordat je nog altijd gebukt gaat onder het juk van de Wet van Mozes en elke uitwerking daarvan, de Wet van 'doe dit, dan zul je leven!', kom dan naar Mij, Jezus.
Want alleen dan vind je rust.

Neem Mijn juk op je, dat betekent: kom bij Mij in de leer.
Om het glashelder te maken:
'Laat de oude leermeesters achter.
Hen die niet anders deden dan jou het juk van de Wet op te leggen, waaronder jij kapot ging.
Kom bij Mij in de leer, dat juk van Mij is passend, op maat gemaakt, zacht en licht.
Immers Ik, Jezus, ben zachtmoedig en éénvoudig van hart.
Dat betekent: Ik ben op één ding gericht: op de verheerlijking van de Vader.
Ik ben één van hart, ik heb geen dubbele agenda.
En je zult die innerlijke rust ontvangen.

Want toets jij jouw leven aan het oude dat voorbijgegaan is, aan het oude verbond, aan de Wet van Mozes en de uitwerking daarvan, dan bezwijk je, dan voel jij je dag en nacht veroordeeld, afgewezen.
Maar als leerling van Jezus is er maar één toetsingsnorm: de liefde tot de Vader en de liefde tot mijn medemens.
Het nieuwe dat gekomen is.
Het nieuwe verbond.
De Geest van Gods liefde in ons die aan alle eisen voldoet.

Er is helaas een enorme verblinding onder christenen. Ze zijn niet overgestapt van het oude in het nieuwe verbond.
Én de Wet van Mozes onderhouden én de genade van Jezus willen ontvangen.
Dat is hinken op twee gedachten.
Er zijn voorgangers die zelfs uitspreken dat het niet om een nieuw verbond gaat, maar om een vernieuwd verbond, een oud verbond dat 'opgelapt' is.
Nee, het gaat om iets heel nieuws.
Leef ik nog onder regels in steen uitgehakt?
Nee, volstrekt niet.
Ik leef met de van Christus ontvangen Geest in mij die Gods wil schrijft in mijn hart.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast