Hedendaagse meditaties

*(Persoonlijk) geloof in het dagelijks leven*
Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4578
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 26 dec 2021 17:23

JEZUS, KONING OP DE TROON VAN DAVID.


"Hij zal groot zijn en als 'zoon van de Allerhoogste' worden aangeroepen; de Heer God zal hem geven de troon van zijn vader David; hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in de eeuwigheden, en aan zijn koningschap zal geen grens zijn"
(Lucas 1:32-33 Naardense Bijbel).

"Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, nú komt de heerschappij op zijn schouder; men zal als naam voor hem roepen: wonderbare raadsman, heldhaftige God, vader voor immer, vredevorst!- voor heerschappij over velen en vrede zonder einde op de troon van David en over diens koninkrijk, om dat te bevestigen en te schragen met recht en gerechtigheid van nu af en tot in eeuwigheid; de naijver van de HEER, de Omschaarde, zal dit doen"
(Jesaja 9:5-6 Naardense Bijbel).

"Staan zullen zijn voeten (van de HEER) te dien dage , op de Olijfberg, die in het zicht van Jeruzalem ligt ten oosten (...) en komen zal de HEER, mijn God, en alle heiligen met hem (...). De HEER zal tot koning worden over de gehele aarde,- te dien dage zal de HEER de enige zijn en zal zijn naam de enige zijn"
(Zacharia 14:4a,5c,9 Naardense Bijbel).

We ontmoeten vandaag Maria uit Nazaret.
Een jonge vrouw die trouwplannen heeft met Jozef die notabene nog afstamt van de grote koning David, uit de stam Juda.
Wat doet deze Judeeër in Galilea, in Nazaret? Hij werkt er als timmerman.
Maria en Jozef zijn verloofd en in ondertrouw gegaan, vast van plan te trouwen, maar hebben nog nooit gemeenschap met elkaar gehad.
Er is liefde die kan wachten.
Dat verdient groot respect.
Opnieuw ontmoeten we Gabriël, die in de 6e maand van Elisabet's zwangerschap nu in Nazaret bij Maria de geboorte van een zoon aankondigt.
Alle vrouwen in Israël hebben eeuwenlang gehoopt dat zij de lang beloofde Messias zouden mogen voortbrengen.
Maar Maria is de door God begenadigde, de gezegende onder de vrouwen.
Jij zult 'de draagmoeder' worden van een zoon die je bij zijn geboorte Jezus moet noemen. Jezus, Yehoshua = Jozua, Hosea = Jahwe redt, verlost, biedt veiligheid, biedt bescherming.
Hij zal niet bij jou verwekt worden door Jozef, maar door de heilige Geest.
In onze moderne tijd negeert men wat de bijbel zegt én heeft men het over het kind uit Maria en Jozef geboren. Men kan niet leven met mysteries en wonderen.
Ik wel.
Maria is een voorbeeld voor ons, gelovigen. "Ziehier de dienares van de Heer; mij geschiede zoals door u gezegd"
(1:38).
We hebben verschillende bijbelgedeelten gelezen, die als we ze nauwkeurig lezen een dubbele laag hebben.
Want ja Jesaja: er is een kind geboren (dat duidt op zijn menselijke afkomst) en: er is een zoon gegeven (dat duidt op zijn goddelijke afkomst).
En ja Lucas: Maria is zwanger geworden, Jozef is bereid gevonden zijn 'pleegvader' te zijn, hem als zijn 'eigen zoon' te erkennen. Maria heeft hem gebaard in Betlehem onder zeer primitieve omstandigheden.
Hij redde, verloste, bood bescherming en veiligheid.
De beloften aangaande zijn éérste komst zijn uitgekomen.
Maar: er is veel meer beloofd, hetgeen niet uitgekomen is.
Wat pas uitkomt bij zijn tweede komst.
Jesaja, hij droeg geen koningsmantel.
Hij kwam niet op de troon van zijn vader David. Hij regeerde niet. Het vrederijk brak niet aan.
Zacharia, hij vertrok van de Olijfberg en kwam niet terug met al zijn heiligen.
Hij werd geen koning op de troon van David en regeert niet over heel de aarde.
Zijn naam is nog niet de enige.
En Maria, Jezus heeft nooit de troon van David gekregen, regeerde niet over Israël, hij kreeg niet het eeuwige koningschap.
De Herodesclan regeerde uit Edom. Onwettige koningen. Israël, bezet gebied onder Romeinse keizers.
En schandelijk: de hele wereld wil Jeruzalem niet erkennen als de hoofdstad van Israël.
Men heeft het lef om met droge ogen te beweren dat het Joodse volk geen enkele connectie heeft met deze stad.
Dat betekent de historie, de archeologie ontkennen, negeren.
Nooit is er een Palestijnse Staat geweest met als hoofdstad Oost-Jeruzalem.
Nooit!
In de Koran is Jeruzalem géén heilige plaats. Mohammed is er nooit geweest. Hij had ooit een droom dat hij vanuit Jeruzalem zou ten hemel varen. Maar dit is nooit gebeurd.
Maar dít wordt vast en zeker wel realiteit of de wereld dit nu wel of niet erkent.
De tweede komst van Jezus zal er één met macht en majesteit zijn. Dan komt hij niet als lammetje van God, maar als de Leeuw uit de stam Juda. Dan zal Hij de vijanden van Zijn verbondsvolk bestrijden, die Jeruzalem aanvallen. Dan komt de HEER zelf, zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en nergens anders. De HEER zal koning worden over Israël en over de hele aarde en zitten op Davids troon en aan zijn heerschappij zal geen einde komen.
Dat is beloofd aan Maria, Jesaja en Zacharia. De éérste komst en zijn tweede komst.
Met Kerst staren we ons blind op de eerste komst, terwijl we méér zouden moeten rekening houden met zijn tweede komst.
De bijbel vertelt geen sprookjes zoals veel theologen ons willen laten geloven.
Al Gods beloften worden heerlijk vervuld.
Het koningschap van Jezus zal heil betekenen voor álle volken.

P Gerrets (emeritus predikant)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4578
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Hedendaagse meditaties

Berichtdoor MoesTuin » 04 dec 2022 15:26

Zomaar een Meisje, uitgekozen door God

Zo in de aanloop naar Kerst, komen we een bijzonder meisje, een jonge vrouw tegen, een meisje jonge vrouw die wel een heel belangrijke rol kreeg in Gods Heilsplan.
Maria, God koos haar uit.
En net als mensen vandaag aangeven, kan dat wel, mag dat wel, enz.... was het toendertijd net zo, "Kan er iets goeds uit Nazareth komen?
De Heere God schakelt mensen in Zijn plan in wie Hij kan gebruiken, Hij roept, hoort u / jij Zijn stem? Man of Vrouw, belangrijk of onbelangrijk, zomaar uit de grote stad of uit een onbelangrijk dorpje, een persoon met aanzien, of een huisvrouw aan het werk om haar huisje schoon te maken, voor God is niets onmogelijk.
Luisteren wij naar Zijn Roep?

Aankondiging van de geboorte van Jezus
26 In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,
27 naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.
28 En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
29 Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.
30 En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.
32 Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,
33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.
34 Maria zei tegen de engel: Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?
35 En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.
36 En zie, uw nicht Elizabet is eveneens zwanger van een zoon, in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar genoemd werd.
37 Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn.
38 Maria zei: Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg.


Maria, zomaar een jong meisje / vrouw, ongetrouwd, uitgehuwelijkt en wacht tot haar huwelijksfeest zal plaatsvinden.
En dan zomaar in haar huis verschijnt de Engel aan Maria en begroet haar. "Wees gegroet Maria, je bent begenadigd" wat zeggen wil, je bent bijzonder in de ogen van God.
De Engel is aan meerdere mensen verschenen en begon zijn komst dan altijd met "weest niet bevreesd" Maar bij Maria zegt de Engel als eerste, "Wees gegroet Maria" Wat een verschil! Maria wordt met respect behandeld.
Had Maria ooit gedacht dat ze zo'n belangrijke rol zou kunnen gaan spelen in Gods Plan?
Zomaar een dorp, zomaar een huisje , zomaar jonge gelovig vrouw / jong meisje waar de Engel binnengaat.
Maria was vanzichzelf niet bijzonder en niet anders dan de andere meisjes in het dorp, meisjes die hielpen in het huishouden.
Ze was geen uitblinkster, maar God kiest haar uit en daar schrikt ze van, niet omdat ze de Engel ziet, maar om de woorden, de boodschap dat God haar uitgekozen heeft, in het plan van God in haar leven dat ze daar ingeschakelt wordt en daar een rol in mag vervullen.
Maria luisterd allereerst
God kiest Maria uit om moeder te worden van Zijn Zoon.
Maria denkt na over de woorden die de Engel tot haar spreekt. Ze luisterd met haar verstand. Maria stelt een vraag (ze is nog maagd en ongetrouwd en ze zal zwanger worden?) en dat mag ook, je mag in het geloof ook vragen stellen , kritische vragen om te onderzoeken wat God bedoeld te zeggen en wat dit betekend in het leven en de Heilige Geest zal je inzicht geven en vandaaruit mogen we ook een beslissing nemen.
Maria antwoordt, "De Heere wil ik dienen, ik ben bereid de Heere te dienen. Laat met mij gebeuren wat U heeft gezegt." Maria neemt haar verantwoordelijkheid in een actieve rol (ze wacht niet passief af zo van, ik zie wel wat er gebeurd, Nee, Maria neemt een actieve rol)
Een gewoon meisje een voorbeeld voor gelovigen, ze stelde zich beschikbaar voor de Heere.
En daarbij neemt ze alle gevolgen die dit zal krijgen met het oog op negatieve reacties vanuit haar omgeving voor lief, ze laat zich leiden door God en zich inschakelen in Zijn plan!
Wie volgt?


https://www.youtube.com/watch?v=GMLbkMBqbiQ
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Geloof & Leven”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten