toekomstige vorm eredienst

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17782
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 06 mei 2019 09:50

Jezus kwam dat aanwijzen maar hij wijst dat ook aan bij de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Alleen vindt hij onder hen veel meer weerstand en minder gehoor. Jezus eet en drinkt met hoeren en tollenaars die Hem ontvangen en naar Hem luisteren. De religieuze elite staat hoofdschuddend buiten.

Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: “Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk.” De zoon antwoordde: “Ik wil niet,” maar later bedacht hij zich» en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: “Ja, vader»,” maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Ze zeiden: ‘De eerste».’ Daarop zei Jezus: ‘Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid» toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 06 mei 2019 10:17

Marnix schreef:Klopt, maar mensen die zich rechtvaardig vinden denken sneller dat ze het zelf kunnen verdienen. Daarom vindt Jezus onder hen veel vijanden, en onder hoeren en tollenaars veel vrienden. Want iemand die denkt het wel aardig te weten en doen, zal ook denken dat het met hem dus wel goed zit... een zondaar is eerder doordrongen van het feit dat hij niet bij machte is zichzelf te redden dan een rechtvaardige. Wie gezond is heeft geen dokter nodig. De vraag is niet of we zondaars zijn of niet, zondaars zijn we allemaal. De vraag is of we ons als Farizeeers of tollenaars zijn. Jezus houdt ons niet voor niets het verhaal van de farizeeer en tollenaar voor en leert daarmee dat we niet allemaal farizeeers zijn. Als we daar naar luisteren doet dat iets met onze houding.


"En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd.

En toen de Schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
"
(Markus 2:14-17)

Wie is de zondaar en wie de rechtvaardige? Wie is de blinde en wie is de ziende? Wie is de zieke en wie is de gezonde? Wie heeft een dokter nodig? Is dat de blinde of de ziende? Wie heeft alle reden om zich te bekeren?
.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 06 mei 2019 10:49

Veendam schreef:Mijn punt is dat we de mensen helemaal niet hoeven in te wrijven dat ze slecht zijn. Wanneer we mensen willen bereiken die Jezus nog niet kennen hoeven we niet hun zonden voor hun neus te houden. Als er een kalf in de put zit dan hoef je die niet eerst zover naar beneden te drukken zodat het kalf maar beseft hoe verkeerd het was om in de put te lopen, maar dat kalf trek je er juist uit. Uit liefde voor dat beest !


We hebben het niet over slachtoffers van Gods wet, maar overtreders van Gods wet. Waar slaan anders schuld en vergeving op? Een mens moet eerst horen waaraan en voor Wie hij schuldig is, voordat je überhaupt over vergeving van zonden door de liefde en genade van God kunt spreken.

Veendam schreef:God vraagt nooit iets wat we niet kunnen volbrengen.


Als het voor de mens niet onmogelijk is om Gods wil te doen, waarom moest God Zijn eniggeboren Zoon dan zenden?

"Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
"
(zie: Mattheüs 19:16-30)
.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 06 mei 2019 12:50

Mona schreef:Het moet je ook gegeven worden.... Dat vind ik een verdrietige uitspraak. Dat slaat altijd de eigen verantwoordelijkheid lam.


Niet als je ook hoort waarom het gegeven moet worden. Het moet je gegeven worden, omdat je een ongehoorzame zondaar bent. Je bent dood in zonden en overtredingen en God geeft het leven. Het zondige vlees heeft geen enkel nut, want er komt niets goeds uit voort.

"Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft."
(Johannes 6:32)

"Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld."
(Johannes 6:51)

Mona schreef:Het schakelt de mens uit, maar God werk nooit buiten de mens om. Echt nooit. Anders is er altijd een reden dat de mens kan zeggen: Ja maar U heeft het mij niet gegeven, ja maar U heeft mij niet zoekende gemaakt, ja maar en nog honderd ja maars als excuus.


Het moet je in zoverre uitschakelen dat je de rechtvaardigheid niet in je eigen vlees zoekt, maar bij God.

"Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld. Zij zeiden dan tegen Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten?

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.
"
(Johannes 6:27-31)

Als mensen Gods genade als reden willen aanvoeren voor hun onbekeerlijkheid, dan blijkt alleen daaruit al hun eigen ongerechtigheid.

Mona schreef:De overpriesters, Farizeeërs en Schriftgeleerden stonden echt op een andere positie dan het gewone volk. Omdat zij leiding gaven, verantwoordelijk waren voor het Bijbelonderwijs aan de mensen, de mensen zware wetten oplegden (die ze zelf niet onderhielden) daarom spreekt de Heere Jezus zo krachtig en confronterend tegen hen. Door hun leidinggevende positie, droegen zij ook grotere verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheden wilden zij niet dragen, maar ze genoten van hun macht en privileges, en de Heere sprak ze daar op aan.
Over de gewone mensen kunnen we lezen dat de Heere Jezus regelmatig met ontferming bewogen was!


De overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden zijn ook gewone mensen die dingen doen die ons geen van allen ongewoon zijn. Door je van hen te distantiëren en ze te veroordelen verhef je jezelf op dezelfde wijze waarop de overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden zich verheven voelden boven het gewone volk. Toon je met wat je zegt niet juist aan dat je geen haar beter bent?

Mona schreef:Ik ben het volkomen met je eens bent dat alles genade is, dat God ALTIJD de eerste is, dat we allemaal in Adam gevallen zijn, van dat alles doe ik helemaal niets af. Toch is het net alsof je je hakken wat in het zand zet als het gaat om eigen verantwoordelijkheid, eigen keuze.


Ik zoek het leven niet in de mens, maar bij God. Ik kan de mens slechts de waarheid verkondigen en wijzen op de leugen die hij spreekt, maar ik kan hem niet tot iets aanzetten als hij er niet eerst aanleiding toe geeft, dat wil zeggen: de waarheid spreekt en doet.

Mona schreef:Wie zijn die 'ze' en die 'men' ? Het is zo makkelijk om over 'ze' en 'men' te spreken.


Met 'ze' en 'men' bedoel ik de vleselijke mens. Van nature wij allemaal. Alle mensen.

Mona schreef:Maar brand jouw hart van verlangen dat de kerk en de wereld Christus leert kennen? Dat 'ze' en 'men verloren gaat zonder de Heere Jezus? Ga je op de straten en pleinen om Gods Woord te delen?
Ga maar eens op de pleinen staan en je zult merken dat de refo's de meest afwijzende mensen zijn als je ze aanspreekt ( en dit is uit eigen ondervinding!!) Toen ik begon met evangeliseren was ik er ziek van dat de kerkmensen niet aangesproken wilden worden, en de mensen met tattoos en piercings juist open stonden voor een gesprek.


Ja, mijn hart brandt zeker van verlangen dat de wereld Christus leert kennen. Als de kerk Christus niet kent, dan is het de kerk van Christus niet. En ja, ik heb op de straten en pleinen gestaan. Hoe weet je wat kerkmensen zijn?

Wat vertel en vraag je de kerkmensen dan, Mona?

DeDwaler schreef:Je kunt mensen niet oproepen tot geloof of bekering als ze geen blijk geven van dat de verkondigde waarheid een werkelijkheid voor ze geworden is.
Mona schreef:1) Moet je eerst kunnen getuigen dat de verkondigde waarheid werkelijkheid geworden is, voordat je mensen mag oproepen tot geloof? Dat is de omgekeerde volgorde!


Als iemand naar aanleiding van het Woord dat je verkondigt beaamt (aanneemt) wat het Woord zegt, is dat dan geen geloof? Als iemand niet beaamt (aanneemt) wat het Woord zegt, is dat dan geen ongeloof? Als dan iemand gelooft of niet gelooft in wat het Woord zegt, waarom zou je hem dan nog oproepen om te geloven in wat het Woord zegt? Het geloof heeft inhoud, namelijk het Woord.

Mona schreef:2) Je onderschat de kracht van Gods Woord. Als Zijn Woord uitgaat, doet het altijd wat Hem behaagt. En het zal nooit leeg tot Hem weerkeren. Zijn Woord is levend en krachtig!


Ik onderschat niets.

DeDwaler schreef:Het Evangelie is niet even een verhaaltje afsteken, maar maatwerk en afhankelijk van wie je tegenover je hebt.
Mona schreef:Als je zo het Evangelie moet verkondigen, dan hangt het van het maatwerk van de predikant of evangelist af. Gelukkig is dat niet zo. Er moet gezaaid, worden, in volledige afhankelijkheid, en met vurig gebed, dat God de wasdom geeft. Het Woord is volkomen onafhankelijk van de omstandigheden. Als degene die het deelt dicht bij de Heere leeft, zal Hij hem de woorden geven om te spreken. Dan hoeft degene zelf zich geen zorgen te maken of het wel in het goede maatwerk is gestoken.


Ik ben zeer benieuwd hoe jij evangeliseert :wink:
.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17782
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 06 mei 2019 13:06

DeDwaler schreef:"En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd.

En toen de Schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
"
(Markus 2:14-17)

Wie is de zondaar en wie de rechtvaardige? Wie is de blinde en wie is de ziende? Wie is de zieke en wie is de gezonde? Wie heeft een dokter nodig? Is dat de blinde of de ziende? Wie heeft alle reden om zich te bekeren?


Rechtvaardig worden we alleen in Christus. Om dat te weten moet je beseffen dat je het zelf niet kan. Daarom luisteren zondaars naar Jezus en worden rechtvaardig, mensen die in eigen ogen rechtvaardig zijn wijzen Hem juist af.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1044
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 06 mei 2019 15:58

DeDwaler schreef:We hebben het niet over slachtoffers van Gods wet, maar overtreders van Gods wet. Waar slaan anders schuld en vergeving op? Een mens moet eerst horen waaraan en voor Wie hij schuldig is, voordat je überhaupt over vergeving van zonden door de liefde en genade van God kunt spreken.


Het is niet alleen liefde en genade dat Jezus de zonden weg heeft gewassen hoor.
Gods Liefde gaat veel verder dan dat.
Steeds dat gepraat als eerste over zonde en schuld en zo, en vergeving van zonde. Spreek gewoon over de liefde van Christus dat die ook voor anderen is, ONGEACHT wat ze zelf er mee doen en ongeacht hoe hun leven nu is.


DeDwaler schreef: Als het voor de mens niet onmogelijk is om Gods wil te doen, waarom moest God Zijn eniggeboren Zoon dan zenden?

"Jezus zei tegen Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u dat een rijke moeilijk het Koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Nogmaals zeg Ik u: Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.

Toen Zijn discipelen dit hoorden, stonden zij versteld en zeiden: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei tegen hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.
"
(zie: Mattheüs 19:16-30)


Omdat het voor de mens onmogelijk was om Gods Wil te doen kwam Jezus, en zond de Heilige Geest, en daardoor kunnen wij gewoon de il van God doen. Daarom is alles mogelijk en kunnen we alles doordat de Heilige Geest in ons woont !

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3625
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 06 mei 2019 18:09

Veendam schreef:De betekenis van schapen is dat het betrekking heeft op de Joden, een toepassing is dat God ook jou wil weiden en voor je wil zorgen.
Dat is nu net het verschil tussen de betekenis van een tekst en de toepassing van een tekst naar het nu.
Daar zit dus verschil in en zo moeilijk is dat niet hoor.

Als je alle preken hoort over het volk Israël dan zeg je toch ook niet van dat heeft alleen betrekking op het volk Israël ?
Dat alles was toch ons tot lering ?
Zo is het ook met andere toepassingen, misschien een beetje lastig te begrijpen maar zo moeilijk is het verschil echt niet.

Ik heb je een link gegeven zodat je kunt kijken wat er met schapen bedoelt wordt. Maar heeft het zin?

Nee hoor, ik begrijp jouw gedachte heel goed, niets moeilijks aan. Ik weerleg je toch aan de hand van de Bijbel?
Oh, nu zo beginnen. Ik begrijp het moeilijk en jij bent slim. Is dat een uitvlucht verzinnen, Veendam of begrijp je het zelf niet?
Iedereen voorhouden dat ze een schaapje zijn, zeg je, bokken bestaan niet, toch? waar is wedergeboorte eigenlijk voor nodig?
Als je liefde tot het Woord hebt klik je op die link toch?
indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere.... (Jakobus 1:5)

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1044
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 06 mei 2019 22:03

Johan100 schreef:Ik heb je een link gegeven zodat je kunt kijken wat er met schapen bedoelt wordt. Maar heeft het zin?

Nee hoor, ik begrijp jouw gedachte heel goed, niets moeilijks aan. Ik weerleg je toch aan de hand van de Bijbel?
Oh, nu zo beginnen. Ik begrijp het moeilijk en jij bent slim. Is dat een uitvlucht verzinnen, Veendam of begrijp je het zelf niet?
Iedereen voorhouden dat ze een schaapje zijn, zeg je, bokken bestaan niet, toch? waar is wedergeboorte eigenlijk voor nodig?
Als je liefde tot het Woord hebt klik je op die link toch?


Ik heb wel degelijk de link bekeken hoor maar dat wil nog niet zeggen dat het de zaak veranderen gaat daarmee.
Je weerlegt me echter niet maar je komt met teksten waar over schapen gesproken word en die teksten ken ik ook hoor.
Het blijft echter zo dat met schapen altijd het volk Israël bedoeld wordt in de Bijbel.

Als je gewoon kijkt naar wat Jezus zegt over schapen dan zie je dat Jezus hierover eigenlijk ook steeds spreekt tegen de Joden.
Met wedergeboorte wordt je nog niet een schaap, maar dan wordt je een kind van God.
Je wordt ook geen Jood door de wedergeboorte en ook niet door de wedergeboorte ingelijft in het volk Israël.

De vergelijking van de schapen tegenover de bokken snijdt je een gedeelte aan in Openbaringen maar ook dat heeft geen betrekking op de huidige gelovigen uit de heidenen.
Dit is meer een schifting die te maken heeft met de houding ten opzichte van het volk Israël.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 2000
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor mona » 07 mei 2019 13:12

Veendam schreef:
Ik heb juist gezegd dat NIET IEDEREEN EEN SCHAAPJE IS, maar dat er als er over schapen gesproken wordt in de Bijbel ALLEEN dit betrekking heeft op de Joden en dus niet op de niet joden !


Mee eens.
Maar Hij, antwoordende, zei: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israëls.. (Matt. 15 vers 24)
Mattheus 10:
Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.
Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls.
En heengaande predikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Het koninkrijk der hemelen was in eerste instantie bestemd voor de Joden. Maar omdat zij de Heere Jezus hebben afgewezen, is er voor een deel verharding gekomen over Israël, en door hun val is er heil voor de heidenen gekomen. Lees in dat licht eens Romeinen 9 t/m 11. Israël is gevallen, maar zij zal niet voor altijd blijven liggen, zij zal ook weer opstaan! (Jesaja profeteerde hier al rijkelijk van).

Dat wil niet zeggen dat er geen geestelijke lessen uit de gelijkenis van het verloren schaap (of verloren penning, of verloren zoon) te halen zijn voor ons (uit de heidenen). Gelukkig wel.
Deze gelijkenissen zijn echter wel op Joodse leest geschoeid. Dat kan ook niet anders, de Heere Jezus was Joods, en de Bijbelschrijvers ook.
Zo ook de gelijkenis van de vijf wijze en vijf dwaze meisjes. Als je meer weet over de rituelen rond een Joodse bruiloft, zie je dat deze gelijkenis veel meer inhoud heeft, dan wanneer je niets van een Joodse bruiloft weet.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 2000
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor mona » 07 mei 2019 13:34

DeDwaler schreef:Het moet je in zoverre uitschakelen dat je de rechtvaardigheid niet in je eigen vlees zoekt, maar bij God.
Dus schakelt God jou in, want je zoekt het dan bij Hem. Dus, zoals ik al eerder aangaf, je zoekt het niet in jezelf, want daar is niets. Maar je zoekt het bij God. Dat doe je toch zelf? Natuurlijk, God is daarin altijd de eerste!
God werkt nooit buiten de mens om. Hij schakelt de mens in. Dat is echt niet remonstrants, maar Bijbels.

DeDwaler schreef:De overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden zijn ook gewone mensen die dingen doen die ons geen van allen ongewoon zijn.
We zijn allemaal zondig en van nature schijnheilig, maar we zijn niet allemaal geestelijke leiders.
Je kunt toch gewoon lezen dat er onderscheid is, en dat de Heere Jezus onderscheiden tot deze groepen spreekt?

DeDwaler schreef:Door je van hen te distantiëren en ze te veroordelen verhef je jezelf op dezelfde wijze waarop de overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden zich verheven voelden boven het gewone volk. Toon je met wat je zegt niet juist aan dat je geen haar beter bent?

:-k :-k Dit snap ik niet. Ik distantieer me van Farizeers dat ze geestelijke leiders zijn. En dat ben ik niet. Ik mag het niet eens zijn als vrouw :wink:
En ja, in mijn vlees woont net zoveel schijnheiligheid!
Maar de Heere Jezus sprak hun steeds aan op hun POSITIE als geestelijke leiders. Zij legden het volk wetten op die niet te dragen waren en hielden deze zelf niet. Zie je dat verschil niet?

DeDwaler schreef:Ik ben zeer benieuwd hoe jij evangeliseert

Ik kan alleen evangeliseren onder leiding van de Heilige Geest en met een biddende gemeente achter mij. Anders is het een zinloze exercitie.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17782
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 07 mei 2019 13:59

DeDwaler schreef:Door je van hen te distantiëren en ze te veroordelen verhef je jezelf op dezelfde wijze waarop de overpriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden zich verheven voelden boven het gewone volk. Toon je met wat je zegt niet juist aan dat je geen haar beter bent?


Dat is een opmerkelijke reactie. De farizeeer voelde zich goed en rechtvaardig maar was dat niet. De tollenaar voelde zich onrechtvaardig en slecht en juist daarom zocht hij zijn redding bij God. Denk je nou echt dat de tollenaar zich verheven voelde boven de Farizeeer? Natuurlijk niet, want dan was hij op dezelfde manier de fout in gegaan. Maar wie weet dat hij een zondaar is en het zelf niet kan, zoekt het juist bij een Ander. Wie weet dat hij ziek is gaat naar de dokter. De farizeeer dankt God, zegt van zichzelf dat hij het allemaal best goed doet, en niet zoals die tollenaar daar. De tollenaar zal vervolgens echter nooit reageren met: Ik doe het best goed, ik zoek het tenminste bij God en niet bij mezelf, zoals die Farizeeer daar. De vraag is niet of we zondaars zijn, dat zijn we allemaal. Maar zijn de farizeese zondaars of tollenaars. Zoeken we het in onszelf, onze leer, onze dogma's, wat we doen en wat we nalaten, hoe we leven. Of beseffen we dat we allemaal Zijn genade nodig hebben? Als dat laatste het geval is voel je je ook nooit beter dan anderen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1044
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 07 mei 2019 14:00

mona schreef:Ik kan alleen evangeliseren onder leiding van de Heilige Geest en met een biddende gemeente achter mij. Anders is het een zinloze exercitie.


Als ik kijk naar wat de meeste mensen verstaan onder Evangeliseren dan bedoelen ze daarmee dat ze samen een tijdvak nemen van bijvoorbeeld 2 tot 3 uur en dat ze mensen dan willen vertellen wat er in de Bijbel staat.
De ene die pakt dan het uitgangspunt dat de mens zo slecht is en dat ze verloren gaan zonder Jezus en de ander zegt dat Jezus is gekomen om hen te zoeken. Evangelisatie wordt als een kerkelijke activiteit gezien en daar heb ik een groot probleem mee.

Eigenlijk zou evangelisatie gewoon verbannen moeten worden uit kerkelijke setting.
In de Bijbel staat: Gij zult mijn getuigen zijn.
Wat bedoelde Jezus daar nu mee ?

Bedoelde Hij dat we dan daar een paar uur voor moeten reserveren ?
Ik denk het echt niet.
Als je kijkt naar het hele nieuwe Testament dan zie je daar dat je wezenlijk anders bent geworden door de innerlijke verandering die er is gekomen omdat je Jezus hebt leren kennen. Dat is dus dat je anders bent als de rest van de mensen die Jezus niet kennen.
Het is dus alles wat je doet en wat je laat en dat er geen liederlijk woord uit je mond zal komen.
Met dit punt hebben de meeste kerkgangers al grote problemen.
Zo lang ze dat nog hebben en dat ook vanzelfsprekend bekend is bij de ongelovigen hoeveel waarde heeft het dan om te vertellen over de verandering die Jezus ook in de ander zijn leven wil volbrengen ? Ik denk weinig tot niets.

Je leven moet gewoon op orde zijn en als je spreekt over God of Jezus dan maak je bekend aan de anderen hoeveel goedheid en liefde God aan jou heeft bewezen. Je spreekt dan over het feit dat Jezus van jou houdt en geeft voorbeelden van wat Jezus voor jou heeft gedaan in jouw eigen leven en wat Hij door jou heen heeft gedaan voor anderen.

Dan is het niet alleen maar van Jezus heeft mij verlost van de zondelast, maar als het goed is dan heeft Jezus voor jou veeel en veel meer gedaan dan alleen dat. (Let op: Ik geef hiermee geen oordeel over Mona en het is ook geen kritiek op Mona. Dat dit wel even heel duidelijk is)

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 2000
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor mona » 07 mei 2019 15:17

Veendam schreef:Eigenlijk zou evangelisatie gewoon verbannen moeten worden uit kerkelijke setting.
In de Bijbel staat: Gij zult mijn getuigen zijn.
Wat bedoelde Jezus daar nu mee ?


Getuige zijn in je eigen netwerk is geen moment van een paar uurtjes, maar een opdracht voor je hele (manier van) leven.
Dat vind ik toch weer een ander situatie dan evangeliseren. Ik denk ook niet dat je ze tegen elkaar uit moet spelen.
Voor alle christenen geldt: getuige zijn!
Voor hen die zich geroepen weten: evangeliseren.

Ik vind het een veel groter probleem dat zo weinig christenen in hun netwerk getuigen van de Heere Jezus (door woord en daad).
Want daar begint het voor iedere christen.
Maar daarmee hoef je evangelisatie niet af te schaffen, en niet iedereen hoeft te evangeliseren.
Evangelisatie is geen kerkelijke activiteit. Als iemand denkt dat dat het is, ja stop er dan maar gelijk mee, dan heb je niet begrepen waarom het gaat.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 17782
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 07 mei 2019 15:43

mona schreef:Getuige zijn in je eigen netwerk is geen moment van een paar uurtjes, maar een opdracht voor je hele (manier van) leven.
Dat vind ik toch weer een ander situatie dan evangeliseren. Ik denk ook niet dat je ze tegen elkaar uit moet spelen.
Voor alle christenen geldt: getuige zijn!
Voor hen die zich geroepen weten: evangeliseren.

Ik vind het een veel groter probleem dat zo weinig christenen in hun netwerk getuigen van de Heere Jezus (door woord en daad).
Want daar begint het voor iedere christen.
Maar daarmee hoef je evangelisatie niet af te schaffen, en niet iedereen hoeft te evangeliseren.
Evangelisatie is geen kerkelijke activiteit. Als iemand denkt dat dat het is, ja stop er dan maar gelijk mee, dan heb je niet begrepen waarom het gaat.


Ik denk dat iedereen moet evangeliseren, maar dat houdt niet in dat je langs de deuren gaat of op straat met flyers mensen gaat aanspreken. De een zal het meer doen, de ander minder. De een meer met woorden, de ander meer met daden. Maar het punt is wel duidelijk. Je gaat als kerk niet een evangelisatiecommissie starten en als je daarin zit moet je evangeliseren en anders niet. Dan gaat er iets mis. En ja, vaak houden we ons teveel op de achtergrond en zouden we weer de kans aan moeten grijpen om over Zijn liede en genade te getuigen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3625
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 08 mei 2019 19:18

Johan100 schreef:Ook 'hoeren en tollenaren' moeten wederom geboren worden. Iedereen. Waar staat dat Jezus veel vrienden vindt onder hen?
Er staat volgens mij een passage in de Bijbel dat Jezus eet met hoeren en tollenaren. Omdat Hij gekomen is om te roepen zondaars tot bekering. Denk je dat 'zij' uit zichzelf zagen dat ze onrechtvaardig zijn voor God? Of kwam Jezus dat aanwijzen?DeDwaler schreef:"En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem gevolgd.

En toen de Schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met de tollenaars en zondaars?

En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.
"
(Markus 2:14-17)

Wie is de zondaar en wie de rechtvaardige? Wie is de blinde en wie is de ziende? Wie is de zieke en wie is de gezonde? Wie heeft een dokter nodig? Is dat de blinde of de ziende? Wie heeft alle reden om zich te bekeren?

Bedankt, Dick! Daar doelde ik op!
indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere.... (Jakobus 1:5)


Terug naar “[Religie] - Dogmatiek/Kerkleer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast