Genade: precies genoeg of in overvloed?

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Gtn
Sergeant
Sergeant
Berichten: 298
Lid geworden op: 23 dec 2019 07:25

Genade: precies genoeg of in overvloed?

Berichtdoor Gtn » 12 sep 2020 15:39

Ik heb een tijdje geleden een predikant horen zeggen dat Christus precies genoeg genade verdient heeft, dat er geen druppel gemorst wordt en dat al Zijn genade op de plaats komt waar het wezen moet.

Ik heb ook eens een predikant horen zeggen dat er meer dan genoeg genade is, al zouden er 10 werelden zijn dan nog was er genade genoeg.

Is dit met elkaar in tegenspraak? Of kan dit naast elkaar bestaan? Hoe kijken jullie daar tegen aan?
De wereld staat in brand, maar wij gooien olie op het vuur door ons toekijken aan de kant.

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1701
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Genade: precies genoeg of in overvloed?

Berichtdoor gravo » 12 sep 2020 17:24

Gtn schreef:Ik heb een tijdje geleden een predikant horen zeggen dat Christus precies genoeg genade verdient heeft, dat er geen druppel gemorst wordt en dat al Zijn genade op de plaats komt waar het wezen moet.

Ik heb ook eens een predikant horen zeggen dat er meer dan genoeg genade is, al zouden er 10 werelden zijn dan nog was er genade genoeg.

Is dit met elkaar in tegenspraak? Of kan dit naast elkaar bestaan? Hoe kijken jullie daar tegen aan?


Genade is niet in kilogrammen of liters uit te drukken. Net zo min als de afstand die God tussen mij en mijn zonden zet in kilometers opgegeven kan worden. Volheid kent geen getal. Getallen zijn menselijke beperkingen die niet gelden voor de Eeuwige.

Zo ver het west verwijderd is van 't oosten,
zover heeft Hij, om onze ziel te troosten,
van ons de schuld en zonde weggedaan.


gravo
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19495
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Genade: precies genoeg of in overvloed?

Berichtdoor Marnix » 12 sep 2020 18:51

Gtn schreef:Ik heb een tijdje geleden een predikant horen zeggen dat Christus precies genoeg genade verdient heeft, dat er geen druppel gemorst wordt en dat al Zijn genade op de plaats komt waar het wezen moet.

Ik heb ook eens een predikant horen zeggen dat er meer dan genoeg genade is, al zouden er 10 werelden zijn dan nog was er genade genoeg.

Is dit met elkaar in tegenspraak? Of kan dit naast elkaar bestaan? Hoe kijken jullie daar tegen aan?


Dit soort uitspraken sluiten aan bij een te veel op de uitverkiezing gefocuste visie. Van tevoren is precies bekend hoeveel mensen er gered eorden en dus ook hoeveel er precies geleden moest worden om dat te dragen. Want Hij droeg alleen hun zonden. Dat alle genade goed terechtkomt geloof ik ook wel maar de Bijbel leert ook dat het offer van Jezus Christus voldoende is om de hele wereld te redden en dat niemand later kan zeggen: ja maar ik kon er niets aan doen, ik was niet uitverkoren en Jezus stierf niet voor mij.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2949
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Genade: precies genoeg of in overvloed?

Berichtdoor benefietdiner » 12 sep 2020 18:54

Gtn schreef:Ik heb een tijdje geleden een predikant horen zeggen dat Christus precies genoeg genade verdient heeft, dat er geen druppel gemorst wordt en dat al Zijn genade op de plaats komt waar het wezen moet.

Hierin ruik, proef, voel ik de uitverkiezingsleer.
Gtn schreef:Ik heb ook eens een predikant horen zeggen dat er meer dan genoeg genade is, al zouden er 10 werelden zijn dan nog was er genade genoeg.
Genade zo oneindig groot

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond
Gtn schreef:Is dit met elkaar in tegenspraak? Of kan dit naast elkaar bestaan? Hoe kijken jullie daar tegen aan?
Nee niet in tegen spraak. Het is een medaille met twee zijde oftewel Gods kant en de mensen kant en je weet naar welke kant wij dienen te handelen.
sommige poëzie en gedichten bieden een dieper inzicht dan honderd wetenschappelijke studies

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Genade: precies genoeg of in overvloed?

Berichtdoor MoesTuin » 13 sep 2020 09:32

Mooi belangrijk onderwerp Gtn
Ware reacties hierboven en het lied schoot ook door mijn hoofd :wink:

Genade precies genoeg of in overvloed.

Christus centraal.
Opmerkelijk is het weleens dat er gedaan wordt alsof de dominee het allemaal doet.
" De dominee was ruim vanmorgen, het was een gunnende prediking"Alsof de dominee het in de hand heeft of doet of geeft net in welke stemming hij is....Welnee, de Heer Jezus en Zijn genade is er altijd oneindig in dit leven.


Psalm 86 schreef:
1 Een gebed van David. HEERE! neig Uw oor, verhoor mij; want ik ben ellendig en nooddruftig.
2 Bewaar mijn ziel, want ik ben [Uw] gunstgenoot, o Gij, mijn God! verlos Uw knecht, die op U betrouwt.
3 Zijt mij genadig, HEERE! want ik roep tot U den gansen dag.
4 Verheug de ziel Uws knechts; want tot U, HEERE! verhef ik mijn ziel.
5 Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, HEERE!
6 HEERE! neem mijn gebed ter ore, en merk op de stem mijner smekingen.
7 In den dag mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gij verhoort mij.
8 Onder de goden is niemand U gelijk, Heere! en er zijn geen gelijk Uw werken.
9 Al de heidenen, Heere! die Gij gemaakt hebt, zullen komen, en zullen zich voor Uw aanschijn nederbuigen, en Uw Naam eren.
10 Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.
11 Leer mij, HEERE! Uw weg; ik zal in Uw waarheid wandelen; verenig mijn hart tot de vreze Uws Naams.
12 Heere, mijn God! ik zal U met mijn ganse hart loven, en ik zal Uw Naam eren in eeuwigheid;
13 Want Uw goedertierenheid is groot over mij; en Gij hebt mijn ziel uit het onderste des grafs uitgerukt.
14 O God! de hovaardigen staan tegen mij op, en de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel; en zij stellen U niet voor hun ogen.
15 Maar Gij, Heere! zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.
16 Wend U tot mij, en zijt mij genadig, geef Uw knecht Uw sterkte, en verlos den zoon Uwer dienstmaagd.
17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat het mijn haters zien, en beschaamd worden, als Gij, HEERE! mij geholpen, en mij getroost zult hebben.
David beroept zich hier op de Heere God, vanuit diepe diepe nood waarin hij verkeerd
in vers 2 staat, Verlos Uw knecht die op U vertrouwd, David rekent op de Heere, dat zijn roep gehoord wordt.

Er zijn mensen die zeggen: "de Heere is niets aan ons verplicht" maar dat klopt toch niet helemaal. God sloot een verbond " Ik zal u tot een God zijn, gij zult Mij tot een volk zijn" naar te lezen is in Psalm 81

Psalm 81 : 12
"Opent uwen mond;
Eist van Mij vrijmoedig,
Op mijn trouwverbond;
Al wat u ontbreekt,
Schenk Ik, zo gij 't smeekt,
Mild en overvloedig."

Dat is echt een belofte van God, een verbond, een eed, waarop de mens zich mag beroepen.
Geweldig is het om te mogen weten dat een mens die schuilt in Gods genade, Gods gunst genieten mag.
Genade is Gods gunst.

Psalm 86 begint met een roep vanuit de benauwdheid en opeens in vers 5 gaat het al over vergeving en daar tussen in zit de Genade, Gods gunst.
vers 5: Want Gij, HEERE! zijt goed, en gaarne vergevende, en van grote goedertierenheid allen, die U aanroepen, HEERE!


God is zo trouw, en zelf schiet ik zo vaak tekort en ben ik niet trouw, maar we mogen altijd een beroep doen, ondanks al onze vreselijke tekortkomingen, op Gods Trouw!

We mogen bidden, Heere ik ben toch Uw kind, maar ik ben geen lieverdje, ik ben Uw gunsteling, maar absoluut geen heilige, maar vol van zonde en het verkeerde, wilt U mij genadig vergeven.

Het is belangrijk om je schuld eerlijk onder ogen te zien zelf, loop er niet voor weg, maar staar je er ook niet op blind. Blijf er niet in hangen.
Zeg niet "Nou ja, zolang ik zo verkeerd en zondig ben, kan ik het wel vergeten"
dat klinkt vroom, maar dat is het niet.
Dan laat je je schuld belangrijker zijn dan Gods genade
Alsof je schuld niet opgewassen kan zijn tegen Gods genade
Dat klinkt wel heel nederig, maar is ten diepste heel hooghartig.
Wat wat denk je dan als mens wel, dat God het niet zou aan kunnen jou schuld?
David zegt "Maar gij zijt goed en gaarne vergevend, groot van goedentierenheid en trouw"!

Wat een genade!

Mensen roeren vaak in hun eigen ziel en daar vind je van alles, behalve wat je zou moeten vinden.
en heb je daar houvast aan?
De Heere God zegt, "Ik Ben die Ik Ben"

Een boot op zee werpt zijn anker uit in de zee om houvast te hebben, niet in zijn eigen ruim want dat helpt niks.
Waarin werpen wij het anker uit.
In het ruim van ons levenschip, de diepten van onze ziel, onze zonden? doe dit toch niet.
maar werp we het anker uit omhoog, daar is de grond, daar waar de Heere Jezus is met Zijn verzoenend bloed, we hebben een voorspraak bij de Vader. "Vader, ik wil niet dat dezen verloren gaan, want Ik heb verzoening voor hem voor haar gevonden"

Heere wees mij genadig, wilt U mij genadig aannemen.

Als ons hart ons veroordeeld, God is meer dan ons hart, want God is zo groot, dat Hij al verzoening deed voor dat iemand er om vroeg in Jezus, verzoening deed van alle zonden, ook die van gisteren en eergisteren.
ook al denken we dat we het wel kunnen vergeten, bid toch elke dag tot God, in oprechtheid en nederigheid, "Heere, vergeef mij mijn schulden, allemaal."

Want God is goed en gaarne vergevend en van grote goedertierenheid allen, die Hem aanroepen.

We hoeven ons niet te verstoppen, of wat dan ook te bedenken, maar kom te voorschijn in Zijn Licht
Net als de Gelijkenis van de verloren zoon.
toen die vader zijn zoon zag komen in de verte
toen werd hij met innerlijke ontferming bewogen, hij snelde hem tegemoed, omhelsde hem en maakte het goed

zo mogen wij ook komen.........

Wat een trouw, wat een genade onverdiend, maar in oprechtheid mogen we dit zeker weten aannemen.

Zingt u mee? Groot is Uw trouw o Heer, aan mij onverdiend, ik was ontrouw, maar U blijft en bent altijd Dezelfde!Groot is uw trouw, o Heer, )
mijn God en Vader. )
Er is geen schaduw van omkeer bij U. )
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde )
die Gij steeds waart, )
dat bewijst Gij ook nu. ) 2 x

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, )
groot is uw trouw, o Heer, )
iedere morgen aan mij weer betoond. )
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. )
Groot is uw trouw, o Heer, )
aan mij betoond. ) 2 x

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, )
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: )
Kracht voor vandaag, )
blijde hoop voor de toekomst. )
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. ) 2 x

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer, )
groot is uw trouw, o Heer, )
iedere morgen aan mij weer betoond. )
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. )
Groot is uw trouw, o Heer, )
aan mij betoond. ) 2x
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten

cron