Historisch geloof, tijdgeloof, zaligmakend geloof.

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
gravo
Majoor
Majoor
Berichten: 1701
Lid geworden op: 12 jan 2009 23:20

Re: Historisch geloof, tijdgeloof, zaligmakend geloof.

Berichtdoor gravo » 04 mei 2020 17:06

MoesTuin schreef:Ergens is God "ongrijpbaar"
Daarvoor is Hij ook God (zoveel ondenkbaar en onuitspreekbaar meer als wij kleine mensjes)

En iedere keer proberen we God weer te vangen, iedereen weer in zijn of haar eigen geloofsnetjes...
Dat is niet erg maar wordt wel bedenkelijk als men dit tot vaste norm en regel gaat verheffen soms zelfs namens God gesproken...wat een hoogmoed als klein mensje!
Maar God is ondoorgrondelijk, Gods wegen zijn anders dan onze wegen. .
Zo is het …..
We kunnen God niet begrijpen.
God is een ondoorgrondelijk geheim.

In Romeinen 11 vers 33 staat dit zeer scherp....(lees het een paar keer om de diepte van deze tekst tot je door te laten dringen en dan nog zul je er eigenlijk niets van (willen / kunnen) begrijpen...)


O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?

Rest is enkel Geloof.... Vertrouwen....Liefde tot elkaar....de Hoop die in ons is....

Ik zelf leef niet meer, maar de Heer Jezus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Heer Jezus de Zoon van van God, die mij heeft liefgehad en de prijs voor mij al reeds betaald heeft...


Dank! Dat is een waar woord, Moestuin. Het kennen van God is eigenlijk een ongerijmdheid. Hij is wezenlijk, naar Zijn diepste wezen, anders. Er is een onoverbrugbaar verschil tussen de Schepper en de schepping, tussen God en mens.
Hoe wonderlijk we ook zijn gemaakt, zelfs de meest bijzondere kwaliteiten van de mens, denk aan mensen met buitengewone kennis en denkkracht, de grootsten onder ons, moeten inzien dat zij deze vaardigheden ook maar ontvangen hebben van God. Hij is daarom van een hele andere orde.
Met recht ondoorgrondelijk. De grootste fout van de mens is om zijn eigen vaardigheden toch aan te willen wenden om God te doorgronden. Maar het is hoogmoed. En vaak loopt het uit op hele verhalen over God die met de grootst mogelijke zekerheid worden opgedist. Het geeft het gevoel dat we God toch kunnen begrijpen (letterlijk: begrijpen, helemaal vast kunnen pakken...en houden). Maar dan miskennen we onze aard:
wij zijn schepsels. Zelfs onze religieuze kennis geeft geen toegang tot God.

Is God, zo ondoorgrondelijk, dan helemaal niet te kennen?

Niemand heeft ooit God gezien. Inderdaad, maar de eniggeboren zoon van de Vader heeft Hem ons verklaard!
Er is dus wel degelijk een verklaring!
En dat is niemand minder dan Jezus. Hij is het beeld van God. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt Hij Zelf.

En daarmee wordt ineens duidelijk wat de weg is om God te leren kennen. Jezus is de Weg!

Vervolgens weten we wat die weg inhoudt: de boodschap is steeds dezelfde: geloof!

Tegenover al onze mogelijkheden als mens, onze vaardigheden, onze weetjes en intellectuele verklaringen van God, ook tegenover onze religieuze lesjes, weetjes, rijtjes, boeken en leerstof....staat de eenvoudige weg van overgave en geloof. Denk aan een kind om te begrijpen wat Jezus bedoelt. Zo eenvoudig, zo vanzelfsprekend, zo zonder vragen, zonder twijfel, zonder angst of schroom.

Nee, geloof is geen harde arbeid, je moet het niet zien als werken.
Geloven is rusten. Zorgen en ploeteren opgeven.
Augustinus heeft het zo gezegd: mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in U.

Geloof is de sabbath na ons ploeteren, de rustdag, als alles zeer goed is.

gravo

PS.
Mocht iemand denken dat geloof toch heel moeilijk is, dan is dat een misverstand. Dat kan alleen worden opgehelderd door daadwerkelijk te geloven. Op datzelfde moment is alles duidelijk, alles goed, alles bijzonder helder en klaar. De rust van de Godsontmoeting heeft geen nadere toelichting meer nodig. Wie gelooft is zalig.
'Von Gott wissen wir nichts. Aber dies Nichtwissen ist Nichtwissen von Gott'
(Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung)

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Historisch geloof, tijdgeloof, zaligmakend geloof.

Berichtdoor MoesTuin » 04 mei 2020 17:56

Zeker Gravo, je schrijft het nog mooier dan ik kan
...er is een pracht lied over ook inhoudelijk woordelijk bezien....


1 God gaat Zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee Zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

2 Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt Zijn plannen uit,
Zijn wil is souverein.

3 Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.

4 Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

6 Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.


447 liedboek voor de kerken
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
elburger
Kapitein
Kapitein
Berichten: 997
Lid geworden op: 14 mar 2016 14:59

Re: Historisch geloof, tijdgeloof, zaligmakend geloof.

Berichtdoor elburger » 08 jun 2020 21:12

Calvijn omschreef geloven als volgt.;" de woordkeus toont het verschil tussen het geloven en het geloof hebben als jouw mening: geloven in God, zoals de Apostolische geloofsbelijdenis verklaart, betekend niet simpelweg geloven dat God bestaat. Geloven in God is Hem jouw verbondenheid betuigen, je aan Hem hechten. Hier maakt Calvijn het onderscheid kenbaar tussen het Latijns en het Hebreeuws. ( ben daarin niet thuis, maar er is vast wel iemand die dat wel is ) . Persoonlijk hecht ik meer belang aan de Hebreeuwse uitleg van het woord, hoop.
ongerechtigheden hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen die verzoent Gij


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten