Een ruime interpretatie

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3645
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Johan100 » 21 sep 2019 11:59

sjaqi schreef:Mijn antwoord is ja en nee. Ja er is een zekere ongerustheid, zijn mijn zonden door Christus bedekt? En tegelijk is er ook de andere kant: tot wie zullen wij anders heengaan Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.
Ook al mis ik een stukje zekerheid/bevestiging ik zou toch mijn bekommernissen op Hem werpen en het van Hem verwachten dat Hij het zal maken.

Dat is 'mogelijk en zeer waarschijnlijk' (ik weet even geen andere woorden) de innerlijke strohalm van de hoop, van geloof dat zich richt op Gods beloften en ook uitziet naar vervulling daarvan. Richt op Zijn Woord, op het Evangelie. Nog een klein vlammetje misschien. Houd je dan daar in ieder geval aan vast. Klamp je daar aan vast.

Johannes 6:68 (mooi hoofdstuk in z'n geheel, vers 45 ook)
Simon Petrus dan antwoordde Hem: ''Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.''

'Verlos me, Heere Jezus'

Als je de gerechtigheid van een Ander nodig hebt en zoekt weet je (ergens) dat je zelf van nature niet recht bent (onrecht) en dus zondaar bent.
En Gods vergeving/bedekking van de zonde nodig hebt.

Er staat een belofte in de Bijbel hé, voor mensen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Jezus, voor mensen die het leven niet in zichzelf vinden en weten dat het daar ook niet te vinden is en weten dat het ergens anders vandaan moet komen en honger en dorst hebben en zich waarlijk richten op Jezus Christus. Dan belooft Hij:

Mattheüs 5 vers 6
Zalig zijn, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.
(dat heeft geloof ik met de strijd door de Enge poort (de Heere Jezus) te maken)

Johannes 4:14
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

Johannes 5: (mooi hoofdstuk)
39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

2 Petrus 1:!9
En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de Morgenster opga in uw harten.

'God, wees mij de zondaar genadig, ontsteek het vuur van Uw Heilige Geest in mijn hart zodat ik een brandend verlangen heb naar U, schenk me Uw genade in te gaan door de Enge poort, in het Koninkrijk van den Zoon Uwer liefde; Verlos me, Heere Jezus; ' kol.1:!3

Paulus was bang dat de boodschap van het kruis van Christus verijdeld werd. Een kracht Gods.
1 Kor. 1
Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.
Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;


Ik hoop en bid dat ik je wat heb kunnen bemoedigen op jouw tijdelijke 'levensreis' naar de eeuwigheid. Gods genadige zegen!
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 387
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Dorpeling » 21 sep 2019 20:58

sjaqi schreef:Als lid van de Gereformeerde Gemeente hield je me toch wel even een spiegel voor Gravo. Hoe zit het met mijn geloof? En dan die lakmoesproef, bezit ik het zaligmakende geloof?

Als het over deze zaken gaat is er bij mij veel schroom om in termen van bezit te spreken. Nog breder, er is een schroom om het over mezelf te hebben. Wie zijn wij? Wat is de mens? Dan spreek ik liever maar klein van mezelf en groot van God.

Ik denk dat er in de Ger Gem veel bekommerde en weinig bevestigde christenen zijn.
Ik zou mezelf ook tot die bekommerden willen rekenen. Als je met Jezus vraagt, "Petrus, hebt gij mij lief?" Dan is het antwoord, ja Heere Gij weet dat ik U lief heb. En als Jezus dan uit de schriften verklaard word en de weg die Hij moest gaan, dan is het met de Emmausgangers. "Was ons hart niet brandende in ons als Hij met ons sprak?"

Maar als je vraagt, is Jezus ook voor jou persoonlijk gestorven, dan durf ik hier geen volmondig ja op te zeggen. Dan zie ik zeker de ruimte die er ligt in het bloed van Christus maar dan is er nog niet die bevestiging: "Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven."

Zijn deze ervaringen herkenbaar?


Ja sjaqi, ik zou het geschreven kunnen hebben!
Maar dat uiten op RW is bijna not done, je bent al heel gauw 'geindoctrineerd', bekommerd is een vies woord, je doet vroom godsdienstig, zit maar wat verkeerd te vissen en hebt bovendien niet genoeg honger ook. Want Hem aannemen moet je gewoon doen hoor! En geloven doe je ook gewoon even.
En de teksten die spreken over het 'toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), (...) door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave' en 'niemand komt tot den Vader, dan door Mij' ... is gewoon echt niet 2019.

Zo raak je wel gauw ontmoedigd. Ik hoop voor jou dat je het anders zult ervaren. Wat ik je nog wel mee wil geven, wat ook voor mij een troost is, als het Gods werk is staat Hij er Zelf voor in hoor, want 'Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen'. Nooit, niemand. Omdat Hij het Zelf beloofd heeft. Aanhouden hoor!
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

sjaqi
Mineur
Mineur
Berichten: 113
Lid geworden op: 17 sep 2014 01:16

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor sjaqi » 21 sep 2019 22:03

Bedankt Johan100 en Dorpeling!
Ik ben niet ontmoedigt door bepaalde reacties op RW maar jullie reacties zijn wel bemoedigend en herkenbaar.

En wat Dorpeling zegt zo is dat voor mij ook. Als het Gods werk is zal Hij niet loslaten wat Zijn hand begon, het is al zo groot dat Hij bemoeienis wil hebben met de mens. Dat Hij zo met die liefdekoorden zondige mensen trekt. Dan is het geen afwachten maar verwachten van Hem.

Sjaqi

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor DeLange » 22 sep 2019 10:52

En Hij wil je reinigen. In Gods woord staat: "je bent rein door het Woord wat Ik (Jezus) zeg."
Gods Woord reinigt ons en vernieuwd ons van dag na dag. En dat hebben we ook nodig.
Dikwijls overvalt ons de duisternis en zijn we het niet de baas. Maar Hij wil ons daar ook bij helpen.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20029
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Marnix » 23 sep 2019 22:12

Dorpeling schreef:Ja sjaqi, ik zou het geschreven kunnen hebben!
Maar dat uiten op RW is bijna not done, je bent al heel gauw 'geindoctrineerd', bekommerd is een vies woord, je doet vroom godsdienstig, zit maar wat verkeerd te vissen en hebt bovendien niet genoeg honger ook. Want Hem aannemen moet je gewoon doen hoor! En geloven doe je ook gewoon even.
En de teksten die spreken over het 'toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), (...) door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave' en 'niemand komt tot den Vader, dan door Mij' ... is gewoon echt niet 2019.

Zo raak je wel gauw ontmoedigd. Ik hoop voor jou dat je het anders zult ervaren. Wat ik je nog wel mee wil geven, wat ook voor mij een troost is, als het Gods werk is staat Hij er Zelf voor in hoor, want 'Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen'. Nooit, niemand. Omdat Hij het Zelf beloofd heeft. Aanhouden hoor!


Niet te negatief hoor. Juist wanneer er twijfel is (en die is er bij bijna iedereen denk ik wel eens) is de tekst die je noemt prachtig, rijk, bemoedigend. Toen wij dood waren door de zonde heeft Hij ons levend gemaakt. Door het geloof, door Gods gave, zijn we zalig geworden. In tijden van twijfel (is het wel echt voor mij, ik ben zo’n zondaar) wijst dat juist van jezelf af naar Jezus Christus. Kijk niet naar jezelf maar zie op Hem! Jij kan en hoeft het niet te verdienen. (Dat steeds meer ontdekken is wat anders dan dat je het maar even moet geloven en er geen ruimte voor twijfel mag zijn. Bij twijfel mag en moet er op Jezus worden gewezen. Hij moet groter worden in ik kleiner. )
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 387
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Dorpeling » 24 sep 2019 12:44

Marnix schreef:Niet te negatief hoor. Juist wanneer er twijfel is (en die is er bij bijna iedereen denk ik wel eens) is de tekst die je noemt prachtig, rijk, bemoedigend. Toen wij dood waren door de zonde heeft Hij ons levend gemaakt. Door het geloof, door Gods gave, zijn we zalig geworden. In tijden van twijfel (is het wel echt voor mij, ik ben zo’n zondaar) wijst dat juist van jezelf af naar Jezus Christus. Kijk niet naar jezelf maar zie op Hem! Jij kan en hoeft het niet te verdienen. (Dat steeds meer ontdekken is wat anders dan dat je het maar even moet geloven en er geen ruimte voor twijfel mag zijn. Bij twijfel mag en moet er op Jezus worden gewezen. Hij moet groter worden in ik kleiner. )


Dank, Marnix!
Omdat Hij het uitgeroepen heeft: 'Het is volbracht!' , is bij en door Hem alleen alles te krijgen wat wij niet hebben.
Geloven is toch niet anders dan kennen, toestemmen en vertrouwen. En juist dat vertrouwen is voor mij, hoe beschamend ook, zo vaak een wantrouwen en twijfelen. Omdat ik dan naar mezelf kijk. Dus ik ben het volledig met je eens dat je op Hem moet zien. Het is niet door de wet, maar door het evangelie. En dat leer je niet in 1 dag, en dat moet inderdaad telkens weer. Het blijft een worstelen en strijd, jezelf achter laten en met Hem een nieuw schepsel te worden. En als dat van onze kant moest komen, was het echt hopeloos. We werken alleen maar tegen. Ik vind het altijd zo'n wonderlijk mooi lied, straks weer kerst : Ere zij God, in mensen een welbehagen.
Onvoorstelbaar toch!
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1435
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Veendam » 24 sep 2019 14:37

Dorpeling schreef: Het is niet door de wet, maar door het evangelie. En dat leer je niet in 1 dag, en dat moet inderdaad telkens weer. Het blijft een worstelen en strijd, jezelf achter laten en met Hem een nieuw schepsel te worden.


Het nieuwe mens worden zelf is wel ineens, daar gaan geen meerdere dagen voor nodig, want als iemand in Christus is, IS hij een nieuwe schepping. (zie 2 Cor. 5:17)

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20029
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Marnix » 24 sep 2019 15:05

Dat kan kloppen, maar daar echt van overtuigd raken is vaak wel een proces.

Dorpeling schreef:Dank, Marnix!
Omdat Hij het uitgeroepen heeft: 'Het is volbracht!' , is bij en door Hem alleen alles te krijgen wat wij niet hebben.
Geloven is toch niet anders dan kennen, toestemmen en vertrouwen. En juist dat vertrouwen is voor mij, hoe beschamend ook, zo vaak een wantrouwen en twijfelen. Omdat ik dan naar mezelf kijk. Dus ik ben het volledig met je eens dat je op Hem moet zien. Het is niet door de wet, maar door het evangelie. En dat leer je niet in 1 dag, en dat moet inderdaad telkens weer. Het blijft een worstelen en strijd, jezelf achter laten en met Hem een nieuw schepsel te worden. En als dat van onze kant moest komen, was het echt hopeloos. We werken alleen maar tegen. Ik vind het altijd zo'n wonderlijk mooi lied, straks weer kerst : Ere zij God, in mensen een welbehagen.
Onvoorstelbaar toch!


Absoluut. Ik denk trouwens ook dat je opvoeding, met waar je bent opgegroeid, meespeelt in in hoeverre je dat kan geloven. Hoe meer nadruk er ligt op de slechtheid van de mens en dat velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren, hoe moeilijker mensen het vaak ook vinden om te accepteren dat Jezus ook voor hen gestorven is.

Ik reageerde even omdat je liet doorschemeren dat er hier geen ruimte zou mogen zijn voor twijfel maar als mensen bij twijfel wijzen op Jezus Christus, op Hem zien en niet naar je eigen presteren, is dat doorgaans niet omdat je niet mag twijfelen maar omdat er maar 1 manier is om van je zonden en dus ook van je twijfel af te komen: en dat is naar Jezus Christus gaan, zien op wat Hij deed en dat dat genoeg is om de grootste zondaar te redden. Hij heeft je tekortkomingen op zich genomen en komt zo ook ons ongeloof te hulp. Dat gaan geloven kan wel een proces zijn en een strijd, daarin heb je helemaal gelijk. En als mensen zeggen dat je het maar gewoon moet geloven en je die aanvechtingen dan nooit meer krijgt gaan ze inderdaad te kort door de bocht.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3645
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Johan100 » 25 sep 2019 17:36

Marnix schreef:

Absoluut. Ik denk trouwens ook dat je opvoeding, met waar je bent opgegroeid, meespeelt in in hoeverre je dat kan geloven. Hoe meer nadruk er ligt op de slechtheid van de mens en dat velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren, hoe moeilijker mensen het vaak ook vinden om te accepteren dat Jezus ook voor hen gestorven is.

Een mens moet eerst aan zichzelf ontdekt worden om afgekapt te worden van de oude Adam en overgezet te worden in de tweede Adam. Het gaat niet om de tijdsduur. God kan dit in 1 seconde doen geloof ik (bij Paulus duurde het 3 dagen), maar alleen als het Gods werk is houdt het eeuwig stand. Ben je het daarmee eens?

Romeinen 8:30
En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Alleen die met Christus gekruisigd zijn en gestorven zijn zijn gerechtvaardigd van de zonde. zie Romeinen 6(:6,7)

Paulus beschrijft het wonderlijke gebeuren in hem zo dat de zonde in hem weder weder levend werd toen het gebod kwam, maar dat hij stierf aan zichzelf en dus ook aan alle verwachting om gerechtvaardigd te worden op grond van iets in hemzelf. Romeinen 7(:7-12)
Hij stierf aan de wet en vond het leven buiten zichzelf, in Christus. zie bijvoorbeeld ook Galaten 2:16-21.Dan kom je op de smalle weg.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 387
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Dorpeling » 25 sep 2019 19:51

Marnix schreef:Absoluut. Ik denk trouwens ook dat je opvoeding, met waar je bent opgegroeid, meespeelt in in hoeverre je dat kan geloven. Hoe meer nadruk er ligt op de slechtheid van de mens en dat velen geroepen zijn en weinigen uitverkoren, hoe moeilijker mensen het vaak ook vinden om te accepteren dat Jezus ook voor hen gestorven is.

Ik reageerde even omdat je liet doorschemeren dat er hier geen ruimte zou mogen zijn voor twijfel maar als mensen bij twijfel wijzen op Jezus Christus, op Hem zien en niet naar je eigen presteren, is dat doorgaans niet omdat je niet mag twijfelen maar omdat er maar 1 manier is om van je zonden en dus ook van je twijfel af te komen: en dat is naar Jezus Christus gaan, zien op wat Hij deed en dat dat genoeg is om de grootste zondaar te redden. Hij heeft je tekortkomingen op zich genomen en komt zo ook ons ongeloof te hulp. Dat gaan geloven kan wel een proces zijn en een strijd, daarin heb je helemaal gelijk. En als mensen zeggen dat je het maar gewoon moet geloven en je die aanvechtingen dan nooit meer krijgt gaan ze inderdaad te kort door de bocht.


Waar, zeker speelt opvoeding, kerk en prediking en al die dingen daarin mee. Maar als ik mocht kiezen tussen God 'zomaar even' aannemen als je Verlosser, alleen maar op grond van een tekst die je op jezelf toepast (terecht of niet) en dat het nu 'geregeld' is omdat je Hem toch aangenomen hebt, en geloofd hebt wat er staat en het daarom ook voor jou is; en tussen het horen van een meer behoudender woord, dat zegt jezelf nauw, ja zeer nauw te onderzoeken omdat Hij Zijn volk zal zalig maken van hun zonden, dat het er opaan komt bij dat volk van Hem te horen en ook niet te kunnen rusten voor je dat zeker mag weten, dan koos ik toch voor dat 2e omdat het veel te gevaarlijk is om het 'zomaar' te wagen op een tekst of gevoel en daaruit op te maken dat je Gods kind bent, want je kunt het nooit over doen. Dat kan me zo beklemmen, want het moet maar je kunt het niet. En het loslaten, alles in Zijn handen te geven, dat kun en doe je vanuit jezelf echt niet. Niet om het daarop te schuiven, zo van 'God moet het doen, dus wacht ik daar maar op', maar omdat het zo belééfd wordt. En als dat dan mijn leven lang moet duren, het zij zo. Ik kan niet anders en wil niet meer anders. En wat is nu een leven op de hele, lange eeuwigheid?
Zonder God kunnen wij ECHT niets doen, dan voel je aan de lijve wat het is om dood te zijn in zonden en misdaden, en zonder Hem is nooit meer geen leven te verwachten. Als Hij niet trekt, zullen wij nooit gaan lopen. En als Hij niet omgezien had naar verloren mensen, hoefden wij geen hoop of verwachting te koesteren. Maar juist omdat Hij macht heeft om de grootste der zondaren ook zalig te maken, omdat de Heere God is, tegengestaan en versmaad, in onbegrijpelijke goedheid nog naar zondaren buigt. Dáárom alleen blijft mijn hoop en verwachting op Hem staan. Omdat toch nooit niemand tevergeefs op de Heere gewacht heeft. Omdat het beloofd is door Degene die niet liegen kan, en omdat het om Zijn grote Naam alleen gaat.

En dan kun je het niet goed verdragen dat dat zo weggezet wordt als ongeloof, niet genoeg willen, Gods werk niet kan zijn of wat dan ook maar, dan kan je dat wel ontmoedigen, en pijn doen ook. Omdat je weet en voelt dat het écht zo in je is, je er niets mooiers of anders van kunt maken en doorleeft hoe moeilijk het kan zijn, hoe sterk de strijd kan zijn, hoe een grote zondaar je bent en blijft en hoe sterk de tegenstander ook is.
Dáár doelde ik meer op in de opmerking over het niet 'mogen' twijfelen.
Alsof geen twijfel, geen strijd hebben en het altijd maar zeker te weten wél een teken is van een echt waar, zaligmakend geloof.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2976
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor benefietdiner » 25 sep 2019 20:50

Johan100 schreef:Een mens moet eerst aan zichzelf ontdekt worden om afgekapt te worden van de oude Adam en overgezet te worden in de tweede Adam. Het gaat niet om de tijdsduur. God kan dit in 1 seconde doen geloof ik (bij Paulus duurde het 3 dagen), maar alleen als het Gods werk is houdt het eeuwig stand. Ben je het daarmee eens?

Romeinen 8:30
En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

Alleen die met Christus gekruisigd zijn en gestorven zijn zijn gerechtvaardigd van de zonde. zie Romeinen 6(:6,7)

Paulus beschrijft het wonderlijke gebeuren in hem zo dat de zonde in hem weder weder levend werd toen het gebod kwam, maar dat hij stierf aan zichzelf en dus ook aan alle verwachting om gerechtvaardigd te worden op grond van iets in hemzelf. Romeinen 7(:7-12)
Hij stierf aan de wet en vond het leven buiten zichzelf, in Christus. zie bijvoorbeeld ook Galaten 2:16-21.Dan kom je op de smalle weg.
Ik vind deze stelling wel erg eenzijdig met de uit zijn verband gerukte tekst uit Romeinen 8:30 Je mag best wel wat ruimer interpreteren, een medaille (mens) heeft altijd twee kanten. Als je de ene kant benoemd als zijnde dat alles Gods werkt heb je daar gelijk in maar vergeet je tegelijk de ander kant namelijk dat een mens ook mee werkt. Wij zijn geen robotten maar geschapen met een wil om keuzen te maken het zij ten goede of ten kwaden. Je mag geen uitverkiezing voorop stellen maar achteraf zien we wel dat het Godswerk is.

De tollenaar achter in de tempel staat tegenover de farizeeër in de gelijkenis die Jezus uitsprak uit Lukas 18. De tollenaar ging met zijn zonden naar Jezus en werd gered. Ik wil hier maar zeggen dat een mens niet stil blijft zitten wat jij toch wel suggereert om bedekt de uitverkiezing voorop te stellen. Of heb ik het mis.
Wat ons treffe vóór of tegen, volgen wij het pad der deugd. Zo gaan wij langs schoonewegen, Naar het oord der eeuwige vreugd’

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4154
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor naamloos » 26 sep 2019 10:56

Dorpeling schreef:Maar als ik mocht kiezen tussen God 'zomaar even' aannemen als je Verlosser, alleen maar op grond van een tekst die je op jezelf toepast (terecht of niet) en dat het nu 'geregeld' is omdat je Hem toch aangenomen hebt, en geloofd hebt wat er staat en het daarom ook voor jou is; en tussen het horen van een meer behoudender woord, dat zegt jezelf nauw, ja zeer nauw te onderzoeken omdat Hij Zijn volk zal zalig maken van hun zonden, dat het er opaan komt bij dat volk van Hem te horen en ook niet te kunnen rusten voor je dat zeker mag weten, dan koos ik toch voor dat 2e omdat het veel te gevaarlijk is om het 'zomaar' te wagen op een tekst of gevoel en daaruit op te maken dat je Gods kind bent, want je kunt het nooit over doen.

Je hoeft Jezus niet aan te nemen op grond van 1 tekst, ik kan er legio vinden.
Het hele N.T. is doortrokken met de boodschap in Jezus te geloven en Hem aan te nemen en te volgen.
Als ik mocht kiezen, Hem op zijn woord te geloven dat je door het geloof Zijn kind bent zie o.a. "ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren," of de zekerheid dat je Gods kind bent (mede) te halen door zelfonderzoek uit je eigen bevindingen, dan ga ik absoluut voor het eerste.
Buiten dat Hij daar naar mijn mening meer door geëerd wordt dan door te zeggen dat het gevaarlijk is Hem op zijn woord te geloven (je eert iemand niet door zijn woorden in twijfel te trekken, daarmee zeg je in feite dat hij onbetrouwbaar is), is het nog Bijbels ook: ​"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."
Het wagen op Zijn woord is wat anders dan het op je gevoel (waar je in deze laatste zin opeens mee komt) te wagen.
Gevoel spreekt juist mee als je als grond niet genoeg hebt aan Zijn woord, maar eigen bevindingen/belevingen mee laat wegen.
Inderdaad, je kunt het nooit overdoen. Ook niet als je het aan je voorbij laat gaan. Dan kun je het er maar beter op wagen, toch?

Schuif ik dan het zelfonderzoek aan de kant?
Ja voor wat betreft de wedergeboorte door het geloof. Nee voor wat betreft de vruchten van de levenspraktijk van gelovigen.
De brief van Paulus waar je uit citeert is gericht '' aan de ​gemeente​ Gods, die te ​Korinte​ is, met al de ​heiligen​ in geheel Achaje"
Tegen hen zegt hij: "Welnu, toen ik de tweede keer bij u was, heb ik al tegen degenen die maar bleven zondigen gezegd dat ik u niet zou sparen wanneer ik weer zou komen. Ik heb dat ook tegen alle anderen gezegd en zeg het u op dit moment, nu ik nog niet bij u ben, opnieuw....
Om dan uit te komen tot ''Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus ​Christus​ in u is?"
Dorpeling schreef: Dat kan me zo beklemmen, want het moet maar je kunt het niet. En het loslaten, alles in Zijn handen te geven, dat kun en doe je vanuit jezelf echt niet. Niet om het daarop te schuiven, zo van 'God moet het doen, dus wacht ik daar maar op', maar omdat het zo belééfd wordt. En als dat dan mijn leven lang moet duren, het zij zo. Ik kan niet anders en wil niet meer anders. En wat is nu een leven op de hele, lange eeuwigheid?

Zo beleefde mijn oma het ook. Niet omdat het zo in de Bijbel staat, maar omdat het zo gepreekt werd.
Ja, dat heeft ook haar hele leven geduurd. En toen ze stierf kon ze nog niet zeggen dat God het uituindelijk gedaan had.
Dorpeling schreef:Zonder God kunnen wij ECHT niets doen, dan voel je aan de lijve wat het is om dood te zijn in zonden en misdaden, en zonder Hem is nooit meer geen leven te verwachten. Als Hij niet trekt, zullen wij nooit gaan lopen. En als Hij niet omgezien had naar verloren mensen, hoefden wij geen hoop of verwachting te koesteren. Maar juist omdat Hij macht heeft om de grootste der zondaren ook zalig te maken, omdat de Heere God is, tegengestaan en versmaad, in onbegrijpelijke goedheid nog naar zondaren buigt. Dáárom alleen blijft mijn hoop en verwachting op Hem staan. Omdat toch nooit niemand tevergeefs op de Heere gewacht heeft. Omdat het beloofd is door Degene die niet liegen kan, en omdat het om Zijn grote Naam alleen gaat.

Hij trekt op veel manieren, vooral door Zijn Woord. Maar wie onze prediking geloofd "Toch hebben slechts weinigen aan het ​evangelie​ gehoor gegeven, want ​Jesaja​ vraagt: ‘Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd?’ Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van ​Christus."
Dorpeling schreef:En dan kun je het niet goed verdragen dat dat zo weggezet wordt als ongeloof, niet genoeg willen, Gods werk niet kan zijn of wat dan ook maar, dan kan je dat wel ontmoedigen, en pijn doen ook. Omdat je weet en voelt dat het écht zo in je is, je er niets mooiers of anders van kunt maken en doorleeft hoe moeilijk het kan zijn, hoe sterk de strijd kan zijn, hoe een grote zondaar je bent en blijft en hoe sterk de tegenstander ook is.
Dáár doelde ik meer op in de opmerking over het niet 'mogen' twijfelen.

Dat heb ik nou andersom. Ik kan niet zo goed verdragen als er denigrerend gezegd wordt @Dorpeling: ''Want Hem aannemen moet je gewoon doen hoor! En geloven doe je ook gewoon even.
En de teksten die spreken over het 'toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), (...) door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave' en 'niemand komt tot den Vader, dan door Mij' ... is gewoon echt niet 2019.
En dit: @Dorpeling: "God 'zomaar even' aannemen als je Verlosser, alleen maar op grond van een tekst die je op jezelf toepast (terecht of niet) en dat het nu 'geregeld' is omdat je Hem toch aangenomen hebt, en geloofd hebt wat er staat en het daarom ook voor jou is;"

Alsof je geloof niet echt kan zijn als je dingen anders beleefd, mede doordat je met een ander soort accent in de prediking bent opgevoed.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 814
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Jesaja40 » 26 sep 2019 11:08

Johan100 merkt op:

Een mens moet eerst aan zichzelf ontdekt worden om afgekapt te worden van de oude Adam en overgezet te worden in de tweede Adam. Het gaat niet om de tijdsduur. God kan dit in 1 seconde doen geloof ik (bij Paulus duurde het 3 dagen), maar alleen als het Gods werk is houdt het eeuwig stand. Ben je het daarmee eens?


Ik wil daar graag een voetnoot aan toevoegen:

Persoonlijk vind ik dat een te krappe interpretatie. Hiermee doet u naar mijn oordeel onrecht aan Paulus door te stellen dat het bij hem 3 dagen duurde. Natuurlijk bedoelt u het niet zo, maar toch proef ik in deze reactie dat Paulus "een minder gelovige was". Zijn wijze lessen van de zeer geachte Gamliël dan van minder waarde? Die wijze lessen, die Paulus ontving gaven hem een zeer diep inzicht in de schriften aangaande de Messias Yeshua. Zijn brieven en instructies ademen gewoon de Thora en de stringente leefregels. Zonder die opgedane kennis bij Gamliël had hij niet zo krachtig en overtuigend kunnen evangeliseren.

Overal waar Paulus naar toe gaat maakt hij zich kenbaar en staat de deur van de synagoge wijd open. Een hooggeleerde leerling van Gamliël dient zich aan. Daar kunnen zij wat van leren. En Paulus gebruikt dat ook, doch niet als een list. Met die diepe kennis bereikt hij menig Hebreeuws hart waaruit voortvloeit: de Messias is verschenen en het heil heeft plaats gevonden. Met zijn kennis komt ook een stukje koppigheid naar boven bij de Joodse synagoge. Wie van buitenaf binnenkomt met meer kennis wordt al snel als een betweter neergezet. Ook daar zit bij de leiders van de synagoge een stukje ijdelheid in plaats van openheid en dankbaarheid van de vervulling van de profetieën. Paulus heeft de volle rechten om strenger op te treden naar zijn volksgenoten vanwege zijn leergezag.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 20029
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor Marnix » 26 sep 2019 16:31

Johan100 schreef:Een mens moet eerst aan zichzelf ontdekt worden om afgekapt te worden van de oude Adam en overgezet te worden in de tweede Adam. Het gaat niet om de tijdsduur. God kan dit in 1 seconde doen geloof ik (bij Paulus duurde het 3 dagen), maar alleen als het Gods werk is houdt het eeuwig stand. Ben je het daarmee eens?


Ja.

Je moet alleen wel uitkijken daarmee. Want wat je snel ziet is dat als mensen geloven en een terugval in geloof hebben, bepaalde twijfels en aanvechtingen hebben, ze vervolgens zeggen: Misschien was het dan Gods werk niet. Of ze denken dat ze niet goed genoeg zijn want ze doen verkeerde dingen, maken verkeerde keuzes en twijfelen. Geloof is een gave van God en tegelijkertijd worden we ook opgeroepen om te geloven, juist als we aanvechtingen hebben. Om daarmee naar Jezus Christus te gaan en weer genade te mogen vinden.

Het (klassieke) doopformulier zegt:

En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

Het (klassieke) avondmaalsformulier zegt:

Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig Avondmaal gaan mocht, dan die zonder enige zonde is.Want wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij onszelf volkomen en rechtvaardig achten, maar integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom, al vinden wij in onszelf nog vele gebreken en geen volkomen geloof, nochtans mogen wij verzekerd zijn, dat God ons in genade wil aannemen en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig wil maken.

Hebreeen 4 zegt:

Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.


De oproep is telkens: Bij twijfel, bij verzoeking: Ga naar Jezus Christus. Kijk niet of jij wel genoeg is maar dat wat Hij deed genoeg is. Geloof je dat?
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2976
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Een ruime interpretatie

Berichtdoor benefietdiner » 26 sep 2019 18:17

Marnix schreef:Ja.

Je moet alleen wel uitkijken daarmee. Want wat je snel ziet is dat als mensen geloven en een terugval in geloof hebben, bepaalde twijfels en aanvechtingen hebben, ze vervolgens zeggen: Misschien was het dan Gods werk niet. Of ze denken dat ze niet goed genoeg zijn want ze doen verkeerde dingen, maken verkeerde keuzes en twijfelen. Geloof is een gave van God en tegelijkertijd worden we ook opgeroepen om te geloven, juist als we aanvechtingen hebben. Om daarmee naar Jezus Christus te gaan en weer genade te mogen vinden.

Het (klassieke) doopformulier zegt:

En wanneer wij soms uit zwakheid in zonden vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen, en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.

Het (klassieke) avondmaalsformulier zegt:

Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig Avondmaal gaan mocht, dan die zonder enige zonde is.Want wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij onszelf volkomen en rechtvaardig achten, maar integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom, al vinden wij in onszelf nog vele gebreken en geen volkomen geloof, nochtans mogen wij verzekerd zijn, dat God ons in genade wil aannemen en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig wil maken.

Hebreeen 4 zegt:

Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.


De oproep is telkens: Bij twijfel, bij verzoeking: Ga naar Jezus Christus. Kijk niet of jij wel genoeg is maar dat wat Hij deed genoeg is. Geloof je dat?
dat is een goed evenwichtig antwoord :jaknikken:
Wat ons treffe vóór of tegen, volgen wij het pad der deugd. Zo gaan wij langs schoonewegen, Naar het oord der eeuwige vreugd’


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten