Het boek Openbaring

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 02 sep 2019 21:53

Veendam:
Staat vers 11 er niet bij jou in dan in Exodus 33 ?


Het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed is heel wat anders dan Zijn aangezicht zien. Jij grijpt vooruit op wat nog toekomstig is . Paulus zegt dat wij hier als in een spiegel in een duistere reden zien ( ! kor.13 :12 en dat het volmaakte er nog niet is.

Weet je wat buitengewoon is : Dat jij als zijnde Johannes in het Heilige der Heilige zou staan en dat je een stem van achteren hoort en je om gaat draaien en BUITEN het Heilige der Heilige de 7 gemeenten ziet van Openbaringen terwijl de deur helemaal open staat van het Heilige der Heiligen en er helemaal geen belemmering meer is om in te gaan en daar te blijven bij God.


Dat is een vergelijking die nergens op slaat! Wij hebben door het bloed van Jezus wel vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom, maar dat is door geloof en gebed, maar dat is wat anders dan door aanschouwen. zie ook 1 Joh.1:2 :
Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Maar helaas nog steeds geen antwoord op deze vraag: Maar de kern van de vraag is nog steeds niet beantwoord: Waarom zou er een beklemming op het boek Openbaringen moeten zitten van angst ?


Wie zou niet vrezen voor deze ontzettende oordelen Gods, en zeker als hij weet dat dit nabij en voor de deur is? Maar daar is geen reden voor als dit in en ver verleden al gebeurd is
Juist daarom moesten wij de belofte dat Jezus ons voor die tijd weg en tot Zich zal nemen zo kostelijk achten en als een schat in ons hart bewaren
1 Thess.1;10 en 5:9.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 02 sep 2019 21:55

gewist

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1434
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 03 sep 2019 03:26

ereunao schreef:Wie zou niet vrezen voor deze ontzettende oordelen Gods, en zeker als hij weet dat dit nabij en voor de deur is?
Juist daarom moesten wij de belofte dat Jezus ons voor die tijd weg en tot Zich zal nemen zo kostelijk achten en als een schat in ons hart bewaren
1 Thess.1;10 en 5:9.


Ik vrees niet voor welk oordeel dan ook !!
Verzoend met God is verzoend met Goden aangeziend Jezus mij Zijn vriend noemt omdat ik doe wat Hij zegt heb ik niet alleen Jezus gezien maar in Christus heb ik ook het aangezicht van de Vader gezien.

Ik ben in Christus.
Jezus en de Vader zijn 1 !
De Vader en ik zijn 1 !

Ik bidt niet dat de Vader jullie weg zal nemen uit deze wereld !
Volmaakte liefde sluit angst voor het oordeel uit.

God wil geen Evangelie van angst, maar Hij wil juist door Zijn volmaakte liefde te geven aan de mens dat de mens Hem liefheeft boven alles om wie Hij is. Dat is het Evangelie dat je nergens bang voor hoeft te zijn omdat God zo veel van ieder mens houdt. Het is alleen net wat je met dat aanbod doet.
Jij wilt de mensen graag bang houden dus omdat je denkt dat ze anders de kerk zullen uitlopen.

De mens is bedoeld om in vrijheid te leven en God dankbaar te zijn voor die vrijheid en niet om in hokjes te leven met beperkingen van regels uit angst voor straf.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 03 sep 2019 11:11

Veendam:
Ik vrees niet voor welk oordeel dan ook!


De genade leert ons God te dienen met eerbied en godvruchticghheid onmdat Hij een vertererend viuur is ( Hebr.12:28.29.) Maar ik krijg sterk de indruk dat jij je verbeeldt dat je door je geloof Zjns gelijke geworden bent!
Maar dit is off-topic, ik ga dus liever verder met Apoc.14

Ook is de strafmaat van God rechtvaardig, er zijn graden in de straf. Zoals er staat in Luk.12:47,48.
Paulus: ‘Wij danwetende de schrik de4s Heeren bewegen de mensen tot het geloof”(2 Kor 5:11) U begrijpt het.
Ik ben zo dankbaar dat ik nu ook mag zeggen rn elke zindag:’We leven nog i9n de tijd van de genade. ‘Kom tot Mij en Ik zal u rust geven’. Hij belooft rust te geven aan allen die tot hem komen.
12-13.
Het geloof in de Here Jezus en Zijn gebhoden bewaren. De volgelingen van het Lam mogen rusten bij de Heere, ook als ze sterven. Gelooft u in de Heere Jezus dan bent u veilig. Heeft u n.l. Zijn geboden lief? Bewaart u ze? Dan kan u niets overkomen,dan bent u veilig bij Hem.
De boodschp van de engelen in de kerstnacht ging vis verder- het verzoenend bloed.Hier gaat het om de Scfhepper. Daar kunnen de engelen wel van getuigen.
De prediling van de 144.000 heeft ook vrucht gehad in de grote schare die ingaan in H.7.
Nu nog het laatste deel van Openb.14 de verzen 14-20. De koren en de druivenoogst, tarwe en wijn. Over ge tarweoogst sprak de Heere Jezus ook Matt.13, de zaaier ging uit om te zaaien. Het kaf wordt verzameld voor het vuur. In 14,15, 16 is het de Heere Jezus dieb zelf de scheiding aanbrengt, bij de wijnoogst zijn het de engelen die de druiven afsnijden. Na de graan en de wijnoogst wordt het Loofhuttenfeest gevierd in Israël- een beeld van het vrederijk dat komen gaat. De wederkomst geeft zegen voor de gelovigen en oordeel voor de ongelovigen.
Johannes zag een witte wolk, de feitelijke wederkomst, ook als wagen. Zoals Hij wegging komt hij terug. Johannes was ver5 in de 90 eenzaam op Padmos. Dan ziet hij daar opeens zijn geliefde Jezus, 60 jaar geleden voor het laatst gezien.Nu ziet hij hem verheerlijkt, als Rechter, een gouden kroon op Zijn hoofd.
Zend uw sikkel en maai. De oogst van de aarde is rijp gewordenj. Rijp- dar stat ‘overrijp’(hèxèratè,’verdroogd) in het grieks.daar zit iets in van Gods geduld. Pas als het aan het verdrogen is. Het gaat om de Heere van de oogst, in vs 15 over het werk en de tijd.Als het koren rijp is, als de maat vol is, zou je kunnen zeggen.ZSolang we leven is het genadetijd, als we sterven of als de Heere Jezus terugkomt is het oogsttijd geworden.
17-20 de wijnoogst. Het altaarn spreektnvan de verzoening, maar alleen voor die het nodig hebben gekregen in hun leven, na afgewezen verzoening spreekt hetb slechts van oordeel.
In vs 18 wordt het met de hand afgesneden en met de voet worden de trosen getreden. De wijn is het beeld van het bloed van de mensen.
Gods gramschap.In het Avondmaalsformulier-de Heere Jezus heeft de toorn van God gedragen voor al Zijn gelovigen. Buiten de stad dwz buiten Jeruzalem. Bloed tot aan de tomen der paarden, anderhalve meter hoog, 3000 km.van Dan tot Berseba.De hele lengte van het land, zover reikt het oordeel. Een bloedrivier, Als onze stroom van ongerechtigheid niet gedelgd wordt eindigt hij in deze stroom, zonder zoenbloed eindigt in een bloedbad. Psalm 90 ‘Wie kent de sterkte van uw toorn’, zegt Mozes. Wie de Zoon heeft heeft het leven. Als u onder dat bloed van de Heere Jezus leeft, er is er een die u redt van die toekomende toorn. Het Lam dat op het altaar verteerd is. Wees gewaarschuwd want het kan te laat worden.
Jesja 63;3: ‘Ik heb de pers alleen getreden’wordt wel een met de verzoening in verband gebracht maar het gaat daar over deze toorn. ( Zie ook de rest van dit hoofdstuk.)

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1434
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 03 sep 2019 12:01

ereunao schreef:De genade leert ons God te dienen met eerbied en godvruchticghheid onmdat Hij een vertererend viuur is ( Hebr.12:28.29.) Maar ik krijg sterk de indruk dat jij je verbeeldt dat je door je geloof Zjns gelijke geworden bent!
Maar dit is off-topic, ik ga dus liever verder met Apoc.14


Ik ben in Christus en dat betekend dus ook dat ik met Hem gezeten ben aan de rechterhand van God.
Jezus zegt dat Hij is gekomen om allen 1 te maken IN HEM en Hij is 1 met de Vader dus ik zeg gewoon wat Jezus zegt: De Vader en ik zijn 1.
Ik ben dus niet een arme zondaar die in de zondeschuld ligt.

Ontzag hebben voor God is wat anders dan bang zijn voor God, maar je kunt nu wel doen als een struisvogel en gewoon negeren wat er gezegt is en door willen gaan, maar je geeft nog steeds niet antwoord op de werelijke vraag die gesteld is.

Maar de kern van de vraag is nog steeds niet beantwoord: Waarom zou er een beklemming op het boek Openbaringen moeten zitten van angst ?

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 03 sep 2019 16:37

Veendam:
Maar de kern van de vraag is nog steeds niet beantwoord: Waarom zou er een beklemming op het boek Openbaringen moeten zitten van angst ?


Dat heb ik al gezegd:
Ps. 90:2 : Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt?
12 Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Ik weet heus wel dat er een groot verschil is tussen slaafse vrees en kinderlijke vrees. Maar ook dat Gods oordelen een diepe afgrond zijn en beginnen bij het huis Gods. En Gods volk deelt in de nationale oordelen die God over het land brengt. Hoeveel van Gods kinderen zijn er in de oorlog niet omgekomen van de honger en onder bombardementen en in de watersnoosd van ’53 ? Houdt toch op met God te tergen door Hem uit te dagen!

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1434
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 03 sep 2019 18:37

ereunao schreef:Dat heb ik al gezegd:
Ps. 90:2 : Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid, naardat Gij te vrezen zijt?
12 Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
Ik weet heus wel dat er een groot verschil is tussen slaafse vrees en kinderlijke vrees. Maar ook dat Gods oordelen een diepe afgrond zijn en beginnen bij het huis Gods. En Gods volk deelt in de nationale oordelen die God over het land brengt. Hoeveel van Gods kinderen zijn er in de oorlog niet omgekomen van de honger en onder bombardementen en in de watersnoosd van ’53 ? Houdt toch op met God te tergen door Hem uit te dagen!


Nee dat heb je NIET gezegt. God is te vrezen betekent dat je ONTZAG moet hebben voor God en niet dat je bang voor Hem moet zijn.
Maar waarom zouden Zijn kinderen angst moeten hebben voor God. Nergens staat dat God oordelen over Zijn Kinderen heen gooit en God geeft ook geen nationale oordelen en brengt die dus ook niet over een land heen, want Gods oordelen hebben al plaatsgevonden en zijn allemaal op Jezus gekomen. En ik terg God niet en ik daag God niet uit, maar jij gooit eigenschappen naar God toe waar God een hekel aan heeft.
Wijs mij gewoon 3 schriftplaatsen aan waar staat dat God Zijn Kinderen straft nadat Jezus is opgestaan !
Ik kan gewoon door de open deur heen met vrijmoedigheid voor Zijn troon komen en daar blijven zolang ik wil.
Waarom zou ik dan moeten vrezen ? Dat er oordeel over mij zou komen ?
Is het offer van Jezus dan ineens niet meer goed genoeg ?
Jij zegt dat Gods kinderen niet met vrijmoedigheid binnen kunnen gaan en voor Gods troon kunnen komen omdat je wil dat ze bang blijven, dat is pas een klap in het aangezicht van God, de barmhartige en genadige, geduldig en groot van genade en waarheid en trouw.

Openbaringen: Zalig is hij die voorleest uit het boek en zalig zij een ieder die de woorden van dit boek hoort,

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 10 sep 2019 13:08

Om alle reden om mij te verwijten dat ik deze topic gekaapt heb af te snijden heb ik iedereen ruim de tijd gegeven voor vragen te stelleen of commentaar te leveren. Nu er verder niemand is die hier gebruik van gemaakt heeft ga ik dus nu verder met hst. 15:

Openbaring 15.
1-4. De engelen aan de glazen zee
5-8 de engelen van de gouden schalen.
Eigenlijk is dit een inleiding op hst.16.We moeten altijd weer onderscheid maken tussen wat in de hemel en wat op de aarde gebeurt.In Openb.19 hebbenn we de wederkomst, daarvoor zijn de 3x 7 oordelen.De 7 zegels, de 7 bazuinen en de 7 schalen,daar zijn we nu bijna. Brakel zegt: ‘de zeven zegels gaan over de kerk die leed onder de Romeinse keizers.In 323 had je Constantijn, toen kregn we de zeveb bazuinen. Van de 1260 dagen makt hij 11260 jaren- 1580 ongeveer- de bazuin is de verdrukking onde de R.K K.. De schalen zijn allemaal gebeurd na de Hervorming. We lezen echter niet terug in de geschiedenis, maar het is toekomst-vlak voor de eigelijke wederkomst van de Heere Jezus.
v.1 Net als de plagen wordt het steeds zwaarder,vandaar ‘voleindigd’ Vandaar dat de Heere Jezus ons redt van de toekomende toorn ( 1 Thess.1:10 ), de eeuwige rampzaligheid,ja. Maar het gaat ook over die periode. En Hij verlost door zijn gemeente in de hemel op te nemen.
Zeven plagen.de allerverschrikkelijkste oordelen uit de geschiedenis van deze aarde.Diezelfde wereld wordt binnenkort met die plagen geslagen. Dezelfde wereld die God zo liefgehad heeft dat Hijm zijn enige Zoon gaf. De engelen worden uitgezonden, nu zendt Hij nog zijn boodschappers, zijn knechten uit. Met de boodschapvan redding.Evangelisten , zendelingen, laat u met God verzoenen. Voor dat ze in actie komen, die engelen,zien we in vs 2,3 en 4 een prachtig taferel. De getrouwen worden er door de Heere doorheen geloodst. Een hemelse zang, een liturgie in de hemel Ps.87, de blijde zangers, dat is hier.
Water gestold tot glaas, en vuur of bliksem schichten onder de oppervlakte. Hoe kun je het voorstellen, Johannes zit op het strand van Padmos . Hij ziet aan de oevers een blijde schare, alsof ze erop staan.Dat vuur heeft te maken met de beproeving. In de periode dat het beest bijna almachtig leek , maar zij hebben niet gebogen. Brakel zeg took prachtige dingen. Je ziet hier veel dingen uit Exodus van het volk uit Egypte: Zing de Heere, want Hij is hoog verheven/ Openb.15. “het water van de Rode Zee is als het ware klaar als glas en wordt beschenen door de vuurkolom en gaf het weerschijn alsof het met vuur gemengd was: Het trekken door de Schelfzede was ‘s nachts. De vuurkolom was er dus-niet de wolkkolom. Het licht van vuur scheen op de muren van het water.

Yoshi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Yoshi » 10 sep 2019 13:20

Want na de hervorming vond er geen onderdrukking meer plaats? Lol. Ga een geschiedenisboek lezen ofzo.

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 10 sep 2019 15:12

Ereunao schreef:Om alle reden om mij te verwijten dat ik deze topic gekaapt heb af te snijden heb ik iedereen ruim de tijd gegeven voor vragen te stelleen

Alleen al het feit dat jij jezelf opwerpt als degene die vragen over het laatste Bijbelboek moet beantwoorden toont aan dat jij jezelf ziet als dé goeroe die wel even zal vertellen hoe het precies zit.

Mooi niet! [-(
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

Yoshi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Yoshi » 10 sep 2019 15:30

Origenes schreef:Alleen al het feit dat jij jezelf opwerpt als degene die vragen over het laatste Bijbelboek moet beantwoorden toont aan dat jij jezelf ziet als dé goeroe die wel even zal vertellen hoe het precies zit.

Mooi niet! [-(

Idd. Alsof ook maar iemand van gedachten is veranderd door zijn lezing en dat bij geen commentaar zijn visie geslikt is als zoete koek. Lol.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1434
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 10 sep 2019 17:58

De vragen die ik gesteld heb worden niet eens beantwoord.

Kop in het zand en negeren die mensen, net zoals veel kerken dat doen als mensen serieus vragen stellen over zaken die niet kloppen.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1434
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 10 sep 2019 18:09

Openbaringen 12.

Er werd een teken aan de hemel gezien (door de wijzen uit het Oosten)
Herodes wilde het kind doden.
Het kind werd geboren
Op de 8e dag werd het kind besneden en kreeg de naam Jezus.
Jozef en Maria brachten een offer genoemd in de Schriften, maar dat was niet het offer wat nodig was maar een vervangend offer, omdat ze de kosten niet konden betalen. Jozef en Maria waren dus niet rijk.
De wijzen uit het oosten gingen niet naar de stal maar naar het huis waar het kind en de moeder waren.
Naar schatting was Jezus toen tussen 1 maand en een half jaar oud.
Jozef krijgt DIE NACHT een droom en ze gaan gelijk naar Egypte (het land waar heel veel woestijn is)
Toen Herodes dood was kon Maria met Jezus weer terugkeren uit Egypte. Dat was ongeveer in het jaar 4 AD.
Herodes wilde zeker weten dat het kind wat als Koning was geboren dood gemaakt zou worden dus alle kinderen van mannelijke geslacht doden tot 2 jaar oud.

Ze verbleven daar dus ongeveer 3,5 jaar, 1260 dagen dus gewoon.
En uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen.
Het hele gedeelte van de vrouw en de draak heeft dus niks te maen met nog komende zaken, dit is gewoon vervuld.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 812
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 10 sep 2019 18:43

Veendam brengt in:

Het hele gedeelte van de vrouw en de draak heeft dus niks te maken met nog komende zaken, dit is gewoon vervuld.


Helaas is dit een inlegkunde van u. Dit moet echt nog vervuld worden, anders zou het er ook niet hebben gestaan.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1434
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 10 sep 2019 19:53

Jesaja40 schreef:Helaas is dit een inlegkunde van u. Dit moet echt nog vervuld worden, anders zou het er ook niet hebben gestaan.


Dat is jouw mening. Lees gewoon maar wat er staat en merk op dat er al heel veel vervuld is van Openbaringen, maar dat de tempel vernietigd werd en dat de Joden het oordeel over zichzelf hadden uitgeroepen zal je toch ook niet aanstaan. Gelukkig is de tempel van steen gewoon verwoest anders bleven de Joden gewoon de tempeldienst doen en wilden ze helemaal niks weten van Jezus, de Christus.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten