Het boek Openbaring

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 15 jul 2019 19:57

gravo schreef:Ik heb overigens nog een forse rekenfout ontdekt in de sommen van bijwoner, maar ik zeg lekker niet wat dat is!

Toch zeker niet "de 888 verschillende woorden in de Apocalyps"? Lijkt me een hele opgave om dat te gaan natellen. Inclusief het effect op dat aantal vanuit de tekstkritische voetnoten. Ik had er geen zin in...
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 16 jul 2019 08:29

gravo schreef:Je hoopt natuurlijk dat iemand dan bij zinnen komt en zijn fantasie-constructies inwisselt voor een wat volwassener eschatologie

Blijft dan wel de vraag wat een 'volwassener' cq een 'volwassen' eschatologie eigenlijk inhoudt.
OK, de huis-tuin-keuken-eschatologie, zoals die doorgaans functioneert in het gemiddelde christelijke denken, geeft geen directe aanleiding tot ongezonde uitwassen. Het leidt ook niet tot grote teleurstellingen, maar wat stelt het dan wel voor? Kan het zodoende niet evengoed dienst doen als denkmiddel om de boze wereld te ontvluchten? Bij gebrek aan antwoorden n.a.v. de weerbarstige kerkelijke wereld en de wereld buiten de kerk. Het roept de vraag op in hoeverre de zogenoemde 'volwassener eschatologie' de evangelische varianten overstijgt.

De eindtijd als katalysator! Zoals dat precies zo kan functioneren bij evangelische christenen die de opname zien als een welkome mogelijkheid om binnen afzienbare tijd hier weg te kunnen zijn. Al was het alleen maar om de lastige puber-periode van opgroeiende kinderen niet te hoeven meemaken want ook dat 'argument' heb ik wel eens horen noemen.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 16 jul 2019 08:52

gravo:
Ik denk dat we daarna niet zoveel woorden meer nodig hebben om de zoveelste poging om heel stoer, ingewijd en profetisch te doen als mislukt te mogen beschouwen.

Je hoopt natuurlijk dat iemand dan bij zinnen komt en zijn fantasie-constructies inwisselt voor een wat volwassener eschatologie, maar de geschiedenis laat helaas zien dat deze verslaafden steeds weer in herhaling blijven vallen. Ze kunnen niet zonder. De dosis lijkt ook steeds hoger te moeten worden.
Zoals ik al zei, herhaling, dat is het kenmerk bij uitstek van de verslaafde onheilsprofeten.


Ik stem graag toe dat er op dit terrein ook veel goedkope sensatielectuur geschreven wordt. De boeken van Hall Lindsay gingen in de jaren 6o als warme broodjes over de toonbank. Maar als er geen echt geld was zou er ook geen vals geld gedrukt kunnen worden! Luther noemde de duivel de aap van God. Alles moet dus aan de Schrift getoetst worden , maar dat doe jij nu juist niet, je geeft alleen een oordeel over de schrijver zonder op zijn boek in te gaan. Je hebt in al die jaren slechts een keer positief op mijn postings gereageerd. En dat was toen ok schreef:

De Messias is de hemelse Bruidegom van Zijn Gemeente, maar naar Zijn mensheid is Israël niet de bruid, maar de moeder van de Messias. Zie Jes 9:5; Openb.12:5 En juist naar Zijn mensheid is Hij de wettige Erfgenaam van de troon van David zie Luk.1:32,33. En als Hij straks als de Koning komt om Israel te redden en te herstellen dan komt Hij niet om met Zijn volk te trouwen, maar om het te regeren. Maar de positie van de Gemeente is een geheel andere. Want zij wordt dan met Hem geopenbaard in een verheerlijkt in een opstandingslichaam. Fill.3:21; Koll.3:4 en 1 Joh.3:2. En dan zal zij met al de heiligen uit de 1e opstanding met Hem over het rijk regeren . 1 Kor.6:2,3; Tim 2:12;Openb.20:4. Is dat een andere relatie of niet? En nu kom je natuurlijk met Hos 2 en andere teksten waar Israël als vrouw wordt voorgesteld. Maar niet als de vrouw van de Messias, maar als de vrouw van JHWH Die aan de Sinaï een huwelijksverbond met Israël gesloten had en dat trouweloos door het volk verbroken was. Dat is dus beeldspraak met een heel andere lading. Ik hoop dat het zo duidelijk is.

Jij noemde dat toen een heldere posting waar je zeker op terug zou komen. Maar dat is nu al weer meer dan 4 jr geleden, je hebt het nog steeds niet gedaan. Want jij wilt koste wat het kost, de vertrouwde en op de verv-leer gebaseerde Augustiniaanse traditionele verklaring in stand houden. Je hebt kennelijk nooit zwemmenm geleerd, daarom ben je bang dat je verdrinken zal als je in het diepe gegooid wordt! Maar stel je gerust jongen, Met Gods Woord verdrink je nooit, je kunt er wel in verdrinken, maar dat is zaligheid. gr: ereunao

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 794
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 16 jul 2019 10:51

bijwoner citeert:
Net als destijds Abraham van Izak (12,5) afstand deed zodat de Heere God in Izak de belofte, gedaan aan Abraham, kon gaan vervullen (toen pas konden de 430 jaren tot op de Exodus, gaan tellen), moesten nu Jozef en de moeder van Jezus Jezus afstaan omdat Hij moest zijn in de dingen van Zijn Vader om te gaan vervullen al hetgeen van Hem gezegd is
.

Dit soort onzin is te danken aan de zondagsschoolplaatjes die een verknipt beeld geven van de werkelijkheid.
Yitschak is op tijdens de binding op het brandofferaltaar 37 jaar oud.


Voor de jaartellers onder ons: de correctie kunt u terugvinden als u de de Joodse kalender op de 14e nissan raadpleegt. U moet dan zeer veel handelingen verrichten. De uitkomst is verrassend en sluit exact aan met het evangelie. Anderen zullen deze uitkomst direct betwisten en halen die uit andere "betrouwbare" bronnen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 17 jul 2019 12:43

Greijdanus zegt: 1260 is vanaf de hemelvaart tot de wederkomst- dan wordt het 2019 jaar of langer- je fantasie maakt het vaag. God zegt precies 1260 dagen, dan zie ik geen aanleiding om dat anders te verklaren.
Vers 7-12: Michaël de aartsengel, de generaal voerde oorlog tegen de draak Hij is uit de hemel geworpen. De zoon is geboren en weggerukt tot aan de troon. En de satan wordt neergeworpen.
Er zijn 3 hemelen in de Schrift,de lucht, de ‘sky’, de hemel zoals wij hem zien. Dan is er het vaderhuis met de vele woningen, het Paradijs, Hof, tuin. De plaats van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de gelovigen straks. Er is nog een soort tussen hemel. In Efeze 6 spreekt Paulus over de hemelse gewesten, de troonzaal van God. Het zijn maar menselijke beelden,maar het verschil tussen troonzaal en vaderhuis is duidelijk Ambt en autoriteit of een privé-vertrek.
Vanaf de troonzaal regeert God. In Job zien we dat de duivel ook in de troonzaal van God komt Om de broeders aan te klagen vs 10. De satan gaat rond op aarde 1260 dagen duurt dat.
Wanneer klaagt iemand je aan, als je zonden hebt gedaan, je moet dat verliezen tenzij je mag schuilen onder het bloed van het Lam. De satan zal rechtstreeks woeden op de aarde, hij weet dat zijn tijd beperkt is. Hij probeert nog zoveel mogelijk schade aan te richten. De allerverschrikkelijkste misstanden: de wereldleider, het beest en de antichrist Het zout zal weg zijn en de duisternis heerst. Hij weet dat hij weinig tijd heeft, 1260 dagen zegt de Heere- tot op de dag nauwkeurig, 42 maanden is wat dat betreft minder nauwkeurig.
De Jodenhaat zal dan op het hoogste toppunt stijgen.
Je ziet een overeenkomst met de begintijd- en ook de eindtijd -er zijn enkele parallellen met de vlucht van Maria naar Egypte. ‘ Áls een arend heb Ik u gedragen en Ik heb u gevoed in de woestijn’. Tegen het woeden van de satan. De slang wierp water om haar te verzwelgen. De draak vergrimde op de vrouw. Die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben

En hij stond op het strand, hij heeft eerst naar de lucht gekeken . En nu ziet hij uit de zee een beest opkomen.

Nascshrift:Misschien kan jesaja40 dat beverstigen,maar ik heb gehoord dat volgens een oeroude joodse overlevering Sara van schrik dood gebleven is toen ze hoorde dat Abraham Izak ging offeren. Sara is 127 jr geworden, dus moet izak toen idd. 37 jr geweest zijn.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 794
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 17 jul 2019 15:25

ereunao merkt op:

Nascshrift:Misschien kan jesaja40 dat beverstigen,maar ik heb gehoord dat volgens een oeroude joodse overlevering Sara van schrik dood gebleven is toen ze hoorde dat Abraham Izak ging offeren. Sara is 127 jr geworden, dus moet izak toen idd. 37 jr geweest zijn.


De verhouding tussen opa Avraham en oma Sara waren goed. 38 jaar daarvoor hoorde Sara dat zij op haar oude dag nog een zoon zou krijgen die de lijn van haar echtgenoot Avraham voort zal zetten. Zij lachte van vreugde en verwondering om deze gebeurtenis die haar ten deel zal vallen. Yitschak [wat lachten betekend] is hun enigste lieveling. En de Eeuwige toetst opa Avraham of deze bereidt is om zijn zoon af te staan. Deze toets doorstaat Avraham met glans al begrijpt hij de bedoeling van de Eeuwige niet.

Op hoge leeftijd kunnen emoties moeilijk verwerkt worden. Haar twijfels zijn groot en komt haar enige lieveling nog terug. Ook zij twijfelt en die vele dagen van onrust zullen zeker debet zijn geweest aan haar sterven. Persoonlijk denk ik dat zij niet direct sterft. De terugkeer van beiden zal voor haar hart teveel geweest zijn. Ook voor haar was het: ik heb hem uit de dood teruggekregen. Natuurlijk is dit een dieptepunt in haar leven en tegelijkertijd een troost: want nog steeds geldt: de Eeuwige is een G'd van de levenden en niet van de doden.

Het is stil geworden in de tent van opa Avraham en als de rouwperiode voorbij is gaar het leven gewoon door. Opa Avraham hertrouwt en krijgt daar kinderen bij. Yitschak treurt en opa Avraham ziet het. Dan komt er zomaar een bezoeker langs die het een en ander weet te vertellen over de naaste familie in het buitenland. Een ingelast hoofdstuk? Nee, eerder de troost naar de nabestaanden: jullie zijn niet alleen overgebleven. Uit die nabestaanden had de Eeuwige Rivka op het oog. Zij zal de vrouw worden van Yitschak. Niet de mens, maar de Eeuwige schrijft en bepaald de geschiedenis.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 17 jul 2019 19:56

jesaja40 Bedankt voor deze je reactie, al met al is het dus waarschijnlijk dat Sarah in hetzelfde jaar gestorven is en Izak 3jr later met Rebekka getrouwd is, toen was hij dus 40jr. ( Gen.25:20 ) shalom: ereunao

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 17 jul 2019 21:21

Ik begrijp iets niet. Zodra ik binnen het kader van een discussie een citaat geef uit een Apokrief geschrift dan vliegen de banvloeken van Ereunao om mijn oren maar als forumlid Jesaja40 een verhaal vertelt, dat overigens niet in de bijbel staat, over de samenhang van de dood van Sara met het offer van Izak, dan slijmt hij er op los alsof het een lieve lust is.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

zilvermeeuw
Verkenner
Verkenner
Berichten: 9
Lid geworden op: 17 jun 2015 12:24

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor zilvermeeuw » 17 jul 2019 21:27

Origenes schreef:Ik begrijp iets niet. Zodra ik binnen het kader van een discussie een citaat geef uit een Apokrief geschrift dan vliegen de banvloeken van Ereunao om mijn oren maar als forumlid Jesaja40 een verhaal vertelt, dat overigens niet in de bijbel staat, over de samenhang van de dood van Sara met het offer van Izak, dan slijmt hij er op los alsof het een lieve lust is.


Helemaal met u eens.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 18 jul 2019 08:23

origenes:
Origenes schreef:
Ik begrijp iets niet. Zodra ik binnen het kader van een discussie een citaat geef uit een Apokrief geschrift dan vliegen de banvloeken van Ereunao om mijn oren maar als forumlid Jesaja40 een verhaal vertelt, dat overigens niet in de bijbel staat, over de samenhang van de dood van Sara met het offer van Izak, dan slijmt hij er op los alsof het een lieve lust is.


Een beetje meer onderscheidingsvermogen zou hier wel te pas komen. Ik gebruik dit niet als bewijs voor een gewichtig geloofsartilel , maar vermeld dit slechts tersloops om de waarschijnlijkheid van die 37 jr aan te tonen. ereuna

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 18 jul 2019 09:01

Origenes schreef:Ik begrijp iets niet. Zodra ik binnen het kader van een discussie een citaat geef uit een Apokrief geschrift dan vliegen de banvloeken van Ereunao om mijn oren maar als forumlid Jesaja40 een verhaal vertelt, dat overigens niet in de bijbel staat, over de samenhang van de dood van Sara met het offer van Izak, dan slijmt hij er op los alsof het een lieve lust is.

Ereunao schreef:Een beetje meer onderscheidingsvermogen zou hier wel te pas komen. Ik gebruik dit niet als bewijs voor een gewichtig geloofsartilel , maar vermeld dit slechts tersloops om de waarschijnlijkheid van die 37 jr aan te tonen.

Kletskoek! Toen ik een tekst uit 2 Henoch noemde om aan te tonen dat in de Joodse literatuur engelen wel aangeduid worden als oudsten was dat een “bijgelovige apokriefe bron”, terwijl het om een erkende joodse bron gaat. 1)
Toen Cathy 5 pagina’s verder een citaat gaf uit 1 Henoch 20 vond je het raadzaam om je onkunde m.b.t. de engelen te belijden. 2) Wat ik ook al merkwaardig vond met het oog op je pretenties vijf pagina's eerder.

En nu ten overstaan van @Jesaja40 is het dankjewel voor en sjalom na.

In geen van de drie gevallen ging het om een belangrijk geloofsartikel. In alle drie de gevallen ging het om een buitenbijbelse joodse bron. Ik noem dit gewoon: hypocriet!

1) viewtopic.php?f=29&t=31751&p=2098167&hilit=heb+ik+dus+geen+bijgelovige+apocriefe+boeken+nodig%21#p2098167
2) viewtopic.php?f=29&t=31751&p=2098421&hilit=Hier+moet+ik+mijn+onkunde+belijden#p2098421
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 18 jul 2019 10:28

ereunao schreef:jesaja40 Bedankt voor deze je reactie, al met al is het dus waarschijnlijk dat Sarah in hetzelfde jaar gestorven is en Izak 3jr later met Rebekka getrouwd is, toen was hij dus 40jr. ( Gen.25:20 ) shalom: ereunao
In een eerdere post van mij naar bijwoner had ik ook al aangetoond dat er in de Targoem een vermelding staat dat Izaak 37 jaar oud was toen hij op het altaar gelegd werd.

Of Sara van schrik is gestorven omdat ze hoorde dat Izaak op het altaar gelegd zou worden of zo weet ik niet, hoewel ik het wel eens gehoord heb, maar hiervoor heb ik zelf nog nooit overtuigende argumenten gezien die onderbouwd waren met betrouwbare bronnen.
Er zijn wel wat typerende zaken, namelijk dat Abraham niet zegt dat God hem dan wel een nieuwe zoon zal geven uit Sara, dus die optie was niet het meest voor de hand liggend. Het zou dus kunnen dat Sara toen al gestorven was, maar dat blijft gissen. Aan de andere kant is het ook logisch omdat gezegt is dat het nageslacht zal komen uit Izaak, dus dan is het logisch dat Abraham geloofde dat God Izaak dan wel weer zou opwekken.

1 ding is wel heel erg jammer, namelijk dat bijwoner begon over de leeftijd van Izaak zijnde 12,5 jaar oud, en dat ik zei dat het 37 jaar oud was en daarna ereunao en jesaja40 ook en dat bijwoner zelf nooit aantoonde op grond van welke feiten of geschriften hij van mening is dat hij de leeftijd van 37 als onzin betitelde en nog steeds wil vasthouden aan de leeftijd van 12,5 jaar oud, terwijl hij zelf ook vermeld dat er allemaal veelvouden van 37 steeds terugkeren. Als er al een leeftijd is die daar perfect in zou passen dan was het dus wel de leeftijd van 37.

bijwoner schreef:Vanaf het moment dat de Heere God zei: "Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch
In Gods tijdlijd zijn vele bijzondere markeringen te ontdekken welke allen in jaren, geteld vanaf de schepping of geteld vanaf de zondeval, een veelvoud laten zien van 37: ........

Tellen we vanaf het begin van de telling van de Sabbatsjaren (2531 jaren na de schepping) terug tot op de Exodus (2490,5 jaren na de schepping) en vanaf dat moment nog eens 430 jaren verder terug, dan komen we aan bij het moment dat Abraham op de proef werd gesteld om Izak te offeren.
Izak was toen 12,5 jaar oud (op Nisan 14).
Een half jaar voorbij de leeftijd van toerekeningsvatbaarheid (12 jaren oud. Eng.: 'The age of accountability').
Ik las elders op Refoweb dat Izak toen 37 jaar oud zou zijn geweest. Onzin natuurlijk want Izak wordt aangeduid met 'een jongen'.


Waarschijnlijk zal dit samenhangen met de mogelijkheid dat hij alle rekentabellen gewoon klakkeloos ergens vandaan heeft geplukt en niet zelf alles tot in detail heeft nagekeken en de argumenten allemaal heeft gewogen. Dan is het logisch dat bijwoner geen reaktie geeft omdat hij gewoon niet weet waarom hij dit zei ! Het kan natuurlijk dat bijwoner al enige tijd op vakantie is maar dat is dan wel een redelijk lange vakantie al met al.

Cahier
Mineur
Mineur
Berichten: 143
Lid geworden op: 20 aug 2007 09:38

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Cahier » 18 jul 2019 11:10

In het boek Jubileën verzocht Masteba aan God om Abraham op de proef te stellen in het jaar 2003 A.M. (hoofdstuk 17). Na het offer lezen we dat er 2 jaarweken (14 jaar) tussen het offer zat en het overlijden van Sara. (Hoofdstuk 19). En in het jaar 2020 A.M. trouwt Izaäk. Hij was dus tijdens dat offer omstreeks 23 jaar oud. http://wesley.nnu.edu/sermons-essays-bo ... -jubilees/

Volgens Flavius Josephus was Isaäk 25 jaar oud. (Joodse Oudheden, boek 1, hoofdstuk 13.2) http://sacred-texts.com/jud/josephus/ant-1.htm

En als je het bij de bijbel wilt houden:
Jezus was omstreeks 30 jaar oud toen hij gedoopt werd. Lukas 3:23. Die doop die onze kinderen al leren te duiden als Jezus die onze zonden op zich neemt en hem als het lam Gods aanduidt. We kunnen op grond daarvan dus ook veronderstellen dat Izaäk die Christus mocht voorafbeelden, daarom omstreeks dertig jaar oud was toen hij ten offer werd gehouden.

Maar het feit is dat de Heilige Geest (d.i. de Geest van Christus) die leeftijd niet belangrijk vond om te melden en dat wat je er ook maar van mag denken het alleen maar speculaties betreft zonder enig gezag. Laat staan dat een woord als "waarschijnlijk" voor dat losse zand gebruikt zou mogen worden.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1343
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Veendam » 18 jul 2019 13:08

Cahier schreef:In het boek Jubileën verzocht Masteba aan God om Abraham op de proef te stellen in het jaar 2003 A.M. (hoofdstuk 17). Na het offer lezen we dat er 2 jaarweken (14 jaar) tussen het offer zat en het overlijden van Sara. (Hoofdstuk 19). En in het jaar 2020 A.M. trouwt Izaäk. Hij was dus tijdens dat offer omstreeks 23 jaar oud. http://wesley.nnu.edu/sermons-essays-bo ... -jubilees/

Volgens Flavius Josephus was Isaäk 25 jaar oud. (Joodse Oudheden, boek 1, hoofdstuk 13.2) http://sacred-texts.com/jud/josephus/ant-1.htm

En als je het bij de bijbel wilt houden:
Jezus was omstreeks 30 jaar oud toen hij gedoopt werd. Lukas 3:23. Die doop die onze kinderen al leren te duiden als Jezus die onze zonden op zich neemt en hem als het lam Gods aanduidt. We kunnen op grond daarvan dus ook veronderstellen dat Izaäk die Christus mocht voorafbeelden, daarom omstreeks dertig jaar oud was toen hij ten offer werd gehouden.

Maar het feit is dat de Heilige Geest (d.i. de Geest van Christus) die leeftijd niet belangrijk vond om te melden en dat wat je er ook maar van mag denken het alleen maar speculaties betreft zonder enig gezag. Laat staan dat een woord als "waarschijnlijk" voor dat losse zand gebruikt zou mogen worden.


In ieder geval zal het duidelijk zijn dat er geen sprake was van de leeftijd van Izaak als zijnde een kind, omdat God nooit een kinderoffer zou verlangen van wie dan ook. Er moet sprake geweest zijn van overeenstemming door Izaak die vrijwillig instemming gaf om zichzelf te laten binden en op het altaar te laten leggen. Om dan de leeftijd van een kind te laten stoppen bij 12 jaar en dan maar te zeggen dat Izaak 12,5 jaar oud was zonder enige verdere onderbouwing is naar mijn mening dan ook zeer zwak van bijwoner. Verder is het net wat je als bron het hoogste gaat waarderen om zo te komen tot een leeftijd van bijvoorbeeld 23 jaar, 25 jaar, 30 of 33 jaar of 37 jaar. Als typologogische aspecten de doorslag geven dan kom ik in ieder geval niet uit op een leeftijd van 12,5 jaar oud.

Aan de houding en de wilsovereenstemming van Izaak om op het altaar gelegd te worden moeten we een conclusie trekken voor ons dagelijks leven, namelijk dat wij onszelf geheel ten offer stellen aan onze God, die ALLES gegeven heeft voor ons.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 794
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 18 jul 2019 13:29

veendam citeert:
Als er al een leeftijd is die daar perfect in zou passen dan was het dus wel de leeftijd van 37.


Ieder jaar wordt wereldwijd in iedere synagoge de gehele Thora rol gelezen. Ook de binding van Yitschak komt daar aan de orde en de dood van Sara op 127 jarige leeftijd.

De leeftijd van Yitschak ten tijde van zijn binding wordt door menig rabbijn bevestigd.
En dan nog: het gaat om de gehoorzaamheid van een mens die zelfstandig kan beslissen. Niet om een kind die onder ouderlijk gezag staat. Dan zou die binding een wrede daad zijn geweest. Let maar eens op de voorwaarden die de Eeuwige oplegt: een volgroeid dier die minimaal een jaar oud moet zijn. Kinderen zijn op die leeftijd niet volgroeid en kunnen/mogen geen zelfstandige beslissingen nemen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten