Het boek Openbaring

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 804
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Jesaja40 » 22 mei 2019 09:20

Origenes merkt op:

Ik probeer het te begrijpen in het verband van de tekst: eigenschappen van God - Is het getal 7 daarbij een aanduiding van een begrensde volheid? Is het getal als zodanig meer als symbolisch getal bedoeld of juist letterlijk? Gaat het dan om eigenschappen die benoemd kunnen worden (bijvoorbeeld Jes 11:2) of zijn ze onuitsprekelijk?


Er zijn voldoende eigenschappen van de Eeuwige. Het getal 7 hoeft geen enkele aanduiding te zijn van een begrensde volheid. Juist de onbegrensdheid van de Eeuwige moet ons leren deze niet te doorgronden. Dat kunnen wij niet als onheilige mensen. Natuurlijk mogen wij ons altijd verwonderen over de Eeuwige en Zijn werk. Als wij een eeuwigheid nodig hebben om de Eeuwige te aanbidden en Hem eer te brengen hoe kunnen wij dan hier in het aardse ons dan richten over hoe de Eeuwige samen te vatten is? Dan doen wij tekort aan Zijn Heiligheid.

Ik ben daarin eerder terughoudend geworden vanuit mijn persoonlijke respect voor de Eeuwige.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 23 mei 2019 08:26

Een boekrol is in de hand van God, alleen het Lam is het waard die te openen. Van H4-19 ontrolt zich die boekrol, 3 series van oordleen, 7 zegels, bazuinen en fiolen (schalen). Dat gebeurt op aarde, 21 oordelen. In Openbaring 6 werden de 6 zegels behandeld, het zevende luidt de bazuinen in, daar zijn we nu. Openbaring 7 is een troost-tussen-hoofdstuk, de Messias-belijdende Joden en een grote schare uit de heidenen, die in de grote verdrukking tot behoud komen. Een klein beginnetje is reeds gemaakt. In de eindtijd zullen zij de hele aarde bereiken. Een interessant detail: in Israël worden op dit moment 120 talen gesproken (er wonen Joden uit 150 landen). Als er één volk alleen al daarom bekwaam zal zijn om de heidenen te bereiken dan zij wel!
Het woord Troon is hèt kenmerkende woord van het hele boek. Buiten Openbaring komt het in het Nieuwe Testament 15 keer, daarbinnen 46 keer voor. Het is de plaats van de regering. God de Heer regeert en Hij zal tot Zijn doel komen!
Gebeuren de oordelen gelijktijdig? Nee; Is het al gebeurd in de loop der tijd, ook niet. Wilhelmus à Brakel zegt: 'het stilzwijgen in de hemel is de periode van Constantijn de Grootte. De hagel is de Ariaanse ketterij, de Alsem is Pelagius...' Een staaltje inlegkunde.
Het zijn toekomstige eindtijd-gebeurtenissen.
Sommige zeggen: het duurt niet langer dan 7 jaar.
[1] Er komt een doodse stilte in de hemel – een half uur. Stelt u zich eens voor. Geen 'Heilig, Heilig, Heilig' meer. De verloste gemeente houdt de adem in over wat God gaat doen. De stilte voor de storm. Het is ook Gods lankmoedigheid. Hij stelt het nog uit tot het laatste moment. Hij vertraagt, doet het met tegenzin; zijn er nog klachten, roepen van berouw... maar nee. Na het half uur worden de bazuinen geblazen.

[2-5] Zeven engelen die voor God staan. Machtigen. Wij kennen er één: Gabriël.(en Michaël J.V.)

Een andere engel, te weten: Engel met een hoofdletter. We zien beelden van de tempel, ook stilte is een beeld daarvan (het was stil op 2 momenten: bij het morgenoffer en om drie uur bij het reukwerk, avondoffer.) Ook het 'altaar' – beelden van de tempel worden vaak gebruikt. Het gouden altaar was in het heiligdom – voor de troon.

De Engel doet hogepriesterlijk werk. Hij geeft kracht aan de gebeden van de heiligen door ze te vermengen met zijn reukwerk. De Heere Jezus voegt Zijn Eigen voorbede toe. Watson: als de pijl van onze gebeden in de boog van Christus voorbede is gelegd, dan raken ze de troon van Gods genade.

De Heere Jezus neemt het gouden wierookvat van Zijn verdienste en doet onze gebeden daarin en vermengt het met het reukwerk van Zijn voorbede, een aangename geur voor God.

Wat is de inhoud van de gebeden van die heiligen? Hier vooral, van die heiligen op aarde: Uw koninkrijk kome. Een positief element. Dan het tegenovergestelde: dezelfde Engel vult het wierookvat opnieuw en nu draait Hij het om en de kolen vallen op de aarde.
Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde (Luc 12:49) gaat hier in vervulling.
Openb. 8 heeft de eerste vier, Openb. 9 de laatste 3 bazuinen.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 25 mei 2019 11:33

Bazuin 1
Aarde: hagel, vuur en bloed. Een derde deel verbrandt. Hagel als in Egypte, maar ook bij Elia. Heel zwaar onweer, bliksem stralen. En opdat de mensen bekennen, dat het maar geen natuurverschijnsel is: het wordt vermengd met bloed. Dat is niet eerder voorgekomen. Bloedig rode hagel, meteorologen zullen moeten erkennen: dit is de vinger van God. Bloed, vuur en rookdampen. (vgl. Hand 2:19)
Er zal een voedsel tekort zijn.
Bazuin 2:
Water wordt bloed. Een grote berg die brandt van vuur. Een enorme ecologische en economische ramp. We hebben de tsunami gezien een aantal jaren terug. Misschien geven de mensen massaal geld, maar ze verharden zich ook onder deze hand van de Heere.
[het zoute water]
Bazuin 3:
Er zweven wat meteoren in de ruimte. De meesten, eenmaal in de dampkring, verbranden. Grote slaan echter in. Het zou kunnen.
Het drinkwater als eerste levensbehoefte van de mens wordt schaars. De reservoirs worden aangetast. Alsem – bitterheid. Er zal dan geen hout zijn dat het bittere (Mara) zoet maakt (Exo 15:25). Wellicht radioactieve straling?
Het zou kunnen dat zoiets bijv op het Alpengebeid inslaat – de belangrijkste rivieren worden getroffen. [het zoete water]
Bazuin 4:
Het verduistert, we kunnen het letterlijk nemen. Licht is een levensbehoefte. Ook in Egypte was het drie dagen duister. Toen de Heere Jezus stierf was het drie uur donker. In Mat 24 heeft de Heere het ook over die tekenen aan de hemel. Als een voorspel van de eeuwige nacht en buitenste duisternis.
Drie weeën – voor de 5e, 6e, 7e bazuin.
Op grond van betere handschriften vliegt er geen engel, maar arend. Een engel in de vorm van een arend. (vgl. Openb 4:7) Die arend krast met grote 'stem'. 'Oeai'.
Die op de aarde wonen. Je hebt twee woorden ervoor in het Grieks. Hier staat: katoikeoo – die erop kleven, Van gelovigen worden wordt altijd gezegd dat ze 'bijwonen'. Dit zullen de ergste oordelen worden. Het gaat niet meer over de natuur, met gevolgen voor de mensen, de laatste drie bazuinen zullen de mensen zelf betreffen. Over deze periode van de aarde zegt de Heere Jezus in Mat24 'waar het aas is daar zullen de arenden zich vergaderen'. Wat is het aas: mensen, waar het leven van God niet in gevonden wordt. Aas is dood.

Die weeën haalt Paulus ook aan: de ganse schepping zucht en is in barensnood. Maar! Een wee is niet het einde. Een tijd van de benauwdheid, maar daarachter ligt de komst van een kind, de komst van de Koning, de wederkomst van Christus, het gaat God niet om de vernietiging van de aarde en de mensen, maar om de komst van Zijn Christus.x

Wat ook voor ons geldt, is dat de Heere Jezus hogepriesterlijk werkt doet. Hij heeft het offer gebracht, wie een beroep op Hem doet zal ook veilig zijn voor het oordeel dat komt. Die krijgt niet te maken, als je in genade mag schuilen achter Zijn dood, met de arend, maar met de duif van de Heilige Geest. Er komt wel een tijd, dat de Heere Jezus zijn ambt als priester zal verwisselen voor Zijn ambt als Koning, geen Advocaat, maar Rechter. Nu is er vuur dat zonden verteert, straks een vuur dat zondaars verteert. Dat is ernstig, maar een Bijbelse werkelijkheid. Straks zal de zee in bloed veranderen, nu is er water des Levens. Nu is er zoenbloed. Het volk Israël werd beveiligd, omdat ze achter het bloed van het Lam waren. Wie daar schuilen mag, is veilig voor tijd en eeuwigheid.

Wordt aangeraden...
Een scriptie van broeder …. over Openbaringen

Een overzicht van de (komende) geschiedenis
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q= ... FuoT0CXfRA

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 26 mei 2019 14:20

Ik heb inmiddels gezien dat die link niet werkt, weet niet hoe dat komt. Ik heb hem gekopiëerd uit mijn bestand en niet rechtstreeks uit de adresbalk. , het is een initiatief van de ouderling-kerkvoogd die die Bijbellezingen op onze site geplaatst heeft. Maar niet dan nadat de dominee verklaard had het voor 90% met mij eens te zijn. En toen heb ik gezegd dat ik erg blij was met die overige 10% ‘Want zodra wij het voor 100% eens zijn kunt u er wel zeker van zijn dat wij er allebei naast zitten’.ereunao

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9334,d.ZWU

Hoofdstuk 9 - De komende Koning
Er gaan oordelen vooraf aan Zijn komst.

7 zegels, 7 bazuinen, 7 fiolen, schalen gaan er aan vooraf. Vlak voor de wederkomst gaat het steeds verder naar beneden. De zegels hebben we gehad. We zijn nu bezig met de bazuinen. Openb 8 benoemt de eerste vierde bazuinen. De 1e zijn de oordelen over de aarde, 2e over zee, 3e over de rivieren, 4e over de lucht.

Nu de 5e (het eerste wee, de sprinkhanen uit de afgrond, 9:1-12) en 6e (het tweede wee, leger bij de Eufraat, 9:13-19) bazuin in Openbaring 9. Ten derde nog over de bekering in 9:20-21, een toepassing.

Een tijd die nog komen gaat. Heel belangrijk – een aantal jaren zal het duren. De tijd van grimmigheid. God doet dat, om de goddelozen wakker te schudden, in de wereld en in Zijn volk Israël. Het zal zijn als in de tijd van Achab. Het oordeel van God rustte op de aarde – 3,5 jaar. Ook toen waren er 7.000 die hun knieën voor de Baäl niet gebogen hadden.

Het is een moeilijk hoofdstuk. Er wordt weinig over gepreekt of gemediteerd. In Openbaring 8 gaat het nog over de natuur e.d. maar nu treft het heel direct de mensen. Een acute fase. Er zouden drie weeën komen – dat is de zevende bazuin – dat luidt de zeven schalen in.

Tussen weeën en weeën zit verschil. Openb 6 is het begin – dat zegt de Heere Jezus ook: 'dat is nog maar het begin'. Maar nu zijn we bij de "pers"-weeën. Vlak voor de komst van de Koning.

de vijfde bazuin, het eerste wee.
Wilhelmus à Brakel en de Kantekenaren zeggen: die ster is de Paus. Brakel: de sprinkhanen zijn monniken, hebben net zulke kappen op. En de zesde is de islam. Of het bezijden de waarheid is of niet – probleem is, dat ze het weer terug lezen in het verleden. Maar ik denk dat deze in de nabije toekomst liggen. Letterlijk een ster een sleutel geven kan niet, dus het heeft een figuurlijke betekenis. Komt die ster meer voor? Openb 1: de zeven sterren daar, zijn de zeven engelen van de gemeenten. Leiders, boodschappers. Een Leider in de kerk, een dwaalster. De antichrist in de toekomst. De bevoegdheid over de put van de afgrond. Abyssos, een diepe schacht van de onderwereld naar de aarde. Het domein van de Abaddon. Het beest stijgt er uit op (Openb 13) en satan zal er voor 1000 jaar gebonden worden (Openb 20). Wat zit er in die schacht? Sommigen zeggen water, anderen vuur, de engelse vertaling heeft 'bottomless pit', bodemloze put.

De bezeten man 'Legio' – de duivelen gaan eruit en ze smeken Jezus hen niet in de afgrond te werpen – hetzelfde woord. Kennelijk zijn er demonen in die afgrond, en er zijn er ook die er (nog) niet in zitten.

Is het de hel? Je hebt twee woorden – Gehenna is de hel – het komt van 'het dal van Hinnom' "Ge Hinnom". Daar werd het vuil verbrand van Jeruzalem. Dat is de eigenlijke hel. Terwijl in de Abyssos de duivel 1000 jaar gebonden zal zijn. Weer een ander woord is Hades – een algemeen woord voor 'dodenrijk'. De verzamelplaats voor doden, zonder de specifiek negatieve betekenis.

De put zal dus worden geopend. Spurgeon kwam bij zijn opa, toen hij klein was. Opa vertelde wat zijn gedachten waren over de bodemloze put. Dat maakte een diepe indruk. Een diepe afgrond, de ziel valt snel naar beneden, de laatste lichtstraal verdwijnt, altijd dieper en dieper, 1000 jaar en nog val je, immer voort. Na miljoenen jaren nog niet op de bodem, zonder hoop dat er ooit een einde aan komt. Aangrijpend. Ik zeg niet dat je dat tegen je kinderen of kleinkinderen moet vertellen, maar als je er nu altijd over zwijgt? Je ziet wat een indruk het maakt, als je het alleen al langzaam leest. Dat mag best een keer – maar je moet wel zorgen, dat er ALTIJD een lampje brandt bij de nooduitgang. Het evangelie mag verkondigd worden. Het evangelie wordt echter pas een blijde boodschap, als je weet waarvan je gered mag worden. Daarvan wil de Heere Jezus mij redden.

[2] Er komt rook uit de put. Als de rook van Sodom en Gomorra. Zie ook Openb 14:11. Rook uit de afrond is het tegenovergestelde van vuur uit de hemel. Demonische geesten, tegenover vuur en de Heilige Geest op de Pinksterdag uit de hemel. De rook verduistert, het licht van het evangelie. Een geestelijke duisternis. Het verstikt. Duisternis en dwaling vanuit de afgrond-machten over de mensheid. Daar zien we nu al een voorproefje van. Ik denk aan de wetenschap. Bekend voorbeeld: de evolutietheorie, een geest van dwaling, waardoor de machtige Schepper aan de kant werd gezet en wij moesten allemaal geloven dat we afstamden van apen. Geesten van mensen werden beïnvloed.

Rook
Ook in de theologie, de inspiratie van het woord, de wonderen, maagdelijke geboorte, de opstanding van Jezus worden geloochend. In de muziekwereld. – U wilt niet weten hoe de satan die hele muziekwereld heeft bezet. Bij popconcerten: wat zie je? Rook. TV, media. Speelgoed – u kunt een heksentas voor uw kind bestellen, zwarte nagels, een kunstkin, neus en toverhoed. En zo gaat het – ziet u die 'rook'? Monsters – de rook.

Er kwamen sprinkhanen uit de rook – doet me denken aan de plagen in Egypte. Hier kunnen we niet kiezen voor een letterlijke betekenis, alleen al omdat de sprinkhanen uit de afgrond komen. Ze beschadigen bomen en groen niet – dan doen echte sprinkhanen juist wel. Het gaat hier om demonen, sprinkhanen hebben ook geen koning.

Ze worden beperkt, ze mogen de verzegelden niet aantasten. De 144.000, uit de Joden, waren verzegeld. De antichrist treedt met name in Israël op. God staat erboven: Ze mogen niet doden, en een beperkte werktijd. 5 maanden. Een antichrist zal een persoon zijn met heel veel macht, die niet in Rome, maar in Jeruzalem zal zijn, en vooral een godsdienstig leider zal zijn. De sprinkhanen benevelen de mensen daarom ook. Sprinkhanen eten alles kaal. De grootste plaag, nog altijd, in het Midden-Oosten.

Je ziet dat in onze tijd ook. Ik denk aan die paranormale beurs hier in Rotterdam onlangs, waar openlijk geesten worden aangeroepen; maar mensen zomaar in aanraking kunnen komen met die boze machten. De Kaalvreter, hij vreet de normen en waarden aan. Een kaalslag heeft er in Rotterdam plaatsgevonden! Is er voor ons een bescherming? Ja, er is maar één Naam waar de satan bang voor is. De naam van de Heere Jezus. Wie schuilt achter die naam – daar kan geen boze macht bij. Ik heb een aantal keren in mijn ambtelijk leven te maken gehad met demonische machten. Mensen die bezet waren, eng en griezelig. Dat voel je. Er is maar één ding: dat je het bloed van de Heere Jezus over je afroept. Bescherm mij! Daar kan de duivel nooit achter. En: de wapenrusting van God, die Hij gegeven heeft.
Laatst gewijzigd door ereunao op 27 mei 2019 15:47, 3 keer totaal gewijzigd.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 27 mei 2019 15:42

gewist

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2974
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor benefietdiner » 28 mei 2019 09:43

ereunao schreef:Ik heb inmiddels gezien dat die link niet werkt, weet niet hoe dat komt.

Je kunt wel een link plaatsen uit jou bestanden maar dat kun je alleen zelf lezen. Als je een link wil plaatsen die ook een ander kan lezen zal die op het internet moeten staan.

En….. als een ouderling-kerkvoogd Bijbellezingen op de site van de kerk geplaatst heeft zal dat in het gesloten gedeelte zijn van de site waarvan je de link niet kan kopiëren, overigens kan je wel de tekst die in de (gestoten) link staat kopiëren en hier plaatsen maar dat lijkt mij niet zo fris.
Wat ons treffe vóór of tegen, volgen wij het pad der deugd. Zo gaan wij langs schoonewegen, Naar het oord der eeuwige vreugd’

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 28 mei 2019 13:17

gewist

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 29 mei 2019 10:36

Ereunao schreef:Ik heb inmiddels gezien dat die link niet werkt, weet niet hoe dat komt.

Ik kan me herinneren dat ik in het verleden wel degelijk studies van jou aantrof op de site van jouw kerk. Misschien is de site inmiddels opgeschoond. :wink: En het is ook wel een gangbare norm onder predikanten dat zij hun opvolger niet in de weg willen lopen. Het is dan niet ondenkbaar dat de sporen van een vorige dominee gewist worden.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 29 mei 2019 12:03

Origenes:
Ik kan me herinneren dat ik in het verleden wel degelijk studies van jou aantrof op de site van jouw kerk. Misschien is de site inmiddels opgeschoond. :wink: En het is ook wel een gangbare norm onder predikanten dat zij hun opvolger niet in de weg willen lopen. Het is dan niet ondenkbaar dat de sporen van een vorige dominee gewist worden.


Dat is hier niet het geval; die lezingen staan nog steeds op de site van onze gemeente:
https://www.maranathakerk.nu/onze-gemee ... n?start=50

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2974
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor benefietdiner » 30 mei 2019 07:38

ereunao schreef:(...) die lezingen staan nog steeds op de site van onze gemeente:
https://www.maranathakerk.nu/onze-gemee ... n?start=50
ereunao schreef:Ik heb na rijp beraad besloten de bespreking van de Apoc voort te zetten met de Bijbellezingen die onze oud-predikant hier in de jaren 2006-2007 over gehouden heeft. Ik sta hier in geest en hoofdzaak volledig achter en ben er dus op aanspreekbaar . Maar ik wil eerst even zien wat deze discussie oplevert
viewtopic.php?f=29&t=31751&start=240#p2098490

Ik begrijp dat ‘rijp beraad’ niet goed.
Dat beraad is waarschijnlijk een monoloog en niet meer als een kopie van site.

Omdat je het met M.M. van Campen eens bent ben jij aanspreekbaar over een ander zijn lezingen???
Terwijl je even later vermeld het toch niet 100% eens te zijn: viewtopic.php?f=29&t=31751&start=255#p2098620

Als je dan iets kopieer zoals hier: viewtopic.php?f=29&t=31751&start=255#p2098546 zou het eerlijk zijn te vermelden waar je de kopie vandaan heeft.

Sorry maar al met al toch wel gedesoriënteerd.
Wat ons treffe vóór of tegen, volgen wij het pad der deugd. Zo gaan wij langs schoonewegen, Naar het oord der eeuwige vreugd’

Gebruikersavatar
hans0166
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1135
Lid geworden op: 28 dec 2012 15:30

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor hans0166 » 30 mei 2019 08:58

benefietdiner schreef:Dat beraad is waarschijnlijk een monoloog en niet meer als een kopie van site.


daarnaast is het ook gewoon weer een draad kapen en doodslaan met teksten die niet eens origineel voor de draad zijn, enkel en alleen om maar weer voor de honderdste keer de eigen agenda door te drukken.
Er is niemand anders meer die nog iets zinnigs post nadat meneer E zijn posts in een draad verschijnt

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 30 mei 2019 11:56

benefiet:
Ik begrijp dat ‘rijp beraad’ niet goed.
Dat beraad is waarschijnlijk een monoloog en niet meer als een kopie van site.
Omdat je het met M.M. van Campen eens bent ben jij aanspreekbaar over een ander zijn lezingen???
Terwijl je even later vermeld het toch niet 100% eens te zijn:
Als je dan iets kopieer zoals hier: zou het eerlijk zijn te vermelden waar je de kopie vandaan heeft.
Sorry maar al met al toch wel gedesoriënteerd..


Nu zoek je spijkers oplaag water,naar redenen om mij aan te vallen. Wat is er voor vreemds aan als iemand eens bij zichzelf te rade gaat? En ik heb toch gezegd dat ik het in geest en hoofdzaak met hem eens ben, kleine verschillen in details zullen er altijd wel blijven. Als iemand inhoudelijk iets vindt waar hij het niet mee eens is dan hoor ik dat graag en zeg ik wel of dit zo’n detail betreft En ik heb toch vermeld waar ik die kopie vandaan haal? Omdat wij hier uitsluitend met nick-names werken heb ik hem slechts aangeduid met onze oud-predikant

Gebruikersavatar
Cathy
Majoor
Majoor
Berichten: 1502
Lid geworden op: 13 sep 2002 17:18

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Cathy » 30 mei 2019 15:47

ereunao schreef: In Openbaring 6 werden de 6 zegels behandeld, het zevende luidt de bazuinen in, daar zijn we nu.

Sorry dat ik toch weer teruggrijp, ik denk niet zo snel :wink: :
Die paarden......Is dat niet een algemeen tijdsbeeld?
Ik ben niet zo van de chronologie in dit boek vol symboliek en dit lijkt mij een beeld van alle oorlogen tezamen.
Het begint met politieke figuren (kroon, boog). Die vechten niet maar het is vele malen wel geëscaleerd in bloedvergieten (zwaard). Gevolg van oorlogen is een economische crisis of recessie (weegschaal) met ook weer vele doden tot gevolg door gebrekkige hygienische omstandigheden.

We kunnen wel gaan zitten wachten tot we die paarden kunnen duiden maar is dit niet veel meer een beeld van gebeurtenissen door de eeuwen heen?
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

ereunao

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor ereunao » 30 mei 2019 16:41

Cathy:
sorry dat ik toch weer teruggrijp, ik denk niet zo snel :wink: :
Die paarden......Is dat niet een algemeen tijdsbeeld?
Ik ben niet zo van de chronologie in dit boek vol symboliek en dit lijkt mij een beeld van alle oorlogen tezamen.
Het begint met politieke figuren (kroon, boog). Die vechten niet maar het is vele malen wel geëscaleerd in bloedvergieten (zwaard). Gevolg van oorlogen is een economische crisis of recessie (weegschaal) met ook weer vele doden tot gevolg door gebrekkige hygienische omstandigheden.
We kunnen wel gaan zitten wachten tot we die paarden kunnen duiden maar is dit niet veel meer een beeld van gebeurtenissen door de eeuwen heen


Jawel, maar juist omdat het een bekend oorlogsbeeld van alle eeuwen is spitst het zich hier toe in de context van de eindtijd tijdens de gr.verdrukking van het rijk van het beest. Voor een oorlog werden allerlei beesten zoals olifanten gebruikt. Wij vinden dat ook in Dan.7:7-14 eindigen met de komst van de Messias gr: ereunao

Gebruikersavatar
Origenes
Luitenant
Luitenant
Berichten: 626
Lid geworden op: 21 jan 2014 12:49

Re: Het boek Openbaring

Berichtdoor Origenes » 30 mei 2019 21:37

Ereunao schreef:In Openbaring 6 werden de 6 zegels behandeld, het zevende luidt de bazuinen in, daar zijn we nu

Wat is de verklaring (van jezelf of van je vorige predikant :wink: ) waarom de gebeurtenissen na de opening van het 7e zegel voorafgaan aan de gebeurtenissen na de opening van het zesde zegel.

A. Het zesde zegel luidt de gebeurtenissen in die rechtstreeks te maken hebben met de komst van Jezus Christus op de wolken.
B. Het zevende zegel wordt eerst gevolgd door een troostvisioen met het oog op de martelaren en daarna de zeven bazuinen.

Hoe verklaar je B als een gebeurtenis na de wederkomst van Jezus Christus?
Ik ontken niet dat er in de Apocalyps chronologie te lezen valt. Dat neemt niet weg dat een recht-toe-recht-aan-interpretatie ook vragen oproept. Er zijn dus op zijn minst meerdere interpretaties op het vlak van chronologie mogelijk.

Je zou de gebeurtenissen na de opening van het zevende zegel (B) ook kunnen uitleggen als een verbijzondering van wat al voor (A) heeft plaatsgevonden (en dat lijkt mij ook voor de hand liggen). Dat kan zelfs te maken hebben met het gegeven dat in de loop van de tijd de kennis (bijvoorbeeld op grond van profetie - voortgaande openbaring) zal toenemen (Daniël 12:4).

Dat zou dan betekenen dat in H6 het verloop van de wereldgeschiedenis staat beschreven. De vier paarden geven dan - zoals Cathy ook al schreef - een typering van wat er door de geschiedenis heen plaatsvindt. De gebeurtenissen bij de zegels kunnen ook die van andere zegels overlappen.
'Zoals de boze aandrift de mens tot zonde poogt te verleiden, zo probeert hij hem er ook toe te verleiden om te rechtvaardig te worden'.
[Rabbi Michaël]


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten