toekomstige vorm eredienst

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 798
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Jesaja40 » 22 jun 2019 19:43

DeDwaler brengt in:

De Heere roept op om ons af te keren van mensen die zich in hun ongehoorzaamheid blijvend aan het Woord stoten en het Evangelie van Christus verdraaien. Het is daarom niet verwonderlijk dat Jezus Zich afvroeg of Hij wel het geloof op aarde zou vinden als Hij komt. De dagen dat we Gods Woord nog kunnen verkondigen zijn wellicht geteld, maar ik ben God dankbaar voor jou en iedere broeder en zuster in de Heere Jezus die Hem en Zijn woorden als fundament heeft en voor de waarheid en Gods eer strijdt.


Ik ben mij niet bewust het woord van de Eeuwige te verdraaien. Ik denk dat velen onder ons dit ook zullen zeggen en dit voorbeeld niet zo pas vinden.
Wat is dan het voorbeeld van de Messias? Wijst Hij niet telkens in ieder gesprek naar de Thora en de uitleg en toepassing daarvan. Kom ik dat nog ergens tegen bij de kerken? Velen geven aan een gepasseerd station. Eigenlijk zeggen zij daarmee: de woorden en instellingen van de Messias die corrigerend optreed naar misstanden gaat ons echt niets aan. Wij leven boven de wet, want die is alleen maar voor de Joden bestemd. Zie ik dat dan zo verschrikkelijk zwart/wit? Of zit er toch een kern van waarheid in die wij ter harte moeten nemen. Hoeveel veranderingen er in de kerken door alle eeuwen heen zijn "binnengeslopen" hebben die werkelijk een bijdrage geleverd? Zien wij dan niet in dat al deze toegevoegde uiterlijkheden het zicht vertroebelen? Heeft de kerk in het algemeen iets geleerd van het Huis van Israël waar ook uiterlijkheden werden toegevoegd. Was dat niet de uitdrukkelijke correctie van de Messias? Bent u dan echt waarlijk vrij om te doen en te laten naar uw eigen inzicht?
Dan lijkt het erop dat u als een slager "uw eigen vlees keurt". En bent u niet meer neutraal maar aan uw eigen gelijk gebonden. Doen niet alle kerken dat en bestrijden zijn elkaar niet allemaal. Nee, dat is niet de individuele kerkganger die zo handelt. In de regel zijn het de leiders die hun dogma verdedigen.

Dan is het niet zo moeilijk meer om te constateren dat de "eredienst" een dienst is van eigen kerkelijke eer en de verering van het eigen gelijk. Natuurlijk zegt ieder kerkgenootschap doorhalen wat niet van toepassing is en daarmee zeggen ze massaal wij hebben gelijk.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Gebruikersavatar
benefietdiner
Kolonel
Kolonel
Berichten: 2953
Lid geworden op: 22 jan 2012 14:06

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor benefietdiner » 22 jun 2019 21:23

Chaya schreef:Een prutverkondiging is een dwaalleer, en de leer van een lievige Jezus voorhouden, die je vriend is en altijd met de hand over hart strijkt.
Een valse hoop is erger, want daarmee ga je voor eeuwig verloren.
Misschien mocht jouw oma haar ogen opslaan in verwondering. Want dat kenmerkt het ware volk.
En dan mag ze zich voor eeuwig verwonderen en zal haar Heere zingend grootmaken.

Verkijk je toch niet op die hallelujahzingende mensen. Wie altijd in het licht wandelt, kent het duister niet waaruit hij verlost is!
In de Bijbel neemt God het altijd op voor de verdrukten, de verachten, de kleinen in de genade.

Ik las zo in Lukas 6
Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.

Daarom naamloos, ik ben niet jaloers op die huppelende mensen.

Weet je wat een kernmerk is?
Als God groot gemaakt wordt en iemand heeft niets uit zichzelf.
Als het al begint met: ik deed dit en ik doe dat en ik ben elke dag zo dichtbij God, dan mag je je inderdaad afvragen of het genadewerk
nu wel echt bekend is.
Dat zeg ik niet, noch de dominee, maar dat is in de Bijbel te lezen. Keer op keer.

God komt ALTIJD aan Zijn eer.

Geliefde zoekende zuster, ik denk dat je probleem heel anders is dan je zelf denkt. Het heeft te maken met een denkrichting in de rechtervleugel van onze Reformatorische kerken. Je zoekt de oplossing op een verkeerde plaats. We staan vaak aan de verkeerde kant van de heilsfeiten. Aan de menselijke kant. En die menselijke benadering gebruikt vaak dezelfde bezwaren, argumenten en vragen: “Dat gaat zomaar niet; er moet wat gebeuren in je leven; je kunt het zelf niet pakken; mocht het ook mij nog eens geschonken worden; hoe kom ik aan zekerheid; wat moet ik toch doen om te kunnen geloven; het moet eerst een onmogelijkheid worden; heb ik ook deel aan het lijden en sterven van de Heere Jezus.”

En zo kan ik nog wel wat opmerkingen noteren. Op zichzelf gezien zijn het allemaal waarheden. Het lijken ook heel zinvolle opmerkingen. Maar ik ontmoet genoeg mensen van 70, 80, 90 jaar die nog steeds niet verder gekomen zijn dan het herhalen van deze waarheden. Uitzicht hebben ze niet en het einde is in zicht.

Wat hebben we met al die ‘wijze’ uitdrukkingen bereikt? Wat heeft de kennis van deze (op zich) waarheden ons opgeleverd? Kerken vol keurig geklede, onzekere mensen, twijfelende mensen, hopende mensen, tobbende mensen die er van overtuigd zijn dat ze de waarheid kennen. En duizenden die de kerk verlaten en het bij een ander kerkverband gaan zoeken, of alles helemaal aan de kant zetten. Kijk maar rond om je heen.

Kijk ook maar in je eigen leven. Met al die waarheden die je omringen en al die vragen die je bespringen, ben je nog geen stap dichter bij het Koninkrijk gekomen. Heb je nog geen kruimel zekerheid gekregen. Ja, sterker nog: je weet zelfs nog niet hoe je de slip van de mantel van de Heere Jezus kunt vast grijpen.

Op deze manier komen we geen stap verder. We blijven wie we zijn en hopen maar dat het uiteindelijk mee zal vallen. En dat zal nu juist niet het geval zijn. Het zal niet meevallen! Wie zijn heil niet zoekt bij de Heere Jezus; ligt nu al verloren!

De Heiland Zelf geeft ons een heel simpel voorbeeld. Eenvoudiger voorbeeld kun je haast niet bedenken. Lees dat eens heel aandachtig met een biddend, maar vooral ook met een dankend hart. Ik lees het met je mee in Johannes 3. “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.”

Het is het bekende voorval uit Numeri 21. Daar was het volk Israël vastgelopen in de zonden. Hun God en Vader strafte hen met vurige slangen. En de mensen stierven als ratten. Ze kermden het uit van nood, pijn en ellende. Het was echt, ze waren verloren, ten dode opgeschreven. En dan komt Mozes met het geneesmiddel: Een stok met een slang erop. En wat roept Mozes het volk toe? Wel eens over nagedacht? Roept hij: “Mochten je ogen toch nog eens gericht worden op die slang”? Of zegt hij misschien: “Vraag maar veel om een gewillig hart?” NEE! Niets van dat alles! Hij roept: “Kijk naar die slang, dan BEN je beter.” Wie keek was beter, helemaal genezen. Welnu, zegt de Heere Jezus in Johannes 3, zo is nu ook de situatie met de Zoon des mensen. Wie op Hem ziet is beter! Hij zegt niet “die wordt beter”, maar “die IS beter.”

De tekst van ons dagboek was vanmorgen: Jesaja 21:11-12: “Wachter! wat is er van de nacht? Wachter! wat is er van de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, en het is nog nacht; wilt u vragen, vraagt; keert weder, komt.”

Is dit niet heel toepasselijk voor velen van ons. De nacht is opgehouden. In het oosten is dit vrijwel zonder schemering. Nacht... en in enkele minuten is het stralende ochtend. Wij kennen dat heel goed vanuit Peru. Maar nu geestelijk: De nacht is opgehouden, de Heere Jezus kwam, Hij stierf en stond op uit de dood. Zelfs het Pinksterfeest is gekomen. Laaiend en stormend. De stralende ochtend. Maar voor velen, heel velen onder ons is het nog steeds nacht. De Heere Jezus riep dat zijn omgeving al toe: De nacht is voorbij, zie op Mij. En dat zegt Hij nu nog. Grijp de slip van Zijn mantel, nu Hij bij u langs komt. Bij u in huis is (Bijbel). Hoe grijp je die slip van Zijn mantel? Hij lijkt een heel gewichtig gebeuren. Maar het is niet meer dan lezen in de Bijbel en leven in het besef dat Hij, Jezus, echt bestaat. Dat Hij echt Redder is.

Die heidense, Kananese vrouw had het begrepen. “Vrouw, Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël.” De heidense vrouw was niet van dat huis. Maar ze kermde: “Heere, HELP MIJ!” Het drong door merg en been. “Vrouw, groot is uw geloof.” Ze was eigenlijk alleen maar weggejaagd, maar ze greep de slip van Zijn mantel. Ze trok zich van niemand iets aan. Van geen enkele regel of voorschrift. Ze wist niets van theologie, maar ze wist één ding: Hij kan mij helpen.

Lieve zuster, sorry dat het zo lang geworden is. Maar ik moest het even kwijt. Kom uit dat sleur-denken. Vergeet alles wat je al duizend keer gehoord en gezegd hebt en zie op Jezus. Zo gewillig, zo oprecht ook Zijn handen uitstekend naar jou: “Kom naar Mij toe, hoor naar Mij, geef Mij je hart.” Geloof wat Hij zegt! Alleen daar is de zekerheid te vinden die jij zoekt. Bij Hem, Gods Zoon! Stop met alle theologische begrippen proberen te begrijpen. Stop met redeneren. Stop met afwijzen van die heel eenvoudige weg die de Heiland wijst. Ga naar Hem toe, zoals je bent. Je hoeft Hem niet te gaan vertellen dat je het nu begrijpt, of dat je nu weet hoe het moet. Maar ga naar Hem toe en belijdt je zonden aan Zijn voeten en leg je maar veilig bij Hem neer. Lees in Zijn Woord en vertrouw op Hem. Vraag de Heere om de krachtige werking van Zijn Heilige Geest. Als Die je hart vervult is alles anders.

Gods zegen,
Jan van Dooijeweert

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/26 ... eloofs-2-/

Dit antwoord is ook op jou van toepassing.
sommige poëzie en gedichten bieden een dieper inzicht dan honderd wetenschappelijke studies

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4143
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor naamloos » 23 jun 2019 00:19

Chaya schreef:Een prutverkondiging is een dwaalleer, en de leer van een lievige Jezus voorhouden, die je vriend is en altijd met de hand over hart strijkt.
Een valse hoop is erger, want daarmee ga je voor eeuwig verloren.
Misschien mocht jouw oma haar ogen opslaan in verwondering. Want dat kenmerkt het ware volk.
En dan mag ze zich voor eeuwig verwonderen en zal haar Heere zingend grootmaken.

Verkijk je toch niet op die hallelujahzingende mensen. Wie altijd in het licht wandelt, kent het duister niet waaruit hij verlost is!
In de Bijbel neemt God het altijd op voor de verdrukten, de verachten, de kleinen in de genade.

Ik las zo in Lukas 6
Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.

Daarom naamloos, ik ben niet jaloers op die huppelende mensen.

Net als @benefietdiner moest ik ook direct aan dit antwoord denken:
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/26 ... s-geloofs/
https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/26 ... eloofs-2-/

Ik verkijk me niet op mensen. En wie (altijd) in het licht wandelt zou nooit weten wat licht is als hij/zij de duisternis niet gekend heeft.
In de rechtse refo-wereld worden zij die in het licht wandelen verdrukt, veracht en verdacht.
In die wereld zijn ze zelfs geen kleinen in de genade, maar delen ze helemaal niet in de genade.
Ik zou bijna zeggen: zalig zijn zij die door rechts refo worden veroordeeld, want zij zullen (blijven) lachen ...
En daarom Chaya, ik ben niet jaloers op die zwaarmoedige zwartkijkers die niet blij en dankbaar uit geloof en genade durven te leven.

Chaya schreef:Weet je wat een kernmerk is?
Als God groot gemaakt wordt en iemand heeft niets uit zichzelf.
Als het al begint met: ik deed dit en ik doe dat en ik ben elke dag zo dichtbij God, dan mag je je inderdaad afvragen of het genadewerk
nu wel echt bekend is.
Dat zeg ik niet, noch de dominee, maar dat is in de Bijbel te lezen. Keer op keer.


Oja? Vertel, waar staat dat? In de brieven van Johannes lees ik wat anders over kernmerken hoor: Hieraan is te zien wie ​kinderen​ van God en wie ​kinderen​ van de ​duivel​ zijn: wie niet ​rechtvaardig​ leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.

Verder is het in een relatie natuurlijk actie en reactie. Hij deed dit, ik deed dat.
Genade is altijd op iemand gericht, dus natuurlijk gaat het dan over Hij en ik.
En als ik God niet nabij ervaar, dan weet/geloof ik gewoon dat hij nabij is:

En God is zeker nabij: Handelingen: Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben.
Psalm 139: U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.

naamloos schreef:En daardoor kunnen mensen niet volwassen worden in het geloof, want ze denken dat ze nog geboren moeten worden.
Dat is niet alleen ontzettend triest voor zulke mensen, maar ook schadelijk voor de voortgang van het koninkrijk van God.
Chaya schreef:God komt ALTIJD aan Zijn eer.
God zegt in zijn woord waarmee hij het meest geëerd wordt nl. als mensen leven door de Geest leven en doen wat Hij zegt.
Wie niet volwassen is in het geloof komt daar gewoon niet aan toe, en daarmee wordt God niet geëerd.
Kinderen, ik schrijf u dat uw ​zonden​ u ​vergeven​ zijn omwille van zijn naam. Ik schrijf u, ouderen: u kent hem die er is vanaf het begin. Ik schrijf u, jongeren: u hebt hem die ​het kwaad​ zelf is overwonnen. Kinderen, ik schrijf u dus dat u de Vader kent. Ouderen, u schrijf ik: u kent hem die er is vanaf het begin. Jongeren, u schrijf ik: u bent sterk, het woord van God blijft in u, en u hebt ​het kwaad​ overwonnen.

Wie eert Hem praktisch gezien meer; de kinderen, jongelingen of de ouderen?
Ja hoor, met de kinderen komt Hij ook aan zijn eer, maar het kan beter hè!
En als je dan ook nog een keer aangepreekt wordt dat je geen kind van bent als je dit of dat niet kent, dan kom je zelfs niet aan het kinderleven toe.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4143
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor naamloos » 23 jun 2019 08:48

DeDwaler schreef:Onder elk van die termen (bekering, geloof en wedergeboorte) gaat een hele leer schuil en dat is het onderwijs van Jezus of Paulus. Een systematische uiteenzetting van het Evangelie is o.a. de Romeinenbrief. Het zijn geen bijzaken waar we het over hebben.

Het gaat niet om de reactie van mensen, maar om hun zondige natuur. Het is de zonde waardoor ze niet kunnen en willen. Het is de zonde waardoor ze blind en van God gescheiden zijn. Het is de zonde die de mens gevangen houdt. Dat benoemen en aantonen hoort bij de verkondiging van het Evangelie. Het ondergraaft de eigen verantwoordelijkheid niet, maar toont de verantwoordelijkheid juist aan. Door zonde en ongeloof aan te tonen, wordt direct de noodzaak voor de Heere Jezus als Verlosser duidelijk. Hij is immers door God voor ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:17-21).


Ik ben toevallig het boek ''de veelvormigheid van het vroegste christendom" van G.P. Luttikhuizen aan het lezen.
Een zin uit het boek wat ik hier wel van toepassing vind: "Het N.T. is niet een reeks teksten die naar literaire vorm en theologische inhoud precies op elkaar aansluiten of elkaar aanvullen. Het spreekt daardoor ook niet met één stem. Opvallend -vooral ook in vergelijking met de latere orthodoxie- is juist de diversiteit van van opvattingen die in de canon te vinden is...." (voorbeelden genoeg hoor)

Jij maakt geen onderscheid in het literaire gerne. Pastorale gesprekken, theologische leerstukken, history, profetie .... elke tekst die je gebruiken kunt voor je theologisch systeem knutsel je bij elkaar. Kijk, zo ga ik niet met de Bijbel om.

Om ongelovig en onwillig te reageren op het evangelie zullen mensen dat evangelie eerst hebben moeten horen.
Onwil en ongeloof hoort niet bij het genadeaanbod, dat kan een reactie zijn op het evangelie.
En het blijkt dat mensen zowel in als buiten de Bijbel verschillend reageren.
Er zijn mensen die het direct met blijdschap aannemen, er zijn mensen die gaan onderzoeken of de boodschap klopt met de schriften, er zijn mensen die het afwijzen.

Over bekering: Lees wat Johannes leert over een doop van bekering tot vergeving van zonden: "En de menigte vroeg hem: Wat moeten wij dan doen? Hij antwoordde en zei tegen hen: Wie twee stel ​onderkleren​ heeft, moet delen met hem die er geen heeft, en wie voedsel heeft, moet ook zo doen. Er kwamen ook ​tollenaars​ om ​gedoopt​ te worden en zij zeiden tegen hem: Meester, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Eis niet meer dan wat u voorgeschreven is. Ook de ​soldaten​ vroegen aan hem: En wij, wat moeten wij doen? Hij zei tegen hen: Val niemand lastig, pers niemand af en wees tevreden met uw soldij."
Die vrome praatjes over bekeerd worden, je niet kunnen bekeren ... dat maak je mij niet wijs.
Iedereen kan stoppen met stelen, afpersen en anderen lastig vallen e.d. En evengoed ligt het in je eigen macht om behoeftigen te helpen.
Het gaat erom of je dat wilt en doet. En de ervaring leert dat daar verschillende reacties op zijn, zowel in als buiten de Bijbel.

Over geloven precies zo. Er zijn mensen die het evangelie terstond met blijdschap aannemen, mensen die het verwerpen, mensen die het van kind af aan al geloofd hebben. Ik heb Bijbelse voorbeelden genoemd: Timotheüs, de stokbewaarder, de kamerling, de 3000 met Pinksteren o.a.
Jezus zegt: "bekeer je en geloof het evangelie.'' Hoe dat 'technisch' werkt, van Gods kant zeg maar, dat laat ik gewoon aan God over. Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen reactie.

Over wedergeboorte, dat vind ik op zich niet een heel leerstuk. Dat houdt gewoon in dat God het hart voor zijn rekening neemt, want niemand kan zijn eigen hart bekeren. God heeft dat verbonden aan het geloof: Ieder die gelooft dat Jezus de ​christus​ is, is uit God geboren.

Niet kunnen en willen? Paulus refereert in Romeinen 10 -Maar vervolgens zegt ​Mozes: ‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw ​hart’- aan Deuteronomium 30 ''De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.
Wat doe je daarmee?
DeDwaler schreef:We moeten niet onrechtvaardig oordelen, maar binnen de Bijbelse kaders en naar waarheid mogen en moeten we zelfs onrecht veroordelen. Voorbeeld: Handelingen 8:18-23.
Als mensen zich blijvend (of beter gezegd: voortdurend/constant) aan het Woord stoten dan veroordeel ik dat en dat doe ik niet 'onder voorbehoud'. Als ik geen zekerheid zou hebben dan kan ik beter mijn mond houden.


Petrus veroordeeld daar een daad, niet mens. Hij roept juist op tot bekering zodat er plaats kan komen voor vergeving. Er staat duidelijk in de Bijbel dat God het oordeel toekomt over de mens. Dat ondergraaf je niet door een tekst op te zoeken die over daden gaat en de rest te laten liggen.

DeDwaler schreef:Niks theorie, maar de leer van de Heere Jezus:

"Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken."
(2 Johannes 1:9-11).

Nou, die leer gaat toch over onze daden, dus wat is je punt? In Matteüs 7 zegt Jezus wie het zijn die het koninkrijk der hemelen zullen ingaan nl. zij die de wil van Zijn Vader doen. Zij die Zijn woorden horen en doen.
En in hoofdstuk 25: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een ​vreemdeling​ en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ​ziek​ geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de ​gevangenis​ en u bent bij Mij gekomen .... Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Dus niks geen theorie maar praktijk. En er is nog veel meer te noemen in de leer van Jezus en de apostelen.
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest.
Jakobus noemt het geloof zonder werken recht voor z'n raap een dood geloof.
Toch maar weer even herhalen: Romeinen 2 Die ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken: het eeuwige leven.
2 Korinthe 5 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Openbaring 22 Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

DeDwaler schreef:De Heere Jezus benoemt in de verkondiging de zonde en dat doe ik dan ook. Daarbij citeer ik Bijbeltekst na Bijbeltekst en daar doe je niets mee. Je herkent het niet, dus maak je onderscheid. Je verdraait het niet, maar je neemt het ook niet aan. Dat is wat de natuurlijke mens doet. Ik kan het beamen, want ik deed voorheen precies hetzelfde. Bovendien ondergraaf je de betrouwbaarheid van de Bijbel en dat is zeer problematisch. Al die dingen heb ik je al een paar keer gezegd.


Jezus benoemt in zijn verkondiging helemaal niet altijd de zonde. Daar heb ik voorbeelden van gegeven maar daar ga jij niet op in.
Het is niet waar dat ik niet ingegaan ben op de zonden. Bekering van zonden heb ik keer op keer nadrukkelijk genoemd.

Over de betrouwbaarheid van de Bjibel: Je zou er naar mijn mening goed aan doen om eens wat meer over de kerkgeschiedenis te lezen.
In de Bijbel staat wel genoeg om Jezus te leren kennen en het redding te ontvangen, maar als je de historisch culturele context mist sta je open voor heel wat misvattingen in leer en leven.
Een alledaags voorbeeld: Je bent met een stel vrienden op vakantie en je maakt heel wat mee met elkaar, gesprekken/ervaringen enzo.
Als je daar later een toespeling op maakt is het regelmatig zo dat buitenstaanders niet snappen waar het precies over gaat, want je moet erbij geweest zijn. De letterlijke inhoud van wat gezegd wordt kan heel anders zijn dan bedoelt wordt. Ingewijden snappen het, aan buitenstaanders moet de context uitgelegd worden.
Daar komt voor nu ook nog het extra cultuur en tijdgat bij, de gewoontes, gebruiken, manier van praten. Overdrijving is ook regelmatig aan de orde.
Je kunt alles wel letterlijk nemen, maar net als wij zeggen ''altijd, nooit, iedereen, dat heb ik al 100x gezegd" bedoelen we dat ook niet altijd letterlijk zo.

Ik ben er totaal niet op uit om de betrouwbaarheid van de Bijbel te ondergraven, maar juist om de Bijbel recht te doen en zo een betrouwbare boodschap over te houden.
Daarom lees ik boeken als:
''De veelvormigheid van het vroegste christendom" van G.P. Luttikhuizen.
"De geschiedenis van het christendom" van Diarmaid MacCulloch.
"De evolutie van de Bijbel" van B.D. Ehrman. Enz, enz enz.

DeDwaler schreef:Zoals ik al zei: "Blijkbaar kan niemand het zeker weten, heeft niemand gelijk, kent niemand dé waarheid, is alles goed en alles waar, behalve de waarheid.".

Het is de waarheid waardoor ik zelf ben gered. Die waarheid lees ik in de Bijbel, verkondigd door de Heere Jezus. Wat Hij onderwijst dat verkondig ik (zonder daarbij onderscheid te maken tussen mensen).


Die conclusie deel ik niet. God/Jezus is de waarheid, maar een mens kan Hem nooit helemaal omvatten en derhalve hebben we maar inzicht in een deel van de waarheid. De zee past niet in een vingerhoedje.
De hoofdzaak van ''de waarheid'' hebben we gemeen, en daar draait het om.
Ik weet ook zeker dat ik door de waarheid gered ben. Maar toch zie ik andere dingen dan jij ziet.
Een diamant heeft veel kanten, en wie ben jij om te zeggen dat wat een ander ziet niet waar is omdat jij het niet ziet?
Wat jij ervaren heb trek ik niet in twijfel, wel jouw zogenaamde enigste echte waarheid die je iedereen op wilt leggen, en die in feite maar een deeltje van ''de waarheid'' is. God is heel wat veelkleuriger dan jij en ik, en ieder persoonlijk bij elkaar.

DeDwaler schreef:Hoezo geen zin? Laat dan ook die beschuldigingen achterwege, want ik heb geen zin om me dat maar te laten welgevallen.

Het was meer als verdediging bedoelt dan als beschuldiging. Je kunt het zelf teruglezen. Ik vind dat ik al genoeg herhaald heb.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 24 jun 2019 22:26

Veendam schreef:
Je hoeft helemaal niet te zien dat je dood bent.

Hoe heb je dat in gedachten? Als je niet ziet dat je geestelijk dood bent heb je toch geen Redder nodig?
Heb je voorbeelden uit de Bijbel van zo'n bekering? De Heilige Geest overtuigt van zonde van ongeloof in de Redder, staat geschreven.

Van duisternis naar Licht niets merken kan ik me niet voorstellen in ieder geval.
Er is een onoverbrugbare kloof vanaf de kant van de mensen vandaan naar God toe. Duisternis. God zoekt Adam op na de val. Wat is het gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam? Hij kent zijn Schepper nauwelijks meer. Argwaan naar God, schaamte, de schuld aan een ander geven. etc.

Die argwaan zie je toch duidelijk in zijn nakomelingen? Zijn Woord, daar zijn vele meningen en interpretaties over, als je het over uitverkiezing hebt bijvoorbeeld of je hebt het er over dat het hart arglistig is volgens het Woord, raken mensen in paniek, of herkennen het niet, etc.

In Handelingen zegt Paulus ergens dat God niet ver is van een ieglijk van ons en hij heeft het over tasten en vinden.

En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd, en de bepalingen van hun woning;
Opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij Hem immers tasten en vinden mochten; hoewel Hij niet verre is van een iegelijk van ons.
Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij;
Handelingen 17:26-28

Veel mensen met een godsbesef (geweten) die tasten en kerkjes hebben en denominaties en meningsverschillen, dezelfde Bijbel op de kansel, maar andere gedachten, etc.

Veendam schreef:
Ik heb nog niemand gehoord hier op het forum die zegt dat er ook andere manieren zijn om zalig te worden dan alleen door het volbrachte werk van Jezus.
Oke, maar waar blijkt het uit? Bijna niemand onderbouwt vanuit het Woord. DeDwaler en ik doen dat wel veelvuldig en roepen er toe op omdat vertrouwt raken met het Woord essentieel is, en we zijn het ook voor minstens 95% met elkaar eens in wat we zeggen volgens mij (ruwe schatting van mij zeg maar) en we hebben geestelijke herkenning. We vinden ook beide het Woord heel belangrijk. Het kan gelukkig wel. Zegt dat nog iets of niet? 1+1=2? Normaal gebruik ik zulke argumenten niet, maar misschien iets om over na te denken?

Ik zou dat met jou ook wel willen en met iedereen wel.

Er ligt een bedekking op het Evangelie voor de mensen die verloren gaan staat er in 2 Korinthe 4, het Evangelie is het Woord. Ze zien de kloof niet, hoe hun hart is van nature en hebben Christus niet nodig als Verlosser en gaan niet daadwerkelijk naar Hem toe in geloof om het te ontvangen (genade Ze geloven het niet. Dat is er naar mijn overtuiging aan de hand.

Voorbeeld. (talloze manieren om je te bedriegen): Sommige mensen durven gewoon met een misschientje op de eeuwigheid af te reizen en misleiden zichzelf vermoedelijk door te denken dat ze een 'kleintje zijn in de genade', wat niet gebaseerd is op het Woord als je de berichten goed leest (die 3e weg zeg maar). Dat is de blindheid en de hardheid van het hart. Ze kunnen en willen niet daadwerkelijk de zonde loslaten en met God leven. Dat is ieder mens van nature. Ik ook! Een vals Evangelie houdt ze in die situatie als God het niet verhoed. Het zal wel meevallen straks, zo slecht ben ik tenslotte niet met mijn kerkgang denken ze misschien heimelijk. Dat is de bedrieglijkheid van het hart. Blind. Ik ben een beetje aan mezelf ontdekt, daarom weet ik dat het in het hart kan leven. (Ik ben zelf ook een nakomeling van Adam)

Uit bezorgdheid. Mocht ik ergens naast zitten eventueel zie ik graag een Bijbelse onderbouwing tegemoet.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 25 jun 2019 00:27

Jesaja40 schreef:Ik ben mij niet bewust het woord van de Eeuwige te verdraaien.


Het zal wel aan mij liggen hoor, maar waar beweer ik dat?

Jesaja40 schreef:Wat is dan het voorbeeld van de Messias? Wijst Hij niet telkens in ieder gesprek naar de Thora en de uitleg en toepassing daarvan. Kom ik dat nog ergens tegen bij de kerken? Velen geven aan een gepasseerd station. Eigenlijk zeggen zij daarmee: de woorden en instellingen van de Messias die corrigerend optreed naar misstanden gaat ons echt niets aan.


Welke kerken? Er is maar één Kerk, namelijk het geestelijk lichaam van de Heere Jezus. Wie zijn die velen?

Jesaja40 schreef:Wij leven boven de wet, want die is alleen maar voor de Joden bestemd. Zie ik dat dan zo verschrikkelijk zwart/wit? Of zit er toch een kern van waarheid in die wij ter harte moeten nemen.


Welke wet zouden 'wij' moeten onderhouden of ter harte nemen volgens jou?

Jesaja40 schreef:Hoeveel veranderingen er in de kerken door alle eeuwen heen zijn "binnengeslopen" hebben die werkelijk een bijdrage geleverd? Zien wij dan niet in dat al deze toegevoegde uiterlijkheden het zicht vertroebelen?


Geen idee, Jesaja, ik hoor niet bij de 'kerken'. Ik ben 5 jaar geleden tot geloof gekomen en ik baseer me eenvoudigweg op Gods Woord en ik ben wars van godsdienst die alleen dient tot verzadiging van het vlees.

Jesaja40 schreef:Heeft de kerk in het algemeen iets geleerd van het Huis van Israël waar ook uiterlijkheden werden toegevoegd. Was dat niet de uitdrukkelijke correctie van de Messias?


De correctie (het oordeel) van de Messias is deze:

"Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet."
(Johannes 7:19a. Zie o.a.: Johannes 7:10-24)

Jesaja40 schreef:Bent u dan echt waarlijk vrij om te doen en te laten naar uw eigen inzicht?
Dan lijkt het erop dat u als een slager "uw eigen vlees keurt". En bent u niet meer neutraal maar aan uw eigen gelijk gebonden.


Enig idee waarom een mens wederom geboren moet worden? Waarom heeft de mens een nieuwe geest, een hart van vlees en Gods Geest nodig? Is dat niet om Gods wil van harte en uit liefde te doen in plaats van omdat het geschreven staat? Het moeten?

Wat als mijn verstand door Gods Geest wordt verlicht en mijn handelen wordt bepaald door Gods werk in mij (zowel het willen als het werken) en als mijn enige Wet de Heere Jezus Zelf is en Zijn Heilige Geest mij leidt, ben ik dan niet werkelijk vrij om te doen en laten wat ik wil?

Waarom zou ik, zondaar en wetsovertreder, mij dan nog/weer moeten onderwerpen aan dezelfde wet waardoor geen vlees voor God gerechtvaardigd wordt en waarvoor ik om die reden, door de genade van God, gestorven en met de Heere Jezus gekruisigd ben? Waarom zou ik Gods toorn weer teweeg brengen door overtreding van de wet? Waarom zou jij dat nog doen? Doet de wet immers geen zonde kennen? Als er geen wet is dan is er geen overtreding, geen zonde en geen toorn. Een gelovige moet zich als dood voor de zonde beschouwen. Alles is genade.

Een gelovige kan niet van twee walletjes eten. Het is óf de wet van de werken óf de genade door het geloof. Denk aan Abraham, hij geloofde God en dat is hem tot gerechtigheid gerekend, zonder de werken van de wet. Het geloof is door de liefde werkzaam en de liefde is de vervulling van elke wet.

Jesaja40 schreef:Doen niet alle kerken dat en bestrijden zijn elkaar niet allemaal. Nee, dat is niet de individuele kerkganger die zo handelt. In de regel zijn het de leiders die hun dogma verdedigen.

Dan is het niet zo moeilijk meer om te constateren dat de "eredienst" een dienst is van eigen kerkelijke eer en de verering van het eigen gelijk. Natuurlijk zegt ieder kerkgenootschap doorhalen wat niet van toepassing is en daarmee zeggen ze massaal wij hebben gelijk.


Weet jij een oplossing waarbij (voor de lieve vrede en eenheid) de Bijbelse waarheid niet het eerste slachtoffer is? De Heere Jezus verkondigde de waarheid en bij Hem liepen de mensen al massaal weg, daarom moeten we niet denken dat wij het er beter zouden afbrengen dan Hij en onze voorgangers en voorvaderen.
.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1369
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 25 jun 2019 10:22

Johan100 schreef:Hoe heb je dat in gedachten? Als je niet ziet dat je geestelijk dood bent heb je toch geen Redder nodig?
Heb je voorbeelden uit de Bijbel van zo'n bekering? De Heilige Geest overtuigt van zonde van ongeloof in de Redder, staat geschreven.

Van duisternis naar Licht niets merken kan ik me niet voorstellen in ieder geval.
Er is een onoverbrugbare kloof vanaf de kant van de mensen vandaan naar God toe. Duisternis.


Beste Johan, weet je wat het is ?
Er zijn zo veel die hebben Jezus leren kennen en door Jezus hebben ze God als Vader leren kennen en als je dan kijkt naar je leven dan kan je op dat moment niet zeggen dat je dood bent, omdat je met Hem opgewekt bent. Dan weet je dat je een Redder nodig HAD maar je bent dankbaar dat je nu gered bent. Dan is het niet van ohh wat is het allemaal donker inm mijn leven omdat Jezus, het Licht der Wereld, bij je in het leven is binnen komen lopen en in je is komen wonen. Het gaat mij er dus om dat we wel een keer kunnen stoppen om te zeggen hoe zondig we zijn, omdat de Bijbel zelf zegt dat we geen zondaren meer zijn doordat we zijn opgewekt met Hem. Dat we niet meer in het duister lopen te zoeken en te dolen maar dat het Licht der Wereld in onze harten is opgegaan en we nu zelf ook dragers van Zijn Licht mogen zijn in deze wereld. Die onoverbrugbare kloof was gewoon overbrugbaar door het kruis van Golgotha, Gode zij dank door Christus Jezus onze Heer.


Johan100 schreef:God zoekt Adam op na de val. Wat is het gevolg van de ongehoorzaamheid van Adam? Hij kent zijn Schepper nauwelijks meer. Argwaan naar God, schaamte, de schuld aan een ander geven. etc.

Die argwaan zie je toch duidelijk in zijn nakomelingen? Zijn Woord, daar zijn vele meningen en interpretaties over, als je het over uitverkiezing hebt bijvoorbeeld of je hebt het er over dat het hart arglistig is volgens het Woord, raken mensen in paniek, of herkennen het niet, etc.

In Handelingen zegt Paulus ergens dat God niet ver is van een ieglijk van ons en hij heeft het over tasten en vinden.

Handelingen 17:26-28

Zo is het welmet de nakomelingen van de eerste Adam, maar wanneer je van boven geboren bent dan ben je een nakomeling van een ander geslacht. Dan ben je koning en priester tegelijk (Openbaringen 1 vers 6). Dan ben je een nieuwe schepping. En dat hart gaat steeds minder arglistig worden naar de mate waarin we ons denken hebben vernieuwd en in lijn hebben gebracht met het Woord van God.
Dan is het Paulus zelf ook die zegt dat hij zelf nu niet meer loopt te tasen en zoeken maar dat hij zegt van in Hem leven wij en bewegen wij ons. Je kunt namelijk niet tegelijk in duisternis lopen te zoeken en te tasten en tegerlijkertijd Christus zien als je Verlosser en Heer en in Hem leven en je vrij bewegen als schepsel van de nieuwe orde.

Johan100 schreef: Veel mensen met een godsbesef (geweten) die tasten en kerkjes hebben en denominaties en meningsverschillen, dezelfde Bijbel op de kansel, maar andere gedachten, etc.

Oke, maar waar blijkt het uit? Bijna niemand onderbouwt vanuit het Woord. DeDwaler en ik doen dat wel veelvuldig en roepen er toe op omdat vertrouwt raken met het Woord essentieel is, en we zijn het ook voor minstens 95% met elkaar eens in wat we zeggen volgens mij (ruwe schatting van mij zeg maar) en we hebben geestelijke herkenning. We vinden ook beide het Woord heel belangrijk. Het kan gelukkig wel. Zegt dat nog iets of niet? 1+1=2? Normaal gebruik ik zulke argumenten niet, maar misschien iets om over na te denken?


Het geweten van de mens en het godsbesef vallen wat mij betreft niet 100 % met elkaar samen.
Het klopt dat kerken en denominaties onderling verschillen hebben, en dezelfde Bijbel op de kansel maar dat wil niet alles zeggen inderdaad. Ook klopt het dat ze andere gedachten hebben over bepaalde zaken maar ik weet niet of het daar wel in te verklaren is.
De verklaring is denk ik net even wat anders. Wanneer we echt kijken wat de leerstandpunten zijn dan zal iedere kerk en denominatie zeggen dat God niet wil dat er ook maar 1 zondaar verloren gaat, dat Jezus Zijn offer is ter verzoening en dat God alles nieuw maakt.
De verklaring is denk ik dat er mensen zijn die wel in de kerk zitten maar bepaalde stukken omarmen en niet het grote plaatje zien van de puzzel.
Een deel van wat ze wel zien omdat ze dat hebben aanvaard hoort bijvoorbeeld links onder te zitten maar hij denkt dan dat het rechts boven zou moeten. Dan kan hij met hele series Bijbelteksten aan komen die naar zijn mening aangeven waarom het daar wel zou moeten maar daarmee is dat nog niet de waarheid. Veel citeren is dus niet een bewijs van dat je het goed ziet en dat de teksten daar inderdaad betrekking op hebben.
Daar kan dan nog bijkomen dat ze zelf bepaalde ervaringen niet hebben en de ervaringen van anderen als maatstaf nemen om bijvoorbeeld behouden te kunnen worden, zoals dat je eerst nee moet zeggen en dat vol moet proberen te houden want dan maak je bepaalde gelijkenissen tot een systematische methode om door God aanvaard te worden wanneer je aan die eisen voldoet en dan is het eigenlijk gewoon behouden worden door eigen werken geworden en niet door genade alleen. Of een bepaalde ervaring dat je eerst 10 jaar moet wiggen en wegen en moet lopen tasten in het duister als maatstaf gaan opleggen aan een ander. Op die manier komt er dan iemand in de kerk en die zegt na 1 jaar al dat God hem gered heeft en dat kan niet, want hij moet eerst 10 jaar lopen dolen in het duister. Wanneer mensen dat gedrag vertonen en ze worden er op aangesproken dan komen ze vaak eerst met hele lappen teksten aan zetten die niet verband houden met de hele zaak, en dan met hun ervaringen en de ervaringen die ik zou moeten hebben volgens hun norm. En wanneer je dat kaartenhuis dan heel simpel met 1 vinger in elkaar laat zakken dan worden ze boos en gaan ze je negeren. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de anonieme alcoholisten dan zeggen die gewoon dat ze fout zaten en dat ze de mist in zijn gegaan maar nee die eerlijkheid daar is geen plaats voor bij sommigen in de kerk of op een refoweb, stel je voor wat zou een ander er dan wel zeggen of nee ik kan dat niet erkennen dat ik fout zou zitten anders valt mijn eigen theologie in elkaar als kaartenhuis.
Die angst hoeft helemaal niet te bestaan in de kerken wat mij betreft en ook hier niet op refoweb.
We zijn er toch voor om een ander te troosten en op te beuren en elkaar op te bouwen ? Het is toch de bedoeling dat WIJ ALLEN tot de volle volwassenheid in het geloof zullen komen ?


Johan100 schreef:
Er ligt een bedekking op het Evangelie voor de mensen die verloren gaan staat er in 2 Korinthe 4, het Evangelie is het Woord. Ze zien de kloof niet, hoe hun hart is van nature en hebben Christus niet nodig als Verlosser en gaan niet daadwerkelijk naar Hem toe in geloof om het te ontvangen (genade Ze geloven het niet. Dat is er naar mijn overtuiging aan de hand.

Voorbeeld. (talloze manieren om je te bedriegen): Sommige mensen durven gewoon met een misschientje op de eeuwigheid af te reizen en misleiden zichzelf vermoedelijk door te denken dat ze een 'kleintje zijn in de genade', wat niet gebaseerd is op het Woord als je de berichten goed leest (die 3e weg zeg maar). Dat is de blindheid en de hardheid van het hart. Ze kunnen en willen niet daadwerkelijk de zonde loslaten en met God leven. Dat is ieder mens van nature. Ik ook! Een vals Evangelie houdt ze in die situatie als God het niet verhoed. Het zal wel meevallen straks, zo slecht ben ik tenslotte niet met mijn kerkgang denken ze misschien heimelijk. Dat is de bedrieglijkheid van het hart. Blind. Ik ben een beetje aan mezelf ontdekt, daarom weet ik dat het in het hart kan leven. (Ik ben zelf ook een nakomeling van Adam)

Uit bezorgdheid. Mocht ik ergens naast zitten eventueel zie ik graag een Bijbelse onderbouwing tegemoet.

Op dit laatste deel kom ik later nog even terug omdat het mij nu even wat tijd betreft niet goed uitkomt.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4229
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 25 jun 2019 11:55

Chaya schreef:Een prutverkondiging is een dwaalleer, en de leer van een lievige Jezus voorhouden, die je vriend is en altijd met de hand over hart strijkt.
Een valse hoop is erger, want daarmee ga je voor eeuwig verloren.
Misschien mocht jouw oma haar ogen opslaan in verwondering. Want dat kenmerkt het ware volk.
En dan mag ze zich voor eeuwig verwonderen en zal haar Heere zingend grootmaken.

Verkijk je toch niet op die hallelujahzingende mensen. Wie altijd in het licht wandelt, kent het duister niet waaruit hij verlost is!
In de Bijbel neemt God het altijd op voor de verdrukten, de verachten, de kleinen in de genade.

Ik las zo in Lukas 6
Zalig zijt gij, die nu hongert; want gij zult verzadigd worden. Zalig zijt gij, die nu weent; want gij zult lachen.

Daarom naamloos, ik ben niet jaloers op die huppelende mensen.

Weet je wat een kernmerk is?
Als God groot gemaakt wordt en iemand heeft niets uit zichzelf.
Als het al begint met: ik deed dit en ik doe dat en ik ben elke dag zo dichtbij God, dan mag je je inderdaad afvragen of het genadewerk
nu wel echt bekend is.
Dat zeg ik niet, noch de dominee, maar dat is in de Bijbel te lezen. Keer op keer.

God komt ALTIJD aan Zijn eer.


Ik moest er ook gelijk aan denken, een prachtig reformatorische antwoord ook op je bedenkingen
Wat een zegen deze Ger gemmer Jan van Dooijeweert
Drink de woorden in tot in je hart, het is de Heer die tot je spreekt via deze gereformeerde gemeente broeder, een zegen voor deze kerkgemeenschap.

benefietdiner schreef:Geliefde zoekende zuster, ik denk dat je probleem heel anders is dan je zelf denkt. Het heeft te maken met een denkrichting in de rechtervleugel van onze Reformatorische kerken. Je zoekt de oplossing op een verkeerde plaats. We staan vaak aan de verkeerde kant van de heilsfeiten. Aan de menselijke kant. En die menselijke benadering gebruikt vaak dezelfde bezwaren, argumenten en vragen: “Dat gaat zomaar niet; er moet wat gebeuren in je leven; je kunt het zelf niet pakken; mocht het ook mij nog eens geschonken worden; hoe kom ik aan zekerheid; wat moet ik toch doen om te kunnen geloven; het moet eerst een onmogelijkheid worden; heb ik ook deel aan het lijden en sterven van de Heere Jezus.”

En zo kan ik nog wel wat opmerkingen noteren. Op zichzelf gezien zijn het allemaal waarheden. Het lijken ook heel zinvolle opmerkingen. Maar ik ontmoet genoeg mensen van 70, 80, 90 jaar die nog steeds niet verder gekomen zijn dan het herhalen van deze waarheden. Uitzicht hebben ze niet en het einde is in zicht.

Wat hebben we met al die ‘wijze’ uitdrukkingen bereikt? Wat heeft de kennis van deze (op zich) waarheden ons opgeleverd? Kerken vol keurig geklede, onzekere mensen, twijfelende mensen, hopende mensen, tobbende mensen die er van overtuigd zijn dat ze de waarheid kennen. En duizenden die de kerk verlaten en het bij een ander kerkverband gaan zoeken, of alles helemaal aan de kant zetten. Kijk maar rond om je heen.

Kijk ook maar in je eigen leven. Met al die waarheden die je omringen en al die vragen die je bespringen, ben je nog geen stap dichter bij het Koninkrijk gekomen. Heb je nog geen kruimel zekerheid gekregen. Ja, sterker nog: je weet zelfs nog niet hoe je de slip van de mantel van de Heere Jezus kunt vast grijpen.

Op deze manier komen we geen stap verder. We blijven wie we zijn en hopen maar dat het uiteindelijk mee zal vallen. En dat zal nu juist niet het geval zijn. Het zal niet meevallen! Wie zijn heil niet zoekt bij de Heere Jezus; ligt nu al verloren!

De Heiland Zelf geeft ons een heel simpel voorbeeld. Eenvoudiger voorbeeld kun je haast niet bedenken. Lees dat eens heel aandachtig met een biddend, maar vooral ook met een dankend hart. Ik lees het met je mee in Johannes 3. “En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.”

Het is het bekende voorval uit Numeri 21. Daar was het volk Israël vastgelopen in de zonden. Hun God en Vader strafte hen met vurige slangen. En de mensen stierven als ratten. Ze kermden het uit van nood, pijn en ellende. Het was echt, ze waren verloren, ten dode opgeschreven. En dan komt Mozes met het geneesmiddel: Een stok met een slang erop. En wat roept Mozes het volk toe? Wel eens over nagedacht? Roept hij: “Mochten je ogen toch nog eens gericht worden op die slang”? Of zegt hij misschien: “Vraag maar veel om een gewillig hart?” NEE! Niets van dat alles! Hij roept: “Kijk naar die slang, dan BEN je beter.” Wie keek was beter, helemaal genezen. Welnu, zegt de Heere Jezus in Johannes 3, zo is nu ook de situatie met de Zoon des mensen. Wie op Hem ziet is beter! Hij zegt niet “die wordt beter”, maar “die IS beter.”

De tekst van ons dagboek was vanmorgen: Jesaja 21:11-12: “Wachter! wat is er van de nacht? Wachter! wat is er van de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, en het is nog nacht; wilt u vragen, vraagt; keert weder, komt.”

Is dit niet heel toepasselijk voor velen van ons. De nacht is opgehouden. In het oosten is dit vrijwel zonder schemering. Nacht... en in enkele minuten is het stralende ochtend. Wij kennen dat heel goed vanuit Peru. Maar nu geestelijk: De nacht is opgehouden, de Heere Jezus kwam, Hij stierf en stond op uit de dood. Zelfs het Pinksterfeest is gekomen. Laaiend en stormend. De stralende ochtend. Maar voor velen, heel velen onder ons is het nog steeds nacht. De Heere Jezus riep dat zijn omgeving al toe: De nacht is voorbij, zie op Mij. En dat zegt Hij nu nog. Grijp de slip van Zijn mantel, nu Hij bij u langs komt. Bij u in huis is (Bijbel). Hoe grijp je die slip van Zijn mantel? Hij lijkt een heel gewichtig gebeuren. Maar het is niet meer dan lezen in de Bijbel en leven in het besef dat Hij, Jezus, echt bestaat. Dat Hij echt Redder is.

Die heidense, Kananese vrouw had het begrepen. “Vrouw, Ik ben alleen gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël.” De heidense vrouw was niet van dat huis. Maar ze kermde: “Heere, HELP MIJ!” Het drong door merg en been. “Vrouw, groot is uw geloof.” Ze was eigenlijk alleen maar weggejaagd, maar ze greep de slip van Zijn mantel. Ze trok zich van niemand iets aan. Van geen enkele regel of voorschrift. Ze wist niets van theologie, maar ze wist één ding: Hij kan mij helpen.

Lieve zuster, sorry dat het zo lang geworden is. Maar ik moest het even kwijt. Kom uit dat sleur-denken. Vergeet alles wat je al duizend keer gehoord en gezegd hebt en zie op Jezus. Zo gewillig, zo oprecht ook Zijn handen uitstekend naar jou: “Kom naar Mij toe, hoor naar Mij, geef Mij je hart.” Geloof wat Hij zegt! Alleen daar is de zekerheid te vinden die jij zoekt. Bij Hem, Gods Zoon! Stop met alle theologische begrippen proberen te begrijpen. Stop met redeneren. Stop met afwijzen van die heel eenvoudige weg die de Heiland wijst. Ga naar Hem toe, zoals je bent. Je hoeft Hem niet te gaan vertellen dat je het nu begrijpt, of dat je nu weet hoe het moet. Maar ga naar Hem toe en belijdt je zonden aan Zijn voeten en leg je maar veilig bij Hem neer. Lees in Zijn Woord en vertrouw op Hem. Vraag de Heere om de krachtige werking van Zijn Heilige Geest. Als Die je hart vervult is alles anders.

Gods zegen,
Jan van Dooijeweert

https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/26 ... eloofs-2-/

Dit antwoord is ook op jou van toepassing.


@Jesaja 40 ware bijdrages van u op deze pagina ook....daar zit zo de kern in..... iedereen preekt voor eigen parochie maar het gaat zo om de Eenheid in Liefde tot de Heer en elkaar.....
De Toekomstige Eredienst zal plaatsvinden pas in de Hemel in alle Glorie en Volmaaktheid bij de Heer voor hen allen die in Geloof in Christus ontslapen....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1369
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 26 jun 2019 18:30

Johan100 schreef:
Er ligt een bedekking op het Evangelie voor de mensen die verloren gaan staat er in 2 Korinthe 4, het Evangelie is het Woord. Ze zien de kloof niet, hoe hun hart is van nature en hebben Christus niet nodig als Verlosser en gaan niet daadwerkelijk naar Hem toe in geloof om het te ontvangen (genade Ze geloven het niet. Dat is er naar mijn overtuiging aan de hand.


Als ik lees wat er staat over die bedekking dan gaan er bij mij een aantal zaken door mijn gedachten.
Lees ik gewoon wat er staat in hoofdstuk 4 vers 3 dan zie ik : Indien dan nog ons Evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.

Als je zo leest dan lijkt het dat er een aantal mensen is, dat wil zeggen een deel der mensheid die geslagen is met deze blindheid, maar als je hoofdstuk 3 leest vers 16 dan lees je dat telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft (dat is dus aktief en niet passief wachten tot God de mens maar gaat bekeren) , wordt de bedekking weggenomen. Dan kom je dus tot de conclusie dat het niet een bepaalde groep is die deze bedekking heeft en dat die bedekking dus ook niet voor altijd zou zijn omdat die bedekking dus bij iedereen opgeheven wordt wanneer deze zich tot de Here bekeerd heeft.

Als ik dan lees in hoofdstuk 3 vers 14 dan zie ik staan dat de bedekking die Mozes voor zijn gelaat deed zodat de mensen niet de heerlijkheidsglans zouden zien van het gelaat van Mozes, omdat die een tijdelijke glans was en dat die zelfde bedekking nog steeds ligt telkens wanneer Mozes wordt voorgelezen. Kijk ik naar het Grieks dan staat er dat het is bij het lezen van het oude verbond / testament (epi tei anagnosei tes palaias menei), welke in Christus tenietgedaan wordt (ho ti en Christoi kat-argeitai).

Wle moeten we ged kijken wat nu precies de betekenis is van het noemen van Mozes.
We moeten dus Exodus 34 vers 34 er precies naast leggen en dan zien we dit:
Exodus: ten tijde nu maar dat Mozes naar binnen ging voor het aangezicht van de Here om met Hem te spreken, nam hij de bedekking van zich af.
Paulus : Ten tijde nu maar dat het (hun hart) zich bekeert tot de Here, wordt de bedekking weggenomen.
Beide teksten zijn overgenomen uit het Grieks !
Gelovigen zien dus dat de wet van Mozes een beperkte houdbaarheidsduur had en een beperkt doel had en dat Christus de wet heeft vervuld.
Ongelovigen zien dat dus niet. Wellicht zou je kunnen zeggen dat de bedekking heden ten dage nog steeds deels zit in het feit dat men de wet wil houden en nog steeds het heil verwacht uit eigen werken (der wet) en daarmee zoekende is naar hun eigen behoud en niet ziet dat Christus alles al heeft volbracht voor hem en haar persoonlijk ?

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Johan100 » 27 jun 2019 00:24

MoesTuin schreef:
@Jesaja 40 ware bijdrages van u op deze pagina ook....daar zit zo de kern in..... iedereen preekt voor eigen parochie maar het gaat zo om de Eenheid in Liefde tot de Heer en elkaar.....
De Toekomstige Eredienst zal plaatsvinden pas in de Hemel in alle Glorie en Volmaaktheid bij de Heer voor hen allen die in Geloof in Christus ontslapen....

Oke! Wat krom is praat je recht op dit forum, onwaarheid maak je uit voor de waarheid. En het maakt helemaal niet uit wat je gelooft eigenlijk.
En iedereen preekt voor eigen parochie. Toch heeft iemand ware bijdrages die zo ongeveer inbrengt dat we Paulus brieven niet serieus moeten nemen. En je hebt het steeds over vrijheid en de Heilige Geest. Lees Galaten 2:19-20 eens. Helder. Het Woord moet wijken voor jouw zogenaamde gewenste eenheid, maar je noemt wel de Naam van Christus, Die het vleesgeworden Woord is, en het geloof in Hem! De meelezer mag oordelen. (let op de valse redeneringen)
Hoe kan jij eigenlijk beoordelen wat waar is? Probeer je tot slot alles te camoufleren met een antwoord van Jan van Dooijeweert? Hij zal er vast blij mee zijn.

Ga zo niet voort. Want het staat vast, het Woord.
Als je de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.
@Veendam. Hartelijk dank! Ik hoop binnenkort te reageren op je bijdragen!
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
Jesaja40
Kapitein
Kapitein
Berichten: 798
Lid geworden op: 27 jun 2017 10:38
Locatie: Het Gooi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Jesaja40 » 27 jun 2019 10:25

Veendam brengt in:

We moeten dus Exodus 34 vers 34 er precies naast leggen en dan zien we dit:
Exodus: ten tijde nu maar dat Mozes naar binnen ging voor het aangezicht van de Here om met Hem te spreken, nam hij de bedekking van zich af.


Wat was de reden dat Mosje een sluier voor zijn gezicht deed? Mosje sprak op de berg Horeb van aangezicht tot aangezicht met de Eeuwige. Doordat hij in de nabijheid van de Eeuwige verkeerde werd Mosje aangestoken met het licht van G'ds vriendelijk aangezicht. Mosje was zich daar niet eens bewust van en zijn vertoning aan zijn volksgenoten schrokken van dat stralende gezicht. Daar konden zij niet naar kijken en dat was de reden waarom Mosje een sluier droeg. Hij kon zijn volksgenoten wel zien en daardoor functioneerde Mosje heel gewoon om leiding te geven aan een zeer groot volk. De Eeuwige kon wel dat stralende gezicht van Mosje verdragen, Hij had het immers op hem doen overkomen. Dat stralende gelaat was met alle eerbied "het garantiebewijs" van de Eeuwige naar de mensheid toe. Wie in de nabijheid van de Eeuwige verkeerd zal ook die glans die Mosje ten deel viel ontvangen. Denk aan de verheerlijking op de berg waar Yeshua zijn G'ddelijke heerlijkheid vertoont aan Zijn volgelingen.

Paulus : Ten tijde nu maar dat het (hun hart) zich bekeert tot de Here, wordt de bedekking weggenomen.
Beide teksten zijn overgenomen uit het Grieks !
Gelovigen zien dus dat de wet van Mozes een beperkte houdbaarheidsduur had en een beperkt doel had en dat Christus de wet heeft vervuld.


Nergens in de Bijbel kom ik tegen dat de wet een beperkte houdbaarheidsduur heeft. De wet of liever gezegd de Thora heeft een eeuwigheidswaarde. Heeft Christus de gehele wet vervuld of heeft Hij zich gehouden aan de principes van die wet. Dan zou er een discrepantie zijn ten opzichte van de vrouwen die zich moeten houden aan de wetten op de kraamvrouwen. Nergens lees ik dat de Christus deze wet van de kraamvrouwen heeft vervuld. Het is dus naar mijn opvatting niet juist om dit keihard te stellen. Sterker nog als men zegt dat de Christus zich heeft geofferd dan moet men nagaan wat de nadrukkelijke voorschriften zijn voor een offer. Aan geen van die voorschriften is voldaan. Natuurlijk moet ik dat uitleggen en toelichten. Een mensenoffer wordt ten strengste verboden. Een offerdier moest geslacht worden en volkomen leeggebloed als een brandoffer in vuur opgaan. Het offer moet gebracht worden in de tempel. Priesters moeten deze handelingen verrichten. De as moet buiten de stad worden gebracht. Wie de offervoorschriften bestudeerd komt er achter dat er verschillende offers zijn. Geen enkel offer komt in overeenstemming met het offer van Yeshua. De aanname dat Christus de wet heeft vervuld klopt niet vanuit menselijke redeneringen. Van voor de grondlegging van deze wereld was Het Lam al geslacht. Dat feit is de blauwdruk die de Eeuwige al lang klaar had staan voordat er ook maar iets was. Het noodplan was er al. De invulling van het noodplan zien wij op Golgotha waar het voltrokken wordt. Vooraf was de prijs al betaald en die prijs heeft een eeuwigheidswaarde. Dan is het heel erg raar en komt het mij zeer profaan over om te zeggen dat de wet vervuld is.

Geloof ik dan niet in het einde van de Thora? Jazeker, deze zal eens ophouden op het moment waar de definitieve scheiding zal plaats vinden. Dan betreed de mensheid de eeuwigheid en de keuze is aan iedereen persoonlijk aan welke kant hij/zij die eeuwigheid zal betreden.

Nog een argument wil ik aanreiken: stel dat het waar is dat de wet is opgehouden dan zou er juridisch gezien een ongelijkheid optreden. Je zult maar geboren en geleefd hebben voor de kruisiging dan val je onder de wet volgens hen die zeggen dat de wet opgehouden is. Oeps, wij die dit kunnen lezen en velen die ons reeds ontslapen zijn worden dan niet geoordeeld volgens die wet. Hoe zit dat juridisch gezien? Rechtsongelijkheid zou er dan zijn. Zou de Eeuwige dat als de Rechtvaardige toestaan? We moeten opnieuw kijken naar de wet in zijn geheel. Waarom geeft de Eeuwige die aan ons mensheid? Zien wij in die wet niet de Koninklijke regels die de Eeuwige aan ons geeft. Met die Koninklijke regels wil Hij ons leren hoe wij ons gedragen moeten tegen over G'd en onze naaste. Daaraan toegevoegd: beste mensheid: Ik heb jullie hier op Mijn aarde geplaatst om Mij te dienen en Mijn aarde zorgvuldig te beheren.

En wat is de reactie van de mens? Wij wonen hier op deze aarde en bepalen zelf wel wat er gebeuren gaat. Wat zien wij om ons heen? Wij maken zelf wel wetten en stellen regels op. Maar wordt daar de aarde beter van? Dan komt het nog ongeloofwaardiger over om aan te geven dat de Christus de wet heeft vervuld en dat wij het maar volledig aan Hem overlaten. Natuurlijk moeten wij ons volledige vertrouwen op Hem stellen, wij kunnen niet zonder Hem. Wat leren wij hieruit? Dat de wet nog steeds van toepassing is. Christus die Een is met de Vader heeft zelf ons deze wet gegeven. Hij heeft al die regels niet nodig, die regels zijn primair voor de mens. Christus heeft de wet niet overtreden en daarom hoefde Hij ook niet te sterven. Hij sterft plaatsvervangend en betaald daarmee voor ieder die de last van zijn/haar overtreding neerlegt in de handen van onze Messias. De regels die de Eeuwige aan ons mensen oplegt is de houding naar Hem.

Regelmatig sta ik voor een verkeerslicht stil. Ik mag niet doorrijden of lopen, het licht staat op rood. Het rode licht zegt mij: onveilig en gevaarlijk. Iedere nette burger stopt en houdt zich aan deze verkeerswet. Zodra het licht op groen staat is het veilig om door te rijden of te lopen. Deze verkeerswet biedt mij zekerheid dat ik veilig van de ene naar de andere kant kan komen, deze wet biedt mij bescherming en voorkomt chaos in het verkeer. De wetgever heeft dus goed nagedacht om op de drukste punten verkeerslichten te plaatsen.
Ik kreeg niets waar ik om vroeg. Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19523
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 28 jun 2019 07:25

Je moet onderscheid maken in de wet. Want het is inderdaad niet zo dat “heb God lief met alles in je en je naaste als jezelf (wat toch de samenvatting van de 10 geboden is) hebben afgedaan. Hoe we omgaan met God en met elkaar is inderdaad goed voor ons, zoals verkeersregels goed zijn voor je veiligheid.

Maar de wet, de thora, bevat ook allerlei ceremoniele wetten, offerwetten en reinigingswetten die wezen op de komst van Jezus en door Hem zijn vervuld. We hoeven niet meer te offeren, zijn niet meer constant onrein. (We zijn rein door Jezus Christus). Dus die wetten hebben afgedaan. Daar is voldoende Bijbels bewijs voor. Het juridische argument dat het oneerlijker zou zijn als
je voor die tijd had geleefd is een heel slecht argument om dat de ontkrachten. Er zijn inderdaad verschillen. Je zal maar onder het oude vervond geboren zijn. Of voo de Geest kwam. Dan moest je je aan veel meer regels en wetten houden dan nu. Dat klopt. Beschouw het als een grote zegen dat je in deze tijd bent geboren. En weet tegelijkertijd dat God er in alle tijden voor mensen was en zal zijn.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1369
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 28 jun 2019 15:57

@Jesaja40:
De wet is vervuld door Jezus Christus.
Ondanks dat is de wet nog steeds goed, ja zeer goed.
Maar de wet is er niet meer om je zekerheid of je verlossing van te verwachten door de wet te doen.
De wet is een tuchtmeester tot Christus, dus ja, als je bij Christus uitgekomen bent dan heeft de wet zijn functie gehad waarvoor het bedoeld was.

Je zei verder dat de wet pas op zal houden als je gestorven bent, nou dat ben ik al, omdat ik met Christus gestorven ben en met Hem opgewekt en daarmee heb ik de eeuwigheid al betreden van het Eeuwige Leven ook.
De wet is voor mij dus niet van nut om mij daar aan te houden om er verlossing of heil (Yeshu 'a) van te verwachten.
Dat stoplicht daar stop ik niet voor als die op rood staat OMDAT de wet het zegt en er straf komt als ik mij er niet aan houd.
Dat stoplicht daar stop ik voor als het op rood staat omdat ik dat graag zou willen dat een ander dat zou doen zodat als het op groen staat het voor mij ook veilig is om over te steken, dus daarmee doe ik aan mijn naaste wat ik graag zou willen dat mijn naaste aan mij zou doen.

Wat mij betreft, als gelovige uit de heidenen houd ik mij aan de regels die voor mij zijn, namelijk mij onthouden van eten en drinken van bloed en van het verstikte en van vlees wat aan de ofgoden is geofferd en ik heb God lief boven alles en ik doe aan mijn naaste wat ik zou willen dat mijn naaste aan mij zou doen.

Maar omdat het je profaan overkomt als iemand zegt dat Jezus de Wet vervuld heeft herhaal ik het gewoon nog een keer, Hij heeft de Wet vervuld en Hij is het einde der Wet. De gelovige die God liefheeft boven alles en aan zijn naaste doet wat hij graag wil dat zijn naaste aan hem doet vervult daarmee automatisch de gehele wet.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4229
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 29 jun 2019 07:26

Johan100 schreef:Oke! Wat krom is praat je recht op dit forum, onwaarheid maak je uit voor de waarheid. En het maakt helemaal niet uit wat je gelooft eigenlijk.
En iedereen preekt voor eigen parochie. Toch heeft iemand ware bijdrages die zo ongeveer inbrengt dat we Paulus brieven niet serieus moeten nemen. En je hebt het steeds over vrijheid en de Heilige Geest. Lees Galaten 2:19-20 eens. Helder. Het Woord moet wijken voor jouw zogenaamde gewenste eenheid, maar je noemt wel de Naam van Christus, Die het vleesgeworden Woord is, en het geloof in Hem! De meelezer mag oordelen. (let op de valse redeneringen)
Hoe kan jij eigenlijk beoordelen wat waar is? Probeer je tot slot alles te camoufleren met een antwoord van Jan van Dooijeweert? Hij zal er vast blij mee zijn.

Ga zo niet voort. Want het staat vast, het Woord.
Als je de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.
@Veendam. Hartelijk dank! Ik hoop binnenkort te reageren op je bijdragen!


Ga met God en in Liefde met iedereen die op je pad komt en Hij zal met jou zijn...
@Johan, zie

viewtopic.php?f=31&t=27039&p=2099596#p2099596

Gods Liefde en Vrede wens ik jou toe....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4143
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor naamloos » 29 jun 2019 08:33

DeDwaler schreef:Onder elk van die termen (bekering, geloof en wedergeboorte) gaat een hele leer schuil en dat is het onderwijs van Jezus of Paulus. Een systematische uiteenzetting van het Evangelie is o.a. de Romeinenbrief. Het zijn geen bijzaken waar we het over hebben.
Dit las ik van de week op f.b. en ik moest meteen aan jouw manier van evangelieverkondiging denken:

"Het praktisch toepasbaar maken: ken je het verhaal van de luchtballon? 'Een man in een luchtballon is verdwaald. Hij zakt wat en ziet een een man lopen en roept ''ik heb vrienden van mij beloofd om hen over een uur ergens op te pikken, maar ik heb geen idee waar ik nu ben.''
De man roept terug ''u bevindt zich in een mandje, aan een ballon, op ongeveer 10 meter hoogte.''
''U bent zeker dominee (schriftgeleerde)?!" roept de man vanaf 10 meter hoogte.
"Klopt. Hoe weet u dat zo snel?"
"Nou, het is allemaal waar wat u zegt, maar ik heb er helemaal niks aan ..."
DeDwaler schreef:De correctie (het oordeel) van de Messias is deze:

"Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet."
(Johannes 7:19a. Zie o.a.: Johannes 7:10-24)
Zij (Zacharias en Elisabet) waren beiden ​rechtvaardig​ voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.
Paulus: "Aan wat er in de wet over ​gerechtigheid​ staat, voldeed ik volledig." (toen was ie nog onbekeerd hè!)
Tjaaa .... Wil je een nog duidelijker bewijs dat je Jezus' uitspraken niet klakkeloos op de hele mensheid kunt toepassen?
Dus als Jezus zegt ''u wilt niet'' dan hééft Hij het ook tegen de mensen die niet willen, snap je?
Niet willen is een reactie op het evangelie, geen onderdeel van het evangelie.
En niet kunnen? Nogmaals: ''De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten