toekomstige vorm eredienst

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 18 apr 2019 19:32

Yoshi schreef:Voor iemand die strooit met bijbelteksten blijven die nu verrassend achterwege. Wel veel voorstellingen van hoe het geweest zou kunnen zijn.
punt is, en let op; je maakt een valse tegenstelling.


Bijbelteksten er bij zetten is niet zo moeilijk hoor maar als het goed is herken je wat ik schrijf uit wat je zelf kent van Gods Woord.
Ook kan ik er de Griekse tekst wel bij zetten maar je doet er toch niks mee.

Het verplichten van het bijwonen van de kerkdiensten is een heilig huisje geworden van de kerken en daarbij worden dit soort teksten maar al te graag voor gebruikt om kerkmensen maar iets te geven waaruit dan zou blijken dat ze de kerkdiensten vooral niet mogen overslaan.
Hiermee hoopten ze dat de mensen wel naar de diensten zouden blijven komen en daardoor is de relatie van de mens zelf met God in veel kerken ook naar de achtergrond geschoven. Als je maar wel in de kerkdiensten zit dan is het allemaal wel in orde is dan de denkwijze.

Yoshi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Yoshi » 18 apr 2019 20:52

Veendam schreef:Bijbelteksten er bij zetten is niet zo moeilijk hoor maar als het goed is herken je wat ik schrijf uit wat je zelf kent van Gods Woord.
Ook kan ik er de Griekse tekst wel bij zetten maar je doet er toch niks mee.

Nee, drogredeneringen als valse tegenstellingen ken ik niet uit Gods Woord.
Het verplichten van het bijwonen van de kerkdiensten is een heilig huisje geworden van de kerken en daarbij worden dit soort teksten maar al te graag voor gebruikt om kerkmensen maar iets te geven waaruit dan zou blijken dat ze de kerkdiensten vooral niet mogen overslaan.
Hiermee hoopten ze dat de mensen wel naar de diensten zouden blijven komen en daardoor is de relatie van de mens zelf met God in veel kerken ook naar de achtergrond geschoven. Als je maar wel in de kerkdiensten zit dan is het allemaal wel in orde is dan de denkwijze.

Je verzint er steeds meer bij om je drogreden maar niet terug hoeven te nemen.

Dorpeling
Mineur
Mineur
Berichten: 227
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Dorpeling » 18 apr 2019 21:54

Veendam schreef:Je blik gericht houden op de Heere Jezus is een keuze die je zelf moet maken. Dat is een EIGEN beslissing. Het normale Christelijke leven is echt heel rijk en waardevol en als je dat hebt leren kennen dan wil je niet meer anders. Dat is een leven dat je niet moet leren kennen door het te horen van anderen en dat moet kopiëren maar je moet het zelf ontdekken. ik daag je uit om de Efeze brief goed te bestuderen.


Ik dacht dat deDwaler hierboven een mooie, rijke getuigenis gegeven heeft dat hij het leven met Christus kent en ontdekt heeft.

Veendam schreef:dan zou dat betekenen dat God alleen Zijn Liefde en Genade klaar heeft voor BEPAALDE MENSEN, en anderen dat aanbod niet zou doen.


Hij biedt het aan allen aan, maar niemand wil het aannemen. 'Het gedichtsel van des mensen hart is alleenlijk boos, te allen dage.' We doen niet alleen zonde, we zijn zonde. En er is niemand die God zoekt. Alleen voor diegene die door Hem Zelf veranderd worden, wordt het anders. Hij veranderd onze wil zodat we gaan willen wat Hij wil. In die volgorde, niet andersom.

Zie ook de DL, hoofdstuk 3
11.Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij niet alleen het Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des Geestes Gods zijn; maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van denzelfden wederbarenden Geest; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard is; Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil; die wederspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.

12.En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de Schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking, dat, wanneer nu God Zijn werk volbracht heeft, het alsdan nog in de macht des mensen zou staan wedergeboren te worden of niet wedergeboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen, en onuitsprekelijke werking, dewelke, naar het getuigenis der Schrift , die van den Auteur van deze werking is ingegeven,, in haar kracht niet minder noch geringer is dan de schepping of de opwekking der doden; alzo dat al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En alsdan wordt de wil, zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar, van God bewogen zijnde, werkt hij ook zelf. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.

14.Zo is dan het geloof een gave Gods; niet omdat het aan den vrijen wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het den mens metterdaad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort; ook niet daarom, dat God alleen de macht om te geloven zou geven, en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van den vrijen wil des mensen verwachten; maar omdat Hij, Die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in allen, in den mens teweegbrengt beide, den wil om te geloven en het geloof zelf.

15.Deze genade is God aan niemand schuldig; want wat zou Hij schuldig zijn dengenen, die Hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worde? Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelven niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is Gode alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig, en dankt Hem ook daarvoor; diegene, die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet en behaagt zichzelven in het zijne; of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdellijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft.


Overigens wens ik je succes met het zelf bepalen van je geloof en kiezen voor de Heere Jezus. En als dat al zou lukken, vraag ik me af of je nog wel stof hebt om Hem hiervoor in de eeuwigheid te prijzen en te eren. Want dan heb je zelf gekozen en Hem aangenomen als Verlosser. Dan was jij de eerste, en niet God.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4087
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 18 apr 2019 22:49

Dorpeling schreef:Overigens wens ik je succes met het zelf bepalen van je geloof en kiezen voor de Heere Jezus. En als dat al zou lukken, vraag ik me af of je nog wel stof hebt om Hem hiervoor in de eeuwigheid te prijzen en te eren. Want dan heb je zelf gekozen en Hem aangenomen als Verlosser. Dan was jij de eerste, en niet God.


Wat een verdrietig slot woord aan Veendam gericht.
Ik weet niet hoe het te verwoorden, maar gelukkig mag er in toekomstige erediensten ook gezongen worden, ik moet het delen gewoon....De start is ontroerend met het lied " Zijn Liefde zocht mij Teder" (laat dat eens goed doordringen tot je en je tranen lopen over je wangen, ja Zijn Liefde zocht ook jou, ook mij, wat een onverdiende gunst, Genade alleen is het niks meer want we staan en stonden met lege handen.....LIEFDE. God is Liefde. Hij roept nog steeds dag en nacht (voel eens aan je hart, God klopt aan je hart zolang je leeft, nog is het Genadetijd. doe je hart maar open voor Hem en Geloof!

Maar zeker ook de liederen die verder gezongen worden.....

Psalm 6, O Heer zijt mij weldadig, Vergeef o Heer al mijn zonden
Jezus die mijn ziel bemint,
Maranatha Jezus Komt!,
Psalm 116, d eenvoudigen wil God steeds gadeslaan....
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 19 apr 2019 07:33

Yoshi schreef:Nee, drogredeneringen als valse tegenstellingen ken ik niet uit Gods Woord.

Je verzint er steeds meer bij om je drogreden maar niet terug hoeven te nemen.


Wellicht zie jij iets als drogredeneringen en valse tegenstellingen omdat jij de betekenis van de tekst niet ziet maar slechts aanneemt wat de meeste mensen er over zeggen. Weerleg me maar gewoon met tekstgedeelten er bij en kijk ook naar de betekenis van het Griekse woord wat gebruikt wordt in de tekst, zoek maar op het strongnummer van het woord wat het woord echt betekend.

Yoshi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Yoshi » 19 apr 2019 07:41

Veendam schreef:Wellicht zie jij iets als drogredeneringen en valse tegenstellingen omdat jij de betekenis van de tekst niet ziet maar slechts aanneemt wat de meeste mensen er over zeggen. Weerleg me maar gewoon met tekstgedeelten er bij en kijk ook naar de betekenis van het Griekse woord wat gebruikt wordt in de tekst, zoek maar op het strongnummer van het woord wat het woord echt betekend.

Ik hoef niets te weerleggen. Jij hebt een boute uitspraak gedaan, neemt het uit hoogmoed niet terug maar verzint er vervolgens allemaal zaken bij. Je laat je kennen en ik weet weer meer dan genoeg.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4087
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor MoesTuin » 19 apr 2019 09:19

Dorpeling schreef:..


de dwaler schreef: ..


Ik kan het niet duidelijk meer maken, maar wil jullie nadrukkelijk verwijzen naar deze link waar de Heere door de woorden van ds WH Velema zo rijk de antwoorden door geeft wat mij tot tranen toe bewogen heeft en de blijdschap hierover in mijn hart nog meer verdiept en aangewakkerd heeft in diepe dankbaarheid.
Dat gun ik jullie ook zo en aanbevolen ook voor alle lezers en meelezers op dit forum...


viewtopic.php?f=2&t=28767&p=2097248#top

bericht van vrijdag 19 April in de ochtend....ds WH Velema
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 19 apr 2019 17:41

Yoshi schreef:Ik hoef niets te weerleggen. Jij hebt een boute uitspraak gedaan, neemt het uit hoogmoed niet terug maar verzint er vervolgens allemaal zaken bij. Je laat je kennen en ik weet weer meer dan genoeg.


Als je echt genoeg wist dan zou je onderschrijven wat ik zeg. Onderzoek zelf gewoon de Schriften en wees niet afhankelijk van wat in een preek gezegt wordt of wat er in een boekje staat. Van hogmoed is trouwens ook geen sprake, dat is een aanname die jij zelf doet.

Yoshi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Yoshi » 19 apr 2019 17:58

Veendam schreef:Als je echt genoeg wist dan zou je onderschrijven wat ik zeg.

Als je echt genoeg wist dan zou je onderschrijven wat ik observeer en zeg.
Onderzoek zelf gewoon de Schriften en wees niet afhankelijk van wat in een preek gezegt wordt of wat er in een boekje staat.

Zo moeilijk is het niet. Jij claimt; "Met de onderlinge bijeenkomst worden niet de kerkdiensten bedoeld hoor."
Vervolgens vraag ik om onderbouwing en daarna kom je met een vaag lulverhaal. Bij nogmaals een verzoek om tot onderbouwing te komen ga jij allemaal zaken die er niet toe doen bijslepen om je woorden maar niet terug te hoeven nemen; "Het verplichten van het bijwonen van de kerkdiensten". Zie hier hoe je op slinkse wijze je uitspraak tracht te draaien.
Dit weerzinwekkende gedrag van jou is een christen onwaardig. Daar heb ik je nu meerdere keren op aangesproken.
Van hogmoed is trouwens ook geen sprake, dat is een aanname die jij zelf doet.

Klopt. Op basis van hetgeen ik observeer kan ik er echter niets anders van maken.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19105
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 19 apr 2019 20:45

Misschien moeten jullie allebei even een time-out nemen in deze discussie. Ik heb niet het idee dat jullie dichter bij elkaar komen...
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Yoshi

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Yoshi » 19 apr 2019 21:46

Marnix schreef:Misschien moeten jullie allebei even een time-out nemen in deze discussie. Ik heb niet het idee dat jullie dichter bij elkaar komen...

Maak je niet druk, ik ben al klaar met hem.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 19 apr 2019 23:10

DeDwaler schreef:De mens verwijt God dat Zijn wegen niet recht zijn, maar het zijn onze eigen wegen die niet recht zijn.

Marnix schreef:Dat klinkt heel mooi en vroom en ik denk dat het voor een groot deel ook waar is. Lastige is alleen dat mensen dit vaak gebruiken als argument naar anderen toe, om hun standpunten te bekritiseren, maar zelden leidt het tot het besef dat hun eigen wegen, leringen, dogma's en interpretaties van de bijbel daarom ook wel eens onjuist kunnen zijn / fouten kunnen bevatten.


Als dat laatste het geval is dan hoor ik het graag, lieve Marnix. Ik heb ook helemaal geen moeite met kritiek, maar wel als het daar alleen maar bij blijft. Daar kan ik erg weinig mee... De Bijbel is niet tegenstrijdig, maar als ik God afhankelijk moet maken van mensen, zoals mij hier continue wordt voorgehouden, dan klopt de Bijbel niet meer en daar kan ik niet mee leven. Het is net Jenga.

"Ja amen! Het is ook genade! Ja amen! Het is ook allemaal Gods werk!", zegt men, maar op het moment dat je de mens in alles volledig afhankelijk maakt van God (zoals de Heere Jezus dat doet) dan komt het verzet. Waarom?

Veendam schreef:De toekomstige erediensten moeten in ieder geval niet zo gaan als de reacties van dedwaler, waarbij selectief antwoorden gegeven worden.
De liefde van God staat op nummer 1 samen met Genade.
Dan komt er een relatie hebben God, en vanuit die relatie met God komt de rest vanzelf wel.
Zo simpel is het evangelie.


De liefde en de genade van God is door mensen, zoals jij en ik aan een houten kruis gespijkerd. Je kunt dat niet onbesproken laten. De mens is van nature een ongelovige zondaar. Het is wonderlijk dat God mensen behoudt door Zijn eniggeboren Zoon Die mensen verworpen hebben (Mattheüs 21:42).

Het begint in Genesis, zoals Dorpeling het ook eerder in deze discussie omschreef: "Eva at en gaf ook Adam, en hij at. Hiermee was het beslist, in Adam waren en zijn ook wij niet tevreden met wat ons gegeven was, maar we willen meer. Als God zijn, kennende het goed en het kwaad, eigen meester en niemand boven ons. Onze hoogmoed als God te willen zijn kwam toen openbaar. Als straf komen nu dood en vloek over de mens, en uit ons hart komt alleen nog maar zonde en verderf voort."
.

Gebruikersavatar
DeDwaler
Sergeant
Sergeant
Berichten: 477
Lid geworden op: 13 okt 2015 16:45
Contacteer:

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor DeDwaler » 20 apr 2019 00:58

naamloos schreef:Maar ik gaf juist aan dat ik theologie, welke dan ook, graag drastisch zie verminderen. (en dichtgetimmerde theologie mag helemaal verdwijnen)
Nog een keer: "Omdat theologie nou eenmaal de neiging heeft om alles kloppend te krijgen in een model/systeem zou ik het zeer waarderen om daar zeker 90%,minder van in de preken te verwerken.
Wat mij betreft gewoon aansluiten op de werkelijkheid die we ervaren en daar, per onderwerp, de Bijbelse principes op toepassen.
De waarheid kan immers alles aan, linksom of rechtsom (linkse of rechtse theologie bedoel ik daarmee).
In feite maakt de tijd, nu of in het hiernamaals, niets uit in het doorzien van het hoe, wat en waarom m.b.t. bekering, geloof en wedergeboorte.

Ik vind het niks om mensen dingen voor te houden die ze helemaal niet zien en ervaren, daar kun je in de praktijk niets mee. Het wordt vaak alleen maar als voorwaarde gezien die je hebben moet voordat er überhaupt van geloof en wedergeboorte sprake kan zijn."


Gewoon aansluiten op de werkelijkheid die we ervaren en daar, per onderwerp, de Bijbelse principes op toepassen? Dat noem ik theologie.

naamloos schreef:Dat lijkt me meer geschikt voor een ander topic in het open forum. hoewel ik in dit topic ook al iets genoemd heb, maar daar ging je niet op in


Welnee. Waar ging ik niet op in?

naamloos schreef:God maakt wél onderscheid in hoe hij met mensen omgaat in bepaalde situaties, en daar had ik het over.
Hij weet wanneer iemand schijnheilig is, verbroken, verward, misleid ect. En dan reageert Jezus op de 1 heel anders dan op de ander.
Daarom kun je niet alles wat in de Bijbel staat zonder onderscheid op iedereen toepassen.
Wat voor de 1 geldt hoeft op de ander helemaal niet van toepassing zijn.


Er is geen onderscheid tussen mensen waar het hun zondige natuur aangaat. De wereld, de mensheid is verloren en veroordeeld. Het Evangelie (Woord van God) komt tot ongelovigen. Ongelovigen worden door God tot geloof in de Heere Jezus gebracht. Dus ja, Jezus reageert anders naargelang het geloof. Dat neemt niet weg dat het allemaal Gods werk is. Het gaat om Gods ontferming en openbaring en niet om wat de mens doet. Het is onmogelijk bij mensen, maar mogelijk bij God.

naamloos schreef:Gelijkenissen vertellen is wat anders dan statische dogma's voorhouden, geldend voor alle mensen.
Ook gelijkenissen stemde Jezus af op een bepaalde situatie en/of personen. Niet alles is op iedereen van toepassing.
Als Jezus een conclussie trekt over een aantal mensen, bijvoorbeeld ''gij wilt tot Mij niet komen'' betrek jij dat op alle mensen en 'bewijst' dat met een veel latere uitspraak van Paulus. Je negeert Bijbelse voorbeelden van mensen die wél willen en komen.


De Bijbelse voorbeelden van mensen die wél willen en komen negeer ik helemaal niet, maar ik toon wel aan dat de mens die tot Jezus komt dat van Godswege doet. God heeft die mensen uit genade het geloof geschonken en gewillig gemaakt. God laat ze het voor henzelf onmogelijke doen en dat is tegen hun eigen zondige natuur in handelen en spreken.

De mens is van nature een leugenaar, maar wanneer hij desondanks toch de waarheid spreekt, dan blijkt daaruit dat het Gods werk is. Nu zal een mens Gods werk in zichzelf niet altijd als zodanig herkennen, maar meer beleven in de zin van dat men handelt uit een verlangen, uit nood, of zwakte, of vergaarde kennis, of omdat men niet anders kan. Toch is het herkenbaar, omdat een mens bepaalde dingen van nature nooit uit zichzelf zal zeggen of doen.

naamloos schreef:Niet met verzinsels inderdaad. Wel met wijsheid: hoe, wat, waar, wanneer ... Ook voor deze zaken is de H.G. gegeven.


Het ligt eraan welke wijsheid, Naamloos. Je hebt wereldse wijsheid en Gods wijsheid.
.

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19105
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Marnix » 20 apr 2019 12:45

DeDwaler schreef:Als dat laatste het geval is dan hoor ik het graag, lieve Marnix. Ik heb ook helemaal geen moeite met kritiek, maar wel als het daar alleen maar bij blijft. Daar kan ik erg weinig mee... De Bijbel is niet tegenstrijdig, maar als ik God afhankelijk moet maken van mensen, zoals mij hier continue wordt voorgehouden, dan klopt de Bijbel niet meer en daar kan ik niet mee leven. Het is net Jenga.

"Ja amen! Het is ook genade! Ja amen! Het is ook allemaal Gods werk!", zegt men, maar op het moment dat je de mens in alles volledig afhankelijk maakt van God (zoals de Heere Jezus dat doet) dan komt het verzet. Waarom?


Komt er dan verzet? Van wie? Het “verzet” hier gaat over heel wat anders, namelijk om wat Jezus ook deed. Oproepen tot geloof en bekering en dan geen “oh maar dat kan ik niet” als antwoord accepteren. Het is geen ontkenning dat alles genade is en dat we in alles God nodig hebben maar een gezonde bijbelse balans die enerzijds inhoudt dat alles genade is en anderzijds dat je een verantwoordelijkheid hebt en wordt opgeroepen tot actie, tot bekering en geloof en het volgen van Jezus. Jij slaat in mijn optiek nogal naar 1 kant door en dat is volgens mij niet bijbels en niet gezond. Tegenover de teksten die je citeert zijn veel meer teksten te plaatsen die de andere kant belichten maar daar hoor ik je maar weinig over.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: toekomstige vorm eredienst

Berichtdoor Veendam » 20 apr 2019 17:01

Yoshi schreef:Als je echt genoeg wist dan zou je onderschrijven wat ik observeer en zeg.

Zo moeilijk is het niet. Jij claimt; "Met de onderlinge bijeenkomst worden niet de kerkdiensten bedoeld hoor."
Vervolgens vraag ik om onderbouwing en daarna kom je met een vaag lulverhaal. Bij nogmaals een verzoek om tot onderbouwing te komen ga jij allemaal zaken die er niet toe doen bijslepen om je woorden maar niet terug te hoeven nemen; "Het verplichten van het bijwonen van de kerkdiensten". Zie hier hoe je op slinkse wijze je uitspraak tracht te draaien.
Dit weerzinwekkende gedrag van jou is een christen onwaardig. Daar heb ik je nu meerdere keren op aangesproken.

Klopt. Op basis van hetgeen ik observeer kan ik er echter niets anders van maken.


Wanneer we kijken naar het boek Handelingen dan zien we daar staan dat de gelovigen elke dag bij elkaar kwamen in de huizen.
Daar hadden ze dus niet een dag in de week dat ze kerkdiensten hadden.
Waar komt toch die draai vandaan om 1 keer per week tot kerkdag uit te roepen en dan allemaal braaf in de kerk te zitten en de rest van de week zo te leven op een manier dat zelfs de niet gelovigen er schande van spreken ?
Toen geschreven werd dat we onze onderlinge bijeenkomst niet moesten verzuimen werd er dus niet geschreven over de zondagse kerkdienst(en).
Het is trouwens gewoon een woord in het enkelfout, dus niet de bijeenkomsten, maar de bijeenkomst.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Duschka, Google Adsense [Bot] en 5 gasten