Wedergeboorte

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Dorpeling » 18 jan 2020 11:05

Veendam schreef:Lees je er nu zo over heen dan wat er gezegt wordt ????
Beste jongere,
Je vraagt: Wat is de Heilige Geest bedroeven? Paulus schrijft daarover in Efeze 4. OOK GELOVIGEN KUNNEN DAT DOEN: de Heilige Geest bedroeven. Wij kunnen de Geest inderdaad verdriet doen.


Ja schat, maar bedroeven is nog geen uitblussen!

Dit is een andere tekst dan 'Blust den Geest niet uit;
kanttekening hierbij: Dit kan verstaan worden, òf van de verlichting en andere gaven des Geestes, die in de gelovigen zelf zijn, en die door de middelen daartoe geordineerd, geduriglijk moeten opgewekt worden, gelijk Paulus vermaant 2 Tim. 1:6, 2 Tim. 1:7, en door het verzuimen van welke middelen de Geest in ons wordt bedroefd, en zijn gaven als uitgeblust worden, Ef. 4:30; òf, van de geestelijke gaven, die in anderen zijn, die door verachting en tegenspreking somwijlen onderdrukt worden. Dit laatste schijnt met hetgeen volgt het best overeen te komen.


En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing;
kanttekening hierbij: Ene wijze van spreken bij gelijkenis, uit Jes. 63:10, waardoor te kennen wordt gegeven dat de Geest Gods, die in ons woont, door dergelijke zonden, waar Hij een afkeer van heeft, Zijne vriendelijke werking in ons verduistert, en in plaats van Zijne liefde ons Zijne gramschap laat gevoelen (gelijk een vader een droevig aangezicht aantrekt over zijne kinderen, wanneer zij in zijne tegenwoordigheid kwaad doen, en in plaats van vriendschap te bewijzen hen, hoewel ongaarne, moet straffen), waaruit ook een bedroefd gemoed rijst in de gelovigen, en de zekerheid hunner zaligheid wordt verduisterd.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1357
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 18 jan 2020 11:57

Dorpeling schreef:Ja schat, maar bedroeven is nog geen uitblussen!

Dit is een andere tekst dan 'Blust den Geest niet uit;
kanttekening hierbij: Dit kan verstaan worden, òf van de verlichting en andere gaven des Geestes, die in de gelovigen zelf zijn, en die door de middelen daartoe geordineerd, geduriglijk moeten opgewekt worden, gelijk Paulus vermaant 2 Tim. 1:6, 2 Tim. 1:7, en door het verzuimen van welke middelen de Geest in ons wordt bedroefd, en zijn gaven als uitgeblust worden, Ef. 4:30; òf, van de geestelijke gaven, die in anderen zijn, die door verachting en tegenspreking somwijlen onderdrukt worden. Dit laatste schijnt met hetgeen volgt het best overeen te komen.


En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der verlossing;
kanttekening hierbij: Ene wijze van spreken bij gelijkenis, uit Jes. 63:10, waardoor te kennen wordt gegeven dat de Geest Gods, die in ons woont, door dergelijke zonden, waar Hij een afkeer van heeft, Zijne vriendelijke werking in ons verduistert, en in plaats van Zijne liefde ons Zijne gramschap laat gevoelen (gelijk een vader een droevig aangezicht aantrekt over zijne kinderen, wanneer zij in zijne tegenwoordigheid kwaad doen, en in plaats van vriendschap te bewijzen hen, hoewel ongaarne, moet straffen), waaruit ook een bedroefd gemoed rijst in de gelovigen, en de zekerheid hunner zaligheid wordt verduisterd.


Bedroeven is inderdaad niet hetzelfde als uitblussen.
Maar als ik zo lees wat deze dominee zegt en waar ik het mee eens ben, is dat hij spreekt over WIJ, als gelovigen.
Als ik zo lees in 2 Timoteus 1 dan kom ik tot de conclusie, wat ik eerder ook al had trouwens, dat je de Heilige Geest kunt aanwakkeren.
Het resultaat daarvan is dan dat de Heilige Geest krachtiger gaat werken in jou zelf en door jou zelf, mede omdat je zelf daar meer ruimte voor geeft.
Aan de andere kant is er nog steeds het feit dat je de Heilige Geest kunt uitblussen wanneer keer op keer langere tijd Hij bedroeft wordt door de gelovige.

Je leest te snel denk ik bij de kanttekeningen: Dit kan verstaan worden, of van de verlichting ........
(het verlicht zijn wordt in de Bijbel vaak genoemd en daarmee wordt bedoeld dat de duisternis plaatsgemaakt heeft voor Jezus het Licht der wereld, dat is opgegaan in de harten van de GELOVIGEN. Het vuur is dus brandende in het hart van de gelovigen, MAAR ..... als je dat vuur uitblussen gaat dan wordt het dus weer donker.)

....................... en andere gaven des Geestes (het is logisch dat als de Heilige Geest uitgebust is deze niet meer brandende is in het hart van de (dus nu voormalige) gelovige, en dat daardoor de werking van de gaven van dezelfde Persoon Heilige Geest dus niet meer in het leven van deze mens werkzaam zijn.)

De Heilige Geest is het onderpand van de erfenis dus als de Heilige Geest in je woont dan heb je dus recht op de erfenis.
Maar wanneer je God gaat afzweren en daarin blijft volharden dan blus je dus de Heilige Geest uit.
Op dat moment dat de Heilige Geest volledig is uitgeblust dan is dat te vergelijken met de eerste tempel (van steen) waar Gods Geest Zich uit terug trok nadat jaren lang afgoden gediend werden in diezelfde tempel van steen. En dan heb je dus ook geen recht op de erfenis omdat je het onderpand kwijt bent.

Wat zegt de Bjbel over de duivel en demonische machten en de Heilige Geest die woont in de gelovige ?
Ze kunnen de Heilige Geest niet van je roven !
Wat zegt de Bijbel over Gods handelen en trouw wat betreft de Heilige Geest die woont in de gelovige ?
Dat God Zelf niet de Heilige Geest weg gaat halen bij de wedergeboren mens.

Maar dat zegt niks over het feit dat de gelovige zelf wel de Heilige Geest kan uitblussen en daarmee dus weer ongelovig zou kunnen worden.
Dat zijn mensen die tot geloof kwamen maar na verloop van tijd bewust kiezen om terug te keren naar alle verstrikkende regels en de genade zo als het ware buiten spel zetten en voor hen is het niet mogelijk dat Jezus nog een keer aan het kruis zou moeten worden gehangen, dus voor hen is geen offer meer over. Praat ik dan over uitvallen ??? Nee uitvallen per ongeluk is niet mogelijk, maar er bewust uitstappen wel.
Saul staat bijvoorbeeld niet bij het rijtje geloofshelden maar hij had er wel kunnen staan als hij niet zich keer op keer verhard had naar God toe.

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Dorpeling » 18 jan 2020 12:07

Veendam schreef:Bedroeven is inderdaad niet hetzelfde als uitblussen.
Maar als ik zo lees wat deze dominee zegt en waar ik het mee eens ben, is dat hij spreekt over WIJ, als gelovigen.
Als ik zo lees in 2 Timoteus 1 dan kom ik tot de conclusie, wat ik eerder ook al had trouwens, dat je de Heilige Geest kunt aanwakkeren.
Het resultaat daarvan is dan dat de Heilige Geest krachtiger gaat werken in jou zelf en door jou zelf, mede omdat je zelf daar meer ruimte voor geeft.
Aan de andere kant is er nog steeds het feit dat je de Heilige Geest kunt uitblussen wanneer keer op keer langere tijd Hij bedroeft wordt door de gelovige.

Je leest te snel denk ik bij de kanttekeningen: Dit kan verstaan worden, of van de verlichting ........
(het verlicht zijn wordt in de Bijbel vaak genoemd en daarmee wordt bedoeld dat de duisternis plaatsgemaakt heeft voor Jezus het Licht der wereld, dat is opgegaan in de harten van de GELOVIGEN. Het vuur is dus brandende in het hart van de gelovigen, MAAR ..... als je dat vuur uitblussen gaat dan wordt het dus weer donker.)

....................... en andere gaven des Geestes (het is logisch dat als de Heilige Geest uitgebust is deze niet meer brandende is in het hart van de (dus nu voormalige) gelovige, en dat daardoor de werking van de gaven van dezelfde Persoon Heilige Geest dus niet meer in het leven van deze mens werkzaam zijn.)

De Heilige Geest is het onderpand van de erfenis dus als de Heilige Geest in je woont dan heb je dus recht op de erfenis.
Maar wanneer je God gaat afzweren en daarin blijft volharden dan blus je dus de Heilige Geest uit.
Op dat moment dat de Heilige Geest volledig is uitgeblust dan is dat te vergelijken met de eerste tempel (van steen) waar Gods Geest Zich uit terug trok nadat jaren lang afgoden gediend werden in diezelfde tempel van steen. En dan heb je dus ook geen recht op de erfenis omdat je het onderpand kwijt bent.

Wat zegt de Bjbel over de duivel en demonische machten en de Heilige Geest die woont in de gelovige ?
Ze kunnen de Heilige Geest niet van je roven !
Wat zegt de Bijbel over Gods handelen en trouw wat betreft de Heilige Geest die woont in de gelovige ?
Dat God Zelf niet de Heilige Geest weg gaat halen bij de wedergeboren mens.

Maar dat zegt niks over het feit dat de gelovige zelf wel de Heilige Geest kan uitblussen en daarmee dus weer ongelovig zou kunnen worden.
Dat zijn mensen die tot geloof kwamen maar na verloop van tijd bewust kiezen om terug te keren naar alle verstrikkende regels en de genade zo als het ware buiten spel zetten en voor hen is het niet mogelijk dat Jezus nog een keer aan het kruis zou moeten worden gehangen, dus voor hen is geen offer meer over. Praat ik dan over uitvallen ??? Nee uitvallen per ongeluk is niet mogelijk, maar er bewust uitstappen wel.
Saul staat bijvoorbeeld niet bij het rijtje geloofshelden maar hij had er wel kunnen staan als hij niet zich keer op keer verhard had naar God toe.


Iemand die 'tot geloof komt' zoals jij zegt, en na verloop van tijd bewust kiest om terug te keren naar het werkverbond of de wereld, is nooit een oprecht gelovige geweest. Dan is het nooit Gods werk geweest. In Saul was het een algemene werking.
Daarom is het ook zo belangrijk te staan naar die verzekerdheid.

Een mens die door Gods genade wedergeboren is kan en zal nooit of te nimmer geheel weer verlaten worden door de Heilige Geest.

Als dat wél een mogelijkheid zou zijn, dan zou genade en uiteindelijk bij Hem mogen komen, afhankelijk zijn van ons en onze werken!


De rest kom ik in een separate post op terug, ik heb nu even geen tijd voor dit.


Trouwens, er staat nog wat open :)
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1357
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 18 jan 2020 15:09

Dorpeling schreef:Iemand die 'tot geloof komt' zoals jij zegt, en na verloop van tijd bewust kiest om terug te keren naar het werkverbond of de wereld, is nooit een oprecht gelovige geweest. Dan is het nooit Gods werk geweest. In Saul was het een algemene werking.
Daarom is het ook zo belangrijk te staan naar die verzekerdheid.

Een mens die door Gods genade wedergeboren is kan en zal nooit of te nimmer geheel weer verlaten worden door de Heilige Geest.

Als dat wél een mogelijkheid zou zijn, dan zou genade en uiteindelijk bij Hem mogen komen, afhankelijk zijn van ons en onze werken!


In de Bijbel wordt er over tot geloof komen gesproken en over wederomgeboren worden, maar de Bijbel bedoeld met beide bewoordingen het zelfde.
Maar als iemand dus tot geloof is gekomen of wederomgeboren is geworden dan is de Heilige Geest dus IN die persoon komen wonen.
Dat is ALTIJD dus Gods werk. Nergens zegt de Schrift dat we oprecht wedergeboren moeten worden of oprecht tot geloof moeten komen, maar wedergeboren en dus tot geloof moeten komen.

Nu snap ik ook wel dat je zegt steeds dat de Heilige Geest woonde in de mensen voor Pinksteren maar als het algemene werking is dan is het de werking in de ongelovigen zoals jij dat dan zou beschrijven. Ik zeg juist dat de Heilige Geest werkt aan een leven van een mens maar pas IN die mens komt wonen bij de wedergeboorte.

Het is te kort door de bocht om daarvan te zeggen van ze zijn dus nooit oprecht gelovige geweest.
Dat is eigenlijk een conclusie omdat er in de leer vanuit gegaan wordt dat mensen niet kunnen uitvallen, dan moeten ze er dus nooit ingezeten hebben als je ziet dat ze er naast liggen.
Dan ga je naar dezelfde manier van denken toe als met de discussie van Kuitert.
Doop je iemand omdat hij wedergeboren is dan moet het dus wel wedergeboren zijn.
Als iemand dan later zegt ik wil met God niks te maken hebben was die dan wel wedergeboren ?
Had die dan wel gedoopt mogen worden ?
Of was hij wel wedergeboren maar is die uitgevallen ?
Maar als uitvallen niet kan dan heeft hij er nooit ingezeten en hebben we ten onrechte gedoopt, TENZIJ .... we nu gewoon dopen en veronderstellen dat ze wedergeboren zijn tot het tegendeel zich laat zien in hun leven.

Wat betreft de verzekerdheid: Het gaat er niet om wat wij voelen of ervaren of weet ik veel wat voor norm, maar het gaat om het feit dat als God iets zegt Hij Zijn belofte houden zal, altijd. Dan ben je gered omdat Hij het zo zegt in Zijn Woord, heb je eeuwig leven omdat Hij dat zegt in Zijn Woord. Daar hoeft niet een speciaal gevoel of woord over heen komen of een soort gevoel, want als je dat zoekt dan ben je eigenlijk heel charismatisch extreem bezig door naar ervaringen te zoeken om het woord van God te bevestigen en zonder die ervaringen zou dan Gods Woord en Gods belofte niets waard zijn.Dorpeling schreef:Trouwens, er staat nog wat open :)

Kom ik vandaag niet aan toe denk ik.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 jan 2020 08:14

Wees voorzichtig met de boodschap: "je kan uit de genade vallen", want een vriendin van ons was helemaal van de wijs geraakt, toen dat gepreekt werd in hun gemeente en was er als de dood voor.

Ik moest toen denken aan Gods woorden: "al zijn wij ontrouw, Hij blijft trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet."

En nu: "Hij heeft ons van te voren ook geroepen.."
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1357
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 21 jan 2020 17:59

DeLange schreef:Wees voorzichtig met de boodschap: "je kan uit de genade vallen", want een vriendin van ons was helemaal van de wijs geraakt, toen dat gepreekt werd in hun gemeente en was er als de dood voor.

Ik moest toen denken aan Gods woorden: "al zijn wij ontrouw, Hij blijft trouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet."

En nu: "Hij heeft ons van te voren ook geroepen.."


Niemand kan je uit de genade duwen en God zal je niet wegduwen.
Je kan er dus niet uitvallen.

Zo is het eigenlijk ook met zonde, daar val je niet in......... daar loop je doelbewust in.
Het is het navolgen van je eigen vleselijke begeerten en het is echt niet zo dat je zomaar ineens er achter komt dat je bijvoorbeeld sex gehad hebt met de buurvrouw, want als dat al het geval zou zijn dan zijn daar eerst meerdere dingen aan vooraf gegaan die je niet had moeten doen.

En nu, wat is er zo bijzonder aan dat God ons heeft geroepen ?
Zijn wij zoveel beter dan dronkaards en hoereerders ?
Nee wij zijn niet alleen geroepen, ALLE mensen zijn geroepen.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 21 jan 2020 19:56

Veendam schreef:Niemand kan je uit de genade duwen en God zal je niet wegduwen.
Je kan er dus niet uitvallen.

Zo is het eigenlijk ook met zonde, daar val je niet in......... daar loop je doelbewust in.
Het is het navolgen van je eigen vleselijke begeerten en het is echt niet zo dat je zomaar ineens er achter komt dat je bijvoorbeeld sex gehad hebt met de buurvrouw, want als dat al het geval zou zijn dan zijn daar eerst meerdere dingen aan vooraf gegaan die je niet had moeten doen.

En nu, wat is er zo bijzonder aan dat God ons heeft geroepen ?
Zijn wij zoveel beter dan dronkaards en hoereerders ?
Nee wij zijn niet alleen geroepen, ALLE mensen zijn geroepen.

Dit soort uitspraken stoor ik me wel aan: "zijn we nu zo veel beter dan dronkaards en hoereerders?" Mag ik eerlijk zijn, ja, want ik drink niet en hoereer ook niet, omdat ik Jezus ken en Hem oprecht probeer te volgen door Zijn Geest. De zonden die ik doe ligt meer op het niveau van het ruzie maken met mijn vrouw en daar baal ik dan van, maar ik bedrieg haar niet voor een ander.
Het lijkt net of we ermee lopen te pronken dat we door en door slecht zouden zijn als ellendige zondaren.
Maar eerlijk gezegd, ik heb de tijd van te veel zuipen en andermans vrouwen begeren wel achter me liggen. Jezus heeft me uit die ellendige discothekenhel waar satan aanbeden wordt verlost.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1357
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 21 jan 2020 23:12

DeLange schreef:Dit soort uitspraken stoor ik me wel aan: "zijn we nu zo veel beter dan dronkaards en hoereerders?" Mag ik eerlijk zijn, ja, want ik drink niet en hoereer ook niet, omdat ik Jezus ken en Hem oprecht probeer te volgen door Zijn Geest. De zonden die ik doe ligt meer op het niveau van het ruzie maken met mijn vrouw en daar baal ik dan van, maar ik bedrieg haar niet voor een ander.
Het lijkt net of we ermee lopen te pronken dat we door en door slecht zouden zijn als ellendige zondaren.
Maar eerlijk gezegd, ik heb de tijd van te veel zuipen en andermans vrouwen begeren wel achter me liggen. Jezus heeft me uit die ellendige discothekenhel waar satan aanbeden wordt verlost.


Je hebt mij nog nooit horen te pronken dat ik wel zo slecht ben.
Ik wil de nadruk leggen op het aanbod dat er voor ieder mens is, en dat het aanbod niet voor slechts een handjevol mensen is omdaat God alleen een klein kuddeke zou willen hebben. Nee God heeft juist alle mensen op het oog en wil dat een ieder behouden wordt en dat er dus niemand verloren gaat.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 22 jan 2020 08:08

Veendam schreef:Je hebt mij nog nooit horen te pronken dat ik wel zo slecht ben.
Ik wil de nadruk leggen op het aanbod dat er voor ieder mens is, en dat het aanbod niet voor slechts een handjevol mensen is omdaat God alleen een klein kuddeke zou willen hebben. Nee God heeft juist alle mensen op het oog en wil dat een ieder behouden wordt en dat er dus niemand verloren gaat.

Dat is wat anders dan het "wat is er nu bijzonder aan.. en hoeveel beter zijn wij... (noem alles op wat de hemel niet binnen gaat)
Ik vind namelijk alles wat God doet bijzonder. Daar getuig ik ook graag van.


De bijbel zegt: "velen zijn geroepen, doch weinigen zijn uitverkoren."

De grootste zondaar die zich bekeerd, dat is zo'n Gods wonder. Heel bijzonder :D
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1357
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 22 jan 2020 19:42

DeLange schreef:Dat is wat anders dan het "wat is er nu bijzonder aan.. en hoeveel beter zijn wij... (noem alles op wat de hemel niet binnen gaat)
Ik vind namelijk alles wat God doet bijzonder. Daar getuig ik ook graag van.


De bijbel zegt: "velen zijn geroepen, doch weinigen zijn uitverkoren."

De grootste zondaar die zich bekeerd, dat is zo'n Gods wonder. Heel bijzonder :D


Mattheus 22 vers 14 wil echt niet zeggen dat God veel mensen roept maar dat er weinig uitverkoren zijn om behouden te worden.
Dat is echt een hele verkeerde interpretatie van dit vers.

13 “Then the king turned to his servants and said, ‘Tie him up and throw him into the outer darkness,[f] where there will be great sorrow, with weeping and grinding of teeth.’ 14 For everyone is invited[g] to enter in, but few respond in excellence.”[h]
In de Passiontranslation staat de bedoeling van het vers wel duidelijk vermeld, namelijk dat ALLEN uitgenodigd is, maar dat er maar weinig gehoor geven op de manier zoals de bedoeling is, namelijk dat ze binnen gaan.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 22 jan 2020 21:17

Veendam schreef:Mattheus 22 vers 14 wil echt niet zeggen dat God veel mensen roept maar dat er weinig uitverkoren zijn om behouden te worden.
Dat is echt een hele verkeerde interpretatie van dit vers.

13 “Then the king turned to his servants and said, ‘Tie him up and throw him into the outer darkness,[f] where there will be great sorrow, with weeping and grinding of teeth.’ 14 For everyone is invited[g] to enter in, but few respond in excellence.”[h]
In de Passiontranslation staat de bedoeling van het vers wel duidelijk vermeld, namelijk dat ALLEN uitgenodigd is, maar dat er maar weinig gehoor geven op de manier zoals de bedoeling is, namelijk dat ze binnen gaan.

Nu ik er over na denk, ben ik het daar wel mee eens.
Nu naar de wedergeboorte, ik las trouwens dat in de bijbel bekering wedergeboorte wordt genoemd.
In het protestantisme (tot in onze evangelie gemeente) ligt de nadruk op ellende, verlossing en dan dankbaarheid. De nadruk ligt breed in het algemeen veel op de ellende en verlossing, maar zou ook sterk op die dankbaarheid moeten liggen. Met nadruk op wat de Geest dan in ons veranderd. Verandering van denken, ethiek en levensstijl. En boven al Gods liefde dat ons naar Zijn beeld laat veranderen. Met andere woorden, we worden zelf steeds liefdevoller. En dat, die transformatie is wedergeboorte :D
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Dorpeling
Sergeant
Sergeant
Berichten: 295
Lid geworden op: 14 mei 2018 19:14

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Dorpeling » 23 jan 2020 10:48

Veendam schreef:Nu snap ik ook wel dat je zegt steeds dat de Heilige Geest woonde in de mensen voor Pinksteren maar als het algemene werking is dan is het de werking in de ongelovigen zoals jij dat dan zou beschrijven. Ik zeg juist dat de Heilige Geest werkt aan een leven van een mens maar pas IN die mens komt wonen bij de wedergeboorte.

Ik heb het helemaal niet over de werking in ongelovigen, dat maak jij er nu van. Ik zeg juist steeds dat vóór Pinksteren de Heilige Geest niet minder werkte in wedergeborenen.
Voor en na Pinksteren was er een algemene werking inderdaad, ook nu nog, maar de werking ín gelovigen is niet veranderd.

Het is te kort door de bocht om daarvan te zeggen van ze zijn dus nooit oprecht gelovige geweest.
Dat is eigenlijk een conclusie omdat er in de leer vanuit gegaan wordt dat mensen niet kunnen uitvallen, dan moeten ze er dus nooit ingezeten hebben als je ziet dat ze er naast liggen.
Dan ga je naar dezelfde manier van denken toe als met de discussie van Kuitert.
Doop je iemand omdat hij wedergeboren is dan moet het dus wel wedergeboren zijn.
Als iemand dan later zegt ik wil met God niks te maken hebben was die dan wel wedergeboren ?
Had die dan wel gedoopt mogen worden ?
Of was hij wel wedergeboren maar is die uitgevallen ?
Maar als uitvallen niet kan dan heeft hij er nooit ingezeten en hebben we ten onrechte gedoopt, TENZIJ .... we nu gewoon dopen en veronderstellen dat ze wedergeboren zijn tot het tegendeel zich laat zien in hun leven.

Waarom haal je de doop erbij, met de lege theologie van Kuitert?
De doop staat los van wedergeboorte. De doop is niet je wedergeboorte, maar een teken van Gods genade.
En kort door de bocht? Nee hoor, gewoon waarheid.

Wat betreft de verzekerdheid: Het gaat er niet om wat wij voelen of ervaren of weet ik veel wat voor norm, maar het gaat om het feit dat als God iets zegt Hij Zijn belofte houden zal, altijd. Dan ben je gered omdat Hij het zo zegt in Zijn Woord, heb je eeuwig leven omdat Hij dat zegt in Zijn Woord. Daar hoeft niet een speciaal gevoel of woord over heen komen of een soort gevoel, want als je dat zoekt dan ben je eigenlijk heel charismatisch extreem bezig door naar ervaringen te zoeken om het woord van God te bevestigen en zonder die ervaringen zou dan Gods Woord en Gods belofte niets waard zijn.


Dus jij hebt geen belang bij een persoonlijke toepassing?
Gered omdat het er staat... een algemene roeping, dus ook maar een algemene zaligheid?
Je hebt het hierboven steeds over alle mensen die geroepen zijn, maar dat niet iedereen komt. En dat is ook waar. Een algemene roeping is er.
Maar er wordt vanuit de Bijbel óók opgeroepen om je persoonlijke roeping en verkiezing vast te maken. Dat is een werkzame roeping, waardoor God door de kracht van de Heilige Geest mensen roept uit hun zonden. Gered door en uit genade, niet misschien, maar zeker weten!
Niet omdat ik twijfel aan God en Zijn Woord, maar aan mezelf, ten opzichte van mezelf des te vaster verzekerd te mogen worden.

Wanneer je zegt dat staan naar zekerheid alleen maar om een 'gevoel' gaat, kun je een aantal teksten wegstrepen die hier wél toe oproepen, bijv.
2 Petr.1: ''Daarom, broeders, benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus''.
Rom. 8: ''En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.''
2 Kor 5: ''Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God3 hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.''

Kom ik vandaag niet aan toe denk ik.

Aha, duidelijk...
Laatst gewijzigd door Dorpeling op 23 jan 2020 10:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! Joh. 1:29

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1357
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 23 jan 2020 10:49

DeLange schreef:Nu ik er over na denk, ben ik het daar wel mee eens.
Nu naar de wedergeboorte, ik las trouwens dat in de bijbel bekering wedergeboorte wordt genoemd.
In het protestantisme (tot in onze evangelie gemeente) ligt de nadruk op ellende, verlossing en dan dankbaarheid. De nadruk ligt breed in het algemeen veel op de ellende en verlossing, maar zou ook sterk op die dankbaarheid moeten liggen. Met nadruk op wat de Geest dan in ons veranderd. Verandering van denken, ethiek en levensstijl. En boven al Gods liefde dat ons naar Zijn beeld laat veranderen. Met andere woorden, we worden zelf steeds liefdevoller. En dat, die transformatie is wedergeboorte :D


Kijk, nu zet je de wedergeboorte eigenlijk neer als proces dat steeds meer uitgewerkt moet worden in iemand zijn leven, maar dat kan je beter heiligmaking noemen of gewoon geestelijk groeien. De laatste heeft mijn absolute voorkeur omdat je Heilig bent gemaakt door Jezus. Omdat Hij Heilig is ben jij dat namelijk als kind van God ook. Verandering van je denken moet komen en dat werkt een andere manier van leven uit. Waar je eerder bezopen in een hoekje lag zeg je nu nee, ik wil niet dronken zijn van de alcohol maar juist vol zijn van de Heilige Geest.

Bekering is omdraaien en anders doen dan wat je eerst deed.
Bekering is stoppen met wat je fout deed.
Zelf zie ik bekering als resultaat van de wedergeboorte.
Aan de andere kant is het ook dat je jezelf af gaat keren tegen de zonde en God welkom heet in je leven en gelovig Hem aan neemt als wedergeboorte te omschrijven, maar nochthans vind ik het beter samen te vatten als resultaat van de wedergeboorte, omdat wedergeboorte een moment is in de tijd en niet een levenslang proces.

Hidden
Verkenner
Verkenner
Berichten: 33
Lid geworden op: 15 sep 2017 16:17

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Hidden » 23 jan 2020 12:16

Mag ik het ook omdraaien?
Dankbaarheid: Als ik lees in Gods woord wat er allemaal voor ons mensen is gedaan vloei ik over van dankbaarheid
Verlossing: Ik weet dat ik op grond van de bijbel verlost ben en Christus alles voor de mensheid heeft gegeven en dat ik vrije toegang heb tot de troon der genade Hebr 4:16
Ellende: Alles ik verlost ben zie ik wat een ellende ik heb achtergelaten en ben ik nog meer dankbaar dat ik verlost ben.

En voor mij staat het zo in de bijbel dat wedergeboorte mijn moment van bekering is. Daarna groei ik naar volwassenheid als ik maar blijf ademen door de Heilige Geest. Lijkt net op ons natuurlijk leven.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 23 jan 2020 15:48

Veendam schreef:Kijk, nu zet je de wedergeboorte eigenlijk neer als proces dat steeds meer uitgewerkt moet worden in iemand zijn leven, maar dat kan je beter heiligmaking noemen of gewoon geestelijk groeien. De laatste heeft mijn absolute voorkeur omdat je Heilig bent gemaakt door Jezus. Omdat Hij Heilig is ben jij dat namelijk als kind van God ook. Verandering van je denken moet komen en dat werkt een andere manier van leven uit. Waar je eerder bezopen in een hoekje lag zeg je nu nee, ik wil niet dronken zijn van de alcohol maar juist vol zijn van de Heilige Geest.

Bekering is omdraaien en anders doen dan wat je eerst deed.
Bekering is stoppen met wat je fout deed.
Zelf zie ik bekering als resultaat van de wedergeboorte.
Aan de andere kant is het ook dat je jezelf af gaat keren tegen de zonde en God welkom heet in je leven en gelovig Hem aan neemt als wedergeboorte te omschrijven, maar nochthans vind ik het beter samen te vatten als resultaat van de wedergeboorte, omdat wedergeboorte een moment is in de tijd en niet een levenslang proces.

Ik bedoelde met dat de bijbel bekering wedergeboorte noemt, dat dit het moment is dat je Jezus gaat belijden als Heer, berauw hebt over je zonden en daarmee wilt breken. De dag van je bekering. Al is dat niet bij iedereen echt duidelijk aan te wijzen, aangezien ze net als ik christelijk zijn opgegroeid. Ik zou niet goed weten wat dan die dag bij mij zou zijn geweest.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten