Wedergeboorte

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1323
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 20 dec 2019 16:30

Dorpeling schreef:Alles wat ik steeds weer moet herhalen slurpt inderdaad mijn energie. Daarom ga ik ook niet overal meer op in. Het is duidelijk dat we daar anders in staan.

Verder;
Veendam; er zit iets in je betoog wat tegenstrijdig is.

Allereerst wil ik mijn visie op de Heilige Geest duidelijk stellen.
De Heilige Geest is samen met de God de Vader en de Zoon waarachtig God. Hij is niet een tijdelijke kracht ofzo en staat niet op een lagere plaats. Zijn werk is de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij is onze voorspraak. Bij alle kinderen van God werkt en woont Hij in het hart, blijvend.

De Heilige Geest doet meer dan alleen wat jij hier aangeeft, maar wat deze discussie betreft houd ik het er op dat ik het met bovenstaande 100 % eens ben.

Dorpeling schreef:De Heilige Geest kan of 2 manieren in een mens werken, zaligmakend of met algemene werkingen. Deze kunnen veel op elkaar lijken, het is vaak niet meteen te onderscheiden want zoals bij Saul leek het erg mooi, maar was het uiteindelijk niet meer dan een algemene werking.
Er is inderdaad een verschil tussen het OT en het NT. In het NT is de belofte vervuld uit Joel, 'daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees. Kanttekingen: 'dat is, de gaven van Mijn Heilige Geest.

De Heilige Geest kan inderdaad op 2 manieren werken MAAR dat is niet beiden IN de mens.
De Heilige Geest werkt van buiten de mens en trekt de mens naar God toe op een liefdevolle wijze.
De Heilige Geest werkt van buiten de mens om en dan nemen die ongelovigen besluiten die goed zijn of zoals de wijzen uit het Oosten gaan ze de ster volgen (maar ze hadden niet het zaligmakend geloof toen ze weggingen toch ?
De tweede manier is dat de Heilige Geest werkt IN de gelovigen en dan is het de werking van binnen uit de mens omdat de Heilige Geest IN de wedergeboren mens woont.

Dorpeling schreef:Je zegt zelf dat alle wedergeborenen vervuld zijn met de Heilige Geest, ze hebben Hem ontvangen om in je te blijven. Dat is waar.


Zijn we het daar ook over eens, dat geeft weer duidelijkheid over en weer.

Dorpeling schreef:Maar dan zeg je vervolgens dat bij Zacharias de Heilige Geest nooit in Zacharias woonde, en dat diezelfde Geest alleen maar over David en niet ín hem was. Dat is onzin, je spreekt jezelf tegen. Want ook Zacharias en David zijn kinderen van God. Welke geest woonde dan nog in hen? Het getuigd van een bekrompen visie op de Heilige Geest dat je Hem inperkt tot alleen het volledig werk en de mogelijkheid om blijvend in een mens te komen wonen die geleefd heeft in/na het NT, nadat de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren.


Als de Heilige Geest al IN de gelovigen kon wonen VOOR Pinksteren, wat is er dan eigenlijk veranderd met Pinksteren ?
Dan eigenlijk helemaal niets !!! Het is JUIST het bijzondere met Pinksteren dat de Heilige Geest dan WEL IN de gelovigen komt wonen terwijl het daarvoor NIET zo was. En JUIST doordat de Heilige Geest nu wel in de gelovigen woont, kunnen wij WEL het goede doen, terwijl in het Oude Testament ze dat NIET konden. De Heilige Geest woonde niet in Mozes, niet in de 70 oudsten waar de geest wel op viel, woonde niet in David en niet in Zacharias en niet in Simson en dus ook niet in Saul, waarvan staat dat de Heilige Geest week van hem.


Dorpeling schreef:Wat betreft de koning der koningen en dat dat slaat op iemand die 'koning' gemaakt is door Jezus; daar is geen enkel bijbels bewijs voor.
Vaak wordt achter koningen nog geplaatst: koningen der aarde, dus als heerser over alle schepselen. Zelfs de aardse koningen staan onder Hem.
Dat heb je bijvoorbeeld Openbaring 19 zeker niet meer in jouw Bijbel staan, daar staat: ' En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. En even verderop roept een engel tegen alle 'vogelen des hemels': Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en dienstknechten, en kleinen en groten.
En ik zag het beest, en de koningen der aarde, en hun heirlegers vergaderd, om krijg te voeren tegen Hem, Die op het paard zat, en tegen Zijn heirlegers.
Openbaringen 1 vers 6 spreekt er gewoon over, dat wij koningen en priesters zijn van de Allerhoogste God.
Dorpeling schreef:De tijd dat Jezus op aarde was, was Hij óók God. Hij nam de menselijke natuur aan, dat deed Hij met Goddelijke macht, uit barmhartigheid. Hij stopte niet met zijn God-zijn, dat bleef verbonden met Zijn mens-zijn. Waar is anders jouw hoop op gebaseerd?


Jezus werd op aarde verzocht, op gelijke wijze als de mensen. (maar zonder te zondigen)
MAAR...... alle heerlijkheid en glorie had Hij afgelegd en was ook beneden de engelen gesteld. Het was dus de grote uitdaging van Jezus om te laten zien dat je op aarde WEL kon leven als heilige en rechtvaardige en alles kon doen wat goed was in de ogen des Heren, maar dan moest Hij dat als MENS doen.
We zouden kunnen zeggen dat Jezus op aarde voor de opstanding NOOIT gebruik heeft gemaakt van Zijn goddelijke kracht.
Alles wat Jezus dus deed voor Zijn dood was als MENS.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 dec 2019 23:21

Veendam schreef:Wat de wedergeboren mens dus aangaat: Deze doet dus geen zonde, maar hooguit daden die niet passend zijn bij zijn identiteit als nieuwe mens, bij

Juist als mensen zichzelf maar niet zien als Heilige en Kind van God, maar blijven roepen dat ze zondaar zijn en blijven tot aan hun laatste adentocht hier op aarde, krijg je dit soort vragen steeds:

VRAAG
Aan een Ger. Gem.-dominee indien mogelijk. Ik lijk maar niet verder te komen in geestelijk opzicht. Hoe kan dat ondanks dat ik van de Heere zoveel onderwijs uit Zijn Woord en de prediking en het Heilig Avondmaal mag ontvangen? Komt dat door de inwonende zonde, ongeloof of verachtering in de genade? Of is daar een andere oorzaak voor? De zonde lijkt nog (zo vaak) de overhand te hebben. Ik heb alleen Hem nodig tot verzoening van mijn hemelhoge zondeschuld. De aanvechtingen en bestrijdingen zijn zo hevig... ik ben de zonde zo moe (niet meer de Heere verdriet willen doen door mijn zonde).

Een zoekende, worstelende jongere.


Worstel je soms met jouw twee naturen? Immers ben je een heilige en zondig je niet, maar je bent ook een zondaar die maar niet kan stoppen met zondigen?

Kijk, dit is nu precies waarin we uitkomen op waar ik mee begon. Als we Jezus aannemen, worden we inderdaad wedergeboren. Het oude leven ligt achter ons en een nieuwe leven is aangebroken. MAAR!!! Maar maar maar 8-[ , de oude zondaar in ons die Jezus nog niet kende, voor je Hem leerde kennen, steekt nog steeds de kop op. Nu is gisteren bij mij een demoon uitgedreven die mij naar beneden wilde halen. Denk daar eens over na? Hoe kan een demoon in je leven komen om je naar beneden te halen? :? :-s

Beste, de duivel valt altijd een vol schip aan. Wij moeten nog steeds sterven aan ons zelf en aan de oude natuur. En de oude natuur die onder de wet ligt zondigt, maar de nieuwe natuur (die verlost is van de slavernij) leeft vanuit Gods Heilige Geest en leeft voluit vanuit Gods genade en liefde. God kijkt daar dan ook alleen maar naar, want als de wet er niet meer bij is, veroordeeld God dus ook niet meer. Hij ziet wel enkel wat uit Hem komt en acht het niet op waarde wat niet uit Hem komt, want satan brengt alleen maar fata morgana's in mensenlevens, wat uitmond in de leegte, in de dood.

Dus, satan misgrijpt je steeds meer, wanneer je voor hem te glibberig wordt van het levende water, waardoor je voortdurend schoon gewassen wordt. Het schoonwassen van de doop heeft namelijk een blijvende werking. Zoals in een wasmachine. Het is niet één keer een emmer water met het juiste wasmiddel wat over vuile kleding wordt heen gekieperd, maar een hele wasbeurt in een wasmachine wat de vuile kleding schoon maakt. Zo is de witwassing van het water van de doop gedurende jouw leven voor satan steeds hardnekkiger en ondoenlijker. Hij kan je steeds minder nog in zijn greep houden. Je ontglipt hem uit zijn vingers. En zo zie je dat het terreinen in jouw leven verovert op satan. In Jezus haal je overwinning op overwinning in jouw duisternis. De kaarten worden steeds opnieuw geschud, het spel beter gespeeld. De overwinning behaald.

Tot slot wat je zelf aanhaalde. In de brieven van Johannes staat: "mijn kindekens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden"

(1 Johannes 2: 1-2 NBG)
Hierin wordt er dus gewoon nog over zonden gesproken.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 dec 2019 23:43

Veendam schreef:Als de Heilige Geest al IN de gelovigen kon wonen VOOR Pinksteren, wat is er dan eigenlijk veranderd met Pinksteren ?
Dan eigenlijk helemaal niets !!!


Abraham werd toch door zijn geloof als rechtvaardig gerekend, staat er in de bijbel?
Deze profeten stonden in dienst van God en zie onder andere hoe Henoch en Mozus ten hemel voer, wat kon door hun geloof in de "komende" Messias. Maar hun woorden reken tot geestelijk dode beenderen en kon hen niet opwekken. Wat Jezus echter wel deed.
Toen was er een bemiddelaar, een profeet voor een zondig en verloren volk. Maar nu is er een levende geschapen volk van God, in Christus geschapen, waarin een ieder een profeet, priester en koning is.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1323
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 21 dec 2019 10:58

DeLange schreef:Abraham werd toch door zijn geloof als rechtvaardig gerekend, staat er in de bijbel?
Deze profeten stonden in dienst van God en zie onder andere hoe Henoch en Mozus ten hemel voer, wat kon door hun geloof in de "komende" Messias. Maar hun woorden reken tot geestelijk dode beenderen en kon hen niet opwekken. Wat Jezus echter wel deed.
Toen was er een bemiddelaar, een profeet voor een zondig en verloren volk. Maar nu is er een levende geschapen volk van God, in Christus geschapen, waarin een ieder een profeet, priester en koning is.


Abraham werd door zijn geloof tot rechtvaardige gerekend, dat klopt.
Maar dat heeft niets te maken met het feit dat de Heilige Geest pas in de gelovigen kwam wonen met Pinksteren en dan ook nog wel om te blijven ook.
Henoch was niet meer, omdat God hem had opgenomen / weggenomen. Er staat niet dat hij naar de hemel voer maar dat klinkt nu misschien als muggezifterij, maar Mozes stierf en werd begraven en Mozes werd dus niet in de Hemel opgenomen.

Mozes moest 70 ousten aanstellen en er staat in de Bijbel dat de geest op allen viel, maar er staat niet eens dat het de Heilige Geest was, maar er staat dat God de geest van Mozes zou nemen en die uitstorten over de 70.

De hele tempeldienst en de dienst van het offeren is afgeschaft door Jezus, doordat Hij voor eens en altijd het perfecte/ultieme offer heeft gebracht.
Ook dat is een gevolg van het sterven en de opstanding van Jezus.

Inderdaad zijn de gelovigen hierdoor als gevolg samengaande met de wedergeboorte dus ook allemaal priester en koning en profeet geworden van de Allerhoogste God. Dat heb je goed gezien DeLange !

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1323
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 21 dec 2019 11:16

DeLange schreef:Worstel je soms met jouw twee naturen? Immers ben je een heilige en zondig je niet, maar je bent ook een zondaar die maar niet kan stoppen met zondigen?

Kijk, dit is nu precies waarin we uitkomen op waar ik mee begon. Als we Jezus aannemen, worden we inderdaad wedergeboren. Het oude leven ligt achter ons en een nieuwe leven is aangebroken. MAAR!!! Maar maar maar 8-[ , de oude zondaar in ons die Jezus nog niet kende, voor je Hem leerde kennen, steekt nog steeds de kop op. Nu is gisteren bij mij een demoon uitgedreven die mij naar beneden wilde halen. Denk daar eens over na? Hoe kan een demoon in je leven komen om je naar beneden te halen? :? :-s

Beste, de duivel valt altijd een vol schip aan. Wij moeten nog steeds sterven aan ons zelf en aan de oude natuur. En de oude natuur die onder de wet ligt zondigt, maar de nieuwe natuur (die verlost is van de slavernij) leeft vanuit Gods Heilige Geest en leeft voluit vanuit Gods genade en liefde. God kijkt daar dan ook alleen maar naar, want als de wet er niet meer bij is, veroordeeld God dus ook niet meer. Hij ziet wel enkel wat uit Hem komt en acht het niet op waarde wat niet uit Hem komt, want satan brengt alleen maar fata morgana's in mensenlevens, wat uitmond in de leegte, in de dood.

Dus, satan misgrijpt je steeds meer, wanneer je voor hem te glibberig wordt van het levende water, waardoor je voortdurend schoon gewassen wordt. Het schoonwassen van de doop heeft namelijk een blijvende werking. Zoals in een wasmachine. Het is niet één keer een emmer water met het juiste wasmiddel wat over vuile kleding wordt heen gekieperd, maar een hele wasbeurt in een wasmachine wat de vuile kleding schoon maakt. Zo is de witwassing van het water van de doop gedurende jouw leven voor satan steeds hardnekkiger en ondoenlijker. Hij kan je steeds minder nog in zijn greep houden. Je ontglipt hem uit zijn vingers. En zo zie je dat het terreinen in jouw leven verovert op satan. In Jezus haal je overwinning op overwinning in jouw duisternis. De kaarten worden steeds opnieuw geschud, het spel beter gespeeld. De overwinning behaald.

Tot slot wat je zelf aanhaalde. In de brieven van Johannes staat: "mijn kindekens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden"

(1 Johannes 2: 1-2 NBG)
Hierin wordt er dus gewoon nog over zonden gesproken.


Ik worstel helemaal niet met twee naturen hoor.
De vraag die ik vermeld had was als illustratie genomen omdat deze bij de vragen stond van deze website, om te laten zien dat er veelmeer mensen zijn die het juist niet snappen en maar blijven hangen in het oude en daarmee dus ook geen steek verder komen door zelf maar te blijven herhalen dat ze slecht zijn en nergens goed voor zijn. Het geeft ook de suggestie aan dat we dan allemaal daarom maar heel hard moeten werken om zo goed genoeg te zijn dat God ons uiteindelijk als we de doodsrivier over gaan maar wel genade wil betonen, want die genade weet je eigenlijk niks van want het is allemaal onverdiend dus blijft het maar afwachten voor deze mensen of ze het uiteindelijk wel zullen gaan ontvangen.
Maar God spreekt over feiten die al KLAAR ZIJN, namelijk dat de MACHT van de zonde is verbroken in ons, dat we dus niet meer hoeven zondigen, dat we gewoon zelf keuzes moeten maken voor de goede dingen en de slechte oude gewoonten afleggen omdat die niet meer passen bij onze nieuwe identiteit die we hebben ontvangen, namelijk dat wij IN CHRISTUS geplaatst zijn. Wij zijn dus IN CHRISTUS gedoopt. Dat is niet in de naam van Christus, maar IN Christus geplaatst, in Zijn Lichaam dus ook. Daardoor wordt je 1 met Christus, terwijl je niet 1 wordt met het water waarin je gedoopt wordt, daarvan wordt je slechts alleen nat en verder is de doop met water symboliek en een statement dat je maakt ten opzichte van de geestelijke wereld en de mensen die het aanschouwen.
Door de doop met water wordt je dus ook niet schoon, dus of de duivel iemand wel of niet kan aanvallen heeft dus ook op zich niets met de doop met water te maken. Het is alleen of je schuilt in Christus of zelf maar leeft voor jezelf voor eigen rekening en je eigen naam en faam.

P.S.: Het onderwerp demonen en uitdrijven van demonen laat ik bewust uit deze discussie omdat het de aandacht zou verleggen in deze discussie.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 21 dec 2019 20:25

Veendam schreef:Abraham werd door zijn geloof tot rechtvaardige gerekend, dat klopt.
Maar dat heeft niets te maken met het feit dat de Heilige Geest pas in de gelovigen kwam wonen met Pinksteren en dan ook nog wel om te blijven ook.
Henoch was niet meer, omdat God hem had opgenomen / weggenomen. Er staat niet dat hij naar de hemel voer maar dat klinkt nu misschien als muggezifterij, maar Mozes stierf en werd begraven en Mozes werd dus niet in de Hemel opgenomen.

Beste broer, ik bedoelde Elia. Mozus werd inderdaad begraven, maar lees nu eens Lucas 9: 28- 31 waarin Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus op een berg Mozus en Elia ontmoeten. Hoe verklaar je dat, als ze nog in het graf lagen?

Mozes moest 70 ousten aanstellen en er staat in de Bijbel dat de geest op allen viel, maar er staat niet eens dat het de Heilige Geest was, maar er staat dat God de geest van Mozes zou nemen en die uitstorten over de 70.

De geest van Mozus kan niet op 70 anderen gestort worden. Door de Heilige Geest alleen kan iemand een profeet zijn en profeteren en Hij is de Geest van Mozus.
Daarbij is trouwens ons idee van de Heilige Geest een Romeins katholieke leerstuk. Die term kwam in het oude testament niet vanuit die theologie voor.

De hele tempeldienst en de dienst van het offeren is afgeschaft door Jezus, doordat Hij voor eens en altijd het perfecte/ultieme offer heeft gebracht.
Ook dat is een gevolg van het sterven en de opstanding van Jezus.

Inderdaad zijn de gelovigen hierdoor als gevolg samengaande met de wedergeboorte dus ook allemaal priester en koning en profeet geworden van de Allerhoogste God. Dat heb je goed gezien DeLange !

Zijn we dat eens :D
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 21 dec 2019 20:33

Veendam schreef:Ik worstel helemaal niet met twee naturen hoor.
De vraag die ik vermeld had was als illustratie genomen omdat deze bij de vragen stond van deze website, om te laten zien dat er veelmeer mensen zijn die het juist niet snappen en maar blijven hangen in het oude en daarmee dus ook geen steek verder komen door zelf maar te blijven herhalen dat ze slecht zijn en nergens goed voor zijn. Het geeft ook de suggestie aan dat we dan allemaal daarom maar heel hard moeten werken om zo goed genoeg te zijn dat God ons uiteindelijk als we de doodsrivier over gaan maar wel genade wil betonen, want die genade weet je eigenlijk niks van want het is allemaal onverdiend dus blijft het maar afwachten voor deze mensen of ze het uiteindelijk wel zullen gaan ontvangen.
Maar God spreekt over feiten die al KLAAR ZIJN, namelijk dat de MACHT van de zonde is verbroken in ons, dat we dus niet meer hoeven zondigen, dat we gewoon zelf keuzes moeten maken voor de goede dingen en de slechte oude gewoonten afleggen omdat die niet meer passen bij onze nieuwe identiteit die we hebben ontvangen, namelijk dat wij IN CHRISTUS geplaatst zijn. Wij zijn dus IN CHRISTUS gedoopt. Dat is niet in de naam van Christus, maar IN Christus geplaatst, in Zijn Lichaam dus ook. Daardoor wordt je 1 met Christus, terwijl je niet 1 wordt met het water waarin je gedoopt wordt, daarvan wordt je slechts alleen nat en verder is de doop met water symboliek en een statement dat je maakt ten opzichte van de geestelijke wereld en de mensen die het aanschouwen.
Door de doop met water wordt je dus ook niet schoon, dus of de duivel iemand wel of niet kan aanvallen heeft dus ook op zich niets met de doop met water te maken. Het is alleen of je schuilt in Christus of zelf maar leeft voor jezelf voor eigen rekening en je eigen naam en faam.

P.S.: Het onderwerp demonen en uitdrijven van demonen laat ik bewust uit deze discussie omdat het de aandacht zou verleggen in deze discussie.

Beste broer, ik ben inmiddels al 39 en altijd een christen geweest. Ik ben me er echter van bewust dat ik nog steeds dingen leren moet en niet op een bewust "belijdenis moment" van me af heb kunnen leggen. Ik maak nog steeds mee dat de duivel invloed op mij heeft en door hem dikwijls strijd tegen God en mijn vrouw, kind en anderen bedroef. Ik moet dikwijls mijn excuses aanbieden en God en een naaste (Zoals mijn vrouw en zelfs mijn dochter van 3) om vergeving moet vragen. En ik ken broeders uit christelijke kringen die mij ook om vergeving hebben gevraagd. Dat "is" de realiteit van ons leven. Dikwijls derven wij veel vrede en missen we Gods aanwezigheid. "Echter", God smijt ons er niet om weg als grof vuil! Halleluja! :P
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1323
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 22 dec 2019 08:44

DeLange schreef:Beste broer, ik bedoelde Elia. Mozus werd inderdaad begraven, maar lees nu eens Lucas 9: 28- 31 waarin Jezus met Petrus, Johannes en Jakobus op een berg Mozus en Elia ontmoeten. Hoe verklaar je dat, als ze nog in het graf lagen?


Er is verschil en wellicht heeft er iets van Judas 9 mee te maken gehad, maar wat zeker is dat is dat Mozes stierf.
Hij werd begraven maar dat was door God en niet door mensen.
Wat in ieder geval nog meer duidelijk is, is dat bij de verheerlijking op de berg Mozes leeft maar geen lichaam heeft dat hetzelfde is als Mozes eerst had.

DeLange schreef:De geest van Mozus kan niet op 70 anderen gestort worden. Door de Heilige Geest alleen kan iemand een profeet zijn en profeteren en Hij is de Geest van Mozus.


Er staat gewoon letterlijk in de Bijbel dat God een deel van de geest van Mozes nam en die verdeelde over de 70 oudsten.
Ook bij Elia en Elisa zie je dat hier wat kenmerkend mee aan de hand is, namelijk een dubbel deel van de geest van Elia.
Als het wel de Heilige Geest zou zijn dan zou God niet eerst een deel van de geest van Mozes hoeven nemen, maar kon God gewoon meer Heilige Geest over hen uitgieten.
Ik vermoed dat op de 1 of andere manier bedoeld wordt dat die 70 net zo werden van karakter en zo zoals Mozes was.
Bij Elisa zie je dat deze ook ineens dingen op dezelfde manier gaat doen zoals Elia eerder deed.
Deze gedachte lijkt heel erg veel op het feit dat de Heilige Geest in de gelovigen gaat wonen en dat we als gevolg daarvan steeds meer gaan lijken op Jezus en ons zo gaan gedragen in ons leven. Verlossing brengend, goed doende en een leven leven dat geheel is tot eer van God.

DeLange schreef:Daarbij is trouwens ons idee van de Heilige Geest een Romeins katholieke leerstuk. Die term kwam in het oude testament niet vanuit die theologie voor.

Welk idee bedoel je ?
Het gaat ook niet om een term maar om wat er bedoeld wordt.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1323
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 22 dec 2019 08:58

DeLange schreef:Beste broer, ik ben inmiddels al 39 en altijd een christen geweest. Ik ben me er echter van bewust dat ik nog steeds dingen leren moet en niet op een bewust "belijdenis moment" van me af heb kunnen leggen. Ik maak nog steeds mee dat de duivel invloed op mij heeft en door hem dikwijls strijd tegen God en mijn vrouw, kind en anderen bedroef. Ik moet dikwijls mijn excuses aanbieden en God en een naaste (Zoals mijn vrouw en zelfs mijn dochter van 3) om vergeving moet vragen. En ik ken broeders uit christelijke kringen die mij ook om vergeving hebben gevraagd. Dat "is" de realiteit van ons leven. Dikwijls derven wij veel vrede en missen we Gods aanwezigheid. "Echter", God smijt ons er niet om weg als grof vuil! Halleluja! :P


Zelf ben ik een beetje ouder dan je, maar dat geeft helemaal niks hoor.
Corrie ten Boom deed eens een uitspraak welke hier wat op leek: Al onze zonden zijn door God gegooid in het diepste der zee, maar wij moeten er een bordje bijzetten met verboden te vissen.
Wij kunnen bepaalde daden van ons afwerpen omdat ze niet passen bij wie we zijn in Christus, maar we kunnen die manier van leven ook weer zo oppakken als we dat willen.
Voor we tot geloof kwamen konden we niet anders dan het verkeerde doen maar toen we een kind van God werden werd dat juk van de zonde over ons verbroken en toen had het dus geen macht meer over ons maar waren we zelf in staat om besluiten te nemen om juist wel het goede te doen.
Omdat blijkt dat we niet moeten veranderen van de buitenkant maar juist van binnenuit, is de Heilige Geest IN ONS komen wonen die ons liefdevol leert om zo te worden dat we ook van binnenuit naar buitentoe veranderen zodat iedereen aan ons kan zien hoe goed God is.

Wanneer we dikwijls veel vrede missen en Gods aanwezigheid missen dan ligt dat aan ons zelf.
We hoeven de vrede namelijk niet te missen en Gods aanwezigheid kan je alleen maar missen als je zelf eerst bij God vandaan bent gelopen.
God duwt je ook niet weg, maar er staat dat als wij naderen tot Hem dat Hij ook juist naar ons toe zal naderen.
En aangezien dat het karakter is van God kan de Heilige Geest ook niet even weg of zo maar is in ons woonachtig om daar altijd te blijven wonen.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 22 dec 2019 09:00

Veendam schreef:Er is verschil en wellicht heeft er iets van Judas 9 mee te maken gehad, maar wat zeker is dat is dat Mozes stierf.
Hij werd begraven maar dat was door God en niet door mensen.
Wat in ieder geval nog meer duidelijk is, is dat bij de verheerlijking op de berg Mozes leeft maar geen lichaam heeft dat hetzelfde is als Mozes eerst had.

Ja, dus? Hoe komt hij daar op de berg, als hij nog dood is en in het graf ligt?

Er staat gewoon letterlijk in de Bijbel dat God een deel van de geest van Mozes nam en die verdeelde over de 70 oudsten.
Ook bij Elia en Elisa zie je dat hier wat kenmerkend mee aan de hand is, namelijk een dubbel deel van de geest van Elia.
Als het wel de Heilige Geest zou zijn dan zou God niet eerst een deel van de geest van Mozes hoeven nemen, maar kon God gewoon meer Heilige Geest over hen uitgieten.
Ik vermoed dat op de 1 of andere manier bedoeld wordt dat die 70 net zo werden van karakter en zo zoals Mozes was.
Bij Elisa zie je dat deze ook ineens dingen op dezelfde manier gaat doen zoals Elia eerder deed.
Deze gedachte lijkt heel erg veel op het feit dat de Heilige Geest in de gelovigen gaat wonen en dat we als gevolg daarvan steeds meer gaan lijken op Jezus en ons zo gaan gedragen in ons leven. Verlossing brengend, goed doende en een leven leven dat geheel is tot eer van God.

Ik zie dat je mijn kijk daarop niet snapt. Ik denk letterlijk dat Elia's Geest die God nam, gewoon de Geestesgave is die God zelf aan Elia gaf. Alles wat je immers voor God bent, ben je niet van je zelf, maar uit God. Jezus zei dat je zonder Hem niets kan doen. Het is afgoderij om te denken dat Elia zelf bijzonder is. Hij is niets zonder God. Hij had Hem nodig en deed alles door Zijn Geest.

Welk idee bedoel je ?
Het gaat ook niet om een term maar om wat er bedoeld wordt.

Dat Hij een Persoon is bijvoorbeeld.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 22 dec 2019 09:08

Veendam schreef:Zelf ben ik een beetje ouder dan je, maar dat geeft helemaal niks hoor.
Corrie ten Boom deed eens een uitspraak welke hier wat op leek: Al onze zonden zijn door God gegooid in het diepste der zee, maar wij moeten er een bordje bijzetten met verboden te vissen.
Wij kunnen bepaalde daden van ons afwerpen omdat ze niet passen bij wie we zijn in Christus, maar we kunnen die manier van leven ook weer zo oppakken als we dat willen.
Voor we tot geloof kwamen konden we niet anders dan het verkeerde doen maar toen we een kind van God werden werd dat juk van de zonde over ons verbroken en toen had het dus geen macht meer over ons maar waren we zelf in staat om besluiten te nemen om juist wel het goede te doen.
Omdat blijkt dat we niet moeten veranderen van de buitenkant maar juist van binnenuit, is de Heilige Geest IN ONS komen wonen die ons liefdevol leert om zo te worden dat we ook van binnenuit naar buitentoe veranderen zodat iedereen aan ons kan zien hoe goed God is.

Wanneer we dikwijls veel vrede missen en Gods aanwezigheid missen dan ligt dat aan ons zelf.
We hoeven de vrede namelijk niet te missen en Gods aanwezigheid kan je alleen maar missen als je zelf eerst bij God vandaan bent gelopen.
God duwt je ook niet weg, maar er staat dat als wij naderen tot Hem dat Hij ook juist naar ons toe zal naderen.
En aangezien dat het karakter is van God kan de Heilige Geest ook niet even weg of zo maar is in ons woonachtig om daar altijd te blijven wonen.


Ik weet niet hoe ik jou nu moet zien. Immers laat je nu weten dat jij nooit meer zondigd, dus dan ben je volmaakt of je bent niet bewust van jouw zonden.
Ik ben eerlijk: de Heilige Geest getuigd mij nog van zonden, waarvoor ik dikwijls om vergeving moet vragen. Ik heb ook mijn huwelijk zo moeten redden en de relatie met mijn familie moeten herstellen. Ben ik nu slecht in jouw ogen en heb ik volgens jou de Heilige Geest niet?
Ik zelf geloof juist dat de Heilige Geest mij overtuigd van zonden. Hoewel in de bijbel staat dat de Heilige Geest getuigd van de zonde van ongeloof.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1323
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 22 dec 2019 15:22

DeLange schreef:Ja, dus? Hoe komt hij daar op de berg, als hij nog dood is en in het graf ligt?

Ik heb niet gezegt dat Mozes nog in het graf lag hoor, maar ik zei dat Mozes door God begraven was.
En aangezien Mozes "verscheen" was het niet zoals wij mensen ergens komen maar verscheen hij dus.
Mozes had dus een verheerlijkt lichaam netzoals Jezus had na de opstanding.
Wat er in de tussentijd gebeurd is weten we niet precies, en daar staat wat over in Judas.


DeLange schreef:Ik zie dat je mijn kijk daarop niet snapt. Ik denk letterlijk dat Elia's Geest die God nam, gewoon de Geestesgave is die God zelf aan Elia gaf. Alles wat je immers voor God bent, ben je niet van je zelf, maar uit God. Jezus zei dat je zonder Hem niets kan doen. Het is afgoderij om te denken dat Elia zelf bijzonder is. Hij is niets zonder God. Hij had Hem nodig en deed alles door Zijn Geest.


Begrijpen wat jij zegt doe ik wel maar ik ben het er alleen niet mee eens, dat is wat anders dan dat ik jou niet zou begrijpen.
En nu kan je wel teksten neerzetten over het niet uit jezelf maar uit God en zo, maar roem ik daar in dan in mijn eigen kunnen ?
Ook zeg ik nergens dat Elia bijzonder is, omdat er maar 1 mens is die bijzonder is en dat is Jezus en verder niemand.
En ja, zonder Hem kan ik niets doen, maar ik ben niet zonder hem dus ik kan daarom dus wel alles doen.
En als Jezus alles deed door Gods Geest, dan betekende dat dus ook dat wij Gods Geest ook nodig hebben om dingen te kunnen doen en dan kunnen wij dus daarom ook die dingen doen die God van ons vraagt, door hulp van de Heilige Geest.

DeLange schreef:Dat Hij een Persoon is bijvoorbeeld.

Dat de Heilige Geest een Persoon is ?????
Is dat "slechts katholiek leerstuk" ????

De Heilige Geest is ook echt een Persoon hoor en daar hoef je niet katholiek voor te zijn om dat te geloven hoor.
Als het goed is dan zeggen de zwaar gereformeerden, en de zwaar hervormden, en de baptisten, en de evangelischen en de pinkstergelovigen en de vrijgemaakten en christelijk gereformeerden dat allemaal hoor.

Er staat geschreven: Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt.
Maar er staat dat niet dat de Heilige Geest een kracht is of zo.
Over de Heilige Geest wordt veel gesproken met HIJ, en de Heilige Geest doet dingen en kent emoties zoals blijdschap en verdriet, en dat kent een "kracht" niet.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1323
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 22 dec 2019 15:35

DeLange schreef:Ik weet niet hoe ik jou nu moet zien. Immers laat je nu weten dat jij nooit meer zondigd, dus dan ben je volmaakt of je bent niet bewust van jouw zonden.

Eigenlijk kan het mij helemaal niks schelen hoe jij mij ziet, alleen hoe God mij ziet wil ik naar kijken.
Ik ben vrij van zonde, omdat Jezus dat heeft weggewassen.
En ik kan mij ook niet bevlekken met zonde, want mijn zonde is voor eens en altijd weggedaan.
Als ik mij wel kon bevuilen met zonde dan zou Jezus mij telkens weer moeten schoonwassen met Zijn Bloed en dat is niet mogelijk en niet nodig dus.

Ik ben mij er wel van bewust dat ik soms dingen doe die niet goed zijn, die dus niet passen bij wie ik ben in Christus, want dat is mijn positie en mijn identiteit. Dan pas ik dat gedrag aan omdat het niet past bij wie ik in Hem ben. Wil je dat dan zonde noemen, voor mij mag je maar ik noem het niet zo. Dan moet je consequent zijn en ook dat je niet een plak brood mee neemt elke dag voor die dakloze en dat als zonde zien, want als je het goede kunt doen maar je doet het niet dan zij het u tot zonde.
Alleen het gaat God er niet om dat wij een groot zondebewustzijn moeten hebben, het gaat Hem er om dat wij Hem liefhebben en ons steeds meer bewust worden van wie Hij is en wie wij zijn IN Hem.

DeLange schreef:Ik ben eerlijk: de Heilige Geest getuigd mij nog van zonden, waarvoor ik dikwijls om vergeving moet vragen. Ik heb ook mijn huwelijk zo moeten redden en de relatie met mijn familie moeten herstellen. Ben ik nu slecht in jouw ogen en heb ik volgens jou de Heilige Geest niet?
Ik zelf geloof juist dat de Heilige Geest mij overtuigd van zonden. Hoewel in de bijbel staat dat de Heilige Geest getuigd van de zonde van ongeloof.


De Heilige Geest getuigd niet van zonden, maar inderdaad van ZONDE.
Dat is inderdaad het niet geloven in Jezus en verder niets.
De Heilige Geest laat je soms wel merken dat er dingen mis gaan en dat het niet passend is om zo te doen naar je vrouw, collega of buurman of je kinderen. Als de Heilige Geest je dat duidelijk maakt dan is dat altijd wel de bedoeling om daar gevolg aan te geven en aktie te ondernemen, heel verstandig van je. De Heilige Geest zegt alleen niet van: Oh foei, wat heb je dat weer gigantisch verpest jij stuk stof, arme zondaar jij deugt nergens voor grote sukkel, aardworm.

Nee de Heilige Geest maakt je dat duidelijk op een liefdevolle manier, zonder veroordeling.

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 22 dec 2019 19:07

Veendam schreef:Ik heb niet gezegt dat Mozes nog in het graf lag hoor, maar ik zei dat Mozes door God begraven was.
En aangezien Mozes "verscheen" was het niet zoals wij mensen ergens komen maar verscheen hij dus.
Mozes had dus een verheerlijkt lichaam netzoals Jezus had na de opstanding.
Wat er in de tussentijd gebeurd is weten we niet precies, en daar staat wat over in Judas.
Begrijpen wat jij zegt doe ik wel maar ik ben het er alleen niet mee eens, dat is wat anders dan dat ik jou niet zou begrijpen.
En nu kan je wel teksten neerzetten over het niet uit jezelf maar uit God en zo, maar roem ik daar in dan in mijn eigen kunnen ?
Ook zeg ik nergens dat Elia bijzonder is, omdat er maar 1 mens is die bijzonder is en dat is Jezus en verder niemand.
En ja, zonder Hem kan ik niets doen, maar ik ben niet zonder hem dus ik kan daarom dus wel alles doen.
En als Jezus alles deed door Gods Geest, dan betekende dat dus ook dat wij Gods Geest ook nodig hebben om dingen te kunnen doen en dan kunnen wij dus daarom ook die dingen doen die God van ons vraagt, door hulp van de Heilige Geest.


Dat de Heilige Geest een Persoon is ?????
Is dat "slechts katholiek leerstuk" ????

De Heilige Geest is ook echt een Persoon hoor en daar hoef je niet katholiek voor te zijn om dat te geloven hoor.
Als het goed is dan zeggen de zwaar gereformeerden, en de zwaar hervormden, en de baptisten, en de evangelischen en de pinkstergelovigen en de vrijgemaakten en christelijk gereformeerden dat allemaal hoor.

Er staat geschreven: Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt.
Maar er staat dat niet dat de Heilige Geest een kracht is of zo.
Over de Heilige Geest wordt veel gesproken met HIJ, en de Heilige Geest doet dingen en kent emoties zoals blijdschap en verdriet, en dat kent een "kracht" niet.

Dank voor het delen van je denkbeelden :D
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1152
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 22 dec 2019 19:10

Veendam schreef:Eigenlijk kan het mij helemaal niks schelen hoe jij mij ziet, alleen hoe God mij ziet wil ik naar kijken.
Ik ben vrij van zonde, omdat Jezus dat heeft weggewassen.
En ik kan mij ook niet bevlekken met zonde, want mijn zonde is voor eens en altijd weggedaan.
Als ik mij wel kon bevuilen met zonde dan zou Jezus mij telkens weer moeten schoonwassen met Zijn Bloed en dat is niet mogelijk en niet nodig dus.

Ik ben mij er wel van bewust dat ik soms dingen doe die niet goed zijn, die dus niet passen bij wie ik ben in Christus, want dat is mijn positie en mijn identiteit. Dan pas ik dat gedrag aan omdat het niet past bij wie ik in Hem ben. Wil je dat dan zonde noemen, voor mij mag je maar ik noem het niet zo. Dan moet je consequent zijn en ook dat je niet een plak brood mee neemt elke dag voor die dakloze en dat als zonde zien, want als je het goede kunt doen maar je doet het niet dan zij het u tot zonde.
Alleen het gaat God er niet om dat wij een groot zondebewustzijn moeten hebben, het gaat Hem er om dat wij Hem liefhebben en ons steeds meer bewust worden van wie Hij is en wie wij zijn IN Hem.De Heilige Geest getuigd niet van zonden, maar inderdaad van ZONDE.
Dat is inderdaad het niet geloven in Jezus en verder niets.
De Heilige Geest laat je soms wel merken dat er dingen mis gaan en dat het niet passend is om zo te doen naar je vrouw, collega of buurman of je kinderen. Als de Heilige Geest je dat duidelijk maakt dan is dat altijd wel de bedoeling om daar gevolg aan te geven en aktie te ondernemen, heel verstandig van je. De Heilige Geest zegt alleen niet van: Oh foei, wat heb je dat weer gigantisch verpest jij stuk stof, arme zondaar jij deugt nergens voor grote sukkel, aardworm.

Nee de Heilige Geest maakt je dat duidelijk op een liefdevolle manier, zonder veroordeling.

Dat blijf ik allemaal gewoon zonde noemen, omdat het zonde is en het werk van de duisternis en ja, ik geloof dat Jezus het telkens weg wast met Zijn bloed en Geest.
Wat zwervers betreft, een broeder waarmee ik geregeld in contact staat is een dakloze.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

cron