Wedergeboorte

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Vera888
Mineur
Mineur
Berichten: 169
Lid geworden op: 23 sep 2018 12:39

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Vera888 » 20 okt 2019 11:48

Veendam schreef:Soms is het zo dat iemand wedergeboren wordt zonder dat er echt een duidelijk proces aan vooraf gaat. Mensen op straat die zo ineens tot geloof komen en terstond wederomgeboren worden.
Dat je zegt dat na bekering het ook fout kan aflopen doet me pijn maar ik begrijp wel wat je er mee bedoeld.
Het probleem is echter meestal niet dat het na de bekering verkeerd zou gaan, maar het punt is dat er juist GEEN bekering plaatsvind.
Mensen willen God er wel BIJ hebben maar ze willen niet af van hun levenswandel en levensstijl die ze daarvoor hadden.
Ook verklaar je treffend dat mensen niet hun eigen leven willen opgeven wat niet in lijn is met hoe Jezus is.
Groeien in Christus en sterven aan jezelf en je oude levenswandel afleggen is niet populair, maar een hoedje er bij op zetten voor de zondag kan prima dan pas je mooi in de groep.

Een voorbeeld van het mensen aanspreken als gelovigen terwijl ze niet wedergeboren zijn is bijvoorbeeld het formulier voor tucht over doopleden.


Je schrijft dat mensen op straat zo ineens tot geloof kunnen komen. Maar ze moeten toch weten in Wie ze geloven? Als het goed is, heeft degene die hen uitnodigt om te geloven, eerst uitgelegd waarom Jezus komen moest, nl. om de straf van onze zonden op Zich te nemen. Hoe kort ook, er zal volgens mij toch altijd eerst een erkenning van schuld moeten zijn, vóór iemand gelooft en wedergeboren wordt.

Met jou deel ik de pijn om mensen die echt door God geraakt zijn en Hem enthousiast wilden dienen, maar die, toen ze bespot of beproefd werden, Hem weer loslieten. Dat is zo erg! Je doet daarmee de Heilige Geest ook zoveel verdriet.
En even erg is het natuurlijk als je je niet eens wilt bekeren. Het is goed dat je dat ook noemt. De refo-kerken zitten vol met zulke mensen. Men bekeert zich niet, want 'God moet het doen'. En men houdt Jezus buiten de boot, want 'we zijn beter dan al die schijngelovigen, die zich bedriegen voor de eeuwigheid'.
En niemand beseft dat de duivel zo zijn zin krijgt, omdat duizenden verloren gaan, doordat zij de enige naam die onder de hemel is gegeven, de naam van Jezus, verachten.

Straks wordt er weer Hervormingsdag gevierd. En men ziet totaal niet in, dat de ontdekking van Luther, nl. dat het niet gaat om allerlei uiterlijke dingen, maar om het geloof in de gerechtigheid van Jezus, haaks staat op de 'reformatorische' leefwereld.
Er is maar één waarheid. :roll:

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 okt 2019 13:44

Veendam schreef:Gods Woord leert ons dat bij de wedergeboorte wij een nieuwe mens zijn geworden.
Dat is dus een eenmalige gebeurtenis, in 1 keer, plotseling dus.
Dat is dus geen aktieve blijvende gebeurtenis.

Zo gaat een baby ook pas eigenlijk echt leven op de manier waar de baby voor gemaakt is na de geboorte.
Die geboorte van de baby is ook niet een levenslang proces.

Wedergeboorte is in 1 moment.
Onze nieuwe identiteit die we daardoor gekregen hebben leren kennen kan een tijd lang duren, door te weten dat we dus met onze nieuwe identiteit geen zondaars meer zijn.
Wat jij bedoelde met een levenslang actief gebeuren is dat onze daden in lijn moeten komen met onze nieuwe identiteit, dus dat we niet meer willen zondigen omdat dit niet passend is bij onze nieuwe identiteit.


Ik snap wat je zegt en zo gebeurd het ook, maar lees ook dit:
„Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, nl. die in Zijn naam geloven." Joh. 1 : 12.

Dit wijst op een proces. Kind in wording. Maar twee zaken moeten we onderscheiden. Namelijk het proces, maar ook God zegeningen. God zegent ons door leven over ons uit te spreken en de nieuwe mens in Christus te benoemen. We zijn daarom Heiligen, Hij noemt ons Zijn kinderen en Zijn volk, Zijn bruid etc..
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 okt 2019 14:01

Vera888 schreef:Je schrijft dat mensen op straat zo ineens tot geloof kunnen komen. Maar ze moeten toch weten in Wie ze geloven? Als het goed is, heeft degene die hen uitnodigt om te geloven, eerst uitgelegd waarom Jezus komen moest, nl. om de straf van onze zonden op Zich te nemen. Hoe kort ook, er zal volgens mij toch altijd eerst een erkenning van schuld moeten zijn, vóór iemand gelooft en wedergeboren wordt.

Met jou deel ik de pijn om mensen die echt door God geraakt zijn en Hem enthousiast wilden dienen, maar die, toen ze bespot of beproefd werden, Hem weer loslieten. Dat is zo erg! Je doet daarmee de Heilige Geest ook zoveel verdriet.
En even erg is het natuurlijk als je je niet eens wilt bekeren. Het is goed dat je dat ook noemt. De refo-kerken zitten vol met zulke mensen. Men bekeert zich niet, want 'God moet het doen'. En men houdt Jezus buiten de boot, want 'we zijn beter dan al die schijngelovigen, die zich bedriegen voor de eeuwigheid'.
En niemand beseft dat de duivel zo zijn zin krijgt, omdat duizenden verloren gaan, doordat zij de enige naam die onder de hemel is gegeven, de naam van Jezus, verachten.

Straks wordt er weer Hervormingsdag gevierd. En men ziet totaal niet in, dat de ontdekking van Luther, nl. dat het niet gaat om allerlei uiterlijke dingen, maar om het geloof in de gerechtigheid van Jezus, haaks staat op de 'reformatorische' leefwereld.


Kijk ook naar de kerk van Luther in Duitsland. Het is droevig om te zien hoe satan een vol schip wist leeg te roven. Maar God laat niet los. Hij komt terug om lege schepen weer te vullen. In de bijbel staat het beeld van de overspelige bruid van God die door Hem weer wordt aangekleed en dan bewust wordt, dat dit puur uit genade is en niet omdat we het verdient hebben.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 okt 2019 14:07

Vera888 schreef:Ja, ik denk ook dat dit de Bijbelse volgorde is. Aan een geboorte gaan maanden van verwachting vooraf, ook aan de wedergeboorte. En die 'geestelijke verwachting' begint met je bekering.

Je leeft gewoon buiten God (ook al heb je je historische geloof) en opeens wordt je getroffen door een Woord uit de Bijbel. Je gaat inzien dat je buiten God bent en je leven niet is zoals het moet zijn. Je gaat bidden om vergeving en probeert God geen verdriet meer te doen. Maar dan ontdek je dat je, hoe graag je ook wilt, zondaar blijft en dat je alleen door Jezus voor God kunt bestaan.
Dat alles leert de Heilige Geest je. Maar hierdoor ben je nog niet wedergeboren.
Er zijn mensen die al deze dingen ook beleven, maar niet tot geloof in Jezus komen en dus nog steeds leven onder Gods toorn. Want na een bekering kan het ook niet goed aflopen, zoals aan een zwangerschap een treurig einde kan komen als het kindje sterft.
In verdrukking en teleurstelling haken vele 'bekeerden' af of worden de 'vrome' man of vrouw, die zoveel van God verdraagt.

Hoe gaat het in het gewone leven? De baby leeft en groeit, maar niemand weet hoe hij eruit ziet. Pas als het kind geboren is, krijgt het een naam en een geboortedatum. En dan gaat het nieuwgeboren kind groeien in de kennis van zijn vader en van zichzelf.
Zo gaat het ook in het geestelijke. Je gaat steeds beter je Vader kennen en op een goede dag wordt de onzekerheid over je eeuwige bestemming omgezet in een vast geloof in Jezus. Wat een heerlijke vreugde geeft dat! Jezus vergeeft je je zonden en je vrede is onaantastbaar!
En dan ga je ook met verwondering en dankbaarheid zien zien hoe de Heilige Geest je al die tijd van verwachting al leidde naar Jezus toe. En hoe de Hij je verder leidde naar je wedergeboorte.

Het is absoluut onbijbels als er in kerken gesproken wordt over mensen die niet in Jezus geloven , als over 'kinderen van God' of 'Gods volk'.
De sfeer is dan, dat wie ernstig naar de regels van de kerk leven (hoedjes, rokken, geen TV, enz.) en trouw hun gebeden opzeggen en de Bijbel goed bestuderen, bij God in een goed blaadje komen.
Bij zo'n kerk wil je natuurlijk graag horen, want daar hoef je jezelf niet op te geven en is het Gods schuld als je niet aan het geloof in Jezus, dus aan de wedergeboorte, toekomt.
Maar buiten Jezus is er geen leven! Wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet!

Eén ding zou ik je graag willen mee geven, de zondaar in ons (de oude natuur) zal als een zieke geleidelijk aan sterven. De nieuwe natuur (de heilige die we in Hem zijn geworden) is als een zaadje dat ontkiemd in ons geloof en groeit tot een boom. Een boom kan wel 1000 jaar worden. Zo groeien wij door als Jezus terug komt en dan zijn we pas echt wedergeboren. En zelfs in de tijd van zwangerschap worden we al steeds meer een levend kind.

De dood heeft steeds minder macht over ons.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 okt 2019 14:16

Een getuigenis wil ik wel geven. Het moment dat ik echt tot een levend geloof kwam, was een moment dat ik aan het sterfbedvisioen van mijn tante moest denken. Ze verloor immers in een lijdensweg aan kanker eigenlijk haar geloof. Ze zei tegen haar man: "Ik kan niet meer geloven, want waarom moet ik zo veel pijn lijden?" Ze werd vervolgens zo zwak, dat ze ziek op bed kwam te liggen. Ze kon er niet meer uitkomen en niet meer praten. Ze hummeltje wat naar haar man toe, als hij wat tegen haar zei, meer niet. Ze was dun geworden, terwijl ze altijd heel dik was. Maar opeens, kwam ze recht over eind zitten en deed haar ogen stralend open! Ze riep het uit: "nu weet ik het zeker!" Haar man vroeg: "Wat dan?" Daarop zei ze: "er is één God!" Die avond stierf ze. De dominee deelde dit in de rouwdienst en vroeg het gehoor: "Wat zou ze gezien hebben?"

Ik dacht hier aan terug op een moment dat ik mijn eigen kindergeloof leek te verliezen door de wetenschap. Daarop bracht God mij haar ervaring in gedachten en kwam ik tot een geloof, wat niets of niemand mij meer kan afpakken, ook de wetenschappers niet. :D
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 okt 2019 14:23

Er is daarnaast ook een proces in geestelijke groei als bekeerling. De bijbel leert ons dat we in het begin als babies aan de melk zitten, maar het is de bedoeling dat we groeien en geestelijk vast voedsel krijgen. Door de leer van veel kerken, worden we als het ware tot babies behouden, door alleen maar te benadrukken dat we zondaars zijn. Zo komen de mensen niet verder. We moeten ook leren de oude zondige met bloed gedrenkte, door zonden besmeurde jas uit te doen en de nieuwe witte jas, gereinigd door het offer dat Jezus bracht aan te doen en als heiligen met God gaan wandelen, levend van vast geestelijk voedsel. De zonden overwinnende! Hernieuwd worden in ons denken, gevormd worden naar Gods natuur. Gezegend! Levend! Bevrijd!
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Vera888
Mineur
Mineur
Berichten: 169
Lid geworden op: 23 sep 2018 12:39

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Vera888 » 20 okt 2019 15:35

DeLange schreef:Er is daarnaast ook een proces in geestelijke groei als bekeerling. De bijbel leert ons dat we in het begin als babies aan de melk zitten, maar het is de bedoeling dat we groeien en geestelijk vast voedsel krijgen. Door de leer van veel kerken, worden we als het ware tot babies behouden, door alleen maar te benadrukken dat we zondaars zijn. Zo komen de mensen niet verder. We moeten ook leren de oude zondige met bloed gedrenkte, door zonden besmeurde jas uit te doen en de nieuwe witte jas, gereinigd door het offer dat Jezus bracht aan te doen en als heiligen met God gaan wandelen, levend van vast geestelijk voedsel. De zonden overwinnende! Hernieuwd worden in ons denken, gevormd worden naar Gods natuur. Gezegend! Levend! Bevrijd!


Wat zeg je dat mooi, DeLange! En ik ben het er helemaal mee eens. Als het goed is, groeien we in de kennis van Jezus, de Messias, en leren we elke dag méér om, zoals je zo treffend zegt, als heiligen met God te wandelen. Zo ziet Paulus ook het leven van de mensen die op zijn prediking tot geloof waren gekomen. Geroepen, vergeven, geheiligd.
Maar helaas komt de prediking in veel kerken zelfs niet eens aan de melk voor zuigelingen toe. Laat staan dat ze de wedergeboren kinderen van God door vaste spijs doen groeien.
Gelukkig hebben we Gods Woord! Dat maakt ons wijs tot zaligheid! En ook lees ik elke dag in de preken van Spurgeon. Dáár groei je van! Daar word je heel blij van! En dat brengt je steeds dichter bij onze hemelse Vader en bij Zijn zoon Jezus. Zo kan de Heilige Geest ons vullen, leren en leiden! Er is niets dat je zo gelukkig maakt! Halleluja!

Dank ook, voor je wat je over je tante schreef. Zo heerlijk en bijzonder! Mensen vallen bijna altijd tegen, maar God valt altijd weer mee. Als je in je gezonde dagen je leven maar op Zijn waarheid bouwt.
Er is maar één waarheid. :roll:

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 20 okt 2019 20:27

Vera888 schreef:Wat zeg je dat mooi, DeLange! En ik ben het er helemaal mee eens. Als het goed is, groeien we in de kennis van Jezus, de Messias, en leren we elke dag méér om, zoals je zo treffend zegt, als heiligen met God te wandelen. Zo ziet Paulus ook het leven van de mensen die op zijn prediking tot geloof waren gekomen. Geroepen, vergeven, geheiligd.
Maar helaas komt de prediking in veel kerken zelfs niet eens aan de melk voor zuigelingen toe. Laat staan dat ze de wedergeboren kinderen van God door vaste spijs doen groeien.
Gelukkig hebben we Gods Woord! Dat maakt ons wijs tot zaligheid! En ook lees ik elke dag in de preken van Spurgeon. Dáár groei je van! Daar word je heel blij van! En dat brengt je steeds dichter bij onze hemelse Vader en bij Zijn zoon Jezus. Zo kan de Heilige Geest ons vullen, leren en leiden! Er is niets dat je zo gelukkig maakt! Halleluja!

Dank ook, voor je wat je over je tante schreef. Zo heerlijk en bijzonder! Mensen vallen bijna altijd tegen, maar God valt altijd weer mee. Als je in je gezonde dagen je leven maar op Zijn waarheid bouwt.

Spurgeon! Dank je voor deze naam. Kan ik me ook eens in verdiepen :wink:
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4263
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor MoesTuin » 21 okt 2019 09:06

Vera888 schreef:Wat zeg je dat mooi, DeLange! En ik ben het er helemaal mee eens. Als het goed is, groeien we in de kennis van Jezus, de Messias, en leren we elke dag méér om, zoals je zo treffend zegt, als heiligen met God te wandelen. Zo ziet Paulus ook het leven van de mensen die op zijn prediking tot geloof waren gekomen. Geroepen, vergeven, geheiligd.
Maar helaas komt de prediking in veel kerken zelfs niet eens aan de melk voor zuigelingen toe. Laat staan dat ze de wedergeboren kinderen van God door vaste spijs doen groeien.
Gelukkig hebben we Gods Woord! Dat maakt ons wijs tot zaligheid! En ook lees ik elke dag in de preken van Spurgeon. Dáár groei je van! Daar word je heel blij van! En dat brengt je steeds dichter bij onze hemelse Vader en bij Zijn zoon Jezus. Zo kan de Heilige Geest ons vullen, leren en leiden! Er is niets dat je zo gelukkig maakt! Halleluja!

Dank ook, voor je wat je over je tante schreef. Zo heerlijk en bijzonder! Mensen vallen bijna altijd tegen, maar God valt altijd weer mee. Als je in je gezonde dagen je leven maar op Zijn waarheid bouwt.


Precies, klopt helemaal.
Er zijn nog wel voorgangers die gedreven door de heilige Geest (bevinding) preken, die je meevoeren, vaak ook preken vanuit hun hart (geen uitgeschreven preek, maar) vertellen vanuit wat God hen ingeeft op dat moment....
Er zou ook veel meer interactie binnen de dienst behoren te zijn, de diensten inhoud van nu zijn vaak te voorspelbaar (met kans op een induttende / inslapende gemeente)
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1425
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 21 okt 2019 11:37

Vera888 schreef:Je schrijft dat mensen op straat zo ineens tot geloof kunnen komen. Maar ze moeten toch weten in Wie ze geloven? Als het goed is, heeft degene die hen uitnodigt om te geloven, eerst uitgelegd waarom Jezus komen moest, nl. om de straf van onze zonden op Zich te nemen. Hoe kort ook, er zal volgens mij toch altijd eerst een erkenning van schuld moeten zijn, vóór iemand gelooft en wedergeboren wordt.


Het is vanzelfsprekend dat mensen die nooit gehoord hebben over wie Jezus is eerst uitgelegd moeten krijgen wie Hij is, maar dat hoeft geen uren, dagen, maanden, jaren te duren. Dat kan in principe heel kort.
Wat ik nu ga zeggen meen ik echt heel serieus: Mensen kunnen over het algemeen maar een paar minuten aandachtig luisteren. Zet eens een timer of stopwatch en probeer eens om het Evangelie te vertellen in maximaal 3 minuten.
Oefen jezelf daar in. Dan ga je merken dat je bepaalde dingen vergeet en aan de andere kant dat je dingen zegt die eigenlijk in het begin geheel overbodig zijn om te vertellen.

Zo is de erkenning van schuld die je noemt helemaal geen voorwaarde om Jezus te leren kennen.
Jezus zegt ook niet tegen de samaritaanse vrouw dat ze eerst moet erkennen hoe fout ze wel is.
Jezus stierf namelijk niet met als doel dat Hij onze zonden op Zich zou nemen en het doel was ook niet dat Hij zou sterven voor ons.

Het doel van de komst van Jezus was om alles te herstellen wat fout was gegaan en de relatie te herstellen tussen de mens en God, welke verbroken was. Het afwassen van onze zonden en het sterven aan het kruis was "slechts" het MIDDEL waardoor Hij dit tot stand zou kunnen brengen.
Het "slechts" is niet dat het ineens niet zo belangrijk meer is, maar om doel en middel tegenover elkaar te zetten.

Zo moet je het AANBOD om alles voor de mens te herstellen los zien van de voorwaarden waaronder dat tot stand kan komen.
Veel mensen beginnen met de voorwaarden op te noemen en zeggen nooit wat het aanbod is.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1425
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 21 okt 2019 11:49

DeLange schreef:Ik snap wat je zegt en zo gebeurd het ook, maar lees ook dit:
„Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, nl. die in Zijn naam geloven." Joh. 1 : 12.

Dit wijst op een proces. Kind in wording. Maar twee zaken moeten we onderscheiden. Namelijk het proces, maar ook God zegeningen. God zegent ons door leven over ons uit te spreken en de nieuwe mens in Christus te benoemen. We zijn daarom Heiligen, Hij noemt ons Zijn kinderen en Zijn volk, Zijn bruid etc..


Zovelen Hem HEBBEN aangenomen. Bij het HEBBEN is er dus iets gebeurd. Daardoor wordt je NIEUWE MENS.
Dat de mensen dan nog tijd nodig hebben om hun identiteit van Kind van God te leren kennen is een heel ander verhaal.
Je identiteit als Kind van God leren kennen is inderdaad een proces maar daarmee kan je niet zeggen dat je een gelovige in wording bent.
Je gelooft in Zijn Naam, of je gelooft NIET in Zijn Naam. Je bent niet in wording om in Zijn Naam te geloven.
Zo is iemand zwanger of niet zwanger als feit.
Niemand is in wording om zwanger te worden of een beetje zwanger.
Zo is het dus ook met de nieuwe mens, je bent het of je bent het niet, en je bent het ook niet een beetje.

Het "zijn" en de daden die de mens doet zijn twee verschillende zaken en die moeten niet door elkaar gehaald worden.
Iemand die NIEUWE MENS IS, kan nog wel heel veel dingen verkeerd doen en dan zeg je misschien wel als buitenstaander: Wat is dat wel voor ongelovige.

Vera888
Mineur
Mineur
Berichten: 169
Lid geworden op: 23 sep 2018 12:39

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Vera888 » 21 okt 2019 11:54

Veendam schreef:Het is vanzelfsprekend dat mensen die nooit gehoord hebben over wie Jezus is eerst uitgelegd moeten krijgen wie Hij is, maar dat hoeft geen uren, dagen, maanden, jaren te duren. Dat kan in principe heel kort.
Wat ik nu ga zeggen meen ik echt heel serieus: Mensen kunnen over het algemeen maar een paar minuten aandachtig luisteren. Zet eens een timer of stopwatch en probeer eens om het Evangelie te vertellen in maximaal 3 minuten.
Oefen jezelf daar in. Dan ga je merken dat je bepaalde dingen vergeet en aan de andere kant dat je dingen zegt die eigenlijk in het begin geheel overbodig zijn om te vertellen.

Zo is de erkenning van schuld die je noemt helemaal geen voorwaarde om Jezus te leren kennen.
Jezus zegt ook niet tegen de samaritaanse vrouw dat ze eerst moet erkennen hoe fout ze wel is.
Jezus stierf namelijk niet met als doel dat Hij onze zonden op Zich zou nemen en het doel was ook niet dat Hij zou sterven voor ons.
.


Het hangt er vanaf hoe je over het Evangelie praat. Soms hoef je inderdaad maar een paar zinnen te zeggen, maar meestal (is mijn ervaring) komt het tot een gesprek, waarin wel degelijk aandachtig wordt geluiserd en er telkens opnieuw vragen worden gesteld. Het is wel erg belangrijk dat je gewoon Nederlands spreekt. En ook is het cruciaal dat je vanuit je eigen relatie met God dingen duidelijk kunt maken.

Je noemt de Samaritaanse vrouw om daarmee te zeggen dat er geen erkenning van schuld hoeft te zijn vóór het geloof. Maar juist zij zegt: "De Messias heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb."
Er is maar één waarheid. :roll:

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1425
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 21 okt 2019 12:09

Vera888 schreef:Het hangt er vanaf hoe je over het Evangelie praat. Soms hoef je inderdaad maar een paar zinnen te zeggen, maar meestal (is mijn ervaring) komt het tot een gesprek, waarin wel degelijk aandachtig wordt geluiserd en er telkens opnieuw vragen worden gesteld. Het is wel erg belangrijk dat je gewoon Nederlands spreekt. En ook is het cruciaal dat je vanuit je eigen relatie met God dingen duidelijk kunt maken.

Je noemt de Samaritaanse vrouw om daarmee te zeggen dat er geen erkenning van schuld hoeft te zijn vóór het geloof. Maar juist zij zegt: "De Messias heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb."


Inderdaad kan je verder met mensen er over door praten dat is anders. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoelde te zeggen.
De Samaritaanse vrouw zegt wel dat Jezus alles over haar weet en daarmee erkent ze dus feitelijk hoe goed Jezus is, ook al noemt ze Hem nog een soort van profeet. Ze heeft het niet over hoe groot haar berg zondeschuld is. De goedheid van Jezus staat 100 % centraal.
Dat is wat ik bedoel.

Wanneer iemand ECHT de goedheid van God heeft leren kennen, drijft dat juist naar berouw naar God toe en van het zondige leven af.
Het is niet zo dat we eerst met berouw moeten komen naar God toe en dat we vervolgens pas Zijn liefde mogen leren kennen.

Vera888
Mineur
Mineur
Berichten: 169
Lid geworden op: 23 sep 2018 12:39

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Vera888 » 21 okt 2019 13:38

Veendam schreef:Inderdaad kan je verder met mensen er over door praten dat is anders. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoelde te zeggen.
De Samaritaanse vrouw zegt wel dat Jezus alles over haar weet en daarmee erkent ze dus feitelijk hoe goed Jezus is, ook al noemt ze Hem nog een soort van profeet. Ze heeft het niet over hoe groot haar berg zondeschuld is. De goedheid van Jezus staat 100 % centraal.
Dat is wat ik bedoel.

Wanneer iemand ECHT de goedheid van God heeft leren kennen, drijft dat juist naar berouw naar God toe en van het zondige leven af.
Het is niet zo dat we eerst met berouw moeten komen naar God toe en dat we vervolgens pas Zijn liefde mogen leren kennen.


Daar kan ik van harte AMEN op zeggen, Veendam! Juist de goedheid van God doet je inzien wat een miserabel schepsel je zelf bent: om tegenover zoveel goedheid zó eigenzinnig en zondig te zijn. Dat geeft inderdaad echt berouw.

Ezau, Achab en Judas hadden ook berouw, maar ze hadden God niet lief om Wie Hij was. Ze zagen alleen maar in dat het fout met hen zou aflopen vanwege hun zonden en dat speet hen.
Er is maar één waarheid. :roll:

DeLange
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1402
Lid geworden op: 07 jul 2015 13:13

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor DeLange » 21 okt 2019 14:07

Veendam schreef:Zovelen Hem HEBBEN aangenomen. Bij het HEBBEN is er dus iets gebeurd. Daardoor wordt je NIEUWE MENS.
Dat de mensen dan nog tijd nodig hebben om hun identiteit van Kind van God te leren kennen is een heel ander verhaal.
Je identiteit als Kind van God leren kennen is inderdaad een proces maar daarmee kan je niet zeggen dat je een gelovige in wording bent.
Je gelooft in Zijn Naam, of je gelooft NIET in Zijn Naam. Je bent niet in wording om in Zijn Naam te geloven.
Zo is iemand zwanger of niet zwanger als feit.
Niemand is in wording om zwanger te worden of een beetje zwanger.
Zo is het dus ook met de nieuwe mens, je bent het of je bent het niet, en je bent het ook niet een beetje.

Het "zijn" en de daden die de mens doet zijn twee verschillende zaken en die moeten niet door elkaar gehaald worden.
Iemand die NIEUWE MENS IS, kan nog wel heel veel dingen verkeerd doen en dan zeg je misschien wel als buitenstaander: Wat is dat wel voor ongelovige.

De nieuwe mens doet niet die vele dingen verkeerd, maar de oude mens in ons. Daarom moeten we sterven aan ons zelf. Ik moet minder worden en Hij moet meer worden. De nieuwe mens is een kind van God, maar de oude mens niet. Zo zie ik een geestelijke groei in ons in het kindschap Gods. Afleggende wat van de wereld is en aantrekkende wat van boven is. We blijven dwars door de stormen heen leren. God ziet ons als goud, maar om goud zuiver te krijgen, dient het dwars door het vuur gezuiverd te worden.

Neem nu het geloof. De Naam van God belijden en wat Hij voor ons gedaan heeft is één ding, maar geloof je Hem ook als je in de nood komt, dat Hij je dan ook redt? Ik eerlijk gezegd vaak niet in de afgelopen jaren. In wanhoop bad en smeekte ik dan God of Hij me helpen zou uit de nood en vreesde Zijn afwezigheid. In allerlei noden. Maar Hij verhoorde telkens mijn gebeden en heeft altijd voor mij gezorgd. Dat sterkt mijn geloof. Ook geloof groeit dus. Want iemand die zegt in Jezus te geloven, kan best angstig en vol onrust en met vele zorgen in het leven staan. Dat is juist een teken van "ongeloof", wat juist aangevochten moet worden. Onder bemoedigingen merken zo christenen vaak ook rust op in hun leven, als ze het in vertrouwen in de handen van Jezus leggen.
Hij verlangt naar een hechte Vader kind relatie met jou


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten