Wedergeboorte

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 07 dec 2018 23:45

DeDwaler schreef:.

Beste Veendam, ik loop een posting (of twee) achter, maar ik hou me maar gewoon aan de volgorde als je het goed vindt. Het kan zijn dat je elders al een en ander verduidelijkt of aangevuld hebt, maar dat blijkt dan wel.
Misschien is het handig om me eerst even de achterstand te laten inlopen :wink:

Waarom die vertaalslag? Het begrip vleselijk denken dat kan ik nog wel volgen.

Zelf loop ik ook wat achter met alles, omdat ik het druk had met andere dingen, helaas.....
Vanuit het Grieks werken de vertalers altijd met STRONG nummers, die geven de betekenis weer van uit het Grieks.
Dat is de basis van het vertalen en de vertalers kiezen dan 1 van de betekenissen van dat griekse woord waarvan ze vinden dat deze het beste past in de vertaling.

Het is zeer typerend dat bij de Engelse vertalingen, die ook gebaseerd zijn op deze strongnummers er heel vaak gekozen wordt voor een betekenis maar bij de Nederlandse vertalingen dit niet of nauwelijks het geval is. Dat komt doordat Nederland vrij Calvinistisch is wat betreft de vertalers en daarom kiezen de Nederlandse vertalers steeds andere betekenissen dan de Engelse vertalers, terwijl dat dus niet altijd de beste betekenis is van het Griekse woord. Dus is de vraag, waarom de Nederlandse vertalers eigenlijk bijna altijd afwijken van andere vertalingen die ook gebaseerd zijn op dezelfde strongnummers en betekenissen van het griekse woord.

DeDwaler schreef:Dat we verlost en een nieuwe schepping zijn ontken ik ook niet. Ik haalde de tekst aan, omdat we het hadden over het zondige vlees. Dat heb ik onderstreept. Het lichaam is geen dood stof, maar een levend iets en dat levende iets dat is de geschapen mens. Het mag zo zijn dat de ziel het leven is en in het bloed zit, maar dat hoort bij het vlees of lichaam of leden. Zo begrijp ik het althans uit Deuteronomium. Als ik jou zou zien lopen dan denk ik niet: hey kijk, daar wandelt het stoffelijk omhulsel van Veendam! Nee, dan denk ik: hey wat leuk, dat is Veendam!

De ziel is het leven inderdaad en je ZIEL moet behouden worden.
Jouw geest die levendgemaakt is door Gods Geest is 1 geworden met jouw geest staat er in de Bijbel, dus jouw geest is al perfect, nu al, maar je zielleleven dus nog niet, dat moet hervormd worden en er staat dat je DENKEN hervormd moet worden. Natuurlijk is een menselijk lichaam meer dan alleen een omhulsel maar IN dat omhulsel zit je ziel en je levendgemaakte geest.
Wanneer de Bijbel spreekt over je vlees dan bedoelen ze dus wat er IN je lichaam zit, dus je ziel en je geest die door de inwoning van de Heilige Geest is levendgemaakt en 1 is gemaakt door Hem. Maar je ziel moet nog wel in 1 lijn komen met je levendgemaakte geest die al wel perfect is.DeDwaler schreef:Tja, als je een god bent, of gelijk aan de Zoon van God, dan kan ik me voorstellen dat je denkt dat net als de Heere Jezus te kunnen bevelen. Je kunt even testen of het lukt, maar die macht hebben wij niet..., gelukkig (voeg ik er maar aan toe).

Letterlijk vanuit het Grieks staat er in de Bijbel dat wij van hetzelfde geslacht geworden zijn als God Zelf, door de wedergeboorte dus.
Wij zijn dus wezenlijk ANDERS geworden door de wedergeboorte dan wat wij waren VOOR de wedergeboorte.
Dus ja, we zijn van het zelfde soort geworden als God Zelf.
Zo is ook de drie-eenheid: De Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn van dezelfde soort....
Maar Jezus zegt wel dat aan HEM alle macht is gegeven maar die macht heeft Hij overgedragen voor hier op aarde aan de gelovigen, alleen die maken daar geen gebruik van meestal of weten niet eens WIE er IN HEN WOONT, en beseffen dat daarom dus ook niet.DeDwaler schreef:De geest van een mens moet behouden worden. Vandaar dat God ons met de wedergeboorte, naast Zijn Eigen Geest in ons binnenste, ook een nieuwe (levende) menselijke geest geeft. De geest is eeuwig. Daarom is het leven en de straf ook eeuwig. Zo zijn engelen ook geestelijke wezens die eeuwig leven. Dat de geest behouden moet worden blijkt bijvoorbeeld uit wat Paulus zegt: "... over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus." (1 Korinthe 5:5)

.

De geest van de mens is dood, totdat deze door de wedergeboorte levendgemaaakt wordt door de werking van de Heilige Geest.
Onze geest hadden we al maar die was dood, maar nu levend.
Je ziet dat er vooral in de eerste tijd van het ontstaan van de gemeenten ook kaf onder het koren was.
Mensen liepen mee maar waren niet zelf wedergeboren en die deden soms echte grove zonde.
Nu kan je mensen die niet wedergeboren zijn prima toelaten binnen de gemeente zodat ze het Woord horen zodat ze tot geloof komen maar wanneer ze grove zonde doen dan mogen die gewoon niet in de plaatselijke Gemeente blijven.
Daarom zei Paulus dus dat ze die persoon overleveren aan satan, maar aan de andere kant zie je dat die persoon nog steeds een kind is van de duivel, omdat hij geen kind van God is geworden.
De duivel had dus al ruimte in het leven van die persoon, maar wanneer mensen in een Gemeente zijn dan is er nog een soort van extra beschermende muur om hen heen doordat ze samen komen en het gebed van de Gemeente weert veel kwaads zodat het kwaad niet ten volle werkzaam is is die (niet wedergeboren) mensen hun leven. De muur van bescherming wordt dus weggehaald door ze de toegang tot de Gemeente te ontzeggen.

Vervolgens krijgen ze problemen aan hun lichaam en lijf doordat de duivel meer werkzaaam kan zijn in hun leven en hopenlijk komen ze dan er achter dat ze fout zitten en dat de problemen slechts toenemen en het is de bedoeling dat ze dan zien dat ze echt moeten breken met de zonde en wederomgeboren moeten worden en ze zich volledig overgeven aan Jezus.
Wanneer ze dat doen zullen ze dan ook weer toegelaten worden tot de Gemeente.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 25 feb 2019 21:59

welling82 schreef:iemand is wedergeboren als God eerst gekomen is om diegene het werkelijke vertrouwen in de Waarheid te geven, het vertrouwen in de Waarheid dat het werkelijke geloof is.

Wanneer iemand de Heere die allang klaarstaat en de Waarheid aanbiedt, omdat Hij de Weg tot het Leven is, mag krijgen te omarmen. Dit kan niet anders dan dat men tevoren aan zichzelf mocht krijgen te sterven, dat is met de apostel Paulus mag krijgen te zeggen zichzelf, alles van zichzelf en alles in de wereld niets te achten om 's-Heeren wil.

Geloven is iets wat men niet van zichzelf kan, zoals men niets kan, want mensen zijn onmachtig en onkundig van nature geboren en ontvangen in zonde, geloof is iets wat men moet krijgen van God.

Mensen die zichzelf gelovig verklaren weten niet waar over zij praten. Geloof is niet iets wat u zichzelf geeft of waar u degene bent die bepaald, geloof is van God gegeven en het is God Die werkt in het geloof, niet de mens zelf.


Als ik het zo lees dan lijkt het allemaal heel vroom wat je schrijft maar niets is minder waar.
Wanneer iemand eerst aan zichzelf moet sterven voordat hij wederomgeboren kan worden dan is het dus de mens die het werk moet doen en zo zit God niet in elkaar.
Het sterven aan jezelf is juist vrucht van je wedergeboorte en komt dus doordat je wederomgeboren bent en is niet een voorwaarde om wederomgeboren te worden.

Het is Bijbels dat God de gever van het geloof is, maar de mens moet het wel aanpakken om zo maar te zeggen.
Als iemand het geloof heeft ontvangen is eigenlijk gewoon een moeilijke manier van zeggen dat die mens het offer van Jezus, de Zoon van God die in het Vlees gekomen is, in zijn hart aanvaard en met de mond belijdt dat Hij Heer is. In feite kan je dus wel zelf bepalen of je het offer van Jezus wilt aannemen of dat je het hardnekkig blijft verwerpen. Zo is er overal in de Bijbel de oproep om tot geloof te komen en als de mens daartoe niet in staat was (welliswaar met Gods hulp) dan was het een onnutte kreet in de Bijbel.
God vraagt namelijk niet iets van de mens waartoe de mens niet in staat is (ook weer met Gods hulp natuurlijk)

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Johan100 » 30 jun 2019 11:18

welling82 schreef:iemand is wedergeboren als God eerst gekomen is om diegene het werkelijke vertrouwen in de Waarheid te geven, het vertrouwen in de Waarheid dat het werkelijke geloof is.

Wanneer iemand de Heere die allang klaarstaat en de Waarheid aanbiedt, omdat Hij de Weg tot het Leven is, mag krijgen te omarmen. Dit kan niet anders dan dat men tevoren aan zichzelf mocht krijgen te sterven, dat is met de apostel Paulus mag krijgen te zeggen zichzelf, alles van zichzelf en alles in de wereld niets te achten om 's-Heeren wil.

Geloven is iets wat men niet van zichzelf kan, zoals men niets kan, want mensen zijn onmachtig en onkundig van nature geboren en ontvangen in zonde, geloof is iets wat men moet krijgen van God.

Mensen die zichzelf gelovig verklaren weten niet waar over zij praten. Geloof is niet iets wat u zichzelf geeft of waar u degene bent die bepaald, geloof is van God gegeven en het is God Die werkt in het geloof, niet de mens zelf.Veendam schreef:Als ik het zo lees dan lijkt het allemaal heel vroom wat je schrijft maar niets is minder waar.
Wanneer iemand eerst aan zichzelf moet sterven voordat hij wederomgeboren kan worden dan is het dus de mens die het werk moet doen en zo zit God niet in elkaar.
Het sterven aan jezelf is juist vrucht van je wedergeboorte en komt dus doordat je wederomgeboren bent en is niet een voorwaarde om wederomgeboren te worden.

Het staat gewoon in de Bijbel dat een mens eerst aan de wet sterft.

Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre.
Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelve wederom opbouw, zo stel ik mijzelven tot een overtreder.
Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
Galaten 2:17-20

Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

2 Korinthe 5:16-17
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Johan100 » 30 jun 2019 11:30

Veendam schreef:
De geest van de mens is dood, totdat deze door de wedergeboorte levendgemaaakt wordt door de werking van de Heilige Geest.
Onze geest hadden we al maar die was dood, maar nu levend.

Geestelijk dood wil niet zeggen dat je geest niets doet of zo. Zo spreekt het Woord er niet over. Het doet alleen niet wat God wil. Je bent los van God.

Ongehoorzaam aan het Woord. Gehoorzaam aan de geest der leugen en der dwaling.

Het is in wezen in actieve opstand leven tegen de Schepper van het leven. Dood in de zonden staat er. Die blindheid moet eerst van de blinde ziele ogen. Anders heb je geen Verlosser nodig. Dat is eigen werk en jezelf oppoetsen. We moeten het Leven ontvangen (genade)

elke ziel die uit de strik van de leugen gehaald wordt is er één. Elke ziel is me dierbaar.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4020
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor naamloos » 30 jun 2019 13:23

Johan100 schreef:Geestelijk dood wil niet zeggen dat je geest niets doet of zo. Zo spreekt het Woord er niet over. Het doet alleen niet wat God wil. Je bent los van God.

Ongehoorzaam aan het Woord. Gehoorzaam aan de geest der leugen en der dwaling.
Er zijn anders zat mensen die goede dingen doen terwijl ze niet in God geloven.
Mensen die belangeloos een mooie carrière laten schieten en in barre omstandigheden hun leven in dienst stellen voor de hulpbehoevenden, soms ten koste van hun eigen leven.
In dat opzicht doen ze zeker wel de wil van God, en volgen daarin helemaal geen geest van leugen en dwaling.
Het stoort me altijd enorm als er net gedaan wordt alsof ongelovigen beesten van mensen zijn, die niets anders dan liegen en bedriegen enzo, terwijl gelovigen het allemaal zoveel beter doen. Oh ja, door genade, dat dan weer wel.
Ik heb een hekel aan die dogmatische theorieën die aan de werkelijk van de praktijk voorbij gaan.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 30 jun 2019 13:44

Johan100 schreef:Geestelijk dood wil niet zeggen dat je geest niets doet of zo. Zo spreekt het Woord er niet over. Het doet alleen niet wat God wil. Je bent los van God.

Ongehoorzaam aan het Woord. Gehoorzaam aan de geest der leugen en der dwaling.

Het is in wezen in actieve opstand leven tegen de Schepper van het leven. Dood in de zonden staat er. Die blindheid moet eerst van de blinde ziele ogen. Anders heb je geen Verlosser nodig. Dat is eigen werk en jezelf oppoetsen. We moeten het Leven ontvangen (genade)

elke ziel die uit de strik van de leugen gehaald wordt is er één. Elke ziel is me dierbaar.


Geestelijk dood is het afgezonderd leven van God, het gescheiden zijn van God.

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 30 jun 2019 13:49

Johan100 schreef:Het staat gewoon in de Bijbel dat een mens eerst aan de wet sterft.

Galaten 2:17-20

2 Korinthe 5:16-17Door de wet Voor de wet gestorven. Door de wet kwam er overtreding en door de overtreding de dood. Zonder wet dus ook geen zonde.
Voor de wet gestorven betekend dat er volgens die wet als de dood is ingetreden dus geen verhaal meer mogelijk is.
Dan is het oude dus weg en daarom kennen wij van nu af aan niemand naar het vlees, omdat ook hun overtredingen zijn uitgewist door het offer van Jezus en zij ook een nieuwe schepping zijn. We lopen dus niet achter medegelovigen aan met het verwijtende vingertje van vroeger heb je dat of dat gedaan.

coby6
Majoor
Majoor
Berichten: 1536
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor coby6 » 01 jul 2019 10:46

naamloos schreef:Er zijn anders zat mensen die goede dingen doen terwijl ze niet in God geloven.
Mensen die belangeloos een mooie carrière laten schieten en in barre omstandigheden hun leven in dienst stellen voor de hulpbehoevenden, soms ten koste van hun eigen leven.
In dat opzicht doen ze zeker wel de wil van God, en volgen daarin helemaal geen geest van leugen en dwaling.
Het stoort me altijd enorm als er net gedaan wordt alsof ongelovigen beesten van mensen zijn, die niets anders dan liegen en bedriegen enzo, terwijl gelovigen het allemaal zoveel beter doen. Oh ja, door genade, dat dan weer wel.
Ik heb een hekel aan die dogmatische theorieën die aan de werkelijk van de praktijk voorbij gaan.

Ja maar ja, ze zijn niet volmaakt en Adam en Eva aten een appel en waren al geestelijk dood, niet ineens veranderd in een halve demon, maar ook niet meer in een perfecte relatie met God. Een niet-gelovige een kind van de duivel noemen vind ik zoiets raars. Ik was geen kind van de duivel voordat ik tot geloof kwam. Ik was wel dood in mijn zonden. Jezus zei het alleen maar tegen Farizeeen die hun hart hadden verhard.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Johan100 » 01 jul 2019 21:31

Veendam schreef:Door de wet Voor de wet gestorven. Door de wet kwam er overtreding en door de overtreding de dood. Zonder wet dus ook geen zonde.
Voor de wet gestorven betekend dat er volgens die wet als de dood is ingetreden dus geen verhaal meer mogelijk is.
Dan is het oude dus weg en daarom kennen wij van nu af aan niemand naar het vlees, omdat ook hun overtredingen zijn uitgewist door het offer van Jezus en zij ook een nieuwe schepping zijn. We lopen dus niet achter medegelovigen aan met het verwijtende vingertje van vroeger heb je dat of dat gedaan.
Je weet er een mooi vaag verhaal van te maken, maar ik toonde dus aan dat je geen gelijk hebt.

Ik hoop binnenkort nog een reactie te geven in het topic 'toekomstige vorm eredienst'. Ik loop wat achter met reageren.

Ik hoopte daar nog te reageren. Onder voorbehoud toegezegd.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 17 aug 2019 23:21, 2 keer totaal gewijzigd.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Johan100 » 01 jul 2019 21:53

gewist door Johan.
Laatst gewijzigd door Johan100 op 07 jul 2019 01:37, 2 keer totaal gewijzigd.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Johan100 » 01 jul 2019 21:54

naamloos schreef:Er zijn anders zat mensen die goede dingen doen terwijl ze niet in God geloven.
Mensen die belangeloos een mooie carrière laten schieten en in barre omstandigheden hun leven in dienst stellen voor de hulpbehoevenden, soms ten koste van hun eigen leven.
In dat opzicht doen ze zeker wel de wil van God, en volgen daarin helemaal geen geest van leugen en dwaling.

God wil dat we volmaakt zijn, want Hij is heilig. Als mensen niet in God geloven is de zonde in ieder geval dat ze Hem niet de eer geven.
Door Jezus verdiensten kunnen we Zijn Geest ontvangen, door het geloof. Dan zijn we weer in God en Hij in ons, wat na de zondeval niet meer zo is.

Dan moet je niet de Waarheid weerstaan die God geopenbaard heeft aan ons.

Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; Genesis 6:3

naamloos schreef:Het stoort me altijd enorm als er net gedaan wordt alsof ongelovigen beesten van mensen zijn, die niets anders dan liegen en bedriegen enzo, terwijl gelovigen het allemaal zoveel beter doen. Oh ja, door genade, dat dan weer wel.
Ik heb een hekel aan die dogmatische theorieën die aan de werkelijk van de praktijk voorbij gaan.

Ik heb dat nog nooit iemand horen zeggen.

God heeft Zijn schepping niet losgelaten.

Laat de schrik des Heeren u bewegen tot geloof. Laat de rijkdom van Gods goedertierenheid, verdraagzaamheid, en lankmoedigheid jegens u, u tot bekering leiden. 2 Korinthe 5/ Romeinen 2
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4020
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor naamloos » 02 jul 2019 06:28

Johan100 schreef:God wil dat we volmaakt zijn, want Hij is heilig. Als mensen niet in God geloven is de zonde in ieder geval dat ze Hem niet de eer geven.
Ik heb het niet over volmaakt zijn maar over dat zwart-wit gepraat; dat geestelijk dode mensen niet doen wat God wi en de geest van leugen en dwaling volgen.

P.S. In je reactie op ma jul 01, 2019 9:53 pm citeer je me nogal slordig want in mijn citaat staat tegelijk jouw eigen reactie. Zou je dat even willen corrigeren?
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen

Veendam
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1342
Lid geworden op: 18 sep 2017 20:15

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor Veendam » 02 jul 2019 07:31

Johan100 schreef:Je weet er een mooi vaag verhaal van te maken, maar ik toonde dus aan dat je geen gelijk hebt.Vaag niet, het is redelijk helder lijkt mij.
Je conclusie deel ik echter niet.

Het valt me over het algemeen wel op dat er op dit forum meer moeite gedaan wordt om aan te tonen wat geestelijk dood is en er redelijk weinig gesproken wordt over de weg ten leven, hoe je daar op kunt komen en hoe je daar op kunt wandelen samen met God.

coby6
Majoor
Majoor
Berichten: 1536
Lid geworden op: 01 apr 2018 19:00

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor coby6 » 02 jul 2019 08:11

naamloos schreef:Ik heb het niet over volmaakt zijn maar over dat zwart-wit gepraat; dat geestelijk dode mensen niet doen wat God wi en de geest van leugen en dwaling volgen.

14Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.

naamloos
Generaal
Generaal
Berichten: 4020
Lid geworden op: 02 jan 2014 02:58

Re: Wedergeboorte

Berichtdoor naamloos » 02 jul 2019 09:04

coby6 schreef:14Wanneer toch heidenen, die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet gebiedt, dan zijn dezen, ofschoon zonder wet, zichzelf tot wet; 15immers, zij tonen, dat het werk der wet in hun harten geschreven is, terwijl hun geweten medegetuigt en hun gedachten elkander onderling aanklagen of ook verontschuldigen, 16ten dage, dat God het in de mensen verborgene oordeelt volgens mijn evangelie, door Christus Jezus.
Ja klopt. En daarvoor vers 13 nog: Niet de hoorders van de wet zijn immers ​rechtvaardig​ voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.
Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen, is dat goede mensen niets doen


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 6 gasten