De 12 stammen van Israel

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

De 12 stammen van Israel

Berichtdoor Johan100 » 27 apr 2017 15:35

Uit de 12 zonen van Jakob kwamen 12 stammen voort.

De 12 zonen van Jakob waren; Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zebulon, Jozef en Benjamin.

Het land van de Israëlieten werd na Salomo's regering opgedeeld in 12 stammen, iedere stam dus zijn eigen grondgebied.

De nakomelingen van Levi kregen geen grondgebied toegewezen, maar werden bestemd voor de dienst in de tabernakel.

Jozef werd niet als stam meegerekend, maar twee stammen werden naar zijn twee zonen Efraim en Manasse vernoemd, zodat het aantal stammen op 12 uitkomt. :)

Zie hier voor wat meer achtergrondinfo.

Waarom werd er geen stam naar Jozef vernoemd, maar twee stammen naar Jozefs zonen?

De stammen van zijn zonen kun je eigenlijk wel een beetje zien als de stam van Jozef.

Is dit gedaan om toch op twaalf uit te komen?

Ps; in Numeri 1:10 na de uittocht uit Egypte worden Jozefs zonen Efraim en Manasse en hun nageslacht al beiden genoemd als Mozes de strijdbare mannen
moet tellen.

En uit Gen. 50:23 maak ik op dat Jozef veel nageslacht had.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Bambi

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor Bambi » 27 apr 2017 19:38

=
Laatst gewijzigd door Bambi op 12 dec 2017 06:40, 2 keer totaal gewijzigd.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor Johan100 » 27 apr 2017 19:47

Dit heeft er ook mee te maken inderdaad. Met Simeon was ook iets aan de hand.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

ereunao

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor ereunao » 27 apr 2017 19:49

Johan:
Waarom werd er geen stam naar Jozef vernoemd, maar twee stammen naar Jozefs zonen?

De stammen van zijn zonen kun je eigenlijk wel een beetje zien als de stam van Jozef.

Is dit gedaan om toch op twaalf uit te komen?

Ps; in Numeri 1:10 na de uittocht uit Egypte worden Jozefs zonen Efraim en Manasse en hun nageslacht al beiden genoemd als Mozes de strijdbare mannen
moet tellen.

En uit Gen. 50:23 maak ik op dat Jozef veel nageslacht had.


Dat was zuiver de vervulling van de door Gods Geest ingegeven profetie van Jakob in Gen;48:5,6.:
5 ‘Nu dan, uw twee zonen, die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne; Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, als Ruben en Simeon.
6 Maar uw geslacht, dat gij na hen zult gewinnen, zullen uwe zijn; zij zullen naar hunner broederen naam genoemd worden in hun erfdeel’.
Maar waarom God dat zo gewild heeft weten wij niet, dat was naar Zijn verkiezend welbehagen. God maakt onderscheid waar geen onderscheid is en wie zal tot Hem zeggen ‘wat doet Gij?’ En in Openb.7 worden Jozef en Levi wel genoemd, want daar gaat het niet over de verdeling van het land, maar om dienstknechten Gods.

gr: ereunao

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor Johan100 » 28 apr 2017 11:59

Zoals we op onderstaande kaartje kunnen zien kregen Simeon en Ruben ook een stam. Simeon kreeg enkele steden dacht ik en is later opgegaan in de stam van Juda. Juda en Benjamin, met Simeon en de Levieten maakten het zuidelijke twee-stammenrijk uit.
Afbeelding

In Gen. 49 neemt Jakob afscheid van zijn zonen
2 Komt tezamen en hoort, gij zonen Jakobs, en hoort naar Israël, uw vader.
3 Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht; de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte.
4 Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uws vaders leger beklommen; toen hebt gij het geschonden; hij heeft mijn bed beklommen.
5 Simeon en Levi zijn gebroeders; hun handelingen zijn werktuigen van geweld.
6 Mijn ziel kome niet in hun verborgen raad, mijn eer worde niet verenigd met hun vergadering; want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. (Sichem)
7 Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jakob en zal hen verstrooien onder Israël.
8 Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven; uw hand zal zijn op den nek uwer vijanden; voor u zullen zich uws vaders zonen nederbuigen.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

ereunao

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor ereunao » 28 apr 2017 15:15

Johan:
Zoals we op onderstaande kaartje kunnen zien kregen Simeon en Ruben ook een stam. Simeon kreeg enkele steden dacht ik en is later opgegaan in de stam van Juda. Juda en Benjamin, met Simeon en de Levieten maakten het zuidelijke twee-stammenrijk uit.


Klopt,Simeon kreeg een eigen deel binnen de grenzen van Juda, maar dat wil niet zeggen dat de stam erin opgegaan is. En bij de verdeling van het land in het messiaanse rijk ,Ezech.48,ligt het deel van Simeon ten Z van dat van Benjamin dat in het N.aan het hefoffer van Levi, de priesterstam grenst. Hier zien wij dus feitelijk dat van Levi meegerekend,13 delen. Want hier staan Efraim en Manasse voor de stam van Jozef. Maar de 12 poorten dan de heilige stad ,Openb.21:12, dragen weer de namen van de zonen van Jakob. Hier telt Dan dus ook weer mee, terwijl hij in Openb.7 gemist wordt. gr:ereunao

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor Johan100 » 28 apr 2017 15:39

De Stam van Simeon was volgens de Hebreeuwse Bijbel één van de twaalf stammen van Israël. De stamvader was Simeon, de op een na oudste zoon van Jakob.

De stam van Simeon was verspreid en verdeeld, zoals voorspeld in Genesis 49:5-7, en ten tijde van de Exodus was hun aantal met twee derde geslonken (Numeri 1:23, 26-14). De stam behoorde tot de onbelangrijkste stammen van Israël en Mozes sloeg de stam over in zijn zegening in Deuteronomium 33. Mogelijk werd de stam toen al geassocieerd met Juda.

Na de verovering van Kanaän door de Israëlieten, kreeg de stam grondgebied toegewezen uit het deel dat aan de stam van Juda was toebedeeld (Jozua 19: 1-9). De grootte van dit grondgebied was onbekend en mogelijk bezat de stam slechts verspreide steden in het zuidwesten van Juda's grondgebied. Het lot van de stam van Simeon is te vergelijken met dat van Levi. De stam van Levi kreeg geen grondgebied toegewezen, maar enkele steden en het priesterschap in het tabernakel van God (en later in de Tempel van Salomo). Samen met Levi wordt Simeon in verband gebracht met de moord op de mannelijke inwoners van Sichem en daarom werden zij vervloekt. Dat verklaart waarom de beide stammen weinig gebieden kregen toegewezen.

Verdere vermeldingen van de stam zijn slechts sporadisch (1 Kronieken 4:24-43) en de stam is vermoedelijk volledig in Juda opgegaan. Doordat de stam Jozef werd geacht te bestaan uit de twee stammen Efraïm en Manasse (reeds vanaf Numeri 1:6-15), kwam het aantal toch weer op twaalf.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

Gebruikersavatar
dalethvav
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1307
Lid geworden op: 08 mei 2006 14:19
Locatie: Barneveld
Contacteer:

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor dalethvav » 28 apr 2017 20:31

Jozef kreeg als zoon op wie het eerstgeboorterecht overging (1 Kron. 5:1), zoals gebruikelijk een dubbel deel. Hij kreeg dat in de vorm dat niet Jozef zelf, maar Efraïm en Manasse, beiden een deel kregen.
Overigens is er nog een andere reden dan in 1 Kron. 5:1 genoemd wordt om Jozef als eerstgeborene te erkenen: Jozef was de éérste zoon die niet geboren werd uit Lea (die door bedrog Jakobs vrouw werd) maar uit Rachel, eigenlijk Jakobs rechtmatige vrouw.
Ps. 122vs6: Bidt om de vrede van Jeruzalem; wel moeten zij varen, die u beminnen.

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: De 12 stammen van Israel

Berichtdoor Johan100 » 30 apr 2017 12:17

Juist, dat kan er ook mee te maken hebben.
Zoals Bambi al aanhaalde:
1 Kronieken 5: 1 De kinderen van Ruben nu, den eerstgeborene van Israël; (want hij was de eerstgeborene; maar dewijl hij zijns vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van Jozef, den zoon van Israël; doch niet alzo, dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht;
2 Want Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot een voorganger was, was uit hem; doch de eerstgeboorte was van Jozef.

Jakob kreeg twaalf zonen. 6 uit Lea, 2 uit Bilha en 2 uit Zilpa. Bilha en Zilpa waren dienstmaagden. Rachel kon eerst geen kinderen krijgen, maar was wel de eerste vrouw van Jakob. Laban bedroog Jakob door Lea i.p.v. Rachel te geven, nadat hij zeven jaren gewerkt had voor zijn oom Laban.
Als laatste kreeg Jakob Jozef (11) en Benjamin (12), van Rachel. Ruben (van Lea) had het bed van zijn vader ontheiligd en na Ruben was Jozef de eerstgeborene van Rachel.

Bilha en Zilpa kregen dus ook nog beide twee zonen. Bilha kreeg Dan en Naftali en Zilpa kreeg Aser en Gad.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 11 gasten