de Apocalyps

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 10 apr 2017 20:31

Voor het verband hier even de laatste postings van 'de Reformatie is gestorven:
Johan:
Dan heb ik mij vergist.

@ ereunao:Okay, en vergissing is menslijk, die heb ik al zo vaak gemaakt! Maar ik kon mij dat toch niet aan laten leunen. Maar je zei dat je het onderzoeken zou. Kijk dan eerst eens even naar:
Matt.19:28; Luk.22:30,Openb.3:21 en 5:10.En ook naar Matt.11:11. En om je een globaal inzicht te geven in het Schriftuurkijk eschaton van het komende Koninkrijk moet je deze link eens openen en bestuderen. Daaruit blijkt duidelijk dat het een cruciale, dogmatische denkfout is om heel de Schrift van Adam tot de jongste dag onder de noemer van een verbond en Kerk te brengen. Zo zit de bijbel niet in elkaar!
http://watkrijgenwe.nu/maranathakerk.nu ... komst.html
Johan:Laat ik dat eerst doen en alles aan de kant leggen.

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3648
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: de Apocalyps

Berichtdoor Johan100 » 11 apr 2017 10:18

ereunao schreef:Voor het verband hier even de laatste postings van 'de Reformatie is gestorven:
Johan:
Dan heb ik mij vergist.

@ ereunao:Okay, en vergissing is menslijk, die heb ik al zo vaak gemaakt!

Even voor de duidelijkheid, dat ging erom dat ik dacht dat je jezelf in het verleden tegen het chiliasme uitgesproken hebt. Daar had ik me blijkbaar in vergist.

De teksten die ik nu laat zien en op een rijtje zet in de volgende post komen uit het schema die in jouw link staat.
Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! 2 Korinthe 6:2b

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3648
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: de Apocalyps

Berichtdoor Johan100 » 11 apr 2017 10:20

Overzicht van de orde der gebeurtenissen voor en na de komst des Heeren!Israel onder Romeinse heerschappij!

1) De geboorte van Jezus, de Koning der Joden.

Mattheus 2: 2 Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Israëls verharding.

2) Dood en opstanding van Jezus.

3) Hemelvaart van Jezus.

Handelingen 1:9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

4) Uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2.

5) De Gemeente, het verborgen lichaam van Christus

Efeze 1:22-23 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, [en] de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.

Efeze 3:3-6 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige [woorden] te voren geschreven heb;
Waaraan gij, [dit] lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
[Namelijk] dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Rom. 12:4-5 Want gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben;
Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.

Kol 1:24-27 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;
Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;
[Namelijk] de verborgenheid, die verborgen is geweest van [alle] eeuwen en van [alle] geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;
Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid;

1 Kor. 12:12-27
12 Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, [maar] één lichaam zijn, alzo ook Christus.
13 Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot één Geest gedrenkt.
14 Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele [leden].
15 Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam?
16 En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam?
17 Ware het gehele lichaam het oog, waar [zou] het gehoor [zijn]? Ware het gehele [lichaam] gehoor, waar [zou] de reuk [zijn]?
18 Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft.
19 Waren zij alle [maar] één lid, waar [zou] het lichaam [zijn]?
20 Maar nu zijn er wel vele leden, doch [maar] één lichaam.
21 En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node.
22 Ja veeleer, de leden, die [ons] dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig.
23 En die ons dunken de minst eerlijke [leden] des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke [leden] hebben overvloediger versiering.
24 Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam [alzo] samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek [aan] [dezelve] heeft;
25 Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen.
26 En hetzij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede.
27 En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.


en de bruid van Christus

Efeze 5:31-32
31 Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot één vlees wezen. 32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg [dit], [ziende] op Christus en op de Gemeente.


(wordt vervolgd)
Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! 2 Korinthe 6:2b

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3648
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: de Apocalyps

Berichtdoor Johan100 » 11 apr 2017 10:27

Johan100 schreef:Overzicht van de orde der gebeurtenissen voor en na de komst des Heeren!

@ ereunao. Ik heb even voor de duidelijkheid 2 vragen/opmerkingen voor ik verder ga (met 'bestuderen', erin verdiepen of hoe je het noemen wilt ervan)...

1) Ik ga er vanuit dat het hier gaat over de tweede komst des Heeren gezien het schema en de topic-titel !? Voor alle duidelijkheid .. attendeer ik hier even op..
2) Sta je zelf helemaal achter deze weergave in dit schema? Zou ik graag willen weten op voorhand..eigenlijk.
Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! 2 Korinthe 6:2b

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 11 apr 2017 11:46

Johan:
ereunao. Ik heb even voor de duidelijkheid 2 vragen/opmerkingen voor ik verder ga (met 'bestuderen', erin verdiepen of hoe je het noemen wilt ervan)...

1) Ik ga er vanuit dat het hier gaat over de tweede komst des Heeren gezien het schema en de topic-titel !? Voor alle duidelijkheid .. attendeer ik hier even op..
2) Sta je zelf helemaal achter deze weergave in dit schema? Zou ik graag willen weten op voorhand..eigenlijk.

Als je met die 2e komst de wederkomst bedoelt ja, maar niet als je hier een 2e wederkomst mee bedoelt zoals wel eens gesuggereerd wordt. Want in Openb. 20 lezen wij met geen woord over een wederkomst na het DJ rijk

In de hoofdlijnen sta ik hier helemaal achter, maar bij punt 11 over Gog en Magog ( Ezech. 38,39 ) heb ik zo mijn twijfels. Die B.Reinders die ik goed gekend heb, leefde ver voor de val van de muur en de Sovjet Unie. Ik plaats die inval van Gog en Magog in de beginjatren van het Messiaanse rijk omdat Ezech.zegt dat het land Israël dan zeker woont, in rust is en zonder grendel en zonder muur. gr: ereunao

Gebruikersavatar
Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3648
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Locatie: Dordrecht

Re: de Apocalyps

Berichtdoor Johan100 » 12 apr 2017 11:02

ereunao schreef:
Als je met die 2e komst de wederkomst bedoelt ja, maar niet als je hier een 2e wederkomst mee bedoelt zoals wel eens gesuggereerd wordt. Want in Openb. 20 lezen wij met geen woord over een wederkomst na het DJ rijk


Ik heb (nog) nooit van een tweede wederkomst gehoord of gelezen.


ereunao schreef: In de hoofdlijnen sta ik hier helemaal achter, maar bij punt 11 over Gog en Magog ( Ezech. 38,39 ) heb ik zo mijn twijfels. Die B.Reinders die ik goed gekend heb, leefde ver voor de val van de muur en de Sovjet Unie. Ik plaats die inval van Gog en Magog in de beginjatren van het Messiaanse rijk omdat Ezech.zegt dat het land Israël dan zeker woont, in rust is en zonder grendel en zonder muur. gr: ereunaoOkay, ik ben wel meer twijfelachtige dingen tegengekomen.
Ziet, nu is het de welaangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid! 2 Korinthe 6:2b

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 12 apr 2017 15:56

Johan:
Ik heb (nog) nooit van een tweede wederkomst gehoord of gelezen.


Ik bedoel daarmee dat de a-chiliasten het voorstellen alsof deze visie de in 1 Tehess 4:16 de 1e en de in Matt.24 en Openb.19 in het chiliasme de 2e wederkomst zou zijn. Maar Openb. 19 is de slotfase, de dramatische climax van de pasrousia zoals ook de opstanding in fasen verloopt. Want in 1Thess.4 komt Hij niet naar de aarde, maar worden al de Zijnen Hem tegemoet gevoerd in de lucht en neemt Hij ze tot zich in het vaderhuis Joh.14. Maar in Matt 24, Openb.19 en in Zach.14 gaat het over Zijn manifeste wederkomst met de wolken als zijn voeten zullen staan op de olijfberg Zach 14:4 en zal Hij tot Koning zijn over de ganse aarde vs.9.gr: ereunao

nb: heb je die posting van bernard al gevonden?[/quote]

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 15 apr 2017 10:36

Ik wil nu beginnen met een verklaring en uitleg van de Apocalyps:
Eert even een paar inleidende opmerkingen

Inleiding
Voor ik overga tot de verklaring, eerst enige algemene opmerkingen. Het is onmogelijk de Apocalyps kerkhistorisch te verklaren, omdat het over deze bedeling heen aansluit op de profetie van het Oude Testament. Zonder grondige kennis van het Oude Testament laat dit boek zich dan ook niet lezen. Een kerk die zichzelf ziet als erfgenaam van al Gods beloften en het begin en het einde van al Zijn wegen kan dit niet verstaan, want dit boek is Joods. Alles wijst naar Israël, zowel in taal en stijl, als in de symbolen en geografische aanduidingen. De vier dieren in hoofdstuk 4 verwijzen naar Ezechiël 1. Israël trok door de woestijn onder de vier banieren van de leeuw van Juda, het kalf van Efraïm, de mens van Ruben en de arend van Dan. Het vijfde zegel (hoofdstuk 6) draagt ook een duidelijk oudtestamentisch karakter, Christenmartelaren roepen niet om wraak Luk.23:34; En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen Hand.7:60 En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
Hoofdstuk 8 verwijst ook duidelijk naar Israël. Het altaar, het wierookvat, het reukwerk, alles is oudtestamentisch gekleurd.

Om niet meer te noemen, de twee getuigen wijzen op een bediening als van Mozes en Elia, gezien de tekenen die zij doen Jak.5:17; Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden.
Mal.4:4,5; Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israel, der inzettingen en rechten.
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
Een evangeliedienaar heeft nooit zulke volmachten gehad. In hoofdstuk 11 lezen wij van de ark van Zijn verbond (met Israël) en Armageddon is geografisch ook duidelijk bepaald.
Luther en Calvijn hebbenhun kerkhistorische uitleg van Augustinus overgenomen . En die de zijne weer van Tyconius, een Donatist, een wederdoper. Maar dat was niet de opvatting van de orthodoxe christenen van de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis, zoals overduidelijk blijkt uit de nagelaten schriften van oude kerkvaders, Irenaeus, de didache, en de brief van Barnabas etc. Deze waren allen pre-chiliasten . Zij volgden bij hun uitleg de historisch-grammatische, dat is letterlijke, die ook door de Reformatie weer is ingevoerd, behalve bij de uitleg van de nu nog onvervulde profetie. Het is dan ook algemeen bekend dat Calvijn alle Bijbelboeken becommentarieerd heeft, behalve de Apocalyps en de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Voor een theoloog met een nauw exegetisch geweten is het hier ook bijna onmogelijk om alles te vergeestelijken,

In de, op deze traditie gebaseerde uitleg, is de Christusregering (Apoc.20) is begonnen met de Hemelvaart van Christus. En het hele eschaton voltrekt zich in een golfbeweging. Het zal duidelijk zijn dat hier iedere logische samenhang ontbreekt. Behalve dat een tijdloze eschatologie (waarin het telkens opnieuw gebeurt) onschriftuurlijk is, vereist het een telkens herhaalde binding en weer loslating van satan. Een steeds opnieuw verschijnende antichrist en een met Christus regeren van de martelaren vóór de opstanding etc. Alle op deze traditie gebaseerde verklaringen die ik tot nu toe heb gelezen en gehoord staan bol van ongerijmdheden en haaks op het eenvoudige getuigenis van het Schrift. Hiermee bedoel ik de hoofdzaken en doorgaande lijn van de Apoc. Ik ben mij heel goed bewust van het feit dat wij ook bij de letterlijke verklaring voor gigantische problemen komen te staan wat betreft de uitleg van symbolen en getallen. mvrgr:ereunao

Gebruikersavatar
Cathy
Kapitein
Kapitein
Berichten: 1493
Lid geworden op: 13 sep 2002 17:18

Re: de Apocalyps

Berichtdoor Cathy » 15 apr 2017 16:44

erenuao schreef:Maar dat was niet de opvatting van de orthodoxe christenen van de eerste drie eeuwen van de kerkgeschiedenis, zoals overduidelijk blijkt uit de nagelaten schriften van oude kerkvaders, Irenaeus, de didache, en de brief van Barnabas etc. Deze waren allen pre-chiliasten .

Heb je daar wat meer info over?
Uit de didache kan ik dat niet direct opmaken. Tenminste..... niet uit de Engelse.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 15 apr 2017 20:22

Cathy:
Heb je daar wat meer info over?
Uit de didache kan ik dat niet direct opmaken. Tenminste..... niet uit de Engelse.


In de ‘didache, leer van de 12 apostelen vindt men de leer van het D.J.Rijk weliswaar niet expliciet verkondigd maar toch wordt er aan het slot gewag gemaakt van tweeërlei opstanding en tweeërlei wederkomst van Christus met de woorden: ‘Dan ( bij de komst des Heeren in het laatste der dagen zullen de tekenen der waarheid verschijnen. Eerst het teken van het zich openen van de hemel, dan het teken van de stem der trompetten en ten derde het opstaan der doden maar niet allen doch, gelijk gezegd is, 'de Heere zal komen en alle heiligen met Hem Dan zal de aarde de Heere zien als Hij komt op de wolken des hemels. En van Irenaeus, die een leerling van Polycarpus was die de apostel Johannes nog gekend heeft, is ook algemeen bekend dat hij chiliast was. Ja zelfs Hiëronymus, die in de vijfde eeuw leefde zegt, dat de christenen in Palestina algemeen de chiliastische mening toegedaan waren. Hij zei daarover onder meer, “Wij kunnen ze niet veroordelen; want vele kerkelijke mannen en martelaren hebben zulke dingen gezegd. Vatten we de Openbaringen (en ik zou hier wel bij kunnen voegen heel de Schrift) letterlijk op, dan komen wij in het Joodse spoor; verstaan we haar geestelijk zoals ze (volgens Hiëronymus) bedoeld is, dan komen we in conflict met de opvatting van vele ouden”. Kortom, de leer van het D.J.Rijk heeft veel oudere papieren dan de verzinsels van Augustinus die door Calvijn zijn overgenomen en nog steeds de leer van de traditionele kerken en in haar belijdenis vastgelegd is. mvrg:ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 17 apr 2017 11:34

Het is hier de plaats om de verhouding letterlijk-geestelijk aan de orde te stellen . Want wat is letterlijk? Bij een letterlijke verklaring gaat het erom de betekenis van de symbolen en getallen te verklaren. Maar dat is wat anders dan het hele boek te vergeestelijken, ook waar de tekst een letterlijke betekenis weergeeft. In de droom van Farao waren die zeven koeien symbolische voorstellingen, maar die zeven jaren bleven wel zeven jaren en zijn ook letterlijk vervuld. Als er in Openbaring 8 gesproken wordt van iets als een brandende berg die in de zee geworpen wordt, dan is die berg niet letterlijk, maar die onvoorstelbare milieuramp wel. Ook de reeds vervulde profetieën hebben deze elementen, bijvoorbeeld Jesaja 40: 3-5. In de dagen van Johannes de doper zijn toch ook niet alle dalen verhoogd en alle bergen en heuvelen vernederd? Toch zijn wij het er over eens dat deze profetie letterlijk vervuld is (Math.3:3; Luk.3:4). Zo gaat het bijvoorbeeld in Openbaring 11 letterlijk om een tempel, 42 maanden (Dan.7:25) en twee personen die gedood worden, na drieënhalve dag weer opstaan en ten hemel varen. Het is treurig dat dit tegen overigens bijbelgetrouwe christenen nog gezegd moet worden. Want wat voor verweer heeft men dan nog tegen Kuitert c.s?


Openbaring 1-3
Sinds de oprichting van de staat Israël, die zoals gezegd in het nauwste verband staat met hetgeen na dezen geschieden moet (Openb. 4:1), zijn er reeds vele goede uitleggingen van de Openbaring verschenen. Ik denk hierbij aan die van professor W.J. Ouweneel en de inmiddels overleden H.Verweij. Deze auteurs
worden echter afgerekend op de gereformeerde belijdenis. Men gaat er blijkbaar restloos vanuit dat God zijn Geest alleen aan reformatorische christenen schenkt. Intussen is dat onkunde en de ongeïnteresseerdheid in dit hoogst belangrijke boek (Openb.1:3) nergens zo groot als in reformatorische kerken.
Ik wil beginnen met de indeling: Openbaring 1:19Schrijf hetgeen gij gezien hebt, dat is het gezicht van de verheerlijkte Zoon des mensen tussen de zeven gouden kandelaren. Hetgeen is een profetische overzicht van de kerkgeschiedenis tot aan Zijn wederkomst, waarbij de met name genoemde zeven gemeenten als profetische model staan. Dit is een karakteristieke eigenschap van de profetie, al de profeten van het Oude Testament namen hun uitgangspunt in de eigentijdse de situatie en trokken vandaar de lijnen door naar de eindtijd. Zie ook Matheus 24 : ‘Hetgeen na dezen geschieden moet’, dat is het eschaton van de eindtijd (Hst. 4-22). :
Een tweede belangrijk punt is de chronologie van dit boek. De hoofdstukken zijn niet chronologisch, evenmin trouwens als de historische boeken dit altijd zijn. Er zijn excursies, tussenlassingen. Sommige hoofdstukken zien terug en geven historische achtergrondinformatie. Andere hoofdstukken geven een samenvatting van hetgeen in de volgende hoofdstukken wordt uitgewerkt. De chronologie wordt bepaald door de zegels, de bazuinen en de toornschalen. Het zevende zegel volgt op het zesde en geeft de bazuinen uit terwijl de zevende bazuin de toornschalen bevat.
mvrgr: ereunao

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 19 apr 2017 09:53

Hoofdstuk 2 en 3 leveren weinig problemen op, omdat deze inderdaad kerkgeschiedenis bevatten. Hiervan zijn dan ook door de gereformeerde theologen uitstekende verklaringen en bijbellezingen uitgegeven. De vierde brief aan Thyatira wijst mijns inziens duidelijke naar de Rooms-katholieke kerk, terwijl Sardis de uit haar voortgekomen Protestantse kerken voorstelt. Want ook de Reformatie is helaas reeds spoedig verzand in een dood protestantisme. “Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood” (Openb.3:1). De laatste vier brieven bevatten allen een verwijzing naar en een belofte van Zijn spoedige komst, wat erop wijst dat de Heere alle vier deze kerktypes tot aan het einde in stand zal houden en er Zijn getrouwen in bewaren. De dag is gedaald en de avondschaduwen neigen zich over het “christelijk” Europa. Wij zien terug op het 20 eeuwen kerkgeschiedenis en maken de balans op. En dan kunnen wij bij het licht van Gods onfeilbaar Woord niet anders zeggen dan dat de belijdende kerk in haar roeping als verantwoordelijke getuigen van Christus (de kandelaar 1:20) schandelijker gefaald heeft dan Israël, gezien het meerdere dat haar is toebetrouwd. Evenals Israël heeft de kerk haar martelaren en geloofshelden voortgebracht, zowel in de eerste drie eeuwen als in de zestiende eeuw tijdens de Reformatie en wij eren hun nagedachtenis. Maar ook de Reformatie heeft geen kerkherstel gebracht in haar oorspronkelijke toestand. Het is ermee gegaan als met Israël ten tijde van de Maccabeeën, die als helden gestreden hebben, maar Israël nooit zijn nationale onafhankelijkheid en vroegere heerlijkheid hebben kunnen teruggeven. Want de heerlijkheid des Heeren had het huis verlaten (Ezech.10) en is sindsdien nooit meer teruggekeerd, ook niet in de tweede tempel. Zo is ook ten tijde van de Reformatie de kerk met een kleine hulp geholpen (Dan 11:34), maar het verval was niet meer te keren. Ook Luther en Calvijn verhieven zich nooit tot het Goddelijke denkbeeld van de verborgenheid der gemeente, als het lichaam van Christus Ef.3:9; En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;
1 Kor. 12:1213; Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus.
13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

Zij predikten de grote waarheid van de rechtvaardiging door het geloof en gaven de kerk de Bijbel, maar niet haar eigen identiteit terug. De inhoud van de profetie begrepen ze niet (zie hierover J.C. Reyle in “Verwacht u Hem?” p.146). Het kwam nooit verder en hoger dan de gedachte van de kerk dan voortzetting van de qahal, de volksvergadering van Israël, met alle aan de kerk wezensvreemde elementen van dien. Net als in de vierde eeuw werd ook de Reformatie, ooit als geloofsstrijd begonnen, steeds meer een politieke zaak. Het volk ging massaal over tot de “nye leer” en er ontstond een volkskerk, waarin de regering de ouderlingen benoemde en adellijke, maar pure ongelovige families het recht van approbatie hadden in kerkelijke aangelegenheden. De ecclesia werd de qahal, het nieuwe geestelijke Israël, met alle gevolgen van dien.

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 21 apr 2017 18:13

Sommige van Gods kinderen verwachten ook hier in Nederland nog een opwekking, ik weet het niet. Het kan best zijn dat de Heere in Zijn grote genade nog een nalezing gaat houden voor Hij het oordeel over de afvallige kerk voltrekt, zoals Hij ook uit Israël nog tienduizenden -er staat hier in het Grieks myrias- gered heeft Hand.21:20; En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet.
Maar voor het geheel is er geen hoop meer, deze afvallige kerk zal worden afgehouwen, uitgespuwd (Rom.11:22; Openb. 3:16). Voor Israël is er nog hoop op herstel, maar voor een afvallige kerk lees ik dat nergens. Laten allen die bidden geleerd hebben een gebed opheffen voor het overblijfsel, want nog is het de dag der zaligheid en staat Hij aan de deur en klopt. Indien iemand open doet Hij zal tot hem of haar inkomen en avondmaal met hem houden. Dat Hij klopt bewijst dat Hij buiten (de kerk) staat, dat Hij nog roept en nodigt bewijst Zijn liefde en ontfermen.
.

Openbaring 4 en 5
Het troongezicht, het Lam, en het boek met de zeven zegels.

Als er één boek is dat geschikt is om ons te laten zien hoe groot God is en hoe klein en nietig de mens, dan is het wel de Openbaring. Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en een stofje van de weegschaal (Jes.40:15). Met hoofdstuk 4 begint het derde deel van Openbaring, “hetgeen na dezen geschieden moet”. Hier verplaatst het visioen zich naar de hemel en het eerste wat Johannes ziet is de troon van God en Hem, Die daarop zit. Dit komt overeen met Daniël 7: 9-14, waar ook het gericht zich zette, de boeken worden geopend en de Zoon des mensen het Koninkrijk ontvangt (Ps.2; Ps.110). Dat er een regenboog rondom de troon is, bewijst dat God zelfs in het wereldgericht dat hier voorbereid en in gang gezet wordt, gedenkt aan Zijn verbond. De opname wegrukking,(in het Grieks staat hier hetzelfde woord har´pazo als in Openbaring 12:5, En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. Hand 8:39; En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg en Joh. 6:15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten,)

De opname der gemeente wordt niet expliciet vermeld, maar wel verondersteld. Daarom eerst even een toelichting over die wegrukking:

Daarom ziet Johannes rondom de troon 24 tronen met daarop 24 ouderlingen. Dezen stellen m.i. de gemeente voor als een koninklijk priesterdom (1 Petr.2:9; Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom
Openb.1:6; En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader;
De kronen en tronen wijzen op het koningschap, het getal naar het priesterlijke (1 Kron.24:1-20). Hier past echter elke uitlegger bescheidenheid en nederigheid. Als de tekst een duidelijke letterlijke betekenis heeft, mogen wij niet vergeestelijken, maar bij de verklaring van de symbolische voorstellingen is het zaak schrift met schrift te vergelijken en naar elkaar te luisteren (1 Kor.14:29). En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen

Sommige uitleggers, wier profetische gaven ik gaarne erken en hoog waardeer, denken hier aan hooggeplaatste engelenvorsten. Maar engelen dragen in de Schrift nooit kronen en zitten niet op tronen, zelfs Gabriël staat voor God (Luk.1:19; Dan.7:10). Ook zijn engelen niet met bloed gekocht (Openb.5:9) en God heeft de toekomende wereld niet aan de engelen onderworpen (Hebr.2:5). (Wordt verv)

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 24 apr 2017 09:38

Sommige van Gods kinderen verwachten ook hier in Nederland nog een opwekking, ik weet het niet. Het kan best zijn dat de Heere in Zijn grote genade nog een nalezing gaat houden voor Hij het oordeel over de afvallige kerk voltrekt, zoals Hij ook uit Israël nog tienduizenden -er staat hier in het Grieks murias- gered heeft Hand.21:20; En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: '' Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet.''
Maar voor het geheel is er geen hoop meer, deze afvallige kerk zal worden afgehouwen, uitgespuwd (Rom.11:22; Openb. 3:16). Voor Israël is er nog hoop op herstel, maar voor een afvallige kerk lees ik dat nergens. Laten allen die bidden geleerd hebben een gebed opheffen voor het overblijfsel, want nog is het de dag der zaligheid en staat Hij aan de deur en klopt. Indien iemand open doet Hij zal tot hem of haar inkomen en avondmaal met hem houden. Dat Hij klopt bewijst dat Hij buiten (de kerk) staat, dat Hij nog roept en nodigt bewijst Zijn liefde en ontfermen.

Openbaring 4 en 5
Het troongezicht, het Lam, en het boek met de zeven zegels.

Als er één boek is dat geschikt is om ons te laten zien hoe groot God is en hoe klein en nietig de mens, dan is het wel de Openbaring. Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer en een stofje van de weegschaal (Jes.40:15). Met hoofdstuk 4 begint het derde deel van Openbaring, “hetgeen na dezen geschieden moet”. Hier verplaatst het visioen zich naar de hemel en het eerste wat Johannes ziet is de troon van God en Hem, Die daarop zit. Dit komt overeen met Daniël 7: 9-14, waar ook het gericht zich zette, de boeken worden geopend en de Zoon des mensen het Koninkrijk ontvangt (Ps.2; Ps.110). Dat er een regenboog rondom de troon is, bewijst dat God zelfs in het wereldgericht dat hier voorbereid en in gang gezet wordt, gedenkt aan Zijn verbond. Deze opname wegrukking,(in het Grieks staat hier hetzelfde woord har´pazo als in Openbaring 12:5, En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. Hand 8:39; En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heeren Filippus weg en Joh. 6:15 Jezus dan, wetende, dat zij zouden komen, en Hem met geweld nemen, opdat zij Hem Koning maakten,) wordt dus niet expliciet vermeld, maar wel verondersteld.

Daarom ziet Johannes rondom de troon 24 tronen met daarop 24 ouderlingen. Dezen stellen m.i. de gemeente voor als een koninklijk priesterdom (1 Petr.2:9; '' Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom''
Openb.1:6; '' En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader''
De kronen en tronen wijzen op het koningschap, het getal naar het priesterlijke (1 Kron.24:1-20). Hier past echter elke uitlegger bescheidenheid en nederigheid. Als de tekst een duidelijke letterlijke betekenis heeft, mogen wij niet vergeestelijken, maar bij de verklaring van de symbolische voorstellingen is het zaak schrift met schrift te vergelijken en naar elkaar te luisteren (1 Kor.14:29). '' En dat twee of drie profeten spreken, en dat de anderen oordelen''

Sommige uitleggers, wier profetische gaven ik gaarne erken en hoog waardeer, denken hier aan hooggeplaatste engelenvorsten. Maar engelen dragen in de Schrift nooit kronen en zitten niet op tronen, zelfs Gabriël staat voor God (Luk.1:19; Dan.7:10). Ook zijn engelen niet met bloed gekocht (Openb.5:9) en God heeft de toekomende wereld niet aan de engelen onderworpen (Hebr.2:5). (wordtn verv.)

ereunao
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 06 okt 2014 12:38

Re: de Apocalyps

Berichtdoor ereunao » 27 apr 2017 09:09

Daarom meen ik goede redenen te hebben om hier aan de gemeente te denken, temeer omdat de Heere aan Zijn gemeente belooft haar te verlossen van de toekomende toorn. (1 Thess.1:10; Joh.14:1-3; 1 Thess.5:9; Openb.3:10). En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

Wij moeten ons wel realiseren dat het hier om gerichtstronen gaat en wij lezen in 1 Korinthe 6: 2 dat de heiligen de wereld oordelen zullen (zie ook Zach.14:5; Judas :14,15): En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen;
15 ¶ Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben.

Over de vier dieren heb ik hierboven al iets gezegd, hier staat zelfs dat zij in het midden en rondom de troon zijn. 4:6.
Dat betekent dat zij onmiddellijk vanuit deze hemelse rechtbank de gebeurtenissen op aarde aansturen als het Lam met het openen van het verzegelde boek de eindgerichten over de aarde brengt. Want Johannes wordt hier niet in het vaderhuis, maar in de hemelse rechtzaal gevoerd waar het wereldgericht voorbereid wordt. Vandaar die bliksemen,donderslagen en stemmen. Alleen daarom al kunnen deze dingen niet geschieden zolang het evangelie nog in het teken van het kruis, van het Lam staat. Zij die de Openbaring historisch in plaats van eschatologisch trachten te verklaren, dwalen dan ook grotelijks, niet wetende de Schriften noch de kracht Gods (Math.22:29).

In hoofdstuk vijf zien wij dat alleen het Lam waardig is om het boek met de zeven zegelen, de lossersakte te openen, omdat Hij losprijs heeft betaald. Hier treedt Hij echter op als de Leeuw uit Juda’s stam. Want als het Lam kocht Hij de wereld vrij, maar de kracht van de leeuw is nodig om te overwinnen (Openb.5:5; 11:15-17). Alleen daarom al kunnen deze dingen niet geschieden zolang het evangelie nog in het teken van het kruis, van het Lam staat. Zij die de Openbaring historisch in plaats van eschatologisch trachten te verklaren, dwalen dan ook grotelijks, niet wetende de Schriften noch de kracht Gods (Math.22:29).

Openbaring 6
Met de opening van de zeven zegels nemen de eindgerichten een aanvang. Elk zegel wordt dadelijk effectief op aarde. Het is een grote misvatting dat de ruiter op het witte paard Christus Zelf zou zijn, want ten eerste strookt het niet met het verband dat het Lam dat de zegels opent, tegelijk de ruiter op het eerste paard zou zijn. In de tweede plaats zijn het alle vier gerichtspaarden, dit paard brengt de valse vrede van de antichrist (1 Thess.5:3; 3 Want als zij zullen zeggen: Het is vrede, er is geen gevaar, zo zal het verderf hen plotseling overvallen, gelijk de smart een zwangere vrouw, en zij zullen niet ontvlieden.

In de derde plaats vertoont Christus Zich in de Openbaring nooit zonder een uitvoerige beschrijving van Zijn majesteit en heerlijkheid (vgl. Openb.19:11-16), waarbij deze sinistere naamloze figuur wel heel schril afsteekt.
De eerste vier zegels zijn nog te verklaren vanuit het menselijk handelen. Oorlogen brengen altijd massale slachtingen, voedselschaarste, epidemieën, honger en dood teweeg. Het vijfde zegel is van een geheel ander aard. Hier verplaatst het gezicht ons weer naar het hemelse en laat ons zien dat het bloed van de martelaren (hier primair uit de grote verdrukking) eenmaal door God gewroken zal worden (Openb.16:5,6 en 19:2). Het zesde zegel komt zo rechtstreeks en onmiddellijk van God, dat er vanaf die dag geen atheïsten meer zijn op aarde (Openb.6: 16,17; Ex.8:19). Toen zeiden de tovenaars tot Farao: Dit is Gods vinger! Doch Farao’s hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast