werkverbond?

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19495
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: werkverbond?

Berichtdoor Marnix » 16 nov 2016 00:28

ereunao schreef:
Op het eerste gezicht wel, het verschil zit alleen in de vraag of een mens tegelijk in Adam en in Chr. kan zijn. Want daar komt het in de geref. doopvisie wel op neer. Tenzij dan dat je ervan uitgaat dat een mens met het geloof geboren wordt! gr: ereunao


Hoe kom je daarbij? Volgens mij snap je weinig van de gereformeerde verbondsvisie voor zover die al bestaat / eenduidig is. Ik ben gereformeerd opgevoed en ben dat nog steeds en mijn doopvisie houdt totaal niet in dat ik in Adam en Christus ben?
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 16 nov 2016 11:24

Marnix:
Hoe kom je daarbij? Volgens mij snap je weinig van de gereformeerde verbondsvisie voor zover die al bestaat / eenduidig is. Ik ben gereformeerd opgevoed en ben dat nog steeds en mijn doopvisie houdt totaal niet in dat ik in Adam en Christus ben?Marnix


Als eerst in de kerk beleden en God ervoor gedankt wordt dat onze kinderen als Gods kinderen en erfgenamen aangenomen zijn en vervolgens in prediking en catechese geleerd wordt dat ze als kinderen van Adam nog wedergeboren en bekeerd moeten worden dan zijn ze in 2 verbonden en dus tegelijk in Adam en in Christus, ik kan het niet anders zien. En dan mag je nog blij zijn als dat nog gebeurt, het voorbeeld van die gastpredikant dat ik hierboven aanhaalde bewijst dat ook in de kringen van de G.B. het verbondsautomatisme en het veronderstelde geloof steeds meer veld wint.

En dat komt weer omdat de doop een op een naast de besnijdenis gezet is. Maar die ( Joodse ) kinderen zijn werkelijk Abrahams zaad, of die ouders nu gelovig of ongelovig, vroom of goddeloos waren. Zie Joh.8:37.. Maar voor de doop in de Gemeente van Chr. geldt: ' En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen'. Gal.3:29. Want niet het verbond met Abraham, maar de beloften van het Evangelie zijn na de Pinksterdag tot de heidenen uitgebreid. Gal 3:8. Je ziet dus ook hier weer dat de Schrift niet gebroken kan worden; ik sleep het er niet bij, maar alles hangt met alles samen. Er is in de vigerende verbondstheologie eenvoudig geen ruimte voor een eigen identiteit van Israël mvrgr: ereunao

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 16 nov 2016 19:26

Johan:
Ik zat er nog eens op te kauwen en ik signaleer nu ik het nog eens lees toch een tegenstrijdigheid in je reactie. Als je het werkverbond die ook nog eens nog steeds zou bestaan een verbondsrelatie wilt noemen verandert het de zaak wel degelijk. Want van mensen kant is de relatie met God verbroken in het paradijs en daarop zijn Adam en Eva het paradijs uitgestuurd en bij een verbondsrelatie bestaat er nog contact/een relatie tussen de betrokkenen in het verbond, God en de mens. Dus dan zou de mens niet godloos of goddeloos (zonder God) geboren zijn. Dus dat is wel een belangrijk verschil.


Precies, hier sla je de spijker op de kop! Maar juist daarom heb ik het woord werkverbond helemaal niet gebruikt om de relatie God- mens voor de val mee aan te duiden. Ik zeg alleen dat Adams val en ongehoorzaamheid tot op de huidige dag gevolgen heeft voor zijn nageslacht. zie Rom.5:12-21. gr:ereunao

learsi
Majoor
Majoor
Berichten: 1519
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: werkverbond?

Berichtdoor learsi » 19 nov 2016 11:43

Het is duidelijk, dat de natuurlijke mens vanuit zichzelf de wet benadert als een ¨werkverbond¨, want er staat geschreven:

.........Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem.........

h.g.
Learsi

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 19 nov 2016 12:10

learsi:
Het is duidelijk, dat de natuurlijke mens vanuit zichzelf de wet benadert als een ¨werkverbond¨, want er staat geschreven:
.........Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem.........learsi

Jawel, maar Adam is niet als een ‘natuurlijk' mens geschapen! En de wet is pas 2500 jr later gegeven. Maar het gaat hier over de vraag of God de mens in een werkverbond geschapen heeft gr.ereunao

Johan100
Kolonel
Kolonel
Berichten: 3646
Lid geworden op: 22 okt 2015 15:06
Contacteer:

Re: werkverbond?

Berichtdoor Johan100 » 19 nov 2016 13:44

Johan schreef:
Ik zat er nog eens op te kauwen en ik signaleer nu ik het nog eens lees toch een tegenstrijdigheid in je reactie. Als je het werkverbond die ook nog eens nog steeds zou bestaan een verbondsrelatie wilt noemen verandert het de zaak wel degelijk. Want van mensen kant is de relatie met God verbroken in het paradijs en daarop zijn Adam en Eva het paradijs uitgestuurd en bij een verbondsrelatie bestaat er nog contact/een relatie tussen de betrokkenen in het verbond, God en de mens. Dus dan zou de mens niet godloos of goddeloos (zonder God) geboren zijn. Dus dat is wel een belangrijk verschil.


ereunao schreef:Precies, hier sla je de spijker op de kop! Maar juist daarom heb ik het woord werkverbond helemaal niet gebruikt om de relatie God- mens voor de val mee aan te duiden. Ik zeg alleen dat Adams val en ongehoorzaamheid tot op de huidige dag gevolgen heeft voor zijn nageslacht. zie Rom.5:12-21. gr:ereunao


Maar het sluit niet uit dat er een verbond was voor genesis 3! Zie Hos. 6:7.
Maar dat verbond bestaat nu niet meer. Het wordt dan wel weer een verbroken verbond genoemd. De enige mogelijkheid is nog genade.
Maar het is wel mens eigen om zichzelf op te poetsen en het liefst als God te willen zijn. Zie het eten van de vrucht en zie daarna toren van Babel, waar de spraakverwarring op volgde.
Daarom vind ik de combinatie die learsi legt ook heel logisch.
(..)Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.(..)Rom.3.

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 19 nov 2016 15:49

Johan100:
Maar het sluit niet uit dat er een verbond was voor genesis 3! Zie Hos. 6:7.
Maar dat verbond bestaat nu niet meer. Het wordt dan wel weer een verbroken verbond genoemd. De enige mogelijkheid is nog genade.
Maar het is wel mens eigen om zichzelf op te poetsen en het liefst als God te willen zijn. Zie het eten van de vrucht en zie daarna toren van Babel, waar de spraakverwarring op volgde.
Daarom vind ik de combinatie die learsi legt ook heel logisch.


Ik sluit dat ook niet uit, maar het was in ieder geval geen werkverbond. De relatie van Adam tot zijn Schepper was een geheel andere. En al bestaat het formeel niet meer, de werking van die verbroken relatie duurt voort tot op de huidige dag.gr: ereunao

learsi
Majoor
Majoor
Berichten: 1519
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: werkverbond?

Berichtdoor learsi » 19 nov 2016 15:50

ereunao schreef:Jawel, maar Adam is niet als een ‘natuurlijk' mens geschapen! En de wet is pas 2500 jr later gegeven. Maar het gaat hier over de vraag of God de mens in een werkverbond geschapen heeft gr.ereunaoEigenlijk zeg jij dat de basic eigenschap die Adam van de Schepper ingeschapen kreeg, nl de mogelijkheid om te doen, niet voor Adam geldt, terwijl de Heere zowel de niet- gevallen mens als de gevallen mens aanspreekt op de eigenschap van te doen.
Het ...........indien gij dit niet doet zo zult gij sterven (in het paradijs geschapen naar Gods beeld)....en......doe dit en gij zult leven (buiten het paradijs gevallen uit het beeld Gods)..................geeft genoegzaam aan, dat de natuurlijke mens dezelfde eis als Adam te verwerken krijgt.

In die zin wordt binnen de Ref. theologie over het ¨werkverbond¨ gesproken.
h.g.
Learsi

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 19 nov 2016 22:03

learsi:
Eigenlijk zeg jij dat de basic eigenschap die Adam van de Schepper ingeschapen kreeg, nl de mogelijkheid om te doen, niet voor Adam geldt, terwijl de Heere zowel de niet- gevallen mens als de gevallen mens aanspreekt op de eigenschap van te doen.
Het ...........indien gij dit niet doet zo zult gij sterven (in het paradijs geschapen naar Gods beeld)....en......doe dit en gij zult leven (buiten het paradijs gevallen uit het beeld Gods)..................geeft genoegzaam aan, dat de natuurlijke mens dezelfde eis als Adam te verwerken krijgt

Dat zeg ik niet, Adams koos vrijwillig, hij had het in zich om staande te blijven. maar de verleiding kwam van buiten, van de satan. Maar zo is het niet met de gevallen mens. Die wordt onder de macht des duivels en der zonde geboren. En juist omdat God Zijn, eis dat de mens moet zijn zoals Hij hem geschapen heeft niet laat vallen, is de mens buiten de genade zo hopeloos verloren dat hij zichzelf onmogelijk redden kan. gr: ereunao

learsi
Majoor
Majoor
Berichten: 1519
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: werkverbond?

Berichtdoor learsi » 20 nov 2016 09:25

ereunao schreef:Dat zeg ik niet, Adams koos vrijwillig, hij had het in zich om staande te blijven. maar de verleiding kwam van buiten, van de satan. Maar zo is het niet met de gevallen mens. Die wordt onder de macht des duivels en der zonde geboren. En juist omdat God Zijn, eis dat de mens moet zijn zoals Hij hem geschapen heeft niet laat vallen, is de mens buiten de genade zo hopeloos verloren dat hij zichzelf onmogelijk redden kan. gr: ereunao


Adam had het in zich om staande te blijven zeg je. Dat ben ik met je eens.

Op dit staande blijven gaat de Heere hem nu richten, door middel van een eis/gebod en een bedreiging/straf.
Gebod en bedreiging komen te staan in het kader van het leven behouden of het leven verliezen.
Het gebod is, bij Adam, gericht op een voortduren van het leven dat hij leidt in Gods nabijheid.
Het gebod brengt een belofte van leven met zich mee.
De bedreiging laat de gevolgen van het niet doen van het gebod zien.
Namelijk een wegvallen uit een leven van directe omgang met de Schepper.

In deze gang van zaken zien we hoe de Heere wil omgaan met Zijn schepsel.
Hij houdt hem gebod en bedreiging voor.
In de Schrift wordt dit een Verbond genoemd.
De Geref. theologie noemt dit niet zonder reden een ¨werkverbond¨.
De Heere verlangt nl.van Zijn schepsel dat deze zich realiseert,dat wat hij ¨doet¨,¨werkt¨ hoe dan ook grote gevolgen heeft.
Gevolgen van belofte of van bedreiging/straf.

Deze wijze van omgang van de Heere met de Zijnen vinden we door heel de Schrift heen.
En vaak wordt dit vergezeld door de vermelding van de term ¨Verbond¨.
De term ¨werkverbond¨ en ¨verbroken werkverbond¨ lopen lineair met binnen en buiten het paradijs.

h.g.
learsi


Eis en bedreiging bergen belofte en straf in.
In

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 21 nov 2016 04:22

learsi:
Adam had het in zich om staande te blijven zeg je. Dat ben ik met je eens.

Op dit staande blijven gaat de Heere hem nu richten, door middel van een eis/gebod en een bedreiging/straf.
Gebod en bedreiging komen te staan in het kader van het leven behouden of het leven verliezen.
Het gebod is, bij Adam, gericht op een voortduren van het leven dat hij leidt in Gods nabijheid.
Het gebod brengt een belofte van leven met zich mee.
De bedreiging laat de gevolgen van het niet doen van het gebod zien.
Namelijk een wegvallen uit een leven van directe omgang met de Schepper.

In deze gang van zaken zien we hoe de Heere wil omgaan met Zijn schepsel.
Hij houdt hem gebod en bedreiging voor.
In de Schrift wordt dit een Verbond genoemd.
De Geref. theologie noemt dit niet zonder reden een ¨werkverbond¨.
De Heere verlangt nl.van Zijn schepsel dat deze zich realiseert,dat wat hij ¨doet¨,¨werkt¨ hoe dan ook grote gevolgen heeft.
Gevolgen van belofte of van bedreiging/straf.

Deze wijze van omgang van de Heere met de Zijnen vinden we door heel de Schrift heen.
En vaak wordt dit vergezeld door de vermelding van de term ¨Verbond¨.
De term ¨werkverbond¨ en ¨verbroken werkverbond¨ lopen lineair met binnen en buiten het paradijs.


Ik wil het hier maar bij laten; wat je verder schrijft over de mens na de val kan ik mij wel in vinden. Maar de liefdesrelatie met God voor de val zoals Hij die oorspronkelijk bedoeld heeft kan ik onmogelijk vertalen met een loon-werkverhouding zoals het woord ‘werkverbond’ suggereert. Als in dit verband van een verbond gesproken wordt (Hos.6:7) dan denk ik hier eerder aan een huwelijksverbond waarin de vrouw toch ook niet de werkneemster van de man wordt?. En in dat licht bezien wordt ook Ef.5:22-33 pas goed begrepen. Want Adam was een type van Chr. zie ook Rom.7:4. Kortom, het is een dogmatische constructie achteraf.

Want al had Adam daar in dat stadium van de heilsgeschiedenis niets mee te maken, het was toen reeds in Gods heilsraad besloten dat hij vallen zou omdat God besloten had Hij triomferen zou over de macht des duivels en der zonde door het kruis van Christus. zie Rom.11:

33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
gr:ereunao

learsi
Majoor
Majoor
Berichten: 1519
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: werkverbond?

Berichtdoor learsi » 27 nov 2016 18:08

ereunao schreef:Ik wil het hier maar bij laten; wat je verder schrijft over de mens na de val kan ik mij wel in vinden. Maar de liefdesrelatie met God voor de val zoals Hij die oorspronkelijk bedoeld heeft kan ik onmogelijk vertalen met een loon-werkverhouding zoals het woord ‘werkverbond’ suggereert. Als in dit verband van een verbond gesproken wordt (Hos.6:7) dan denk ik hier eerder aan een huwelijksverbond waarin de vrouw toch ook niet de werkneemster van de man wordt?. En in dat licht bezien wordt ook Ef.5:22-33 pas goed begrepen. Want Adam was een type van Chr. zie ook Rom.7:4. Kortom, het is een dogmatische constructie achteraf.

Want al had Adam daar in dat stadium van de heilsgeschiedenis niets mee te maken, het was toen reeds in Gods heilsraad besloten dat hij vallen zou omdat God besloten had Hij triomferen zou over de macht des duivels en der zonde door het kruis van Christus. zie Rom.11:

33 O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden?
36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
gr:ereunao


Ik weet niet of je dat in de gaten hebt, maar nu lijk je zelf ook aan dogmatische terugkoppeling te doen. :D
Maar ik begrijp best wel, waarom je over het huwelijks verbond begint.
Als het onderscheid tussen Schepper en schepsel maar niet vervaagt.
Daarom ook wordt een (het) huwelijks-verbond getoetst aan wat de huwelijkspartner "doet".
Hosea 6:6 leert dat de Heere niet uit is op liefdeloze offers, maar op weldadigheid.
Hij is er op uit dat Zijn schepsel "goed doet". Dat Zijn schepsel trouw is aan Hem, dat is, dat het schepsel Gods wil doet, dat het schepsel doet wat God gebiedt en niet doet wat God verbiedt.
Opdat zijn liefde tot de Schepper zichtbaar is.
Adam's doen, Adam's "werk" leverde hem en zijn nagaslacht de dood op.
Zo blijkt de Heere de enige trouwe (en daarom ook de enige weldadige) verbondspartner te zijn.

Dit "goed doen'' wordt, door heel de Schrift heen, door de Heere getoetst aan het "doen" van het schepsel.
Zowel binnen het paradijs als buiten het paradijs.
Deze notie brengt de reformatorische theologie in mijn ogen met de term "werkverbond" ter sprake.
De Heere is in die zin de enige trouwe (en daarom ook weldadige) verbondspartner.

In die zin genomen, kan een (het) huwelijks verbond niet zonder de toetsing van een "werkverbond".
In het paradijs opdat Adam's liefde tot zijn Schepper zou blijken, en buiten het paradijs, opdat de mens leert erkennen dat hij een zondaar is (geen liefde tot God heeft) en niet door werken van eigengerechtigheid het Koninkrijk van de Zoon in kan gaan.


h.g.
Learsi

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 28 nov 2016 10:50

learsi:
ik weet niet of je dat in de gaten hebt, maar nu lijk je zelf ook aan dogmatische terugkoppeling te doen.
Maar ik begrijp best wel, waarom je over het huwelijks verbond begint.
Als het onderscheid tussen Schepper en schepsel maar niet vervaagt.
Daarom ook wordt een (het) huwelijks-verbond getoetst aan wat de huwelijkspartner "doet". etc..


B.learsi.
Wat krijgen we nou? Hier heb ik mij de ogen uitgewreven! Het spreekt natuurlijk vanzelf dat ook een huwelijksverbond wederzijdse verplichtingen kent. Maar dat is echt nog iets anders dan een arbeidscontract! En wat die dogmatische terugkoppeling aangaat; ik bewijs hier eenvoudig uit de Schrift dat het Lam voorgekend is van voor de grondlegging der wereld.(1Petr1:20) En dat Zijn gemeente in Hem uitverkoren is voor de grondlegging der wereld .(Ef.1:4) Dat is dus helemaal geen terugkoppeling maar een in Gods Woord geopenbaarde waarheid. Gr: ereunao

learsi
Majoor
Majoor
Berichten: 1519
Lid geworden op: 08 feb 2009 23:29

Re: werkverbond?

Berichtdoor learsi » 19 dec 2016 17:24

Na een en ander eens verder overdacht te hebben, lijkt het me goed om toch nog even op je begin-posting te reageren.

ereunao schreef:In de Schrift lezen wij voor het eerst van een verbond van God met de mens in Gen.9, het verbond met Noach. Maar in de kerkelijke dogmatiek is het 1e verbond het z.g.n. ‘werkverbond’. Ik kan echter in de Schrift geen grond vinden voor de gedachte dat God de mens in een ‘werkverbond' geschapen zou hebben. Wel dat Hij de mens naar Zijn beeld geschapen heeft. En dat houdt m.i. in dat het voor Adam een vanzelfsprekendheid was naar de wil van God te handelen en te wandelen; daar was dus helemaal geen extra verbondssluiting voor nodig.


Dat we voor het eerst in Genesis over een verbond van de Heere met Noach lezen, bewijst niet dat er ná de schepping van Adam en vóór de val van Adam geen verbond tussen de Heere en Adam was.

Verder vraag je je af, of de mens door de Heere in een werkverbond geschapen is.
Adam werd geschapen naar Gods beeld, en eerst daarná neemt de Heere de mens en zet hem in in de hof van Eden om die te bebouwen en te bewaren. En eerst dan komt de Heere met het in de Geref. dogmatiek zo genoemde "werkverbond".(Gen.2:16-17)
Dus niet geschapen in een werkverbond, maar eerst na zijn schepping geconfronteerd met het "werkverbond".
In dit zgn. "werkverbond" gebiedt de Heere twee zaken.
1- Van alle bomen van deze hof zult gij vrij eten.(Dit voedsel zul je wel tot je nemen).
2- Van de boom der kennis des goeds en des kwaads zult gij niet eten. (Dat voedsel mag je niet tot je nemen).
Je zou het dus ook een "voedselverbond" of een "eetverbond" kunnen noemen.
De Heere Jezus (de Tweede Adam!) heeft het niet voor niets over "Mijn spijze is dat Ik doe de wil desgenen die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng".
En dan vindt ik het wel mooi, dat de Heere hier in deze zin 3 zaken (woorden!) bij elkaar brengt, die m.b.t. het veerbond met Adam in gen 2, voor Adam golden in het paradijs ná zijn schepping en vóór zijn val.
Voedsel eten, en zo de wil van God doen en een werk (ten leven of ten dode) te volbrengen.
De eerste Adam kreeg een gebod en verbod m.b.t. voedsel.
Daaruit moest blijken of Adam God's wil deed.
Zo bracht Adam een werk tot stand, hij beschikte nl over het leven en de dood van zijn nageslacht als gevolg van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid, als gevolg van het wel of niet doen van dat wat de Heere hem opdroeg.

Geen gereformeerde theoloog bedoelt het werkverbond trouwens zoals jij het onder woorden brengt. Zoals een arbeidsverbond tussen mensen.
Het betreft namenlijk de Schepper en Zijn schepsel.
Het is enkel God's nederbuigende goedheid, dat Hij omgang zoekt met Zijn schepsel.
Gereformeerde theologie is verbondstheologie, omdat de Heere Verbondsmatig met Zijn schepselen omgaat.
Dan wordt ook gezien en geloofd, dat Adam, van God's wege, ons verbondshoofd (Rom.5) is en Adam's schuld en ongehoorzaamheid ons toegerekend worden.
En zo is Christus gegeven als verbondshoofd voor de Zijnen.

De Heere schiep alles goed, ja zeer goed, dat is, met het oog op Christus.

h.g.
Learsi

ereunao

Re: werkverbond?

Berichtdoor ereunao » 19 dec 2016 20:39

learsi:
Gereformeerde theologie is verbondstheologie, omdat de Heere Verbondsmatig met Zijn schepselen omgaat.
Dan wordt ook gezien en geloofd, dat Adam, van God's wege, ons verbondshoofd (Rom.5) is en Adam's schuld en ongehoorzaamheid ons toegerekend worden.
En zo is Christus gegeven als verbondshoofd voor de Zijnen.

De Gereformeerde theologie is idd. verbondstheologie. Maar het is wel een dolgedraaide theologie. Overal wordt het etiket ‘verbond’ opgeplakt. Zelfs de eeuwige, onbegrijpelijke relatie tussen de drie Personen in het Goddelijk Wezen moet noodzakelijk een verbondsrelatie zijn!. Zo ook de relatie met de mens voor de val. Een andere relatie is in de Gereformeerde theologie eenvoudig niet denkbaar. Om mij nu maar met het z.g.n. ‘genadeverbond’ te beperken: Heel de Schrift is onder de noemer van deze ‘Verbondskerk’ gebracht. ‘De staat der Kerk van Adam tot Noach, van Noach tot Abraham etc..( 'zie Red.Godsdienst’) .Maar de waarheid is dat de gelovigen onder het O.T.nooit tot de Kerk (ik spreek hier liever van de Gemeente van Christus) behoord hebben. Want die was er nog niet kon er ook niet zijn voordat Chr. de H.Geest uitgestort had. zie 1 Kor.12.
En het gevolg is dat al die Geref.theologen met klinkende tittels als Dr. Prof. voor hun naam al 68 jr radeloos tegen het fenomeen Israël aan zitten te hikken. Want er kan in deze theologie geen heilsorgaan met een eigen van de Kerk onderscheiden identiteit bestaan .Maar de eenvoudige bijbellezer die de Schrift leest zoals het er staat weet dat er idd. maar een verbond der genade en verzoening in de Messias is maar dat God niet aan de Kerk gebonden is om deze verzoening uit te delen. Want de eenvoudige waarheid is dat de Kerk alleen de basale beloften van het N.V. de vergeving der zonden en de belofte van de Heilige Geest, met Israël gemeen heeft. Want het gaat in oud-en nieuwtestament om dezelfde verzoening. Maar bij de profeten staat de belofte van een nieuw verbond in de context van het herstel van Israël, de herbouw van stad en tempel, de troon van David etc. Kortom alle beloften binnen het verbond met Abraham. Ook alle andere in de Schrift genoemde verbonden z.a. het verbond aan Horeb, het verbond met Levi, met David etc zijn alle met Israël en niet met de Kerk gesloten. Want het gaat hier om een andere relatie met dezelfde Zaligmaker. Het koninkrijk Gods is gelaagd, het omvat veel meer dan alleen de kerk. Het omvat hemel en aarde Math.6:10.De kerk behoort net zo goed tot het koninkrijk Gods als Israël Koll.1:13, maar het gaat om twee verschillende heilsorganen met een onderscheiden positie in het Koninkrijk Gods. Hier zal ik het maar weer bij laten, ik heb een hekel aan meterslange postings


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

cron