Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Spreeuw
Generaal
Generaal
Berichten: 4112
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Spreeuw » 15 aug 2016 15:54

Wie kent niet het bekende psalmvers "'t Hijgend hert, der jacht ontkomen"? Zullen we dit psalmvers, en ook het vijfde vers van dezelfde Psalm, eerst zingen?

Psalm 42:1 (Berijming 1773)
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Zingen: http://www.psalmboek.nl/zingen.php?psID ... ID=1&s=rit


Psalm 42:5 (Berijming 1773)
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Zingen: http://www.psalmboek.nl/zingen.php?psID ... ID=5&s=rit


Het is duidelijk dat het verlangen van de dichter van Psalm 42 helemaal uitgaat naar God. Dit typeert het verlangen van elk waar gelovige in Christus. Paulus schrijft in Filippenzen 1:23-24 (ik citeer vanuit de vertaling NBG'51): "23 Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; 24 maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil."

Hoe gaat het verlangen naar God samen met ons leven hier op aarde? Wij hebben hier op aarde een leven, maar als we Psalm 42 en Filippenzen 1:23 lezen, dan zou er veel meer voor te zeggen zijn om ons aardse leven per direct te verlaten en bij God in de hemel te zijn. In de Westminster Confessie wordt aan het begin beleden dat het doel van ons leven is: te leven tot Gods eer. Of heeft ons leven hier op aarde (meer) als doel om anderen tot Christus te leiden, zoals ik opmaak uit Paulus' woorden in Filippenzen 1:24? Hoe kijkt u hier tegenaan?

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2382
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Teus » 15 aug 2016 18:03

Als je van je vriendin houdt verlang je naar haar en ook verlang je naar je vrouw als je van haar houdt. Als je van de Heere Jezus houdt verlang je naar Hem. Dat verlangen is groter en anders dan het verlangen naar je vriendin of vrouw, je hebt de Heilige Geest er voor nodig.
God gaat het er om dat Zijn Zoon de eer in alles krijgt, dat Hij boven alles het belangrijkste is.
Het verlangen naar Jezus is ook een getuigenis dat je van Hem houdt. Het gaat om Hem, om bij Hem te zijn en niet omdat we het hier zat zijn, van deze wereld af willen want dan gaat het niet om Hem.

Ook heeft God met een ieder van Zijn kinderen een plan, het bouwen van Zijn Koninkrijk.
Ook daarin wil God dat we ons daar voor inzetten. Te doen wat God van ons verlangt.
Hoe weten we nu wat God van ons wil? Door een nabij leven met een ontvankelijk hart dat verstaat wat God te zeggen heeft.

Kortom, God wil dat alles wat we doen tot Zijn eer is in de verwachting van de komst van de Heere Jezus in de lucht.16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de dode die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
18
Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19005
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Marnix » 15 aug 2016 18:48

Spreeuw, Paulus verlangt er naar om bij Christus te zijn. Hij zegt dat wel met de dood al voor ogen. Ik denk niet dat we die houding zomaar moeten overnemen als we in de bloei van ons leven zijn. Het zijn eerder woorden voor in ernstige ziekte, op je sterfbed. De Bijbel leert nergens dat we moeten verlangen naar de dood. Integendeel.

Volgens mij om twee redenen:

1. God heeft een plan met ons op aarde. Paulus zegt: aan de ene kant wil ik bij Christus zijn maar aan de andere kant, ik kan hier nog zoveel doen. Omwille van u wil ik blijven leven. Maar Hij zegt naast: het sterven is mij winst ook: Het leven is mij Christus.

2. Het leven is mij Christus zegt iets over de zin van ons leven hier. En dat is meer dan alleen: nuttig zijn voor anderen. Als Jezus het evangelie brengt zegt hij: Het koninkrijk is naarbij. We doen wel eens alsof dat nieuwe leven pas begint als we sterven. Maar de Bijbel leert wat anders. Nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. In Psalm 42 zie je David verlangen naar een nieuwe tijd, maar die is in het nu. Hij wil weer dansend en juichend optrekken naar de tempel en Hem daar loven. Dat mag ook ons verlangen zijn. En ja, dan mogen we uitzien naar de volmaakte nieuwe hemel en aarde. En weten dat dat op Gods tijd komt. En nu al leven met Hem. En dan is het als we eens sterven alleen nog maar winst.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2382
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Teus » 15 aug 2016 21:53

Marnix schreef: Ik denk niet dat we die houding zomaar moeten overnemen als we in de bloei van ons leven zijn.


Wij kunnen er niets aan toe doen Marnix, er valt niets over te nemen. Het verlangen naar God komt door God Zelf door de kracht van de Heilige Geest. Hoe dichter je bij Hem leeft des te meer Liefde je ontvangt en des te meer je verlangt om bij Hem te zijn.
Marnix schreef: De Bijbel leert nergens dat we moeten verlangen naar de dood. Integendeel.


Een oprecht kind van God heeft verlangen naar Het Leven en niet naar de dood. Hem loven Prijzen en danken omdat het hier altijd te kort is, dan kunnen we het pas echt en dan nog hebben er een eeuwigheid voor nodig. Het moet niet de eerste prioriteit zijn maar als het van God komt heeft dat niet de eerste prioriteit.
We moeten in dit leven God en de Heere Jezus uitstralen en dat gaat geweldig goed in het verlangen naar Hen.

Marnix schreef: Volgens mij om twee redenen:

1. God heeft een plan met ons op aarde. Paulus zegt: aan de ene kant wil ik bij Christus zijn maar aan de andere kant, ik kan hier nog zoveel doen. Omwille van u wil ik blijven leven. Maar Hij zegt naast: het sterven is mij winst ook: Het leven is mij Christus.

Inderdaad, een leven met Jezus, om te doen wat Hij wil in het opzien en verlangen naar Hem. Om als overwinnaar te zijn door Zijn dood en opstanding. Niet meer bang te zijn of angst te hebben. Hoe kun je iemand vertellen hoe het is om in Jezus Christus te zijn, Zijn Liefde te ervaren en nog meer wilt zonder dat je naar Hem verlangt?
Als je meer liefde van je vrouw wilt moet je wel bij haar zijn, ondanks dat je je werk moet doen, toch?


Marnix schreef:2. Het leven is mij Christus zegt iets over de zin van ons leven hier. En dat is meer dan alleen: nuttig zijn voor anderen. Als Jezus het evangelie brengt zegt hij: Het koninkrijk is naarbij. We doen wel eens alsof dat nieuwe leven pas begint als we sterven.

Bestudeer het verhaal van de wijze en dwaze maagden maar eens, de dwaze maagden mochten niet mee, ze waren er niet klaar voor.

Na de wedergeboorte begint het nieuwe leven. Het nieuwe leven is een nabij leven in relatie met God. Wanneer je dat mag ervaren wil je alleen maar meer, meer en meer.
Hoe dichter je bij Hem leeft des te minder heb je last van aantijgingen van satan maar het blijft een gevecht, wanneer je bij Hem bent is satan niet aanwezig.
God heeft ons iets geweldigs voorbereidt. Het is daar onbeschrijflijk beter als hier. We zullen samen met Jezus regeren, daar ligt de carrière van een christen.
Als een baby geboren wordt weet het niets, een kind heeft het verlangen om volwassen te worden. Een volwassene wil carrière maken.Marnix schreef: Maar de Bijbel leert wat anders. Nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. In Psalm 42 zie je David verlangen naar een nieuwe tijd, maar die is in het nu. Hij wil weer dansend en juichend optrekken naar de tempel en Hem daar loven. Dat mag ook ons verlangen zijn. En ja, dan mogen we uitzien naar de volmaakte nieuwe hemel en aarde. En weten dat dat op Gods tijd komt. En nu al leven met Hem. En dan is het als we eens sterven alleen nog maar winst.


Marnix, God nodigt elke gelovige uit om zijn wensen aan Hem bekend te maken:
"Vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden,
klop en er zal voor je worden opengedaan.
Want ieder die vraagt ontvangt,
en wie zoekt vindt,
en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?
Of een slang, als het om een vis vraagt?
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken,
hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen."


En Marnix, wel eens een reactie van God ontvangen wanneer je hem vertelt dat je zo graag bij Hem wilt zijn?

Als je niet van God geniet kun je Hem niet eren.
Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en eeuwig van Hem te genieten en dat kan het beste bij Hemzelf.
Vreugde in God is het Hoogste genot en daar wil je alleen maar meer van.

Ik hoop dat Hij vanavond nog komt.
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19005
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Marnix » 16 aug 2016 09:09

Volgens mij zijn we het wel met elkaar eens.

- het leven met God begint hier en nu. We mogen Hem eeuwig loven en prijzen maar dat begint nu al. Ons past doorgaans geen houding van "ik kan beter dood zijn want dan kan ik Hem pas echt loven en prijzen". Dat kan je hier al. En God heeft een plan met je leven hier.

- tegelijkertijd mogen we uitzien en verlangen naar de wederkomst.

Ja, als ik God vertel hoe graag ik bij Hem wil zijn geeft Hij dat uitzicht. Tegelijkertijd komt Hij hier en nu dan dichtbij zodat ik weet: Ik mag nu al met Hem leven. En Hem loven en prijzen.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2382
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Teus » 16 aug 2016 09:20

Inderdaad, hier bezig zijn met en voor Jezus in het opzien naar Zijn komst maakt pas echt vrij.
Je hebt geen angst meer en zelfs niet bang om te sterven.
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6533
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Chaya » 16 aug 2016 13:27

Teus schreef:Bestudeer het verhaal van de wijze en dwaze maagden maar eens, de dwaze maagden mochten niet mee, ze waren er niet klaar voor.

Bestudeer het wat beter zou ik je willen aanraden. Er was vooreerst geen verschil tussen de wijze en de dwaze maagden, ze vielen allen in slaap.
Alleen de dwaze hadden geen olie in hun lamp.
Zo is er op aarde dus vaak geen verschil tussen de ware gelovige en de tijdgelovige.
Wanneer God terugkeert op de wolken, zullen de ware van de schijngelovigen gescheiden gaan worden.
Teus schreef:Ik hoop dat Hij vanavond nog komt.

Dat gebeurt pas als de laatste gelovige is toegebracht.
Teus schreef:Een oprecht kind van God heeft verlangen naar Het Leven en niet naar de dood

We kunnen en hoeven niet elke dag naar de wederkomst te verlangen, we zijn ook gewoon mens. Met natuurlijke verlangens en menselijke verhoudingen.
Ook kunnen er aanvechtingen zijn, "zijn mijn kinderen allemaal wel bekeerd?"
Mijn kleinkinderen?
Mijn ouders, broers en zusters en vrienden?
Wie kijkt er niet uit naar een aanstaande bruiloft, geboorte of het behalen van een studie?
Dat mag ook allemaal.
We zijn uit de aarde aards, hier.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2382
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Teus » 16 aug 2016 16:44

Teus schreef:Bestudeer het verhaal van de wijze en dwaze maagden maar eens, de dwaze maagden mochten niet mee, ze waren er niet klaar voor.

Bestudeer het wat beter zou ik je willen aanraden. Er was vooreerst geen verschil tussen de wijze en de dwaze maagden, ze vielen allen in slaap.
Alleen de dwaze hadden geen olie meer in hun lamp, ze hadden niet het zicht op de bruiloft meer, de Heilige Geest was niet in hun tegenwoordigheid.
Ik heb het uitgebreid bestudeert, Chaya.
We hebben het er ook uitgebreid op dit forum over gehad, jammer dat je het kwijt bent.
De olie wijst op de heilige Geest en dat hadden ze allemaal. Ze waren allemaal het Koninkrijk deelachtig. Alleen de dwaze maagden hadden niet het zicht en het verlangen naar Jezus, hun olie raakte op.

Zo is er op aarde dus vaak geen verschil tussen de ware gelovige en de tijdgelovige.
Wanneer God terugkeert op de wolken, zullen de ware van de schijngelovigen gescheiden gaan worden.
Dit heeft niets met de maagden te maken. Het is de foute uitleg die men mij ook heeft voorgehouden. Hoe verschrikkelijk is deze fout. Bestudeer jij het eens zou ik zeggen.
Teus schreef:Ik hoop dat Hij vanavond nog komt.

Dat gebeurt pas als de laatste gelovige is toegebracht.
Dat kan elk moment.
Teus schreef:Een oprecht kind van God heeft verlangen naar Het Leven en niet naar de dood

We kunnen en hoeven niet elke dag naar de wederkomst te verlangen, we zijn ook gewoon mens. Met natuurlijke verlangens en menselijke verhoudingen.
Een kind van God is niet een gewoon mens en het verlangen komt niet van hemzelf.
Ook kunnen er aanvechtingen zijn, "zijn mijn kinderen allemaal wel bekeerd?"
Mijn kleinkinderen?
Mijn ouders, broers en zusters en vrienden?
Wie kijkt er niet uit naar een aanstaande bruiloft, geboorte of het behalen van een studie?
Dat mag ook allemaal. Zeker maar in afhankelijkheid en verlangen naar de Almachtige.
We zijn uit de aarde aards, hier.[/quote]
Het spijt me maar dit is schuilen achter de aardse dingen. Als God niet De Belangrijkste in je leven is laat je je door deze dingen van Hem afhouden.
Wanneer je je laat afleiden door aardse dingen is God niet NR1 in je leven.
Hem Liefhebben boven alles. Dat is wat God van ons verlangd

Wat denk je Chaya, zou God iemand het verlangen naar Hemzelf onthouden?
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4636
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor rotterdam » 16 aug 2016 17:06

Teus schreef:Het spijt me maar dit is schuilen achter de aardse dingen. Als God niet De Belangrijkste in je leven is laat je je door deze dingen van Hem afhouden.
Wanneer je je laat afleiden door aardse dingen is God niet NR1 in je leven.
Hem Liefhebben boven alles. Dat is wat God van ons verlangd


Welke aardse dingen Teus ? De aarde is niet minderwaardig.

En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

Of met psalm 115 " Aangaande den hemel, de hemel is des HEEREN; maar de aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven".

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6533
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Chaya » 16 aug 2016 17:15

Teus schreef:Wat denk je Chaya, zou God iemand het verlangen naar Hemzelf onthouden?[/color]

Ik probeer uit te leggen dat een kind van God het aardse leven gekregen heeft, ons lichaam wordt zelfs een tempel van de Heilige Geest genoemd.
Het is dus niet zo dat ons aardse totaal onbelangrijk is, integendeel!
Ik ken heel wat kinderen van God, maar zijn niet elke dag met hun dood bezig, of de ontmoeting met Hem.
Ze kunnen daar zelfs tegenop zien.
Ik heb onlangs nog afscheid genomen bij een ziekbed, wat ook haar sterfbed is geworden.
Haar lichaam werd op een pijnlijke manier afgebroken, toch bad ze elke dag nog voor wat meer tijd, om dingen te regelen, om alles nog met haar man en kinderen te kunnen bespreken, ze moesten leren loslaten, dat doet pijn!
We zijn niet elk moment stervensgereed Teus, dat moet ons geschonken worden.
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2382
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Teus » 16 aug 2016 17:49

Teus schreef:Wat denk je Chaya, zou God iemand het verlangen naar Hemzelf onthouden?[/color]

Chaya schreef:Ik probeer uit te leggen dat een kind van God het aardse leven gekregen heeft, ons lichaam wordt zelfs een tempel van de Heilige Geest genoemd.
Het is dus niet zo dat ons aardse totaal onbelangrijk is, integendeel!
Ik ken heel wat kinderen van God, maar zijn niet elke dag met hun dood bezig, of de ontmoeting met Hem.
Ze kunnen daar zelfs tegenop zien.
Ik heb onlangs nog afscheid genomen bij een ziekbed, wat ook haar sterfbed is geworden.
Haar lichaam werd op een pijnlijke manier afgebroken, toch bad ze elke dag nog voor wat meer tijd, om dingen te regelen, om alles nog met haar man en kinderen te kunnen bespreken, ze moesten leren loslaten, dat doet pijn!
We zijn niet elk moment stervensgereed Teus, dat moet ons geschonken worden.

Ik zeg niet dat ons leven hier onbelangrijk is, zeer zeker niet! We zijn onderdeel van Zijn Plan.
Overigens, je hebt hiermee mijn vraag nog niet beantwoord.
Als je als kind van God geen afscheid kan nemen van de dingen hier op aarde is er weinig geloof.
Je stelt het voorbeeld van die ziek als een feit maar ik ken mensen die zingend, God lovend, de laatste adem uitbliezen.

Je zegt dat we niet altijd stervensgereed zijn maar God verwacht het wel. Hij geeft niet voor niets de gelijkenis van de maagden.
Het is vaak dat we onze tekortkomingen tegenover God een excuus willen geven.
Inderdaad het moet ons geschonken worden maar moeten het wel verwachten, geloven dat het ons geschonken wordt. Het is een zegen en al Zijn kinderen zijn gezegend met alle zegeningen uit de hemel, als je het maar zien wil.
Ik vraag het nogmaals: Wat denk je Chaya, zou God iemand het verlangen naar Hemzelf onthouden?
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1995
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor mona » 16 aug 2016 18:01

Spreeuw schreef:Hoe gaat het verlangen naar God samen met ons leven hier op aarde? Wij hebben hier op aarde een leven, maar als we Psalm 42 en Filippenzen 1:23 lezen, dan zou er veel meer voor te zeggen zijn om ons aardse leven per direct te verlaten en bij God in de hemel te zijn.

We hebben dit leven op aarde van God gekregen. Door genade mochten we Hem leren kennen. Als er een levend geloof is, dan kan het niet anders of er is er een verlangen naar Hem, die ons verloste door het offer wat Hij bracht op Golgotha. Hij is immers onze Liefste? Hoe zouden we niet naar Hem verlangen? Als het verlangen er niet is, welke zonde staat er er dan nog tussen Hem en mij?
Het aardse leven hoeven we niet te verlaten, als God dat niet wil. Maar als je ervaart hoezeer je oude natuur je soms nog parten speelt, dan verlang je er naar om zonder zonde Hem te aanbidden, samen met alle heiligen. Omdat Hij het waard is aanbeden te worden.

Spreeuw schreef:het doel van ons leven is: te leven tot Gods eer. Of heeft ons leven hier op aarde (meer) als doel om anderen tot Christus te leiden

Dit kan je niet scheiden. Gods eer is jouw doel en het is tot Gods eer als je iemand tot Hem mag leiden.
Leven tot Gods eer is vruchten dragen en aan Zijn beeld gelijkvormig te worden.
Dat betekent dat God jou om gaat vormen, wat een diepgaand en soms pijnlijk proces kan zijn.

Chaya schreef:We kunnen en hoeven niet elke dag naar de wederkomst te verlangen, we zijn ook gewoon mens. Met natuurlijke verlangens en menselijke verhoudingen.

Als een kind van God elke dag naar Christus verlangt, dan is hij inderdaad geen gewoon mens meer. Dan heeft God hem levend gemaakt. Daarin heb je volkomen gelijk. Maar ik proef een beetje uit je woorden dat je het zo niet bedoelt. .
Als een levende Christen elke dag naar de wederkomst verlangt, is hij dan van het padje geraakt?
Ik vind van niet. Hij mag er gerust elke dag er naar verlangen, (lijkt mij een goed teken) maar het elke dag met iedereen bespreken, dat is weer wat anders!
Maar dat wil niet zeggen dat het niet op de bodem van zijn hart leeft.
En als het er inderdaad niet leeft, dan zal dit zeker vanbinnen knagen, want dan weet hij dat er iets niet goed zit. Die periodes kunnen er ook zijn, maar ik weet zeker dat het hem vanbinnen onrustig maakt. Maar dat ga je niet met iedereen delen.

Chaya schreef:Ook kunnen er aanvechtingen zijn, "zijn mijn kinderen allemaal wel bekeerd?"
Mijn kleinkinderen?
Mijn ouders, broers en zusters en vrienden?
Wie kijkt er niet uit naar een aanstaande bruiloft, geboorte of het behalen van een studie?
Dat mag ook allemaal.

Nou zeker zijn die aanvechtingen er. Als het goed is, drijft het uit naar de Heere. Een reden te meer om je aan Hem vast te klemmen en Hem niet meer los te laten.
Een het uitzien naar een bruiloft of een geboorte of een studie, zijn dat niet Gods gunstbewijzen? Daar mogen we van genieten omdat Hij het geeft. Maar niets van alle dingen op aarde, ook de nog niet geredde geliefden, hoe erg dit ook is, kunnen het persoonlijke verlangen naar de komst van de Heere wegnemen.

Niemand verlangt uit zichzelf naar het moment van sterven. De dood is de laatste vijand. Van zichzelf is iedereen daar angstig of bang voor. Zelfs dieren die geen ziel hebben zijn bang om dood te gaan.
Ook Gods kinderen kunnen er angstig voor zijn. Wie weet wat sterven is? Niemand weet het! Maar de Heere kan de angst wegnemen, en ook dat heeft Hij al zovele malen gedaan. Ook veel van Gods kinderen mochten vol blijdschap ingaan.

Maar hoe angstig moet het zijn te weten dat je niet gered bent! Hoe vaak stopt men dit gevoel weg. Van heel dichtbij meegemaakt hoe ernstig dit is!!!
Maar wat zal het voor Gods kind heerlijk zijn aan de overkant van de doodsrivier.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2382
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Teus » 18 aug 2016 12:27

Chaya, je beantwoord niet mijn vraag, zal ik het zelf maar doen dan?
Je weet het juiste antwoord wel maar wanneer je dat geeft kom je denk ik met je eigen visie in de knoop.

Wanneer je verlangen hebt naar iemand dan ken je hem, je weet wie hij is en heb wellicht iets van hem vernomen of met hem meegemaakt. Naar iemand verlangen te ontmoeten die je niet kent of niets van weet lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
Er is niemand op deze wereld die uit zichzelf het verlangen heeft naar de komst van de Heere Jezus.
Verlangen naar Zijn komst kan alleen vanuit Hemzelf, dus de door kracht van de Heilige Geest.

Wanneer iemand een oprecht verlangen heeft naar de komst van de Heere Jezus beseft hij ook heel goed en oprecht dat er ook nog andere zaken belangrijk zijn op deze wereld omdat hij weet wat mensen missen. Juist daardoor ziet hij of zij deze belangen. Deze persoon wil ook dat bij anderen het verlangen te zien is. Dat hij kan vertellen hoe het is te leven met Jezus en het verlangen naar Hem. Dat God ons iets geweldigs voorbereid heeft en daar te mogen leven en altijd bij Hem te mogen zijn.

Wat willen we, God laten wachten totdat wij het tijd vinden, wanneer wij het goedvinden, of voort maken met hetgeen God ons bevolen heeft? Als we een geboorte of diploma uitreiking af willen wachten vinden we dat belangrijker?
God wil dat we leven tot Zijn eer, doen wat Hij ons te zeggen heeft in opzien naar Hem in de verwachting van Zijn komst. Je hebt anders de kans dat je te weinig olie in je lamp hebt en dan wordt het niet makkelijk voor je.
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6533
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Chaya » 19 aug 2016 13:06

Teus schreef:Chaya, je beantwoord niet mijn vraag, zal ik het zelf maar doen dan?

Teus schreef:Ik vraag het nogmaals: Wat denk je Chaya, zou God iemand het verlangen naar Hemzelf onthouden?

Ik heb nog een leven naast dit forum hoor.
Als we onderscheid maken tussen de natuurlijke en de wedergeboren mens, is het inderdaad zo dat bij de laatste het verlangen naar de nabijheid van God groeit.
Psalm 42 verwoordt dit:
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?


Wat ik eerder ook al zei, we mogen het aardse leven niet verachten of onbelangrijk vinden. God's kinderen hebben hier op aarde ook een taak te vervullen, de een daadwerkelijk in Zijn koninkrijk als prediker, of ouderling, de ander als aanhoudende bidder.
mona schreef:Maar dat wil niet zeggen dat het niet op de bodem van zijn hart leeft.

Je zegt het, op de bodem.
Bij God's kinderen kan het ook wel eens dor en doods zijn, tijdelijk.
Teus schreef:Als je als kind van God geen afscheid kan nemen van de dingen hier op aarde is er weinig geloof.

Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb aan vele sterfbedden inmiddels gestaan en een mens moet ook losgemaakt maken van zijn geliefden.
Ik heb het niet over geld en goed!
Ik zou U niet zoeken, als U mij niet allang gevonden had ~ Augustinus

Gebruikersavatar
Teus
Majoor
Majoor
Berichten: 2382
Lid geworden op: 15 dec 2011 13:14

Re: Het verlangen naar God in relatie tot het leven op aarde

Berichtdoor Teus » 21 aug 2016 07:16

Teus schreef:Chaya, je beantwoord niet mijn vraag, zal ik het zelf maar doen dan?

Teus schreef:Ik vraag het nogmaals: Wat denk je Chaya, zou God iemand het verlangen naar Hemzelf onthouden?

Ik heb nog een leven naast dit forum hoor.
Als we onderscheid maken tussen de natuurlijke en de wedergeboren mens, is het inderdaad zo dat bij de laatste het verlangen naar de nabijheid van God groeit.
Psalm 42 verwoordt dit:
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?


Wat ik eerder ook al zei, we mogen het aardse leven niet verachten of onbelangrijk vinden. God's kinderen hebben hier op aarde ook een taak te vervullen, de een daadwerkelijk in Zijn koninkrijk als prediker, of ouderling, de ander als aanhoudende bidder.
Dat schreef ik ook al maar is nog steeds geen antwoord op mijn vraag.
Wanneer iemand een oprecht verlangen heeft naar de komst van de Heere Jezus beseft hij ook heel goed en oprecht dat er ook nog andere zaken belangrijk zijn op deze wereld omdat hij weet wat mensen missen. Juist daardoor ziet hij of zij deze belangen. Deze persoon wil ook dat bij anderen het verlangen te zien is. Dat hij kan vertellen hoe het is te leven met Jezus en het verlangen naar Hem. Dat God ons iets geweldigs voorbereid heeft en daar te mogen leven en altijd bij Hem te mogen zijn.

mona schreef:Maar dat wil niet zeggen dat het niet op de bodem van zijn hart leeft.

Je zegt het, op de bodem.
Bij God's kinderen kan het ook wel eens dor en doods zijn, tijdelijk.
Teus schreef:Als je als kind van God geen afscheid kan nemen van de dingen hier op aarde is er weinig geloof.

Chaya schreef:Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb aan vele sterfbedden inmiddels gestaan en een mens moet ook losgemaakt maken van zijn geliefden.
Ik heb het niet over geld en goed!

Dat sluit verlangen naar Jezus niet uit.


God is de Heerser van hemel en aarde, satan noemt Hij de wereld heerser. Al het goede komt van God, het verkeerde komt van satan. Dat is wat er speelt in ons leven en ook de keuze, kiezen we voor God of voor satan, er is niets wat er tussen zit. God komt tot ons en satan komt tot ons maar naar wie luisteren we?

God wil dat we in afhankelijk van Hem leven, doen wat Hij te kennen geeft te doen. Dit alles is tot Zijn eer, dat is onze taak hier, te leven, te werken tot Zijn eer.
Je kunt je inzetten tot bekering van kinderen familie en vrienden, dat is geweldig mooi en krijgt daar altijd vreugde wanneer je je daar voor inzet, niet als je erop wacht dat het gebeurd. Het is tenslotte tot Gods eer als je verteld hoe het is een kind van God te zijn en wat Hij er voor gedaan heeft. Niet als je vertelt dat het beroerd is in de hel. Je verteld het evangelie om mensen tot God te brengen en niet om ze uit de hel te houden.

Dan kun je het verlangen hebben naar het behalen van het diploma van een kind of de geboorte van een kind. Je wil dat eerst meemaken voordat Jezus op de wolken verschijnt maar stel je Hem dan boven alles?
Een persoonlijk verlangen naar de Heere Jezus is voor God de grootste eer voor Zijn Zoon.
God zal dat nooit belemmeren alleen maar de weg daarvoor open maken. (Dit antwoord verlangde ik van je.)Als je het maar zien wil.
Alleen, er is iemand die dat juist niet wil. hij zal niet zeggen dat je familie nog bekeerd moet worden maar wel dat je die geboorte nog ff af moet wachten, dat is toch leuk. En ook dat diploma, er moet dan toch een feestje gevierd worden. Van het een komt het ander, nog ff dan ben je 25 jaar op de zaak en wat dacht je van die functie die vrij komt, misschien wel wat voor jou, dat moet je wel eerst ff meemaken hoor. Alles afleiding gericht tegen het verlangen naar Jezus, en we luisteren erna.

Heb jij wel eens het verlangen om God te ontmoeten Chaya?
Hoe is jou leven met Jezus, of ken je Hem nog niet?
„Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is.” 1 Kor.2:14a


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten