Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Spreeuw
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor Spreeuw » 25 nov 2015 23:55

De Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) zijn een protestants kerkgenootschap van orthodox-gereformeerde signatuur. De orthodox-gereformeerden zijn te onderscheiden van de bevindelijk-gereformeerden en de modern-gereformeerden. Tot de orthodox-gereformeerden behoren de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en het grootste deel van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), verder de Confessionele Vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en een deel van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Orthodox-gereformeerden zijn gereformeerd in de leer, maar in liturgische en uiterlijke vormen vrijer dan bevindelijk-gereformeerden. Daarnaast leggen zij minder nadruk op de bevinding dan bevindelijk-gereformeerden. De GKV werken in bepaalde opzichten samen met de CGK en in mindere mate met de NGK. Op veel plaatsen worden gezamenlijke kerkdiensten gehouden en sommige GKV-gemeenten zijn zelfs al volledig gefuseerd met de plaatselijke CGK-gemeente en/of de plaatselijke NGK-gemeente.

De GKV zijn in 1944 ontstaan uit die leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) die zich aan de GKN onttrokken (deze scheuring is bekend onder de naam "Vrijmaking"). Dit geschiedde onder leiding van Klaas Schilder. Hete hangijzers waren verschillen van opvatting over de Heilige Doop en over een aantal kerkrechtelijke kwesties. Voor de GKN vormden de veronderstelde wedergeboorte de enige ware uitleg van de Heilige Doop, terwijl Schilder uitging van de gedachte dat de dopeling geroepen werd om tot eer van God te leven. De GKV onderhouden artikel 31 van de Dordtse kerkorde. Het gaat om een artikel waaruit blijkt dat een gemeente tegen een synodebesluit mag ingaan als het betreffende besluit tegen Gods Woord ingaat. Hierom worden GKV-leden in de volkmond wel de "artikel-31'ers" genoemd. De toevoeging "vrijgemaakt" zetten de GKV er, voor zover mij bekend is, tegen wil en dank achter in de naamgeving van hun kerkverband. Verreweg de meeste GKV-gemeenten houden elke zondag twee kerkdiensten. Er wordt veelal gelezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). In de GKV gebruikt men een eigen kerkboek, namelijk het Gereformeerd Kerkboek, waarin een (grotendeels eigen) psalmberijming is opgenomen, en verder gezangen, belijdenisgeschriften, formulieren, gebeden en de kerkorde. Ook zingt men een aantal liederen uit het Liedboek voor de Kerken en het Nieuwe Liedboek uit 2013 en een groot aantal Opwekkingsliederen. De grondslag van de GKV wordt gevormd door de Bijbel als het Woord van God, de drie geloofsbelijdenissen uit de vroege kerk en de Drie Formulieren van Enigheid. Daarnaast is uiteraard de eigen kerkorde gezaghebbend. De vrouw in het ambt is niet toegestaan, al heeft de generale synode dit wel overwogen en wellicht dat het in de toekomst wel toegestaan wordt. Zie voor het laatste: http://www.gkv.nl/geen-belemmering-voor-vrouw-in-ambt/

De GKV zijn met in totaal 120.688 leden het op één na grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. De GKV kampen al jaren met een dalend ledental. In 2004 telden de GKV nog bijna 127.000 leden. De GKV tellen 277 plaatselijke gemeenten. De GKV kenmerken zich, of beter gezegd kernmerkten zich, door een sterke zuil binnen de Nederlandse samenleving. Er bestaan gereformeerd-vrijgemaakte scholen, er bestaan gereformeerd-vrijgemaakte studentenverenigingen, er bestond een gereformeerd-vrijgemaakte politieke partij (Gereformeerd Politiek Verbond (GPV)), die in 2001 fuseerde met de Reformatorische Politieke Federatie (RPF) tot de ChristenUnie (CU), er bestond een gereformeerd-vrijgemaakt dagblad (het Nederlands Dagblad (ND)), dat tegenwoordig gericht is op alle christenen. Ook richtten de vrijgemaakt-gereformeerden in 1952 een eigen vakbond op: het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond. Tegenwoordig heet deze vakbond CGMV, met als ondertitel "vakorganisatie voor christenen". Deze vakbond is dus tegenwoordig gericht op alle christenen. Last but not least kenden de GKV ook een eigen forum: http://forum.gkv.nl/, dat per 1 maart 2013 is opgehouden te bestaan. De GKV hebben zich lange tijd beschouwd als de "enige ware kerk". Een uitgangspunt die de GKV formuleerden, was dan ook als volgt (zie: "De Reformatie", 41e jaargang, nr. 38, p. 299): "Wil de zaak van Jezus Christus nog een toekomst hebben in ons land, dan zullen degenen die bij deze zaak betrokken zijn, elkander vóór alles hebben te vinden in de benoeming en waardering van dat wat in 1944 in Nederland is geschied binnen de Gereformeerde Kerken".

In 1967 vond een kerkscheuring plaats in de GKV en hierdoor ontstonden de Nederlands Gereformeerde Kerken. De NGK hadden kritiek op de exclusivistische visie van de GKV dat alleen de GKV de ware kerk is. Vanaf 1990 lieten de GKV hun exclusivistische ideeën steeds meer los en gingen zij samenwerken met andere kerken. GKV-scholen en -organisaties werden opengesteld voor mensen die lid waren van andere kerkgenootschappen. Sinds langere tijd hebben de GKV, mede om deze reden, weer (nauwer) contact met de NGK. In 2003 vond een nieuwe afsplitsing van de GKV plaats, toen een kerkverband ontstond dat uiteindelijk de naam "De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld)" zou krijgen. In 2009 was er weer een nieuwe afsplitsing: toen ontstonden de Gereformeerde Kerken Nederland (zonder: "in"), die ontstonden uit de GKV en uit De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld).

De website van de GKV is: http://www.gkv.nl/

Mijn vragen zijn:
1. Is een verzuiling van een kerkgenootschap, zoals bij de GKV het geval was (zie wat ik hierboven heb geschreven), goed of niet goed, en waarom?
2. Op welke punten onderscheiden de GKV zich tegenwoordig van de CGK en de NGK?
3. Weet iemand of de GKV definitieve plannen heeft omtrent het toelaten van de vrouw in het ambt?

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4636
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor rotterdam » 26 nov 2015 07:44

Spreeuw schreef:
Mijn vragen zijn:
1. Is een verzuiling van een kerkgenootschap, zoals bij de GKV het geval was (zie wat ik hierboven heb geschreven), goed of niet goed, en waarom?
2. Op welke punten onderscheiden de GKV zich tegenwoordig van de CGK en de NGK?
3. Weet iemand of de GKV definitieve plannen heeft omtrent het toelaten van de vrouw in het ambt?


1) Op 11 augustus 1944 werd in de Lutherse Burgwalkerk in Den Haag de 'Acte van Vrijmaking voorgelezen, waarmee de kerkelijke breuk een feit was.

het jaar 1944 ; De gaskamers draaien op volle toeren, de hongerwinterstaat voor de deur.
In Nederland doen ze voor de zoveelste keer aan kerkje spelen.
goed of niet goed, en waarom? :shock: :shock: :shock:

2) Geen enkel punt meer van belang - de claim "enige ware kerk" is opgegeven dus ???????????????????

3) Geen zorgen dat komt gewoon (vroeger of later) en dan kunnen ze allemaal zonder probleem opgaan in de P.K.N. (uiteraard met het HHK scenario - er zullen dus best wel weer een paar lieden afscheiden)

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 6105
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor StillAwake » 26 nov 2015 07:59

rotterdam schreef:1) Op 11 augustus 1944 werd in de Lutherse Burgwalkerk in Den Haag de 'Acte van Vrijmaking voorgelezen, waarmee de kerkelijke breuk een feit was.

het jaar 1944 ; De gaskamers draaien op volle toeren, de hongerwinterstaat voor de deur.
In Nederland doen ze voor de zoveelste keer aan kerkje spelen.
goed of niet goed, en waarom? :shock: :shock: :shock:

Ik snap je punt, en ben het er mee eens.
Het is echter niet echt een antwoord op de "verzuilingsvraag" van Spreeuw.

De vraag of een dergelijk sterke verzuiling goed is is in mijn optiek alleen maar met "nee" te beantwoorden.
Overigens kun je dezelfde vragen hebben bij de reformatorische zuil.
Welliswaar kerkelijk gezien iets breder, maar het blijft navelstaarderij van de bovenste orde.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 6105
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor StillAwake » 26 nov 2015 08:08

Spreeuw schreef:Mijn vragen zijn:
1. Is een verzuiling van een kerkgenootschap, zoals bij de GKV het geval was (zie wat ik hierboven heb geschreven), goed of niet goed, en waarom?
2. Op welke punten onderscheiden de GKV zich tegenwoordig van de CGK en de NGK?
3. Weet iemand of de GKV definitieve plannen heeft omtrent het toelaten van de vrouw in het ambt?


1. Fout, navelstaren is nooit goed. Kijk over kerkmuren heen, dan zie je andere mensen die vrijwel hetzelfde vinden als jij.
Wel is het heel beschermd voor kinderen om in een homogene groep op te groeien (qua school), maar na je schoolloopbaan kom je hoe dan ook in de maatschappij terecht.
2. Er zijn niet heel veel wezenlijke punten van verschil. De CGK is wat breder (valt meer in een rechter en een linkerflank uiteen), terwijl de NGK juist iets linkser georienteerd is.
Inmiddels is het wel zo dat in de meeste vrijgemaakte kerken de avondmaalsviering ook voor niet-vrijgemaakten openstaat (en dan niet alleen CGK-ers en NGK-ers).
3. Er is wel over gesproken, maar er zal nog aardig wat water door de Rijn stromen voor het zover is. De tegenstand is in elk geval enorm. Overigens vermoed ik dat het over 50 jaar in geen enkel kerkgenootschap meer voorkomt dat vrouwen van de kansel geweerd worden, maar dat is een andere discussie.

De claim "enige ware kerk" is in de praktijk wel door enkelingen verwoord, maar bij mijn weten nooit "officieel beleid" geweest.
Sterker nog, de enige predikant die dit riep is om die redden geschorst.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4293
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor MoesTuin » 26 nov 2015 10:25

eens met StillAwake

* de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken heb ik zelf ervaren als heel praktisch in prediking en je geloof (be)leven in je dagelijks leven en hiervoor praktische handvaten aangereikt krijgen.
Ook het gemeenteleven en onderling omzien is heel warm.
(zal natuurlijk per gemeente ook weer verschillend zijn)
Maar welke naam een kerkelijke gemeente ook heeft, je herkent in alle kerkelijkrichtingen ware gemeentes in Christus
Daar moeten we ons meer op richten, dan al die verschillen te onderstrepen
Dat is waar satan bij in zijn handen wrijft, maar hij kruipt met zijn staart tussen zijn poten weg als we "Christus" hierin alles centraal zetten en Zijn Genade werk, wat door gaat, en ook vandaag geldt de oproep wederom van de Heere Jezus
"Komt allen tot Mij die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven" ware rust Hemelse rust!
Bid hierom, zingend bidden is ook een zeer rijk middel,
Zingt u mee, Zing jij mee, al biddend tot de Allerhoogste God die Uw, Jouw behoudt voor ogen hebt, geef gehoor aan Zijn (op)roep.....

https://www.youtube.com/watch?v=k4aN7FJ7hJM

1. Breng rust in mijn leven, geef vrede vandaag;
gedachten, zij maken verward.
Ik zoek een antwoord, maar vind slechts een vraag:
Heer, mijn God, leg Uw rust in mijn hart
Geef mij rust (geef mij rust), hemelrust (hemelrust).
Geef mij rust, stille rust in mijn hart.

3. Wanneer in mijn leven de dagen donker zijn,
als vragen maar komen en gaan;
dan vouw ik mijn handen en zeg U mijn pijn:
Heer, mijn God, neem mij zondaar toch aan.
Geef mij rust (geef mij rust), hemelrust (hemelrust).
Geef mij rust, om gelovig te gaan.
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19994
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor Marnix » 26 nov 2015 12:15

1. Is een verzuiling van een kerkgenootschap, zoals bij de GKV het geval was (zie wat ik hierboven heb geschreven), goed of niet goed, en waarom?


Verzuiling is nooit goed. Gelukkig is die tendens gedraaid en gaan er tegenwoordig meer kerken samen en minder verbanden uit elkaar.

2. Op welke punten onderscheiden de GKV zich tegenwoordig van de CGK en de NGK?


Dat is wat ingewikkeld omdat kerken per plaats verschillen. De ene GKV is de andere niet en dat geldt ook voor de CGK en NGK. De CGK is breder, van behoorlijk behoudend tot progressiever. De NGK heeft vrouwen in het ambt en is in de breedte het meest "links". De GKV kent een wat minder grote diversiteit. En op veel vlakken zie je steeds minder onderscheid (vroeger had je dingen als twee- of drieverbondenleer, verbondsautomatisme en dat soort zaken maar dat speelt steeds minder).

Oh en nog een leuk onderscheid: De GKV heeft een eigen Psalmberijming die wat nieuwer en begrijpelijker is dan die in de CGK wordt gebruikt.

3. Weet iemand of de GKV definitieve plannen heeft omtrent het toelaten van de vrouw in het ambt?


Er zijn geen definitieve plannen. Zie: http://www.gkv.nl/meer-bezinning-op-amb ... ap-te-ver/
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1994
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor mona » 26 nov 2015 12:38

StillAwake schreef:De claim "enige ware kerk" is in de praktijk wel door enkelingen verwoord, maar bij mijn weten nooit "officieel beleid" geweest.
Nee, officieel beleid niet, dat zou wel heel erg zijn. Maar ik heb -tig jaar geleden heel wat discussies gevoerd toen ik als eerste niet-vrijgemaakte, in dienst trad bij mijn werkgever. Ontzettend veel gesprekken en discussies gehad, en vochten tegen de houding van "wij zijn de ware kerk".
Maar gelukkig, dit is nu helemaal over, ik heb geweldige collega's, en voeren graag een goed gesprek.

StillAwake schreef:De vraag of een dergelijk sterke verzuiling goed is is in mijn optiek alleen maar met "nee" te beantwoorden.
Overigens kun je dezelfde vragen hebben bij de reformatorische zuil.
Ja, is verzuiling geen 'ontzouting' van de opdracht die je hebt als christen, om een zoutend zout te zijn?

StillAwake schreef:Overigens vermoed ik dat het over 50 jaar in geen enkel kerkgenootschap meer voorkomt dat vrouwen van de kansel geweerd worden, maar dat is een andere discussie.
Als dat zo is, dan zal dat in de gevestigde kerken zijn. Wellicht zijn er dan meer huiskerken gekomen.
Maar ik vraag me wel af waar je dit op baseert.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 6105
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor StillAwake » 26 nov 2015 13:09

StillAwake schreef:De claim "enige ware kerk" is in de praktijk wel door enkelingen verwoord, maar bij mijn weten nooit "officieel beleid" geweest.
mona schreef:nee, officieel beleid niet, dat zou wel heel erg zijn. Maar ik heb -tig jaar geleden heel wat discussies gevoerd toen ik als eerste niet-vrijgemaakte, in dienst trad bij mijn werkgever. Ontzettend veel gesprekken en discussies gehad, en vochten tegen de houding van "wij zijn de ware kerk".
Maar gelukkig, dit is nu helemaal over, ik heb geweldige collega's, en voeren graag een goed gesprek.
Ik kan moeilijk oordelen over de mensen die jij kent, maar ik heb het nog nooit gehoord (en ben zelf sinds een paar jaar vrijgemaakt).
Dat wil zeggen: ik heb het vaak gehoord, maar altijd van "buitenaf".
StillAwake schreef:De vraag of een dergelijk sterke verzuiling goed is is in mijn optiek alleen maar met "nee" te beantwoorden.
Overigens kun je dezelfde vragen hebben bij de reformatorische zuil.
mona schreef:Ja, is verzuiling geen 'ontzouting' van de opdracht die je hebt als christen, om een zoutend zout te zijn?

Eens, mooi gezegd!
StillAwake schreef:Overigens vermoed ik dat het over 50 jaar in geen enkel kerkgenootschap meer voorkomt dat vrouwen van de kansel geweerd worden, maar dat is een andere discussie.
Mona schreef: Als dat zo is, dan zal dat in de gevestigde kerken zijn. Wellicht zijn er dan meer huiskerken gekomen.
Maar ik vraag me wel af waar je dit op baseert.

Dat baseer ik op niks anders dan een combinatie van gevoel, kijken hoe het in de ons omringende landen is verlopen, en de constatering dat er ook in refo-kringen voortschrijdend inzicht bestaat.
Overigens ben ik, hoewel ik het Bijbels niet kan onderbouwen, geen voorstander van de vrouw in het ambt.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Gebruikersavatar
mona
Majoor
Majoor
Berichten: 1994
Lid geworden op: 04 mei 2012 21:06

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor mona » 26 nov 2015 14:04

StillAwake schreef:Ik kan moeilijk oordelen over de mensen die jij kent, maar ik heb het nog nooit gehoord (en ben zelf sinds een paar jaar vrijgemaakt).
Dat wil zeggen: ik heb het vaak gehoord, maar altijd van "buitenaf".

:D Nu hoor jij het van mij, dus ook weer van buitenaf. Maar mijn eerste tijd bij mijn werkgever was in die zin best lastig. Ik was nog jong, kende alleen de hervormde kerk, en moest toen discussies aangaan over de ware de visie van de GKv op doop en Avondmaal.
De ruim laatste tien jaar heeft men de houding van ware kerk losgelaten, wat een verademing is.
Overigens heb je aan de rechtse kant van de refo-kerken ook die gedachte van de ware kerk nog wel enigszins.
Maar volgens mij ook wel in mindere mate dan voorheen.
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
hoe staat het met mijn binnenkant?

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 6105
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor StillAwake » 26 nov 2015 14:19

mona schreef: :D Nu hoor jij het van mij, dus ook weer van buitenaf. Maar mijn eerste tijd bij mijn werkgever was in die zin best lastig. Ik was nog jong, kende alleen de hervormde kerk, en moest toen discussies aangaan over de ware de visie van de GKv op doop en Avondmaal.
De ruim laatste tien jaar heeft men de houding van ware kerk losgelaten, wat een verademing is.
Overigens heb je aan de rechtse kant van de refo-kerken ook die gedachte van de ware kerk nog wel enigszins.
Maar volgens mij ook wel in mindere mate dan voorheen.

Ik denk dat de die-hards die dat het hardest riepen en vonden inmiddels hun eigen clubjes op hebben gericht (ik ontken niet dat die mensen er geweest zijn, ik ken ze alleen niet, en ken ook niemand persoonlijk die die visie gehad heeft (wat ook aan mijn leeftijd kan liggen)).
Inderdaad zie je dezelfde gedachte nog wel rond de GerGem, maar daar ben ik juist weer een buitenstaander.
Wat ik wel weet is dat mijn vrouw bijvoorbeeld niet opnieuw belijdenis hoefde af te leggen, wat bij sommige andere kerkgenootschappen wel geeist wordt van anderskerkelijken die binnenkomen dwarrelen.
Laatst gewijzigd door StillAwake op 26 nov 2015 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.

Spreeuw
Generaal
Generaal
Berichten: 4215
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor Spreeuw » 26 nov 2015 14:19

Marnix schreef:Dat is wat ingewikkeld omdat kerken per plaats verschillen. De ene GKV is de andere niet en dat geldt ook voor de CGK en NGK. De CGK is breder, van behoorlijk behoudend tot progressiever. De NGK heeft vrouwen in het ambt en is in de breedte het meest "links". De GKV kent een wat minder grote diversiteit. En op veel vlakken zie je steeds minder onderscheid (vroeger had je dingen als twee- of drieverbondenleer, verbondsautomatisme en dat soort zaken maar dat speelt steeds minder).

Oh en nog een leuk onderscheid: De GKV heeft een eigen Psalmberijming die wat nieuwer en begrijpelijker is dan die in de CGK wordt gebruikt.


De GKV kennen een eigen psalmberijming, de CGK bij mijn weten niet. Veel CGK-gemeenten zingen uit de psalmberijmingen van zowel 1773 als 1967, psalmberijmingen die in meerdere kerken worden gebruikt.

Inderdaad zijn de CGK wat betreft modaliteiten veel breder dan de GKV en de NGK. Maar wat je noemt over twee- of drieverbondenleer: dit onderwerp is nog altijd springlevend, met name in de CGK. In het topic "Christelijke Gereformeerde Kerken" heb ik al geschreven waarom ik de drieverbondenleer, die veel CGK'ers aanhangen, te menselijk vind. En wat verbondsautomatisme betreft: dit was nu juist één van de belangrijkste redenen waarom de GKV zijn ontstaan. Tegenwoordig leeft dit onderwerp wellicht iets minder dan in 1944. Maar Schilder had scherpe kritiek op de veronderstelde wedergeboorte, waarin men uitgaat van de gedachte dat de kinderen die gedoopt werden automatisch wedergeboren zijn, tenzij later blijkt dat ze toch ongelovig zijn. De veronderstelde wedergeboorte werd in navolging van Abraham Kuyper in GKN ten tijde van de Vrijmaking beleden als de enige juiste uitleg van de Heilige Doop. Persoonlijk ben ik het in dezen eens met Schilder. De gedoopte wordt opgeroepen om tot eer van God te leven. De doop vormt een pleitgrond. Als gedoopte kun je niet verantwoorden om in de zonde te leven. Dat is wel iets anders dan de veronderstelde wedergeboorte. Dat neigt veel te veel naar de gedachte dat de gedoopte zelf geen verantwoordelijkheid meer heeft.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4636
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor rotterdam » 26 nov 2015 16:12

StillAwake schreef:
De claim "enige ware kerk" is in de praktijk wel door enkelingen verwoord, maar bij mijn weten nooit "officieel beleid" geweest.
Sterker nog, de enige predikant die dit riep is om die redden geschorst.


Binnen de Gereformeerd Kerken vrijgemaakt heeft lange tijd de opvatting gedomineerd dat deze kerk de enige ware kerk in Nederland was. Dit had onder andere tot gevolg dat vrijgemaakten een eigen politieke partij, een eigen krant en eigen scholen hebben opgericht. Dit streven wordt wel de "doorgaande reformatie" genoemd. De motor hiervan was het zogenoemde "ethisch conflict": Hoe kon je, als je op zondag niet in dezelfde kerk kon zitten, dan de andere dagen van de week met elkaar blijven samenwerken alsof er niets gebeurd was? Een gevolg was dat de vrijgemaakten zich isoleerden van andere orthodox-protestantse kerken. Dit isolement en het oprichten van allerlei eigen organisaties ging zo ver, dat er wel gesproken wordt van een ´vrijgemaakte zuil´.[9]

In 1967 ontstond een kerkscheuring binnen de vrijgemaakte kerken. Daarbij ontstonden de Nederlands Gereformeerde Kerken, doordat gemeenteleden, predikanten en zelfs hele gemeenten uit het kerkverband werden gezet. In de decennia daarna kregen de vrijgemaakten oog voor de gebreken in de eigen traditie. In 1982 formuleerde ds. Johannes Hoorn uit Grootegast de isolationistische mening nog een keer zwart op wit. Maar toen werd duidelijk dat deze stroming niet langer representatief was voor de kerk. De synode van Heemse sprak hierover in 1985 unaniem uit: …de kerk in Nederland en daarbuiten heeft zich nooit in zichzelf opgesloten in de gedachte dat buiten haar grenzen geen reformatorisch werk uit kracht van Gods genade zou zijn op te merken… (Acta van deze synode, bijlage B3, hoofdstuk II, artikel 3.5.5). Na deze uitspraak is het besef dat de eigen kerk niet de enige ware kerk is toegenomen.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 6776
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor Chaya » 26 nov 2015 16:16

StillAwake schreef:Wat ik wel weet is dat mijn vrouw bijvoorbeeld niet opnieuw belijdenis hoefde af te leggen, wat bij sommige andere kerkgenootschappen wel geeist wordt van anderskerkelijken die binnenkomen dwarrelen.

Met dien verstande dat je niet het hele traject hoeft te belopen van catechese en openbare belijdenis.
In elk kerkgenootschap belijdt je tenslotte OOK de leer van de kerk, waarin je belijdenis aflegt.
Dus op zich valt het wel te verklaren, al nemen de meeste kerkgenootschappen dit van elkaar over. (overgaan met de warme hand)
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 19994
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor Marnix » 26 nov 2015 16:48

Spreeuw schreef:
De GKV kennen een eigen psalmberijming, de CGK bij mijn weten niet. Veel CGK-gemeenten zingen uit de psalmberijmingen van zowel 1773 als 1967, psalmberijmingen die in meerdere kerken worden gebruikt.


Klopt, ik zei ook niet dat de CGK een eigen berijming heeft. Maar een andere. Wij zingen die van 1967 (ik zou liever de GKV-berijming zingen) en vroeger zongen we nog in ieder geval 1 Psalm uit 1773 maar daar zijn ze gelukkig mee gestopt.

Inderdaad zijn de CGK wat betreft modaliteiten veel breder dan de GKV en de NGK. Maar wat je noemt over twee- of drieverbondenleer: dit onderwerp is nog altijd springlevend, met name in de CGK. In het topic "Christelijke Gereformeerde Kerken" heb ik al geschreven waarom ik de drieverbondenleer, die veel CGK'ers aanhangen, te menselijk vind. En wat verbondsautomatisme betreft: dit was nu juist één van de belangrijkste redenen waarom de GKV zijn ontstaan. Tegenwoordig leeft dit onderwerp wellicht iets minder dan in 1944. Maar Schilder had scherpe kritiek op de veronderstelde wedergeboorte, waarin men uitgaat van de gedachte dat de kinderen die gedoopt werden automatisch wedergeboren zijn, tenzij later blijkt dat ze toch ongelovig zijn. De veronderstelde wedergeboorte werd in navolging van Abraham Kuyper in GKN ten tijde van de Vrijmaking beleden als de enige juiste uitleg van de Heilige Doop. Persoonlijk ben ik het in dezen eens met Schilder. De gedoopte wordt opgeroepen om tot eer van God te leven. De doop vormt een pleitgrond. Als gedoopte kun je niet verantwoorden om in de zonde te leven. Dat is wel iets anders dan de veronderstelde wedergeboorte. Dat neigt veel te veel naar de gedachte dat de gedoopte zelf geen verantwoordelijkheid meer heeft.


Ik zit nu 6 jaar in de CGK en heb nog nooit iets over verbondenleer gehoord of meegekregen.

Mona schreef:Nee, officieel beleid niet, dat zou wel heel erg zijn. Maar ik heb -tig jaar geleden heel wat discussies gevoerd toen ik als eerste niet-vrijgemaakte, in dienst trad bij mijn werkgever. Ontzettend veel gesprekken en discussies gehad, en vochten tegen de houding van "wij zijn de ware kerk".
Maar gelukkig, dit is nu helemaal over, ik heb geweldige collega's, en voeren graag een goed gesprek.


Ja, gelukkig wel. Wat een arrogantie om te denken dat je de enige ware kerk bent. Gelukkig is dat tijdperk inderdaad voorbij. Hoewel er af en toe nog iemand is die dat wel denkt. Maar de meesten zijn nu van dat verschrikkelijke denkbeeld af. Dat heeft echt wel lang geheerst hoor StillAwake. Niet voor niets hadden de vrijgemaakten als enige kerkverband totaal eigen scholen, politieke partij, reisvereniging, krant enzovoorts. Daar komen het Guido de Bres, Greydanus, GPV, Nederlands Dagblad en zo vandaan.
I think that if God forgives us we must forgive ourselves. Otherwise, it is almost like setting up ourselves as a higher tribunal than Him.
C.S. Lewis

Gebruikersavatar
StillAwake
Generaal
Generaal
Berichten: 6105
Lid geworden op: 27 aug 2013 13:47

Re: Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt

Berichtdoor StillAwake » 27 nov 2015 09:39

rotterdam schreef:Binnen de Gereformeerd Kerken vrijgemaakt heeft lange tijd de opvatting gedomineerd dat deze kerk de enige ware kerk in Nederland was. Dit had onder andere tot gevolg dat vrijgemaakten een eigen politieke partij, een eigen krant en eigen scholen hebben opgericht. Dit streven wordt wel de "doorgaande reformatie" genoemd. De motor hiervan was het zogenoemde "ethisch conflict": Hoe kon je, als je op zondag niet in dezelfde kerk kon zitten, dan de andere dagen van de week met elkaar blijven samenwerken alsof er niets gebeurd was? Een gevolg was dat de vrijgemaakten zich isoleerden van andere orthodox-protestantse kerken. Dit isolement en het oprichten van allerlei eigen organisaties ging zo ver, dat er wel gesproken wordt van een ´vrijgemaakte zuil´.[9]

In 1967 ontstond een kerkscheuring binnen de vrijgemaakte kerken. Daarbij ontstonden de Nederlands Gereformeerde Kerken, doordat gemeenteleden, predikanten en zelfs hele gemeenten uit het kerkverband werden gezet. In de decennia daarna kregen de vrijgemaakten oog voor de gebreken in de eigen traditie. In 1982 formuleerde ds. Johannes Hoorn uit Grootegast de isolationistische mening nog een keer zwart op wit. Maar toen werd duidelijk dat deze stroming niet langer representatief was voor de kerk. De synode van Heemse sprak hierover in 1985 unaniem uit: …de kerk in Nederland en daarbuiten heeft zich nooit in zichzelf opgesloten in de gedachte dat buiten haar grenzen geen reformatorisch werk uit kracht van Gods genade zou zijn op te merken… (Acta van deze synode, bijlage B3, hoofdstuk II, artikel 3.5.5). Na deze uitspraak is het besef dat de eigen kerk niet de enige ware kerk is toegenomen.

Dat een opvatting gedomineerd heeft kan ik niet tegenspreken. Mensen die ik spreek/sprak over dit vraagstuk herkennen zich niet in dit standpunt (en toen wij ons aansloten hebben we ook dit imago van de vrijgemaakte kerk uitdrukkelijk besproken). Wellicht scheelt het ook dat onze kerkelijke gemeente indertijd niet gescheurd is maar in later jaren is opgericht, waardoor de gevoeligheden daarin lager hebben gelegen.
In hoeverre mijn kerkelijke gemeente daarin relevant is kun je je dus afvragen.
Sowieso zou ik me kunnen voorstellen dat dit ook per streek anders ervaren wordt, een Groninger steekt nu eenmaal anders in elkaar dan een Zeeuw.

Ik ken deze mensen dus niet, maar de meeste vrijgemaakten die ik ken waren in het door jou genoemde 1985 de (vrijgemaakte, dat dan weer wel)basisschool nog niet ontgroeid.
In hoeverre mijn vriendenkring dus relevant is kun je je ook afvragen.

Overigens zie je datzelfde "ethische conflict" ook vrij sterk bij de HHK-PKN. Ook door middle van verzuiling, de HHK trekt jusit de refo-zuil in, waar de PKN er langzaam uittrekt (dat is althans de situatie in mijn woonplaats).
Ergens ook wel logisch, als mensen op zondag over straat rollen in een familie-scheurende ruzie is dat op maandag niet ineens koek en ei...
Geef me de rust om te accepteren wat ik niet kan veranderen.
Geef me de moed om te veranderen wat ik kan.
Geef me de wijsheid om het verschil te zien.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten