Protestantse Kerk in Nederland

Om te kunnen posten in dit forum is lidmaatschap van een gebruikersgroep (leden Religie-fora) nodig.
Als je instemt met de voorwaarden krijg je direct toegang.
Klik hier voor meer info en het aanvragen van postrecht
(Off topic en niet-serieuze postings worden verwijderd)

Moderators: henkie, elbert, Moderafo's

Spreeuw
Generaal
Generaal
Berichten: 4333
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Spreeuw » 24 nov 2015 17:16

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK). Aan deze fusie ging een lang traject van samenwerking tussen de NHK, de GKN en de ELK vooraf. Al in 1961 begon het Samen-op-Weg-proces. Tot 1816 heette de NHK de Nederduitsche Gereformeerde Kerk. De Nederduitsche Gereformeerde Kerk ontstond in 1571 in Emden en werd in 1579 de publieke kerk van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Tijdens de Franse overheersing aan het einde van de 18e eeuw verloor zij de status van publieke kerk in de Nederlanden, maar onder koning Willem I kreeg zij in 1816 een nieuw reglement en tevens de naam Nederlandsche Hervormde Kerk (met de nieuwe spelling is het "Nederlandse Hervormde Kerk" geworden). De GKN ontstonden in 1892 uit twee kerkverbanden die zich aan de NHK hadden onttrokken: 1. het "Voorlopig kerkverband van Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Dolerende)", dat bestond uit de aanhangers van Abraham Kuyper, die zich in 1886 aan de NHK onttrok (kerkscheuring onder de naam "Doleantie") en 2. verreweg het grootste deel van de leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk, een kerk die ontstond naar aanleiding van de Afscheiding in 1834. De GKN waren tot de Tweede Wereldoorlog zeer rechtzinnig, maar vanaf de jaren '60 veranderden de GKN sterk van karakter. De GKN lieten het principe van Sola Scriptura steeds meer los en werden modern-gereformeerd. Slechts op heel enkele plaatsen bleef men behoudend, zoals op Urk. In 1944 ontstond een scheuring in de GKN en naar aanleiding hiervan een nieuw kerkverband: de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV). De ELK ontstond in 1818 door samenvoeging van de lutherse gemeenten in Nederland. Lutheranen zijn volgelingen van Maarten Luther, een belangrijke kerkhervormer die leefde in 1483-1546.

Vooral binnen de NHK leefde veel verzet tegen het Samen-op-Weg-proces. De harde kern hiervan werd gevormd door de meest bevindelijke stroming binnen de NHK, namelijk "Het Gekrookte Riet". Ook binnen de Gereformeerde Bond (GB), ook een behoudende stroming binnen de NHK, leefde dit verzet, maar toen de PKN ontstond, ging de GB toch mee met de PKN. Een belangrijk argument hiervoor was dat er binnen de PKN ruimte is voor het behouden van de eigen gereformeerde idenditeit. Veel hervormde gemeenten binnen de PKN hebben dan ook het zogenaamde Convenant van Alblasserdam ondertekend. In dit Convenant staat onder andere: "Als gemeenten, ontstaan uit de gereformeerde reformatie aanvaarden zij niet zondermeer de Augsburgse Confessie en de Catechismus van Luther en aanvaarden zij niet de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen." De GB bestaat nog steeds, maar nu dus binnen de PKN. Het landelijk orgaan van de GB heet "De Waarheidsvriend". De GB-leden die niet meegingen in de nieuwe kerk, vormden samen met de Het Gekrookte Riet-gemeenten de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De groep hervormden die niet meeging met de fusie was groter dan de voorstanders van de fusie in gedachten hadden. De algemene gedachte was dat de bezwaarden zich wel mopperend zouden schikken in de nieuwe kerk. Hiervoor was ook een sterk historisch argument: voorafgaand aan het ontstaan van de nieuwe kerkorde van de NHK in 1951 werd door vele orthodoxe hervormden fel kritiek geleverd op de nieuwe ontwikkelingen hieromtrent, maar toen deze kerkorde er eenmaal was, schikten verreweg de meeste bezwaarden zich hieronder. Ook een gering aantal leden van de GKN ging niet mee met de PKN. Zij vormden de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN).

Uit de Statistische Jaarbrief 2015 van de PKN blijkt dat de PKN in totaal 1.969.755 leden (783.436 belijdende leden, 862.823 doopleden en 323.496 overige leden) heeft, daarnaast telt de PKN 1.555 gastleden, 254.575 voorkeursleden, 16.899 blijkgevers en 112.572 meegeregistreerden. Het is hiermee het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. De provincies Noord-Brabant en Limburg zijn overwegend rooms-katholiek en daar wonen dus ook relatief weinig PKN-leden. De PKN kenmerkt zich door een zeer grote verscheidenheid aan gemeenten en modaliteiten van vrijzinnig-protestants tot Gereformeerde Bond (waarvan de rechterflank tot de bevindelijk-gereformeerden behoort), daartussenin bevinden zich de modaliteiten modern-gereformeerd, het Evangelisch Werkverband en de Confessionele Vereniging. Er zijn ongeveer 1.700 plaatselijke gemeenten die tot de PKN behoren. In de PKN zijn 4 soorten gemeenten te onderscheiden: protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten. Sinds 2013 behoort ruim de helft van de PKN-leden tot een protestantse gemeente. Daarnaast zijn er 18 Waalse gemeenten die ook deel uitmaken van de PKN. Protestantse gemeenten zijn gemeenten waar het ook plaatselijk tussen een fusie van hervormden en gereformeerden (en eventueel lutheranen) is gekomen. Hervormde gemeenten zijn gemeenten die voor 1 mei 2004 tot de NHK behoorden, maar als zelfstandige gemeenten binnen de PKN willen blijven opereren. Gereformeerde kerken zijn gemeenten die voor 1 mei 2004 tot de GKN behoorden, maar als zelfstandige gemeenten binnen de PKN willen blijven opereren. Evangelisch-lutherse gemeenten zijn gemeenten die voor 1 mei 2004 tot de ELK behoorden, maar als zelfstandige gemeenten binnen de PKN willen blijven opereren. De PKN geeft bewust ruimte voor een verscheidenheid aan gemeenten en modaliteiten, mits het geloof in de God van de Bijbel wordt erkend. Per 2015 bedraagt het aantal predikanten van de PKN in totaal 4.720, waarvan 1.864 gemeentepredikanten, 570 predikanten met een bijzondere opdracht of met een algemene dienst, 98 beroepbare predikanten, 1.874 emerituspredikanten en 314 ontheven predikanten met bevoegdheid.

De website van de PKN is: http://www.protestantsekerk.nl/Paginas/default.aspx
Zie voor de Statistische Jaarbrief 2015: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PK ... 202015.pdf

Tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van de PKN in september 2014 benadrukte dr. A.J. Plaisier, de scriba van de PKN, dat de PKN verder wil dan alleen de drie kerkverbanden die in 2004 opgingen in de PKN. In 2013 pleitte hij voor de stelling dat de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) één kerkverband moeten gaan vormen. Dr. A.J. Plaisier: "Willen we streven naar eenheid in verscheidenheid of berusten we in een kerkscheiding? Dat is nogal wat. Een kerkscheiding is heel radicaal en in strijd met het gebod van Christus om één te zijn." Op uitnodiging van de PKN spraken vertegenwoordigers van de CGK, de GKV en de NGK in maart 2013 over kerkelijke eenheid. Dr. A.J. Plaisier geeft aan dat 'alles bespreekbaar' is en dat er binnen de PKN-familie ruimte is voor 'meerdere identiteiten'. Zie: http://www.cip.nl/nieuws/mei-2013/35652 ... GKV-en-NGK

Mijn vraag is of dr. A.J. Plaisier gelijk heeft of niet, of deels gelijk heeft en deels niet. Met de waarom-vraag hieraan gekoppeld.

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 7097
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Chaya » 25 nov 2015 14:31

Uit een vraag en antwoord in de vragenrubriek alhier,
Wel wordt het bedenkelijk, en ik denk dat dat het meeste voorkomt, dat wijn wordt vervangen door druivensap omdat men ook kinderen aan het Avondmaal toelaat. Tegen dat laatste kan gegrond bezwaar worden ingebracht, omdat het Avondmaal is ingesteld voor de bewust gelovigen die door middel van zelfbeproeving zich hebben voorbereid op de ontmoeting met Christus aan zijn tafel als een bevestiging van hun geloofsbelijdenis.
HIER GEHELE ANTWOORD

blijkt van wel.
Deze predikant stelt nog dat kinderen niet aan het H.A. thuishoren, maar in sommige PKN gemeentes is dit inmiddels ingevoerd.
Alles bespreekbaar, maar ook alles uitvoerbaar?
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4550
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor MoesTuin » 25 nov 2015 15:35

Chaya schreef:Uit een vraag en antwoord in de vragenrubriek alhier,
Wel wordt het bedenkelijk, en ik denk dat dat het meeste voorkomt, dat wijn wordt vervangen door druivensap omdat men ook kinderen aan het Avondmaal toelaat. Tegen dat laatste kan gegrond bezwaar worden ingebracht, omdat het Avondmaal is ingesteld voor de bewust gelovigen die door middel van zelfbeproeving zich hebben voorbereid op de ontmoeting met Christus aan zijn tafel als een bevestiging van hun geloofsbelijdenis.
HIER GEHELE ANTWOORD

blijkt van wel.
Deze predikant stelt nog dat kinderen niet aan het H.A. thuishoren, maar in sommige PKN gemeentes is dit inmiddels ingevoerd.
Alles bespreekbaar, maar ook alles uitvoerbaar?


In het antwoord van de vraag komt dit helemaal niet aan de orde, (kinderen aan het Heilig Avondmaal), enkel dat druivensap of wijn verder niet veel uit maakt, het gaat om een veel diepere inhoud, dan enkel het teken.
Maar nu je er toch over begint is het goed het ook eens van een andere kant te bezien.
(Bij ons trouwens in de gemeente gaan kinderen ook niet aan het avondmaal.)
Maar het is wel goed om hier kritisch bij stil te staan, Waarom eigenlijk niet?
Want t is heel simpel: de bijbel zegt níks over kinderen aan het Avondmaal. In rechtstreekse zin vind je daar niets over. (net zo min als over de Dóóp van kinderen.)

Het Avondmaal is de maaltijd van het verbond zo zegt de Heere Jezus het immers: "Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt": het verbond! en
het Avondmaal is de vervulling van de Oudtestamentische Paasmaaltijd en daaraan namen álle gezinsleden deel, dus óók de kinderen.
En als je dat naast elkaar zet, dan lijkt er nauwelijks reden te zijn waarom kinderen niet zouden mogen deelnemen aan het Avondmaal. Zijn wij dan eigenlijk niet net als die discipelen, die de kinderen tegenhielden, op weg naar Jezus? Is dat niet helemaal verkeerd?
Ja, dat zijn wel vrágen. Het zijn reële vragen niet om weg te doen als, dat zijn wij niet zo gewend, dat doen we niet omdat we het nooit doen, traditie....ook hierin dienen we dit voor te leggen aan de Heere God en Zijn leiding hierin te vragen en te zien door de werking van Zijn Heilige Geest uit genade alleen in Jezus Christus.

Mogen kinderen aan het Avondmaal?
Goeie vraag!
Mag ik aan het Avondmaal?
Nog veel betere vraag. Mag ik komen? Echt? Mag ik bij U komen? Here God, wat een wonder!
Halleluja.
Ik loof en prijs Uw grote Naam!
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Chaya
Generaal
Generaal
Berichten: 7097
Lid geworden op: 15 dec 2014 10:38
Locatie: Bij het water

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Chaya » 25 nov 2015 15:57

MoesTuin schreef:In het antwoord van de vraag komt dit helemaal niet aan de orde, (kinderen aan het Heilig Avondmaal), enkel dat druivensap of wijn verder niet veel uit maakt, het gaat om een veel diepere inhoud, dan enkel het teken.

Lees nogmaals de blauw gemaakte zin MoesTuin. En de rest is off topic, omdat het hier niet expliciet gaat over het H.A., maar of alles bespreekbaar is binnen de kerkorde van de PKN.
Dus dat kan zijn: vrouwelijke ambtsdragers (maar die zijn er al)
ambtsbroeders met een homofiele geaardheid
kanselruil enz
Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht, en hij zal u liefhebben. -- Spreuken 9:8

Gebruikersavatar
MoesTuin
Generaal
Generaal
Berichten: 4550
Lid geworden op: 02 feb 2014 16:00

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor MoesTuin » 25 nov 2015 16:08

Toch is plaatselijk gezien veel verschillend en wel of niet toelaatbaar, zodat iedereen weer een afweging kan maken in de keuze voor een gemeente.
Laten we bidden hiervoor, voor al deze mensen (ook ik ben het lang niet overal mee eens, maar om een hele groep christen broeders en zuster zo weg te zetten, dat gaat me te ver)
In vele gemeentes gebeurt veel goeds, ieder mens is van nature zonde van welke kerkrichting of niet kerkrichting dan ook.
Alles heeft zijn voors en tegens, waar dingen gaan zoals we niet gewend zijn, gaan andere dingen weer beter dan wat bij ons weer niet goed gaat.
Bepalend voor een kerkelijk gemeente is of de Heere Jezus en die gekruisigd openlijk beleden en erkent wordt.
de namen PKN (of welke kerkelijke gemeenschap dan ook, zeggen dan niet zoveel meer, want die had je in de bijbel ook niet)
Met elkaar de Gemeente van Christus in eenheid vormen, dat is wat Christus ons leert.

Samen in de naam van Jezus!

https://www.youtube.com/watch?v=_4xW6ac-sZY

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van god is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, triomfator, mijn verlosser, middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
Het is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer
want wij hebben hier geen blijvende stad
maar zoeken de toekomende

De Heere Jezus zegt;
"Wie in Mij gelooft zal Hét Eeuwige Leven ontvangen"

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 21823
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Marnix » 25 nov 2015 16:51

Dr. Plaisier heeft gelijk dat we waar mogeliijk moeten streven naar eenheid, ook in bepaalde mate van verscheidenheid. Dat is een opdracht van Christus.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”

Spreeuw
Generaal
Generaal
Berichten: 4333
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Spreeuw » 26 nov 2015 13:05

Marnix schreef:Dr. Plaisier heeft gelijk dat we waar mogeliijk moeten streven naar eenheid, ook in bepaalde mate van verscheidenheid. Dat is een opdracht van Christus.


"Bepaalde mate van verscheidenheid" is erg relatief. Want wanneer is iets wel acceptabel en wanneer niet? Zelf vind ik dat dr. Plaisier te ver gaat als hij stelt dat "'alles bespreekbaar' is en dat er binnen de PKN-familie ruimte is voor 'meerdere identiteiten'". Het is niet de opdracht van Christus dat 'alles bespreekbaar' is en ruimte is voor 'meerdere identiteiten' in de kerk. Want: wie niet met Jezus is, die is tegen Hem (zie Matteüs 12:30a). Dan is niet meer alles bespreekbaar en is er geen ruimte voor meerdere identiteiten. Je identiteit behoort wel gestempeld te worden door het feit dat je de woorden van Christus absoluut serieus neemt. Hoewel ik het goed vind dat er binnen de PKN alle ruimte is voor het belijden van Sola Scriptura, zijn er helaas ook PKN'ers die anders over de woorden van Christus denken. Uiteraard is verdeeldheid niet goed, maar het is niet goed wanneer eenheid ten koste gaat van het belijden van de Bijbel als het onfeilbare Woord van God.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 21823
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Marnix » 26 nov 2015 17:10

Klopt. Ik vind zelf de apostolische geloofsbelijdenis een mooie samenvatting van wat de overeenkomsten moeten zijn. Eenheid in verscheidenheid kan er alleen zijn als dingen je ook samen binden. Er is wat mij betreft dan veel mogelijk, maar wel met die basis.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”

mohamed

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor mohamed » 26 nov 2015 18:11

Marnix schreef:Klopt. Ik vind zelf de apostolische geloofsbelijdenis een mooie samenvatting van wat de overeenkomsten moeten zijn. Eenheid in verscheidenheid kan er alleen zijn als dingen je ook samen binden. Er is wat mij betreft dan veel mogelijk, maar wel met die basis.

Eenheid in verscheidenheid is een contradictio in termini.

Yoshi

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Yoshi » 26 nov 2015 20:50

Spreeuw schreef:Het is niet de opdracht van Christus dat 'alles bespreekbaar' is en ruimte is voor 'meerdere identiteiten' in de kerk.

Voor wat dat laatste betreft heb je toch echt ongelijk. In het jodendom ten tijde van Jezus zien we dat er meerdere stromingen zijn. En ook binnen het vroege christendom (maar ook de huidige katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken) kan je zien dat er meerdere vromen van spiritualiteit en geloofsbeleving prima naast elkaar kunnen bestaan.

En met alles bespreekbaar wil hij slechts aangeven dat er gewoon over heel veel normaal te praten is. Wil niet zeggen dat ze het hele geloof gaan omgooien oid.

Gebruikersavatar
Marnix
Maarschalk
Maarschalk
Berichten: 21823
Lid geworden op: 03 dec 2002 23:50

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Marnix » 26 nov 2015 23:19

mohamed schreef:Eenheid in verscheidenheid is een contradictio in termini.


Nee hoor. Maar ik noemde in mijn bericht daarvoor al "eenheid in bepaalde mate van verscheidenheid" en gaf aan dat er ook dingen zijn die je moeten binden. Het gaat dus niet om 100 procent verscheidenheid maar om verscheidenheid in bepaalde mate. Je kan prima een eenheid zijn met iemand die toch van je verschilt. Verscheidenheid betekent niet meer dan dat, dat er verschillen zijn.
“He died not for men, but for each man. If each man had been the only man made, He would have done no less.”
― C.S. Lewis”

Spreeuw
Generaal
Generaal
Berichten: 4333
Lid geworden op: 08 jul 2013 09:02

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Spreeuw » 27 nov 2015 07:50

Yoshi schreef:Voor wat dat laatste betreft heb je toch echt ongelijk. In het jodendom ten tijde van Jezus zien we dat er meerdere stromingen zijn. En ook binnen het vroege christendom (maar ook de huidige katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken) kan je zien dat er meerdere vromen van spiritualiteit en geloofsbeleving prima naast elkaar kunnen bestaan.


Maar beslist niet zonder het geloof in Christus.

Yoshi schreef:En met alles bespreekbaar wil hij slechts aangeven dat er gewoon over heel veel normaal te praten is. Wil niet zeggen dat ze het hele geloof gaan omgooien oid.


Dat kan zijn, maar dan moet hij dat wel duidelijk zeggen.

rotterdam
Generaal
Generaal
Berichten: 4636
Lid geworden op: 07 aug 2013 07:24

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor rotterdam » 27 nov 2015 08:33

Spreeuw schreef:"Bepaalde mate van verscheidenheid" is erg relatief. Want wanneer is iets wel acceptabel en wanneer niet? Zelf vind ik dat dr. Plaisier te ver gaat als hij stelt dat "'alles bespreekbaar' is en dat er binnen de PKN-familie ruimte is voor 'meerdere identiteiten'". Het is niet de opdracht van Christus dat 'alles bespreekbaar' is en ruimte is voor 'meerdere identiteiten' in de kerk. Want: wie niet met Jezus is, die is tegen Hem (zie Matteüs 12:30a).


Waarom citeer je Matt. 12-30a ?
en niet Marcus 9 ; 40 Want wie tegen ons niet is, die is voor ons.
De kerken hebben de Apostolische geloofsbelijdenis - waarom is dat onvoldoende ?

Yoshi

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor Yoshi » 27 nov 2015 21:39

Spreeuw schreef:Maar beslist niet zonder het geloof in Christus.

Klopt, dat heb je dan ook niemand horen zeggen
Dat kan zijn, maar dan moet hij dat wel duidelijk zeggen.

Dat kan een ieder wel afleiden aan de context. Open deuren hoeven echt niet elke keer ingetrapt te worden.

mohamed

Re: Protestantse Kerk in Nederland

Berichtdoor mohamed » 28 nov 2015 01:27

rotterdam schreef:De kerken hebben de Apostolische geloofsbelijdenis - waarom is dat onvoldoende ?

Omdat het maar een samenvatting is van het NT en we de geschriften van de apostelen waar de belijdenissen op gebaseerd zijn nog wel hebben.


Terug naar “[Religie] - Bijbel en Dogmatiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast